Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

18.10.2018 o 16:22 hod.

Mgr.

Radoslav Pavelka

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie v rozprave 18.10.2018 16:22 - 16:29 hod.

Radoslav Pavelka Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pán predsedajúci, vážení, vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, aby som sa aj ja vyjadril k tomuto zákonu. Takže na stole máme zákon o osobitnom odvode pre obchodné reťazce, ktorého hlavným motívom je podľa predkladateľov pomôcť slovenským poľnohospodárom, potravinárom a má pomôcť zabezpečiť ich lepšie financovanie.
No, podľa nás sa tento problém domácej výroby potravín v tomto prípade opäť chytá za chvost. Máme málo domácich potravín, nakoľko ich za súčasných podmienok nie je ľahké dopestovať a vyrábať, ale zákon namiesto toho, aby znižoval zábrany pre ich výrobu, sa chystá trestať aj tých, čo aj to málo, čo vyprodukujeme, predávajú. A tým teraz nemyslíme len veľké obchodné reťazce, ale napríklad aj rôzne snahy malopredajcov a výrobcov vzájomnou spoluprácou narušiť monopol veľkých obchodných sietí a ponúkať domáce výrobky vo vlastnej réžii.
Donedávna možno platilo, že jednou z čiastočných príčin nedostatku domácich výrobkov na pultoch bolo monopolné postavenie obchodných reťazcov. Veď odhadom kontrolujú až 80 % predaja. Zmena spotrebiteľského správania a rastúci záujem o domáce výrobky však priniesol zmenu. Reťazce začali zjednodušovať podmienky pre umiestňovanie domácich výrobkov na pultoch aj bez zásahu štátu. Dokonca viackrát upozorňovali, že by uvítali oveľa viac domácich výrobkov, keby sa konečne začali na Slovensku aj reálne vyrábať alebo produkovať.
Rovnako však začali vznikať aj snahy domáce výrobky k spotrebiteľom dostať aj mimo veľkoobchodných reťazcov. Niektorí domáci výrobcovia a predajcovia začali spolupracovať a vytvárať vlastné obchody zamerané na domáce produkty a postupne zvyšovať ich počet a rozširovať pôsobenie na slovenskom trhu. Je preto zrejmé, že pokiaľ by sa darilo výraznejšie podporiť domácu výrobu, tieto výrobky by si už dnes vedeli nájsť rýchlejšiu cestu k spotrebiteľovi aj bez ďalších zásahov.
Záujem o podporu domácej výroby preto treba zamerať na proces jej výroby a nie trestať jej predaj. Lebo návrh zákona priamo ohrozuje aj vznikajúcu snahu vytvárať obchody zamerané výlučne na predaj domácich výrobkov, ktoré obchádzajú veľké reťazce. V zmysle zákona podľa § 2 č. 1a sa obchodným reťazcom stáva aj vlastnenie už dvoch obchodov, pokiaľ sú v dvoch okresoch pod jednotným logom. Teda ak by sa novovznikajúce domáce siete stali dostatočne úspešnými, budú musieť hneď zaplatiť 2,5-percentný odvod z obratu za to, že sa im darí úspešne dostávať domáce výrobky k zákazníkom.
Aby sme si vedeli predstaviť, o čom sa bavíme, tak finančne to vychádza tak, že stačí, ak budú mať napríklad 10 predajní s čistým mesačným obratom vyšším ako 6 700 euro, čo naozaj nie je žiaden problém dosiahnuť. Alebo menej predajní s vyšším obratom. Rovnako sa trestá spoločná iniciatíva viacerých predajní spolupracovať pri predaji domácich výrobkov. V zmysle návrhu zákona sú podľa § 2 č. 1e obchodnou alianciou a budú musieť tiež platiť dodatočnú povinnú daň z obratu. Z uvedeného je jasné, že zákon práve znemožní alebo aspoň výrazne sťaží vznik alternatívnych ciest, ako sa bez veľkoobchodných reťazcov dostať k domácim výrobkom. Teda namiesto toho, aby sme im boli povďační za túto snahu, ideme im hádzať pod nohy ďalšie polená.
Súčasne treba upozorniť na stav, kedy ideme týmto nezmyselným odvodom zaťažiť aj štandardné slovenské reťazce. Tieto majú maržu, o ktorej sa ako dôvode zavedenia tohto odvodu hovorí najviac, len vo výške jedného percenta, o čom vy všetci viete. Čo je porovnateľné s výškou marže vo vyspelých krajinách. Tiež treba povedať, že práve tieto slovenské reťazce predávajú najviac slovenských produktov. Takže tu vzniká paradoxná situácia, kedy chceme pomáhať slovenským pestovateľom, potravinárom či chovateľom, ale vy ich zaťažíte 2,5-percentným odvodom, tým, ktoré tieto produkty predávajú najviac. Tento stav je reálny aj preto, lebo podľa pravidiel EÚ sa nemôžu dať vybraným skupinám žiadne výnimky, takže tento odvod bude platiť naozaj pre všetkých, pre slovenských, ako aj zahraničných predajcov.
Poďme k ďalšiemu nebezpečenstvu, ktoré vyplýva z aplikácie tohto zákona v praxi. Povedzme si na rovinu, čo tento odvod reálne prinesie do cien potravín, ale nielen tých. Každý podnik aby dosiahol zisk. To je úplne prirodzené, preto si nemôžeme myslieť, že reťazce neurobia nič s tým, že budú musieť veľkú časť svojich ziskov odviesť vo forme nového a nesystémového odvodu štátu. Najpravdepodobnejší scenár je ten, že si tieto náklady zahrnú do svojich cien výrobkov, ktoré, samozrejme, porastú, na čo, samozrejme, doplatia spotrebitelia. No nielen tí, ale aj slovenskí pestovatelia, potravinári či chovatelia, lebo ich výrobky budú drahšie a tým opäť menej konkurenčné. Tu treba pripomenúť, že stúpať môžu aj ceny iných komodít, ktoré tieto reťazce predávajú. Sú to školské potreby, hygienické potreby, knihy, jednoducho všetko, keďže tento odvod sa bude počítať aj z predaja týchto výrobkov.
Ďalšou možnosťou, ako si budú predajcovia alebo ako si budú môcť kompenzovať svoje škody, je možnosť, že siahnu na mzdové podmienky svojich zamestnancov, možno nie tým, že znížia ich príjmy, ale môžu prísť o rôzne benefity, prípadne nepríde k nárastu miezd. Poslednou možnosťou je to, že sa ešte viac prehĺbi problém, o ktorom sa stále hovorí ako o najväčšom probléme slovenských producentov, a to sú nízke nákupné ceny zo strany reťazcov. Tieto by však mohli klesnúť ešte nižšie, keďže je možné, že reťazce budú svojich dodávateľov tlačiť do ešte nižších cien, hoci tieto sú už teraz naozaj reálne veľmi nízke.
Za veľký problém tohto zákona pokladám aj to, že tento zákon nevraví nič o tom, ako budú tieto peniaze využívané. Nemáme nič konkrétne, takže nevieme komu a ako sa vďaka nim bude naozaj a reálne pomáhať. Doteraz nie sú zverejnené presné pravidlá, kto bude mať na tieto peniaze nárok, aké odvetvia, aké budú podmienky získania, či to bude automaticky nárokovateľné, alebo to bude niekto posudzovať a podľa akých pravidiel. Hoci sme počuli niekoľko verzií, stále je to len vo forme prísľubov a verejných vyhlásení. Očakával by som, že predkladatelia zákona spolu so zákonom takéto pravidlá predstavia, aby sme predošli podozreniam, že tu ide len o to, aby boli do rozpočtu dotlačené ďalšie finančné prostriedky, ktoré nemusia mať práve tých príjemcov, ktorých najviac potrebujú, ale budú využité úplne inak. Toto podozrenie je o to silnejšie, že peniaze pôjdu priamo do rozpočtu ministerstva, kde sa takáto na prvý pohľad výrazná suma môže celkom ľahko "stratiť".
Zastavme sa aj pri tom, akým spôsobom je tento zákon do pléna predkladaný. Je to poslanecký návrh, vďaka čomu je obídené mimorezortné pripomienkové konanie, ktoré by pri takomto kontroverznom zákone určite nemalo chýbať. Toto pokladáme za naozaj veľmi nešťastné. Aj to je ďalším dôkazom, že tento zákon je veľmi nesystémový. Myslím, že z vyššie uvedeného je jasné, že my v SaS tento zákon nepodporíme.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 20.9.2018 9:50 - 9:51 hod.

Radoslav Pavelka Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Spravodajská správa k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Miroslava Beblavého na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
Vážené panie poslankyne, poslanci, vážení prítomní, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona (tlač 1105). Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady a Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 19.9.2018 15:39 - 15:44 hod.

Radoslav Pavelka Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán predsedajúci, kolegovia, kolegyne, na rokovaní máme druhé čítanie tohto zákona, v ktorom predkladatelia predložili pomerne rozsiahly pozmeňovací návrh, resp. dva, v ktorým svoj pôvodný návrh výrazne upravili a doplnili, čo ja teda hodnotím pozitívne, pretože určite je lepšie, ak sa problémové body upravia v druhom čítaní, ako by sa mal prijať zákon, ktorý by sme museli novelizovať v rýchlej dobe po jeho uvedení do praxe. Tento návrh zákona vyvolal rôzne reakcie. Napríklad sa veľa rozprávalo o jeho zbytočnosti alebo o tom, že bude ohrozené zdravie obyvateľstva, prípadne boli spomínané hrozby rôznych výpadkov na daniach. Na strane druhej sa ozývali názory, ktoré tento návrh podporovali ako jedno z pozitívnych opatrení, ktorým sa podporuje sloboda jednotlivca. Sloboda a Solidarita si ctí slobodu každého občana a táto myšlienka liberalizácie pestovateľského pálenia alkoholu je nám preto blízka. Zastávame taktiež názor, že takéto pálenie nebude pre jeho užívateľa nejako extra nebezpečné, keďže tento problém nemáme ani v súčasnosti, keď sa páli načierno a na podstatne horších destilačných zariadeniach. Dokonca som presvedčený, že takýto alkohol vypálený pre svoju osobnú potrebu je určite kvalitnejší ako niektoré lacné liehoviny, ktoré sa bežne predávajú v obchodnej sieti.
Jedným dychom však treba povedať, že táto liberalizácia a sloboda jednotlivca nemôže byť v rozpore s právom Európskej únie. V SaS takisto vyznávame hodnoty Únie a jednou z nich je aj dodržiavanie súladu národného práva s právom Únie. V takom, v takom prípade sú problém..., v tomto prípade sú problémom najmä nejasnosti pri aplikácii smernice č. 92/83-EHS z 19. októbra 1992, ktorá rozpráva o zosúladení štruktúr spotrebných daní pre etanol a alkoholické nápoje. V tejto smernici je čl. 22 bod 7, ktorý hovorí o podmienkach, za akých môžu niektoré krajiny, a medzi nimi aj Slovensko, uplatňovať zníženú sadzbu spotrebnej dane. Presné znenie tohto článku znie: „Maďarsko, Rumunsko a Slovensko si môžu uplatňovať zníženú sadzbu spotrebnej dane najmenej vo výške 50 % štandardnej národnej sadzby spotrebnej dane z etylalkoholu na etylalkohol vyrábaný v páleniciach pestovateľov ovocia, v ktorých sa ročne vyrobí viac ako 10 hl etylalkoholu z ovocia dodaného domácnosťami pestovateľov ovocia. Uplatňovanie zníženej daňovej sadzby sa obmedzí na 50 l destilátov z ovocia na jednu domácnosť pestovateľov ovocia ročne určených výlučne na ich osobnú spotrebu. Komisia prehodnotí túto úpravu v roku 2015 a preloží Rade správu o možných menách.“ Koniec citátu.
Treba pripomenúť, že tento stav naďalej platí aj v súčasnosti, hoci je veľmi pravdepodobné, že táto smernica sa bude v najbližšej dobe upravovať, keďže už je naozaj stará a niektoré veci už naozaj neplatia tak, ako platili v tej dobe. Čo je však dôležité, je, že z tohto článku je zrejmé, že táto daňová úľava platí len pre pálenie v páleniciach, kde sa vypáli viac ako 10 hl, čo je teda podstatne viac, ako je spomínané povolené množstvo v nami prerokovávanom zákone. Na uvedené znenie spomínanej smernice sú, samozrejme, rôzne názory. Preto je dôležité, aby sa predkladatelia zákona k uvedeným skutočnostiam dostatočne jasne vyjadrili. Takisto považujem za potrebné povedať, že ak tieto nejasnosti budú pretrvávať a v prípade schválenia tohto zákona sa zrejme obrátime na Európsku komisiu so žiadosťou o jej vyjadrenie sa k uvedenému zákonu. Určite by však bolo správnejšie, keby sme takéto dostatočne jasné vyjadrenie mali už teraz, teda v čase schvaľovania tohto zákona, čím by sme rozptýlili viaceré obavy.
O tom, že tieto obavy nie sú len tak vymyslené, môžme súdiť napríklad aj z toho, že v súčasnej dobe sú aktuálne dve konania ohľadne spotrebných daní pre etanol a alkoholické nápoje o porušení práva EÚ, a to voči Chorvátsku ešte z roku 2014 a voči Rakúsku z roku 2016.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.9.2018 9:55 - 9:55 hod.

Radoslav Pavelka
Ďakujem, no odpovedali ste mi, že ste sa rozhodli nezaťažiť zamestnávateľov do 50 zamestnancov, pretože by to bolo pre nich drahé. Nejak tak ste sa približne vyjadrili. Áno, ale nie je to odpoveď na moju otázku, ktorú som vám položil, že tým pádom sú tí zamestnanci u tých menších zamestnávateľov diskriminovaní. A prečo to tak je, prečo oni nemajú zo zákona na to nárok a tí, ktorí pracujú u vyšších, majú nárok?
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 13.9.2018 9:45 - 9:51 hod.

Radoslav Pavelka Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predseda, kolegyne, kolegovia, rád by som sa aj ja vyjadril k tomuto zákonu, hoci už teda odznelo toho veľa, a možno sa v niečom aj budem opakovať, ale asi niečo je treba opäť zdôrazniť.
Ja tu vidím niekoľko problémov. Tým prvým je možnosť využiť služby spoločnosti, ktoré v súčasnosti zabezpečujú stravné lístky pre zamestnancov. Tieto spoločnosti by podľa návrhu tohto zákona mohli vydávať rekreačné poukazy podobným spôsobom, ako to je pri stravných lístkoch, aj keď teda len výlučne v podobe elektronickej platobnej karty. No, nedá mi pripomenúť históriu, keď v minulosti mali najväčšie spoločnosti podnikajúce v tomto segmente problémy s kartelovým správaním a kde padli aj pomerne vysoké pokuty v miliónoch eur. No a namiesto toho, aby sme aj z tohto dôvodu stravné lístky zrušili a nahradili zbytočnosť sprostredkovateľa, napríklad vyplatením financií na stravovanie zamestnancovi priamou platbou, o čo sa opozícia už v minulosti viackrát snažila, dávame týmto spoločnostiam do rúk možnosť ďalšieho biznisu. Pri výške 500 eur za poukaz a maximálnej odmene 3 % za poskytnutie takejto služby, to bude pre nich určite celkom výnosné.
Treba súčasne korektne povedať, že zákon nedáva povinnosť podnikom využívať tieto služby, ale možno bude zaujímavé sledovať počínanie štátnych inštitúcií, či budú takúto možnosť poukážok na rekreáciu využívať, keďže zákon umožňuje takýto poukaz poskytnúť osobám v štátnej službe, kde sa jedná o veľký počet zamestnancov, keďže sú to príslušníci Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže a Železničnej polície. Takýto počet bude určite pre každého poskytovateľa takejto služby veľmi zaujímavý.
Ďalším problémom je celkové odôvodnenie dôležitosti tohto zákona. Týmto zákonom chce vláda pomôcť predovšetkým podnikateľom v cestovnom ruchu. V dôvodovej správe sa okrem iného píše, citujem, "v najslabších sezónach je vyťaženosť týchto zariadení", myslí sa zariadení cestovného ruchu, "len okolo 20 %, pričom málokedy presahuje hranicu 40 %. Uvedené pri zachovaní súčasného stavu spôsobuje hrozbu prepúšťania zamestnancov pracujúcich v ubytovacích službách nadväzujúcich na tieto služby." Koniec citátu.
Predpokladám, že tieto údaje sú pravdivé, ale možno by bolo dobré dodať aj to, že uvedené hrozby sú ešte vyššie od doby, kedy sa k týmto problémom pridali aj zvýšené náklady pre zamestnávateľov v súvislosti so zdvihnutím príplatkov za prácu večer, za prácu v štátny sviatok a cez víkend, keďže túto oblasť podnikania zákazníci najviac využívajú práve cez víkendy alebo počas štátnych sviatkov. Následkom zvyšovania týchto mzdových nákladov sa práve v gastronómii, ale aj v ubytovacích službách či v celej oblasti cestovného ruchu pomaly, ale niekde aj výrazne zdvíhajú ceny, čo má zrejme negatívny vplyv na ich využívanie. Na strane jednej zvyšujeme náklady pre všetkých zamestnávateľov vrátane zamestnávateľov v oblasti cestovného ruchu a na strane druhej ideme jednej skupine podnikateľov, a to poskytovateľom služieb v cestovnom ruchu vzápätí pomáhať rekreačnými poukazmi, keďže majú problém. Tu je však potrebné stále pripomínať, že na túto pomoc sa im poskladali ostatní zamestnávatelia, teda aj tí, ktorí už boli okrem iného tiež zaťažení zvýšením mzdových nákladov na zamestnancov.
Náklady pre zamestnávateľa však týmto nekončia. Teda pre zamestnávateľa sa týmto nekončia. Niekto musí tieto poukážky aj sprocesovať, čiže buď využijú službu už vyššie spomínaných lístkových spoločností, čo bude pre nich zrejme najjednoduchšie, ale bude ho to niečo stáť. Napríklad ak niekto zamestnáva 100 ľudí, tak výška hodnoty poukazov je 50-tisíc euro, z čoho je provízia pri troch percentách 1 500 euro. Čiže ďalšie náklady. Ak nevyužije túto možnosť a bude preplácať jednotlivo všetky prinesené bločky od zamestnancov, myslím, že mzdárom či ekonómom sa pridá celkom dosť práce, ktorú bude musieť opäť zaplatiť. Čiže ďalšie náklady pre zamestnávateľa.
Vráťme sa však k tomu, prečo by mala byť nariadením zákona jedna časť podnikateľského spektra uprednostňovaná pred inou. Prečo práve turistický ruch a nie niektoré ostatné, resp. všetky oblasti podnikania? Na prvý pohľad sa teda javí, že spravodlivejšie by asi bolo, keby sa každej oblasti podnikania pomohlo nejakou poukážkou. Napríklad podpora zdravého životného štýlu by zahŕňala poukážku pre každého, kto si kúpi tenisky alebo poukaz do fitnes centra. Pestovateľom zeleniny a ovocia by zase iste pomohla poukážka na kúpu týchto komodít. Samozrejme, že žartujem a nemyslím si, že by to bolo správne, presne tak ako nie je správne, aby sa jedna časť podnikateľskej sféry povinne zo zákona poskladala na úspešné podnikanie iných. Jednoducho to nie je fér.
Už moji predrečníci položili otázku, či je spravodlivé, aby takúto možnosť, benefity dostali len niektorí zamestnanci. Podľa zákona na nich totiž majú nárok len zamestnanci v spoločnostiach, kde je zamestnancov minimálne 50. To sa mi zdá naozaj nespravodlivé a bol by som rád, keby sme k tomu dostali nejaké relevantné vysvetlenie. Najmä aký je rozdiel medzi zamestnancom, ktorý pracuje v malej spoločnosti, a zamestnancom spoločnosti nad 50 zamestnancov.
Zároveň mi dovoľte povedať, že aj ja som za to, aby sa podporoval turistický ruch, ale poďme to robiť správne. Máme na to viacero regulárnych možností. Napríklad znížme administratívne a byrokratické zaťaženie podnikateľov tak, aby čo najmenej svojho času trávili papierovačkami a miesto toho sa venovali podnikaniu. Alebo umožnime ľahšie zamestnávanie rodinných príslušníkov, keďže veľa podnikateľských subjektov v cestovnom ruchu funguje ako malé rodinné firmy. Tých opatrení je, samozrejme, viac, ale určite najúčinnejším riešením by bolo zníženie vysokého daňového a odvodového zaťaženia, čoho výsledkom by bolo viac peňazí pre každého a potom následne, prosím, nechajme každého občana, aby sám rozhodol, ako svoje peniaze využije pre svoj prospech.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.9.2018 9:42 - 9:43 hod.

Radoslav Pavelka Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. K tej podpore poľnohospodárov, ako ste vraveli. No vidím, aká je podpora, vidím, ako sú s ňou poľnohospodári spokojní, videli sme ich párkrát v uliciach a čítali sme veľa vecí, ktoré sa udiali. Takže len toľko k tomu.
Ale možno jedna konkrétna vec. 3. 8. skončila Rada Slovenského pozemkového fondu, to je orgán, ktorý rozhoduje o nájme, o predaji, resp. o všetkých veciach, ktoré Slovenský pozemkový fond môže robiť, a nikto s tým nič neurobil. Upozornili sme na to až my na minulom výbore pre pôdohospodárstvo. Až teraz sa s tým začína robiť. Tento Slovenský pozemkový fond je vďaka tomuto nečinný. Toto je ďalšia taká podpora.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 21.6.2018 16:57 - 16:58 hod.

Radoslav Pavelka Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona, tlač 958. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady a Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 7. septembra 2018 a v gestorskom výbore do 10. septembra 2018.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 21.6.2018 16:33 - 16:37 hod.

Radoslav Pavelka Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán predsedajúci, dámy a páni, dovoľte mi, aby som sa aj ja vyjadril k tomuto návrhu zákona. Prednedávnom Národná rada schválila vládnu novelu zákona o uvádzaní dreva a výrobkov z dreva na vnútorný trh. Táto novela by mala zabrániť čiernej ťažbe dreva a teda dúfajme, že tomu pomôže. Zákon o kontrole ťažby a vývoze dreva sme v Európskej únii však prijali ako posledný štát a čakali sme naň od roku 2010. Ktovie, keby za odďaľovanie jeho prijatia nehrozila Slovensku pokuta vo výške až 100 miliónov eur, možno by sme ju ešte ani teraz nemali.
To je len jeden príklad zákona, ktorý sa v posledných rokoch snaží chrániť životné prostredie, no ktorý bol prijatý len pod tlakom Európskej únie. Názory, upozornenia i návrhy na riešenie existujúcich problémov od domácich odborníkov, ekológov či ochranárov, stále narážajú na zatvorené dvere a hluché uši. Obávam sa, že sa to nezmení ani na prebiehajúcej schôdzi Národnej rady, kde máme na programe tento návrh novely zákona, ktorý sa týka podpory obnoviteľných zdrojov energie. Dôležité však je aj to, že súčasne hovorí o ochrane lesov pred zbytočnými výrubmi.
Ohrozená budúcnosť našich lesov totiž nie je len dôsledkom nelegálnej ťažby, to je len vrchol ľadovca. Najväčšie škody na našich lesoch vznikajú legálnou ťažbou. Každoročne zo Slovenska odchádzajú milióny kubických metrov dreva, vrátane najhodnotnejších ihličnatých drevín. Ťaží sa aj v oblastiach s najvyššou prírodnou ochranou a čo je horšie, miera ťažby je rýchlejšia ako výsadba. Ako tu už bolo spomenuté kolegom, podľa satelitného snímkovania ubudlo na Slovensku od roku 2000 až 760 kilometrov štvorcových lesov a táto situácia sa pritom nedá ospravedlniť ani podporou domácej ekonomiky, či udržiavaním zamestnanosti v najchudobnejších oblastiach. Veď podstatná časť dreva sa na Slovensku ani nespracováva, ale vyváža sa v surovom stave a potom sa už s pridanou hodnotou v podobe hotových výrobkov naspäť opäť dováža.
Táto novela sa týka zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie s vysoko účinnou kombinovanej výroby, z vysoko účinnej kombinovanej výroby. Dobre mienená snaha podporovať alternatívne zdroje energie zhodnocovaním bioodpadu sa vinou zlých pravidiel stala ďalším dôvodom zbytočnej likvidácie lesov a významných stromových porastov.
Súčasná pomerne široká definícia biomasy spojená s veľkými dotáciami spôsobuje, že sa oplatí vyrábať biopalivo aj zo samotných kvalitných stromov. Na spaľovaní dreva sa teda môže zarobiť viac ako jeho predajom pre drevársky priemysel. Nenahraditeľný potenciál lesov tak doslova uniká hore komínom. Podľa kontrolných zistení sa kvôli výrobe drevnej štiepky či spaľovaní v biomasových elektrárňach nevyrubujú lesné plochy, ale aj drevové porasty, aleje a vetrolamy, ktoré plnia dôležitú krajinnú ochranársku funkciu. Nedokážu tomu zabrániť ani vyhláška, ani občasné kontroly, ako priznali samotné kontrolné orgány. Na tieto energetické účely sa tak ročne vyťaží až 4 milióny metrov kubického dreva. Pritom všade v civilizovanom svete sa na štiepku a biopalivo využíva najmä odpad z drevospracujúcich firiem.
Pred mesiacom som bol spolupredkladateľom zákona o Žitnom ostrove. Išlo v ňom o vyhlásenie Žitného ostrova za chránenú vodohospodársku oblasť a ochranu nášho jediného potenciálneho rezervoára pitnej vody pred znečisťovaním, znečistením. Návrh zákona nebol podporený. Je však známe, že ministerstvo životného prostredia sa nechalo naším návrhom inšpirovať a pripravuje vlastný návrh podobného zákona. Chcel by som preto veriť, že ak bude aj tento zákon odmietnutý, bude sa postupovať podobne a tento návrh nakoniec dostane zelenú.
Dnes kolega Antal povedal, že tento zákon treba upraviť ešte vo väčšej miere. Ak sa teda zhodneme, že tento zákon nie je dokonalý a že je ho treba zmeniť, tak vás chcem požiadať, aby sme ho posunuli do druhého čítania a pripravili pozmeňovacie návrhy, ktoré by vaše pripomienky obsahovali a mohli sme tak spoločne podporiť správnu vec.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.6.2018 15:36 - 15:36 hod.

Radoslav Pavelka Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Ja by som chcel, samozrejme, podporiť tento návrh, myslím, že v dnešnej dobe sa nemôžeme vyhovárať na to, že zverejňovanie údajov, údajov, ako je meno, priezvisko, adresa a podobne nie je možné, resp. je to možné len v rozsahu dostupnej funkcionality informačného systému, ako to je v súčasnosti dané zákonom. Do elektronických systémov a služieb bolo na Slovensku preinvestované veľké množstvo financií, a preto som presvedčený, že by mali byť určite pripravené zvládať aj túto požiadavku.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.6.2018 12:47 - 12:48 hod.

Radoslav Pavelka Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ďakujem pekne všetkým kolegom, ktorí prispeli k našej rozprave.
Chcel by som len ku kolegovi Baránikovi povedať, že áno, tento pohľad je veľmi dôležitý, čo si povedal, a ja som si ho v podstate ani neuvedomil, keď prvýkrát sme o tomto uvažovali, ale je to naozaj pravda.
Ale súčasne tento návrh, keď by prešiel a keby sme vedeli zrušiť to okresné delenie, bude to mať tú výhodu pri tej praktickej, najmä to, že ten človek si môže to auto prihlásiť hocikde, pretože na začiatku bude mať možno SK a tým pádom, či to urobí v Košiciach, alebo v Bratislave, je to úplne jedno. Je to dôležité napríklad aj vtedy, keď sa presťahuje. Niekto si kúpi a býva, ja neviem, v tej Nitre, kúpi si vozidlo, o dva roky sa presťahuje do Bratislavy a zoberie si značku bez toho, aby niekto ho vedel identifikovať, odkiaľ je, a teda nemyslím v zlom, ale v tom, že si nemusí tú značku meniť. Čiže to je, to je veľká výhoda.
Ku kolekynke Zimanovej, životné prostredie je veľmi dôležité. A ja som veľmi rád, že aj tento návrh zákona k tomu môže pomôcť, aby sme ho trošku šetrili.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis