Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie spoločného spravodajcu

15.6.2018 o 11:57 hod.

JUDr.

Tibor Bernaťák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie spoločného spravodajcu 15.6.2018 11:57 - 11:59 hod.

Tibor Bernaťák Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte, aby som vás informoval o prerokovaní uvedenej správy vo výboroch Národnej rady.
Predseda Národnej rady rozhodnutím č. 1048 z 25. mája 2018 pridelil predmetnú správu na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru a výboru pre obranu a bezpečnosť. Zároveň určil ústavnoprávny výbor za gestorský výbor.
Ústavnoprávny výbor správu prerokoval a odporučil ju Národnej rade vziať na vedomie. Výbor pre obranu a bezpečnosť o uvedenom materiáli nerokoval, keďže nebol uznášaniaschopný. Ústavnoprávny výbor ako gestorský výbor k predmetnej správe odporúča Národnej rade vziať ju na vedomie.
Spoločná správa výborov Národnej rady o prerokovaní správy špeciálneho prokurátora (tlač 981a) bola schválená uznesením ústavnoprávneho výboru č. 405 z 12. júna 2018. Týmto uznesením ma zároveň výbor poveril ako spoločného spravodajcu, aby som informoval Národnú radu o výsledkoch rokovania výborov.
Pán predseda, poprosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

14.6.2018 17:31 - 17:33 hod.

Tibor Bernaťák Zobrazit prepis
Ďakujem. Ja reagujem takto, pretože myslím si, že neviem, či by dve minúty postačovali.
Pánovi Dostálovi poviem len toľko, že ja dúfam, že OKS, resp. niektorí z vašich kolegov, na ktorých kandidátke ste sa dostali do Národnej rady, budete vo vláde až o nejakých dvadsať – tridsať rokov, takže nemalo by to spôsobiť až nejaký taký veľký problém. Ale aj preto, hlavne z opatrnosti chceme túto doložku vyslovene dať do zákona. Pretože áno, máte pravdu, jednotná metodika funguje, lenže zmeniť sa dá jednoduchým hlasovaním vo vláde. Čiže o nejakých desať, dvadsať, tridsať rokov, keď budete vo vláde, možno by ste to jedným hlasovaním zmietli zo stola. Ak to bude uvedené v zákone, nebude to také jednoduché zmeniť.
Pre nás, pre Slovenskú národnú stranu a predkladateľov je rodina otec – mama – dieťa, nie rodič jedna, rodič dva alebo nejaké homozväzky s deťmi, to v žiadnom prípade nie. Takže to je dôvod, prečo chceme doložku dať do zákona. Nielen upraviť nejakú metodiku, ktorá sa dá šmahom ruky niekedy zmeniť v budúcnosti.
A ďalšia vec, hovoril som tu o tom, že naozaj tá demografická krivka strašne klesá, že zhruba v roku 2100 podľa správy OSN Slovensko bude mať len 3,7 mil. obyvateľov z dnešných 5,43. Čo je pokles o jednu tretinu, takmer o 2 mil. ľudí. A my musíme, musíme robiť niečo, aby sme vlastne toto, toto napravili. A toto je hlavný dôvod, prečo my predkladáme tento návrh zákona ako jeden z prvých krokov, ktorým chceme naštartovať nejak ten demografický rast na Slovensku. A ja dúfam teda, že tento návrh zákona nepodporíme my, len my zo Slovenskej národnej strany, prípadne naši koaliční partneri, ale zrejme aj niektorí opoziční poslanci. Takže ja verím, že tento návrh zákona prejde naprieč politických spektrom, pretože naozaj tá demografia a ohrozenie budúcnosti Slovenska si zaslúži naozaj veľmi veľkú pozornosť a mali by zaň hlasovať všetci poslanci bez ohľadu na politické tričká.
Takže ďakujem a ešte raz vás poprosím o podporu tohto návrhu.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 14.6.2018 16:51 - 16:56 hod.

Tibor Bernaťák Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, páni poslanci, skupina poslancov za Slovenskú národnú stranu predkladá návrh zákona, ktorým chceme zaviesť do legislatívneho procesu tzv. rodinnú doložku. To znamená, aby návrhy zákonov, ktoré prichádzajú do pléna Národnej rady, boli posudzované z hľadiska vplyvu na manželstvo, rodičovstvo a rodinu.
Systematické analytické posudzovanie vplyvov doteraz pri tvorbe právnych predpisov absentovalo napriek skutočnosti, že čl. 41 Ústavy Slovenskej republiky garantuje manželstvo, rodičovstvo a rodine osobitnú zákonnú ochranu. Bez náležitého analytického posudzovania návrhov právnych predpisov na manželstvo, rodičovstvo a rodinu je dodržiavanie tohto ústavného záväzku v súlade s cieľmi stanovenými ústavodarcom ohrozené. Posudzovanie vplyvov na manželstvo, rodičovstvo a rodinu je taktiež jedným z konkrétnych krokov venovania pozornosti rastúcej zraniteľnosti rodín založených manželstvom ako základných buniek spoločnosti a nepriaznivých demografických prognóz pre Slovenskú republiku.
Rodina je založená buď manželstvom, alebo na spoločnom rodinnom pôvode. Posudzovanie vplyvov na rodinu preto zahŕňa aj posudzovanie vplyvov na rodiny osamelých rodičov s deťmi, to znamená, aj na ženy v núdzi, slobodných matiek a podobne. Rada Organizácie Spojených národov pre ľudské práva začiatkom roka 2015 schválila rezolúciu na podporu rodiny a nazvala rodinu prirodzenou základnou bunkou spoločnosti a vyzvala štáty na prijatie opatrenia a opatrení na jej podporu a rozvoj.
Podľa publikácie Vplyv starnutia populácie na zamestnanosť a ekonomický rast vydanej Radou pre rozpočtovú zodpovednosť je podľa demografických prognóz nepriaznivý vývoj posledných štyroch rokov začiatkom dlhého obdobia, počas ktorého bude populácia prechádzajúca do poproduktívneho veku systematicky početnejšia ako mladé vekové skupiny, ktoré by ju mali nahradzovať. Výsledný pokles populácie v produktívnom veku bude zároveň sprevádzaný aj rastom počtu ľudí starších ako 65 rokov. Kým v roku 2014 pripadalo na jedného seniora päť ľudí v produktívnom veku, v roku 2030 sa očakáva, že to budú už len traja. V európskom kontexte ide pritom o jednu z najrýchlejšie prebiehajúcich demografických zmien.
A čo nás trošku zaráža naozaj, že podľa odhadu Organizácie Spojených národov do roku 2100 má klesnúť počet obyvateľov Slovenska na 3,7 milióna obyvateľov pri stúpajúcom počte obyvateľov Afriky a Ázie. Čiže v súčasnosti Slovenská republika má 5,43 milióna obyvateľov, do roku 2100 má mať len 3,7 milióna obyvateľov, čo je pokles, alarmujúci pokles takmer o jednu tretinu, respektíve takmer o dva milióny obyvateľov.
Preto na túto skutočnosť je potrebné reagovať a v dlhodobom horizonte prijímať opatrenia, ktoré podporia spomalenie demografického poklesu a prinesú v dlhšom horizonte demografický rast na úroveň záchovnej hodnoty populácie. Preto vlastne Slovenská národná strana chce diskutovať aj o ďalších opatreniach, ako zriadenie Rady vlády pre rodinu a demografický rast. Zároveň by sme chceli diskutovať aj s koaličnými partnermi o ďalších opatreniach, ktorými zabránime poklesu demografickej krivky, napríklad zjednotením výmery dovoleniek, napríklad do 33 rokov momentálne štyri týždne. Samozrejme, kolektívne zmluvy to majú niekde inak upravené, ale práve mladšie ročníky, ktoré sa starajú o deti, by takisto mali mať viac času, viac dovolenky, aby naozaj tá populácia rástla.
A samozrejme, chceme sa rozprávať aj o tom, že tak, ako je to podobne v Čechách, že by dovolenky mali aj otcovia novonarodených detí zhruba na úrovni 5 – 7 dní, pričom by ich mohli vyčerpať napríklad do šiestich týždňov veku dieťaťa. To sú len niektoré z opatrení, o ktorých sa chceme rozprávať a ktoré by sme chceli, aby boli prijaté, pretože tá situácia naozaj začína byť alarmujúca. A preto v mene poslaneckého klubu Slovenskej národnej strany vás všetkých podporím, teda poprosím o podporu tohto návrhu.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.5.2018 20:02 - 20:04 hod.

