Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Uvádzajúci uvádza bod

24.6.2019 o 10:28 hod.

JUDr.

Tibor Bernaťák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Uvádzajúci uvádza bod 24.6.2019 10:28 - 10:29 hod.

Tibor Bernaťák Zobrazit prepis
Veľmi pekne ďakujem. Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, páni poslanci, za Slovenskú národnú stranu predkladáme ako navrhovatelia novelu zákona o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou a cieľom tejto novely je oslobodiť od povinnosti platiť koncesionárske poplatky poberateľov dôchodkových dávok, to znamená starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku, vdovského a vdoveckého dôchodku a sirotského dôchodku, ktorí nemajú pravidelný príjem zo zárobkovej činnosti a nežijú v domácnosti s inou osobou s pravidelnom, s pravidelným príjmom zo závislej činnosti, a zároveň sa jedná o poberateľov dávky v hmotnej núdzi a osoby spoločne posudzované s poberateľom dávky v hmotnej núdzi.
Práve tieto fyzické osoby, čiže dôchodcovia prípadne poberatelia dávok v hmotnej núdzi sú v mnohých prípadoch ohrozené rizikom chudoby, a preto sa domnievame, že požadovať platiť koncesionárske poplatky, hoci aj v polovičnej sadzbe, je od týchto fyzických osôb vzhľadom na možné negatívne sociálne dôsledky nevhodné.
Za predkladateľov zo Slovenskej národnej rady máme za to, že po oslobodení vyššie uvedených fyzických osôb od povinnosti platiť koncesionárske poplatky dôjde k ďalšiemu miernemu zvýšenie životnej úrovne týchto fyzických osôb. Za predkladateľov zatiaľ takto.
Pán predsedajúci, poprosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

24.6.2019 10:07 - 10:08 hod.

Tibor Bernaťák Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, páni poslanci, predkladáme návrh zákona, ktorým sa upravuje to, že vlastne zákon č. 315/2016 Z. z. novelizoval viaceré právne predpisy regulujúce prístup k verejným zdrojom s požiadavkou na zápis príslušných subjektov do registra partnerov verejného sektora, pričom zákon o stimuloch ostal nedotknutý. Podľa nášho názoru a vlastne aj podľa názoru hlavne legislatívneho odboru, resp. právnikov z ministerstva školstva je potrebné s cieľom vyvarovať sa v budúcnosti akýmkoľvek nedorozumeniam a prípadným pochybnostiam, aby sa toto špeciálne, resp. jasne uviedlo v tomto predmetnom zákone. Čiže to je stručné zdôvodnenie.
Pán predsedajúci, poprosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

20.6.2019 15:55 - 15:58 hod.

Tibor Bernaťák
Ďakujem. Ešte k hlasovaniam, aj k predchádzajúcemu, aj k tomuto bodu. Hlasovanie o týchto dvoch bodoch bude v utorok o 17.00 hodine. Ďakujem.
Skryt prepis
 

20.6.2019 15:55 - 15:57 hod.

Tibor Bernaťák Zobrazit prepis
Vážená pani podpredsedníčka, vážené pani poslankyne, páni poslanci, Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1777 z 13. mája 2019 pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1427), na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny.
Národná rada zároveň určila Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie predmetného vládneho návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch. Všetky výbory odporučili vládny návrh zákona schváliť. Z uznesení výborov vyplýva osem pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov s odporúčaním gestorského výboru schváliť. Gestorský výbor odporúča hlasovať spoločne o všetkých pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch. Gestorský výbor taktiež odporúča Národnej rade vládny návrh zákona schváliť ako celok, a to v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov.
Spoločná správa výborov o prerokovaní návrhu zákona, tlač 1427a, bola schválená uznesením ústavnoprávneho výboru č. 658 z 18. júna 2019. Týmto uznesením ma výbor ako spoločného spravodajcu poveril, aby som na schôdzi Národnej rady informoval o výsledku rokovania výborov a pri rokovaní o návrhu zákona a predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Pani podpredsedníčka, poprosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 19.6.2019 17:34 - 17:35 hod.

Tibor Bernaťák
Áno, ďakujem. Ja chcem akurát oznámiť, že pri hlasovaní č. 33 pozmeňujúci návrh Radovana Baláža som hlasoval za a zariadenie ma vykázalo, akože sa zdržujem. Takže poprosím pre záznam. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19.6.2019 9:25 - 9:26 hod.

Tibor Bernaťák Zobrazit prepis
Ďakujem. Ja by som chcel reagovať na pani poslankyňu, a síce v tom zmysle, že my takisto načúvame podnikateľom, živnostníkom, prípadne ľuďom z podnikateľského prostredia, ktorí s týmto majú problém. Nie je pravda, čo ste hovorili, že by sme niečo opajcli od vás. O tomto, o tomto probléme vieme a rozprávali sme sa o tom už dlhodobejšie. Naposledy myslím, že aj v pondelok, keď sa lídri rozprávali, pokiaľ mám dobré informácie, takisto riešili tento problém a samotný pozmeňujúci návrh, ktorý hovoríte, že sme vraj od vás nejak, nejak sa inšpirovali, môžem vám ukázať aj komunikáciu. My sme vlastne aj v pondelok aj včera sa rozprávali o tom, akým spôsobom ten pozmeňovací návrh nastavíme a dovolím si povedať, že my sme mali ten pozmeňovací návrh hotový skôr, ako vy ste ho zverejnili, respektíve dali do podateľne. To som si na takmer na sto percent istý, môžem vám ukázať aj komunikáciu. Neviem, kedy ste vy ju dali do podateľne, tento váš pozmeňujúci návrh, ale dovolím si povedať, a to na sto percent viem, že vôbec sme sa neinšpirovali vaším pozmeňujúcim návrhom, ale mali sme ho pripravený. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.5.2019 16:00 - 16:01 hod.

Tibor Bernaťák Zobrazit prepis
Ďakujem kolegynke Smolíkovej. Myslím si, že dostatočne zdôvodnila predkladaný návrh zákona. Ak si niekto myslí, že je zbytočné, nech si to myslí. Na druhej strane, pokiaľ spresňujeme zákon o registri partnerov verejného sektora, ktorý sám osebe má viacero múch, a to si treba tiež povedať, tak je to len dobré, pretože v budúcnosti sa nemôže stať a nemôže dôjsť k nejakej polemike, že naozaj je tu nejaký problém, resp. je tu nejaká, nejaké vágne ustanovenie, ktoré nie je možné jednoznačne vykladať. A preto si myslím, že ak sa má prijať nejaký zákon, ktorý spresňuje povinnosť aj ministerstva školstva, tak je to len dobré a mali by sme všetci tlieskať a nie hovoriť, že niečo sa niečím, že je to zbytočný zákon. Však keď niečo upresňujeme, tak je to dobré. Nerozumiem naozaj tejto polemike, resp. týmto aj predchádzajúcim mojim dvom predrečníkom.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 20.5.2019 11:58 - 11:59 hod.

Tibor Bernaťák Zobrazit prepis
Ďakujem. Ja chcem poďakovať kolegynke Alene Bašistovej za podnetné zhodnotenie správy. A mňa by ešte zaujímala jedna otázka, ktorú nepoložila a ktorú by som možno pani ombudsmanke položil ja. Keďže verejná ochrankyňa práv by mala ochraňovať ľudské práva všetkých, nie len vybraných skupín, pani ombudsmanka, opýtal by som sa na mieste pani Elenky Bašistovej, či sa zúčastnite okrem rôznych pochodov aj pochodu za život, ktorý bude v septembri. A poprosil by som teda možno na aj žiadosť pani Bašistovej, že, že či áno alebo nie. Pretože akékoľvek omáčky okolo toho sú zbytočné. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 15.5.2019 11:10 - 11:10 hod.

Tibor Bernaťák Zobrazit prepis
Dobrý deň. Vážený pán predsedajúci, v mene troch poslaneckých klubov SMER-u – SD, Slovenskej národnej strany a MOST – HÍD navrhujem zaradiť do programu tejto schôdze tri body, a to tlač 1343, zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o stimuloch; ďalej tlač 1478, zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, a tlač 1481, zákon, ktorým sa dopĺňa zákon o sociálnom poistení, a tieto tri body prerokovať po prerokovaní termínovaných bodov, ktoré sú stanovené v pondelok 20. 5. 2019.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 14.5.2019 16:54 - 16:54 hod.

Tibor Bernaťák
Ďakujem, pán predsedajúci. Dovoľujem si vás požiadať o preloženie hlasovania o bode č. 9, to je návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky o štátnych symboloch Slovenskej republiky, na zajtra na jedenástu hodinu.
Skryt prepis