Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

13.9.2016 o 17:20 hod.

JUDr.

Tibor Bernaťák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.9.2016 17:20 - 17:20 hod.

Tibor Bernaťák
Ja ďakujem. Nebudem uberať čas v rozprave, myslím si, že bude dosť času ešte reagovať na všetky faktické pripomienky, ktoré ste mi položili.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 13.9.2016 16:52 - 16:54 hod.

Tibor Bernaťák Zobrazit prepis
Veľmi pekne ďakujem. V týchto prípadoch sa sám seba pýtam, čo tu vlastne robím. Celú dobu pozorne počúvam diskusiu o novele rokovacieho poriadku a poviem úprimne, že sú to galeje, niekedy sú tu naozaj veľké galeje. Ale už teraz vecne trošku skúsim a len pripomeniem, že o potrebe zmeny rokovacieho poriadku tu hovoria nielen koaliční, hovorili o tom aj opoziční poslanci.
Návrhy na úpravu alebo pripomienky k návrhu novely rokovacieho poriadku prezentovali aj niektorí opoziční, ako som zachytil, myslím, troch, možno štyroch, pán poslanec Simon, pán poslanec Dostál, pani poslankyňa Jurinová, tak trochu pani poslankyňa Kaščáková. Aj pán poslanec Mihál mal jednu takú zaujímavú pripomienku, ale to radšej nebudem komentovať.
Za tri najvýraznejšie diskutované body tejto rozpravy boli dĺžka rokovacieho rečníckeho času, vnášanie transparentov a plagátov do sály a filmovanie v sále. Týmto trom bodom sa budem o chvíľku venovať, ale spomeniem ešte dva ďalšie diskutované body, tričká a parlamentnú stráž. Tieto sa v návrhu novely rokovacieho poriadku vôbec nevyskytujú, tak ja neviem, o čom niektorí poslanci hovorili, keďže tričká a parlamentnú stráž tento návrh vôbec nerieši.
Pristavím sa pri otázke, ktorá sa stále opakovala, a to bola otázka upevňovania postavenia predsedu Národnej rady. Ja len teda odcitujem jeden bod č. 12 návrhu: "Poslanca, ktorý neuposlúchne výzvu, na základe ktorej sa mu odobralo slovo, predsedajúci (opakujem, predsedajúci, nie predseda) vyzve zachovať poriadok. Predsedajúci vyzve zachovať poriadok aj poslanca, ktorý svojimi prejavmi alebo činmi v rokovacej sále prekročil hranice slušnosti, alebo ktorý svojím konaním narúša priebeh rokovania. Ak výzva na zachovanie poriadku nevedie u poslanca k náprave, predsedajúci vykáže poslanca z rokovacej sály až do skončenia rokovania v tom istom dni. Ak predsedajúci vykáže poslanca z rokovacej sály, poslanec je povinný opustiť rokovaciu sálu. Ak ani po opätovnej výzve predsedajúceho poslanec neopustí rokovaciu sálu, predsedajúci preruší schôdzu Národnej rady na ním čas určený a rozhodne o tom, že poslanci prítomní v rokovacej sále opustia jej priestor." Dočítam teda: "Vykázaný poslanec má právo v dni, v ktorom bol vykázaný, zúčastniť sa na hlasovaní o každom návrhu okrem hlasovania o procedurálnych návrhoch." Hovoríme o oprávnení väčšinou predsedajúceho.
Bolo tu aj zmienka postavenia predsedajúceho. Má to byť rozhodca? Kapitán? Podľa môjho názoru kapitánom asi ťažko, lebo takých tu máme niekoľko. Môj názor je ten, že predsedajúci, napríklad aj pani podpredsedníčka Národnej rady riadi, upozorňuje a teda má aj rozhodovaciu právomoc, čiže rozhoduje. Pani podpredsedníčka keď otvorila už spomínanú schôdzu Národnej rady, o ktorej tu bola reč, rozhodla. Či mohla vôbec rozhodovať, to je iná otázka.
Teraz k trom spomínaným bodom. Dĺžka rozpravy. Myslím, že som zachytil vystúpenie pána poslanca Klusa, ktorý bol prekvapený, keď prišiel do Národnej rady, hovoril, že on si myslel, že poslanci majú rokovací čas obmedzený. Sám bol z toho prekvapený, takže nevidel to jeden z opozičných poslancov ako nič, čo by bolo v rozpore s tým, na čo je zvyknutý. Takisto pani poslankyňa, podpredsedníčka, pardon, Národnej rady, pani Ďuriš Nicholsonová, myslím, že som zachytil v printových médiách, niekde sa vyjadrila, že 20 minút musí plne postačovať poslancovi na to, aby vedel vyjadriť to, čo cíti a čo chce povedať svojim voličom.
Keď v podstate spočítame poslancov opozície, je ich dokopy 69. Každý z nich môže vystupovať podľa návrhu 20 minút, predsedovia poslaneckých klubov majú 30 minút. Spolu je to zhruba nejakých, keď som to spočítal úplne nahrubo, naozaj 23 hodín. Pokiaľ by... A samozrejme nepočítam do toho ešte faktické poznámky, pokiaľ by mal mať člen vlády na vyjadrenie tiež 20 minút, tiež neviem, či je to celkom spravodlivé. Pán Zsolt Simon myslím, že tu spomínal príklad, neviem, či z Nemecka alebo z Rakúska, kde je to trošku nejako inak namodulované. Takže ja budem ďalej pozorne sledovať návrhy a pripomienky, možno aj teda ďalší navrhovatelia, ako som spomínal už na začiatku môjho vystúpenia, keď som uvádzal návrh zákona, tohto zákona, že toto, tento návrh nie je jeho konečná verzia.
A ešte prečítam teda aj bod 11 ohľadne rečníckeho času. Ten vlastne hovorí o tom, že, ja to skrátim, že dĺžka rečníckeho času, d-d, je 20 minút, respektíve 30 minút, ak tento zákon neustanovuje inak alebo ak sa Národná rada bez rozpravy nerozhodne o predĺžení rečníckeho času. To znamená, že Národná rada má možnosť predĺžiť rečnícky čas. Ale ako som spomínal, samozrejme, budeme pozorne počúvať pripomienky a návrhy opozície.
Druhý bod. Transparenty a plagáty v sále. Teraz nebudem hovoriť o grafoch. Kvôli transparentu, ako som zachytil, aj v minulom volebnom období došlo takmer k fyzickému násiliu v parlamente. Myslím, že aj teraz vlastne, keď bol tu rozprestrený ten plagát, ja som tu aj niekde spomínal, že pán poslanec Kresák, sedí vzadu, bol svedkom toho, že naozaj tu takýto fyzický konflikt hrozil. Má predsedajúci čakať, kým niekto niekomu rozbije hlavu alebo, nedajbože, sa stane niečo horšie?
Obmedzenie, používanie transparentov a plagátov v nemeckom parlamente spomínali pán Číž, čiže nie je to nič výnimočné, nič nezvyčajné. Je tu pán poslanec Lipšic, on spomínal vlastne to rozhodnutie Karácsonyi proti Maďarsku. Ja som si to pozorne pozeral, čítal a neviem, nenatrafil som na absolútny zákaz, že by parlamenty nemohli mať možnosť obmedziť vnášanie transparentov a bilbordov do rokovacej sály. Mám tu aj odlišné stanovisko troch sudcov, ktorí vyjadrili trošku odlišný názor k časti odôvodnenia rozsudku, pretože podľa nich tento súd zaujal príliš všeobecný postoj a jeho odôvodnenie môže vyznieť tak, že článok, teda že, že zmluva všeobecne zakazuje uloženie sankcií poslancovi, ktorý vyjadruje svoj nesúhlas so závažnou otázkou, rušením parlamentného zasadania a jedná v rozpore s vnútornými pravidlami parlamentu. Prejednávaná vec však nastoľovala užšiu otázku, a síce, do akej miery poslanec pri vyjadrovaní, teda zmluva poslanca pri takomto vyjadrovaní chráni, jedinou otázkou, ktorá mala byť v tomto prípade rozhodnutá, bola primeranosť uloženej pokuty. To znamená, podľa môjho názoru toto rozhodnutie nie je vlastne nejakým judikátom, ktorým by všeobecne zakazovalo Národnej rade rozhodnúť sa v tom, že zakáže vnášať bilbordy a transparenty do sály. Myslím si, že keby to tak bolo, tak aj nemecký parlament zrejme by už riešil svoj vnútorný poriadok inak.
Prejdem k bodu č. 3 a to je filmovanie v sále. Priznám sa, mne osobne tiež vadí a ruší ma to, spomenul som to už aj v jednej diskusnej relácii, keď som tam bol s pánom poslancom Vašečkom, spomínal to na grémiu aj pán poslanec Kollár, ktorý hovoril vyslovene, že ak niekto príde s telefónom a takto naňho natrčí telefón, že mu to vadí. Samozrejme, je to otázka diskusie, ale zas poviem, poslanci majú asistentov, kľudne môžu z balkóna filmovať, čo chcú a koľko chcú. Takže toto je otázka filmovania v sále.
Na záver teda znova zopakujem, čo som už asi trikrát teraz povedal, že tento návrh nie je definitívna verzia, preto budeme očakávať návrhy aj a počúvať teda návrhy, pripomienky opozície.
Úplne na záver, trošku ma mrzí, keď niektorí poslanci už dopredu vyhlasujú, že nebudú rešpektovať zákon, ak s ním nebudú súhlasiť.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 13.9.2016 16:52 - 16:54 hod.

Tibor Bernaťák Zobrazit prepis
Ďakujem. Ďakujem pekne. Pán kolega Petrák, diagnóza, návykové látky, ani jedno, ani druhé, mám to potvrdené. (Smiech v sále. Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Páni poslanci, nevyrušujte!

Baránik, Alojz, poslanec NR SR
Viem, že by bolo pre vás najjednoduchšie to, aby to tak bolo, ale nie je to tak.
Pán predseda Danko, ja viem, že to je, že sa to zle počúva. Mne sa to tiež zle počúva a zle sa mi to hovorí a chce sa mi vracať, keď o tom hovorím. Ale realita je tá, že vy ste členmi tejto vlády, že táto vláda udržiavala tento stav po roky, nič s tým nerobila, že vaša polícia prižmurovala nad tým oči. A áno, vaša, vaša, pretože teraz ste si osvojili a je vaša. Takže nevyplakávajte mi tu, že vás z niečoho osočujem. Ste, ako sa hovorí po anglicky, "guilty by association". Tým, že ste sa spojili, tak ste vinný aj vy. (Reakcia z pléna: Z čoho?) Z toho, že sa takéto veci dejú a že tí ľudia nie sú trestaní. Z toho ste vinní. Z toho ste vinní. A nehovorte mi, že za to nemôžete. Môžete, pretože túto vládu držíte pri moci a že ten istý policajný prezident vysvetľuje, že prečo sa to stalo a že minister hovoril, že všetko prebiehalo v poriadku. Za to môžete aj vy. Pretože keby ste nedržali s nimi, tak by táto vláda nebola a potom by sa videlo, že ako by to skončilo. Takže nevyplakávajte mi tu. Vy ste si vinní.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.9.2016 16:22 - 16:23 hod.

Tibor Bernaťák Zobrazit prepis
Ďakujem. Ja by som sa chcel len spýtať, že či hovoríme o tých istých, resp. o tom istom návrhu rokovacieho poriadku. Lebo ja čítam rokovací poriadok, trikrát som už prešiel ten návrh, ale nikde som nenašiel, že predseda udeľuje pokuty, predseda Národnej rady udeľuje pokuty poslancom za názor alebo za tričká. Vidíte tu niekde spomenuté nejaké tričko alebo oblečenie? Ja naozaj nevidím. Ja vás poprosím naozaj o vysvetlenie, podľa akého, čoho ste došli na to, že predseda Národnej rady udeľuje pokuty.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.9.2016 10:25 - 10:27 hod.

Tibor Bernaťák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ja som si s veľkým záujmom vypočul to, čo povedal pán poslanec Vašečka, nepočul som v tomto vystúpení žiadnu nejakú vecnú pripomienku okrem nevyberaných osobných urážok a invektív na adresu predsedu parlamentu Andreja Danka.
K tomu, že poslanci SNR prispeli k tomu, aby tu bol cirkus. Neviem, akým spôsobom poslanci Slovenskej národnej strany robia v sále cirkus. Skutočne neviem. Ja sa ospravedlňujem, naozaj dvakrát som tiež v rámci rozpravy nevydržal a niečo som povedal, ale snažil som sa naozaj zachovať ako dekórum a zachovať akú-takú úroveň rokovania v tejto sále.
Čo sa týka našej iniciatívy zákonodarnej, čo sa týka našich ministerstiev, máme programové vyhlásenie vlády, v rámci programového vyhlásenia vlády je nejaké, legislatívny plán úloh a tie naše ministerstva napĺňajú. Čo sa týka zase, pozmeňovacie, respektíve návrhov poslancov v Národnej rade, viete, takých jednoslovných návrhov vieme, myslím si, že za večer spraviť 30, ako ste ich spravili, respektíve predložili vy. Nehovorím o všetkých, ale veľmi veľká časť z nich bola jednoslovné pozmeňovacie návrhy, ktoré, niektoré nemali ani hlavu ani pätu.
Takže ja vás poprosím, naozaj náš program a to, čo chceme my presadiť v Národnej rade, nechajte na nás. Naši voliči následne zhodnotia našu prácu. A som rád teda, že ju nehodnotia opoziční poslanci, respektíve ľudia, ktorí majú trochu iný zmysel.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9.9.2016 11:29 - 11:30 hod.

Tibor Bernaťák Zobrazit prepis
Ďakujem. Ja v prvom rade chcem povedať, že, samozrejme, diskusiu počúvame my koaliční poslanci aj navrhovatelia, aspoň moja predstava diskusie a dialógu je taká, že najprv si vypočujem a potom reagujem. Tu však urobím výnimku, pretože prvýkrát počas rozpravy som počul v úvodzovkách vecnú pripomienku, názor, akým spôsobom je upravená doba diskusie napr. v Rakúsku, čiže toto je prvýkrát, čo počujem, okrem toho, samozrejme, že bolo viackrát povedané, treba ho stiahnuť.
Keďže už mám slovo, pripomeniem len jednu pripomienku, keďže ste spomínali, a že, že vlastne je tu nejaká animozita voči predstaviteľov, resp. predsedom politických strán. Rokovací poriadok doteraz neupravuje vystúpenie poslancov europarlamentu v Národnej rade. Práve novelou tohto rokovacieho poriadku sa umožní aj europoslancovi vystúpiť v Národnej rade. Aj pánovi Sulíkovi.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 8.9.2016 16:45 - 16:45 hod.

Tibor Bernaťák
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, páni poslanci, dovoľte, aby som vám oznámil, že ako navrhovateľ beriem späť návrh na voľbu člena Rady pre vysielanie a retransmisiu pána Mgr. Karola Haťapku. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 8.9.2016 9:35 - 9:37 hod.

Tibor Bernaťák Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, páni poslanci, predkladáme návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku.
Tento návrh, ako ste už aj postrehli vy, resp. sami ste sa zapájali, vzbudil teda do pripomienkovania alebo do diskusií, vzbudil veľmi veľké emócie, resp. veľmi veľa sa o ňom rozprávalo. Podľa nášho názoru, čo sme si vypočuli aj od starších kolegov, teda ako mladší sme počuli, že návrh rokovacieho poriadku, resp. rokovací poriadok ako taký je potrebné zmeniť. Preto prichádzame so zmenou.
Táto zmena nevychádza z toho, že sme sa, že sa niekto ráno zobudil a vymyslel si ho, resp. bez skúseností niečo dal na papier a takto to predložil, tento návrh vychádza z analýzy, z porovnávania rôznych právnych poriadkov, tak ako fungujú parlamenty v iných štátoch Európskej únie.
Rovnako návrh zákona, teda návrh zmeny rokovacieho poriadku videl a odkonzultovali sme aj s legislatívno-technickým odborom tuná v Národnej rade, ktorý vlastne vychytal všetky muchy, ktoré rokovací poriadok starý, doteraz platný, má.
Nebudem dlho hovoriť o tomto návrhu, nakoľko všetci ste sa s ním, predpokladám, podrobne oboznámili, ak nie, tak ste o ňom minimálne dosť toho počuli. Ja len uvediem jednu vec. Ja v podstate som naozaj, ako som spomínal v úvode, nový poslanec, a to, čo som zažil na začiatku tohto volebného obdobia, bolo pre mňa šokom. Nebojím sa povedať, že to bola čistá psychiatria. Starší poslanci, niektorí, mi hovorili, že zvykneš si, nechaj to tak. Prepáčte, ja si zvyknúť nechcem na takýto spôsob, preto dnes máme pred sebou návrh novely rokovacieho poriadku a prosím vás o jeho schválenie a podporu.
Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 8.9.2016 9:18 - 9:20 hod.

Tibor Bernaťák Zobrazit prepis
Pán predsedajúci, veľmi pekne ďakujem za slovo. Ako sme si vypočuli, účelom navrhnutého zákona je posilnenie demokracie a demokratických princípov.
Slovenská národná strana, ako avizovala, pripravila pozmeňujúci návrh zákona k tomuto návrhu pánov navrhovateľov s tým však, že aj na základe takého včerajšieho stretnutia s navrhovateľom vyplynulo, že v prípade, ak ho Slovenská národná strana predloží, myslím, ten náš pozmeňovací návrh zákona, navrhovateľ, resp. navrhovatelia návrh zákona stiahnu.
Ja vám ukážem. (Rečník zobral do rúk materiál, ukazujúc ho plénu.) Pripravený ho máme, máme 15 podpisov.
Posilnenie demokratických princípov podľa nášho názoru v tomto návrhu navrhovateľov je formovaný dosť vágne. Dôkazom toho je, že napríklad na diskusii na ústavnoprávnom výbore vlastne získal, ako som počul pred chvíľočkou, dvoch poslancov.
Zároveň keď bola v rámci diskusie, resp. v rámci rokovania výboru prizvaná aj riaditeľka odboru volieb a referenda z ministerstva vnútra, takisto vlastne hovorila, že v podstate to je nejak nevykonateľné, resp. nevedia ani oni zabezpečiť na základe tejto novely, aby sa demokratický systém na Slovensku a systém politických strán stal demokratickejším. Ďalším dôvodom je aj ten, že návrh zákona v prvom čítaní podporili všetci, resp. takmer všetci poslanci Ľudovej strany Naše Slovensko - Kotleba.
Takže toto sú dôvody, pre ktoré my pozmeňovací návrh momentálne nedáme a následne sa ešte rozhodneme, akým spôsobom budeme hlasovať o tomto návrhu.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 7.9.2016 14:16 - 14:18 hod.

Tibor Bernaťák Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, vážená pani ministerka, dovoľte, aby som v zmysle § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku vystúpil v prvom čítaní ako spravodajca určený ústavnoprávnym výborom k vládnemu návrhu zákona.
Predmetný návrh spĺňa po formálnoprávnej stránke náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov.
Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby uvedený návrh zákona prerokoval ústavnoprávny výbor, ktorý navrhol aj ako gestorský výbor s tým, aby gestorský výbor prerokoval návrh zákona v druhom čítaní do 32 dní od jeho prerokovania v Národnej rade v prvom čítaní.
Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Ako spravodajca určený navrhnutým gestorským výborom odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. Odporúčam zároveň návrh zákona prideliť výboru vrátane určenia gestorského výboru a lehoty na prerokovanie návrhu zákona vo výbore v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis