Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

23.5.2018 o 17:51 hod.

JUDr.

Tibor Bernaťák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.5.2018 17:51 - 17:52 hod.

Tibor Bernaťák Zobrazit prepis
Ďakujem. Ďakujem pánovi poslancovi Dostálovi. Škoda že sa obšírnejšie nevyjadril o Istanbulskom dohovore. My sme pripravení schváliť, samozrejme, akýkoľvek návrh zákona, ktorý je prerokovaný vopred a riadne oddiskutovaný. Bohužiaľ, nie ste súčasťou koalície, resp. neviem, vy ste, myslím, predseda jednej strany, ak ma pamäť neklame. No, pokiaľ budete sedieť a rešpektovať aj koaličných partnerov, iná možnosť vám neostane. Ale opakujem znova, takisto aj pri sprísnení akejkoľvek legislatívy, o ktorej tu hovoríte, nikto nás nekontaktoval, nikto za nami nebol a neprediskutoval, či náhodou k tomu návrhu nemáme aj nejaké výhrady, pretože ste právnik, a dovolím si povedať, že každý, každý jeden návrh, ktorý sa predkladá, minimálne má jednu-dve mušky. Neexistuje návrh, ktorý by bol úplne geniálny, pretože to by tu bola naozaj geniálna spoločnosť, a, bohužiaľ, tú sa ani OKS nepodarí vytvoriť na Slovensku.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 23.5.2018 17:46 - 17:49 hod.

Tibor Bernaťák Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, vážené kolegyne, kolegovia, ja len zdôrazním, pretože aj tu padali informácie, že ľudia a zvieratá, a čo si viac vážime v Slovenskej národnej strane, čo viac ochraňujeme. Padol tu Istanbulský dohovor, násilie na ženách vraj má prednosť, v žiadnom prípade nie. My sme aj mali k tomu tlačovú besedu, kde sme uviedli, že Istanbulský dohovor z istých dôvodov je pre nás neprijateľný. Nebudem to tu teraz rozvádzať, pretože to nie je témou dnešného prerokúvavaného bodu. A zároveň sme ale povedali, že násilie na ženách, aj keď bude trikrát prísnejšia legislatíva prijímaná v Národnej rade, budeme za. Čiže nesplietal by som tu ochranu žien a ochranu týraných žien a nejakú ochranu, resp. sprísnenie a zadefinovanie zvieraťa ako živej cítiacej bytosti. Pre Slovenskú národnú stranu sú najdôležitejší ľudia, deti a rodiny. To chcem zdôrazniť v prvom rade.
Zákon vlastne, ktorý teraz máme v rozprave, resp. ktorý predkladá pani ministerka, vlastne reaguje aj na spoločenskú požiadavku ochrany a zadefinovania zvieraťa ako živej, cítiacej bytosti a nejedná sa len o ochranu samotného zvieraťa, ale ako bolo už aj spomínané tuná v pléne, že jedná sa aj o ochranu ľudí. Pretože naozaj ak ten pes bude začipovaný, a niekoho, nejakého človeka, prípadne nejaké dieťa nedajbože uhryzne, tak v podstate vie sa okamžite zistiť podľa toho čipu, či bolo vakc..., či bolo zaočkované napríklad proti besnote, a to dieťa nebude musieť podstupovať náročnú liečbu, resp. náročné nejaké očkovania. Čiže tento návrh slúži aj na ochranu ľudí, zdôrazňujeme.
Predkladám pozmeňujúci návrh spolu s pani poslankyňou Vaľovou, ktorý, ktorým sa, vlastne v rámci aj Slovenskej národnej strany chceme upraviť spôsob úhrady za očkovanie, pretože my nechceme naozaj vyťahovať peňaženky, z ľudí nejaké peniaze, z ich peňaženiek, ale práve naopak, tým najzraniteľnejším vrstvám chceme vlastne umožniť, aby čipovanie mali bezplatné za určitých podmienok.
Takže dovoľte, teda aby som vám prečítal pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Tibora Bernaťáka a Jany Vaľovej k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, so žiadosťou o jeho predložení na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky
1. V čl. I bode 76 sa v § 19 ods. 8 na konci vety pripája veta: „Za trvalé označenie psa podľa § 19 ods. 9 je súkromný veterinárny lekár oprávnený požadovať úhradu najviac 10 eur, ktorú u psov narodených do 31. októbra 2019, vlastníkom ktorých je osoba v hmotnej núdzi alebo poberateľ minimálneho dôchodku, uhradí štát.“
Takže to je celé znenie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu a poprosím vás o jeho podporu.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.5.2018 17:19 - 17:21 hod.

Tibor Bernaťák Zobrazit prepis
Pán poslanec Simon, ja som si s údivom vypočul vaše vystúpenie. Splietať Istanbulský dohovor s ochranou zvierat, resp. so zadefinovaním zvieraťa ako cítiacej bytosti, to je, naozaj chce riadnu dávku guráže, tú ste preukázali. Spomínali ste viacero vecí, aj mňa ste spomínali, že pred hodinou nebol hotový pozmeňovák. Tento návrh zákona rieši ministerstvo už veľmi, veľmi dlhú dobu. Bol pripomienkovaný od ZMOS-u, od organizácií ochranárskych zvierat. Všetky možné organizácie sa k nemu vyjadrovali a všetky možné pripomienky zapracované boli. Teraz akurát podávam pozmeňujúci návrh, áno, je to pravda, pretože chceme vyjsť v ústrety sociálne slabším ľuďom, to znamená ľuďom, ktorí sú v núdzi alebo poberatelia minimálneho dôchodku. Keď sme to konzultovali s ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny, dovolím si povedať, že veľmi, veľmi zavádzate. Treba si vyžiadať oficiálne informácie, ktorých ľudí sa to týka.
Pozerám, koľko mám ešte času, a zareagujem vlastne aj na tie, na tú babičku, čo ste tu spomínali, že ak chce babička chovať sliepky, musí ich registrovať. Ako to ste jak na to prišli? Nemusí, pretože registruje sa až, až farma od stanoveného množstva 300 kusov. Samozrejme, že babička môže chovať produkty, ale na jej spotrebu, bez toho, aby to predávala, samozrejme. Môže to dať, ale nemôže to predávať.
Takže viete, ja som si vypočul aj minule rozpravu k 504, ktorú ste mali, takisto ste tam hovorili veľmi veľa vecí, ktoré absolútne neboli pravdivé, napr. o stanovení minimálneho nájomné, resp. dvojnásobného minimálneho nájomného, ale nejak vám uniklo, že sa to týkalo vlastne len pozemkov pod družstvami. A dovolím si povedať, že tento, toto vaše vystúpenie bolo podobne odborné ako to vaše predchádzajúce k 504.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 23.5.2018 11:03 - 11:04 hod.

Tibor Bernaťák
Vážený pán predsedajúci, dovoľujem si vás požiadať, aby presunutý bod č. 33 (tlač 866) o veterinárnej starostlivosti bol prerokovaný ihneď po prerokovaní prebiehajúcej správy, ktorá vlastne teraz beží pod tlačou 902.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 16.5.2018 17:18 - 17:18 hod.

Tibor Bernaťák
V mene troch poslaneckých klubov a v mene svojom navrhujem presunúť bod programu, týka sa to tlače 866, zákon o veterinárnej starostlivosti, na záver tejto schôdze.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11.5.2018 13:27 - 13:29 hod.

Tibor Bernaťák Zobrazit prepis
Ďakujem. Ja nebudem polemizovať s pánom poslancom Dostálom. Som rád aj, že spomenul, že pred rokovaním vlastne o tomto bode sme, radšej chcel som s ním o tom hovoriť a vysvetliť vlastne, o čo sa jedná, prečo je to riešené týmto spôsobom. My si takisto uvedomujeme, že je to trošku na hrane možno, ale môžem ho ubezpečiť, že z našej strany absolútne sa nejedná o nejaký pokus, o nejaký šmelinársky pozmeňovák, ktorým by sme teraz novelizovali zásadne nejaký iný zákon, ktorým by sme vsunuli alebo podsunuli alebo niečo podsúvali, určite nie. Naozaj, ako spomenul aj pán poslanec Dostál, ide tu vlastne o novelizáciu v súvislosti s nariadením Európskej únie, GDPR. A je to dávané takouto formou aj kvôli tomu, že pokiaľ by vlastne toto nenadobudlo účinnosť, tak naozaj Štatistický úrad má vážny problém.
Kľudne si potom môžme sadnúť a môžme zavolať aj predsedu Štatistického úradu, aby podrobnejšie vysvetlil v čom je problém, ale naozaj sa nejedná o to, že by sme teraz chceli všetko možné obísť. Skutočne jedná sa o čas a jedná sa aj o tom, že pokiaľ mám správne informácie, tak Štatistický úrad a Úrad na ochranu osobných údajov vlastne komunikovali spolu a vznikli nejaké problémy. Je mi jasné, že vlastne táto norma je známa už dlhšie a samozrejme bolo možno aj viac času sa na to pripraviť, ale vzhľadom naozaj na tú komunikáciu a častokrát ani Úrad pre ochranu osobných údajov výkladovo presne nevie, akým spôsobom sa to dotkne jednotlivých orgánov, organizácií. To isté napríklad sa týka aj Národnej rady, čo sme sa rozprávali. Naozaj táto norma je veľmi komplikovaná, veľmi ťažká. A ubezpečujem vás, naozaj sa nejedná o nič iné ako o to, aby orgány v Slovenskej republike, napríklad aj Štatistický úrad, skutočne na tomto nemal nejaké hospodárske straty, prípadne iné, iné problémy. O nič iné sa naozaj nejedná, len o tú úpravu. A znova opakujem, môžme si k tomu... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9.5.2018 14:21 - 14:23 hod.

Tibor Bernaťák Zobrazit prepis
Ďakujem. Ja som si tu vypočul, že máme strach, zneužívame moc, kradneme, klameme, podvádzame. Ja sa pýtam, priamo kto? Karol Farkašovský, Peťo Pamula, Magda Kuciaňová, Rado Baláž, prípadne vidím Dušana Tittela za mnou? Ako ja naozaj si nemyslím, že myslíte vážne to, čo hovoríte. V podstate to, čo tu zaznelo, zase bola len kriminalizácia Slovenskej národnej strany a ľudí, ktorí naozaj chcú niečo pre Slovensko robiť. Nie je pravda, že klameme, kradneme a podvádzame a nič iné nerobíme pre ľudí. Samozrejme chceme, chceme a aj robíme.
Vravíte, že dochádza k prekrývaniu nejakých káuz. Prosím vás pekne, k akému prekrývaniu dochádza? Však o tom, že tu teraz hovoríme, vlastne tie kauzy, respektíve pseudokauzy vlastne vy o nich len hovoríte, čiže viac sa o nich hovorí. Takže o prekrývaní tu nemôže byť žiadna reč. A ja naozaj len nadviažem na to, čo je tu stále hovorené a spomínané. Pokiaľ sa niečo zverejniť dá, tak predpokladám, že ministerstvo obrany to zverejní určite. Ešte sa nič absolútne nenakúpilo, nič sa nemohlo ani ukradnúť, ani sa neukradne. Ale v prípade, ak niečo v rámci obranného priemyslu je možné vyrobiť na Slovensku, tak Slovenská národná strana vždy bude za to, aby sa minimálne nejaké komponenty, prípadne nejaké výrobky na Slovensku aj vyrábali, aby naši ľudia z toho mali úžitok. Naši ľudia, myslím tým občania Slovenskej republiky. Zopakujem, občania Slovenskej republiky, Slováci, prípadne národnostné menšiny. A samozrejme, kde sa to nedá, tak, samozrejme, sa to musí nakúpiť zvonka. Ale pokiaľ sa niečo dá urobiť u nás, urobíme to a chceme, aby sa to vyrobilo u nás.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

14.3.2018 16:33 - 16:35 hod.

Tibor Bernaťák Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, Národnej rade boli doručené žiadosti Súdnej rady, na základe ktorých má Národná rada navrhnúť Súdnej rade piatich kandidátov, štyroch sudcov a jednu osobu inú ako sudca. Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyzval oprávnené subjekty, aby v termíne do 7. marca 2018, termín bol dvakrát predlžovaný, predložili príslušné návrhy ústavnoprávnemu výboru. V uvedenom termíne oprávnené subjekty predložili šesť návrhov, štyroch sudcov a dve osoby iné ako sudcovia.
Ústavnoprávny výbor na 65. schôdzi 12. marca 2018 návrhy prerokoval a uznesením č. 349 konštatoval, že navrhnutí sudcovia Martin Baločko, Milan Husťák, Pavel Varga, Dana Wänkeová a navrhnuté iné osoby ako sudca Tibor Sásvai a David Štefanka spĺňajú podmienky uvedené v § 119b zákona o sudcoch. Ústavnoprávny výbor odporučil vykonať voľbu podľa ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady a volebného poriadku o voľbe a odvolávaní iných funkcionárov, schváleného uznesením Národnej rady č. 498 zo 17. júna 2011.
Národná rada Slovenskej republiky na základe žiadosti Súdnej rady má zvoliť piatich kandidátov, a to štyroch sudcov a jednu osobu inú ako sudca.
Pán predsedajúci, poprosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

13.3.2018 18:18 - 18:22 hod.

Tibor Bernaťák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Slovenská národná strana predkladá návrh zákona, ktorým sa do legislatívneho procesu zavádza tzv. rodinná doložka, ktorou chceme zaviesť, aby každý zákon, ktorý by mal byť predložený do Národnej rady, bol posudzovaný aj z hľadiska jeho vplyvov na manželstvo, rodičovstvo a rodinu.
Čl. 41 Ústavy Slovenskej republiky garantuje manželstvu, rodičovstvu a rodine osobitnú zákonnú ochranu. Napriek tomu systematické posudzovanie vplyvov na manželstvo, rodičovstvo a rodinu doteraz pri tvorbe právnych predpisov absentovalo. Rodina je základnou bunkou našej spoločnosti a je našou povinnosťou ju chrániť. Posudzovanie vplyvov na manželstvo, rodičovstvo a rodinu je taktiež jedným z konkrétnych krokov venovania pozornosti rastúcej zraniteľnosti rodín založených manželstvom ako základných buniek spoločnosti a nepriaznivých demografických prognóz pre Slovenskú republiku. Rodina je založená manželstvom alebo na spoločnom rodinnom pôvode. Posudzovanie vplyvov na rodinu preto zahŕňa aj posudzovanie vplyvov na rodiny osamelých rodičov s deťmi, to znamená slobodné matky, prípadne ženy v núdzi.
Rada Organizácie spojených národov pre ľudské práva začiatkom júla 2015 schválila rezolúciu na podporu rodiny. Všeobecná deklarácia ľudských práv nazvala rodinu prirodzenou, základnou bunkou spoločnosti a vyzvala štáty na prijatie opatrení na jej podporu a rozvoj. Rodina podľa rezolúcie čelí rastúcej zraniteľnosti a štáty by jej mali venovať zvláštnu pozornosť.
Kým na Slovensku v roku 2014 pripadalo na jedného seniora 5 ľudí v produktívnom veku, v roku 2030 sa očakáva, že to budú už len traja. V európskom kontexte ide pritom o jednu z najrýchlejšie prebiehajúcich demografických zmien. Pre porovnanie, v rovnakom období sa v celej Európskej únii zníži počet ľudí v produktívnom veku pripadajúcich na jedného seniora približne len o jedného človeka, teda polovičným tempom v porovnaní so Slovenskou republikou. Správa OSN Slovensko rovnako upozorňuje na tento demografický problém. Podľa odhadu OSN do roku 2100 má klesnúť počet obyvateľov na Slovensku na 3,7 mil. pri stúpajúcom počte obyvateľov v Afrike a v Ázii. Priemerný vek sa má zvýšiť až na 50 rokov. Na túto skutočnosť je potrebné reagovať a v dlhodobejšom horizonte prijímať opatrenia, ktoré podporia spomalenie demografického poklesu a prinesú v dlhšom horizonte demografický rast na úroveň záchovnej plodnosti populácie.
Za účelom náležitého posudzovania vplyvov na manželstvo, rodičovstvo a rodinu predkladatelia zároveň navrhujú, v akom minimálnom rozsahu je potrebné vyhotovovať analýzu týchto vplyvov. Táto analýza vplyvov musí byť zameraná najmä na zistenie a vyhodnotenie priamych a nepriamych
1. vplyvov na rodinné prostredie,
2. vzájomnú súdržnosť členov rodiny,
3. výchovu detí,
4. práva rodičov voči deťom,
5. na základné zásady zákona o rodine,
6. uzavieranie manželstva a
7. na disponibilný príjem domácností viacdetných rodín.
Vážené pani poslankyne, páni poslanci, ja predpokladám vzhľadom na to, že sa jedná naozaj o návrh zákona, ktorým vlastne podporujeme rodinu ako základ a chceme riešiť aj demografický problém, myslím si, že tento náš návrh by mal získať podporu naprieč celým politickým spektrom, preto v mene predkladateľov, poslancov Slovenskej národnej strany, vás poprosím o jeho podporu.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9.2.2018 13:24 - 13:26 hod.

Tibor Bernaťák Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Ja chcem tiež, rovnako ako väčšina mojich predrečníkov, chcem poďakovať pánovi ministrovi obrany za naozaj veľmi dobré zhodnotenie situácie a vysvetlenie vlastne všetkých otázok, ktoré niektorí poslanci mali. Chcel by som aj poprosiť, ak sú tu, teda samozrejme, reagujem na pána ministra, ale keďže pán minister hovoril naozaj k veci, poprosil by som aj novinárov, ktorí vlastne sledujú rokovanie Národnej rady, aby informovali o tom, ako vlastne zhodnocujú jeho prácu a čo vlastne povedal, aby hodnotili objektívne. Pretože mám dojem, že keď čítam niektoré vyjadrenia aj niektoré komentáre novinárov, tak ako keby boli niekde v inom meste a v inom parlamente a na inej schôdzi.
K niektorým opozičným poslancom. Ja som naozaj veľmi rád, že aj oni dokázali oceniť pána ministra a to vlastne, čo povedal, akým spôsobom. Vlastne vysvetlil tie procesy, ktoré sa dejú. Preto si myslím, že aj toto uznesenie, aj po jeho prejave, teda po prejave pána ministra, uznesenie, ktoré vlastne navrhovatelia mimoriadnej schôdze navrhli prijať, je predčasné. Preto by sme ich chceli vyzvať, aby zvážili naozaj, či ešte trvajú na prijatí tohto uznesenia. A skôr si myslím, že by ho mali naozaj stiahnuť a vziať späť.
A ešte pár sekúnd mám, takže keď sme sa rozprávali vlastne aj nielen v strane Slovenskej národnej strane, prípadne v koalícii, či kúpiť nové alebo niečo skúsiť vyvinúť naše, naše slovenské, tak jednoznačne bolo konštatované, že pre našu krajinu je ekonomicky výhodnejšia alternatíva zapojiť náš domáci priemysel. Však čo je lepšie, ako keď štát zadá objednávku sám sebe? A samozrejme chcem povedať, že pokiaľ zadáme sami sebe vlastne túto objednávku, tak týka sa to hlavne hladových dolín a ľudí, ktorí v nich... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis