Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

20.6.2018 o 16:58 hod.

PhDr.

Jana Vaľová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 20.6.2018 16:58 - 16:59 hod.

Jana Vaľová Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Ja by som len chcela povedať, že aby sa nestávalo to, čo sa nám stalo v minulosti, a to si hovorím aj do vlastného košiara, že vytvoríme zákon pre zákon, ktorý dokonca, by som povedala, svojím spôsobom prinesie napr. pre mestá a obce zlé opatrenia. Poviem aký.
Môžem vás poprosiť, kolegovia, môžte byť trochu ticho. (Ruch v sále, zaznievanie gongu.) Môžte mi čas? Môžte byť ticho, vás môžem poprosiť? (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Páni poslanci!

Vaľová, Jana, poslankyňa NR SR
Nedá sa rozprávať. (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Nech sa páči.

Vaľová, Jana, poslankyňa NR SR
Musím aj rozmýšľať pri tom, čo rozprávam, nemám to napísané, páni kolegovia. Takže chcem povedať, už mi bežal čas, aby sa nestalo zase to, čo sme prijali kedysi, že musia byť firmy zapísané v registroch, kde sú protischránkové firmy. A mne sa napríklad v meste stalo a považujem to za šikanózne, kde ma udalo Transparency International, že dve eseročky, ktoré desať rokov majú jednakého majiteľa, rovnakého živnostníka, ktorí u nás robili strechu, ich vylúčili, chceli ich teda vylúčiť zo súťaže len preto, že neboli zapísaní v registri. Čiže to bol zákon pre zákon.
Dneska viem, že ÚVO, dneska viem, že ÚVO chce aj zmeniť tento zákon, aby sa tieto malé firmy, ktoré sú v regiónoch a ktoré podnikajú, aby sa mohli dodatočne zapísať, pretože je tam od výšky finančnej obstarávania, kedy sa môžu zapísať. A samozrejme, že teraz to prezentujú, keďže mala som kontrolu a keďže v meste a všetko dopadlo dobre, finančná kontrola bola, teda polroka sa kontrolovalo. Poviem, bola to strecha na štadióne zimnom, kde iné mestá, taká istá strecha stála milión eur, u nás stála 540-tisíc, vlastne sme mali vylúčiť firmu, ktorá bola malá, ktorá bola miestna, len preto, že máme nejaký zákon alebo nový zákon, kde neboli zapísaní. Čiže jedine Transparency na Slovensku chce, aby sme neušetrili možno 300-, 400-tisíc, pretože nesplníme nejaké legislatívne veci, ktoré možno v tomto parlamente sme si povedali a platia na malých živnostníkov, na drobných živnostníkov, na drobné firmy.
Čiže niekedy naozaj robíme zákony pre zákony, a potom sa snažíme takýmto spôsobom možno aj znepríjemňovať život miestnym firmám, malým firmám a zamestnanosti v regiónoch.
Takže treba si dať aj na toto pozor, ak budeme také niečo robiť, aby sme naozaj brali ohľad na firmy, ktoré sú regionálne, a nielen pozerali na firmy, ktoré sú veľké a celoslovenské.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 19.6.2018 12:12 - 12:13 hod.

Jana Vaľová
Ja by som chcela, tlač 1110, je tam, že nehlasovala, že som hlasovala za, poprosím zaznamenať.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12.6.2018 14:55 - 14:57 hod.

Jana Vaľová Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Ja sa vrátim trošku do minulosti a zase zacitujem pána Mihála, kde bola pani Nicholsonová štátna tajomníčka, on bol minister, kedy napísal v svojom blogu po vláde, kedy vládli, že: „Zostal som prekvapený, koľko som chcel urobiť zmien, a skoro sa mi nič nepodarilo, lebo to stopol minister financií.“
Tak ja som veľmi rada, že toto nestopol minister financií, lebo vieme vždycky, že je to o, samozrejme, aj o rezorte sociálnych vecí, ale je to vždycky aj vyjednávanie s ministrom financií a nájsť finančné prostriedky nielen tohto roku, ale ako môj kolega Erik Tomáš povedal, na budúci rok to má byť 120 mil., teraz rezort našiel 85 mil. a 41 mil. sa pridá plus ešte na budúci rok. Takže bolo to o debate, o vyjednávaní. A ja si myslím, že všetci, ako povedal môj kolega, boli spokojní. Ja viem, že dneska, už keď je to zvýšenie na osobnú asistenciu o 1 euro, tak vaša kolegyňa povie alebo kolega, povedia, že malo to byť o 2 eurá. My to všetko vieme. Vždy to bude ináč, ako to predkladáme.
A naozaj myslím si, že tento zákon je veľmi dobrý a ešte na Slovensku za žiadnej vlády sa takéto opatrenie nikdy neurobilo a neurobilo sa zvýšenie naozaj o toľko finančných prostriedkov za opatrovateľstvo, o 120, o 120 eur, ako sa to urobilo teraz.
A stále voláte po systémových zmenách. Ja som nepostrehla, pani kolegyňa Nicholsonová, aby vy ste tu dneska predložili systémovú zmenu. Možno ste prečítala pozmeňováky, ktoré už čítate tri roky, odkedy nie ste vo vláde, stále jedny a tie isté, ako povedal kolega, odídete z výboru. Keď máte vážny záujem, tak tie pozmeňovacie návrhy budete na výbore presadzovať a budete chcieť, naozaj aby prešli.
Takže si myslím, že systémovú zmenu tu nikto nedoniesol z opozície ani lepší systém, ani lepšiu možnosť, a vždy je to o financiách. A som rada, že sa ministerstvo financií tentokrát dohodlo s ministrom práce a všetci s tým súhlasili, aj telesne postihnutí a ich zástupc... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 23.5.2018 17:52 - 18:03 hod.

Jana Vaľová Zobrazit prepis
Vážená pani ministerka, vážené kolegyne poslankyne, kolegovia poslanci, vážený pán predseda parlamentu, aj keď musím povedať, že nie som vo výbore pre pôdohospodárstvo, a vlastne v druhom čítaní, kedy strana SMER mala klub a rozoberali sme tento zákon, musím povedať, že veľmi intenzívne a búrlivo, pretože naozaj sme rozsiahly klub. Musíme povedať, že sme tam starostovia, primátori, rovnako, samozrejme, milovníci zvierat a každý mal svoj názor. A je to taký zákon, mne to pripomína, spojím niečo nespojiteľné, ale zase poviem prečo. Mne to pripomína, keď som tu bola asi, keď tu sedelo ešte KDH a my sme predkladali zákon o sociálnych službách. A vtedy, si pamätám, že poslanci KDH povedali, že by ho v živote nepredložili ani by ho nezadefinovali, pravica, lebo ide naprieč politickými spektrami, musí byť schválený vo VÚC-kach a dotýka sa strašne veľa inštitúcií. Veľmi ťažko sme definovali a vždy našou vlajkovou loďou, SMER-u, boli sociálne veci a sú sociálne veci a pamätám sa, ako ťažko sa tento zákon rodil, a poviem, prečo ho prirovnávam s týmto zákonom. Určite, samozrejme, ako všetci sedíme, v prvom rade, si povieme, že je najdôležitejšie sa starať v tomto štáte o ľudí. Ale potom si povedzme, chvíľu prejdem, že aj tie zvieratá sú akýmisi spoločníkmi, podporujú terapiu a sú akýmisi sprievodcami možno aj tých ľudí, ktorí sú telesne postihnutí, zrakovo postihnutí a podobne.
Ale vrátim sa k tomu zákonu o sociálnych službách a to preto, že viem, čo tu vtedy bolo, aké to bolo búrlivé, čo všetko to prinesie v praxi, aké to bude mať problémy a tak ďalej. Áno, je to pravda. Má tento zákon problémy. Ja si predstavujem, že by sa mal ešte vylepšiť, ja si predstavujem takisto, že by malo byť tam viacej financií, ale to všetko ukázala až 10-ročná prax a každý zákon vlastne ide, alebo teda sa aplikuje do praxi a v praxi sa postupne ukazujú tie slabiny a medzery a neverím, že existuje zákon, ktorý vyhovie 100 % všetkým skupinám alebo každému jednému občanovi. Takže určite v prvom rade sa tu schvaľujú zákony, ktoré majú záujem alebo ktoré sú pre ľudí a starajú sa o ľudí, a je to podľa mňa možno 80 % zákonov, nechcem sa miešať do iných zákonov, ktoré tu existujú alebo ktoré sa týkajú iných odvetví.
Keď sme začali, keď sme teda začali už aj v druhom čítaní tento zákon pripomienkovať, naozaj sme aj my rozmýšľali, že čo sa tam dá vylepšiť, čo sa dá, čo sa dá urobiť, aj keď verím pani ministerke, lebo verila som to pri každom našom zákone ministrovi, že si nedovolí predložiť zákon, aby ten zákon nekomunikoval s organizáciami, ako je ZMOS, ako sú rôzne odborné organizácie, ktoré, ktoré pripomienkujú zákony, ale zase sme trvali na tom alebo chceli sme povedať aj to, že aj poslanci Národnej rady sú práve preto tuná tá, taká posledná dištancia sú zákonodarci, že teda takisto sa stretávajú s ľuďmi, s odbornými organizáciami a majú možnosť a právo tento zákon zmeniť, a musím povedať, že odznelo tu mnoho pozmeňujúcich návrhoch, na ktorých sme spoločne pracovali. Nebudem teraz hovoriť, či vy ste predkladali ten prvý návrh, niekto predkladal druhý a práve preto hovorím, že ten návrh sa tak ťažko rodil, ako sa rodia zadefinovania starostlivosti možno o ľudí. Je starostlivosť o zvieratá a tak ďalej, čiže vlastne tie zákony nie sú jednoduché, pretože v každej rodine máme, máme starých rodičov, deti a podobne, to sú, a v každej rodine skoro máme psíka, mačku. Ja už tie zákony volám, že psy a mačky, tak zo žartu ako, v každej rodine máme zvieratko a každý si predstavuje, predstavuje niečo, čo by do toho chcel zatransponovať.
Musím povedať, že čo sa týka, mňa zaujímali veci, ktoré sa týkali miest a obcí, pretože už dneska som tu vystupovala a spomínala som ako primátorka, čo sa týkalo pri, pri..., keď tu sedela pani ombudsmanka detí a školstva, tak najviac ma zaujalo, keď sme robili spoločný pozmeňovací návrh, vec, ktorá bola, že v tomto pozmeňujúcom návrhu nebolo, aby obce mali rovnako možnosť prístupu alebo aby vedeli o začipovaní, o začipovaní týchto psov. Pretože keď prídete na obec, je klasika, že obec vydá známku, má nejakú registratúru a podľa tej registratúry sa potom platia dane, aby nevznikala kumulovaná záležitosť, že veterinár začipuje a obec nebude vedieť, že ten pes je začipovaný, takže veľmi dobre sme spolu pretransformovali do tohto zákona, že keď vlastne začipujete zviera, okamžite dostáva od veterinárov správu aj obec. Čiže tým pádom obci uľahčíme a mestám uľahčíme nejakú tú evidenciu a možno, aj ako kolegovia niektorí poznamenali, že budeme mať viac tých, ktorých, ktorí vlastne budú nám, budeme vedieť, že chovajú psov, lebo stáva sa nám to, musím povedať, že stáva sa nám to, aj keď ja nie som v tom až taký veľký optimista, ale myslím si, že tento počet stúpne platenia daní, lebo sa nám stáva, že nám napríklad, aj nám sa stalo v meste, že mali vlčiaka dokonca a nemali ho, mali ho, mali ho dokonca v obytnom dome a tento pes vôbec nebol registrovaný. Takže určite toto napomôže, táto registratúra.
Rovnako sme rozmýšľali nad tým, musím povedať, že pán Bernaťák mal taký dobrý nápad, že teda, lebo rozprávame, že sú psy, ktoré majú možno 7-8 rokov, tak tí už asi sa nebudú množiť, sú spoločníkmi starých ľudí a títo ľudia, ktorí majú finančné problémy alebo majú nízky dôchodok, takisto budú musieť tých psov začipovať kvôli poriadku, tak štát, sme túto povinnosť preniesli na štát a dokonca sme tam urobili jednu vec, že nielen na osoby v hmotnej núdzi, pretože niekto, môže sa tu niekto zase ozvať, lebo ak im akýkoľvek dáte názor, tak hneď je na to protinázor, že na osoby v hmotnej núdzi, lebo niekto povie, že osoby v hmotnej núdzi sú práve tí, ktorí, ktorí sú neprispôsobiví občania. My sme tam dali aj na minimálny dôchodok, čo znamená, že minimálny dôchodok dneska činí v štáte 280 eur a je to dôchodok, ktorý je zásluhový. To znamená, že ste si museli odpracovať viac ako 30 alebo 40 rokov. A ja si myslím, že ak títo ľudia naozaj pre našu spoločnosť toľko odpracovali a sú v takomto režime, lebo vieme, že tie dôchodky sa rôznym spôsobom prideľovali a rôznym spôsobom sa počítali v rôznych rokoch, tak si myslím, že je tento návrh veľmi taký spravodlivý. A takisto to pomôže týmto občanom, ak chceme mať poriadok.
Rovnako by som chcela povedať, že pripravovali sa ešte pozmeňovacie návrhy ohľadom, ohľadom, dosť veľká diskusia bola aj v našom klube, že pes bude vlastne majetkom obce. Takže rozmýšľali sme nad tým, že bude majetkom obce. Na jednej strane áno, je pravda, že ak, ak má ho obec v majetku, tak ho potom môže niekomu darovať, áno, len sa musí nájsť darca a na druhej strane je ďalšia vec, že ak prejde postupne, teda psi, ktorí nebudú začipovaní a budú musieť byť v obciach, tak sa musí jednoducho tá obec na to pripraviť. To znamená, že dnes ak by sme, tak ako je to v pôvodnom návrhu zákona, že by sme v roku 2018, tieto obce by okamžite týchto, týchto, tieto, nielen pes, ale aj zviera akékoľvek, ak by tieto obce ich okamžite prebrali do svojho majetku, to znamená, že nie sú na to ešte pripravené, nie sú na to ešte pripravené. Tak sme tam dali, a to na konci prečítam pozmeňujúci návrh, kde obce dostanú prechodné ustanovenie, aby sa na to pripravili, a tak ako novonarodené psy sa začipujú do roku 2018, ostatné do roku 2019, aj obce sa budú môcť pripraviť na tento proces, lebo povedzme si, že to nie je jednoduchý proces a tá starostlivosť o zvieratá takisto nie je jednoduchý proces.
Myslím si, že stále môžu byť pripomienky a aj pán Zsolt Simon má, má, má pripomienky, ktoré, ktoré určite pani ministerka povie, či sú, či sú opodstatnené, alebo nie sú, ale verím tomu, že, ako som povedala, je to tak živý zákon, zákon o zvieratách, o ich ochrane, o ich chove, že naozaj sa nedá, nedá povedať, že tento, to, čo dnes alebo čo sa schváli, že to bude definitívne, pretože určite prídu ďalšie zmeny, tak ako prídu v zákonoch, ktoré, ktoré obsahujú veľký, teda ony zasahujú aj do trestnoprávnej roviny, tento zákon. Obrovské spektrum zákonov zasahujú do, do miest a obcí, zasahujú legislatívne do veľmi veľa, veľmi veľa zákonov, takže tam je to vždycky zložité a veľmi ťažké. Chcela by som teraz prečítať pozmeňujúci návrh, ktorý máme ešte, poslanca Národnej rady Jany Vaľovej a Tibora Bernaťáka k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa č. 39/207 Z. z. (pozn. red.: správne „č. 39/2007 Z. z.“) o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, so žiadosťou o jeho predloženie na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky:
V čl. IV sa na konci pripájajú slová: okrem čl. I bodu § 80 22 odsek 17, ktorý nadobúda účinnosť 31. októbra 2019. (Pozn. red.: správne „okrem článku I bodu 80 § 22 ods. 17, ktorý nadobúda účinnosť 31. októbra 2019.“)
Odôvodnenie. Zavádza sa odloženie účinnosti predmetného ustanovenia pre obce, aby sa mohli pripraviť na navrhovanú právnu úpravu starostlivosti o odchytené túlavé zvieratá pri prechode vlastníctva na obec.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.5.2018 14:53 - 14:55 hod.

Jana Vaľová Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Pán predsedajúci, ďakujem veľmi pekne, že ste ako jeden z mála prečítali moje meno správne, že som Vaľová. Ja sa vôbec na to neurážam, už som tu niekoľko rokov a jedni čítajú Valová, druhí Vaľová, ja už to tak chcem nadniesť, lebo už naozaj nebuďme osobní, lebo..., lebo si myslím, že netreba. Trebárs že by sme sa trošku usmievali a treba, aby sme veci brali tak, by som povedala, profesne. Takže ja sa na to neurážam a volajú ma kolegovia Vaľová, Valová, kadejako. Beriem to už tak, že je to tak, že každý si to nejakým spôsobom prečíta alebo povie, nie je to podstatné, ale každý vie, že sa jedná o mňa.
Chcela by som sa spýtať pani, pani ombudsmanky, reagujem, že či pracuje na rovnakých prípadoch, ako pracuje pani ombudsmanka pre telesne postihnutých, či má to nejak v programe, že čo má táto ombudsmanka, má aj táto, alebo či nejak, keď sa požiadajú, tak spolupracujú. Lebo mne to trošku také pripadá, že a táto urobila toto, a prečo vy ste ten istý prípad nerobila. Ja mám pocit, že keď mám aj ja na úrade a dám, niečo zadám jednému človeku, tak nemusím to zadať aj druhému, aj tretiemu, lebo celý úrad by potom pracoval na jednej veci, takže verím tomu. A potom takisto, beriem, áno, stávajú sa prípady, treba ich riešiť, treba možno zájsť aj do zákona. Ja som si prečítala, že tam navrhujete dokonca aj zmeniť zákony na ministerstve školstva. Treba zmeniť aj zákony, od toho sme tu my, čo povedala pani kolegyňa Zimanová, dúfam, že ju správne prečítam (povedané so smiechom), Zimenová.
Takže ale jednu vec ešte chcem povedať, nehnevajte sa, vykríknuť, toto je problém, urobiť z toho mediálne faux pas a potom to nechať. Ja keď počúvam, že ste riešila, pani komisárka, od novembra do mája ste vyriešila prípady, ja to viem, pretože naozaj ísť do hĺbky prípadu a dôjsť k riešeniu cez toľké inštitúcie niekoľko, niekoľko mesiacov trvá. Ale najlepšie je to, že vykríknem: „Aha, a tu zhorel dom a za toto môže tento!“ Ale potom ten druhý musí ten dom postaviť, urobiť a to je ten systém práce a to je ten systém práce, o ktorom tu nikto nehovorí, aký je náročný.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.5.2018 14:36 - 14:38 hod.

Jana Vaľová Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Oceňujem pani kolegyňu. Určite ten prejav bol neporovnateľný s predtým, čo tu bolo. Že pani kolegyňa sa pýta pani komisárky, tak verím, že pani komisárka odpovie, aj keď za každou otázkou zaznieva otázka, čo ste urobili, čiže asi nič, ale teším sa alebo verím, že bude odpovedané.
Ja som si len tak prezrela, strana 25, 26, 27 sa zaoberá legislatívou poskytovanie diétneho stravovania pre detí a žiakov. Zase musím povedať, základné školy, materské školy patria pod mestá a obce. Ja mám tiež také prípady, dokonca dnes ráno mi volala riaditeľka, že majú dievčatko v 5. ročníku, ktorému mixujú stravu, mixujú stravu, a že odišlo dneska s nimi, lebo rodičia majú pocit, že ju nechcú zobrať na výlet školský. Nebolo to tak, išlo dieťatko na školský výlet, ale rodičia nakoniec povedali, že pôjdu s ním. Rozhodli sa sami, aj keď toto dieťa má mixovanú stravu. A stretávam sa s rôznymi vecami, ale nechám to na komisárke, ako ona vyhodnotila.
Ja niekedy chápem aj to a riešila som prípad, kedy 10-krát volali učiteľky, a vy im nezabránite v tom, že zavolajú policajtov, že decko sa nespráva tak, ako má. Ja chápem, že to dieťa je integrované v tej triede, len treba niekedy povedať, či je to preňho dobré, či nenarušuje celý učebný proces ostatných žiakov, pretože sú také výkyvy správania, a my sme to mali, že učiteľky mi volali policajtov, lebo nevedeli zvládnuť dieťa, aj keď tam bol asistent. Viete, tak ťažko je posudzovať veci, každý to vidíme svojimi subjektívnymi očami, ale neviem, či sú, majú tu byť tie konkrétne prípady, ale verím, že pani komisárka vám odpovie, a aj ja som zvedavá, ako sa tieto prípady riešili, lebo sú na bedrách riaditeľov, zriaďovateľov a učiteľov týchto škôl, a všetko sú to individuálne osoby, ktorí pracujú s týmito deťmi. A nie je to jednoduché, verte... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.5.2018 14:15 - 14:17 hod.

Jana Vaľová Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Pani poslankyňa Zimenová, vážim si nezávislých odborníkov, ale čo je to nezávislosť? Pani Dubovcová tu bola dva roky a hlasovala za SDKÚ a za koalíciu. Pozrite si jej hlasovanie. Každé jedno hlasovanie bolo za SDKÚ. O čom sa rozprávame? O akej nezávislosti? Však keď ste nezávislá na kandidátke, tak vaše hlasovania musia byť úplne iné, podľa vášho svedomia a vedomia. Takže taká je Tomanová, ktorá sa tiež vzdala, že nie je členkou strany, lebo Dubovcová tu sedela. Ja si to pamätám, ja som tu bola. Každé jedno hlasovanie bolo za všetko, čo predložila vláda, SDKÚ, všetko bolo odhlasované. Viete, to je taká nezávislosť, že, no nebudem, nebudem to polemizovať. Tomanová sa tiež vzdala členstva v strane, čiže tiež môžem povedať, že je nezávislá. Ťažko budeme o tom polemizovať. A ak je niekto nezávislý, viem, že sa nevie dostať na kandidátku. Ja tomu veľmi dobre rozumiem, pretože máme taký systém volebný, aký máme, čiže ide cez politické strany, tak nerozprávajme tu o nezávislých kandidátov, lebo vás musela nominovať všetkých politická strana. Určite, nedá sa to. Tak skúste zmeniť systém alebo pokúsme sa zmeniť systém a potom rozprávajte o nezávislosti, ale dneska to určite nie je na mieste.
A pani kolegyni Blahovej poviem, pani kolegyňa, vy ste sudca, kat a okamžite už aj šibenicu máte postavenú. Takže počkajme si, prosím vás pekne, na tú správu NKÚ a potom ja, ak to tak bude, určite vám dám za pravdu. Ale aby som dopredu odsúdila niekoho, ja hovorím, že dopredu máme všetkým poodsudzovaných, pretože my sme tí správni v opozícii. A ja už mám len taký pocit, že kedy tu bude normalizácia. A to už kopu ľudí rozpráva. Kedy tu bude normalizácia opäť na Slovensku a budeme si stavať, že pozrieme na to, kto, ako bolo niekedy, a povieme, tento je vrah, tento je tento, tento je ten, tak potom rozpusťme všetky úrady.
A čo sa týka OSN. Áno, zvolme si kandidátku po pani Tomanovej, skúste, nech to nie je nikto z parlamentu, nech to nie je nikto za žiadnu politickú stranu. A ja neviem, ako to bude, však ho budú voliť zase poslanci...(Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Glváč, Martin, podpredseda NR SR
Pani poslankyňa Blahová, tretíkrát. Trikrát ste skočili do reči a komentujete.

Vaľová, Jana, poslankyňa NR SR
Zas, zas ho budú voliť poslanci z politických strán. Veď zase sme tu všetci nominanti politických strán. Tak sa tu nehrajme o slovíčkarení, ale hrajme sa tu na odbornosť správy pani Tomanovej.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 23.5.2018 14:03 - 14:11 hod.

Jana Vaľová Zobrazit prepis
Príjemný, dobrý deň opäť. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci, za pripomienku, máte pravdu. Zobrali sme to možno tak s pani komisárkou, že sme skončili 11.08 hod., ale máte pravdu. (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Glváč, Martin, podpredseda NR SR
So súhlasom. A máte 10 minút.

Vaľová, Jana, poslankyňa NR SR
Ďakujem pekne. Zastavili sme sa pri tom, pretože pokračujem vlastne v reči, ktorú som začala, kde sme hovorili o počte podnetov v roku 2017: 358, počet otvorených podnetov z roku 2016, ktoré riešila komisárka, 146 a celkový počet šetrených podnetov v roku 2017: 504, počet vstupov do súdnych konaní v roku 2017: 63, počet otázok oprávnených v oblasti právnej 325, v oblasti sociálnej 258 a celkový počet otázok alebo celkový počet vecí, ktoré sa riešili, 583. Otázky boli zaznamenané prostredníctvom internetovej stránky, nepretržitej telefónnej linky, ako aj v stretnutiach, ktorých sa komisárka osobne zúčastnila. V roku 2017 bolo doručených 941 podaní, z toho 358 podnetov podaných v zmysle zákona a 325 otázok, ako som hovorila, a 258 otázok týkajúcich sa sociálnej ochrany.
V tejto správe sa však nenachádzajú podania z roku 2018, a to som sa bola opýtať teda na úrade, lebo sa dotknem aj toho hospodárenia a finančných prostriedkov. Podania z roku 2018, ktorý úrad eviduje v tejto chvíli, je už okolo 150, kde v živých spisoch na jedného zamestnanca pripadá až 70. Rovnako som si prečítala plán na rok 2018, kde sa okrem vykonávaného monitoringu vo všetkých typoch zariadení plánuje ešte monitoring na 160 základných školách, pritom spolupracujú s 56 školami v oblasti eliminácie šikany, v rámci toho s nami spolupracuje aj 156 detí ako s úradom.
Preto som si pozrela aj počty zamestnancov na danom úrade. Zamestnaných na plný úväzok má tento úrad 12. A dostanem sa k rozpočtu, pretože som predtým povedala, že považujem návrh pani poslankyne Blahovej vykonať len v jednej, jednej inštitúcii u pani komisárky za taký trošku, ako som povedala, politická objednávka, lebo som chcela vedieť, naozaj s koľkými peniazmi tento úrad hospodári. V roku 2017 bol po úprave rozpočet 350-tisíc eur, z toho takmer 78 %, keďže som prečítala, že je 12 zamestnancov, sú mzdy, čiže celková cena práce, čo činí finančne aj s odvodmi 273 808. Keď toto všetko odpočítame, tak výdavky, ktoré boli mimo miezd za minulý rok, boli 73-tisíc a z tých 73-tisíc je 36-tisíc prenájom priestorov. Čiže to sú také relevantné úplne jednoduché výdavky dokázateľné. Čiže pani komisárka mala necelých, nejakých 35-36-tisíc mala na to, aby mala iné výdavky, ako sú mzdy, ako sú prenájmy. Takže naozaj, naozaj si myslím, že tam, ako hovorí pani Blahová, kontrola je veľmi potrebná, treba to skontrolovať, lebo sa jedná o veľké finančné prostriedky. Ale myslím si, že nikto sa tomu akože nebráni, len nemám rada, ak sú to politické objednávky, osobné veci, pretože na základe toho, čo tu bolo povedané v tom predslove pani Blahovej, tak hovorila som, že 70 % boli nadávky na pani komisárku osobné.
A preto keď som aj počúvala správu predsedu NKÚ pána Mitríka, to som povedala, hovoril, že z poľského parlamentu Úrad kontroly v Poľsku dostáva návrhy na kontrolu často od poslancov parlamentu, ale nikdy nie cielene na jednu osobu alebo cielene na jeden inštitút, pretože sú to politické objednávky.
Zopakujem už iba poslednýkrát to, čo som povedala na začiatku, a chcela som to ešte raz povedať, lebo bola by som rada, aby kolegovia pristupovali tak profesionálne k tomu a aby sa odosobnili, aj keď, samozrejme, v parlamente neexistujú, že niekto nemá politické tričko. Ale ešte raz, ak sa vyčíta Viere Tomanovej, že jedna z najväčších chýb je, a to sa jej vyčítalo, teda u kolegyni skoro počas celého prejavu, že je smeráčka alebo že bola nominovaná za stranu SMER, myslím, že pani Tomanová sa vzdala politickej príslušnosti pred vstupom. Tak ešte raz, tak ešte raz zdôrazňujem, pán Kandráč bol nominantom HZDS, pani Dubovcová bola nominantkou SDKÚ. Sedela v tejto lavici v parlamente a bola takisto poslankyňou, ako bola Viera Tomanová. Takisto bola volená týmto parlamentom. A myslím si, že v tomto parlamente sú vždycky podľa slobodných volieb ľudia, ktorí zastupujú politické strany. Neexistujú tu nezávislí poslanci, to sú len takí, by som povedala, ubeženci, ktorí opustia vlastnú stranu, odbehnú. Ja tu vidím v laviciach aj takých, ktorým to nikto nevyčíta, a možno by mal, že už sú v piatej-šiestej strane, že sa vyvezú po chrtoch iných politických strán, a ja už ani neviem, koho zastupujú, lebo som z toho úplne pomotaná.
A tak som veľmi rada, ak sa povie, že áno, tento človek bol v tejto strane alebo zastupuje, pretože máme jasné pravidlá. Ja si myslím, že pani Tomanová bola celý život len v jednej strane, ale mňa viacej vyrušuje alebo by ma vyrušovalo, keby bol niekto, kto už prebehol štyri-päť strany, a to znamená, že nenesie jasné nejaké odkazy, ale vlastne kade vietor, tade plášť. Ale hovorím, že pani Tomanová nie je nominantka, takže poprosím vás, vyvarujte sa tomu, že jej vyčítate jej politickú príslušnosť, lebo všetci doterajší ochrancovia práv boli zvolení za politické strany a sedeli v tomto parlamente.
Ja si myslím, že táto správa je dostatočná, rozsiahla. Myslím si, že je v nej mnoho vecí. Určite v nej nie sú príbehy, ktoré by si niekto želal, a krstné mená a priezviská detí. A ešte raz zopakujem, beriem to v živote pragmaticky, lebo som primátorka, a dnes tu stojím a nemôžem vedieť presne, čo sa môže o chvíľu udiať, že mi zazvoní telefón, čo sa môže stať kdekoľvek na inom mieste, ale základ je to, že človek, ktorý je v danej inštitúcii alebo riadi danú inštitúciu, vie daný problém riešiť alebo vie sa k nemu postaviť. Pretože ak by dneska niekto chcel povedať, ako pred chvíľou tu bolo povedané, a v tejto škole v Sobranciach sú také problémy a zajtra budú tam v tej škole také problémy. Áno, budú. Samozrejme, že budú. Ale je dôležité, ako sa k nim postavíme, ako im budeme čeliť a či ich dokážeme vyriešiť.
A skončím tou vetu, ktorá sa mi tak strašne páčila z výroku Európskeho súdu. Na to nezabúdajme, že to, čo sa nemusí páčiť jednému sudcovi alebo sudcovi, ktorý rozhoduje, keď zasiahne ombudsmanka, to, čo sa nemusí páčiť našej kolegyni, jasne definuje Európsky súd na ľudské práva a týmto skončím. Rešpektujme to, záujem dieťaťa je vždycky nadriadený nad záujem rodiča a nad záujem kohokoľvek a všetci na to môžme mať rozdielne názory.
Takže ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci, skončila som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 23.5.2018 11:42 - 12:02 hod.

Jana Vaľová Zobrazit prepis
Vážené kolegyne poslankyne, vážený pán predseda parlamentu, kolegovia poslanci, chcela som začať trošku ináč, ale musím sa vrátiť k predošlej rozprave.
Viete čo, veľmi ma prekvapujú také slová pani kolegyne Blahovej, že to, čo komisárka urobí za rok, pani Blahová urobí za tri mesiace. Vynikajúco, poslanci robia za tri mesiace. Ja si myslím, že pani Blahová dokázala by zastávať všetky funkcie. Pani Blahová, ja s vami nediskutujem, prosím vás, nevykrikujte na mňa. (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Danko, Andrej, predseda NR SR
Prosím, o kľud v rokovacej sále. Nech sa páči.

Vaľová, Jana, poslankyňa NR SR
Ja som ani na vás nereagovala. Prečo ste taká nervózna? Však sa ukľudnite a nevykrikujte na mňa, poprosím vás. Dobre? Neviem, pani Blahová chce rozkázať všetkým, ona má jediná pravdu v tomto, v tomto, v tejto snemovni, nikoho si nechce vypočuť. Ona dokáže zastávať prácu komisárky, prácu poslankyne, ja jej k tomu gratulujem, že ju zatiaľ ešte takto nikto neocenil, lebo ja si vždycky počkám ako ocenia. Pani Blahová, vy trpíte samomluvou? (Povedané so smiechom.) Ale ja nemôžem rozprávať, pán predseda, keď stále hovorí. (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Danko, Andrej, predseda NR SR
Dobre, poprosím vás, naozaj sú faktické na reakcie.
Nech sa páči, pani Vaľová.

Vaľová, Jana, poslankyňa NR SR
Ďakujem vám pekne, pán predseda. Takže verím tomu, že sa takéhoto ocenenia dočkáte, že možno raz budete... (Reakcia z pléna.) Zase. (Povedané so smiechom.)
Pani Blahová, ja neviem, môžte ma nechať rozprávať alebo chcete prísť tuná ku mne? (Povedané so smiechom.) Takže verím tomu, že sa možno raz takéhoto ocenenia dočkáte alebo po, alebo kresla, po ktorom tak strašne túžite, lebo vy už ste sa sama ohodnotila. Nechajte ľudí, nech vás ohodnotia, vašu prácu. Ja si myslím, že sú tu demokratické voľby, takže určite to príde.
Takže chcela by som jednu vec povedať. Poprosím vás, rozprávate o politických, o politických, o tom, aká je pani Tomanová politicky závislá, lebo je smeráčka. Ja sa spýtam do minulosti. Akí boli všetci ombudsmani, ktorý z nich bol nezávislý? Ktorého ste volila aj vy, pani Blahová, v parlamente, keď ste tu bola predtým, áno, ktorého ste volila. Pani Dubovcová. Pani Dubovcová bola straníčka... (Reakcia z pléna.) Áno, bola za SDKÚ poslankyňa. Tak ja sa pýtam... (Reakcia z pléna a prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Danko, Andrej, predseda NR SR
Dobre. Ja vás poprosím takto, že skúste sa vyvarovať týchto osobných vecí, zastavte chvíľu čas, poprosím vás a naozaj, pani poslankyňa, jedna aj druhá, tie osobné veci vynechajte (reakcia rečníčky), reagujme, reagujme faktickými a zachovajme slušnosť v tejto sále, lebo cítim medzi vami napätie. Môžem vás poprosiť...

Vaľová, Jana, poslankyňa NR SR
Áno, ale ja nemám napätie žiadne s pani poslankyňou. (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Danko, Andrej, predseda NR SR
Dobre, naozaj...

Vaľová, Jana, poslankyňa NR SR
Ja len sa k rozprave, pán predseda, vyjadrujem... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Danko, Andrej, predseda NR SR
Dobre, tak skúste obidve teraz počúvať mňa, a nech sa páči, pani Vaľová, bez prerušenia a, pani Blahová, pokiaľ, tak jednu cigaretku. Dobre? Ďakujem veľmi pekne. (Smiech v sále.)

Vaľová, Jana, poslankyňa NR SR
Lebo ja jednoducho sa vyjadrujem k predošlej rozprave a nemôžem povedať, že niekto anonymne v sále niečo povedal, keď vystupovala pani poslankyňa Blahová, ktorá tu strašne kritizovala, aká pani Tomanová je politická.
Tak jednoducho, ja sa pýtam, boli všetci ombudsmani alebo pochádzali z politických strán? Pochádzali. Veď ja tu sedím v tomto parlamente už dlhodobo. Ja si pamätám, že pán Kandráč bol nominantom HZDS a každý jeden ombudsman, ktorý bol volený v parlamente, bol nominantom niektorej strany. Pani Dubovcová, ktorú tak vysoko vychválila pani kolegyňa, lebo je blízka jej politickému spektru, bola z SDKÚ. Tuná sedela vpredu, ja si ju pamätám a pani Tomanová bola navrhnutá za SMER. Tak sa skúsme nad tým povzniesť, nerozprávajme tu, že máme dvojaký meter, že niekto tu zrazu prišiel a ja verím tomu, že tí ombudsmani sa jednoducho, alebo, aby bol správny výraz, ochrancovia práv, sa jednoducho povznesú nad svoju politickú činnosť, a keďže boli zvolení, tak verím tomu, že nemiešajú určite politiku do ochrany práv detí, a k tomu budem rozprávať.
Takže by som bola veľmi rada, ak by sa uvádzali fakty, ak by sa naozaj v tých prejavoch a ak sa niekomu vyčíta odbornosť, vyčíta sa odbornosť správe, ja z tej správy budem takisto citovať, čo všetko je v tejto správe, ak sa vyčíta odbornosť, tak ja vás chápem, že poslanci veľmi radi, ja to volám, že plagátové výrazy. Že absolútne nič tam nie je, absolútne nič správa nerieši, je politická, vy ste v takej strane a bodka. Áno, to, to rozprávate na plagátoch, na bilbordoch a to sú predvolebné mítingy. Ale tu sme poslanci Národnej rady, tak by som bola veľmi rada, aby sme si povedali pravdu, ako to je. A keď sme sa bavili o politickej objednávke, a zase to hovorila pani kolegyňa Blahová, lebo zase niekto povie, že si vymýšľam, tak ja vám zacitujem z uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré prijal ľudskoprávny výbor, kde, a budem sa baviť aj o rozpočte tohto úradu, kde jednoducho bola navrhnutá, kontrolovaná len pani Tomanová, aj keď tu máme tri úrady. Prečo práve len pani Tomanová? Lebo tomu hovorím, ako som to nazvala, lebo je to politická objednávka, nájsť niečo pani Tomanovej.
No a teraz poďme k veciam, ktoré sú, ktoré som chcela povedať. Dovoľte mi, aby som sa vyjadrila k trom bodom, k jednému som sa už kvázi aj vyjadrila, ktorú predkladá komisárka Viera Tomanová. Mňa zaujala časť súdne konania. Komisár pre deti je primárne oprávnený a aktívne sa zapája do prebiehajúcich súdnych sporov a konaní, procesu dokazovania, nositeľom subjektívneho je práva, nielen navrhovať dôkazy, ale byť prítomný na ich vykonávaní, podávať vyjadrenia k vykonaným dôkazom, nahliadať do súdneho spisu, namietať zaujatosť sudcu či iných subjektov konania. Komisárka je totiž viazaná mlčanlivosťou zo zákona a možno práve preto má aj možnosť vstupovať do spisu, nie ako je to v prípade poslancov Národnej rady.
Pretože sme sa stretli s prípadami a ja si to veľmi dobre pamätám, pretože som v tomto parlamente už dlhšie, keď poslanci chceli vstúpiť do súdnych spisov, navrhovali dokonca vtedajšej ministerke pani Žitňanskej, ja som na tom výbore bola, aj ministerstvu vnútra, aby, a to im jasne a zreteľne odpovedalo, že do týchto spisov vstupovať môžu iba oprávnené osoby, a to práve z dôvodu medializácie a poškodzovania práv dieťaťa.
Ja si pamätám ten výbor, keď tam bola pani Nicholsonová, keď nám povedala na výbore, že ale pani Blahová vie všetky tie deti a všetky tie mená a vy si ich prečítate, vyšlo to v novinách, nebudem im robiť reklamu a všetky mená boli zverejnené. Pamätám si, keď vzišla požiadavka z výboru, keď vzišla požiadavka z výboru, že ideme kontrolovať spisy, súdne spisy. Tak ja sa pýtam ako, aké má poslanec vzdelanie na kontrolu súdnych spisov? Neviem. Teda ja by som si to netrúfla, kontrolovať súdne spisy, aj keď môžem povedať, že sú rozhodnutia súdu, ktoré sa mi nepáčia. V mnohých prípadoch sa týkajú možno aj mesta Humenné. Ale aké máme na to právo? A, samozrejme, ak vstúpi ombudsmanka do spisu a ak ombudsmanka príde a vykonáva nejaké dôkazy, tak vždycky je jeden nespokojný, to je ako pri rozsudku. Vždycky je jedna strana nespokojná, a tá jedna strana sa obráti možno na pani poslankyňu, ktorá tu bola pred chvíľou, a každá tá jedna strana prezentuje ten svoj názor.
Mrzelo ma vtedy, že pri, skoro pri šiestich prípadoch, v poslednom čase médiá zohrali tiež nešťastnú úlohu, možno chceli napomôcť, určite chceli napomôcť, ale na druhej strane vtedy poškodili garantované práva dieťaťa, a to na ochranu súkromia a ochranu rodiny. Ja vám poviem, že ja naozaj som bola zhrozená na výbore, keď začala rozprávať jedna rodina na druhú rodinu, že mama je prostitútka a podobne. Viete si predstaviť to dieťa, ktoré bolo vymenované, v svojom dospelom veku, keď na internete sa bude hľadať, bude hľadať prácu alebo sa bude chcieť ten chlapec oženiť a kliknú a budú toto písať o jeho matke. Dneska nevieme, či je to pravda, dneska žije s matkou v Švajčiarsku, matka má prácu, žijú usporiadaný život, a nie, že ho kontrolujú naše orgány, kontrolujú ho švajčiarske orgány. Ale toto už nikto nepovie, že ho kontrolujú švajčiarske orgány, že tam prišli, že ten chlapec je spokojný, žije s matkou, že matka nie je narkomanka, ale toto všetko sa na tom internete nájde, a toto všetko sa... (Reakcia komisárky.) Ani prostitútka. Toto všetko sa nájde na tomto internete. Jasne, samozrejme, a tu zase vstupujeme vždycky, či je to, či je to, deti, či, či tie, akýmkoľvek spôsobom to dieťa chránite, vždycky sú tam dve strany a tie dve strany nikdy nebudú spokojné.
Ja nehovorím, nie, že má pravdu úplne pani komisárka, ja nehovorím, že má súd, niekto, ale však práve na to sú zriadené všetky orgány a práve na to, aby do toho vstupovali, a už nehovorím, aby poslankyňa išla odobrať dieťa, aby asistovala pri odobratí dieťaťa. No chápem ju, ak povie pani poslankyňa Blahová, že ona za tri mesiace urobí toľko práce, koľko ombudsmanka. No jasne, tak odoberie decko zo školy, ona ide a nemá na to akreditovanú vôbec subjekt, ale ona to urobí jednoducho, lebo sa cíti, že je poslankyňa v Národnej rade, a cíti sa, že médiá stoja za jej chrbtom a že bude v tých médiách pozitívne vykreslená. Samozrejme, a má to určite, každé jedno odobratie dieťaťa má psychický vplyv, má naňho psychický vplyv a má vplyv aj na zdravie dieťaťa. Ja si tie, ja si tie výbory pamätám, a preto sa veľmi teším, že prichádza novela zákona o ochrane osobných údajov od, ktorá bude účinná od 25. mája tohto roku, a o tom sa píše v tejto správe, ktorá výrazne sprísňuje ochranu osobných údajov a súčasne ukladá povinnosti, aj keď poviem pravdu, že som primátorka mesta, a keď som videla všetky tie povinnosti, ktoré majú mestá plniť, no tak vám poviem pravdu, že sa nám najprv všetkým zatočila hlava, ideme sa na to všetci pozrieť, ale zrejme prišla doba, kedy naozaj musíme tieto osobné údaje chrániť, a to nielen pri, pri tom, pri deťoch, pri zdravotných kartách, lebo sme už zažili v tomto parlamente, že sa tu čítala zdravotná karta, pamätáte si to? Že sa tu čítala zdravotná karta človeka! Viete si to predstaviť, že teraz ja zoberiem kolegyninu zdravotnú kartu a ju tu prečítam? Vy hovoríte, nemožné, ale bolo to tu. Veď sa čítala zdravotná karta človeka. Takže ja som ako z toho prekvapená. A, a čítala ju opozícia a tvrdia tieto kolegyne, že ony sú tie najspravodlivejšie. Ony použijú akýkoľvek spôsob, akýkoľvek. Niekedy možno aj tá ombudsmanka, sú spôsoby, ktoré nemôže použiť. Ja si to tak myslím akože.
Čiže ochrana detí je jednou z nosných tém revízie, smernice Európskeho parlamentu a Rady z roku 2020/13 Európskej únie z 10. 3. 2010 o koordinácii niektorých ustanovení upravených zákonmi a inými právnymi predpismi alebo opatreniami v členských štátoch týkajúcich sa poskytovania audiovizuálne, audiovizuálnych, mediálnych služieb. To znamená, že naozaj tá ochrana tých detí tam bude zabezpečená, nebudú sa môcť medializovať mená a podobne. Je potrebné dohliadať na dôsledky zapracovania vyššie uvedených článkov dohovoru. Dôležité je tiež zamerať sa nielen na televízne vysielanie, audiovizuálne vysielacie služby, ale aj na služby na požiadanie, online transformy na zdieľanie videí.
Čiže verím tomu, že áno, dajme príbeh, lebo ja chápem, že aj médiá chcú mať príbeh. Teraz ma napadla taká veta, musím to povedať, keď sa založil bulvár v Amerike, tak zakladateľ bulváru povedal, len neskazte pravdou dobrý príbeh. Ja si to hocikedy zopakujem. Takže, vážení, áno, majme príbeh, ale nieže príbeh za každú cenu, že teraz vypočúvame matku detí, babku a všetky a robíme z toho nejaký, nejaký, telenovelu. Môžme urobiť telenovelu, ale nesmú to byť osoby, ktoré sú naozajstné, osoby, ktorých to poškodzuje, a hlavne deti a súkromné osoby, ktoré raz prídu do budúceho života a potom zistia, že majú problém v práci, že majú problém, ja, ja neviem, ale ja počúvam často už dnes, možno to je pravda, možno to nie je, že dneska si kliknú firmy na Facebook a pozrú si, čo uverejňujú mladí ľudia na Facebooku, lebo vidím, že tam sedia mladí ľudia, a neprijmú ich do práce. Lebo tam normálne prečítajú, že mladý človek má takéto, mal nejaké rasistické sklony alebo písal niekomu, alebo, ja neviem, propaguje alkohol, alebo čokoľvek. A tá firma si povie, kvôli čomu. Čiže ani nevieme, čo všetko zverejníme a ako to môže poškodiť budúcnosť týchto detí, ktoré budú potom nešťastné. A už vôbec to nemôžu robiť poslanci, pretože práve my máme byť tí, ktorí by sme nechceli, aby, aby, aby sa poškodzovala, aby sa im upieralo. Lebo ja takisto, keď som mala 15 rokov tak som mala možno nejaké iné názory. Môj kolega hovorí, že keď máte 10-15 rokov, 20, tak chcete rozhrýzť svet, to tak pekne hovorí. Je to pravda a to je fajn. Ale potom zistíte, že čo všetko, aké sú prekážky, a potom si poviete, že ak urobíte možno päť vecí v živote zásadných a zmeníte chod alebo dej niečoho, tak ste boli veľmi úspešní. A ak nie, tak potom iba tárate. Takže verím tomu, že tí mladí majú odhodlanie, ja im fandím, ale musia si dať pozor, musia si dať pozor a my si musíme tiež dávať pozor, a hlavne aby sme im neskazili život do budúcna tým, že chceme urobiť telenovelu alebo príbeh, alebo sa chceme politicky zviditeľniť.
No a týmto, že zavedieme túto smernicu, od ktorej som trošku odbočila, verím, že skončíme aj na výboroch, aj všade so zverejňovaním mien, so zverejňovaním mien v médiách a nastanú jasné pravidlá. Dúfam, že to tak bude.
Ale vráťme sa k súdnym konaniam. Komisárka sa v týchto prípadoch stretáva s tým, že súdne konania vo veciach starostlivosti o deti neprebiehajú v uspokojivých časových intervaloch. Nezriedka k tomu prispievajú samotní účastníci konania, títo predkladajú nové návrhy na vykonanie dôkazov, prípadne podávajú návrhy na vydanie neodkladných opatrení. Takže pomerne často sa stretáva s viacnásobným nesystémových vypočúvaním dieťaťa zo strany rôznych orgánov – neviem, kde tu komisárka kryje orgány, ja som si to vytiahla, neviem, kde tu kryje aké orgány –, ktoré sa realizuje na návrh účastníkov konania. Toto subjektívne právo účastníka konania vykonať dôkaz cestou znaleckého dokazovanie je často zneužívané a neprispieva k zdraviu fyzickému a duševnému vývinu dieťaťa.
A tu nastupuje činnosť komisárky pre deti. A jej úloha je prinášať do konania objektívne informácie v záujme dieťaťa a v súlade s Dohovorom o právach dieťaťa. Napríklad prináša na súdy obrazovo-zvukové záznamy z rozhovoru s dieťaťom, ale aj ďalšie zistenia, ktoré úrad má alebo ktoré, ktoré vykonal spolu s odborníkmi. Čiže, samozrejme, ak jedna strana chce to, druhá strane chce to, je tam tá komisárka, ktorá môže vstúpiť, a to je to, čo, neviem, kritizovala pani kolegyňa, že komisárka vstupuje do súdnych konaní. No vstupuje, pretože prináša to, kedy dieťa vypočuje, kedy majú rozhovory, kedy majú odborníkov. Áno, vstupuje a je to jej povinnosť. Komisárka vychádza z konštantnej judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva, ktorú som tu pred chvíľou aj citovala, ktorá hovorí o tom, a to je veľmi zaujímavá veta, že najlepší záujem dieťaťa je nadradený nad záujmy rodiča. To znamená, že ak sa dvaja rodičia rozvádzajú, každý z tých rodičov si myslí, že on je ten najlepší. Matka si myslí, že sa nemôžu deti stretávať s otcom. Otec myslí, že sa s nimi má stretávať. Alebo opačne. A tu jasne hovorí výrok Európskeho súdu, čo je veľmi správne, a to má za úlohu komisárka, že najlepší záujem dieťaťa je nadradený nad záujem ich rodičov. Pretože ja rovno poviem, ja sa stretávam s kopu, s kopu prípadmi a zase chápem, že otec zoberie, že sa rozvedú a otec si to dieťa, a sú to také väčšinové prípady, snaží sa si ho kúpiť. Kúpi mu hračky, má viacej peňazí, má viacej prostriedkov a začína také psychické naťahovanie a podobne. Matka, samozrejme, že... Kolegyňa, zase so mnou rozprávate? Všetci so mnou nech sa rozprávajú (povedané so smiechom), ale ja sa teším. Napríklad opačne, hej, zase matka povie, že nechce dávať otcovi to dieťa, aby ho nejakým spôsobom psychicky možno, možno trápila. Každý prípad je iný a presne práve tá veta tu sedí, a od toho sú komisári, aby, aby, a teda komisárka, aby, a úrad, ktorý má, aby tú vetu, lebo naozaj sa mi tá vec, sa veľmi páčila, že záujem dieťaťa je nadriadený nad záujem obidvoch rodičov alebo nad záujem rodiča. A to môže posúdiť len niekto tretí, verte mi. Lebo každý z týchto dvoch zainteresovaných v tejto kauze alebo v tom rozvode, každý jeden z nich má svoj vlastný záujem.
Komisárka pre deti a úrad komisárky vykonáva pravidelné monitoringy dodržiavania práv dieťaťa v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí, v zariadeniach sociálnych služieb na školách, školských zariadeniach, ale aj reedukačných zariadeniach, rovnako pracuje na základe podaní. Ja som si dovolila pozrieť, koľko bolo šetrení, pretože chápem, ja rozumiem tomu, že ja to tak hovorím, ako aj primátorka, mesto je živý organizmus. Dneska niečo urobím a na druhej strane sa mi niečo udeje. Tu je pán predseda Chudík, bol župan. Tak? V jednom meste sa niečo udialo, kde sme vyriešili, a v druhom niečo vzniklo. Stále ste v tom kolobehu a stále musíte pracovať. Takže verím tomu, že môže nastať problém v niektorej škole. Ja tomu verím, áno, ale neznamená, že tu budeme rozprávať teraz tie plagátové reči, že komisárka zlyhá, komisárka je úplne nanič a už to nebudem hovoriť, tie igelitové čapice či čo to tam, ani som tomu nerozumela, úplne od veci, či aké to. A, a takúto spŕšku, ja si myslím, že z 15-minútového príhovoru pani kolegyne bolo desať minúť hanlivých slov. Toto je odbornosť? Takže ja som sa pozrela aj na to, koľko mali podaní, aké majú podania, a pozrela som sa aj na to uznesenie o ktorom ste hovorili, že koľko peňazí má komisár. A to si teraz povieme, pretože som myslela, že úrad komisára má toľko peňazí, že teda, mňa to teda prekvapilo, hej. Lebo poviem to, že s akými rozpočtami robia iné úrady, tak aj, aj k tomu dôjdeme.
Komisárka k 31. 12. 2017 šetrila 1 087 podaní, z toho bolo 145 otvorených podnetov v roku 2016, 358 nových podnetov v roku 2017 a 583 boli právna a sociálna pomoc aj v inej oblasti vzťahu k dieťaťom. Ja som sa ešte nestretla, a to poznám Vieru Tomanovú roky a vám poviem pravdu, že mňa až niekedy prekvapuje, ja by som to ani nedokázala robiť, na rozdiel, jak hovorí pani Blahová, že to dokáže za tri mesiace urobiť všetko, čo komisár, minister aj všetci. Ja by som to ani nedokázala robiť, lebo musíte mať takú strašnú empatiu s ľuďmi, že ja som sa ešte nestretla, aby niekto pani Tomanovú oslovil a aby ho ona odmietla. Ja si ju pamätám ako poslankyňu, vám poviem pravdu, že keď chodili za ňou s tými radami, už ja som niekedy hovorila, že, Vieri, už toľko sa tí chcú niektoré veci, ktoré sú naozaj jednoduché, ísť na úrad alebo na úrad práce, a ja som sa naozaj nestretla, aby táto žena niekedy povedala alebo niekoho odmietla. A mala som vedľa nej kanceláriu a mala ju vždycky plnú. A to vám hovorím úplne, ale úplne s čistým svedomím, s čistým svedomím. Lebo mať ako takúto trpezlivosť k ľuďom, to je klobúk dole, to vám hovorím. A viem, lebo som s ňou sedela, viem, koľko ľudí ju čakalo stále na chodbách a stále ju čaká. A choďte pozrieť na jej úrad a ona týchto ľudí nikdy neodmietla, vždycky im poradila.
V rámci podnetov komisára podľa ustanovenia § 12 ods. 2 zákona č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok v súlade s ustanovením § 4 písm. 2 zákona o komisárovi pre deti vstúpila v roku... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Danko, Andrej, predseda NR SR
Pani poslankyňa, veľmi nerád, ale asi máte ešte toho viacej. Tak, ak, ak si dovolím vás, zastavte čas.
Poprosím o prerušenie, aby ste mohla zodpovedne pokračovať po obede v rokovaní, poprípade faktické poznámky určite budú na vaše vystúpenie.

Vaľová, Jana, poslankyňa NR SR
Dobre. Ďakujem vám pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.5.2018 11:30 - 11:32 hod.

Jana Vaľová Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Ja som očakávala takisto, že správa bude nejakým spôsobom teda odborne komunikovaná, a ja vám prečítam, čo som si len ja zapísala na adresu pani ombudsmanky: zúfalá, trmácajúca sa, bude mať alobalovú čapicu, rýpanie, amaterizmus, úbohá, hlučná, šíri hoaxy, sebareflexia, útoky, arogancia, plytvanie... Preboha, toľko osobných urážok. Ja som ešte také niečo nezažila od jednej ženy. Ja som ešte také niečo ani nepočula na pôde parlamentu, ako som počula dneska, jedine snáď od pána Matoviča. S tým si môžte podať ruku. Presne tá istá rétorika.
Budem rozprávať, pretože sa hlásim do rozpravy, a ak poviem, že hovoríte o plytvaní, vážená pani kolegyňa, bol tu pán Mitrík a povedal, že poľský parlament dáva návrh na kontroly, ale nie sú to nikdy politické objednávky. My tu máme tri úrady a vy ste dala len jedinú politickú objednávku, aby sa kontrolovala pani Tomanová. Čiste politická objednávka, čiste politická. Viete, lebo ak chcem zachovať nejakú, tak dám, teda poviem, že aj tento úrad, aj tento, a zdôvodním, že prečo, že či sú to novovzniknuté úrady, je to politická objednávka.
Ďalej o, budem rozprávať o tom, ako ste zverejňovali mená detí. Vy sa nehanbíte? Veď sme sa vo výbore hádali, kto zverejnil Marca, veď ste to po facebookoch, po všetkých blogoch šírili. (Reakcia z pléna.) Nekričte na mňa, pani kolegyňa, ja som na vás nevykrikovala, tak sa ukľudnite a počuj..., vypočujte si aj iný názor. Aj to patrí ku kultúre poslanca. To znamená, že Marca ste zverejňovali s pani kolegyňou. Takisto píšete blogy, kde píšete o deťoch. Potom sa písalo o tom chlapcovi, ja nechcem rozprávať priezvisko, že jeho mama je prostitútka a kadečo. Veď to bolo niečo nenormálne. Veď vy nepomáhate. Veď Európsky súd jasne povedal, že najlepší záujem dieťaťa je nadradený aj záujmom rodičov. Poprosím vás, dodržiavajte sa aj tejto judikatúry, ak chcete pomáhať deťom, a nie sama, sama politicky.
Skryt prepis