Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

6.5.2021 o 17:10 hod.

RNDr.

Anna Zemanová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10.5.2021 11:48 - 11:49 hod.

Anna Zemanová Zobrazit prepis
Vážená pani ministerka, veľmi pekne vám ďakujem za pokojné a rozvážne vystúpenie napriek tomu, že návrh SMER-u stojí na vode. Politici SMER-u nerozumejú, že sa dá fungovať aj normálne. Samozrejme, že život prináša aj úskalia a za prešľapy treba platiť. Je ale obzvlášť neprijateľné, ak skúsená strana ako SMER sa uchyľuje k takýmto praktikám a útočí na rodinných príslušníkov.
Avšak mne vychádza z toho iba jedno, a síce, že majú strach. Majú strach, že prešľapy ich minulých vlád len z vyčísleným odhadom škôd do 6 mld. eur bude sa preukazovať. To, že strach je oprávnený, vidno, že ich kamoši a kumpáni čelia vážnym trestným stíhaniam a obvinením a to je len začiatok. Ich najväčšie previnenie je ale to, že strana SMER vytvorila systém, kde sa darilo mafii, korupcii a zlyhaniu súdnictva.
Máte našu dôveru, aby sme napravili našu spoločnosť, aby sa tu naozaj čestne a spravodlivo a lepšie žilo. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 6.5.2021 17:10 - 17:10 hod.

Anna Zemanová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ja chcem len pripomenúť ctenej opozícii, že práve včera večer, keď boli časované body práve z vašej strany, kde všeobecným súhlasom sme vám to umožnili, ja som pripomenula, že aby ste si to dobre všimli, že sme boli ústretoví, a teraz nám to tu dávate na tanier, ako keby tu bol chaos v riadení schôdze. Takže len toľkoto, že ako ste si, pán predseda je predsedom schôdze, ale aj poslanci boli ústretoví k návrhom opozície na to, aby sa vám začasovali body všeobecným súhlasom.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 6.5.2021 10:31 - 10:40 hod.

Anna Zemanová Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážený pán predseda, ja by som sa chcela zmieniť len v jednej oblasti, ktorú ste mali pod kontrolou, a to je vlastne dohľad ohľadom pitnej vody, monitorovania týchto ukazovateľov.
Som rada, že sa NKÚ touto problematikou zapodievalo, ale musím konštatovať, že neboli tam zohľadnené všetky okolnosti, ktoré, myslím si, že by bolo správne v rámci takého, komplexnej ochrany zdrojov pitnej vody monitorovať. V správe sa uvádza Rámcová smernica o vode, ktorá nehovorí len o kvalite pitnej vody, ale o dobrom stave podzemných vôd na Slovensku, teda, keď sme na Slovensku, tak dobrý stav podzemných vôd na Slovensku ako taký, ale pitná voda je samostatná kapitola a samostatný problém. Je to niečo, čo Slovensko je naozaj veľmi bohaté, zatiaľ na zdroje podzemnej vody, ale aj povrchovej vody, ktoré môžu slúžiť ako zdroj pitnej vody. V niektorých prípadoch stále je to ešte s nie až takými veľkými nákladmi na jej úpravu. Toto si stále málo uvedomujeme a vidno aj z vašej správy, že ten komplexný pohľad a tie súvislosti, ktoré súvisia s ochranou hlavne zdrojov podzemnej pitnej vody, ale povrchovej, nie sú stále jasné. A chcela by som na to upozorniť a možnože do budúcna rozšíriť kontrolu, aby naozaj aj vaša správa, ktorá je v mnohých prípadoch takým nejakým návodom na zlepšovanie situácie, na doplnenie legislatívy strategických dokumentov, aby napomohla situáciu riešiť.
Napríklad poukážem to na najväčšej vodárenskej, chránenej vodohospodárskej oblasti Žitný ostrov, kde je potenciál až 22 000 litrov sekundových ťažiť pomerne kvalitnú podzemnú vodu pre pitné účely. To je množstvo vody, ktoré vystačí pre strednú Európu, ani nie len pre Slovensko. Tu si treba ale uvedomiť, že dramatickým spôsobom sa znižuje kvalita tejto zásobárne pitnej vody a je to z dôvodu aj nedodržiavania tzv. princípu prevencie a predbežnej opatrnosti, ktorý aj pozná naša judikatúra a ktorý sa veľmi málo uplatňuje. A práve v tomto, v tejto oblasti by všetky zložky, ktoré sa týmto zapodievajú, mali sa tomu venovať. Podzemná voda Žitného ostrova v hlbokých štruktúrach ešte stále dosahuje v podstate kvalitu pitnej vody, ktorú len minimálnymi úpravami len v rámci bežnej dezinfekcie je možné dodávať do rozvodnej siete ako pitnú vodu. Avšak množstvo environmentálnych záťaží známych aj neznámych a nekonaním v tejto veci tak znehodnocuje tieto zdroje a do budúcna a už aj v súčasnosti bude Slovensko musieť dodávať ako, ako prevá..., ako po čo..., subjekt, ktorý je povinný dodávať pitnú vodu ľuďom, vynakladať veľké prostriedky na dočisťovanie niečoho, čo si vlastne znehodnocujeme sami sebe.
Vy sa zameriavate v prvom rade na monitoring, ten je veľmi dôležitý a správne popisujete, že stále nie sú prepojené tie monitorovacie systémy, tie jednotlivé organizácie najmä rezortu životného prostredia, každá separátne niečo posudzuje a v nijakom jednom systéme sa nestretávajú tieto dáta tak, aby naozaj bol aj varovný systém v prípade, že dôjde k..., dôjde k znečisteniu vodárenského zdroja a dodávania vody ľuďom, ktorá môže byť znečistená. Tu vám chýba ďalší subjekt, ktorý je už zase rezort ministerstva zdravotníctva, pretože ako pitnú vodu na kohútiku, to znamená tá voda, ktorá už je u spotrebiteľa, tú musí kontrolovať a ten výstražný systém zabezpečovať Úrad verejného zdravotníctva. Je pravdou, nefunguje to. Úrad verejného zdravotníctva sa dozvie na kohútiku, že je znečistenie, ale pritom už oveľa skôr, ak by sa dodržiavali všetky tieto mechanizmy monitorovania a prevencie programu manažmentu ochrany týchto vodárenských zdrojov, aby vôbec k takej situácii nedošlo. Nie veľmi v minulej, vzdialenej minulosti sa dodával atrazín ľuďom z vodárenských, od vodárenských spoločností, keď to neboli tie najväčšie, boli to obecné, obecní prevádzkovatelia, ale faktom je, že možno mesiace, roky tu ľudia pili vodu s atrazínom, a je možné, že aj ďalší takúto vodu pijú, pretože práve v tejto chránenej vodohospodárskej oblasti mnohí majú vlastné zdroje pitnej vody, ktoré nie sú podrobované týmto, tomuto monitoringu a ten varovný systém pre týchto ľudí neslúži. Zákon, áno, je nastavený tak, že štát má povinnosť od 50, od odberu 50, podzemnej vody 50 m2 a viac, resp. ak dodáva viac ako päťdesiatim ľuďom vodu.
Avšak nemôžme zatvárať oči, že tisícky ľudí pijú zákonným spôsobom, povoleným spôsobom pitnú vodu, ktorá môže ohrozovať ich. ich zdravie, plodnosť, pretože práve ten atrazín spôsobuje neplodnosť u mužov a následne zdravotné riziká, ktoré, ktoré musí znášať náš zdravotný systém na príčine týchto chorôb z dôvodu požívania znečistenej akože pitnej vody.
Tuná máme obrovskú výzvu a by som bola rada, keby naozaj ste doplnili tento monitoring, kontrolu o pitnej vode aj o tie ďalšie faktory, o ktorých hovorím, o ďalšie subjekty, aby ste najmä sa snažili kontrolovať aj nápravu, či dochádza k realizácii toho, previazanosti tých jednotlivých dát. Máme to v programovom vyhlásení vlády, čiže tam naozaj opora, opora vôle tejto vlády túto situáciu riešiť je veľmi veľká, ale asi bude aj dobre, keď bude ten tlak zo strany kontrolných orgánov, aby sa tieto veci doriešili. Ja pripravujem legislatívnu iniciatívu v tejto oblasti, avšak tá tiež nepokryje úplne všetky oblasti, ale len v prvom rade tých veľkých prevádzkovateľov vodárenských zdrojov.
Ako hovorím, monitoring je už vtedy, keď už je zle, keď naskočí varovný systém, vtedy už riešime dôsledky. Avšak my sa naozaj spoločne musíme zamyslieť nad tým, aby k tým dôsledkom vôbec nedošlo, pretože ich riešenie je oveľa ekonomicky drahšie vo všetkých oblastiach, ako možno investovať do toho, aby sme identifikovali riadne tie zdroje znečistenia a minimálne v tých chránených vodohospodárskych oblastiach, ktorých nemáme na Slovensku až tak veľa, ale sú veľmi bohaté, je ich desať, aby aspoň v týchto lokalitách sme zabránili ich znehodnoteniu. A sa to týka aj nerastného bohatstva, ktoré tiež máte v svojej správe spomínané, a myslím si, že voda by mala byť zaradená aj v tejto časti, pretože voda je nerastné bohatstvo a zaslúži si našu veľkú pozornosť.
Takže v prvom rade chcem poďakovať, že ste sa tejto téme venovali, ale musíme aj konštatovať, že nebola obsiahnutá úplne tak, ako by mala, mala by byť širšie a navrhujem doplnenie kontroly do budúcna, aby sa teda obsiahli všetky tie povinnosti a okolnosti, monitoringy a úlohy, ktoré štát, ale aj prevádzkovatelia, aj iné subjekty vo vzťahu k pitnej vode majú.
Ďakujem veľmi pekne za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 5.5.2021 18:44 - 18:45 hod.

Anna Zemanová
Vážený pán poslanec Pellegrini, ako snemovňa vám vyhovela s presunom tohto bodu, ale bola by som rada, keby v iných situáciách ste nekritizovali, nekritizovali kolegov z koalície, keď takéto body sa následne prepadajú alebo presúvajú a vtedy to komentujete veľmi nevhodným spôsobom aj ostatní koaliční partneri. (Reakcia z pléna.) Tak ide aj o ostatných koaličných, opozičných poslancov.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 4.5.2021 19:00 - 19:02 hod.

Anna Zemanová Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Ja len prečítam pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Anny Zemanovej a Jaromíra Šíbla k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 457.
1. V čl. I sa doterajší text označuje ako bod 1, ktorý znie:
„1. V § 16 ods. 10 v úvodnej vete sa vypúšťajú slová „v obci, je povinný“.“.
2. Čl. I sa dopĺňa bodmi 2 až 5, ktoré znejú:
„2. V § 16 ods. 10 písmeno a) znie:
„a) zabezpečí na základe požiadavky obce, v ktorej vykonáva zber zmesového odpadu alebo triedený zber komunálnych odpadov z obalov a komunálnych odpadov z neobalových výrobkov, vybavenie zberných vozidiel vážiacim systémom zaradeným do skupiny určených meradiel a spĺňajúcim požiadavky na určené meradlo35), alebo iný preukázateľný spôsob váženia týchto odpadov [§ 105 ods. 3 písm. w)],“.
3. V § 16 ods. 10 písm. b) sa slovo „ohlasovať“ nahrádza slovami „je povinný ohlasovať“.
4. V § 81 ods. 14 sa za slovo „aj“ vkladajú slová „spôsob preukazovania vyzbieraných množstiev týchto odpadov a“.
5. V § 105 ods. 3 písm. w) sa na konci pripájajú tieto slová: „podrobnosti o vážení komunálnych odpadov,“.“.
To je koniec pozmeňovacieho návrhu, ktorý bol, pozmeňovacieho a doplňujúceho návrhu, ktorý bol predložený na základe prerokovania s ministerstvom životného prostredia.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 1.4.2021 10:10 - 10:12 hod.

Anna Zemanová Zobrazit prepis
Vážený pán podpredseda, dovoľte mi, aby som ako určená spravodajkyňa predniesla informáciu o prerokovaní návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 385).
Národná rada uznesením rozhodla, že návrh poslancov prerokuje v druhom čítaní, a pridelila ho na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre obranu a bezpečnosť a určila zároveň výbor pre obranu a bezpečnosť ako gestorský výbor a lehotu na prerokovanie.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru už žiadne stanovisko.
Návrh skupiny poslancov Národnej rady prerokoval ústavnoprávny výbor a odporúčal ho schváliť s pozmeňujúcim návrhom.
Výbor pre obranu a bezpečnosť bol zvolaný na 16. marca 2021. O uvedenom poslaneckom návrhu zákona výbor nerokoval, keďže nebol v čase rokovania o tomto bode uznášaniaschopný.
Z uznesenia ústavnoprávneho výboru vyplýva pozmeňujúci návrh, ktorý je súčasťou predloženej informácie.
Návrh spoločnej správy vrátane stanoviska gestorského výboru mal prerokovať výbor pre obranu a bezpečnosť na 23. schôdzi 16. marca 2021. Spoločná správa ani stanovisko gestorského výboru neboli schválené, keďže výbor nebol uznášaniaschopný. Predseda výboru poveril mňa ako spoločnú spravodajkyňu, aby som na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky informovala o výsledku rokovania výborov.
Pán podpredseda, skončila som, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 31.3.2021 16:27 - 16:29 hod.

Anna Zemanová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Kolegyňa Pleštinská, veľmi dobre ste v úvode uviedli, že nemáme len plán obnovy, ale máme tu aj nové programovacie obdobie, ktoré počíta s veľkou mierou na množstvo programov vrátane poľnohospodárstva.
Tu by som chcela vlastne mojim kolegom z opozície pripomenúť, že tie požiadavky, ktoré tu máte, sa opakovane vynášajú, že do poľnohospodárstva treba vliať ďalšie peniaze a práve z programu obnovy, že vlastne sa spomína, že pán minister Mičovský je neschopný, lebo nedovolil tam dať peniaze. Treba si pozrieť v prvom rade kritériá Európskej komisie, ktoré nastavila do programu obnovy, a jednoducho nie je možné do poľnohospodárstva dať ďalšie peniaze, pretože poľnohospodárstvo každoročne je najväčším prijímateľom finančných podpôr z rozpočtu Európskej únie.
A to, že vlastne je v takom stave, ako je, poľnohospodárstvo, je vina tu 12 rokov vlády Roberta Fica a jeho ďalších kumpánov, rozkrádačiek na Poľnohospodárskej platobnej agentúre a vlastne nesplnenia tých všetkých náležitostí a tých krívd, najmä čo sa týka pozemkových úprav, poriadok s vlastníctvom. To, o čom tu hovoríte, že vlastne vytýkate teraz plánu obnovy, že nie sú na to financie. Takže jednoducho na to nemôžu byť financie, pretože je vinou Slovenska, vinou predchádzajúcich vlád a najmä 12 rokov vlády SMER-u, že sa tieto peniaze premrhali a nevyužili sa na to, po čom teraz vy tu plačete. Všetci plačeme, že poľnohospodárstvo je v katastrofálnom stave. Ale to nie je vina vlády, tejto koalície, to je vina vás, že ste vlastne peniaze premrhali. (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

31.3.2021 11:42 - 11:44 hod.

Anna Zemanová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, ja už len také doplnenie. Ozaj si myslím, že je veľmi dobrá prax, že sa zrušilo rozdávanie pozmeňovacích návrhov do lavíc, pretože to by bolo obrovské množstvo papierov, ktoré by sa vyhodili, a to sa zhodneme na tom, že zverejnenie na webe je ďaleko elegantnejšie. To by som naozaj poprosila možno organizačné, aby sa na to pozreli, aby. Možno by nebolo aj zlé, ak by pri tom zverejnení, ak je to možné technicky, bol uvedený čas, kedy bol predložený ten návrh. Neviem, možno by to vyriešilo problém, možno nie, ale každopádne môj pozmeňovací návrh bol riadne v súlade s rokovacím poriadkom predložený.
A ešte som chcela vám jednu vec, že proste v tej aplikačnej praxi dochádzalo k problémom a dochádzalo najmä v súvislosti s vykonávaním auditu. Audítori mali iný výklad a keď došlo už ku kontrole audítorov, tak došlo potom následne ku korekciám a museli prijímatelia pomoci za tie vracať peniaze. Čiže to sú objektívne skutočnosti, ktoré viedli k podaniu tohto návrhu zákona. Predmetný pozmeňovací návrh v tej pracovnej skupine, o ktorej som hovorila, boli aj z ministerstva financií zo sekcie auditu, aby sa vlastne naozaj vyhli sme sa.
Je to, čo hovoríte, že tá výnimka existuje v zákone, áno, je pravda, len je to jasnejšie naformulované, aby mohli lepšie aplikovať a využívať túto výnimku tí prijímatelia, ktorí na to sú oprávnení.
Takže to asi toľko, a teda poprosím o podporu tohto návrhu zákona. Naozaj nejde o veľa, ale v konečnom dôsledku ide o veľmi veľa, pretože pomáhame vede a výskumu.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 31.3.2021 11:36 - 11:38 hod.

Anna Zemanová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. K tomu poslednému môžem len povedať, že som odovzdala asi trištvrte hodinu pred mojím vystúpením písomný návrh s 15 podpismi od poslancov. To, či je alebo nie je zverejnený na stránke, je mimo mojich možností, ale určite bol v lehote predložený.
Čo sa týka tých pripomienok, ktoré mal pán predseda Susko, tak, áno, musím povedať, ten § 8 pozmeňovacím návrhom sa vypúšťa z toho pôvodného návrhu znenia aj vlastne na základe pripomienok, ako som aj povedala pri uvádzaní tohto bodu, na základe pripomienok nášho parlamentného, parlamentnej legislatívy a legislatívy rady vlády, to bol, v podstate bol ten problém uchopený cez § 1.
Zákon má byť napísaný jasne a čitateľne, aby nespochybňoval nejaký mylný výklad. Týmto mojím pozmeňovacím návrhom alebo celkove legislatívnou iniciatívou práve toto odstraňujeme, pretože v praxi vznikali problémy. V máji majú byť otvorené nové výzvy pre vedu a výskum, a preto je dôležité, aby bolo jednoznačná formulácia, ktorá je teraz úplne v súlade s európskou smernicou.
Tak ako ste aj vy poukazovali, že vám to nebolo celkom jasné, tak teraz touto úpravou, hoc malou, sa vylučujú nejaké aplikačné problémy.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 31.3.2021 10:45 - 10:50 hod.

Anna Zemanová Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Ja by som ešte chcela doplniť moje úvodné slovo o to, že teda okrem tých inštitúcií, ktoré som vymenovala, ktoré, s ktorými sme sa radili, ako najlepšie uchopiť problematiku. Samozrejme, rokovala som aj so Seal of Excellence spoločnosťami, ktoré majú túto pečať, a ambície, samozrejme, vedy a výskumu sú ďaleko, ďaleko vyššie a určite je potrebné tú problematiku obsiahlejšie riešiť a počúvať komplikácie, ktoré veda a výskum má, tak aby sa odstránili. Aby veda a výskum Slovenska, kde máme ozaj veľmi múdrych ľudí, nielen ľudí, ale aj celé spoločnosti, kde majú kopu týchto múdrych ľudí, tak sa, im sú stále kladené legislatívne prekážky, ktoré im sťažujú byť veľmi pružní v rámci konkurencie v, vo svete, a treba to upraviť.
Avšak takáto legislatívna úprava si vyžaduje rozsiahlejšiu analýzu, tak aby to naozaj bolo dobre urobené. Celý ten odborný tím, ktorý sa podarilo zostaviť v rámci prerokovania tohto môjho pozmeňovacieho návrhu, sa dnes ráno dohodli na ďalších termínoch stretnutí a pokúsia sa pripraviť novelu zákona, ak teda dovtedy nepríde veľká vládna novela, tak možno medzitým ešte pripravia menšiu novelu zákona, ktorá sa bude týkať odstránenia tých bariér pre vedu a výskum. Že to je to moje posolstvo, odpoveď pre ľudí, ktorí, ktorí pracujú v oblasti vedy a výskumu, že nekončí sa týmto pozmeňovacím návrhom, že všetci aktéri sú si vedomí, že treba, treba upraviť podmienky tak, aby nám neutekali ľudia do sveta, ale aby aj na Slovensku sme mali vytvorené podmienky pre ich činnosť aj v rámci verejného obstarávania.
Tento samotný pozmeňovací návrh uchopuje inak tú problematiku, ako bolo v pôvodnom návrhu znenia, a prečítam z odôvodnenia tohto pozmeňovacieho návrhu. Čiže on, tento pozmeňovací návrh je za účelom presného a adresného riešenia situácie podpory výskumu a vývoja vykonávaného subjektami, ktorí nie sú verejnými obstarávateľmi alebo obstarávateľmi, sa v bode 1 a 3 navrhuje vyprecizovať úpravu výnimky na výskumno-vývojové služby podľa § 1 ods. 2 písm. d) zákona, aby bolo evidentné, že zákon sa vzťahuje len na verejné zákazky spÍňajúce ďalšie tri podmienky (konkrétne sú to CPV kódy, prospech pre verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa a úhrada verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom).
Čiže primárnym cieľom je nahradiť súčasnú štylisticky komplikovanejšiu formuláciu v tom ustanovení § 1 textáciou zohľadňujúcou štylistickú textáciu článku 14 smernice Európskej únie, ktorá, podľa ktorého článku, teda bodu 35 preambuly, je presne odcitujem: „Malo by sa podporovať spolufinancovanie programov výskumu a vývoja zdrojmi z príslušného odvetvia. Malo by sa preto spresniť, že táto smernica sa uplatňuje len vtedy, keď takéto spolufinancovanie neexistuje a výsledok činností v oblasti výskumu a vývoja patrí dotknutému verejnému obstarávateľovi. Tým by sa však nemala vylúčiť možnosť, aby poskytovateľ služby po vykonaní týchto činností mohol v súvislosti s nimi zverejniť ich súhrn, zatiaľ čo verejný obstarávateľ si ponechá výlučné právo na použitie výsledku výskumu a vývoja pri vykonávaní svojej vlastnej činnosti. Fiktívne podieľanie sa na výsledkoch výskumu a vývoja alebo výhradne symbolická účasť na odplate pre poskytovateľa služieb by však nemala brániť uplatneniu tejto smernice." To znamená, že prijatím tejto novely by nemali, nemalo už dochádzať k nejakým aplikačným problémom, ktoré spočívali v tom, že tá výnimka vlastne sa neuplatňovala praxi.
Teraz mi dovoľte, aby som prečítala samotné znenie pozmeňovacieho návrhu.
Pozmeňujúci návrh poslancov Anny Zemanovej, Petra Kremského, Ľuboša Krajčíra a Tomáša Lehotského, poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, k návrhu poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Anny Zemanovej na vydanie zákona, ktorým sa dopÍňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 392).
Návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Anny Zemanovej na vydanie zákona, ktorým sa dopÍňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa mení a dopÍňa takto:
V čl. I sa vypúšťa celé znenie a nahrádza sa novým nasledovným znením:
"Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 438/2015 Z. z., zákona č. 315/2016 Z. z., zákona č. 93/2017 Z. z., zákona č. 248/2017 Z. z., zákona č. 264/2017 Z. z., zákona č. 112/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 269/2018 Z. z., zákona č. 345/2018 Z. z., zákona č. 215/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 62/2020 Z. z. a zákona č. 9/2021 Z. z. sa dopÍňa takto:
1. V § 1 ods. 2 písmeno d) znie:
"d) výskumné a vývojové služby okrem výskumných a vývojových služieb uvedených v odseku 16,".
2. V § 1 ods. 2 písm. g) sa slová „slovníka obstarávania" nahrádzajú slovami „Spoločného slovníka obstarávania, s odkazom na č. 2 (ďalej len „slovník obstarávania").
3. § 1 sa dopÍňa odsekom 16, ktorý znie:
"(16) Tento zákon sa vzťahuje na obstarávanie výskumných a vývojových služieb zodpovedajúcich kódom slovníka obstarávania 73000000-2 až 73120000-9, 73300000-5, 73420000-2 a 73430000-5, z ktorých prospech plynie výlučne verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi na využitie pri plnení vlastných úloh a odplatu za poskytnutú službu poskytuje v plnom rozsahu verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ."."
Ešte by som chcela požiadať, vážený pán spravodajca, v tejto súvislosti navrhujem vyňať bod 1 spoločnej správy na osobitné hlasovanie, pretože môj pozmeňovací návrh predmetnú úpravu rieši lepšie.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis