Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

28.4.2020 o 18:32 hod.

PhDr.

Alexandra Pivková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 28.4.2020 18:32 - 18:34 hod.

Alexandra Pivková Zobrazit prepis
Takže ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja by som chcela reagovať na kolegu, pretože hovoríme o regionálnom rozvoji, ale možno chcem dať do pozornosti to, čo s tým úplne, teda úzko súvisí, a to, čo vlastne s pánom Ledeckým riešime už niekoľko rokov, a to sú, to je vlastne napr. strana 63, 64, kolegovia, ktorú dávam do pozornosti len preto, lebo je úzko naviazaná na regionálny rozvoj.
A dávam to preto do pozornosti, pretože treba hľadať finančné zdroje na to, aby sme ten regionálny rozvoj riešili, či už to pôjde cez špecifiká, alebo cez stratégie územia, ktoré teraz momentálne vytvárame, a teda to moje, o čom chcem hovoriť, je, že zo skúseností vychádzame práve pri tvorbe, alebo teda keď hovoríme o tom, že ako chceme posilniť tieto, tieto možnosti regulácie regionálnej politiky, a to sú eurofondy. Vychádzame zo skúseností, kde máme jednoznačne veľké nedostatky pri čerpaní fondov, a vidíme, že roky, teda navrhujeme zjednodušenie, zefektívnenie čerpania, koordináciu lepšiu, lepšie riadenie, lepšiu kontrolu a toto sa jednoducho za to predchádzajúce dve programové obdobie vôbec nedialo. Preto to chcem dať do pozornosti, pretože konkrétne projekty, ktoré realizujeme aj na samosprávach, refundácia týchto projektov, či už na projekty, teda na refundáciu miezd opatrovateľkám, čakáme rok na peniaze na refundáciu týchto prostriedkov, toto je vizitka čerpania fondov.
Takisto terénna sociálna práca, komunitné pracovníčky, nemáme refundované ešte za predchádzajúci rok a ja si myslím, že toto sú obrovské nedostatky, ktoré práve na tej strane 64 chceme posilniť, a to programové vyhlásenie vlády hovorí o tom, akým spôsobom to chceme robiť.
Takže skúsenosti z praxe sa, dúfam, že sa nám to podarí celé pretaviť aj do takýchto úspešnejších realizácií.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 2.4.2020 16:24 - 16:26 hod.

Alexandra Pivková Zobrazit prepis
Ak dovolíte, tiež budem reagovať na kolegyňu pani poslankyňu Vaľovú. Tri veci.
Spravidla rokujeme podľa zákona tri mesiace. Nikdy to nie je tri mesiace, pokiaľ poznám samosprávy, pretože sú tam také veci, ktoré jednoducho po dohode s poslancami otvárame možno každý mesiac. Takže nerobme to, že v mestách naozaj nerokujeme, tak ako sa dá. Pretože tam je aj operatíva, ktorá jednoducho musí ísť.
Druhá vec. Pani poslankyňa, ak vás dnes niekto počúval, tak ste ho navádzala k tomu, ako porušovať zákon. Nie je možné robiť zmeny rozpočtu bez toho, aby vám to zastupiteľstvo neschválilo. Každý máme nejaký limit, možno 5-tisíc, 10-tisíc, možno 30-tisíc, keď to dali nám, teda poslanci, ale nemôžme si dať dodatočne schvaľovať veci. Takže poprosím vás, toto, toto ani už nepovedzte, lebo tu by sme sa dostali do veľkého rozporu.
A tretia vec, per rollam má procedurálne problémy. Ak teda per rollam, čo ja tiež mám možno trošku iný názor, tak poďme ich, ho vylepšovať. Nie toto, čo momentálne je, samozrejme, je to na diskusiu. Aj my k tomu diskutujeme tu všetci, ktorí sme, lebo máme na to rozličné názory, ale procedurálne. Písomne? Preboha! Námietka? Čo budeme tam robiť? Budeme donekonečna námietky a hlasovať o námietkach? A budeme si posúvať nejaké ďalšie obálky? To, to jednoducho nie je.
Takže ja som tiež za to, aby sme hovorili o tom, čo je naozaj konkrétne. Ja si vážim tento návrh. Áno, rieši sa to, čo je nevyhnutné, ale je okolo toho ešte veľa diskusie a treba si to vykomunikovať.
Takže ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 2.4.2020 15:21 - 15:23 hod.

Alexandra Pivková Zobrazit prepis
Dobre. Ďakujem pekne. Ďakujem za slovo. Tiež budem reagovať na pána poslanca Osuského, ale v tom zmysle, že stále si musíme uvedomiť, takisto som primátorka mesta Lučenec, stále si musíme uvedomiť, že § 12 na nás, teda pre rokovanie obecného zastupiteľstva stále platí, a to je možno otázka aj pre kolegu, ktorý vystupoval predo mnou, že pri dodržaní hygienicko-epidemiologických opatrení stále vieme takto zasadať, § 12 tu je. To znamená, máme tieto možnosti.
Druhá vec je, prečo máme použiť teda odsek 2, hovorme o videokonferencii. No preto, že keď niekto je v karanténe a nevieme sa zísť cez § 12, môžme ísť, môžme, slovo možno je veľmi dôležité, ísť cez videokonferenciu. Tam vidím zmysel.
Ale, samozrejme, ani ja nebudem, a teda mám názor, že ten odsek 3 je pre nás maximálne neprijateľný.
To znamená, áno, odsek 2, ale stále máme možnosť dodržiavať § 12 zákona o obecnom zriadení. Takže to je možno odpoveď aj na predrečníka. Ale zároveň videokonferencia vtedy, keď máme ľudí v karanténe. Môže sa stať, že z 21 poslancov budem mať 7 v karanténe. Čo urobíme? To znamená, viem použiť, možno viem použiť teda práve tú videokonferenciu. Dá sa to zvládnuť. Môže to byť otvorené, hej, dajú sa urobiť záznamy z toho, vieme to zn... aj na zv..., teda zverejniť zvukovo-obrazový záznam, to vieme, kolegyne. Vieme tam urobiť to, že vieme zápisnicu vyložiť, nielen v lehote takej, ako nám to ukladá zákon o slobodnom prístupe k informáciám, 211-ku, lebo tú musíme všetci aj na zastupiteľstvách... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 24.3.2020 12:35 - 12:35 hod.

Alexandra Pivková
Prepáčte, ja som sa omylom prihlásila.
Skryt prepis