Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

22.10.2019 o 17:07 hod.

JUDr.

Tibor Bernaťák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 22.10.2019 17:07 - 17:07 hod.

Tibor Bernaťák
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. V mene troch poslaneckých klubov, Slovenskej národnej strany, SMER-u – SD a MOST-u – HÍD, navrhujem termínovať bod č. 34, to je návrh zákona o podmienkach výkonu volebného práva, tlač 1579, zajtra od 14.00 hod. pred zákonmi, pred zákony, ktoré vlastne majú byť prerokované zajtra od štrnástej hodiny. Ďakujem.
Skryt prepis
 

22.10.2019 14:15 - 14:18 hod.

Tibor Bernaťák
 

Vystúpenie v rozprave 22.10.2019 10:25 - 10:40 hod.

Tibor Bernaťák
Veľmi pekne ďakujem. Ja len jednu vec, teda ako hovoril pán minister, že sa diskutuje o nejakých opatreniach, ktoré by bolo možné prijať. Preto aj vzhľadom na to, čo spomínal on, hlasovanie o jedenástej nebude. Navrhujem preložiť hlasovanie na neskôr, pričom presný termín bude stanovený buď predsedom Národnej rady, alebo predsedajúcim. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 22.10.2019 8:55 - 9:10 hod.

Tibor Bernaťák Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 2008 z 12. septembra 2019 pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú a menia niektoré zákony (tlač 1604), na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, a to aj ako gestorskému výboru, a určila lehotu na jeho prerokovanie v druhom čítaní.
Ústavnoprávny výbor vládny návrh zákon prerokoval, ale uznesenie neprijal, keďže návrh uznesenia, ktorým sa odporúča Národnej rade vládny návrh zákona schváliť, nezískal súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov. Gestorský výbor odporúča Národnej rade vládny návrh zákona schváliť ako celok.
Správa ústavnoprávneho výboru o prerokovaní vládneho návrhu zákona (tlač 1604a) bola schválená uznesením ústavnoprávneho výboru č. 761 z 15. októbra 2019. Týmto uznesením ma výbor ako spravodajcu poveril, aby som na schôdzi Národnej rady informoval o výsledku rokovania a pri rokovaní o vládnom návrhu zákona predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady.
Pán predsedajúci, poprosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.10.2019 10:32 - 10:33 hod.

Tibor Bernaťák Zobrazit prepis
Ďakujem. Posledné vety, tu stále lietajú nejaké provízie. Však, prepánakráľa, kvôli tomu je ten návrh, resp. pri samotných rekreačných poukážkach je to upravené tak, že sa môže zamestnávateľ rozhodnúť, že či bude sa preplácať priamo peniazmi, alebo druhou formou - rekreačným poukazom. Čiže je tu eliminovaný akýkoľvek spôsob v prípade, že zamestnávateľ nechce. Samozrejme, bez problémov je to možné uhrádzať, uhrádzať normálnym spôsobom, faktúrami. Čiže zamestnávateľ predloží, pardon, zamestnanec predloží faktúru a tá mu bude preplatená bez akejkoľvek provízie.
A toto, čo hovoríte teraz, no neviem, samozrejme, je to otázka na hotely, že či sú ochotné takéto, na takéto niečo pristúpiť. Ja v živote by som na takéto niečo nepristupoval, hlavne keď je tá možnosť, o ktorej som teraz hovoril pred chvíľkou, že zamestnáva..., zamestnanec si môže dať preplatiť faktúru, ktorú normálne uhradil tomu konkrétnemu hotelu bez akýchkoľvek, opakujem, bez akýchkoľvek provízií.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.10.2019 9:58 - 10:00 hod.

Tibor Bernaťák Zobrazit prepis
Chcem poďakovať pánovi poslancovi Mihálovi, myslím, že také rozumné a triezve zhodnotenie, samozrejme, z pohľadu z opozičného politika. Súhlasím s tým, čo aj hovoril, treba si ale naozaj povedať, že dôchodcovia, dneska minimálny dôchodok je 278,90 eur, ak si dobre pamätám, čo je naozaj smiešna suma, malá suma, dôchodcovia sa častokrát rozhodujú, či si kúpia lieky, alebo si lieky nekúpia, pretože im to nevychádza, čiže preto z nášho pohľadu v prvom rade je potrebné zdôrazniť ten sociálny aspekt ako, ako iné, toto v prvom rade.
Ďalej chcem povedať, že dneska máme rok 2019, čiže pobavme sa o tom, kto vlastne pracoval 30 rokov, koho sa to hlavne týka, to sú ľudia, ktorí pracovali do roku 1989, čiže do Nežnej revolúcie. V čase pred Nežnou revolúciou, teda predpokladám, že nejaké veľké možnosti špekulovania neboli, tí ľudia často pracovali naozaj za nízke sumy, pracovali vlastne do roku 1989, čiže tých sa to týka najviac a tým by sme mali takisto nejakým spôsobom za to, čo tu vybudovali, ich trošku oceniť. A myslím si, že zvýšenie minimálneho dôchodku, aj ako to bolo spomínané tej, tej báze, tých 250-tisíc dôchodcov, u mňa si to zaslúži, lebo je to naozaj veľmi veľká masa.
A viete, zopár špekulantov možno v tom čase bolo, ale dovolím si povedať, že naozaj dôchodcovia, ľudia, ktorí vytvárali hodnoty, z ktorých žijeme doteraz, si zaslúžia vyššie dôchodky.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 16.10.2019 17:50 - 17:51 hod.

Tibor Bernaťák Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, dovoľte, aby som vás informoval o prerokovaní správy špeciálneho prokurátora za rok 2018 vo výboroch. Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 1719 z 26. augusta 2019 pridelil predmetnú správu na prerokovanie týmto výborom Národnej rady: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť. Zároveň určil Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky za gestorský výbor a lehotu na prerokovanie predmetnej správy vo výboroch. Obidva výbory odporučili vziať predmetnú správu špeciálneho prokurátora na vedomie.
Gestorský výbor taktiež odporúča Národnej rade vziať predmetnú správu na vedomie.
Spoločná správa výborov, tlač 1489a, bola schválená uznesením ústavnoprávneho výboru č. 767 z 15. októbra 2019. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril ako spoločného spravodajcu, aby som na schôdzi Národnej rady informoval o výsledkoch rokovania výborov Národnej rady a predniesol návrh uznesenia Národnej rady.
Pán predsedajúci, poprosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.9.2019 14:47 - 14:49 hod.

Tibor Bernaťák Zobrazit prepis
Prosím vás, čo ste to tu splietali na konci teraz tohto svojho vystúpenia? To čo si dovoľujete, pán Simon? Ukľudnite sa, dobre. Saldo. Saldo stúpa. Áno, saldo zahraničného obchodu v náš neprospech stúpa. A stúpa to čím, tým, že Slovenská národná strana tu dováža niečo zo zahraničia? Ale niektoré - v úvodzovkách - reťazce alebo niektorí obchodníci to tu dovádzajú a práve Slovenská národná strana, práve pani ministerka Matečná rieši. Ak je raz niečo nastavené, tak, samozrejme, že ten, tá loď sa nedá otočiť v priebehu pár hodín úplne naopak, ale to istý čas trvá.
Ďalej. Bolo tu hovorené aj o tom, že vlastne rekordný nárast potravín rôznymi príplatkami, že nepozeráme na ľudí. Prepáčte, ľudia, ktorí makajú a robia po nociach si nezaslúžia vyššiu mzdu? Podľa mňa áno.
A ďalšia vec, počuli sme tu aj o tých strechách. V roku 2018 za prvý polrok rástli potraviny zhruba o 5,4 %. Z akého dôvodu? Vtedy neboli ešte príplatky. Nikto to nevedel zdôvodniť. A táto suma zhruba podľa toho, že keď 2,5 % odvod mal priniesť 120 mil., tak 2,4 je zhruba 250 mil. obchod eur.
To znamená, že tu niekto si nedal že len strechu, ale dal si trojitú strechu. A osobitný odvod povedal, áno, z tejto strechy vám aspoň jednu vrstvu zoberieme a vráťte tie škridle tým ľuďom, od ktorých ste to zobrali. Čiže o tomto bol osobitný odvod. O ničom inom.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.9.2019 14:23 - 14:23 hod.

Tibor Bernaťák
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 18.9.2019 11:05 - 11:05 hod.

Tibor Bernaťák
Áno. Bod 72, pardon, 73. Alebo mám tuná ešte asi starý program, ale je to, je to tlač 1626.
Skryt prepis