Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

24.6.2019 o 17:48 hod.

JUDr.

Tibor Bernaťák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 25.6.2019 17:03 - 17:03 hod.

Tibor Bernaťák
Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, v mene troch poslaneckých klubov vás poprosím preložiť hlasovanie o bode č. 46, to je tlač 1372, tzv. atómový zákon, zároveň bod 38, tlač 1454, zákon o prokuratúre, a bod 37, tlač 1446, zákon o registri partnerov verejného sektora, čiže hlasovanie by malo byť vo štvrtok o 11.00 hod.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.6.2019 17:48 - 17:50 hod.

Tibor Bernaťák Zobrazit prepis
Ďakujem. Ja na rozdiel od kolegu, si myslím, že tento návrh je úplne zlý a je to čistá provokácia, pretože sme na Slovensku, rozprávame sa o štátnom jazyku v slovenskom jazyku na území Slovenskej republiky. Keby ste takýto návrh zákona predložili napr. v susednom Maďarsku, tak vám garantujem, že vás ľudia, Maďari, ani do parlamentu nepustia. Takí by boli nahnevaní. U nás v našom parlamente, bohužiaľ, to tak, to tak, resp. v podstate môže človek čokoľvek tu predložiť, a ako keby nič sa nedialo. Je to podľa môjho názoru, jednoznačne aj takým zásahom do našej suverenity.
Hovoriť o tom, že vy chcete vypustiť ustanovenie, podľa ktorého má štátny jazyk prednosť pred ostatnými jazykmi používanými na území Slovenskej republiky, podľa mňa toto je naozaj nehoráznosť, pretože neobstojí ani vaše tvrdenie, ktoré ste rozprávali, že keď dvaja nejakí Rusíni v nemocnici sa rozprávajú, že predsa nebudú rozprávať v slovenčine, tu to absolútne nepatrí, toto, toto nie je príklad, to je úplne normálna vec, to je normálna komunikácia, ale v prípade, že sa ustanoví napr. takéto niečo, že niekto si zavedie v nejakej svojej inštitúcii, používanie napr. používanie, ja neviem, rusínskeho jazyka, tak ten Slovák, keď tam ide robiť, tak ako keby sa musel ten rusínsky jazyk naučiť, aby vedel komunikovať s tým druhým. Čiže toto absolútne neobstojí.
A takisto vypustenie ustanovenia, že, že agenda cirkev, náboženských spoločností by sa mala, nemusela viesť teda v slovenskom jazyku, ale v akomkoľvek inom, prepáčte, keď niekto príde, alebo, alebo aj v školách. Keď niekto príde napr. na inšpekciu, na školskú inšpekciu, tak on by sa musel učiť, ja neviem, po rusínsky, aby rozumel všetkému, čo tam ako je uvedené v tej agende? Naopak, všetko by malo byť vedené len v slovenskom jazyku a len tá časť, ktorá je nevyhnutná pre ich zachovanie vlastne nejakej národnostnej, resp. nejakej ich... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 24.6.2019 10:52 - 10:53 hod.

Tibor Bernaťák Zobrazit prepis
Ďakujem, ja len krátko. Páni kolegovia, kto zastavil zvyšovanie koncesionárskych poplatkov na začiatku tejto vlády? Kto? Myslím si, že je to absolútne jasné, a všetci, čo ste boli tu v parlamente a boli ste svedkami nejakých takých informácií, či už mediálnych, alebo priamo tu Národnej rade, alebo kuloárnych, bolo jasné, že Slovenská národná strana zastavila zvyšovanie koncesionárskych poplatkov, a od začiatku sme tvrdili, že koncesionárske poplatky treba zrušiť. Akonáhle sme sa dohodli s našimi koaličnými partnermi, tak sme to urobili a robíme to teraz. Keby sme sa na tom dohodli pred 3 rokmi, tak to urobíme pred 3 rokmi.
Ale som prekvapený aj zo SaS-ky napríklad, lebo tá tvrdila, že, samozrejme, že súhlasí so zrušením koncesionárskych poplatkov, a zrazu nejak otáčate zvláštne a... To je jedna vec. A druhá vec, myslím si, že aj tých 20 zhruba, no do 30 eur pre dôchodcu ročne je smiešny peniaz? No, ja si to nemyslím, že to je smiešny peniaz, práve naopak, to je dosť slušná suma pre dôchodcu.
Takisto som naozaj zvedavý, čo sa SaS-ke podarí a čo by sa teoreticky mohlo podariť v nejakej vláde, v ktorej teoreticky by mohla niekedy fungovať, obávam sa, že žiadne pečené holuby ľuďom do úst padať nebudú, bohužiaľ, si to myslím a som o tom presvedčený. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.6.2019 10:38 - 10:40 hod.

Tibor Bernaťák Zobrazit prepis
Ďakujem. V podstate pán poslanec Baláž povedal všetko, resp. nahrubo všetko, čo som mal na mysli aj ja. Ja len teda doplním, že naozaj Slovenská národná strana neprináša len v tejto chvíli nejaké návrhy, úplne nejak tak, ako ste to vy pomenovali, že pred voľbami. Ale ja neviem, rovnako sme mohli navrhnúť aj zvýšenie paušálnych výdavkov pre živnostníkov až teraz. Navrhli sme ich na začiatku. Takisto daňové licencie pre právnické osoby sme navrhli. Však my každú, každý rok navrhujeme istú sériu opatrení, ktorá síce má nejaký dopad na štátny rozpočet, ale keby že všetko dáme na začiatku, tak ten rozpočet v tom prvom roku by tiež mal problémy. Preto sa to postupne musí nastavovať a dávať tak, aby sme s koaličnými partnermi v podstate nejak, nejak si to odsúhlasili a odkomunikovali.
Čiže viete, teraz povedať, že práve v tejto chvíli s týmto opatrením. No, prepáčte, ale tak vy máte právo predkladať návrhy zákonov, my máme právo predkladať návrhy zákonov. A keď sa na tom dohodneme, tak prečo nie. Dopad 8 mil. ste spomínali. Ja by som dal do súvislosti 8 mil. eur, ktoré dôchodcovia ušetria napríklad s referendom, podľa niektorých bývalých členov OĽANO nezmysleným referendom, ktoré ste chceli vyhlásiť, a to tiež v úvodzovkách povedali vaši bývalí poslanci, že bol, že bol to nezmyselný návrh. Čiže viete, 8 mil. by vypadlo na referendum nejaké nezmyselné podľa vašich bývalých členov. My radšej tieto, týchto 8 mil. eur ušetríme dôchodcom, to je naša filozofia.
A čo sa týka dôchodcov a zvyšovania životnej úrovne dôchodcov, toto neni jediné opatrenie Slovenskej národnej strany, kde chceme dôchodcom pomôcť. Dočkáte sa, predseda Národnej rady, resp. Slovenskej národnej strany ohlasoval ďalšie opatrenia, tak aby našim dôchodcom sa lepšie žilo, a predpokladám, že aj po dohode s koaličnými partnermi takisto ešte v priebehu tohto roka naše návrhy uzrú svetlo svetla.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 24.6.2019 10:28 - 10:29 hod.

Tibor Bernaťák Zobrazit prepis
Veľmi pekne ďakujem. Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, páni poslanci, za Slovenskú národnú stranu predkladáme ako navrhovatelia novelu zákona o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou a cieľom tejto novely je oslobodiť od povinnosti platiť koncesionárske poplatky poberateľov dôchodkových dávok, to znamená starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku, vdovského a vdoveckého dôchodku a sirotského dôchodku, ktorí nemajú pravidelný príjem zo zárobkovej činnosti a nežijú v domácnosti s inou osobou s pravidelnom, s pravidelným príjmom zo závislej činnosti, a zároveň sa jedná o poberateľov dávky v hmotnej núdzi a osoby spoločne posudzované s poberateľom dávky v hmotnej núdzi.
Práve tieto fyzické osoby, čiže dôchodcovia prípadne poberatelia dávok v hmotnej núdzi sú v mnohých prípadoch ohrozené rizikom chudoby, a preto sa domnievame, že požadovať platiť koncesionárske poplatky, hoci aj v polovičnej sadzbe, je od týchto fyzických osôb vzhľadom na možné negatívne sociálne dôsledky nevhodné.
Za predkladateľov zo Slovenskej národnej rady máme za to, že po oslobodení vyššie uvedených fyzických osôb od povinnosti platiť koncesionárske poplatky dôjde k ďalšiemu miernemu zvýšenie životnej úrovne týchto fyzických osôb. Za predkladateľov zatiaľ takto.
Pán predsedajúci, poprosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

24.6.2019 10:07 - 10:08 hod.

Tibor Bernaťák Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, páni poslanci, predkladáme návrh zákona, ktorým sa upravuje to, že vlastne zákon č. 315/2016 Z. z. novelizoval viaceré právne predpisy regulujúce prístup k verejným zdrojom s požiadavkou na zápis príslušných subjektov do registra partnerov verejného sektora, pričom zákon o stimuloch ostal nedotknutý. Podľa nášho názoru a vlastne aj podľa názoru hlavne legislatívneho odboru, resp. právnikov z ministerstva školstva je potrebné s cieľom vyvarovať sa v budúcnosti akýmkoľvek nedorozumeniam a prípadným pochybnostiam, aby sa toto špeciálne, resp. jasne uviedlo v tomto predmetnom zákone. Čiže to je stručné zdôvodnenie.
Pán predsedajúci, poprosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

20.6.2019 15:55 - 15:58 hod.

Tibor Bernaťák
Ďakujem. Ešte k hlasovaniam, aj k predchádzajúcemu, aj k tomuto bodu. Hlasovanie o týchto dvoch bodoch bude v utorok o 17.00 hodine. Ďakujem.
Skryt prepis
 

20.6.2019 15:55 - 15:57 hod.

Tibor Bernaťák Zobrazit prepis
Vážená pani podpredsedníčka, vážené pani poslankyne, páni poslanci, Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1777 z 13. mája 2019 pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1427), na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny.
Národná rada zároveň určila Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie predmetného vládneho návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch. Všetky výbory odporučili vládny návrh zákona schváliť. Z uznesení výborov vyplýva osem pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov s odporúčaním gestorského výboru schváliť. Gestorský výbor odporúča hlasovať spoločne o všetkých pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch. Gestorský výbor taktiež odporúča Národnej rade vládny návrh zákona schváliť ako celok, a to v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov.
Spoločná správa výborov o prerokovaní návrhu zákona, tlač 1427a, bola schválená uznesením ústavnoprávneho výboru č. 658 z 18. júna 2019. Týmto uznesením ma výbor ako spoločného spravodajcu poveril, aby som na schôdzi Národnej rady informoval o výsledku rokovania výborov a pri rokovaní o návrhu zákona a predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Pani podpredsedníčka, poprosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 19.6.2019 17:34 - 17:35 hod.

Tibor Bernaťák
Áno, ďakujem. Ja chcem akurát oznámiť, že pri hlasovaní č. 33 pozmeňujúci návrh Radovana Baláža som hlasoval za a zariadenie ma vykázalo, akože sa zdržujem. Takže poprosím pre záznam. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19.6.2019 9:25 - 9:26 hod.

Tibor Bernaťák Zobrazit prepis
Ďakujem. Ja by som chcel reagovať na pani poslankyňu, a síce v tom zmysle, že my takisto načúvame podnikateľom, živnostníkom, prípadne ľuďom z podnikateľského prostredia, ktorí s týmto majú problém. Nie je pravda, čo ste hovorili, že by sme niečo opajcli od vás. O tomto, o tomto probléme vieme a rozprávali sme sa o tom už dlhodobejšie. Naposledy myslím, že aj v pondelok, keď sa lídri rozprávali, pokiaľ mám dobré informácie, takisto riešili tento problém a samotný pozmeňujúci návrh, ktorý hovoríte, že sme vraj od vás nejak, nejak sa inšpirovali, môžem vám ukázať aj komunikáciu. My sme vlastne aj v pondelok aj včera sa rozprávali o tom, akým spôsobom ten pozmeňovací návrh nastavíme a dovolím si povedať, že my sme mali ten pozmeňovací návrh hotový skôr, ako vy ste ho zverejnili, respektíve dali do podateľne. To som si na takmer na sto percent istý, môžem vám ukázať aj komunikáciu. Neviem, kedy ste vy ju dali do podateľne, tento váš pozmeňujúci návrh, ale dovolím si povedať, a to na sto percent viem, že vôbec sme sa neinšpirovali vaším pozmeňujúcim návrhom, ale mali sme ho pripravený. Ďakujem.
Skryt prepis