Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

27.11.2018 o 14:37 hod.

JUDr.

Tibor Bernaťák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie v rozprave 27.11.2018 14:37 - 14:47 hod.

Tibor Bernaťák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ja sa budem snažiť byť naozaj vecný. S pripomienkami prezidenta Slovenskej republiky sa absolútne nestotožňuje náš poslanecký klub a predpokladám, že ani koaliční partneri, s ktorými sme sa o tom rozprávali, pretože tento návrh ako celok je za vyššiu transparentnosť s nakladaním s finančnými prostriedkami a zároveň za vyššiu vnútornú demokraciu v rámci politických strán. Tieto dve základné myšlienky súvisia aj s výhradou, ktorú má pán prezident, a to je určovanie minimálneho počtu členov, pretože je rozdiel, ak niekto nakladal s finančnými prostriedkami v objeme zhruba 5 – 10 miliónov eur, ak o tom rozhoduje jeden človek alebo o tom rozhoduje kolektívny orgán, ktorý musí mať nejaký minimálny počet členov. Ďalšia vec je rozdiel, keď predsedu strany volia dvaja – traja alebo piati ľudia alebo ho volí zase orgán, členovia, kde môže byť 45, 150 alebo 300 členov, je to veľký rozdiel.
Prejdem trošku k transparentnosti. Tento návrh zákona zavádza zákaz prijímania darov v jednom kalendárnom roku v objeme viac ako 300-tisíc eur od jedného subjektu. To znamená, chceli sme, aby žiadna politická strana nebola nástrojom nejakej skupiny alebo nejakého oligarchu, ktorý si kúpi nejakú politickú stranu, vleje do nej peniaze a potom ovplyvňuje všetko dianie na Slovensku prostredníctvom tejto politickej strany.
Ďalší bod. Zverejňovanie pôžičiek. Aby sa neobchádzalo akýmkoľvek spôsobom financovanie politických strán prostredníctvom "naliatia peňazí za pôžičku", ak teda pôžičkami, je potrebné a v tomto návrhu zákona sa stanovuje, že strany budú povinné zverejňovať pôžičky. Zároveň, tretí bod, v tomto návrhu zákona je povinné zverejňovanie dodávateľov, ktorým strana uhrádza za služby nad 25-tisíc eur ročne. To znamená, ak nejaká strana niekomu platí nejaké finančné prostriedky, malo by byť absolútne jasné, ak niekomu uhradí zhruba 2-tisíc eur mesačne plus DPH, aby bolo absolútne jasné, kam strana finančné prostriedky vynakladá a kam idú.
Idem teraz postupne k tomu, čo pán prezident vytýka tomuto zákonu, že nebol štandardnou, že teda nebol súčasťou nejakej verejnej diskusie. Ja som už vo faktickej poznámke hovoril, že o tomto návrhu zákona sa hovorilo rok. V júni bol predložený do prvého čítania, v septembri sa o ňom hlasovalo v druhom a treťom čítaní a v októbri sa o ňom hlasovalo v treťom čítaní, pardon, sa o ňom hlasovalo ako o takom. Čiže každý, kto prejavil záujem diskutovať s nami ako s navrhovateľmi, sme s ním diskutovali. Potvrdiť to, myslím, môže aj pán poslanec Beblavý.
Postupne. Keď pozerám na výhradu č. 1 pána prezidenta ohľadne názvu politickej strany, mali sme za to, že politická strana by nemala budovať kult osobnosti svojmu predsedovi, prípadne štatutárnemu zástupcovi. Pán poslanec Dostál hovoril ten príklad o pánovi poslancovi Slobodovi, ale tu je naozaj potrebné rozlišovať pojem sloboda a meno Sloboda, pretože registrový orgán, keď bude rozhodovať o tom, že či politická strana môže mať taký názov alebo nemôže mať politický názov, bude postupovať striktne v zmysle tohto, tejto pojmológie. A zároveň v prípade ak predseda politickej strany, ak teda odmietne ministerstvo registrovať takýto názov, sa môže obrátiť na súd. A v zmysle judikatúry bez problémov si myslím, že dokáže obhájiť svoje práva, že napríklad sloboda v zmysle slobody a solidarity je pojem a nie jeho meno. Dovolím si povedať, že ani registrový orgán si nedovolí nezaregistrovať, resp. nezaregistrovať jeho ako štatutára. To je po prvé. Ale samozrejme má možnosť súdnej ochrany, bez problémov si myslím, že obstojí, kedykoľvek. Čiže ani ministerstvo si nedovolí, opakujem znova, takéto niečo urobiť.
Čo sa týka toho minimálneho počtu, my sme sa rozprávali, škoda, že tu nie je pán poslanec Klus, boli sme v jednej relácii, kde hovoril, že politické strany, že nerieši tento návrh zákona kupovanie politických strán. Práve naopak, tento návrh zákona zamedzuje kupovaniu politických strán. Pretože v prípade, ak má strana zopár členov alebo má ich 30 členov a stane sa niečo, že v úvodzovkách predseda ako štatutár sa poza bučky s niekým dohodne a prenechá mu stranu a zvyšní členovia sa o tom dozvedia len z médií, to je kupovanie strán. Kdežto podľa tohto návrhu zákona práve už to je jasne stanovenými orgánmi strany, predsedníctvom, vlastne iba predsedníctvom môže rozhodovať o zmene štatutárneho, resp. najvyšší orgán môže rozhodovať o zmene štatutárneho orgánu. To znamená, nikto poza bučky sa nebude môcť sa s niekým dohodnúť. Ale najvyšší orgán bude môcť rozhodnúť. Čiže nie jeden, ale ten najvyšší orgán, keď sa niekto rozhodne, že zmení štatutára, prosím, ale nebude to poza bučky.
Požiadavka evidencie členov, o tom sme sa už rozprávali veľmi veľakrát, že vlastne štátna volebná komisia je zložená z členov aj politických strán. Čiže predpokladám, že v prípade ak náhodou nejaká štátna volebná komisia bude potrebovať zistiť pre potreby aj tohto zákona akejkoľvek kontroly, kto je členom politickej strany a či ten človek je naozaj členom politickej strany, predpokladám, že to bude veľmi, veľmi musieť byť dobre zdôvodnené a nikto si nebude môcť dovoliť len tak sa hrabať v nejakých zoznamoch. To určite nie, pretože aj opoziční poslanci, ktorí, resp. opoziční členovia týchto komisií budú určite kričať, že to nie je v poriadku a že nesúhlasia s tým, aby strana len tak zverejnila bez akéhokoľvek dôvodu zoznam svojich členov tejto štátnej volebnej komisii. A, mimochodom, štátna volebná komisia, oni tak isto sú členovia, ktorí musia dodržiavať mlčanlivosť. Čiže nemôže sa to stať, že len tak na bubon s tým môžu byť, pretože sú zodpovední za to, že mlčanlivosť dodržiavať budú.
Čas je už krátky. Prejdem k ďalšiemu nejakému zvláštnemu bodu, ktorému celkom dobre nerozumiem, o tom sme sa rozprávali na ústavnoprávnom výbore, a to je tá konštrukcia darov, že vlastne v prípade ak niekto daruje politickej strane nejaké finančné prostriedky inou formou, ako je v zákone uvedená, že táto politická strana bude môcť, môže vrátiť tento dar zase len tomu darcovi, v prípade ak teda nespĺňa náležitosti ten prevod. V prípade, ak sa darca rozhodne, že niekomu dá dar, tak sa niečoho zriekne. To znamená, prevedie, v úvodzovkách, resp. vloží na účet politickej strany dajme tomu 1000 eur. Zistí sa, že 1000 eur prešlo do, na účet politickej strany neoprávnene, resp. v rozpore s týmto zákonom. Politická strana má povinnosť tieto finančné prostriedky, v prípade ak boli v rozpore so zákonom, vrátiť darcovi, alebo v prípade, že to nie je možné, prepadnú v prospech štátu. Teraz ja naozaj nerozumiem, v prípade ak nejaký darca daruje finančné prostriedky, to znamená, že on ich už nechce vidieť, resp. že ich niekomu dal a zrieka sa ich. Politická strana v prípade ak zistí, že finančné prostriedky boli poukázané na jej účet v rozpore s týmto zákonom, môže urobiť dve veci, buď ich vráti tomu darcovi, hoci ten darca sa už tohoto zriekol, alebo v prípade ak nie je ho možné vystopovať, resp. sa s ním niečo stalo alebo bol nejaký fiktívny, nemá to komu vrátiť, v tom prípade tie finančné prostriedky prepadnú štátnemu rozpočtu, čiže štátu. Ale naozaj nevidím tam nejaký dôvod, nejaký rozpor v tom, keď niekto ako darca niekomu niečo dá, tým pádom už s tým nemá nič, nemá mať čo s tým. Strana, ktorá v podstate tie finančné prostriedky nadobudne v rozpore so zákonom, je to vlastne tak isto niekto, kto tými finančnými prostriedkami disponuje a je už jedno, že či ich teda, ak teda zistí, že sú v rozpore so zákonom, že či ich musí vrátiť tomu alebo ich dá štátu. Čiže v tomto ja nejaký problém nevidím.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 27.11.2018 14:35 - 14:36 hod.

Tibor Bernaťák Zobrazit prepis
Ďakujem. Ja len na tú poslednú vetu, lebo doteraz, priznám sa, ma pritom nič nevyrušilo, ale túto poslednú vetu; vy hovoríte o nejakom bordeli na konci svojho vystúpenia v súvislosti s nejakým kandidátom? Tak strana, to je zase tá disproporcia, že vlastne na jednej strane ste členom OKS, predsedom OKS, nie ste členom SaS, ale ste členom poslaneckého klubu SaS, preto budem reagovať skôr na SaS-ku. Tí tiež zistili, že majú nejakého okresného predsedu, v úvodzovkách nejakého tiež podivného, respektíve nejakého zvláštneho človeka, ktorého im tam vraj nanominovala mafia? Ak som teda to dobre zachytil? Neviem. Čiže, poprosím vás, dvakrát merajte a raz strihajte.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 27.11.2018 13:34 - 13:35 hod.

Tibor Bernaťák Zobrazit prepis
Ďakujem. Pán poslanec Klus, ja vás poprosím, pred tým, ako odmemorujete stanovisko pána prezidenta, aby ste sa nad tým aj zamysleli, čo vlastne hovoríte. Pretože viaceré veci, ktoré sú v tomto rozhodnutí uvedené, sú takpovediac niektoré dosť rozporuplné. Už len tá prvá veta, že o tomto návrhu zákona sa viedla krátka debata. Však hovoríme o tom rok. Návrh bol predložený v júni. Následne v septembri bolo prvé čítanie, pardon, v júni bolo prvé čítanie, v septembri druhé, tretie čítanie a v októbri sa hlasovalo. Čiže už len tu bol priestor zhruba päť mesiacov konzultovať a diskutovať o niektorých veciach. A myslím si, že k niektorým tým ďalším častiam z rozhodnutia pána prezidenta sa ešte vrátime v rozprave. Viaceré z nich sú dosť na vode, to poviem rovno. Preto z tohto dôvodu nevidím dôvod ani na takéto vaše veľké vyhlásenia, že tento návrh zákona je zlý.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 21.11.2018 16:33 - 16:33 hod.

Tibor Bernaťák Zobrazit prepis
Pán predsedajúci, dovoľte, aby som na úvod uviedol, že k predmetnému návrhu skupiny poslancov Národnej rady na odvolanie Andreja Danka z funkcie predsedu Národnej rady (tlač 1239) vystúpilo v rozprave 22 poslancov.
Teraz, pán predsedajúci, dajte, prosím, v zmysle čl. 89 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a § 14 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku hlasovať o návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na odvolanie Andreja Danka z funkcie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky (tlač 1239).
Skryt prepis
 

Vystúpenie 21.11.2018 9:25 - 9:26 hod.

Tibor Bernaťák Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, vážené pani poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi, aby som vás informoval o prerokovaní uvedeného návrhu skupiny poslancov v ústavnoprávnom výbore.
Predseda Národnej rady pridelil návrh skupiny poslancov Národnej rade na odvolanie Andreja Danka z funkcie predsedu Národnej rady (tlač 1239) na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru. Ústavnoprávny výbor návrh skupiny poslancov prerokoval na 78. schôdzi 20. novembra 2018, avšak neprijal uznesenie z dôvodu, že návrh uznesenia nezískal súhlas potrebnej väčšiny poslancov.
Ústavnoprávny výbor ma zároveň uznesením č. 494 poveril, aby som informoval o výsledku prerokovania návrhu skupiny poslancov vo výbore a určil poslancov Národnej rady Tibora Bernaťáka, Martina Nemkyho, Ladislava Andreánskeho a Ľuboša Martináka za spravodajcov výboru.
Pán predsedajúci, poprosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.10.2018 18:26 - 18:28 hod.

Tibor Bernaťák Zobrazit prepis
Ja chcem poďakovať naozaj za konštruktívny príspevok bez nejakého zbytočného politizovania. Bolo tu povedané viacero vecí, ktoré, aj pomenovaných viacero vecí, ktoré naozaj v segmente obchodných reťazcov sú veľmi problematické. Takisto vlastne bolo pomenované aj niečo, čo vlastne u nás bez problémov funguje, a to sú nekalé obchodné praktiky, pričom návrh zákona vlastne už, myslím, je pripravený na ministerstve pôdohospodárstva, takže to je odpoveď na jedného pána, ktorý sa na to pýtal, že či náhodou by to nemalo obsahovať aj tento návrh zákona. Nie, je to úplne osobitná norma.
My citlivo vnímame, samozrejme, aj nejaké, nejaké hlasy slovenských predajcov. Rokujeme, diskutujeme o tom. Samozrejme, ako hovoril pred chvíľkou kolega Rado Baláž, je to naozaj veľmi citlivé z hľadiska toho, aby sme neboli napadnutí na pôde Európskej únie, ale, samozrejme, snahu máme. Podľa nášho názoru je potrebné naozaj, aby sa obchodné reťazce trošku naučili správať k našim poľnohospodárom a potravinárom, pretože ako bolo povedané, za posledného pol roka vzrástli ceny potravín o 5,4 percenta, pričom naši poľnohospodári a potravinári nezvyšovali predajné ceny, ale niekde tých 5,4 % zrazu nejakým záhadným spôsobom zmizlo. Otázka je, kde zmizli a prečo zmizli. Prečo potraviny boli navýšené? Prečo ich cena bola navýšená? Nad týmto by sme sa mali zamyslieť my tu všetci poslanci v Národnej rade a nielen bezhlavo kritizovali niečo, ale takisto sa pozreli tomu na zúbok, prečo tomu tak je a z akého dôvodu takéto niečo vôbec vzniká.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.10.2018 17:47 - 17:49 hod.

Tibor Bernaťák Zobrazit prepis
Ďakujem. Ja osobne si myslím, že keď sa tu hovorí o tom, že či si niekto vyberie takú smrť, takú smrť, ja si myslím, že najhoršia smrť je smrť z vyplašenia, a mám taký dojem, že k takémuto niečomu môže dôjsť, pokiaľ fakt človek to takto emočne zoberie. Pretože my, čo sa týka tohto návrhu zákona, diskutujeme aj s jednými, aj s druhými, aj s tretími. V žiadnom prípade nemáme chuť a záujem nejak poškodzovať slovenské reťazce, ktoré naozaj sa snažia slovenské potraviny a slovenských producentov podporovať. Sú tu isté obchodné reťazce, ktoré sa naozaj správajú dominantne, o tom sa budeme aj neskôr hovoriť; rozprávať, ako pán Jurzyca spomínal. Protimonopolný úrad zrejme bude musieť v niektorých prípadoch zakročiť.
Ale tento návrh zákona je úplne trošku o niečom inom. Hovorili sme tu, že potraviny za posledného pol roka sa zvýšili o, teda ich cena, o 5,4 %, medzi päť – šesť percent. Je tu nejaký odvod? Je to zvláštne, že potravinári predávajú a poslali za rovnaké peniaze a zrazu niekde v obchodných reťazcoch tento zisk dodatočný, dodatočná marža nejako zmizne. Je to veľmi naozaj záhadné, zvláštne. A sú ešte aj ďalšie veci, o ktorých by sme mali hovoriť, ako naozaj obchodné reťazce fungujú, akým spôsobom diktujú našim poľnohospodárom, potravinárom svoje, ich teda ceny, ani nieže za koľko sú to schopné predávať, ale vlastne za koľko vôbec potravinové reťazce sú ochotné niečo vykúpiť, a tí naši poľnohospodári sú naozaj tlačení neuveriteľným spôsobom cenami dole, čiže ich úplne likvidujú na úkor zase zahraničných producentov potravín. Takže vzhľadom aj na to, že nemám veľa času, je zbytočné už o tomto hovoriť, ale je to tak a myslím si, že naozaj, ak niekto nás obviňuje z toho, že chceme ničiť naše obchodné reťazce, opak je pravdou a my rokujeme aj s nimi.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.10.2018 17:35 - 17:37 hod.

Tibor Bernaťák Zobrazit prepis
Ďakujem. Prvá časť vystúpenia, resp. prvé vety som bral ako dobré, v pohode. Tá druhá časť bola vyslovene zvláštna, nebudem ju radšej komentovať, ale na začiatku si povedal, že tento zákon naozaj by nemal byť len o analýzach a tabuľkách a nemáme sa baviť o analýzach a detailoch. Čiastočne dá sa súhlasiť s tým, pretože malo by to byť samozrejme nejakým spôsobom aj odôvodnené, zdôvodnené.
Ale fakticky tento zákon aj podľa nášho názoru by nemal byť len naozaj o tabuľkách, analýzach, ako si hovoril. Vláda je tu pre ľudí a vláda by tu mala byť aj v budúcnosti pre ľudí. Čiže je psou povinnosťou vlády, aby zabezpečila dôstojný dôchodok pre svojich obyvateľov, občanov. Myslíme si, a poviem za seba, súkromne, osobne, ja som z Oravy, tam ľudia sú zrobení v päťdesiat päťke, v šesťdesiatke už ani nehovorím. Ak by mali odchádzať ľudia do dôchodku v sedemdesiatke, neviem si to naozaj predstaviť. Preto ja s čistým svedomím naozaj inak ako hlasovať za tento zákon nebudem môcť a myslím si, že aj ten pozmeňujúci návrh zákona, kde sa to zastropuje na 64 rokoch a plus pre každú ženu, ktorá vychová dieťa o pol roka sa, teda menej, tak je absolútne v poriadku. Ja vám naozaj doprajem, choďte sa pozrieť naozaj, ako vyzerajú ľudia, ktorí chodia a dochádzajú za robotou napr. z Oravy, akí sú naozaj zrobení.
A hovoriť tu o tom, že čo bude, keď bude, vláda, akákoľvek príde, je tu pre ľudí a mala by tu byť pre ľudí v prvom rade.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 20.9.2018 9:32 - 9:34 hod.

Tibor Bernaťák Zobrazit prepis
Vážená pani podpredsedníčka, vážení kolegovia, ja len zopakujem, že tento návrh zákona nie je proti nikomu a ničomu, ale skôr za niečo – za vyššiu transparentnosť nakladania s financiami, ktoré politické strany dostávajú od štátu, a za väčšiu vnútornú demokraciu vnútri strán.
Návrh sme konzultovali s každým, kto prejavil záujem, či už z opozičných, alebo koaličných poslancov. Konzultovali sme tento návrh aj napríklad s Transparency International, ktorí, ak to tak zjednodušene poviem, hovorili, že nejakých, zavedenie limitov členov im to nenásobí, ale ani nedelí, ale ocenili zvýšenú transparentnosť tohto návrhu.
Tento návrh sme predkladali v júni, aby každý mohol v kľude tento návrh preštudovať, aby sa o ňom mohol rozprávať, prípadne vzniesť nejaké pripomienky. My sme pozorne počúvali pripomienky aj v rozprave, aj v ústavnoprávnom výbore, prípadne pripomienky, ako som spomínal už, niektorých opozičných koaličných politikov a poslancov. Niektoré veci sme upravili. Napríklad vidím tu pána Dostála, ten hovoril o výkonnom orgáne, ktorý môže nejak problematicky byť kreovaný, preto sme to upravili, že berieme, že niektoré strany môžu ukrajovať výkonný orgán aj tým, že svojim krajským predsedom umožní byť priamo zo stanov byť členmi výkonného orgánu. Takže toto sme v pozmeňováku upravovali.
Niektorým pozmeňujúcim návrhom, hlavne z OĽANO, celkom som nerozumel, lebo tam sú dva úplne protichodné pozmeňovacie návrhy ohľadne evidencie členstva. Niektoré poznámky kolegov z opozície, hlavne ĽSNS, to boli väčšinou naozaj urážky, osobné útoky, z ktorých niektoré naozaj nepatria do pléna.
Pán Grendel, síce tu nie je, ale spomínal, že bojujeme proti nezávislým kandidátom, pričom niektorí ministri sú nezávislí. Ja len upozorním, že tento návrh zákona sa absolútne nedotýka toho, koho chce strana na svoju kandidátku dať. Čiže úplne mimo.
Čo sa týka samotného názvu, vlastne pán Sloboda to tu otvoril, my sme skutočne tento návrh konzultovali s ministerstvom vnútra, niektorí tu spochybňovali, že aj tam môžu mať svoje názory, ale ministerstvo vnútra je registrový orgán, ktorý vlastne rozhoduje o tom, aké stanovy zaregistruje. A teda, samozrejme, jedným z náležitostí je aj meno a aj podľa toho, ako sme to konzultovali prípadne s inými právnikmi, nie je absolútne žiadna pochybnosť a aj pán Sloboda môže byť úplne spokojný, úplne v kľude spať a aj keby sa predsedom strany Sloboda a Solidarita stal, čo mu teda prajem, kľudne, kľudne, nerobí to žiadny problém a, samozrejme, nerobilo by to problém ani nejakému Ignácovi Solidaritovi, keby sa náhodou stal on predsedom strany Sloboda a Solidarita.
Rovnako nám bolo povedané, samozrejme, že ministerstvo vnútra v žiadnom prípade nebude nejak účelovo, ani, ani si to nemôže dovoliť vykladať a upravovať a vstupovať do rozhodnutia strany, aké meno chce mať okrem, samozrejme, niektorých zákonných limitov, pretože aj oni sú si vedomí, že pokiaľ by strana splnila niektoré tie základné podmienky a dá to na súd, tak, samozrejme, uspeje, takže nemal by som absolútne žiadne obavy, čo sa týka tohto ustanovenia.
Samozrejme, padli tu aj niektoré otázky, že dá sa to nejak obísť, upraviť. Žiadny zákon na svete neexistuje taký, ktorý je dokonalý, 100-percentný a absolútne by nejak všetky oblasti života upravoval a usmerňoval. Proste to sa jednoducho nedá, s tým aj rátame a sme s tým uzrozumení.
Tak ako sme avizovali na začiatku, tento návrh zákona bol predložený v júni, aby bol dostatočný časový priestor na to, aby bol odkonzultovaný a prípadne urobené k nemu nejaké pozmeňujúce návrhy, prípadne nejaké úpravy nás ako navrhovateľov, ako sme počúvali našich kolegov, že čo by tam ešte bolo, čo by tam nebolo možno aj dobré dať. Aj teraz teda potvrdzujem, čo sme vlastne hovorili, že hlasovanie o tomto návrhu zákona chceme dať na októbrovú schôdzu, v prípade, ak by ešte niekto niečo naozaj zásadné k tomuto návrhu zákona chcel dať, je ešte, sú tu ešte otvorené dvere, aj keď nepredpokladám, že niečo, ale vzhľadom teda na to, že naším úmyslom nie je bojovať proti niekomu, niečomu, ale skôr za niečo, aj tento časový priestor dáva nejakú možnosť ďalších nejakých konzultácií, prípadne upresnenia niektorých ustanovení týchto zákona.
Takže z mojej strany všetko a dúfam, že tak ako v prvom čítaní, aj v druhom a treťom čítaní tento návrh zákona získa aj podporu niektorých opozičných poslancov. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 20.9.2018 9:32 - 9:32 hod.

Tibor Bernaťák Zobrazit prepis
Vážená pani podpredsedníčka, vážení kolegovia, dovoľte, aby som pokračoval teda v prednese môjho, respektíve pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu.
22. V čl. II 11. bode § 50 ods. 4 písm. c) a 20. bode § 80 ods. 4 písm. b) sa v celom texte slová „čísla občianskeho preukazu“ nahrádzajú slovami „dátumu narodenia“.
23. V čl. II sa za bod 19 vkladá nový 20. a 21. bod, ktoré znejú:
"20. V § 73 ods. 1 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová „a má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt,“.
21. V § 73 ods. 1 písm. b) sa spojka "a" nahrádza čiarkou a na konci sa bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová „a má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt.“."
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
24. V čl. III sa za bod 1 vkladá nový bod 2, ktorý znie:
"2. V poznámke pod čiarou k odkazu 3 sa slová „§ 22 až 24“ nahrádzajú slovami „§ 22, § 23 a § 24 ods. 1“."
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
25. V čl. III 62. bod sa v § 19 ods. 2 písm. b) číslo "9" nahrádza číslom "6".
26. Za čl. III sa vkladá nový čl. IV, ktorý znie:
"Čl. IV
Zákon č. 291/2002 Z. z. o štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 386/2002 Z. z., zákona č. 428/2003 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 581/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 68/2005 Z. z., zákona č. 659/2005 Z. z., zákona č. 238/2006 Z. z., zákona č. 198/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 70/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 381/2010 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 217/2012 Z. z., zákona č. 132/2013 Z. z., zákona č. 374/2014 Z. z., zákona č. 130/2015 Z. z., zákona č. 375/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 243/2017 Z. z. a zákona č. 177/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 2a sa odsek 1 dopĺňa písmenom o), ktoré znie:
"o) politická strana a politické hnutie na účely vedenia a používania príspevkov zo štátneho rozpočtu, ak spĺňajú podmienky na poskytovanie príspevku podľa osobitného predpisu. (9c)"
Poznámka pod čiarou k odkazu 9c) znie:
"9c) § 25 až 29 zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení zákona č. .../2018 Z. z."
2. V § 10a ods. 1 sa za slová „písmeno m)“ vkladajú slová „a o)“.
3. § 10b znie:
"§10b
Na klienta uvedeného v § 2a ods. 1 písm. m) a o) sa vzťahuje tento zákon primerane."
4. V § 12 ods. 1 písm. c) sa za slová „písm. m)“ vkladajú slová „a o)“.
5. V § 12 ods. 8 sa na konci pripája táto veta: „Ustanovenia odseku 1 písm. e) a odseku 4 sa nevzťahujú na klienta uvedeného v § 2a ods. 1 písm. o).“
Nasledujúci článok sa primerane prečísluje.
Ďakujem. Skončil som.
Skryt prepis