Tibor Bernaťák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ja začnem od konca, čo sa týka tej 504-ky. Nemyslím si, že, tuším okolo 120, vyše 120 poslancov Národnej rady je nejakých hlúpych a nevedeli, za čo hlasujú. Práve naopak, myslím si, že 504-ka doteraz, teda resp. dovtedy v platnom znení naozaj bola na hrane ústavnosti, pretože skutočne znevýhodňovala vlastníka pôdy či, á, či prenajímateľa a práve novela, ktorá prešla a bola odsúhlasená drvivou väčšinou poslancov Národnej rady, práve naopak, umožnila vlastníkovi, resp. rozšírila jeho oprávnenia a právomoci. Takže skôr si myslím, že došlo k vylepšeniu 504-ky, to bez debaty. To hovoria všetci, aj poľnohospodári, aj drobní poľnohospodári, s ktorými sa stretávame.
Ďalšia vec. Hovorili ste tu, že systémovo viac ako 14 rokov je tu zlé nastavenie. Neviem, Sloboda a Solidarita náhodou nebola tiež v tom období vo vláde? A pýtam sa, čo ste urobili pre to, aby ten systém bol nejakým spôsobom nieže zmenený, zrušený, ale úplne napravený? Pretože ja keď vás počúvam, tak mám taký dojem, že keby ste mali viac hlasov, tak tu naozaj bude, budú nám tu pečené holuby padať, mám taký dojem.
Ale to nie je celkom tak. Nedá sa všetko odstrániť šmahnutím jedného prútika. Postupne systémovými zmenami, samozrejme, musíme nejak ten stav napravovať, my si to tiež uvedomujeme, ale, ale len tak hádzať a, a všetko zvaľovať na niekoho druhého, pričom vy sami ste boli takisto pri moci a mali ste možnosť to ovplyvniť - a nič ste neurobili.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.5.2018 18:21 - 18:23 hod.

Tibor Bernaťák Zobrazit prepis
Ďakujem vám pekne. Ja budem reagovať len na pani podpredsedníčku. Hovorila tu o viacerých veciach, kde má nejaké podozrenia. Ja len znova zopakujem, že tu lietajú obvinenia z jednej strany na druhú stranu, z druhej na prvú.
Ja neviem, či má vôbec nejaký efekt a zmysel takýmto spôsobom diskutovať. Ak máte nejaký problém, sú dve možnosti, resp. ja by som využil hneď prvú. Pani ministerka Matečná hovorila, že jej dvere boli vždy otvorené komukoľvek. Ja sa spýtam, že či ste za ňou boli s pánom Feckom, prípadne s pani Zemanovou sa spýtať, ako to je a čo si o tom myslí.
Ja zo svojej praxe takisto poviem, že stretol som sa s ix prípadmi, kedy na prvý pohľad to, toto je čistý podvod, ale keď som si to nechal, v úvodzovkách, ozrejmiť jednou alebo druhou stranou, tak sme zistili, že to je úplne relatívne normálna vec.
Preto vás prosím, buď treba si to odkonzultovať s pani ministerkou a možnože ten názor aj zmeníte.
Druhá možnosť je, ak vás jej odpoveď neuspokojí, kľudne sa môžte obrátiť na orgány činné v trestnom konaní. Toto je normálny spôsob.
A ešte k tomu systému ja zopakujem, SaS bola takisto vo vláde spolu dva roky. Ten systém reštitúcií nie je nový a pýtam sa, čo urobila SaS-ka? Neviem.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.5.2018 17:01 - 17:03 hod.

Tibor Bernaťák Zobrazit prepis
Ďakujem. Ja som mal z tejto, z tohto vystúpenia dojem, že je také všeobímajúce, bolo tam zmeska všetkého možného od analýzy pôsobenia Slovenskej národnej strany, neviem, zrejme som, ja som tuná novým poslancom, som novým členom Slovenskej národnej strany, spomínali ste pána Slotu, toho som ja v živote nevidel, nestretol, nevidel som ho dokonca ani tak, ako teraz vidím vás alebo predsedajúceho oproti v ulici, čiže ja toho človeka vôbec nepoznám. A vyprosím si takisto, aby ste mňa nejakým spôsobom takto dehonestovali a aj kolegov, ktorí naozaj, napríklad pán Hrnko, ktorý odišiel na protest kvôli tomu, ako sa pán Slota správal, odišiel zo Slovenskej národnej strany. To je jedna vec.
Druhá vec. Venovali ste priestor aj pani, teda boli ste taký nepríjemný, že pani ministerka ako si vôbec dovolila hovoriť, čo vlastne ona urobila na ministerstve. Na jednej strane vaši poslanci hovoria, že nič neurobila, čo urobila, urobila zle, je to všetko zlé, a na druhej strane, keď ona povie, že aspoň plus-mínus sa urobilo, tak zrazu ju kritizujete, že si to vôbec dovolí povedať. Tak si ujednoťte, chcete vedieť, čo urobila, alebo nechcete vedieť, čo urobila? Ak nechcete, tak asi je jasné, prečo túto schôdzu zvolávate.
Spomínali ste systémové opatrenia, že sú zlé. Ja neviem, či vy ste boli vtedy poslancom, ale SaS-ka bola vo vláde takisto, keď, keď bola jednou z vládnych strán a mohla ten systém napraviť. Práve naopak, sedí tu pán Simon, za ktorého títo, v úvodzovkách, talianski mafiáni dostávali najväčšie dotácie vôbec, ako tu bolo povedané.
Takže, takže ja naozaj nerozumiem tomuto celkom vystúpeniu.
A k tým okrádačkám ešte sa spýtam. Zaujímavé, že ste nespomenuli kauzu Gorila alebo tunel Branisko. Ja neviem, tu vám asi pamäť neslúži. Čiže keď, tak vás poprosím, objektívne.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.5.2018 14:02 - 14:04 hod.

Tibor Bernaťák Zobrazit prepis
Ďakujem. Ja budem reagovať na pána poslanca Pčolinského. Našťastie bola obedná prestávka, tak trošku to z nás vyprchalo to, čo tu odznelo, pretože skôr to som považoval ako PR jeho strany, ako reálne zhodnotenie toho, čo sa na ministerstve urobilo doteraz. Samozrejme, ani my nemáme nejaké ružové okuliare, že všetko funguje úplne perfektne, geniálne, nič, nič nie je možné aj vyčítať. Samozrejme, kto robí, robí niekedy, samozrejme, že nie všetko úplne na 100 %, ale na druhej strane nemôžte povedať, že ministerstvo nerobí vôbec nič a že je to úplne v nejakom rozklade.
Spomeniem len, dvojaká kvalita potravín. Síce kolegovia zo SaS-ky budú tvrdiť, že to je kvázi téma, ale o tom sa budeme rozprávať zrejme po vystúpeniach niektorých kolegov zo SaS-ky. Takisto na ministerstve pôdohospodárstva rozbehlo projekt Národného potravinového katalógu, ktorým, práve naopak, podporujeme našich domácich producentov a to, aby deti, dôchodcovia, prípadne chorým v nemocniciach, domovoch dôchodcov, prípadne v škôlkach jedli čerstvé, zdravé, najmä naše slovenské potraviny.
Ďalej. Včera tu bol prerokovaný zákon o veterinárnej starostlivosti. Takisto viacerí poslanci zo SaS-ky ho podporujú a v podstate predpokladám, že aj zajtra, keď bude hlasovanie o jedenástej, ho podporia.
Ďalej sa pripravuje zákon o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch. To je zas ďalšia norma, ktorú ministerstvo pripravuje.
Čo sa týka sebestačnosti Slovenska, myslím, že aj, pán kolega, veľmi dobre viete, že to sa nedá urobiť zvečera na ráno, že okamžite vám saldo, keď sa dostanete k moci alebo náhodou by ste sa vy dostali k ministerstvu pôdohospodárstva, že okamžite to saldo vy otočíte z mínusu na plus 40 mil. eur. Proste to ekonomicky nie je možné... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.5.2018 10:41 - 10:43 hod.

Tibor Bernaťák Zobrazit prepis
Ďakujem. Ja si nedovolím označiť sa za nejakého odborníka alebo nejakého experta na pozemkové právo, ani nejakého poľnohospodárskeho experta, hoci som robil vo viacero vecí súvisiacich teda v mojej advokátskej praxi s poľnohospodármi, ale ja naozaj obdivujem, akým spôsobom dokážete urobiť takú skratku, že Slovenská národná strana, pani ministerka Matečná tu dotiahla, resp. podpísala zmluvy s albánskou alebo talianskou mafiou. Len fakt ja nemám informácie zvnútra, prípadne z nejakých iných služieb, neviem, či vy ich máte, nemáte, netuším, ale naozaj je potrebné si zistiť presný sumár, kedy boli prvýkrát tie zmluvy podpísané, kto ich podpísal, pretože existovalo tzv. prednájomné právo, ktoré vlastne teraz pani ministerka zrušila. A ona, neviem, ale myslím si, že ako štatutárka nejakej organizácie, pokiaľ má zákonom stanovené nejaké povinnosti, kompetencie a zo zákona jednoznačne vyplýva, že nejaký podpis tam dať musí, tak v prípade, že by ho nedala a porušila by napríklad preddavné právo niekoho druhého, nejakej druhej osoby, o ktorom môže mať nejaké tušenie, ale nevie to preukázateľne dokázať, a nepodpísala by to, tá druhá strana má právo obrátiť sa na súd, žalovať Slovenskú republiku o náhradu škody, ušlého zisku, všetko možné.
Čiže aj túto, aj túto jednu vec treba naozaj brať do úvahy. Nechcem sa stavať do role nejakého sudcu alebo nejakého posudzovateľa, ale naozaj tento fakt je potrebné zohľadniť, lebo nemám skutočne všetky informácie, ktorými možno vy disponujete, ale z môjho pohľadu na prvé počutie by som reagoval asi takto, že je tu asi aj iná dimenzia toho problému a naozaj to treba zobrať do úvahy.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.5.2018 18:32 - 18:33 hod.

Tibor Bernaťák Zobrazit prepis
Ďakujem, ja to tiež nechcem pokaziť na záver, takže chcem naozaj všetkým poďakovať bez ohľadu na politické tričká, že síce viedla sa tu miestami trošku iskrivá diskusia, ale myslím si, že veci, ktoré boli aj otvorené, sme si odkonzultovali, prípadne upravili tak, aby naozaj tento zákon bol schválený naprieč širokým politickým spektrom. Ja teda chcem aj poďakovať pani ministerke hlavne a ministerstvu pôdohospodárstva, pretože naozaj tento zákon rieši veci, ktoré sa tu dlhodobo na Slovensku neriešili. Pani ministerka našla tú odvahu a tú guráž túto problematiku otvoriť a vyriešiť a ja len na záver dodám, že som stopercentne presvedčený, že pani ministerka v piatok o 11.00 hod. na hlasovaní tu bude a že tento zákon prejde.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.5.2018 18:11 - 18:12 hod.

Tibor Bernaťák Zobrazit prepis
Pán poslanec Simon, ja naozaj nemám chuť ani nejak sa hádať, alebo nejak riešiť nejaké vzájomné iné názory, či už na predmetný návrh, alebo na 504. Len teda aké dokumenty, to je čistý fakt. Takže naozaj nechcem, nechcem zbytočne zachádzať do, do detailov ohľadne 504 a ani ohľadne tohto, čo ste pred chvíľkou hovorili o tých babičkách.
Ja vás môžem ubezpečiť aj za pani ministerku, ministerstvá aj za Slovenskú národnú stranu, že v žiadnom prípade nikto, nikto pokutovať nejaké babičky nechce a ani nebude, a ak náhodou by takýto nejaký návrh tu bol, tak určite Slovenská národná strana bude proti tomu. Takže ja ubezpečujem všetky babičky, aby pokojne spávali a aby sa nedali vystrašiť takýmito zbytočnými poplašnými správami.
Ďakujem.
Skryt prepis