Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

21.5.2019 o 16:00 hod.

JUDr.

Tibor Bernaťák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.5.2019 16:00 - 16:01 hod.

Tibor Bernaťák Zobrazit prepis
Ďakujem kolegynke Smolíkovej. Myslím si, že dostatočne zdôvodnila predkladaný návrh zákona. Ak si niekto myslí, že je zbytočné, nech si to myslí. Na druhej strane, pokiaľ spresňujeme zákon o registri partnerov verejného sektora, ktorý sám osebe má viacero múch, a to si treba tiež povedať, tak je to len dobré, pretože v budúcnosti sa nemôže stať a nemôže dôjsť k nejakej polemike, že naozaj je tu nejaký problém, resp. je tu nejaká, nejaké vágne ustanovenie, ktoré nie je možné jednoznačne vykladať. A preto si myslím, že ak sa má prijať nejaký zákon, ktorý spresňuje povinnosť aj ministerstva školstva, tak je to len dobré a mali by sme všetci tlieskať a nie hovoriť, že niečo sa niečím, že je to zbytočný zákon. Však keď niečo upresňujeme, tak je to dobré. Nerozumiem naozaj tejto polemike, resp. týmto aj predchádzajúcim mojim dvom predrečníkom.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 20.5.2019 11:58 - 11:59 hod.

Tibor Bernaťák Zobrazit prepis
Ďakujem. Ja chcem poďakovať kolegynke Alene Bašistovej za podnetné zhodnotenie správy. A mňa by ešte zaujímala jedna otázka, ktorú nepoložila a ktorú by som možno pani ombudsmanke položil ja. Keďže verejná ochrankyňa práv by mala ochraňovať ľudské práva všetkých, nie len vybraných skupín, pani ombudsmanka, opýtal by som sa na mieste pani Elenky Bašistovej, či sa zúčastnite okrem rôznych pochodov aj pochodu za život, ktorý bude v septembri. A poprosil by som teda možno na aj žiadosť pani Bašistovej, že, že či áno alebo nie. Pretože akékoľvek omáčky okolo toho sú zbytočné. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 15.5.2019 11:10 - 11:10 hod.

Tibor Bernaťák Zobrazit prepis
Dobrý deň. Vážený pán predsedajúci, v mene troch poslaneckých klubov SMER-u – SD, Slovenskej národnej strany a MOST – HÍD navrhujem zaradiť do programu tejto schôdze tri body, a to tlač 1343, zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o stimuloch; ďalej tlač 1478, zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, a tlač 1481, zákon, ktorým sa dopĺňa zákon o sociálnom poistení, a tieto tri body prerokovať po prerokovaní termínovaných bodov, ktoré sú stanovené v pondelok 20. 5. 2019.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 14.5.2019 16:54 - 16:54 hod.

Tibor Bernaťák
Ďakujem, pán predsedajúci. Dovoľujem si vás požiadať o preloženie hlasovania o bode č. 9, to je návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky o štátnych symboloch Slovenskej republiky, na zajtra na jedenástu hodinu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 10.5.2019 11:51 - 11:51 hod.

Tibor Bernaťák Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Na základe návrhu troch poslaneckých klubov SNS, SMER - SD a MOST - HÍD žiadame preložiť návrh zákona číslo, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o zriadení Slovenského národného strediska pre ľudské práva, tlač 1264, na niektorú z nasledujúcich schôdzí Národnej rady, a to na základe žiadosti niektorých subjektov, ktoré môžu delegovať do rady Strediska pre ľudské práva a zároveň na základe dohody s pánom ministrom spravodlivosti. Ďakujem. Bod 41.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 3.4.2019 17:03 - 17:03 hod.

Tibor Bernaťák
Ďakujem. Pán predsedajúci, poprosím vás, na návrh troch poslaneckých klubov Slovenskej národnej strany, MOST-u – HÍD a SMER – SD vás poprosím o preloženie bodu č. 16, tlač 1264, na ďalšiu schôdzu. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 2.4.2019 17:04 - 17:04 hod.

Tibor Bernaťák
Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predseda, poprosím vás, ctené, ctenú snemovňu, chceli by sme presunúť bod č. 82 tlač 1333 na koniec schôdze. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.3.2019 9:48 - 9:50 hod.

Tibor Bernaťák Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Ja budem veľmi rýchly a stručný, teda dúfam, že pochopíte, pán Dostál.
Pred chvíľkou som vám dal do rúk rozhodnutie bulharského ústavného súdu, ktorý má podobne definované manželstvo ako my na Slovensku. U nás je to zväzok, v Bulharsku únia medzi mužom a ženou. Ústavná úprava manželstva je založená na pochopení existencie dvoch biologicky definovaných pohlaví: muža a ženy. Definovanie manželstva ako dobrovoľného zväzku alebo aliancie medzi mužom a ženou. Ústava stanovuje rozdielne biologické pohlavia v imperatíve umožnenia manželstva.
Na rozdiel od tohto ústavného chápania pohlavia ako biologickej kategórie je pojem rod ako sociálny konštrukt prítomný v dohovore samostatne spolu s pojmom pohlavie. A táto situácia vlastne otvára priestor pre protichodné uplatňovanie, čo je v rozpore s právnym štátom vo formálnom zmysle. To vlastne aj uviedol rovnako bulharský ústavný súd.
Dohovor pripravuje pôdu pre zavedenie pojmov rod a rodová identita, ktoré by mohli uložiť postupy alebo ukladajú postupy na zabezpečenie právneho uznania iného ako biologického pohlavia v rozpore s ústavou. Opakujem, to hovoril bulharský ústavný súd. My máme rovnako zadefinované plus-mínus manželstvo v našej ústave.
Právny štát vo formálnom zmysle, čím sa myslí stav právnej istoty, vyžaduje, aby obsah právnych koncepcií bol jasný a jednoznačný. Požiadavka právnej istoty a predvídateľnosti vylučuje existenciu dvoch paralelných a vzájomne sa vylučujúcich pojmov, napríklad rod a pohlavie. A preto aj u nás, aj v Bulharsku, ako to uviedol ich ústavný súd, ratifikácia dohovoru by viedla k zavedeniu koncepcie, ktorá by bola v rozpore s ústavným právom vo vnútroštátnom právnom poriadku.
Čiže toto sú základné argumenty, s ktorými my argumentujeme... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.3.2019 9:29 - 9:31 hod.

Tibor Bernaťák Zobrazit prepis
Ďakujem. Ja som aj minulou faktickou reagoval na pani poslankyňu, že vážim si jej prácu pre ženy, ktoré sú naozaj v núdzi. V tomto sa absolútne zhodneme. Naozaj týranie žien a násilie voči ženám treba absolútne odsúdiť a akýmikoľvek prostriedkami musíme proti takémuto násiliu bojovať.
Spomínali ste a ja som teda aj hovoril, že, že naozaj tento návrh sme predložili v podstate tak, že, že proste bol okamih, kedy sa to muselo niečo spustiť alebo to necháme zase plávať na ďalšie roky, desaťročia a nič sa s tým nespraví a ešte príde náhodou progresívna vláda a toto ratifikuje, to bude podľa nášho názoru a podľa názoru Slovenskej národnej strany absolútna katastrofa.
Spomínali ste odôvodnenie. Prepáčte, keby bolo aj na 500 strán, myslíte si, že by ste presvedčili pána Dostála, aby hlasoval opačne? Dajte si odpoveď sama.
Spomínali ste pozmeňovák, že sme sa, možno odpísali, inšpirovali, netuším, priznám sa, ja som ani nevedel o tom, že nejaký pozmeňovák vy pripravujete. My sme tento pozmeňovák pripravovali aj s ľuďmi, ktorých vy poznáte z konzervatívneho spektra, a tí sa tiež tak pousmiali, že my sme tento pozmeňovák odpisovali od vás. Fakt sme netušili, že vy nejaký pripravujete.
My sme túto tému potrebovali otvoriť, dostať ju na pôdu parlamentu v čase, keď je predpoklad, že bude schválená, a preto sme to urobili. Nič iné za tým nie je. Mne je absolútne jedno, nejaké politické, nepolitické veci.
A poviem ešte jednu vec. My máme pripravený, to som vám aj hovoril, chceme otvoriť a chceme zriadiť radu vlády pre rodinu a demografický rast. Poprosím vás, aj toto si zapamätajte všetci poslanci, ktorí v podstate môžte byť potom prekvapení, že zrazu takéto niečo príde na stôl a vy ste o tom dopredu neboli informovaní.
Naozaj my čakáme na okamih, kedy to bude reálne, kedy to máme možnosť pretlačiť a vtedy to urobíme. Bez ohľadu na to, kto si čo o tom myslí.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.3.2019 11:51 - 11:52 hod.

Tibor Bernaťák Zobrazit prepis
Ďakujem. Pani poslankyňa tu spomínala viackrát aj Slovenskú národnú stranu a boj proti násiliu na ženách, ako keby, neviem, my sme chceli niečo absolútne iné. Práve naopak, aj Slovenská národná strana je jednoznačne proti násiliu na ženách a hovorili sme to viackrát, že urobíme všetko pre to, aby násilie v takejto forme, ako ste aj spomínali tie štatistiky, samozrejme, bolo čo najnižšie. Ale vy si myslíte, že keď sa príjme Istanbulský dohovor, tak že zrazu nejakým čarovným prútikom sa tu stane, že nebude žiadne násilie? Nemyslím si to, absolútne. Viete, spomínali ste tu aj tú štatistiku, koľko žien nenahlási násilie, ktoré sa na nich pácha. Samozrejme, treba robiť niečo preto, aby to ženy nahlasovali, treba sa baviť o tom, aby spoločnosť na to bola pripravená, orgány činné v trestnom konaní a všetci komplet, ktorý okolo toho, okolo toho majú čo povedať, aby, keď sa niečo takéto stane, okamžite konali, ale prepáčte, toto Istanbulský dohovor nevyrieši. Absolútne to nevyrieši. Vy si myslíte, že keď sa prihlás..., podpíše a prijme Istanbulský dohovor, že každá žena zrazu bude to niečo nahlasovať?
My naozaj potrebujeme do našej legislatívy dostať inštitúty a pripravovať našu spoločnosť a všetky orgány, ktoré s tým majú čo dočinenia, aby takéto niečo fungovalo, aby naozaj to násilie mizlo, a tí, ktorí ho páchali, aby boli riadne potrestaní. Toto je princípom a nie prijímanie nejakého Istanbulského dohovoru, ktorý sčasti je dobrý, ale má v sebe aj niektoré prvky, o ktorých ešte budeme hovoriť, ktoré sú naozaj choré.
Skryt prepis