Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

13.12.2018 o 12:56 hod.

JUDr.

Tibor Bernaťák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13.12.2018 12:56 - 12:57 hod.

Tibor Bernaťák
Ďakujem veľmi pekne. Ja napriek všetkému, čo tu bolo dnes povedané, aj teraz povedané, milé kolegyne, milí kolegovia, dovoľte mi, aby som vám v mene poslaneckého klubu Slovenskej národnej strany poprial všetko dobré, požehnané vianočné sviatky a v novom roku naozaj len, len to dobré. Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.12.2018 11:40 - 11:42 hod.

Tibor Bernaťák Zobrazit prepis
Ďakujem. Ja som teda niektoré pasáže počúval pozorne, ako bolo aj pred chvíľkou spomínané, ak sa niečo zvyšuje, je potrebné to niekde premietnuť.
Ja sa pýtam, aký dôvod bol zvyšovania cien potravín v priebehu tohto roka o 5,4 %, ktorý z peňaženiek vytiahol každej rodine zhruba 180 eur? Kde tie peniaze odišli? Kam išli? Bolo potrebné zvyšovať ceny potravín? Zvýšila ich Slovenská národná strana alebo táto vláda?! Nie! To bolo rozhodnutie obchodníkov. Z akého dôvodu? Nik nevie, nik to nechce povedať.
Zvyšovali sa ceny energií? Nezvyšovali. Sú nejaké analýzy, ktoré by mali títo obchodníci podložené niečím, že bolo potrebné túto cenu potravín zdvihnúť? Neexistuje nič také.
Hovoríte, že sme, teda že nejak zopár odborníkov hovorí, že to nebude mať vplyv na ceny. Ja znova zacitujem pána Katriaka, ktorý je prezident Zväzu obchodu, ktorý hovoril vyslovene, že "tento návrh zákona vrátane pozmeňujúceho návrhu, ktorý bol prijatý, nebude mať vplyv na zvyšovanie cien", nevidia dôvod na zvyšovanie cien, Zväz obchodu, a, samozrejme, "nebudú sa rušiť ani žiadne obchody v malých dedinách, prípadne v nejakých iných menej rozvinutých oblastiach". Čiže nie je pravda, že automaticky by to malo zvyšovať ceny.
A, samozrejme, sme v konkurenčnom trhu, v konkurenčnom prostredí. To znamená, že v prípade, ak nejaký reťazec zase len tak z brucha vymyslí, že zdvihne cenu, ja neviem, 5 %, tak, prepáčte, ten spotrebiteľ alebo ten normálny jednoduchý človek má možnosť výberu, či ide nakúpiť do obchodu, do reťazca, ktorý ceny nezdvihol a nevidí dôvod na zvyšovanie cien, alebo ide, s prepáčením, k nejakému nenažranému obchodníkovi. Toto si treba v prvom rade uvedomiť.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

6.12.2018 17:01 - 17:04 hod.

Tibor Bernaťák Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, Národnej rade Slovenskej republiky bola doručená žiadosť predsedníčky Súdnej rady Slovenskej republiky č. SR 275/2018, na základe ktorej má Národná rada Slovenskej republiky navrhnúť Súdnej rade Slovenskej republiky deväť kandidátov na členov disciplinárnych senátov, a to štyroch sudcov a piatich iné osoby ako sudcovia.
Dôvodom je vyhlásenie volieb členov disciplinárnych senátov z kandidátov navrhnutých Národnou radou Slovenskej republiky. Za člena disciplinárneho senátu môže byť podľa ustanovenia § 119b ods. 1 zákona o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov zvolený sudca, ktorý vo funkcii sudcu pôsobí najmenej päť rokov, proti ktorému sa nevedie disciplinárne konanie alebo trestné stíhanie, ktorému nebolo uložené disciplinárne opatrenie a ktorý nie je členom Súdnej rady Slovenskej republiky, predsedom súdu alebo podpredsedom súdu.
Podľa § 119b ods. 3 citovaného zákona sudca môže byť zvolený za predsedu a člena disciplinárneho senátu najviac dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia. Za člena disciplinárneho senátu môže byť podľa ustanovenia § 119b ods. 2 citovaného zákona zvolená aj iná osoba ako sudca, ktorá spĺňa podmienky na vymenovanie za sudcu podľa § 5 ods. 1 písm. a) až d) a f) citovaného zákona, vykonáva právnickú prax najmenej desať rokov a nie je členom Súdnej rady Slovenskej republiky. Podľa § 119b ods. 3 citovaného zákona môže byť iná osoba ako sudca zvolená na člena disciplinárneho senátu najviac dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia.
Predseda Národnej rady vyzval oprávnených navrhovateľov, aby v termíne do 30. novembra 2018 predložili príslušné návrhy ústavnoprávnemu výboru. V určenom termíne oprávnení navrhovatelia predložili deväť návrhov. Ústavnoprávny výbor na 80. schôdzi 4. decembra 2018, budem čítať teda bez titulov, pán Baločko ako sudca, pani Gajdošová (iná osoba ako sudca), pán Kliment (sudca), pán Ivan Kochanský (iná osoba ako sudca), pani Malatká (sudkyňa), pán Mozner (sudca), Tibor Sásfai (iná osoba ako sudca), pán Syrový (iná osoba ako sudca) a pán Štefanka (iná osoba ako sudca) spĺňajú podmienky zákonom stanovené.
Ústavnoprávny výbor odporučil vykonať voľbu podľa ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady a volebného poriadku o voľbe a odvolaní iných funkcionárov, schváleného uznesením Národnej rady č. 498 zo dňa 17. júna 2011.
Pán predsedajúci, poprosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 6.12.2018 15:53 - 15:54 hod.

Tibor Bernaťák Zobrazit prepis
Ďakujem. Ja zareagujem len na jednu poznámku, ktorá tu bola spomenutá. Myslím, že dobre celkom povedal pán kolega Heger, že v dedinách teda nevidí žiadny dôvod na zvyšovanie cien, pretože to je v pozmeňováku teda vyňaté, nemalo by sa to preniesť teda do cien. A že sa na to vyzbierajú ľudia z miest. Ja som si schválne pozrel ešte, aby som sa nepomýlil, včera tá relácia, to nebol len taký nejaký obchodníček, ktorý hovoril, že sa to neprenesie do cien a nemalo by sa to teda preniesť do cien. To bol Martin Katriak, prezident Zväzu obchodu Slovenskej republiky. Čiže to nebol nejaký obchodníček. Ten povedal, že nevidia, v prípade ak prejde tento návrh zákona, dôvod, aby sa zvyšovali ceny potravín a aby sa rušili ich predajne, prevádzky. Takže – a predpokladám, že tento zväz obchodu, ktorý zastupuje tento pán, má zrejme asi aj obchody v mestách – takže keď nemá jeden reťazec nejaký dôvod na zmenu cien a druhý to zvýši, tak logicky ľudia z tohto drahšieho, do tohto drahšieho nebudú chodiť, ale budú chodiť do toho, kde sa ceny nezvýšili. Logika. A ja naozaj predpokladám, že tieto reťazce, ktoré oni zastupujú, že majú aj obchody v mestách. Takže táto logika tu neplatí.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 6.12.2018 15:37 - 15:39 hod.

Tibor Bernaťák Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, ja budem reagovať teda na pána Simona z rozpravy, ktorý hovoril o zvýšení cien, ale nehovoril len on o tom. Včera bola taká zaujímavá jedna televízna debata a ja som si tiež zo zvedavosti ju pozrel. A tam myslím jeden pán, ktorý zastupuje, myslím, zväz obchodu, hovoril, že návrh zákona vrátane tejto novely, ktorá ak bude prijatá, v žiadnom prípade nepovedie k zvýšeniu cien potravín a tak isto nebudú zrušené žiadne prevádzky potravín na dedinách. Čiže keď sa zástupcovia jedného zväzu obchodu vyjadria, že tento zákon, v prípade ak bude prijatý pozmeňovák, nebude mať vplyv na ceny potravín a nebude mať vplyv na rušenie žiadnych prevádzok potravín v malých dedinách, tak ja neviem potom, čo ešte vlastne chceme? Keď toto vyhlási takýto zástupca, tak predpokladám, že to asi má dobre spočítané a vie, o čom hovorí. Neviem, aké písomné vyjadrenia by mali dávať ďalší iní.
Ale ja poviem, v pohodičke, samozrejme, sú predajne, sú reťazce, ktoré by asi zvyšovali ceny, tak potom nech ten slovenský občan ide nakupovať do reťazca, ktorý ceny nezvýši. Bodka.
Hovorili ste tu, pán Simon, o zápornom salde. Áno, my sme museli s niečím prísť a trošku zatriasť konečne týmito reťazcami, pretože sa začali správať tak, že začali likvidovať našich poľnohospodárov a potravinárov.
A ja sa spýtam: to tu Slovenská národná strana vozí tie tovary zo zahraničia? A často treťo-, štvrtotriedne? Alebo to vozia niektoré druhy reťazcov, ktoré to tu potom predávajú našim a ešte, samozrejme, v kvalite, o ktorej by sa dalo pochybovať, že je naozaj dobrá?! A to vlastne tiež bola jedna z vecí, ktorú Slovenská národná strana otvorila, dvojaká kvalita potravín. Aj o tomto treba hovoriť, čo tu tieto reťazce vozia a za akú cenu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 27.11.2018 14:50 - 14:52 hod.

Tibor Bernaťák Zobrazit prepis
Ďakujem. Pán kolega Dostál, budem asi len na vás reagovať. V podstate, že tento návrh zákona v podstate my sme brali ako celok, pretože samozrejme sú isté veci, ktoré pán prezident nevytkol, ale ono to dáva zmysel ako celok, pretože vy keď vytiahnete jednu časť z toho zákona, tak potom tie zvyšné niektoré strácajú zmysel. Ja som sa snažil poukázať hlavne na to aj pri kupovaní politických strán, keď sme sa rozprávali s pánom poslancom Klusom, že naozaj má zmysel, aby boli jasne stanovené jednak počty členov a jednak jasne stanovené orgány, aby bolo jasné, aké medzi nimi sú vzájomné kompetencie a akým spôsobom by vlastne mali rozhodovať tieto orgány a prečo tak rozhodujú.
V podstate už len ten dovetok k tomu poslednému, čo sme sa, čo som vlastne nestihol dokončiť k tým darom a darovaním, tam je hlavná podstata, aby sa prostredníctvom nejakých anonymných darcov nejak nelegalizovala trestná činnosť, resp. akákoľvek iná činnosť, aby niekto nefinancoval strany z nekalých zdrojov. Čiže v prípade ak strana takéto prostriedky získa a nemá ich komu vrátiť, tieto prostriedky jednoznačne musia prepadnúť v prospech štátu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 27.11.2018 14:37 - 14:47 hod.

Tibor Bernaťák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ja sa budem snažiť byť naozaj vecný. S pripomienkami prezidenta Slovenskej republiky sa absolútne nestotožňuje náš poslanecký klub a predpokladám, že ani koaliční partneri, s ktorými sme sa o tom rozprávali, pretože tento návrh ako celok je za vyššiu transparentnosť s nakladaním s finančnými prostriedkami a zároveň za vyššiu vnútornú demokraciu v rámci politických strán. Tieto dve základné myšlienky súvisia aj s výhradou, ktorú má pán prezident, a to je určovanie minimálneho počtu členov, pretože je rozdiel, ak niekto nakladal s finančnými prostriedkami v objeme zhruba 5 – 10 miliónov eur, ak o tom rozhoduje jeden človek alebo o tom rozhoduje kolektívny orgán, ktorý musí mať nejaký minimálny počet členov. Ďalšia vec je rozdiel, keď predsedu strany volia dvaja – traja alebo piati ľudia alebo ho volí zase orgán, členovia, kde môže byť 45, 150 alebo 300 členov, je to veľký rozdiel.
Prejdem trošku k transparentnosti. Tento návrh zákona zavádza zákaz prijímania darov v jednom kalendárnom roku v objeme viac ako 300-tisíc eur od jedného subjektu. To znamená, chceli sme, aby žiadna politická strana nebola nástrojom nejakej skupiny alebo nejakého oligarchu, ktorý si kúpi nejakú politickú stranu, vleje do nej peniaze a potom ovplyvňuje všetko dianie na Slovensku prostredníctvom tejto politickej strany.
Ďalší bod. Zverejňovanie pôžičiek. Aby sa neobchádzalo akýmkoľvek spôsobom financovanie politických strán prostredníctvom "naliatia peňazí za pôžičku", ak teda pôžičkami, je potrebné a v tomto návrhu zákona sa stanovuje, že strany budú povinné zverejňovať pôžičky. Zároveň, tretí bod, v tomto návrhu zákona je povinné zverejňovanie dodávateľov, ktorým strana uhrádza za služby nad 25-tisíc eur ročne. To znamená, ak nejaká strana niekomu platí nejaké finančné prostriedky, malo by byť absolútne jasné, ak niekomu uhradí zhruba 2-tisíc eur mesačne plus DPH, aby bolo absolútne jasné, kam strana finančné prostriedky vynakladá a kam idú.
Idem teraz postupne k tomu, čo pán prezident vytýka tomuto zákonu, že nebol štandardnou, že teda nebol súčasťou nejakej verejnej diskusie. Ja som už vo faktickej poznámke hovoril, že o tomto návrhu zákona sa hovorilo rok. V júni bol predložený do prvého čítania, v septembri sa o ňom hlasovalo v druhom a treťom čítaní a v októbri sa o ňom hlasovalo v treťom čítaní, pardon, sa o ňom hlasovalo ako o takom. Čiže každý, kto prejavil záujem diskutovať s nami ako s navrhovateľmi, sme s ním diskutovali. Potvrdiť to, myslím, môže aj pán poslanec Beblavý.
Postupne. Keď pozerám na výhradu č. 1 pána prezidenta ohľadne názvu politickej strany, mali sme za to, že politická strana by nemala budovať kult osobnosti svojmu predsedovi, prípadne štatutárnemu zástupcovi. Pán poslanec Dostál hovoril ten príklad o pánovi poslancovi Slobodovi, ale tu je naozaj potrebné rozlišovať pojem sloboda a meno Sloboda, pretože registrový orgán, keď bude rozhodovať o tom, že či politická strana môže mať taký názov alebo nemôže mať politický názov, bude postupovať striktne v zmysle tohto, tejto pojmológie. A zároveň v prípade ak predseda politickej strany, ak teda odmietne ministerstvo registrovať takýto názov, sa môže obrátiť na súd. A v zmysle judikatúry bez problémov si myslím, že dokáže obhájiť svoje práva, že napríklad sloboda v zmysle slobody a solidarity je pojem a nie jeho meno. Dovolím si povedať, že ani registrový orgán si nedovolí nezaregistrovať, resp. nezaregistrovať jeho ako štatutára. To je po prvé. Ale samozrejme má možnosť súdnej ochrany, bez problémov si myslím, že obstojí, kedykoľvek. Čiže ani ministerstvo si nedovolí, opakujem znova, takéto niečo urobiť.
Čo sa týka toho minimálneho počtu, my sme sa rozprávali, škoda, že tu nie je pán poslanec Klus, boli sme v jednej relácii, kde hovoril, že politické strany, že nerieši tento návrh zákona kupovanie politických strán. Práve naopak, tento návrh zákona zamedzuje kupovaniu politických strán. Pretože v prípade, ak má strana zopár členov alebo má ich 30 členov a stane sa niečo, že v úvodzovkách predseda ako štatutár sa poza bučky s niekým dohodne a prenechá mu stranu a zvyšní členovia sa o tom dozvedia len z médií, to je kupovanie strán. Kdežto podľa tohto návrhu zákona práve už to je jasne stanovenými orgánmi strany, predsedníctvom, vlastne iba predsedníctvom môže rozhodovať o zmene štatutárneho, resp. najvyšší orgán môže rozhodovať o zmene štatutárneho orgánu. To znamená, nikto poza bučky sa nebude môcť sa s niekým dohodnúť. Ale najvyšší orgán bude môcť rozhodnúť. Čiže nie jeden, ale ten najvyšší orgán, keď sa niekto rozhodne, že zmení štatutára, prosím, ale nebude to poza bučky.
Požiadavka evidencie členov, o tom sme sa už rozprávali veľmi veľakrát, že vlastne štátna volebná komisia je zložená z členov aj politických strán. Čiže predpokladám, že v prípade ak náhodou nejaká štátna volebná komisia bude potrebovať zistiť pre potreby aj tohto zákona akejkoľvek kontroly, kto je členom politickej strany a či ten človek je naozaj členom politickej strany, predpokladám, že to bude veľmi, veľmi musieť byť dobre zdôvodnené a nikto si nebude môcť dovoliť len tak sa hrabať v nejakých zoznamoch. To určite nie, pretože aj opoziční poslanci, ktorí, resp. opoziční členovia týchto komisií budú určite kričať, že to nie je v poriadku a že nesúhlasia s tým, aby strana len tak zverejnila bez akéhokoľvek dôvodu zoznam svojich členov tejto štátnej volebnej komisii. A, mimochodom, štátna volebná komisia, oni tak isto sú členovia, ktorí musia dodržiavať mlčanlivosť. Čiže nemôže sa to stať, že len tak na bubon s tým môžu byť, pretože sú zodpovední za to, že mlčanlivosť dodržiavať budú.
Čas je už krátky. Prejdem k ďalšiemu nejakému zvláštnemu bodu, ktorému celkom dobre nerozumiem, o tom sme sa rozprávali na ústavnoprávnom výbore, a to je tá konštrukcia darov, že vlastne v prípade ak niekto daruje politickej strane nejaké finančné prostriedky inou formou, ako je v zákone uvedená, že táto politická strana bude môcť, môže vrátiť tento dar zase len tomu darcovi, v prípade ak teda nespĺňa náležitosti ten prevod. V prípade, ak sa darca rozhodne, že niekomu dá dar, tak sa niečoho zriekne. To znamená, prevedie, v úvodzovkách, resp. vloží na účet politickej strany dajme tomu 1000 eur. Zistí sa, že 1000 eur prešlo do, na účet politickej strany neoprávnene, resp. v rozpore s týmto zákonom. Politická strana má povinnosť tieto finančné prostriedky, v prípade ak boli v rozpore so zákonom, vrátiť darcovi, alebo v prípade, že to nie je možné, prepadnú v prospech štátu. Teraz ja naozaj nerozumiem, v prípade ak nejaký darca daruje finančné prostriedky, to znamená, že on ich už nechce vidieť, resp. že ich niekomu dal a zrieka sa ich. Politická strana v prípade ak zistí, že finančné prostriedky boli poukázané na jej účet v rozpore s týmto zákonom, môže urobiť dve veci, buď ich vráti tomu darcovi, hoci ten darca sa už tohoto zriekol, alebo v prípade ak nie je ho možné vystopovať, resp. sa s ním niečo stalo alebo bol nejaký fiktívny, nemá to komu vrátiť, v tom prípade tie finančné prostriedky prepadnú štátnemu rozpočtu, čiže štátu. Ale naozaj nevidím tam nejaký dôvod, nejaký rozpor v tom, keď niekto ako darca niekomu niečo dá, tým pádom už s tým nemá nič, nemá mať čo s tým. Strana, ktorá v podstate tie finančné prostriedky nadobudne v rozpore so zákonom, je to vlastne tak isto niekto, kto tými finančnými prostriedkami disponuje a je už jedno, že či ich teda, ak teda zistí, že sú v rozpore so zákonom, že či ich musí vrátiť tomu alebo ich dá štátu. Čiže v tomto ja nejaký problém nevidím.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 27.11.2018 14:35 - 14:36 hod.

Tibor Bernaťák Zobrazit prepis
Ďakujem. Ja len na tú poslednú vetu, lebo doteraz, priznám sa, ma pritom nič nevyrušilo, ale túto poslednú vetu; vy hovoríte o nejakom bordeli na konci svojho vystúpenia v súvislosti s nejakým kandidátom? Tak strana, to je zase tá disproporcia, že vlastne na jednej strane ste členom OKS, predsedom OKS, nie ste členom SaS, ale ste členom poslaneckého klubu SaS, preto budem reagovať skôr na SaS-ku. Tí tiež zistili, že majú nejakého okresného predsedu, v úvodzovkách nejakého tiež podivného, respektíve nejakého zvláštneho človeka, ktorého im tam vraj nanominovala mafia? Ak som teda to dobre zachytil? Neviem. Čiže, poprosím vás, dvakrát merajte a raz strihajte.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 27.11.2018 13:34 - 13:35 hod.

Tibor Bernaťák Zobrazit prepis
Ďakujem. Pán poslanec Klus, ja vás poprosím, pred tým, ako odmemorujete stanovisko pána prezidenta, aby ste sa nad tým aj zamysleli, čo vlastne hovoríte. Pretože viaceré veci, ktoré sú v tomto rozhodnutí uvedené, sú takpovediac niektoré dosť rozporuplné. Už len tá prvá veta, že o tomto návrhu zákona sa viedla krátka debata. Však hovoríme o tom rok. Návrh bol predložený v júni. Následne v septembri bolo prvé čítanie, pardon, v júni bolo prvé čítanie, v septembri druhé, tretie čítanie a v októbri sa hlasovalo. Čiže už len tu bol priestor zhruba päť mesiacov konzultovať a diskutovať o niektorých veciach. A myslím si, že k niektorým tým ďalším častiam z rozhodnutia pána prezidenta sa ešte vrátime v rozprave. Viaceré z nich sú dosť na vode, to poviem rovno. Preto z tohto dôvodu nevidím dôvod ani na takéto vaše veľké vyhlásenia, že tento návrh zákona je zlý.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 21.11.2018 16:33 - 16:33 hod.

Tibor Bernaťák Zobrazit prepis
Pán predsedajúci, dovoľte, aby som na úvod uviedol, že k predmetnému návrhu skupiny poslancov Národnej rady na odvolanie Andreja Danka z funkcie predsedu Národnej rady (tlač 1239) vystúpilo v rozprave 22 poslancov.
Teraz, pán predsedajúci, dajte, prosím, v zmysle čl. 89 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a § 14 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku hlasovať o návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na odvolanie Andreja Danka z funkcie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky (tlač 1239).
Skryt prepis