Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

2.4.2019 o 17:04 hod.

JUDr.

Tibor Bernaťák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 2.4.2019 17:04 - 17:04 hod.

Tibor Bernaťák
Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predseda, poprosím vás, ctené, ctenú snemovňu, chceli by sme presunúť bod č. 82 tlač 1333 na koniec schôdze. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.3.2019 9:48 - 9:50 hod.

Tibor Bernaťák Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Ja budem veľmi rýchly a stručný, teda dúfam, že pochopíte, pán Dostál.
Pred chvíľkou som vám dal do rúk rozhodnutie bulharského ústavného súdu, ktorý má podobne definované manželstvo ako my na Slovensku. U nás je to zväzok, v Bulharsku únia medzi mužom a ženou. Ústavná úprava manželstva je založená na pochopení existencie dvoch biologicky definovaných pohlaví: muža a ženy. Definovanie manželstva ako dobrovoľného zväzku alebo aliancie medzi mužom a ženou. Ústava stanovuje rozdielne biologické pohlavia v imperatíve umožnenia manželstva.
Na rozdiel od tohto ústavného chápania pohlavia ako biologickej kategórie je pojem rod ako sociálny konštrukt prítomný v dohovore samostatne spolu s pojmom pohlavie. A táto situácia vlastne otvára priestor pre protichodné uplatňovanie, čo je v rozpore s právnym štátom vo formálnom zmysle. To vlastne aj uviedol rovnako bulharský ústavný súd.
Dohovor pripravuje pôdu pre zavedenie pojmov rod a rodová identita, ktoré by mohli uložiť postupy alebo ukladajú postupy na zabezpečenie právneho uznania iného ako biologického pohlavia v rozpore s ústavou. Opakujem, to hovoril bulharský ústavný súd. My máme rovnako zadefinované plus-mínus manželstvo v našej ústave.
Právny štát vo formálnom zmysle, čím sa myslí stav právnej istoty, vyžaduje, aby obsah právnych koncepcií bol jasný a jednoznačný. Požiadavka právnej istoty a predvídateľnosti vylučuje existenciu dvoch paralelných a vzájomne sa vylučujúcich pojmov, napríklad rod a pohlavie. A preto aj u nás, aj v Bulharsku, ako to uviedol ich ústavný súd, ratifikácia dohovoru by viedla k zavedeniu koncepcie, ktorá by bola v rozpore s ústavným právom vo vnútroštátnom právnom poriadku.
Čiže toto sú základné argumenty, s ktorými my argumentujeme... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.3.2019 9:29 - 9:31 hod.

Tibor Bernaťák Zobrazit prepis
Ďakujem. Ja som aj minulou faktickou reagoval na pani poslankyňu, že vážim si jej prácu pre ženy, ktoré sú naozaj v núdzi. V tomto sa absolútne zhodneme. Naozaj týranie žien a násilie voči ženám treba absolútne odsúdiť a akýmikoľvek prostriedkami musíme proti takémuto násiliu bojovať.
Spomínali ste a ja som teda aj hovoril, že, že naozaj tento návrh sme predložili v podstate tak, že, že proste bol okamih, kedy sa to muselo niečo spustiť alebo to necháme zase plávať na ďalšie roky, desaťročia a nič sa s tým nespraví a ešte príde náhodou progresívna vláda a toto ratifikuje, to bude podľa nášho názoru a podľa názoru Slovenskej národnej strany absolútna katastrofa.
Spomínali ste odôvodnenie. Prepáčte, keby bolo aj na 500 strán, myslíte si, že by ste presvedčili pána Dostála, aby hlasoval opačne? Dajte si odpoveď sama.
Spomínali ste pozmeňovák, že sme sa, možno odpísali, inšpirovali, netuším, priznám sa, ja som ani nevedel o tom, že nejaký pozmeňovák vy pripravujete. My sme tento pozmeňovák pripravovali aj s ľuďmi, ktorých vy poznáte z konzervatívneho spektra, a tí sa tiež tak pousmiali, že my sme tento pozmeňovák odpisovali od vás. Fakt sme netušili, že vy nejaký pripravujete.
My sme túto tému potrebovali otvoriť, dostať ju na pôdu parlamentu v čase, keď je predpoklad, že bude schválená, a preto sme to urobili. Nič iné za tým nie je. Mne je absolútne jedno, nejaké politické, nepolitické veci.
A poviem ešte jednu vec. My máme pripravený, to som vám aj hovoril, chceme otvoriť a chceme zriadiť radu vlády pre rodinu a demografický rast. Poprosím vás, aj toto si zapamätajte všetci poslanci, ktorí v podstate môžte byť potom prekvapení, že zrazu takéto niečo príde na stôl a vy ste o tom dopredu neboli informovaní.
Naozaj my čakáme na okamih, kedy to bude reálne, kedy to máme možnosť pretlačiť a vtedy to urobíme. Bez ohľadu na to, kto si čo o tom myslí.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.3.2019 11:51 - 11:52 hod.

Tibor Bernaťák Zobrazit prepis
Ďakujem. Pani poslankyňa tu spomínala viackrát aj Slovenskú národnú stranu a boj proti násiliu na ženách, ako keby, neviem, my sme chceli niečo absolútne iné. Práve naopak, aj Slovenská národná strana je jednoznačne proti násiliu na ženách a hovorili sme to viackrát, že urobíme všetko pre to, aby násilie v takejto forme, ako ste aj spomínali tie štatistiky, samozrejme, bolo čo najnižšie. Ale vy si myslíte, že keď sa príjme Istanbulský dohovor, tak že zrazu nejakým čarovným prútikom sa tu stane, že nebude žiadne násilie? Nemyslím si to, absolútne. Viete, spomínali ste tu aj tú štatistiku, koľko žien nenahlási násilie, ktoré sa na nich pácha. Samozrejme, treba robiť niečo preto, aby to ženy nahlasovali, treba sa baviť o tom, aby spoločnosť na to bola pripravená, orgány činné v trestnom konaní a všetci komplet, ktorý okolo toho, okolo toho majú čo povedať, aby, keď sa niečo takéto stane, okamžite konali, ale prepáčte, toto Istanbulský dohovor nevyrieši. Absolútne to nevyrieši. Vy si myslíte, že keď sa prihlás..., podpíše a prijme Istanbulský dohovor, že každá žena zrazu bude to niečo nahlasovať?
My naozaj potrebujeme do našej legislatívy dostať inštitúty a pripravovať našu spoločnosť a všetky orgány, ktoré s tým majú čo dočinenia, aby takéto niečo fungovalo, aby naozaj to násilie mizlo, a tí, ktorí ho páchali, aby boli riadne potrestaní. Toto je princípom a nie prijímanie nejakého Istanbulského dohovoru, ktorý sčasti je dobrý, ale má v sebe aj niektoré prvky, o ktorých ešte budeme hovoriť, ktoré sú naozaj choré.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.3.2019 9:47 - 9:49 hod.

Tibor Bernaťák Zobrazit prepis
Ďakujem. Pani poslankyňa, tak klobúk dolu pred vašou prácou, ktorou pomáhate ľuďom v núdzi, ale priznám sa, že v niektorých častiach vášho vystúpenia som stra..., som nerozumel, pretože aj my odmietame akékoľvek politické hry.
Hovorili ste, čo sme tu robili, keď sme vo vláde tri roky. My keď sme nastupovali do vlády, sme boli, tá politická sila, ktorá trvala na tom, že Istanbulský dohovor sa nemá ratifikovať, a budeme robiť všetko preto, aby sme v prípade, ak bude na to vôľa, stiahli náš podpis pod týmto dohovorom späť. Myslíme si, že tá situácia nastala teraz. Možno pred mesiacom by sa to nedalo, možno o mesiac sa to už dať nebude. Preto tento návrh uznesenia predkladáme teraz. Spomínali ste, že sme nehovorili nikdy sme sa o tom nebavili, ja vám môžem aj doniesť dokumenty aj tlačové vyhlásenia našej strany aj predsedu Andreja Danka k Istanbulskému dohovoru, takisto sme mali rôzne tlačové konferencie, kde sme aj zdôvodňovali, prečo podľa nášho názoru Istanbulský dohovor nemôžme ratifikovať, nemôžme prijať, my súhlasíme s tým, že 90 % ustanovení Istanbulského dohovoru je v poriadku, lenže tie zvyšné percentá sú naozaj podľa nášho názoru zlé a neprijateľné. A keďže, ako ste aj vy spomínali, nedá sa vyňať, resp. nedá sa nesúhlasiť s nejakými časťami Istanbulského dohovoru, to je dôvod, prečo tento istanbulský dohovor nie je možné prijať ako celok. Keby sa to dalo, super, sme za to, myslím, že aj pán minister Gál sa vyjadril, že gro vlastne tých dohovo..., ustanovení, ktoré sa týkajú dobrých ustanovení Istanbulského dohovoru, máme v našej legislatíve.
Samozrejme, sme za to, aby sa vylepšili, nemáme absolútne nič proti tomu, práve naopak, sme za to, aby sa aj pritvrdilo, pritvrdili postihy a aby sa násilie na ženách naozaj odstránilo v čo najväčšom... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.2.2019 20:12 - 20:14 hod.

Tibor Bernaťák Zobrazit prepis
Pán poslanec Osuský, páči sa mi váš nonšalantný prejav, len trošku už menej obsah samotného vášho vystúpenia. Spomínali ste históriu a minulosť pani ministerky, pochádza vlastne z odborných kruhov, vyšla zo Slovenskej akadémie vied a Slovenská národná strana naozaj aj pri nominácií jednotlivých ministrov hovorila, že stranícka knižka nie je a nebude výťahom k nejakej funkcii. Aj v čase, keď vlastne bola pani ministerka nominovaná, už viackrát aj novinári vedeli a mali vytypovaných zopár mien zo Slovenskej národnej strany, ktorí by mohli zastávať pôst ministra školstva, čiže je pravda, že Slovenská národná strana nedisponuje takýmito osobami, ktoré by boli schopné zastávať, ale opakujem, stranícka knižka nie je výťahom k funkcii, aspoň nie u nás v Slovenskej národnej strane. Pani ministerka dostala od nás, od Slovenskej národnej strany voľnú ruku. Viackrát sme sa o tom s ňou rozprávali, aby čo najčistejšie a najjasnejšie nastavila jednak fungovanie ministerstva, a jednak aj čerpanie, či už eurofondov, alebo stimulov.
Nastavenie stimulov, viackrát už aj ona to sama povedala, je nastavené ďaleko transparentnejšie ako vôbec doteraz. Môžte sa hádať, môžte nesúhlasiť, môžte si to s ňou vydiskutovať kedykoľvek, sama povedala, že je kedykoľvek pripravená diskutovať na normálnej, vecnej, odbornej úrovni s kýmkoľvek, kto ju o to požiada, čiže kľudne, nech sa páči, môžte.
A ďalšia vec, hovorili ste o schránke a o stranách, že chceme určovať niečo. Mám len pár sekúnd, tak len poviem, že my bojujeme aj proti schránkovým politickým stranám, nielen voči takýmto iným firmám.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.2.2019 18:41 - 18:43 hod.

Tibor Bernaťák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Mňa len mrzí v tom vystúpení aj na začiatku taká bohorovnosť, a ktorá bola vlastne takou, podčiarknutá bola až takou nenávisťou nejakou osobnou, asi žlčou. Ja neviem, ja nerozumiem tomuto vystúpeniu, aspoň toho jeho začiatku som absolútne nerozumel. Proste ja, ja nerozumiem, kde toľko zla sa zrazu vo vás zobralo. Tu nebol ani jeden poslanec, ani jeden diskutujúci doteraz, ktorý by nehovoril aspoň trošku s takou, nechcem povedať, že pokorou, no normálne, vecne argumentovať. Toto bolo naozaj veľmi osobné a fakt veľmi nenávistné vystúpenie. Samozrejme, každý môže mať iný názor na jednotlivé kroky a pôsobenie pani ministerky, ale toto bolo naozaj trošku cez čiaru.
Ja len spomeniem jednu vec, ktorú ste hovorili znova a tá bola, že vlastne tie projekty boli zlé, a spomínali ste zase aj to porušenie zákona o Registri partnerov verejného sektora. Znova zopakujem, čo som už hovoril, sedí tu pán Dostál, bol tu aj pán Baránik, obidvaja právnici, nedovolia si povedať, že bol porušený zákon, pretože o tomto môže rozhodnúť jedine súd, nikto iný, jedine súd. Tak vás poprosím trošku naozaj vážiť slová. A fakt mrzí ma tento tón vášho vystúpenia.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.2.2019 18:18 - 18:20 hod.

Tibor Bernaťák Zobrazit prepis
Ďakujem. Ja by som v podstate aj trošku ocenil príspevok pána kolegu Poliačika, naozaj si spomínal viacero vecí, kde pani ministerka, kde si ju ocenil jednak pri rokovaní s Bruselom, ale bolo by dobré možno aj spomenúť ďalšie veci, za ktoré by ju bolo potrebné pochváliť. Jednak zaviedla a vypracovala novú smernicu na prevenciu a riešenie šikanovania detí a žiakov na školách, potom vyriešila dlhodobo problematickú situáciu na Výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie, či už zriadila, zaviedla nový rezortný informačný systém. Čiže tých vecí, ktoré sú veľmi vysoko pozitívne hodnotené, je oveľa, oveľa viac ako tých pár, ktoré si spomínal.
A čo sa týka tej SAV-ky, viete, ono je to veľmi komplikovaný problém, ale fakt asi ako všade zrejme ide o majetok. SAV-ka urobila zopár veľmi chybných rozhodnutí. Jednak nedošlo k oceneniu majetku, potom bolo tam aj riziko nedostatočnej transparentnosti, čo konštatoval aj NKÚ, aj generálny prokurátor vlastne spomínal, že možno jediný problém, ktorý tu vznikol a ktorý si tak matne ja pamätám aspoň z toho obdobia, bolo, že pani ministerka v dobrej viere chcela im vyjsť v ústrety, a práve to bola asi chyba, že to mala hneď na začiatku urobiť jasne a jasne to stopnúť, ako, ako vychádzať niekomu v ústrety, pretože SAV-ka úplne na poslednú chvíľu dodávala dokumenty, dodávala ich nedostatočne, v nedostatočnej kvalite a aj to neúplné, čiže zo zákona pani ministerka nemala inú možnosť ako to, čo urobila.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.2.2019 17:05 - 17:07 hod.

Tibor Bernaťák Zobrazit prepis
Pani poslankyňa, tu nik, ani pani ministerka, neobhajuje nič protizákonné, opakujem, nič protizákonné tu nik neobhajuje ani obhajovať nebude. Pani ministerka hovorila už dávnejšie v rámci rozpravy, že, že odmieta akúkoľvek manipuláciu alebo nejaký zlý úmysel. Práve naopak. Ako sme sa aj s ňou rozprávali, je plne zástancom toho padni, komu padni. Aj preto boli podané trestné oznámenie v prípade, že sa dozvedela o niektorých veciach, ktoré teoreticky môžu vzbudzovať nejaké pochybnosti. Ale opakujem znovu, kvôli tomu bolo podané trestné oznámenie.
Vy ste spomínali nejaké firmy od pekární až po tuším nejaké plazmové vŕtanie. Priznám sa, nie som odborníkom v tomto, ale nejakú pekáreň tuším ste spomínali. Prepáčte, ale toto by mal hodnotiť naozaj nie pani ministerka, ale hodnotitelia. Oni zodpovedajú za to a oni vyhodnocujú, či nejaký konkrétny projekt má nejaký zmysel, alebo nemá zmysel. Ja by som si to v živote nedovolil povedať ani pani ministerka, predpokladám, že či nejaký konkrétny projekt má zmysel, alebo nie. Na to sú hodnotitelia a oni majú vyhodnotiť, či naozaj tento nejaký projekt má zmysel pre Slovenskú republiku alebo pre nás, alebo nemá zmysel. Inak to asi nejde. Ja neviem, možnože v opozícii máte odborníkov, ktorí rozumejú od výroby špendlíkovej hlavičky až po nejaké sofistikované, ja neviem, obranné schémy v atómových elektrárňach. Je to možné, že máte takých ľudí. U nás, bohužiaľ, si myslím, že takýto ľudia ale nie sú, pretože skôr sa špecializujeme na nejaké veci.
A čo ste spomínali, a súvisí to aj s tým zákonom o registri partnerov verejného sektora. Ja som aj rád, že je tu pán Dostál, bol tu pán Baránik, opoziční poslanci ústavnoprávneho výboru, právnici, ktorí si nedovolia povedať, že niečo je v rozpore so zákonom, pretože to dokáže povedať len súd. Súd vie povedať, že áno, je to v rozpore so zákonom. My si niečo môžme myslieť, ale nemusí to byť pravda. Čiže...
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.2.2019 15:35 - 15:37 hod.

Tibor Bernaťák Zobrazit prepis
Ďakujem. Pani ministerka dosť rozsiahle reagovala na ten návrh na jej odvolanie. Obavám sa však, že táto reakcia bola hrach na stenu, pretože naozaj mám taký dojem, že vôbec nemá zmysel nejak vecne argumentovať, pretože zmyslom tejto schôdze ani nie je nejak vecne argumentovať a vydiskutovať si veci, účelom tejto schôdze je, presne ako aj pani ministerka povedala, zašpiniť, pošpiniť a však nejaká špina hádam na niekom zostane. Tentokrát na pani ministerke, bohužiaľ. Presne to povedala aj ten dôvod, prečo tomu tak je.
Mohlo byť rokované, diskutované na výbore, nebol na to absolútne žiadny záujem. Mohol byť zvolaný aj mimoriadny výbor, znova nebol vôbec žiadny záujem. Prečo asi? Kvôli tomu, aby sme sa dnes stretli a neriešili veci odborne, vecne na pôde, kde to patrí, v prvom rade teda na výbore, prípadne na iných fórach, ale v pléne, aby tu bol znova robený nejaký cirkus, aby sme diskutovali o veciach, ktoré naozaj ľudí už aj zaťažujú, ani niektorí častokrát tomu ani nerozumejú.
Preto si myslím, že v prvom rade, je potrebné také veci si vydiskutovať normálnym spôsobom. Pani ministerka vám takisto dala možnosť kedykoľvek sa ohlásiť na ministerstve a vydiskutovať si, prejsť si tie veci a možnože by sme tu dnes ani neboli.
Lenže zmyslom naozaj, ako som už povedal, nie je, aby sme tu neboli a aby sa veci riešili, ale len aby sa niečo pertraktovalo a aby sa niekto pošpinil. To je zmyslom celej tejto schôdze.
Skryt prepis