Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

21.10.2021 o 16:22 hod.

RNDr.

Anna Zemanová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.10.2021 16:22 - 16:24 hod.

Anna Zemanová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán kolega, naozaj toto bolo vystúpenie pre YouTube, toto bolo vystúpenie pre sociálne siete, ale nemalo to ani hlavu ani pätu. Keď sa chcete k niečomu vyjadrovať bolo by dobré, keby ste si veci naštudovali. Ja len doplním vlastne to čo bolo povedané, napríklad tomu environmentálnemu fondu, tak viete, to nielen že environmentálny fond je tu na to, aby podporovalo obce a mestá výstavbami kanalizácií alebo zberných dvorov. Áno aj, ale hlavným poslaním funguje poskytovanie finančných prostriedkov, žiadateľom vo forme dotácií alebo úverov na podporu projektov v rámci činnosti zameraných na dosiahnutie cieľov štátnej environmentálne politiky na celoštátnej, regionálnej alebo miestnej úrovni. K tomu patria naozaj ciele environmentálnej sú ovzduší, v ochrane vôd, prírody a podobne. Čiže tieto môžu byť poskytované aj obciam ale aj iným subjektom. Samozrejme to čo bolo povedané aj mojim kolegom predrečníkom Radom Kazdom, tak sú vo veľkom objeme aj výnosy získané z dražieb kvót a peňažné prostriedky získané z predaja kvót skleníkových plynov, alebo znečisťujúcich látok. Toto použitie týchto prostriedkov je viazané na vlastné majetkové aktíva Slovenskej republiky, tak to nie je to úplne jednoduché uvoľňovať tieto prostriedky, áno a keď sa uvoľňujú, je to považované za štátnu pomoc. Robilo sa to aj v minulom roku, robila to aj vaša vláda, my sme to patrične tiež kritizovali, pretože tieto prostriedky sú viazané na tomto účte environmentálneho fondu a možno práve teraz je tá situácia kedy naozaj by mohla vláda v prvom rade ministerstvo financií, ministerstvo životného prostredia, ktorí, na ktorých súhlas je viazané akékoľvek uvoľnenie týchto prostriedkov zvážiť, či nie je teraz tá doba, že táto štátna pomoc by vlastne bola poskytnutá subjektom, ktoré následne ...
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 20.10.2021 17:35 - 17:35 hod.

Anna Zemanová
Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som chcel len pre záznam uviesť opravu hlasovania č. 8, keď zariadenie ma vykázalo, že hlasujem "proti", ale hlasovala som "za".
Skryt prepis
 

20.10.2021 15:55 - 15:56 hod.

Anna Zemanová
Dobre. Ale hlasovanie dnes o sedemnástej.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 20.10.2021 15:53 - 15:54 hod.

Anna Zemanová
Hlasovanie dnes o sedemnástej.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 20.10.2021 15:44 - 15:45 hod.

Anna Zemanová Zobrazit prepis
Vážené pani poslankyne, páni poslanci, vážení prítomní, v súlade so zákonom o rokovacom poriadku som bola určená predsedom výboru za spravodajkyňu k uvedenému návrhu zákona (tlač 709). Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre obranu a bezpečnosť a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade v prvom čítaní. Pán podpredseda, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.9.2021 17:30 - 17:31 hod.

Anna Zemanová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Apelujete na nás, aby sme dodržiavali rokovací poriadok, pán Podmanický, ale rokovací poriadok presne hovorí o tom, že vlastne do rozpravy sa o prerokovávanej veci sa prihlasujú poslanci. Prepáčte, ale vy ste vôbec sa nedotkli prerokúvavanej veci, ktorá je zákon o významných investíciách, čiže ste vlastne svojím vystúpením porušili rokovací poriadok, a pritom nás všetkých zase moralizujete a poúčate. To, že vlastne my tu nie sme na pretekoch a keď sa vlastne nejaký zákon preloží, má na to asi nejaký dôvod. Je cieľom, aby sa prijali kvalitné zákony a keď je potrebné dlhší čas na prerokovanie alebo doladenie niečoho, presne aj na to pamätá rokovací poriadok, preto je tu aj táto možnosť, ktorú dnes využil pán minister Doležal. (Ruch v sále. Zaznievanie gongu.) Vystúpil v rozprave, ktorá sa otvorila, a úplne v súlade so zákonom pokračujeme. Vy nechcete chodiť do práce, sa tu nudíte, chcete už mať všetko za sebou. Nie sme tu na dostihových pretekoch, tak, prosím pekne, nás nepoučujte, seďte, choďte do práce, sadnite si na svoje miesto a čakajte, kým príde na vás rad, keď máte nejaký bod prednesený v pléne alebo ak chcete vystúpiť v rozprave.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.9.2021 18:25 - 18:27 hod.

Anna Zemanová
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.9.2021 17:44 - 17:46 hod.

Anna Zemanová Zobrazit prepis
Kolega Rado, rada by som doplnila nejaké tie naozaj postoje strany SMER. Tak napríklad hlasovanie pri Roberta Fica, ktorý hlasoval proti transparentnej regulácii prirodzených monopolov v energetike, zverejňovanie cenových návrhov a konaní, bol to súčasťou Kilečka 1, Fico hlasoval proti. Zavedenie prolongácie pre fotovoltické elektrárne s najvyššou podporou - úspora 60 mil. eur ročne počas najbližších 5 rokov v TPS premietnuteľná do koncovej ceny elektriny. Parlament to schválil pre letom, ale Robert Fico sa hlasovania ani len nezúčastnil. Uvoľnenie trhového prostredia
===== bola to súčasť Kilečka 1. Fico hlasoval proti.
Zavedenie prolongácie pre fotovoltaické elektrárne s najvyššou podporou, úspora 60 miliónov eur ročne, počas najbližších piatich rokov TPS premietnuteľná do koncovej ceny elektriny. Parlament to schválil pred letom, ale Robert Fico sa hlasovania ani len nezúčastnil.
Uvoľnenie trhového prostredia v oblasti výroby tepla. Zvolávateľ tejto schôdze Robert Fico sa pri hlasovaní zdržal.
Akože je naozaj zvláštne, keď Fico sa pýta, aké sú riešenia, ale pritom nič pre to neurobí, aby sa na nich zúčastnil. Jednoducho nechodí do práce.
A ešte dovoľte, tak by som rada zareagovala aj na pani Galekovú. Naozaj Asociácia SAPI vznikla ako reakcia na rozdávačky kapacít oligarchom SMER-u, aby sa oddelilo zrno od pliev, aby tí, čo to myslia s OZ úprimne od tých, čo sa chcú nabaliť. Pretože OZ sú predovšetkým o presvedčení a trvalej udržateľnosti. Toto, žiaľ, bolo znásilnené a premenené na rabovačku pre pár vyvolených. Veronika Galeková to chcela zmeniť, ale sa jej to aj podarilo. Dnes aj vďaka nej fotovoltika už nie je žiadne panské huncútstvo, ale rozšírená bežne medzi ľuďmi a viacerí oligarchovia dostali týmto pádom na frak.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.9.2021 17:44 - 17:46 hod.

Anna Zemanová Zobrazit prepis
Kolega Rado, rada by som doplnila nejaké tie naozaj postoje strany SMER. Tak napríklad hlasovanie pri Roberta Fica, ktorý hlasoval proti transparentnej regulácii prirodzených monopolov v energetike, zverejňovanie cenových návrhov a konaní, bol to súčasťou Kilečka 1, Fico hlasoval proti. Zavedenie prolongácie pre fotovoltické elektrárne s najvyššou podporou - úspora 60 mil. eur ročne počas najbližších 5 rokov v TPS premietnuteľná do koncovej ceny elektriny. Parlament to schválil pre letom, ale Robert Fico sa hlasovania ani len nezúčastnil. Uvoľnenie trhového prostredia
===== bola to súčasť Kilečka 1. Fico hlasoval proti.
Zavedenie prolongácie pre fotovoltaické elektrárne s najvyššou podporou, úspora 60 miliónov eur ročne, počas najbližších piatich rokov TPS premietnuteľná do koncovej ceny elektriny. Parlament to schválil pred letom, ale Robert Fico sa hlasovania ani len nezúčastnil.
Uvoľnenie trhového prostredia v oblasti výroby tepla. Zvolávateľ tejto schôdze Robert Fico sa pri hlasovaní zdržal.
Akože je naozaj zvláštne, keď Fico sa pýta, aké sú riešenia, ale pritom nič pre to neurobí, aby sa na nich zúčastnil. Jednoducho nechodí do práce.
A ešte dovoľte, tak by som rada zareagovala aj na pani Galekovú. Naozaj Asociácia SAPI vznikla ako reakcia na rozdávačky kapacít oligarchom SMER-u, aby sa oddelilo zrno od pliev, aby tí, čo to myslia s OZ úprimne od tých, čo sa chcú nabaliť. Pretože OZ sú predovšetkým o presvedčení a trvalej udržateľnosti. Toto, žiaľ, bolo znásilnené a premenené na rabovačku pre pár vyvolených. Veronika Galeková to chcela zmeniť, ale sa jej to aj podarilo. Dnes aj vďaka nej fotovoltika už nie je žiadne panské huncútstvo, ale rozšírená bežne medzi ľuďmi a viacerí oligarchovia dostali týmto pádom na frak.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.9.2021 16:40 - 16:41 hod.

Anna Zemanová Zobrazit prepis
Pán Fico, mám tuná odkaz od pána ministra pre vás, že vlastne ste nedovolili mu vystúpiť, ale aby vám dal odpovede na vaše otázky. Ale vy ste sa najprv pýtali také vecné veci, ako na jeho strednú školu, na maturitné vysvedčenie. Potom ste sa pýtali, dali ste mu otázku na Plačkovú, na pavilón v Dubaji. Potom ste debatovali o dostatku plynu a potom o maďarskom guláši a podobne. Takže ste očakávali otázky a odpovede. Tak vám ich dal a keď vlastne prišlo na rad, aby vám povedal, čo vlastne táto vláda urobila, tak vlastne už ste mu zabránili v diskusii. Takže si môžte diskutovať teraz samy so sebou. Táto schôdza je v pléne Národnej rady, tak diskutujte medzi sebou, keď nemáte záujem o odpovede pána ministra, tak už ich ani asi na tejto schôdzi nedostanete.
Skryt prepis