Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

28.3.2019 o 9:47 hod.

JUDr.

Tibor Bernaťák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.3.2019 9:47 - 9:49 hod.

Tibor Bernaťák Zobrazit prepis
Ďakujem. Pani poslankyňa, tak klobúk dolu pred vašou prácou, ktorou pomáhate ľuďom v núdzi, ale priznám sa, že v niektorých častiach vášho vystúpenia som stra..., som nerozumel, pretože aj my odmietame akékoľvek politické hry.
Hovorili ste, čo sme tu robili, keď sme vo vláde tri roky. My keď sme nastupovali do vlády, sme boli, tá politická sila, ktorá trvala na tom, že Istanbulský dohovor sa nemá ratifikovať, a budeme robiť všetko preto, aby sme v prípade, ak bude na to vôľa, stiahli náš podpis pod týmto dohovorom späť. Myslíme si, že tá situácia nastala teraz. Možno pred mesiacom by sa to nedalo, možno o mesiac sa to už dať nebude. Preto tento návrh uznesenia predkladáme teraz. Spomínali ste, že sme nehovorili nikdy sme sa o tom nebavili, ja vám môžem aj doniesť dokumenty aj tlačové vyhlásenia našej strany aj predsedu Andreja Danka k Istanbulskému dohovoru, takisto sme mali rôzne tlačové konferencie, kde sme aj zdôvodňovali, prečo podľa nášho názoru Istanbulský dohovor nemôžme ratifikovať, nemôžme prijať, my súhlasíme s tým, že 90 % ustanovení Istanbulského dohovoru je v poriadku, lenže tie zvyšné percentá sú naozaj podľa nášho názoru zlé a neprijateľné. A keďže, ako ste aj vy spomínali, nedá sa vyňať, resp. nedá sa nesúhlasiť s nejakými časťami Istanbulského dohovoru, to je dôvod, prečo tento istanbulský dohovor nie je možné prijať ako celok. Keby sa to dalo, super, sme za to, myslím, že aj pán minister Gál sa vyjadril, že gro vlastne tých dohovo..., ustanovení, ktoré sa týkajú dobrých ustanovení Istanbulského dohovoru, máme v našej legislatíve.
Samozrejme, sme za to, aby sa vylepšili, nemáme absolútne nič proti tomu, práve naopak, sme za to, aby sa aj pritvrdilo, pritvrdili postihy a aby sa násilie na ženách naozaj odstránilo v čo najväčšom... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.2.2019 20:12 - 20:14 hod.

Tibor Bernaťák Zobrazit prepis
Pán poslanec Osuský, páči sa mi váš nonšalantný prejav, len trošku už menej obsah samotného vášho vystúpenia. Spomínali ste históriu a minulosť pani ministerky, pochádza vlastne z odborných kruhov, vyšla zo Slovenskej akadémie vied a Slovenská národná strana naozaj aj pri nominácií jednotlivých ministrov hovorila, že stranícka knižka nie je a nebude výťahom k nejakej funkcii. Aj v čase, keď vlastne bola pani ministerka nominovaná, už viackrát aj novinári vedeli a mali vytypovaných zopár mien zo Slovenskej národnej strany, ktorí by mohli zastávať pôst ministra školstva, čiže je pravda, že Slovenská národná strana nedisponuje takýmito osobami, ktoré by boli schopné zastávať, ale opakujem, stranícka knižka nie je výťahom k funkcii, aspoň nie u nás v Slovenskej národnej strane. Pani ministerka dostala od nás, od Slovenskej národnej strany voľnú ruku. Viackrát sme sa o tom s ňou rozprávali, aby čo najčistejšie a najjasnejšie nastavila jednak fungovanie ministerstva, a jednak aj čerpanie, či už eurofondov, alebo stimulov.
Nastavenie stimulov, viackrát už aj ona to sama povedala, je nastavené ďaleko transparentnejšie ako vôbec doteraz. Môžte sa hádať, môžte nesúhlasiť, môžte si to s ňou vydiskutovať kedykoľvek, sama povedala, že je kedykoľvek pripravená diskutovať na normálnej, vecnej, odbornej úrovni s kýmkoľvek, kto ju o to požiada, čiže kľudne, nech sa páči, môžte.
A ďalšia vec, hovorili ste o schránke a o stranách, že chceme určovať niečo. Mám len pár sekúnd, tak len poviem, že my bojujeme aj proti schránkovým politickým stranám, nielen voči takýmto iným firmám.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.2.2019 18:41 - 18:43 hod.

Tibor Bernaťák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Mňa len mrzí v tom vystúpení aj na začiatku taká bohorovnosť, a ktorá bola vlastne takou, podčiarknutá bola až takou nenávisťou nejakou osobnou, asi žlčou. Ja neviem, ja nerozumiem tomuto vystúpeniu, aspoň toho jeho začiatku som absolútne nerozumel. Proste ja, ja nerozumiem, kde toľko zla sa zrazu vo vás zobralo. Tu nebol ani jeden poslanec, ani jeden diskutujúci doteraz, ktorý by nehovoril aspoň trošku s takou, nechcem povedať, že pokorou, no normálne, vecne argumentovať. Toto bolo naozaj veľmi osobné a fakt veľmi nenávistné vystúpenie. Samozrejme, každý môže mať iný názor na jednotlivé kroky a pôsobenie pani ministerky, ale toto bolo naozaj trošku cez čiaru.
Ja len spomeniem jednu vec, ktorú ste hovorili znova a tá bola, že vlastne tie projekty boli zlé, a spomínali ste zase aj to porušenie zákona o Registri partnerov verejného sektora. Znova zopakujem, čo som už hovoril, sedí tu pán Dostál, bol tu aj pán Baránik, obidvaja právnici, nedovolia si povedať, že bol porušený zákon, pretože o tomto môže rozhodnúť jedine súd, nikto iný, jedine súd. Tak vás poprosím trošku naozaj vážiť slová. A fakt mrzí ma tento tón vášho vystúpenia.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.2.2019 18:18 - 18:20 hod.

Tibor Bernaťák Zobrazit prepis
Ďakujem. Ja by som v podstate aj trošku ocenil príspevok pána kolegu Poliačika, naozaj si spomínal viacero vecí, kde pani ministerka, kde si ju ocenil jednak pri rokovaní s Bruselom, ale bolo by dobré možno aj spomenúť ďalšie veci, za ktoré by ju bolo potrebné pochváliť. Jednak zaviedla a vypracovala novú smernicu na prevenciu a riešenie šikanovania detí a žiakov na školách, potom vyriešila dlhodobo problematickú situáciu na Výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie, či už zriadila, zaviedla nový rezortný informačný systém. Čiže tých vecí, ktoré sú veľmi vysoko pozitívne hodnotené, je oveľa, oveľa viac ako tých pár, ktoré si spomínal.
A čo sa týka tej SAV-ky, viete, ono je to veľmi komplikovaný problém, ale fakt asi ako všade zrejme ide o majetok. SAV-ka urobila zopár veľmi chybných rozhodnutí. Jednak nedošlo k oceneniu majetku, potom bolo tam aj riziko nedostatočnej transparentnosti, čo konštatoval aj NKÚ, aj generálny prokurátor vlastne spomínal, že možno jediný problém, ktorý tu vznikol a ktorý si tak matne ja pamätám aspoň z toho obdobia, bolo, že pani ministerka v dobrej viere chcela im vyjsť v ústrety, a práve to bola asi chyba, že to mala hneď na začiatku urobiť jasne a jasne to stopnúť, ako, ako vychádzať niekomu v ústrety, pretože SAV-ka úplne na poslednú chvíľu dodávala dokumenty, dodávala ich nedostatočne, v nedostatočnej kvalite a aj to neúplné, čiže zo zákona pani ministerka nemala inú možnosť ako to, čo urobila.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.2.2019 17:05 - 17:07 hod.

Tibor Bernaťák Zobrazit prepis
Pani poslankyňa, tu nik, ani pani ministerka, neobhajuje nič protizákonné, opakujem, nič protizákonné tu nik neobhajuje ani obhajovať nebude. Pani ministerka hovorila už dávnejšie v rámci rozpravy, že, že odmieta akúkoľvek manipuláciu alebo nejaký zlý úmysel. Práve naopak. Ako sme sa aj s ňou rozprávali, je plne zástancom toho padni, komu padni. Aj preto boli podané trestné oznámenie v prípade, že sa dozvedela o niektorých veciach, ktoré teoreticky môžu vzbudzovať nejaké pochybnosti. Ale opakujem znovu, kvôli tomu bolo podané trestné oznámenie.
Vy ste spomínali nejaké firmy od pekární až po tuším nejaké plazmové vŕtanie. Priznám sa, nie som odborníkom v tomto, ale nejakú pekáreň tuším ste spomínali. Prepáčte, ale toto by mal hodnotiť naozaj nie pani ministerka, ale hodnotitelia. Oni zodpovedajú za to a oni vyhodnocujú, či nejaký konkrétny projekt má nejaký zmysel, alebo nemá zmysel. Ja by som si to v živote nedovolil povedať ani pani ministerka, predpokladám, že či nejaký konkrétny projekt má zmysel, alebo nie. Na to sú hodnotitelia a oni majú vyhodnotiť, či naozaj tento nejaký projekt má zmysel pre Slovenskú republiku alebo pre nás, alebo nemá zmysel. Inak to asi nejde. Ja neviem, možnože v opozícii máte odborníkov, ktorí rozumejú od výroby špendlíkovej hlavičky až po nejaké sofistikované, ja neviem, obranné schémy v atómových elektrárňach. Je to možné, že máte takých ľudí. U nás, bohužiaľ, si myslím, že takýto ľudia ale nie sú, pretože skôr sa špecializujeme na nejaké veci.
A čo ste spomínali, a súvisí to aj s tým zákonom o registri partnerov verejného sektora. Ja som aj rád, že je tu pán Dostál, bol tu pán Baránik, opoziční poslanci ústavnoprávneho výboru, právnici, ktorí si nedovolia povedať, že niečo je v rozpore so zákonom, pretože to dokáže povedať len súd. Súd vie povedať, že áno, je to v rozpore so zákonom. My si niečo môžme myslieť, ale nemusí to byť pravda. Čiže...
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.2.2019 15:35 - 15:37 hod.

Tibor Bernaťák Zobrazit prepis
Ďakujem. Pani ministerka dosť rozsiahle reagovala na ten návrh na jej odvolanie. Obavám sa však, že táto reakcia bola hrach na stenu, pretože naozaj mám taký dojem, že vôbec nemá zmysel nejak vecne argumentovať, pretože zmyslom tejto schôdze ani nie je nejak vecne argumentovať a vydiskutovať si veci, účelom tejto schôdze je, presne ako aj pani ministerka povedala, zašpiniť, pošpiniť a však nejaká špina hádam na niekom zostane. Tentokrát na pani ministerke, bohužiaľ. Presne to povedala aj ten dôvod, prečo tomu tak je.
Mohlo byť rokované, diskutované na výbore, nebol na to absolútne žiadny záujem. Mohol byť zvolaný aj mimoriadny výbor, znova nebol vôbec žiadny záujem. Prečo asi? Kvôli tomu, aby sme sa dnes stretli a neriešili veci odborne, vecne na pôde, kde to patrí, v prvom rade teda na výbore, prípadne na iných fórach, ale v pléne, aby tu bol znova robený nejaký cirkus, aby sme diskutovali o veciach, ktoré naozaj ľudí už aj zaťažujú, ani niektorí častokrát tomu ani nerozumejú.
Preto si myslím, že v prvom rade, je potrebné také veci si vydiskutovať normálnym spôsobom. Pani ministerka vám takisto dala možnosť kedykoľvek sa ohlásiť na ministerstve a vydiskutovať si, prejsť si tie veci a možnože by sme tu dnes ani neboli.
Lenže zmyslom naozaj, ako som už povedal, nie je, aby sme tu neboli a aby sa veci riešili, ale len aby sa niečo pertraktovalo a aby sa niekto pošpinil. To je zmyslom celej tejto schôdze.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.2.2019 15:54 - 16:10 hod.

Tibor Bernaťák Zobrazit prepis
Ďakujem. Ja si myslím, že pán poslanec Antal veľmi dobre vystihol niektoré tie úskalia tzv. trhového mechanizmu, ktorý absolútne, ale absolútne neplatí v tomto odvetví. Spomínal to, myslím, aj kolega Heger takisto vo svojom vystúpení. Preto ja trošku nesúhlasím s tým tvrdením, že opozícia chráni obchodníkov, nie celá opozícia chráni obchodníkov, len niektoré strany vyslovene chránia obchodníkov. A znova by som apeloval na našich poľnohospodárskych prvovýrobcov a potravinárov, aby si pozorne všímali vystúpenia niektorých našich kolegov v Národnej rade, akým spôsobom vlastne oni pristupujú k ochrane, k ich ochrane. Ja si myslím, že je to práve naopak. Dokonca z úst jednej pani poslankyne zo Slobody a Solidarity padlo, že potravinová sebestačnosť, to je termín z minulého storočia, čo sa takým niečím zaoberáme. Čiže to je ďalšia vec.
Mne sa páči, že pán poslanec Antal presne popísal, akým selektívnym spôsobom jednotliví obchodníci pristupujú k našim výrobcom, k našim potravinárom, našim poľnohospodárom a prvovýrobcom. Čiže aj z tohto dôvodu je nevyhnutné, aby Slovenská republika pristúpila k úprave a k úprave tzv. spravodlivého trhového mechanizmu, o ktorom všetci až na niektorých zrejme pánov poslancov a pani poslankýň si myslia, že je dobrý. Ale musíme riešiť tento nespravodlivý trhový mechanizmus, ktorého niektoré strany, hlavne liberálne, sú absolútnymi zástancami.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 30.1.2019 16:13 - 16:14 hod.

Tibor Bernaťák Zobrazit prepis
Ďakujem. Ja len dúfam, že toto vaše vystúpenie, pani kolegyňa, sledovali viacerí poľnohospodári a dobre počúvali, pretože za tých pár minút, čo tu bolo povedané, ja som si urobil len zopár poznámok.
Nadviažem na kolegu Kvorku. Vy ste spomínali, že poľnohospodári nepotrebujú dotácie a majú byť pripravení a predvídať aj živelné pohromy. Super!
Druhá vec, nielen vy, ale aj my sme rokovali s viacerými poľnohospodármi, aj keď sme nerobili okolo toho nejaký humbug a tlačové konferencie. Zakaždým, keď k nám prišli, hovorili, že pre nás, a boli to niektorí, ktorí boli aj na protestoch a s vami takisto rokovali, hovorili, že prvá vec, čo je potrebné urobiť, je, aby slovenská pôda zostala v slovenských rukách. Čo celú dobu hovoríte vy - Sloboda a Solidarita? Je jedno, kto vlastní slovenskú pôdu, či je to nejaký Jean vo Francúzsku alebo nejaká korporácia, ja neviem kde. Nám to jedno nie je.
Ďalšia vec. Hovorili ste aj predtým ešte, že, SAS-ka, dvojaká kvalita neexistuje. Sú tlačové konferencie, kde ste to hovorili. Ja som včera s úžasom pozeral, ako ste otočili zrazu, už existuje. Wau! Bingo! Objavili ste teplú vodu alebo Ameriku, ja neviem.
Ja mám taký dojem, že Sloboda a Solidarita keď bude vládnuť a bude mať rezort pôdohospodárstva, tak všetkým poľnohospodárom a potravinárom budú padať pečené holuby. Len obávam sa, že to bude presne opačne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 30.1.2019 15:49 - 15:51 hod.

Tibor Bernaťák Zobrazit prepis
Ďakujem. Ja chcem tiež poďakovať pánovi Feckovi, kolegovi, za to, že takýmto spôsobom vlastne ocenil tú iniciatívu jednak ministerstva pôdohospodárstva, jednak predkladateľov za Slovenskú národnú stranu. Naozaj chceme skutočne pomôcť poľnohospodárom a poľnohospodárskej prvovýrobe aj touto sumou. Síce hovoríme zatiaľ o 30 mil. ročne.
Ale takisto treba spomenúť, že sme navrhli osobitný odvod, ktorý prinesie znova, znova poľnohospodárom a potravinárom 80 mil. eur. Čiže to sú ďalšie financie, ktoré my chceme do poľnohospodárstva dať.
Rovnako tento návrh zelenej nafty, tento projekt zelenej nafty by mal byť transparentný a bez nejakých špekulácií by mal poskytovať štátnu pomoc. Je to tzv. systémové opatrenie, ktoré sa neviaže na štátny rozpočet, ale na skutočne spotrebovanú spotrebu minerálneho oleja v poľnohospodárskej prvovýrobe. Keďže je to naviazané na normatív, ktorý sa odvíja od presne zistiteľných jednotiek, to znamená od toho, kto koľko skutočne vypestuje a kto koľko skutočne chová zvierat. Nemôžme hovoriť, že by to bola nejaká zahmlená špekulácia, netransparentná, čokoľvek teraz v poslednej dobe počúvame.
Čiže trváme na tom a aj za navrhovateľov za Slovenskú národnú stranu trváme na tom, že toto je absolútne transparentné opatrenie, ktoré pomôže našim, našim prvovýrobcom poľnohospodárom a potravinárom.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.1.2019 15:10 - 15:12 hod.

Tibor Bernaťák Zobrazit prepis
Ďakujem. Ja poviem, že sám mám s týmto zákonom veľký problém, pretože uvedomujem si, že na jednej strane je to veľmi zlé, na druhej strane aj ako vlastne predrečníci niektorí hovorili, že obsahuje aj dobré veci. Priznám sa, že momentálne ešte netuším, ako budem hlasovať, pretože naozaj sa vo mne bijú dve veci. My sme aj diskutovali o tom na ústavnoprávnom výbore, kde vlastne aj kolegovia hovorili, že sú dve možnosti. Buď to úplne seknúť a s tým, že pol roka nemôžeme urobiť nič, alebo v prípade, ak to pustíme ďalej, môžme to ešte nejakým spôsobom vylepšovať. Napríklad to, čo bolo spomínané pred chvíľočkou, úprava tej reklamy, aby naozaj tá reklama sa nešírila. Reklama, si myslím, že dá sa regulovať aj v tomto segmente.
Samozrejme, nedá sa porovnávať zdravotné poistenie s týmto, pretože zdravotné poistenie, naozaj si myslím, že tam nie je čo riešiť, tam by to naozaj, keďže je to povinné, štát by mal takisto mať nad tým oveľa, oveľa väčšiu kontrolu ako teraz. Ale aby som sa vyjadril presne, naozaj skutočne ešte sám neviem, ako budem hlasovať. Je to, je to naozaj veľmi zložité. Uvedomujem si ten problém aj u nás v Slovenskej národnej strane, však aj bolo v rámci rozpravy hovorené, že sme navrhovali tú doložku, rodinnú doložku, aby boli všetky zákony posudzované z hľadiska vplyvu na rodinu. Tuná naozaj sa to bije. Neviem, či je možné prelomiť to veto a zároveň urobiť ešte niektoré opatrenia také, aby to bolo v poriadku, aby teda nik netrpel, ani, ani vlastne tie rodiny. Na druhej strane, buď to, alebo to necháme s tým, že bude tuná v úvodzovkách sa sklon dať (pozn. red.: nezrozumiteľne vyslovené) niektorých spoločností, ktoré síce nie sú regulované, ale sú online z nejakých iných štátov, pričom nie sú registrované a robí si tu každý, čo chce. Takže naozaj, sám ešte neviem a dúfam, že nejakým spôsobom sa dopracujeme k dobrému výsledku... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis