Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

12.9.2017 o 15:18 hod.

PhDr.

Jana Vaľová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12.9.2017 15:18 - 15:20 hod.

Jana Vaľová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ja už ani neviem, kde mám začať, lebo tak strašne veľa toho tu bolo povedané. Najprv ma zaráža, že sociálne služby majú slúžiť pre zisk. To ma určite najprv zaráža, lebo sociálna služba je služba. Ak chce zariadenie vykazovať zisk, pani kolegyňa, dobre, ale potom si povedzme, lebo ja tomu nerozumiem, už ja tomu nerozumiem, poviem vám, možno sa vás opýtam.
Ja nemám sociálne zariadenie v meste, mám opatrovateľskú službu, ale spýtam sa vás: Ak mám školy, školy majú povinnosť zo zákona dávať 88 % obligatórne súkromných školám a cirkevným školám. Aj to sa, samozrejme, kritizuje, ale viete, prečo je to tak? Lebo súkromná škola, cirkevná škola si môže vyberať poplatky od tých rodičov v akejkoľvek výške. Čiže ten klient alebo ten žiak, alebo ten rodič ju dofinancuje. Zatiaľ čo mesto má minimálne poplatky, ktoré schvália poslanci, aby tá suma bola úplne dostupná každému, pretože je povinné zabezpečiť. Ja sa pýtam, ak hovoríte, že zariadenie chce vykazovať zisk, však každé súkromné zariadenie si môže od klienta vypýtať akýkoľvek doplatok, ak chce vykazovať zisk. A my sa snažíme, aby to zariadenie bolo každému dostupné a práve pre to sú určené aj nejaké finančné prostriedky.
Ja som si pozrela aj tabuľku, kde pán minister predkladá, ako budú financované služby. A pozerám, že napríklad ide od stupňa odkázanosti, lebo každý klient, ktorý je odkázaný, čím je vyšší stupeň, tým teda je väčšia starostlivosť. Šiesty stupeň je 456 eur, piaty stupeň 369 eur, výška príspevku pri ambulantnej sociálnej službe je 228 eur, 184 eur, tak samozrejme, že tie poplatky sa zvyšujú. A ja potom už nechápem, no na jednej strane vy ako pravica hovoríte, že všetci majú vykazovať zisk, všetci majú podnikať, všetci majú mať biznis, všetci máme byť oddelení, ktorí viacej robíme, viacej zarobíme, a na druhej strane rozprávate, všetci klienti majú byť rovnakí, všetci majú dostať rovnako peniaze zo sociálneho zabezpečenia, no ja už teraz tomu nerozumiem. Takže ja sa pýtam, ako to je vlastne je, ideme robiť... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12.9.2017 14:59 - 15:00 hod.

Jana Vaľová Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne.
V jednej veci s vami môžem súhlasiť, že, samozrejme, najlepšie je, ak je postihnuté dieťa v svojom prostredí, v domácom prostredí, ak sa oňho stará matka, ktorú pozná. Pretože tak ako ste možno vymenovala tie postupy, že to dieťa treba kŕmiť, naučiť ho kŕmiť, sedieť a všetko možné, čo okolo toho je, tak najlepšie, ak je to matka, ktorá naozaj to dieťa pozná.
My sme zvyšovali príspevok. Áno, niektorí povedia, že je to málo, niektorí, že je to tak akurát, ale väčšina povie, že je to málo, 24 eur. Ale urobili sme to, že tá matka má celoživotné dôchodkové zabezpečenie. A pokiaľ viem, tak pán minister Richter dal verejný prístup a verím, že ho určite dodrží, s čím sa úplne stotožňujem, že chce, čo tu nikdy nebolo, aby matky, ktoré opatrujú svoje deti vlastne, aby mali príjem čistý na úrovni minimálnej mzdy. Myslím čistej minimálnej mzdy. Ja si myslím, že to by bolo také správne a spravodlivé, a verím tomu, že keď takýto prísľub bol, že sa na tom pracuje a že tento prísľub bude naplnený. A to je podľa mňa pre matky veľmi dôležité.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12.9.2017 14:43 - 14:45 hod.

Jana Vaľová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ja si pamätám, sedela som v tejto snemovni, keď sa robil zákon o sociálnych službách v roku 2008 a keď tu ešte sedelo vtedy KDH, SDKÚ, a všetci povedali, že nemajú odvahu na to, aby vôbec takýto zákon pustili, pretože je to veľmi zložitý zákon, ktorý sa dotýka samospráv, žúp a vôbec celého spektra našej spoločnosti. Strana SMER tento zákon priniesla, urobila a stále sa snaží ho novelizovať a stále sa snaží nejakým spôsobom vylepšovať, čo doniesla aplikačná prax.
Pani kolegyňa Jurinová, ja si vás pamätám, myslím, že ste bola podpredsedníčka parlamentu, predsedníčka sociálneho výboru. Za dva roky ste neurobili žiadnu zmenu! Mne sa najviac páči to, že všetci, ktorí sedia v opozícii, potom zrazu vedia, čo všetko treba zmeniť, čo treba urobiť, ako to treba nastaviť, ale vždycky vtedy, ak oni nie sú vo vláde, to je veľmi zaujímavé.
Preto ja veľmi vítam, že vlastne prišla takáto novela opäť sociálnych služieb, a opäť si musím povedať, že prišla za taktovky SMER-u, pretože ten SMER začal s tou zmenou, pomenoval všetky veci a musím povedať, že ja tu čítam mnoho pozitívnych vecí. Napríklad, že sa zvýši finančný príspevok pre obce zriadené sociálnych služieb krízovej intervencie, útulok zo 120 na 150 eur, tak isto ako sa budú poskytovať, presne sú definované príspevky od ministerstva. Rovnako tu máte dohľad a kontrola kvality. Kvalitu, že bude môcť ministerstvo zriaďovať detašované pracoviská za účelom výkonu pôsobnosti hodnotenia kvality poskytovanej sociálnej služby, ktorá sa bude vykonávať od 1. 1. 2018.
Veď samozrejme, toto, ak vzniknú takéto pracoviská, tak tá kontrola bude intenzívnejšia. Veď predsa minister nemôže zo svojej stoličky vidieť každé jedno súkromné zariadenie. Nemôže byť v každom jednom súkromnom zariadení a, samozrejme, musí mať ľudí, ktorí sa týmto budú zaoberať. Ja len pre krátkosť času by som povedala, koľko pán minister odstránil, koľko financií sa čerpalo v pracoviskách, ako sú denné stacionáre, ako sa zneužívali. Nie každý poskytovateľ sociálnej služby, vy poviete len ich zafinancovať čím viac a čím viac a čím viac, ale k tomu sa dostanem.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

12.9.2017 11:28 - 11:32 hod.

Jana Vaľová Zobrazit prepis
Vážení kolegovia, kolegyne, vážený pán minister, vážený pán podpredseda, doterajšou zákonnou úpravou, keď sa považovalo za čiernu prácu aj neskoré nahlásenie zamestnanca do registra... (spravodajkyňa išla vypnúť vyzváňajúci mobilný telefón) ... čiernu prácu aj neskoré nahlásenie zamestnanca do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia Sociálnej poisťovne, si vyžiadala situácia na pracovnom trhu. Žiaľ, našli sa totiž aj zamestnávatelia, ktorí špekulovali a svojich ľudí prihlasovali, až keď prišla kontrola. Zákon mal v prvom rade chrániť zamestnancov a nie znepríjemňovať život zamestnávateľom.
Ja by som sa tiež možno tuná pozastavila, pretože áno, vyvinula sa taká situácia, že možno aj práve na základe takto prísnejšieho zákona si zamestnávatelia uvedomili, že naozaj musia dodržovať určité lehoty a musia tých zamestnancov prihlasovať, pretože ja poviem, pán minister, boli aj také prípady, čo ja poznám, že napríklad zamestnávateľ zlikvidoval všetky papiere a bolo mu jednoduchšie dať pokutu, pretože povedal, že papiere sa stratili. A povedal, že zmaril kontrolu, papiere sa stratili a zaplatil pokutu. Takže nemyslíme si, že ten zákon, ktorý bol predtým, že bol nejakým bičom, ale naozaj musím konštatovať, že priniesol svoje ovocie, zamestnanci určite získali istotu od prvého dňa v práci a vedeli, že ich zamestnávateľ nešpekuluje. Faktom však ostáva, že tento režim bol náporom na administratívu podnikateľov a hlavne na tých poctivých. Ale myslím si, že mnohí si naozaj práve na základe predošlého zákona zobrali nejakú tú zodpovednosť a vlastne začali tých zamestnancov prihlasovať. Aj vďaka dôkladnejšiemu vyžadovaniu si svojich práv zamestnancami môžeme teraz pristúpiť k zmierneniu tohto zákona tak, aby zamestnancov naďalej chránil a podnikateľom nechal väčší priestor na administratívne úkony. Štát má určite a určite využíva, ako odhaliť podvodníkov, ktorí by to chceli zneužívať.
Chcela by som povedať, že táto novela ešte vymedzuje aj pojem "dodávka práce" pre väčšiu jednoznačnosť.
A možno k rozprave, ktorá vznikla, nechcem veľa rozprávať, ale bolo tu, že tento zákon by mal byť retroaktívny. Pán minister sa už k tomu vyjadril, ale ja už v tejto sále počúvam asi tretí zákon, čo sa týka sociálnych vecí, že všetko má ísť retroaktívne, vyplácanie finančných prostriedkov má ísť dozadu, retroaktívne, všetko retroaktívne. A ja sa pýtam, veď boli tu ministri a teraz očakávajú, že my dáme retroaktivitu až do ktorého obdobia. Veď sami mohli zmeniť tieto zákony, sami už vtedy mohli k tomu pristúpiť. A mne je strašne ľúto, že najväčšiu zodpovednosť majú vtedy, pán Mihál povie, keď je v opozícii. Vtedy, keď je v opozícii, vtedy on vie všetko meniť, všetko treba dať retroaktívne, všetko treba vyplatiť, a keď bol minister, tak som citovala vetu, ktorú povedal: Bol som prekvapený, keď som vstúpil do vlády, zistil som po dvoch rokoch, že na nič nie sú peniaze. Takže bývalá vláda nemala peniaze a my máme mať peniaze na všetko.
Ale, samozrejme, to, čo sa dá dať retroaktívne, ako povedal pán minister, nie výmaz pokút, ale; lebo potom každý bude žiadať, že všetky pokuty, všetko, čo bolo vzadu, aby sa všetko opravilo, pretože potom to bude diskriminačné.
A ešte jednu takú maličkú vec, že zamestnávame cudzincov, tu bolo, že tento zákon prinesie, že tu je plno cudzincov a tak ďalej. Ale ja som primátorka nie veľkého mesta, máme deväťpercentnú nezamestnanosť, nezamestnanosť nám skutočne klesá a rozprávam sa bežne s firmami, pretože máme veľkých investorov zo zahraničia, ktorí u nás podnikajú a zvýšili teraz zamestnanosť v SR o 300 ľudí. Mne títo normálne povedia, pošepkajú mi takú vec, čo teda to ani nemôžem počúvať. Že keď padne iná firma, budú radi, pretože dostanú hotových ľudí a si ich zamestnajú z druhej firmy. Pretože naozaj tých ľudí, ktorí možno môžu pracovať v tomto odvetví alebo ktorí vedia pracovať, je veľmi málo. A zase ja sa pýtam, aj naši ľudia odchádzajú do zahraničia a tak isto sa má zahraničie postaviť voči tomu, že naši ľudia tam nemôžu pracovať? Veď sami teraz hovoríme, že aby zostali pracovať ľudia v Anglicku, v Írsku, tí, ktorí možno majú na to schopnosti a zručnosti, veď to je ich slobodná vôľa.
Takže ja si myslím, že určite budeme podporovať, aby tu boli naši zamestnanci, naši ľudia, ale zase musíme brať do úvahy aj to, že nemôžme nechať teraz povedať, že firmy sa nám budú sťahovať do iných štátov len preto, že nebudú mať kvalifikovanú pracovnú silu.
Toľko som len chcela povedať a naozaj tento zákon zjednoduší administratívu a verím tomu, že tak ako si podnikatelia trošku zvykli na to, že musia zamestnancov prihlásiť do tej práce, že teraz to nebudú chcieť zneužiť a nebudú tých zamestnancov využívať, pretože verím, že väčšina je tých zamestnávateľov naozaj zodpovedná a že budú k tomu takto pristupovať. Takže tak isto, ako pán minister povedal, myslím si, že zákon je dobre pripravený.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 12.9.2017 10:45 - 10:47 hod.

Jana Vaľová Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bola určená predsedníčkou výboru; predsedom Výboru Národnej rady pre sociálne veci; predsedníčkou Výboru Národnej rady pre sociálne veci za spravodajkyňu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 662. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. V zmysle oprávnení, no... V zmysle oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej... (čo to ja čítam, papiere mám pomiešané) boli pridelené výborom... (Reakcia z pléna, prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Pani poslankyňa, čo vám chýba?

Vaľová, Jana, poslankyňa NR SR
Čo mi chýba? Nič mi nechýba. Len papiere mám prehodené. (Rekcia z pléna.) Nie je to ťažké, len musím presne pomenovať výbory, aby som sa nepomýlila. (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Áno, samozrejme.

Vaľová, Jana, poslankyňa NR SR
Takže tak. V zmysle oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade... (no jasne) a predloží Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Prosím, pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu. Ospravedlňujem sa za chybičky. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 20.6.2017 16:14 - 16:16 hod.

Jana Vaľová Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Ja tentokrát musím povedať, že v tomto príspevku boli aj odborné témy, s ktorými by som aj súhlasila, napríklad poviem protest prokurátora.
Mestá často majú právnu neistotu, pretože občianske združenia, to si musí práve, pravica na to musí pozrieť, lebo je podporovateľom všetkých občianskych združení, ako je pán napríklad Pachník, pravidelne podávajú VZN-ká ako protest prokurátora. Nastáva právna neistota, potom sa vrátim, prečo k tomu práve vyzdvihnem tie občianske združenia, nastáva právna neistota v mestách, lebo prokurátor zruší uznesenie po 5 rokoch. Tieto uznesenia my posielame na prokuratúru a možno by naozaj nebolo od veci, ak by tie prokuratúry boli posilnené nielen prokurátormi, ale aj asistentami, aby sa na tie všeobecne záväzné nariadenie niekto naozaj pozrel, aby potom nedochádzalo k takým veciam a možno aby sa vydalo nejaké nariadenie aj z prokuratúry alebo aby prokurátor aj preškolil, ako sa tie VZN-ká presne majú robiť, aby nedochádzalo k takým občianskym združeniam, ktoré sa vybíjajú, a môj názor, za účelom pre niečo. Obce a mestá nie sú schopné zvládať agendu. Mestá určite sú. Obce nie, pretože niekde je starosta na pol úväzku a možno by bolo potrebné urobiť spoločnú úradovňu, ako je úradovňa na stavebné úrady. Tam by potom vznikli tie kompetencie nejak sústredené.
No a teraz k pojmu životné prostredie. Tam by som určite takisto posilila aj na prokuratúrach, a nielen prokurátorov, ale aj asistentov. Sudcovia majú asistentov, prokurátori ich nemajú. Robia sa agendu sami. Ja viem, so mnou chodia na úrady práce a prosia, aby sme im mladých ľudí dali, lebo im nemá kto robiť bežnú agendu. Aby, aby, teda či máme aj my na úrade nejakých ľudí, ktorí sú u nás na praxi a podobne.
Životné prostredie je veľmi dôležité a chcem povedať, že tu máme občianske združenia, kde pán Slávek z Bratislavy a pani Janka, v Sade Janka Kráľa nám dávajú 100 až 200 podaní na zrušenie rôznych výrubov stromov a podobne, ktorí nikdy v Humennom neboli a nikde neboli. A prečo? Zrazu niekde zmiznú. Zmiznú, ak ich niekto porieši nejakými prostriedkami na ich členské. Vážení, tak viete, niekedy aj tie občianske združenia, mali by sme sa zamyslieť, koho podporujeme, a mali by sme si povedať, že potom odberajú agendu... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 20.6.2017 15:47 - 15:49 hod.

Jana Vaľová Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. A tak trošku máme málo času, lebo to bolo všetko zmiešané - sudcovia, prokurátori, úplne taký mix.
Po prvé, myslím si, pán Baránik, že vás ospravedlňuje to, že ste podľa mňa nikdy v živote neriadil ľudí. Neviem, čo ste presne, ja som si čítala váš životopis. Ja riadim tisíc ľudí a viem, čo to je, ak prokurátor riadi 900 ľudí, a viem, o čom to je. Vždycky sa vám môže stať, nie, že vás nepočúvajú, ale zlyhá tam ľudský faktor. Pretože sú obrovské tlaky aj na toho prokurátora. Jednak zo strany médií, zo strany aj opozície, ktorá by chcela hneď odsúdiť a zavrieť, či je pravda, alebo nie. A ten prokurátor musí nájsť dôkaz. Keď si povieme, že je 900 prokurátorov, keď hovorím, pán generálny, správne, tak som sa dočítala, a každý rok pripadá na prokurátora o 100 viacej prípadov, tak naozaj tam ten prokurátor musí mať aj na ten dôkaz čas. Veď predsa nemôžme len tak jednoducho niekoho obviniť, obžalovať.
Ak hovoríte o sudcov, no veď si predvolávajme tých sudcov, nech prídu na výbory tí, ktorí o tom rozhodli. Veď predsa ten prokurátor nemôže každý jeden súd strážiť. Veď si ich treba predvolať, tých sudcov, ako rozhodli alebo čo robili, alebo takisto. Veď jeden človek nemôže alebo tá prokuratúra má toľko trestných činov a všetkého, že nemôže ustrážiť, je ich málo.
A teraz poviem k tomu odsudzovaniu. Vy ste dal z jedného súdka a z druhého. Tam sedí pán Galko, ja mu to stále hovorím. Za jeho vlády ma obvinil, že som zlodejka. Dali ma na prokuratúru, prokuratúra ma teda vyšetrovala a povedala, že nič také sa nestalo, dodnes sa stojí, všetko, sú tam tie peniaze, ktoré som ako za občianske združenie nechala starostovi. A tak ste ma strašne chceli odsúdiť a tak ste ma strašne chceli povesiť. Prečo ste potom a prokurátor, ktorý bol za vašej vlády, váš, môžem povedať, politický nominant, aj keď ja si nemyslím, že prokurátori sú politickí nominanti, ale ich volí väčšina, ma neodsúdil, a pán Galko nemá ani ten štipku, aby sa ospravedlnil, musel stiahnuť svoj blog a stále bude kričať, že som zlodejka. To je to, to je to farizejstvo, to sú tie tlaky na prokurátorov a na každého. Takže nehovorme tu o politikárčení... (Reakcia z pléna.) Nekričte na mňa, pán Galko, nekričte na mňa, buďte slušný, ukľudnite sa, ťažko sa... (Prerušenie vystúpenia časomerom a reakcia z pléna.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 7.4.2017 3:12 - 3:14 hod.

Jana Vaľová Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Ja som prv očakávala, keďže som sa prihlásila hneď na začiatku, že bude diskusia teda možno o revíznych lekároch, že každý revízny lekár posudzuje niečo ináč, pretože vlastne chceme aj tento zákon zmeniť, že revíznych lekárov chceme zjednotiť, lebo ináč posudzujú, a myslela som, že to bude taká vážna téma ako odborná. Ale potom som sa dozvedela, že je to téma o pánovi Tománkovi, takže musím povedať, neviem odkiaľ máte jeho zdravotnú kartu, či ju zverejnila Sociálna poisťovňa. (Reakcia z pléna.) No musíte ju mať, ak viete jeho diagnózu. (Reakcia z pléna.) Neko..., neko... Musíte ju mať, ak zverejňujete jeho diagnózu, lebo diagnóza je každého osobná vec a úzko strážená vec. Zatiaľ sa ešte nikde nezverejňuje.
To by som chcela povedať. Viete, kedy vznikol Čistý deň? Čistý deň vznikol 15. 5. 2000, som si to našla. Čiže pán Tománek vtedy dostal prvýkrát akreditáciu. To znamená, že v roku 2000 vládol Mikuláš Dzurinda. Nechcem sa teraz nejak obhajovať, ale vás by napadlo, mňa by teda nenapadlo, ak u mňa je nejaké združenie, ktoré funguje desať rokov alebo dvadsať, aby som preverovala konateľa, ktorý na začiatku dostal túto akreditáciu. Mňa by to ako primátorku naozaj nenapadlo.
A ešte jednu vec. Viete, smeráci, červení, kadejakí. Pani Tománková nastúpila prvýkrát na Úrad vlády za vlády pravicovej, za Ivety Radičovej. Viete, treba si niekedy pozrieť tie súvislosti, že kedy nastúpila pani Tománková, kedy pán Tománek dostal akreditáciu, či to bolo preskúmané v Sociálnej poisťovni, kde visí tento, táto zdravotná karta. Takže viete, môžme rozprávať o tom, že chyby sa dejú, ale musíme sa pozrieť aj do svojho košiara, ja sa budem, odborné veci, musíme sa pozrieť do svojho košiara, kto tú akreditáciu udelil, na základe čoho, či je tá diagnóza naozaj správna. Kedy pani Tománková nastúpila na úrad vlády? Za Ivety Radičovej, pretože aj ja si ju pamätám, ja som s ňou sedela v tej akreditačnej komisii a sedela som s ňou dva roky ešte po Ivete Radičovej, keď padla vláda. Čiže sedela tam a bola... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 7.4.2017 2:18 - 2:20 hod.

Jana Vaľová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Tak sa vráťme k argumentom, odvlečený Marco. Kam? K matke do Švajčiarska? Krajský súd rozhodol, Marco je spokojný, Švajčiari na to dozerajú, chodí do školy. Prečo to teraz nepoviete, ale ste rozprávali, áno, viem, súdny úradník mohol možno citlivejšie urobiť tento, mohol vykonať tuto tento rozsudok, ale každé odobratie je vždycky drakonické, lebo beriete jednému rodičovi a dávate druhému. To dieťa jasne že utrpí nejakú psychologickú traumu. Áno, stalo sa. Ale kam je odvlečený? Však ste zverejnili jeho meno, jeho fotky, vyjadrenia boli, že jeho matka je k..., že je, droguje, všetko. Čo ste vy, jaj ste vy pošliapali tie ľudské práva? Veď keď si to o tom chlapcovi v živote niekto prečíta na internete, tak ho v živote nezamestnajú, bude mať partnerku a tá partnerka bude vedieť takéto veci, ktoré možno nie sú pravdivé, lebo to povedala svokra či babka, či kto to bol.
Rozprávate o neštátnych zariadeniach, veď vy tu stále kričíte, že majú byť neštátne, že majú byť súkromné, veď vy to všetko liberalizujete a teraz nám dávate za vinu ešte aj tie neštátne. A, pani Blahová, už ste vyriešili, alebo teda, kolegyňa, už ste riešili tých 14 prípadov, ktoré mala pani Blahová na, na, na, ako boli Marco, na mobile? Alebo keď sme to chceli riešiť za zatvorenými dverami na výbore, tak ste nemali záujem, len ste to chceli medializovať! Už ste to vyriešili? Už vieme, aký je záver? Takže škoda, že to nevieme, ale na sociálnom výbore... (Reakcia z pléna.)
Pani Blahová, ja s vami nediskutujem, ja teraz reagujem na predrečníka. Prosím vás pekne, nekričte! Vy ste tak alergická, vy môžte tu všetkým povedať všetko, ale akonáhle sa niekto vás niečo, tak normálne tu vyvreskujete, komunikujete, ja som vás nerušila.
Takže za zatvorenými dverami rokovať nie, ale zverejňovať po médiách ľudské osudy, deti, rodiny a všetko, veď aj toto sú ľudské práva, ktoré šliapete a nemyslíte na budúcnosť detí. Tak myslite aj pri všetkom na budúcnosť detí.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 7.4.2017 0:48 - 0:50 hod.

Jana Vaľová Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Pán Tomáš, hovorili ste o blogu Rekviem pre znásilnené dievčatá. Povedali ste, že v živote sa nikdy nepotvrdilo, aby došlo v Čistom dni k znásilneniu, samozrejme, odsudzujem sex maloletej so zamestnancom, kde boli aj vyvodené dôsledky.
Ale zamýšľam sa nad jednou vecou, keďže ste rozprávali o pani Blahovej... (Reakcia z pléna.) Pán Baránik, poprosím vás, rozprávam, vyrušujete ma.
Keďže ste rozprávali o pani Blahovej, ja sa zamýšľam, čo je za tým, aké sú jej pohnútky, alebo či tam nie je aj nejaká osobná trauma, keď rozprávala, ako zobrala dieťa z detského domova, že ho prebaľovala na benzínke, minulé volebné, že bolo celé, ja neviem, že to bolo, že bolo celé nejaké červené, že bolo, že sa oňho zle starali. Neviem, či to vtedy oznámila na polícii. Nie. Všetky matky, pokiaľ som ja spýtala, si dieťa prezlečú v detskom domove a berú si ho vo svojich šatách... (Reakcie z pléna.) Dosť, nekričte po mne, pani Blahová, asi som trafila klinec po hlavičke, nejaká trauma u vás je. Potom začnete vymýšľať, začali ste rozprávať, keď to dieťa bolo aké, v akom strašnom stave... (Reakcia z pléna.) Čo vy ste, však ste tu rozprávali, tu ste to rozprávali... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Hrnčiar, Andrej, podpredseda NR SR
Prosím, pani poslankyňa, reagujte na predrečníka.

Vaľová, Jana, poslankyňa NR SR
Ja sa pýtam, či ste... (Reakcia z pléna.) Ja rozprávam (reakcia z pléna), ja rozprávam, pán Tomáš rozprával pani Blahovej. Ďalej ste, ďalej pani Blahová rozprávala, že deti boli, že dievčatá boli znásilňované a tak. Čo za tým je, vážení? Ak vidíme vo všetkom, že deti sú znásilňované, zneuctené, aj keď to možno nie je pravda, lebo ja verím, že ste to vtedy ohlásila na políciu alebo že to pán Erik ohlásil na políciu, ja normálne rozmýšľam, čo je za tým, čo sú to za pohnútky, čo je to za osobná trauma, ktorú možno chcete preniesť na niekoho iného. Treba sa nad tým zamyslieť.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis