Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

20.6.2018 o 10:16 hod.

Mgr.

Richard Vašečka

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 20.6.2018 10:16 - 10:17 hod.

Richard Vašečka Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Chcem sa tiež prihlásiť k podpore tohto uznesenia, tak isto ako som aj hlasoval, aby bolo zaradené, aby sa prerokovalo, nielen, aby bolo prijaté. A chcem povedať, že odmietam nielen násilie ako nejaký prejav, či už slovné alebo fyzické, ale aj nenávisť, z ktorého to násilie pochádza voči komukoľvek. A myslím si, že pre každého z nás, pre poslancov Národnej rady na prvom mieste, ale aj pre každého človeka platí v tejto situácii, že ja som rozhodnutý nepodniknúť násilie. Na druhej strane postaviť sa proti násiliu na ochranu slabších. Tak ako to urobil spomínaný Henry z Filipín, ktorý nebol ľahostajný, a vďaka nemu sa nestali obeťou tie obťažované ženy ale, bohužiaľ, stal sa ňou on. To znamená nie násiliu, nie nenávisti a zároveň povedať, že nedopustíme, že takým ľuďom, aby oni mohli prejavovať, dominovať takýmito spôsobmi. A tak isto, keď sme spomínali políciu alebo iné zložky, majú našu aj moju osobnú podporu, plnú podporu v tomto, aby predchádzali a bránili takémuto násiliu, aby sme mohli žiť naozaj normálne, pokojne, dôstojne v našich domovoch, na uliciach, ale napríklad aj v parlamente.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19.6.2018 9:36 - 9:38 hod.

Richard Vašečka Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. V prípade určitej polemiky medzi dvoma vystupujúcimi chcem povedať, že mi bolo snáď bližšie stanovisko prvého vystupujúceho pána poslanca Grendela. Samozrejme, súhlasím aj s pánom poslancom Beblavým, ktorý aktuálne vystupoval v tom, že naša účasť v európskom spoločenstve vytvára určité rámce a potom sa musia držať aj naši politickí predstavitelia bez ohľadu na to, kto je pri vláde, v určitých hraniciach. To hodnotím ako pozitívum a to môže byť pozitívum aj tejto právnej úpravy.
S čím nesúhlasím, resp. chcel by som vyjadriť k tomu svoj názor, je prirovnávanie Európskej únie k Spojeným štátom americkým, sú tu viaceré také náznaky, niekedy nechcené, niekedy si myslím, že aj úmyselné, kde sa posúva Európa alebo Európska únia do nejakej pozície federácie, kde naozaj sa Slovensko a ďalšie štáty stavajú nejakými, nejakou Západnou Virgíniou alebo Alabamou v horšom prípade okresom, kde by už naozaj slovenské nejaké zákony alebo vôľa občanov bola výrazne obmedzená. Tak to sa mi, to sa mi, samozrejme, nezdá a tak isto aj v prípade tejto Európskej prokuratúry, tiež som taký, by som povedal, opatrný a nemám nejakú bezmedznú dôveru v európske inštitúcie, napríklad to ukázal aj rozsudok Súdneho dvora Európskej únie vo veci Coman, kde tiež podľa mňa európska inštitúcia určitým spôsobom sa dotýka národnej identity, konkrétne vo veci manželstva. To znamená, je dobré, že o týchto veciach diskutujeme, treba z môjho pohľadu byť opatrný a zastávať záujmy Slovenska, jeho občanov a rešpektovať vôľu voličov na Slovensku.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15.6.2018 10:44 - 10:45 hod.

Richard Vašečka Zobrazit prepis
Ďakujem. Ja chcem tiež popriať pánu generálnemu prokurátorovi skoré uzdravenie. Zároveň ľutujem tiež spolu s pánom poslancom, že tu nie je osobne prítomný, pretože naozaj je to, bolo by to veľmi žiaduce a malo by to svoj význam, hoci s pánom námestníkom mám dobrú skúsenosť a nemyslím si, že je to nejaké, nejaké zlé, ale je to veľmi vážna vec. A hoci neupodozrievam pána generálneho prokurátora, že by mal úmysel, alebo že by sa potešil tomu, á, super, nemusím tu byť, tak v takýchto prípadoch je to naozaj veľmi potrebné alebo žiadané, aby tu bol osobne prítomný, a malo by skôr vedenie Národnej rady rozmýšľať, ako prípadne tento bod posunúť v prípade, že je to možné, aby mohol byť osobne prítomný.
Pobavil ma výrok, že my nechceme počuť jeho námestníka, ako sa vyhovára, ale chceme počuť pána generálneho prokurátora, ako sa vyhovára. Tak ja netvrdím, že sa niekto vyhovára, ale iste je dobré, aby sme počuli naozaj toho, kto je zodpovedný za chod Generálnej prokuratúry, aby odpovedal, aby vysvetlil. Ja budem rád, keď to bude uspokojivé vysvetlenie, ale aby tu bol on osobne. Takže ešte raz, veľa zdravia, skoré uzdravenie.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13.6.2018 11:32 - 11:32 hod.

Richard Vašečka
Vážený pán predsedajúci, prosím uviesť do záznamu, v hlasovaní č. 36 o pozmeňujúcom návrhu pani poslankyne Remišovej ma vykázalo, že som "sa zdržal", chcel som hlasovať "za". Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 12.6.2018 13:02 - 13:03 hod.

Richard Vašečka Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, žiadam zaradiť do programu schôdze bod s názvom Správa ministra spravodlivosti o riešení kolízie rozsudku Súdneho dvora EÚ vo veci Coman s Ústavou Slovenskej republiky.
Odôvodnenie: Súdny dvor vyhlásil, že pojem manželský partner sa má na území všetkých členov Európskej únie vykladať rodovo neutrálne, čo je v rozpore so slovenskou ústavou. Rozsudok Súdneho dvora, podľa ktorého musí Rumunsko akceptovať práve pána Hamiltona z USA na voľný pohyb z dôvodu ich tzv. manželstva s pánom Comanom uzatvoreného v Belgicku, predstavuje pre Slovensko nebezpečný precedens. Môže to byť totiž cesta k faktickému zavedeniu homosexuálnych manželstiev na Slovensku skrze európske inštitúcie, čo je v príkrom rozpore s demokraticky prejavenou vôľou slovenských občanov, že manželstvo je zväzkom muža a ženy. Považujem za potrebné, aby v Národnej rade prebehla o tejto otázke vážna debata.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.5.2018 15:19 - 15:21 hod.

Richard Vašečka Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Milan, gratulujem tebe a gratulujem tvojim rodičom k tomu rozhodnutiu prijať život, prijať teba aj v takej situácii, ktorá nebola zrovna ideálna, naozaj klobúk dole. Veľká úcta a radosť.
Hovoril si o dôvodoch rozhodnutia ísť na potrat, rozdelil si ich do piatich kategórií. Tie prvé štyri boli viac-menej naozaj vážne dôvody a piatu z nich si nazval "iné". Ja nazývam tú kategóriu, že je to potrat na požiadanie alebo svojvoľný potrat, lebo chcem. Osobne pokladám takýto dôvod alebo takúto kategóriu dôvodov za škandálnu a veľmi smutnú a hanbu modernej spoločnosti z akejkoľvek strany. A je mi ľúto, že sme rezignovali na riešenie problémov.
Ty si sa dotkol nejakých možných riešení a ja všetkými desiatimi som za, pretože ak hovoríme o ochrane života, hovoríme aj o obmedzení týchto svojvoľných potratov, tak to musí ísť ruka v ruke s podporou rodín, s podporou matiek v požehnanom stave. My budeme mať v piatok 1. júna, teda o štyri dni, Deň detí. Myslím, že by bolo dobré, keby sme vyslali taký signál, že naozaj sa tešíme z detí, z tých, ktoré sú narodené, ktoré sú väčšie, ale aj z tých, ktoré sú počaté, ktoré sú v lone matky. Ak je všetko v poriadku, tak každá matka sa teší, že má dieťa a že deti sú požehnaním. O to viac, že sme mali vlastne dnes správu Štatistického úradu o demografickom vývoji na Slovensku, kde naozaj nielen v rodine, v konkrétnej rodine, konkrétnym rodičom, ale aj Slovensku tieto deti chýbajú. Chýbajú preto, lebo prinášajú naozaj veľký potenciál osobný v sebe. Vôbec nielen ekonomický, ale hlavne ľudský, osobnostný.
Takže ďakujem ti za podporu, ja tiež budem hlasovať za to, aby sme ďalej rokovali o tomto návrhu zákona v prospech počatých detí.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 25.5.2018 11:18 - 11:18 hod.

Richard Vašečka Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Ja by som chcel požiadať, či by bolo možné, že z organizačného odboru by poslancom zaslali elektronicky poradie schôdze, lebo sa presúvali body. Nie vždy to súvisí s tou, ako je to na stránke. Viem, že to majú, vyvesujú to bežne, ale bude to dneska prebiehať nejak, bohužiaľ, mnohé body prepadávajú, že či by sa dalo povedzme po skončení rokovania v piatok z organizačného odboru poslať zoznam, v akom poradí sú schválené body a budú pokračovať v pondelok.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 26.3.2018 19:09 - 19:10 hod.

Richard Vašečka Zobrazit prepis
Ďakujem za reakcie. Takže pripomínam moje posledné slová, moju dôveru táto vláda nemá, ani personálne, ani programovo. Budem hlasovať proti.
Rokujeme o programovom vyhlásení vlády, o podpore rodiny, tak ako som citoval. Nerokujeme o ničom inom, preto som žiadal, aby vláda a jej poslanci realizovali to, čo už dva roky je v programovom vyhlásení vlády, čiže nie niečo nové. Tak ako pred dvoma rokmi som hlasoval proti, budem hlasovať aj teraz, aj z personálnych, aj z programových dôvodov. Napriek tomu má veľký význam, aby tieto veci boli posunuté dopredu, aby sa reálne udiali, aby sa reálne realizovalo to, čo je v Ústave Slovenskej republiky, a to je podpora manželstva a rodiny.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 26.3.2018 18:56 - 19:07 hod.

Richard Vašečka Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážení členovia vlády, včera v nedeľu 25. marca sme mali 30. výročie tzv. sviečkovej manifestácie, asi to tu bolo dneska už viackrát spomínané, a vtedy ten prejav občianskej odvahy bol sprevádzaný zákazmi, polievaním vodným delom, striekaním vodným delom, bitím, zaistením a aj stratou zamestnania. Ľudia, ktorí pred tridsiatimi rokmi protestovali, tak prednášali oprávnené požiadavky, žiadali, tak ako to bolo vo vtedajšej ústave, bohužiaľ, len teoreticky, žiadali náboženskú slobodu a žiadali aj občianske práva. Odvtedy prešlo tridsať rokov, čo je dlhá doba, máme novú ústavu, máme vlastnú republiku, máme demokratické voľby.
Kresťania, alebo teda veriaci ľudia však musia opäť pripomínať a žiadať od tejto vlády niektoré veci. Pod tieto požiadavky sa len v jednej aktuálnej výzve za pár dní podpísali tisíce ľudí. Aj ja som sa pod ne podpísal a chcem byť ich tlmočníkom. Prosím preto nového pána premiéra a členov vlády, aby si ich vypočuli. Úplne tak kľúčovo sa to týka manželstva a rodiny.
V našej ústave niekoľko rokov je novelizovaný čl. 41, ktorý znie teraz takto: „Manželstvo je jedinečný zväzok medzi mužom a ženou. Slovenská republika manželstvo všestranne chráni a napomáha jeho dobru. Manželstvo, rodičovstvo a rodina sú pod ochranou zákona.“ Som rád, že Slovensko je jedna z mála európskych krajín, ktorá má takéto niečo zakotvené v ústave, ktorá hovorí o ochrane a pomoci manželstvu a rodine. Prijali sme to v minulom volebnom období, samozrejme, aj ja som hlasoval za. Ale musí sa to prejavovať aj reálne aj v praxi, nestačí to mať napísané v ústave. Tak ako za komunistov bolo v ústave mnoho správnych, dobrých vecí, ale neboli dodržiavané, a preto museli ľudia nabrať odvahu protestovať, verejne to vyjadriť, tak aj dnes máme toto v ústave, ale mnohé tie praktické veci za tým zaostávajú.
Dnes máme rozpravu o programovom vyhlásení vlády, a to, čo ja vidím a čo namietam a čo chcem aj navrhnúť, aby sa dopracovalo, je taký ucelený koncept rodinnej politiky. Máme ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, jedna z vecí, ktorá tu bola opakovane povedaná, že by bolo možno dobré a bolo by načase, aby sa toto ministerstvo nazývalo ministerstvom rodiny, práce a sociálnych vecí. Pretože ak je v poriadku rodina, ak majú ľudia prácu, tak aj tie sociálne pomery sú niekde úplne inde.
Je rozdiel medzi rodinnou alebo prorodinnou a sociálnou politikou. Rodinná politika nie je len podmnožinou tej sociálnej. Tu by som sa dostal priamo k zneniu programového vyhlásenia vlády, teda jej návrhu, a znova treba povedať, že je skopírovaná z oddielu Sociálna politika. Citujem: „Vláda“, čiže táto vláda, ktorá sa uchádza o podporu a o dôveru, „vláda bude podporovať rodinu, ktorá je nielen základnou bunkou spoločnosti, ale aj hlavnou nositeľkou základných ľudských, kultúrnych, sociálnych, občianskych a duchovných hodnôt. Dôsledne uplatní riešenia, ktoré jej pri plnení pracovných povinností umožnia napĺňať svoje poslanie. Pri predkladaní návrhov zákonov bude zvažovať ich vplyv na manželstvo a rodinu, najmä zo sociálneho, hospodárskeho a finančného hľadiska. Podporu rodiny vníma aj ako prioritný nástroj na riešenie negatívneho demografického vývoja.“ Bolo to tu opakovane zdôraznené, že toto programové vyhlásenie vlády je z väčšej časti, alebo takmer absolútne skopírované spred dvoch rokov, a keď sa pozerám na tento odsek týkajúci sa rodinnej politiky, bohužiaľ, stále iba ako podmnožiny sociálnej politiky, tak tieto veci sa v zásade nijak nepohli.
Aká je realita? To, čo žiadajú dnes ľudia, nielen veriaci, nielen kresťania, je práve naozaj podpora rodiny, podpora demografickej, demografického vývoja. Citujem teraz z tejto výzvy: „Podporujete zamestnávanie rodičov s deťmi, ale odmietnete akékoľvek pokusy o štátne zásahy do rodiny, ktoré by tlačili matky maličkých detí do troch rokov k odchodu do zamestnania. Deti si zaslúžia byť najdôležitejšou prioritou našej spoločnosti a čas matky strávený s dieťaťom je dlhodobo najlepšie ekonomicky využitý čas. Žena si zaslúži slobodne sa rozhodnúť a nemá byť ekonomicky nútená vyberať si medzi prácou a dieťaťom.“
Slovensko, nakoniec ako aj celá Európa, potrebuje reálnu podporu demografického rastu. K tomu je potrebné, k tomu sú potrebné nielen ekonomické nástroje, tie určite tiež, ale aj aktívne vytváranie prorodinnej atmosféry. Dokonca treba vytvoriť určitý trend, trend mať rodinu, mať deti. Môžme sa poučiť aj úspešnými kampaňmi (správne „kampaňami“) v zahraničí, napríklad v Dánsku. Takisto je tu dôležité spoločenské ocenenie rodičovstva, otcovstva, materstva, aj tie ekonomické nástroje, výhody pre rodiny s deťmi, či už spoločenské, alebo ekonomické, napríklad zvýhodnené nejaké vstupné, rodinné vstupné na kultúrne podujatia a spoločenské podujatia, takisto v doprave.
Keď sa pozreme do okolitých štátov V4, teda do Česka, Poľska, Maďarska, tak vidíme, že my sme, bohužiaľ, úplne na chvoste týchto opatrení, oveľa odvážnejšie, oveľa razantnejšie postupujú v prorodinnej politike, v podpore demografického rastu a vidieť aj výsledky.
Ja sa chcem opýtať nového pána premiéra, pána ministra, že či sme rezignovali v tejto oblasti na také nejaké razantné kroky, aby sa to posunulo. Iste, keby som povedal, že sa neurobilo nič, bol by som nespravodlivý, ale že či inšpirovaní aj krajinami V4 a aj súčasnou situáciou, či nie je čas rozmýšľať nad niečím podstatne razantnejším, aby sa tieto veci zmenili. Pretože zatiaľ ten posun nebadať.
Ďalšia vec, ktorá súvisí a patrí k tejto výzve, sú potraty. Asi je jasné, že potraty moc nepodporujú demografický rast. Citujem z tejto výzvy: „Žena si zaslúži viac ako potrat. Nechceme kriminalizáciu matiek, ale chceme zákonnú ochranu života detí od počatia po prirodzenú smrť a reálnu podporu materstva a otcovstva. Dnes už aj sekulárna väčšina spoločnosti odmieta potraty bez vážneho dôvodu.“ Vieme, že v roku 1987 sa zaviedlo, zaviedol vlastne potrat na požiadanie bez nejakého odôvodnenia.
Takisto autori výzvy pripomínajú, že najmasovejšou demonštráciou od novembrovej revolúcie bol Pochod za život, keď desaťtisíce, možno povedať, stotisíc ľudí naozaj hovorilo o ochrane života, o podpore rodiny.
Ďalšia vec, ktorá vychádza z tejto výzvy, je výhrada vo svedomí. Opäť citujem: „Zmluva so Svätou stolicou a zmluvou s registrovanými cirkvami sa Slovenská republika zaviazala, že uzatvorí osobitnú zmluvu o výhradách vo svedomí. Slovenská republika si tento svoj záväzok doposiaľ nesplnila. Žiadame, aby Slovenská republika čím skôr pripravila a schválila túto medzinárodnú zmluvu. Táto požiadavka je o to naliehavejšia, o čo viac sme svedkami porušovania výhrady vo svedomí a náboženskej slobody v krajinách západného sveta.“
Možno na záver taká, alebo skoro na záver taká obľúbená téma, ktorá tu bola už spomínaná z rôznych úst, a to je Istanbulský dohovor. Znova citujem: „Žiadame, aby Slovenská republika stiahla svoj podpis pod Istanbulským dohovorom, odmietnime násilie na ženách, podporme reálnu pomoc týranými ľuďom bez diskriminácie a rovnako odmietnime medzinárodné zmluvy či dokumenty, ktoré by oddeľovali rod od pohlavia či zavádzali viac rodov, ako je mužský a ženský. Odmietnime nevedeckú gender ideológiu v našej legislatíve, lebo je to experiment na deťoch, vedie k ohrozeniu práv rodičov a tiež náboženskej slobody.“ Tu by som si dovolil poznámku, Slovenská republika nikdy Istanbulský dohovor neratifikovala a daj Boh ani neratifikuje, ale po vyjadreniach aj predstaviteľov vládnych strán je načase, aby stiahla podpis spod tohto dokumentu tak, ako sa to, ako vidíme, že sa to deje v iných krajinách.
Posledná vec, o ktorej by som chcel hovoriť, súvisí so školstvom. Rovnoprávne financovanie cirkevných škôl. Všetky deti, a to aj deti kresťanov, si zaslúžia rovnakú podporu. Napriek zmluvám o výchove a vzdelávaní s cirkvami nie je cirkevné školstvo rovnocenné pri financovaní. Žiadame rovnoprávne financovanie školských zariadení bez ohľadu na zriaďovateľa. Tu by som špeciálne chcel apelovať na Slovenskú národnú stranu, na jej poslancov, ktorí nominovali ministerku školstva, a chcel by som to spojiť aj s témou Istanbulského dohovoru. Napriek tomu, že Istanbulský dohovor nie je ratifikovaný, ministerstvo školstva sa naň odvoláva v jednom dokumente v kontrakte s organizáciou Iuventa, ktorá pracuje s deťmi a mládežou. Tento kontrakt má uvedené, že "v oblasti štátnej politiky vo vzťahu k deťom a mládeži zabezpečí Iuventa úlohy vyplývajúce z Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky na roky 2016 až 2020". Tento kontrakt s Iuventou bol podpísaný 27. februára 2018. A súčasťou tohto kontraktu, a teraz poprosím špeciálne poslancov národnej strany, aby dávali pozor, "reflektovanie aktuálnych spoločenských výziev spojených s migračnou vlnou, teroristickými útokmi, nárastom xenofóbie a životom v multikulturálnom prostredí, v oblasti práce s mládežou v súlade s Parížskou deklaráciou, Istanbulským dohovorom a ďalšími dokumentmi". Napriek tomu, že tento dokument nie je pre nás záväzný, ministerstvo školstva ho použilo v podpísanom kontrakte s Iuventou a ministerstvo školstva uvádza, že prispeje na uskutočnenie tejto úlohy, teda aby sa tieto veci rozvíjali v súlade s Istanbulským dohovorom, sumou 160 400 eur. Takže chcel by som vyzvať, aby v týchto veciach tiež bolo jasno, a žiadam tiež, aby tieto veci neboli aplikované aj napriek tomu, že Istanbulský dohovor nie je ratifikovaný do našej vládnej politiky.
Takže na záver by som zhrnul tieto požiadavky. Veriaci ľudia, tak ako pred tridsiatimi rokmi, žiadajú vládu, aby dodržiavala to, čo je v ústave, a to je podpora manželstva a rodiny aj veľmi konkrétne podporou demografického rastu, prestať podporovať potraty, stiahnuť podpis spod Istanbulského dohovoru, uzákoniť výhradu vo svedomí, zrovnoprávniť cirkevné školy.
Apelujem na novú vládu, na pána premiéra, na jednotlivé strany a poslancov, zvlášť poslancov Slovenskej národnej strany, ak už chcete podporovať túto vládu, žiadajte tieto veci, lebo inak vaša účasť v nej je úplne neprijateľná.
Samozrejme, moju dôveru táto vláda nemá, tak ako pred dvoma rokmi, ani personálne, ani programovo a budem hlasovať proti tomu, aby sa vyslovila dôvera tejto vláde.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 14.3.2018 18:00 - 18:00 hod.

Richard Vašečka
Ďakujem, ja tiež oprava hlasovania č. 74, vykázalo ma za, chcel som sa zdržať. Ďakujem.
Skryt prepis