Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

13.9.2017 o 10:05 hod.

PhDr.

Jana Vaľová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.9.2017 10:05 - 10:07 hod.

Jana Vaľová Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za všetky pripomienky. Pani kolegyni Zimmermannovej (pozn. red.: správne "Zemanovej") poviem len toľko, že... (reakcia z pléna), ospravedlňujem sa, že správne konanie sa nezverejňuje na žiadnej tabuli. Správne konanie je konanie, kde sú pozvaní všetci účastníci, všeckým im musíte napísať listy, všetky ich musíte poslať, všetci musia prísť, všetci sa musia vyjadriť a tak ďalej, čiže trošku v tom máte pomiešané, čo je správne konanie a čo je vlastne oznámenie len o začatí správneho konania, lebo oznámenie o nejakom výrube alebo niečo také.
Čo sa týka pána kolegu, ktorý hovoril, že zastupiteľstvo mu hovorí o zeleni, samozrejme, zastupiteľstvo do toho môže vstúpiť, ale môže do toho vstúpiť aj každý jeden poslanec ako občan, my s tým vôbec nemáme problém, ja vám hovorím, že mám dokonca dohodu takú s VLK-om, že ak sa niečo naviac rúbe, tak nám prídu a pozrú sa. Ale neuznávam, vy ste nazvali komerčné, ja nazvem, neuznávam komerčné občianske združenia Slávik, Sad Janka Kráľa a bytové spoločenstvá, ktoré všetci sídlia v Bratislave a trápia celé Slovensko, a mám memorandum, ktoré sa podpisuje, každý ak chce, nejaká firma alebo niekto, na memorande je, že 6 000 euro každý rok platí, platí členské. Tak toto považujem za skutočne komerčné a toto považujem za marenie výkonu vlastne mesta, obce a podobne.
Takže jednoducho ešte raz, na správne konanie musia byť všetci pozvaní, všetci tam majú právo prísť, všetci sa majú právo vyjadriť, musí všetkým poslať papiere na vyjadrenie, až tak môžte vydať rozhodnutie, lebo rozhodnutie je neplatné, aj voči rozhodnutiu sa môžte odvolať. Čiže to správne konanie naozaj je stretnutie. A je mi ľúto, kde sa to robí ináč, akože každý môže v niečom pochybiť, ale verím tomu, že naozaj ten úmysel tých primátorov a starostov mal by byť, aj tých poslancov, mal by byť pre občana, nie proti občanovi, pretože naozaj tí občania vždycky nás volia a budú nás voliť, takže asi to je všetko, čo som chcela povedať.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 13.9.2017 9:50 - 9:59 hod.

Jana Vaľová Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, najprv som chcela, že prednesiem ja pozmeňovací návrh, ktorý som teda pripravila za skupinu poslancov, s pánom Čížom, Dušanom Bublavým, Štefanom Zelníkom a Petrom Antalom, Baškom, Panáčkom, Gáborom Gálom, ale po tejto rozprave, čo som tu počula, tak chcela by som sa k nej určite vyjadriť. Nebudem rozprávať o veciach, ktoré nepoznám, pretože ľahko sa rozpráva o veciach, ktoré nepoznáte, ľahko sa rozpráva o systéme, v ktorom nikdy nepôsobíte, ľahko sa rozpráva teória. Prax je oveľa ťažšia.
A ja sa vrátim k tej praxi a o tých stromoch. Som primátorka mesta Humenné. Pozývam všetkých kolegov aj pána Budaja, aj pani kolegyňu, všetkých, nech sa prídu pozrieť do Humenného, ako tam vyzerá zeleň, ako tam vyzerajú kvety, ako tam vyzerá celé mesto, ako tie stromy sa snažíme chrániť, aká je náhradná výsadba, koľko aleje za môjho obdobia vzniklo a podobne. Ja si myslím, že ani jeden reálny primátor nemá záujem, aby mesto vyzeralo zle, aby v nej nebola zeleň. Vždy je to, samozrejme, o človeku, pretože zákon vždycky do praxe aplikujú ľudia. Tak si povedzme, ako ho budú aplikovať, je na tom, kto bude starostom, kto bude primátorom, kto sedí v danom úrade.
A poviem aj takéto príklady, napríklad, keďže hovoríme, že každý strom budeme chrániť, každá minca má dve, dve strany a ja poviem príklad z vlastného zase. Mala som, ja ich volám, že tzv. aktivisti. Klobúk dole pred aktivistami, ktorí skutočne majú občianskej združenie, ktorí naozaj majú záujem, vzdelávajú sa v danej problematike, ale pozor, sú aktivisti, ktorých ja nazývam, že sú to politickí aktivisti, ktorí teda idú brániť každému rozhodnutiu mesta, a potom nazývam aktivisti, ktorí majú memorandum za 6-tisíc euro, ak idú sa vyrúbať stromy, aby zaplatil podnikateľ. To sú také dve druhy aktivít. Treba si to povedať pri tej ochrane.
A teraz poviem o aktivistoch, ktorých som mala napríklad ja. Boli to tzv. politickí aktivisti. Keď sme v meste išli stavať park, tak všetkým povedali, že ideme rúbať všetky stromy, a my sme si museli dávať rôzne posudky krajinným architektom a podobne, ktorí nám povedali, že z toho parku by sme mali vyrúbať možno polovičku stromov, ale aktivisti povedali napríklad pri jednej vŕbe, že sa postavia, a my sme možno tretinu urobili, pretože to boli stromy, kde ešte, ja tomu hovorím, my starí ľudia, že za komunistov bola akcia Z, a každý zasadil nejakú slivku alebo čerešňu, čo nemá vôbec v parku čo robiť, zrazu že sa postavia a budú brániť, aby sme nevyrezali aj jednu vŕbu, pretože primátorka to nevie, ide tu ničiť mesto. A, vážení, čo sa stalo? O týždeň udrel blesk do tejto vŕby, celú ju rozpolilo. Keby tam bola matka s kočíkom, niekoho zabije. Myslíte, že by boli zodpovední aktivisti? No bola by zodpovedná štatutárka mesta.
A ja preto hovorím, veľmi ťažkú má primátor dilemu. Nemyslite si, že teraz nám niekto pošle žiadosti a ja teda s radosťou podpisujem alebo môj zástupca, že všetky stromy vyrežme. Veď predsa vieme o tom, že zeleň je potrebná, pretože sa nám mestá z asfaltu otepľujú a tak ďalej a tak ďalej.
Takže nie je to také jednoduché, prechádza to procesom. A práve o tom procese dneska dávam pozmeňovací návrh. Veď je nejaký proces, je nejaké správne konanie. Veď predsa musíte mať podpisy od ľudí, od bytových spoločenstiev, ak idete vyrezať strom. Veď my máme nenormálne dilemy s týmto, že príde človek a povie, že mu strom tieni, ostatní povedia, že ho tam chcú, a my máme dilemy, my máme dva, tri týždne, štyri práce, kým môžme ten strom vyrezať. A vy tu rozprávate, ako keby to bolo samozrejmé, lebo ste v živote v tomto procese neboli.
Tak skúste prísť a pozrieť sa, ako tento proces prebieha, že nie je to také jednoduché. Musíte to zverejniť, musíte si ľudí pozvať. A potom čo sa stane? Aj to sa nám stane a nie sme šťastní, že mi zazvoní telefón a zrazu ma zavolajú hasiči, že niekto polial soľou strom, pretože sme nedali súhlas na výrez, a občan, ktorý dlho čakal, ho jednoducho zobral, posolil ho, strom zahynul. Čiže áno, čiže my bojujeme aj proti tomu, aj stíhame takýchto občanov. Čiže neni to jednoduché, že teraz všetci povedia, že zrazu sme tu dali nejaké zákony, zrazu každý starosta chce, aktivista musí, chudák, bojovať za každý strom, lebo starosta alebo primátor, alebo niekto. Veď ľudia si niekoho volia, toho zástupcu, a ten má aplikovať zákony tak, aby to bolo správne.
A teraz prejdem k tzv. ďalším aktivistom. Povedzme si pán Slávik. Pozná ho celá Slovenská republika. Mne posielajú ľudia a podnikatelia memorandum, ktoré uňho podpisujú, a platia za to 6-tisíc eura členské. Však si povedzme, že Sad Janka Kráľa. Veď to sú skupiny, ktoré sadnú na počítač a všade do miest napíšu, že všetky stromy nesúhlasia a podnikatelia chodia a nemôžu robiť stavby. Každý sa pýta: "A čože, jako nemôžu robiť stavby?" No ak podnikateľ napríklad má postaviť nejakú škôlku, poviem príklad, je tam jeden strom a má osem mesiacov na stavbu, pán Slávik trikrát napíše, trikrát, síce kraj nám to väčšinou potvrdí, a ešte môže ten strom byť aj starý, aj neviem jaký, a pán Slávik napíše memorandum, mne ho poslali, mám ho v maili, 6-tisíc euro. Hm, vážení, tak tomu sa hovorí aktivita vynikajúca. Tak to vám poviem, že ak takéto občianske združenia máme, ktoré takýmto spôsobom dostávajú financie na svoje fungovanie, tak vám poviem, že majú viacej ako poslanci za rok. Takže potom ja sa pýtam, že naozaj nerozprávajme tu tak všetko všeobecne, že čo sa tu deje, ale povedzme si, čo sa deje na jednej strane, povedzme si, čo sa deje na druhej strane, a aplikujme zákony tak, ako majú byť aplikované. A nikto tu, ja si myslím, že nejde tu robiť žiaden, žiadne, ako vy tu hovoríte, nejaké výruby len tak.
Takže naozaj by som teda povedala, že stretávam sa vo svojom živote a v svojej praxi s rôznymi ľuďmi. Aj s aktivistami, ktorí možno naozaj prídu a povedia, mám veľmi dobré skúsenosti, pretože mám aj park, mám chránenú oblasť, kde je, kde mesto vlastní v renesančnom kaštieli park, viem, o čom to je, a dokonca voláme ku každej, máme memorandum, napríklad s VLK-om, že ak sa rúbe niečo v parku alebo kde, tak my ich prizývame, ja s tým nemám problém. Ale mám problém s tzv. aktivistami, ktorí si buď robia politickú kampaň, alebo majú memorandum za 6-tisíc euro každý rok. No tak, vážení, tak nad tým sa treba vážne zamyslieť.
Takže ja predkladám pozmeňujúci návrh.
V čl. 1 sa dopĺňa bodmi 2 a 3, ktoré znejú:
V § 82 ods. 7 za slovo "svoje" vkladajú slová "úradnej tabuli alebo".
Úradnej tabuli preto, že máme obce, kde neexistuje internet. Takže nech starosta môže vyvesiť na úradnú tabuľu a nech ľudia v obci to vedia, pretože ak ten starosta, povedzme si, že ak má, ak ho zvolia, nemusí mať určité vzdelanie a tak ďalej, má človeka, ktorý mu len nahadzuje, čiže chceme, aby bola možnosť aj na internetovej tabuli, aby bolo prístupné pre všetkých, resp. aby možno aj takým, ktorí len sadnú za počítač a píšu, píšu, stisnú enter na každé mesto, aby museli prísť, aby sa pozreli na ten strom, aby naozaj ho posúdili, pretože naozaj, kľudne vás pozývam, príďte do môjho mesta. Príďte, uvidíte tú zeleň, môžte si pozrieť fotky, kvety, všetko, čo sadíme. Príďte. A ja verím tomu, že každý primátor a starosta sa snaží robiť správne konania, pretože viem, koľko je s tým práce, ideme na tvár miesta, ja mám dokonca fotografie každého jedného stromu, ktorý musia mi predložiť, ktorý, už mi povedala minule kolegyňa, že som veľmi prísna, na životnom, ja chcem, každý jeden strom má fotografiu, každý jeden strom má stretnutie, ľudia sa stretnú a porozprávajú a sú tam aj súhlasy, alebo nesúhlasy.
Ďalej sa dopĺňa, ak správny orgán nariadi..., v § 82 sa dopĺňa ods. 13, ktorý znie:
"Ak správny orgán nariadi ústne pojednávanie vo veci, vopred upozorní účastníka konania, že si svoje námietky môže uplatniť najneskôr na ústnom pojednávaní, inak sa naň nemusí prihliadať."
Doplnením tohto odseku sa posilňujú zásady hospodárenia rýchlosti správneho konania.
Aby sme sa vyhli tomu, že ľudia naozaj potom urobia niečo svojvoľne, tak treba urobiť správne konanie, na to správne konanie prídu občania, a nech občan povie, áno, ja mám taký problém, je to ústne konanie, kde idete na obhliadku mesta, všetci určite viete, ktorí pripomienkujete zákon, čo je správne konanie, správne konanie je s obhliadkou mesta, s obhliadkou daného miesta, všetci účastníci sú oboznámení všetci musia prebrať zásielku, ktorí nezobrali zásielku, musíme počkať 18 dní, kým zvoláme správne konanie, a na správnom konaní teda diskutujeme o týchto problémoch.
Takže, takže ja si myslím, že nedeje sa to svojvoľne, a kde sa to deje svojvoľne, tak na to treba poukázať svojim poslancom a zástupcom. Ale nie všeobecne, lebo ja na mestských zastupiteľstvách, všade: "A toto je tak a to..." Povedzte konkrétne, príďte a povedzte tento, tento, tento prípad sa takto udial a žiadame ho prešetriť, však sú krajské úrady a tak ďalej.
Čiže toto je môj pozmeňovací návrh a verím tomu a vyzývam, že každý z nás sa rád prejde po lese, po parku a každý z nás chce zachovať zeleň, a verím tomu, že každý primátor a starosta robí pre svoju obec, aby bola pekná, a ktorý nerobí, tak robí zle, pretože ľudia mu to vo voľbách zrátajú.
Ďakujem pekne. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12.9.2017 15:18 - 15:20 hod.

Jana Vaľová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ja už ani neviem, kde mám začať, lebo tak strašne veľa toho tu bolo povedané. Najprv ma zaráža, že sociálne služby majú slúžiť pre zisk. To ma určite najprv zaráža, lebo sociálna služba je služba. Ak chce zariadenie vykazovať zisk, pani kolegyňa, dobre, ale potom si povedzme, lebo ja tomu nerozumiem, už ja tomu nerozumiem, poviem vám, možno sa vás opýtam.
Ja nemám sociálne zariadenie v meste, mám opatrovateľskú službu, ale spýtam sa vás: Ak mám školy, školy majú povinnosť zo zákona dávať 88 % obligatórne súkromných školám a cirkevným školám. Aj to sa, samozrejme, kritizuje, ale viete, prečo je to tak? Lebo súkromná škola, cirkevná škola si môže vyberať poplatky od tých rodičov v akejkoľvek výške. Čiže ten klient alebo ten žiak, alebo ten rodič ju dofinancuje. Zatiaľ čo mesto má minimálne poplatky, ktoré schvália poslanci, aby tá suma bola úplne dostupná každému, pretože je povinné zabezpečiť. Ja sa pýtam, ak hovoríte, že zariadenie chce vykazovať zisk, však každé súkromné zariadenie si môže od klienta vypýtať akýkoľvek doplatok, ak chce vykazovať zisk. A my sa snažíme, aby to zariadenie bolo každému dostupné a práve pre to sú určené aj nejaké finančné prostriedky.
Ja som si pozrela aj tabuľku, kde pán minister predkladá, ako budú financované služby. A pozerám, že napríklad ide od stupňa odkázanosti, lebo každý klient, ktorý je odkázaný, čím je vyšší stupeň, tým teda je väčšia starostlivosť. Šiesty stupeň je 456 eur, piaty stupeň 369 eur, výška príspevku pri ambulantnej sociálnej službe je 228 eur, 184 eur, tak samozrejme, že tie poplatky sa zvyšujú. A ja potom už nechápem, no na jednej strane vy ako pravica hovoríte, že všetci majú vykazovať zisk, všetci majú podnikať, všetci majú mať biznis, všetci máme byť oddelení, ktorí viacej robíme, viacej zarobíme, a na druhej strane rozprávate, všetci klienti majú byť rovnakí, všetci majú dostať rovnako peniaze zo sociálneho zabezpečenia, no ja už teraz tomu nerozumiem. Takže ja sa pýtam, ako to je vlastne je, ideme robiť... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12.9.2017 14:59 - 15:00 hod.

Jana Vaľová Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne.
V jednej veci s vami môžem súhlasiť, že, samozrejme, najlepšie je, ak je postihnuté dieťa v svojom prostredí, v domácom prostredí, ak sa oňho stará matka, ktorú pozná. Pretože tak ako ste možno vymenovala tie postupy, že to dieťa treba kŕmiť, naučiť ho kŕmiť, sedieť a všetko možné, čo okolo toho je, tak najlepšie, ak je to matka, ktorá naozaj to dieťa pozná.
My sme zvyšovali príspevok. Áno, niektorí povedia, že je to málo, niektorí, že je to tak akurát, ale väčšina povie, že je to málo, 24 eur. Ale urobili sme to, že tá matka má celoživotné dôchodkové zabezpečenie. A pokiaľ viem, tak pán minister Richter dal verejný prístup a verím, že ho určite dodrží, s čím sa úplne stotožňujem, že chce, čo tu nikdy nebolo, aby matky, ktoré opatrujú svoje deti vlastne, aby mali príjem čistý na úrovni minimálnej mzdy. Myslím čistej minimálnej mzdy. Ja si myslím, že to by bolo také správne a spravodlivé, a verím tomu, že keď takýto prísľub bol, že sa na tom pracuje a že tento prísľub bude naplnený. A to je podľa mňa pre matky veľmi dôležité.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12.9.2017 14:43 - 14:45 hod.

Jana Vaľová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ja si pamätám, sedela som v tejto snemovni, keď sa robil zákon o sociálnych službách v roku 2008 a keď tu ešte sedelo vtedy KDH, SDKÚ, a všetci povedali, že nemajú odvahu na to, aby vôbec takýto zákon pustili, pretože je to veľmi zložitý zákon, ktorý sa dotýka samospráv, žúp a vôbec celého spektra našej spoločnosti. Strana SMER tento zákon priniesla, urobila a stále sa snaží ho novelizovať a stále sa snaží nejakým spôsobom vylepšovať, čo doniesla aplikačná prax.
Pani kolegyňa Jurinová, ja si vás pamätám, myslím, že ste bola podpredsedníčka parlamentu, predsedníčka sociálneho výboru. Za dva roky ste neurobili žiadnu zmenu! Mne sa najviac páči to, že všetci, ktorí sedia v opozícii, potom zrazu vedia, čo všetko treba zmeniť, čo treba urobiť, ako to treba nastaviť, ale vždycky vtedy, ak oni nie sú vo vláde, to je veľmi zaujímavé.
Preto ja veľmi vítam, že vlastne prišla takáto novela opäť sociálnych služieb, a opäť si musím povedať, že prišla za taktovky SMER-u, pretože ten SMER začal s tou zmenou, pomenoval všetky veci a musím povedať, že ja tu čítam mnoho pozitívnych vecí. Napríklad, že sa zvýši finančný príspevok pre obce zriadené sociálnych služieb krízovej intervencie, útulok zo 120 na 150 eur, tak isto ako sa budú poskytovať, presne sú definované príspevky od ministerstva. Rovnako tu máte dohľad a kontrola kvality. Kvalitu, že bude môcť ministerstvo zriaďovať detašované pracoviská za účelom výkonu pôsobnosti hodnotenia kvality poskytovanej sociálnej služby, ktorá sa bude vykonávať od 1. 1. 2018.
Veď samozrejme, toto, ak vzniknú takéto pracoviská, tak tá kontrola bude intenzívnejšia. Veď predsa minister nemôže zo svojej stoličky vidieť každé jedno súkromné zariadenie. Nemôže byť v každom jednom súkromnom zariadení a, samozrejme, musí mať ľudí, ktorí sa týmto budú zaoberať. Ja len pre krátkosť času by som povedala, koľko pán minister odstránil, koľko financií sa čerpalo v pracoviskách, ako sú denné stacionáre, ako sa zneužívali. Nie každý poskytovateľ sociálnej služby, vy poviete len ich zafinancovať čím viac a čím viac a čím viac, ale k tomu sa dostanem.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

12.9.2017 11:28 - 11:32 hod.

Jana Vaľová Zobrazit prepis
Vážení kolegovia, kolegyne, vážený pán minister, vážený pán podpredseda, doterajšou zákonnou úpravou, keď sa považovalo za čiernu prácu aj neskoré nahlásenie zamestnanca do registra... (spravodajkyňa išla vypnúť vyzváňajúci mobilný telefón) ... čiernu prácu aj neskoré nahlásenie zamestnanca do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia Sociálnej poisťovne, si vyžiadala situácia na pracovnom trhu. Žiaľ, našli sa totiž aj zamestnávatelia, ktorí špekulovali a svojich ľudí prihlasovali, až keď prišla kontrola. Zákon mal v prvom rade chrániť zamestnancov a nie znepríjemňovať život zamestnávateľom.
Ja by som sa tiež možno tuná pozastavila, pretože áno, vyvinula sa taká situácia, že možno aj práve na základe takto prísnejšieho zákona si zamestnávatelia uvedomili, že naozaj musia dodržovať určité lehoty a musia tých zamestnancov prihlasovať, pretože ja poviem, pán minister, boli aj také prípady, čo ja poznám, že napríklad zamestnávateľ zlikvidoval všetky papiere a bolo mu jednoduchšie dať pokutu, pretože povedal, že papiere sa stratili. A povedal, že zmaril kontrolu, papiere sa stratili a zaplatil pokutu. Takže nemyslíme si, že ten zákon, ktorý bol predtým, že bol nejakým bičom, ale naozaj musím konštatovať, že priniesol svoje ovocie, zamestnanci určite získali istotu od prvého dňa v práci a vedeli, že ich zamestnávateľ nešpekuluje. Faktom však ostáva, že tento režim bol náporom na administratívu podnikateľov a hlavne na tých poctivých. Ale myslím si, že mnohí si naozaj práve na základe predošlého zákona zobrali nejakú tú zodpovednosť a vlastne začali tých zamestnancov prihlasovať. Aj vďaka dôkladnejšiemu vyžadovaniu si svojich práv zamestnancami môžeme teraz pristúpiť k zmierneniu tohto zákona tak, aby zamestnancov naďalej chránil a podnikateľom nechal väčší priestor na administratívne úkony. Štát má určite a určite využíva, ako odhaliť podvodníkov, ktorí by to chceli zneužívať.
Chcela by som povedať, že táto novela ešte vymedzuje aj pojem "dodávka práce" pre väčšiu jednoznačnosť.
A možno k rozprave, ktorá vznikla, nechcem veľa rozprávať, ale bolo tu, že tento zákon by mal byť retroaktívny. Pán minister sa už k tomu vyjadril, ale ja už v tejto sále počúvam asi tretí zákon, čo sa týka sociálnych vecí, že všetko má ísť retroaktívne, vyplácanie finančných prostriedkov má ísť dozadu, retroaktívne, všetko retroaktívne. A ja sa pýtam, veď boli tu ministri a teraz očakávajú, že my dáme retroaktivitu až do ktorého obdobia. Veď sami mohli zmeniť tieto zákony, sami už vtedy mohli k tomu pristúpiť. A mne je strašne ľúto, že najväčšiu zodpovednosť majú vtedy, pán Mihál povie, keď je v opozícii. Vtedy, keď je v opozícii, vtedy on vie všetko meniť, všetko treba dať retroaktívne, všetko treba vyplatiť, a keď bol minister, tak som citovala vetu, ktorú povedal: Bol som prekvapený, keď som vstúpil do vlády, zistil som po dvoch rokoch, že na nič nie sú peniaze. Takže bývalá vláda nemala peniaze a my máme mať peniaze na všetko.
Ale, samozrejme, to, čo sa dá dať retroaktívne, ako povedal pán minister, nie výmaz pokút, ale; lebo potom každý bude žiadať, že všetky pokuty, všetko, čo bolo vzadu, aby sa všetko opravilo, pretože potom to bude diskriminačné.
A ešte jednu takú maličkú vec, že zamestnávame cudzincov, tu bolo, že tento zákon prinesie, že tu je plno cudzincov a tak ďalej. Ale ja som primátorka nie veľkého mesta, máme deväťpercentnú nezamestnanosť, nezamestnanosť nám skutočne klesá a rozprávam sa bežne s firmami, pretože máme veľkých investorov zo zahraničia, ktorí u nás podnikajú a zvýšili teraz zamestnanosť v SR o 300 ľudí. Mne títo normálne povedia, pošepkajú mi takú vec, čo teda to ani nemôžem počúvať. Že keď padne iná firma, budú radi, pretože dostanú hotových ľudí a si ich zamestnajú z druhej firmy. Pretože naozaj tých ľudí, ktorí možno môžu pracovať v tomto odvetví alebo ktorí vedia pracovať, je veľmi málo. A zase ja sa pýtam, aj naši ľudia odchádzajú do zahraničia a tak isto sa má zahraničie postaviť voči tomu, že naši ľudia tam nemôžu pracovať? Veď sami teraz hovoríme, že aby zostali pracovať ľudia v Anglicku, v Írsku, tí, ktorí možno majú na to schopnosti a zručnosti, veď to je ich slobodná vôľa.
Takže ja si myslím, že určite budeme podporovať, aby tu boli naši zamestnanci, naši ľudia, ale zase musíme brať do úvahy aj to, že nemôžme nechať teraz povedať, že firmy sa nám budú sťahovať do iných štátov len preto, že nebudú mať kvalifikovanú pracovnú silu.
Toľko som len chcela povedať a naozaj tento zákon zjednoduší administratívu a verím tomu, že tak ako si podnikatelia trošku zvykli na to, že musia zamestnancov prihlásiť do tej práce, že teraz to nebudú chcieť zneužiť a nebudú tých zamestnancov využívať, pretože verím, že väčšina je tých zamestnávateľov naozaj zodpovedná a že budú k tomu takto pristupovať. Takže tak isto, ako pán minister povedal, myslím si, že zákon je dobre pripravený.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 12.9.2017 10:45 - 10:47 hod.

Jana Vaľová Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bola určená predsedníčkou výboru; predsedom Výboru Národnej rady pre sociálne veci; predsedníčkou Výboru Národnej rady pre sociálne veci za spravodajkyňu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 662. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. V zmysle oprávnení, no... V zmysle oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej... (čo to ja čítam, papiere mám pomiešané) boli pridelené výborom... (Reakcia z pléna, prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Pani poslankyňa, čo vám chýba?

Vaľová, Jana, poslankyňa NR SR
Čo mi chýba? Nič mi nechýba. Len papiere mám prehodené. (Rekcia z pléna.) Nie je to ťažké, len musím presne pomenovať výbory, aby som sa nepomýlila. (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Áno, samozrejme.

Vaľová, Jana, poslankyňa NR SR
Takže tak. V zmysle oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade... (no jasne) a predloží Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Prosím, pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu. Ospravedlňujem sa za chybičky. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 20.6.2017 16:14 - 16:16 hod.

Jana Vaľová Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Ja tentokrát musím povedať, že v tomto príspevku boli aj odborné témy, s ktorými by som aj súhlasila, napríklad poviem protest prokurátora.
Mestá často majú právnu neistotu, pretože občianske združenia, to si musí práve, pravica na to musí pozrieť, lebo je podporovateľom všetkých občianskych združení, ako je pán napríklad Pachník, pravidelne podávajú VZN-ká ako protest prokurátora. Nastáva právna neistota, potom sa vrátim, prečo k tomu práve vyzdvihnem tie občianske združenia, nastáva právna neistota v mestách, lebo prokurátor zruší uznesenie po 5 rokoch. Tieto uznesenia my posielame na prokuratúru a možno by naozaj nebolo od veci, ak by tie prokuratúry boli posilnené nielen prokurátormi, ale aj asistentami, aby sa na tie všeobecne záväzné nariadenie niekto naozaj pozrel, aby potom nedochádzalo k takým veciam a možno aby sa vydalo nejaké nariadenie aj z prokuratúry alebo aby prokurátor aj preškolil, ako sa tie VZN-ká presne majú robiť, aby nedochádzalo k takým občianskym združeniam, ktoré sa vybíjajú, a môj názor, za účelom pre niečo. Obce a mestá nie sú schopné zvládať agendu. Mestá určite sú. Obce nie, pretože niekde je starosta na pol úväzku a možno by bolo potrebné urobiť spoločnú úradovňu, ako je úradovňa na stavebné úrady. Tam by potom vznikli tie kompetencie nejak sústredené.
No a teraz k pojmu životné prostredie. Tam by som určite takisto posilila aj na prokuratúrach, a nielen prokurátorov, ale aj asistentov. Sudcovia majú asistentov, prokurátori ich nemajú. Robia sa agendu sami. Ja viem, so mnou chodia na úrady práce a prosia, aby sme im mladých ľudí dali, lebo im nemá kto robiť bežnú agendu. Aby, aby, teda či máme aj my na úrade nejakých ľudí, ktorí sú u nás na praxi a podobne.
Životné prostredie je veľmi dôležité a chcem povedať, že tu máme občianske združenia, kde pán Slávek z Bratislavy a pani Janka, v Sade Janka Kráľa nám dávajú 100 až 200 podaní na zrušenie rôznych výrubov stromov a podobne, ktorí nikdy v Humennom neboli a nikde neboli. A prečo? Zrazu niekde zmiznú. Zmiznú, ak ich niekto porieši nejakými prostriedkami na ich členské. Vážení, tak viete, niekedy aj tie občianske združenia, mali by sme sa zamyslieť, koho podporujeme, a mali by sme si povedať, že potom odberajú agendu... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 20.6.2017 15:47 - 15:49 hod.

Jana Vaľová Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. A tak trošku máme málo času, lebo to bolo všetko zmiešané - sudcovia, prokurátori, úplne taký mix.
Po prvé, myslím si, pán Baránik, že vás ospravedlňuje to, že ste podľa mňa nikdy v živote neriadil ľudí. Neviem, čo ste presne, ja som si čítala váš životopis. Ja riadim tisíc ľudí a viem, čo to je, ak prokurátor riadi 900 ľudí, a viem, o čom to je. Vždycky sa vám môže stať, nie, že vás nepočúvajú, ale zlyhá tam ľudský faktor. Pretože sú obrovské tlaky aj na toho prokurátora. Jednak zo strany médií, zo strany aj opozície, ktorá by chcela hneď odsúdiť a zavrieť, či je pravda, alebo nie. A ten prokurátor musí nájsť dôkaz. Keď si povieme, že je 900 prokurátorov, keď hovorím, pán generálny, správne, tak som sa dočítala, a každý rok pripadá na prokurátora o 100 viacej prípadov, tak naozaj tam ten prokurátor musí mať aj na ten dôkaz čas. Veď predsa nemôžme len tak jednoducho niekoho obviniť, obžalovať.
Ak hovoríte o sudcov, no veď si predvolávajme tých sudcov, nech prídu na výbory tí, ktorí o tom rozhodli. Veď predsa ten prokurátor nemôže každý jeden súd strážiť. Veď si ich treba predvolať, tých sudcov, ako rozhodli alebo čo robili, alebo takisto. Veď jeden človek nemôže alebo tá prokuratúra má toľko trestných činov a všetkého, že nemôže ustrážiť, je ich málo.
A teraz poviem k tomu odsudzovaniu. Vy ste dal z jedného súdka a z druhého. Tam sedí pán Galko, ja mu to stále hovorím. Za jeho vlády ma obvinil, že som zlodejka. Dali ma na prokuratúru, prokuratúra ma teda vyšetrovala a povedala, že nič také sa nestalo, dodnes sa stojí, všetko, sú tam tie peniaze, ktoré som ako za občianske združenie nechala starostovi. A tak ste ma strašne chceli odsúdiť a tak ste ma strašne chceli povesiť. Prečo ste potom a prokurátor, ktorý bol za vašej vlády, váš, môžem povedať, politický nominant, aj keď ja si nemyslím, že prokurátori sú politickí nominanti, ale ich volí väčšina, ma neodsúdil, a pán Galko nemá ani ten štipku, aby sa ospravedlnil, musel stiahnuť svoj blog a stále bude kričať, že som zlodejka. To je to, to je to farizejstvo, to sú tie tlaky na prokurátorov a na každého. Takže nehovorme tu o politikárčení... (Reakcia z pléna.) Nekričte na mňa, pán Galko, nekričte na mňa, buďte slušný, ukľudnite sa, ťažko sa... (Prerušenie vystúpenia časomerom a reakcia z pléna.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 7.4.2017 3:12 - 3:14 hod.

Jana Vaľová Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Ja som prv očakávala, keďže som sa prihlásila hneď na začiatku, že bude diskusia teda možno o revíznych lekároch, že každý revízny lekár posudzuje niečo ináč, pretože vlastne chceme aj tento zákon zmeniť, že revíznych lekárov chceme zjednotiť, lebo ináč posudzujú, a myslela som, že to bude taká vážna téma ako odborná. Ale potom som sa dozvedela, že je to téma o pánovi Tománkovi, takže musím povedať, neviem odkiaľ máte jeho zdravotnú kartu, či ju zverejnila Sociálna poisťovňa. (Reakcia z pléna.) No musíte ju mať, ak viete jeho diagnózu. (Reakcia z pléna.) Neko..., neko... Musíte ju mať, ak zverejňujete jeho diagnózu, lebo diagnóza je každého osobná vec a úzko strážená vec. Zatiaľ sa ešte nikde nezverejňuje.
To by som chcela povedať. Viete, kedy vznikol Čistý deň? Čistý deň vznikol 15. 5. 2000, som si to našla. Čiže pán Tománek vtedy dostal prvýkrát akreditáciu. To znamená, že v roku 2000 vládol Mikuláš Dzurinda. Nechcem sa teraz nejak obhajovať, ale vás by napadlo, mňa by teda nenapadlo, ak u mňa je nejaké združenie, ktoré funguje desať rokov alebo dvadsať, aby som preverovala konateľa, ktorý na začiatku dostal túto akreditáciu. Mňa by to ako primátorku naozaj nenapadlo.
A ešte jednu vec. Viete, smeráci, červení, kadejakí. Pani Tománková nastúpila prvýkrát na Úrad vlády za vlády pravicovej, za Ivety Radičovej. Viete, treba si niekedy pozrieť tie súvislosti, že kedy nastúpila pani Tománková, kedy pán Tománek dostal akreditáciu, či to bolo preskúmané v Sociálnej poisťovni, kde visí tento, táto zdravotná karta. Takže viete, môžme rozprávať o tom, že chyby sa dejú, ale musíme sa pozrieť aj do svojho košiara, ja sa budem, odborné veci, musíme sa pozrieť do svojho košiara, kto tú akreditáciu udelil, na základe čoho, či je tá diagnóza naozaj správna. Kedy pani Tománková nastúpila na úrad vlády? Za Ivety Radičovej, pretože aj ja si ju pamätám, ja som s ňou sedela v tej akreditačnej komisii a sedela som s ňou dva roky ešte po Ivete Radičovej, keď padla vláda. Čiže sedela tam a bola... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis