Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie spoločného spravodajcu

7.9.2016 o 14:16 hod.

JUDr.

Tibor Bernaťák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie spoločného spravodajcu 7.9.2016 14:16 - 14:18 hod.

Tibor Bernaťák Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, vážená pani ministerka, dovoľte, aby som v zmysle § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku vystúpil v prvom čítaní ako spravodajca určený ústavnoprávnym výborom k vládnemu návrhu zákona.
Predmetný návrh spĺňa po formálnoprávnej stránke náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov.
Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby uvedený návrh zákona prerokoval ústavnoprávny výbor, ktorý navrhol aj ako gestorský výbor s tým, aby gestorský výbor prerokoval návrh zákona v druhom čítaní do 32 dní od jeho prerokovania v Národnej rade v prvom čítaní.
Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Ako spravodajca určený navrhnutým gestorským výborom odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. Odporúčam zároveň návrh zákona prideliť výboru vrátane určenia gestorského výboru a lehoty na prerokovanie návrhu zákona vo výbore v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 7.9.2016 11:46 - 11:46 hod.

Tibor Bernaťák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne aj za slovo.
Ja chcem poďakovať pánovi poslancovi Gálovi za objektívne zhodnotenie návrhu zákona. Bolo tu už asi stokrát povedané, že zákon tento nie je všeliekom proti korupcii, boja proti korupcii, ale je to významný, pozitívny krok k transparentnosti. Mňa mrzí postoj niektorých opozičných poslancov, ale za náš poslanecký klub Slovenskej národnej strany chcem pani ministerke poďakovať a povedať jej a vysloviť teda plnú podporu nášho klubu.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 17.6.2016 11:04 - 11:04 hod.

Tibor Bernaťák Zobrazit prepis
Čiže včera rovnako aj gestorský výbor prerušil rokovanie o tomto bode programu. Za prerušenie hlasovali tiež všetci prítomní členovia gestorského výboru. Dôvodom je aj to, že my, koaliční poslanci, chceme spolu s predkladateľmi, respektíve opozíciou nájsť zhodu a prienik v tom, ako spresníme a zadefinujeme demokratický charakter politických strán, aby návrh, respektíve pozmeňujúce návrhy prešli a boli akceptované koalíciou aj opozíciou. A tak isto je tu ešte jeden procesný problém, ale myslím si, že toto odôvodnenie stačí.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 17.6.2016 11:03 - 11:04 hod.

Tibor Bernaťák Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, na návrh štyroch poslaneckých klubov, a to Slovenskej národnej strany, SMER-u – SD, MOST-u – HÍD a SME RODINA – Boris Kollár v zmysle § 24 ods. 5 rokovacieho poriadku predkladáme návrh, aby Národná rada vypustila schválený bod z tejto schôdze, a to bod č. 29, návrh skupiny poslancov na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 85/2005 Z. z. o politických stranách v znení neskorších predpisov. Je to tlač č. 106, druhé čítanie. S tým teda, aby tento návrh, respektíve bod bol zaradený na septembrovú schôdzu. Návrh odôvodňujeme tým, že ústavnoprávny výbor prerušil rokovanie o tomto bode programu, pričom za prerušenie hlasovali všetci prítomní členovia ústavnoprávneho výboru, vrátane navrhovateľa. Včera rovnako gestorský výbor pre verejnú správu a regionálny... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 20.5.2016 11:31 - 11:33 hod.

Tibor Bernaťák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Samozrejme, idea tohto návrhu je veľmi dobrá. Ideu ako takú určite podporovať treba. Predložený návrh, ako bolo aj spomínané, však nerieši a nepodmieňuje nejakou ďalšou zodpovednosťou za bezpečnosť pri ďalšej manipulácii s takýmito potravinami, čo spochybňuje schopnosť vysledovateľnosť týchto potravín, ako aj garanciu ochrany spotrebiteľov. Všeobecne však možno konštatovať, že pre povolenie predaja takýchto potravín bez akýchkoľvek ďalších podmienok nie je v poriadku.
To je podľa nášho názoru a dôvod, prečo napríklad ja tento návrh zákona nepodporím, je, že po konzultácii aj s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky toto ministerstvo sa už zaoberá problematikou plytvania s potravinami a hľadá cestu sprístupnenia bezpečných potravín po dobe minimálnej trvanlivosti aj sociálne odkázaným občanom.
V súčasnosti ministerstvo pracuje na novele zákona o potravinách, ako už aj bolo spomínané, ktoré o inom rozpracuváva aj spôsob využitia potravín po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti cestou ich bezodplatného prevodu potravinovej banke na charitatívne účely, resp. na inú obdobnú aktivitu prostredníctvom občianskych alebo charitatívnych organizácií. Takže toto je ten hlavný dôvod, prečo my a teda aj ja osobne nepodporím tento návrh zákona.
Ďakujem.
Skryt prepis