Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

14.7.2020 o 17:43 hod.

RNDr.

Anna Zemanová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.7.2020 17:43 - 17:45 hod.

Anna Zemanová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pán kolega, viete, niekedy stačí si prečítať iba celú parlamentnú tlač. Totižto návrh zákona má aj tzv. kapitolu dôvodová správa, kde sa presne píše aj odpoveď na vašu otázku, čo sa týka napríklad aj súbehu toho poľovného zákona, kde máte presne napísané, že vlastne to, čo sa týka, že nesmie byť v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku veterinárnej starostlivosti, ale aj o poľovníctve a podobne. Čiže nie je pravdou to, čo hovoríte, že máte obavu, že bude v rozpore zákon o poľovníctve, lebo to je všeobecne záväzný predpis, ktorý v rámci tohto nemôže byť posudzované ako trestný čin. To, že sa tuná vlastne tá potreba aplikačnej praxe, ktorá si vyžiadala zaviesť trestnoprávnu úpravu organizovania zápasov zvierat, je, že vlastne je veľmi slabá postihnuteľnosť páchateľov, pretože ide o mimoriadne kruté a surové divadlo, veď teda určite máte aj vy skúsenosti, ako sa huckajú navzájom bojové, bojové plemená najmä psov, ktoré vlastne končia až tým, že vlastne usmrtením jedného psa druhým. Čiže tuná aj Trestný poriadok pozná tzv. hmotnoprávnu zodpovednosť a vie presne zadefinovať pri tom aj ten policajt, aj vyšetrovateľ, aj potom následný trestný súd o tom, že či dochádzalo k týraniu, alebo išlo o niečo ako v súbehu s nejakým poľovníckym cvičením.
Čo sa týka, štátny rozpočet na enviropolíciu. V programovom vyhlásení vlády; to vás nemusí zaujímať, ale nás áno; máme samostatnú časť, kde sa hovorí o posilnení enviropolície. Čiže toto príde určite na rad, kde budete mať presne vyčíslené aj finančné dopady na posilnenie tejto enviropolície, pretože jednoznačne áno, nielen čo sa týka zvierat, ale aj ďalších trestných činov voči životnému prostrediu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.7.2020 16:51 - 16:52 hod.

Anna Zemanová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pán kolega, kritizujete, že ideme na riešenie zlou cestou a že teda nekazíte nám alebo nehovoríte, že by sme nemali úprimný záujem, ale že treba to riešiť prácou Policajného zboru. Ale veď si aspoň dajte tú námahu, aby ste si prečítali ten návrh zákona a jeho dôvodovú správu. Práve to je cieľom, presun z tých, z tej hlavy deväť do hlavy päť pod trestné činy, pod, životného prostredia, na ktoré máme špecializovanú jednotku už dnes zriadenú, tzv. enviropolíciu, ktorá je odborom environmentálnej polície. A práve tým, že sa presunú tieto trestné činy do tejto hlavy životného prostredia, tak bude na to špecializovaná jednotka, ktorá budú vycvičení policajti, nebude to bežná výjazdovka. Čiže práve kvôli tomu, to bol ten impulz, ktorý nás viedol k novele tohto Trestného zákona, nielen zvyšovanie trestov, ale práve možnosti, aby mohli špecializovaní policajti vykonávať zisťovanie týchto trestných činov. Takže ideme presne tou cestou, ktorú ste aj vy navrhli, a verím, že po prijatí tohto zákona naozaj sa aj tie nápady trestných činov a zistenia a následné odsúdenie zvýši počet postihnutia takýchto zločincov voči, voči zvieratám.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.7.2020 16:25 - 16:26 hod.

Anna Zemanová Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Pani kolegyňa Pleštinská, no presne tak, ako ste povedali, ste to správne zhodnotili.
Odpoveď na vecnú otázku, kto je povinný sa starať. Každý je povinný sa starať a bez ohľadu na to, kde sa človek stará o svoje zviera, či to je, či to je v chatovej osade, či to je na nejakom hospodárskom dvore, každý jeden je povinný sa o svoje zverené zviera postarať a je potrebný, aby zabezpečil jeho starostlivosť, to znamená, prístup k strave, prístup k vode.
Čo sa týka nejakého usmrcovania zvierat, tak o tom je presne, je veterinárny zákon, ktorý hovorí práve v tom § 22 presne, kedy môže byť zviera a za akých okolností usmrtené. Čo sa týka spoločenských zvierat, čo sa týka hospodárskych zvierat, tak, samozrejme, tam tie pravidlá práve sú nastavené, tiež zákonom jednoznačne povedané.
Ostatným poslancom odporúčam, aby si prečítali návrh zákona, pretože zjavne ho nečítali, ale zrejme boli omámení nejakou vlastnou predstavou.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 14.7.2020 16:09 - 16:20 hod.

Anna Zemanová Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážení kolegovia, kolegyne, dnes tu stojíme, aby sme prerokovali novelu Trestného zákona a zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb. Novelu sme pripravili na podnet občianskeho združenia Zvierací ombudsman, čím sa aj týmto chcem im poďakovať za ich dlhodobú a neúnavnú odbornú prácu.
Zákon má silnú podporu a predkladáme ho spolu s poslancami naprieč celou koalíciou. Zároveň sa aj teším, že má silnú podporu rezortu ministerstva vnútra aj ministerstva spravodlivosti.
Novela prináša základ novej agendy pre enviropolíciu, ktorá funguje v súčasnosti ako súčasť oddelenia envirokriminality. Princíp novely je v tom, že trestné činy týrania zvierat bude odteraz riešiť špecializovaný vyšetrovací tím. Ten bude na tento typ trestných činov zvlášť vyškolený.
V súčasnosti majú totiž tieto činy na starosti bežní vyšetrovatelia, ktorú, ktorí sú zahltení inou agendou a trestným činom týrania zvierat sa nestíhajú naplno venovať. V budúcnosti plánujeme zakročiť tvrdšie aj proti množiteľom v prípade, že by sa nedal aplikovať na nich tento sprísnený Trestný zákon.
Dovoľte mi ale ešte upresniť aj nejaké štatistiky, ktoré hovoria o tom, aký význam alebo ako sa postihujú na Slovensku tieto závažné trestné činy. Je to o to závažnejšie, že mnohí psychológovia hovoria o tom, že ten, kto sa v mladosti dopustí na trestnom čine, trestného činu týrania zvierat, má ďaleko nižšiu latku potom následne v dospelosti a dopúšťa sa hrubosti a trestným činom aj voči, voči ľuďom v dospelosti.
Takže trošku k tým štatistikám. Štatistika vývoja kriminalitu, kriminality a počtu spáchaných trestných činov v oblasti zvieracích, zvierat podľa súčasného § 378 a zanedbania starostlivosti zvierat podľa § 378. Tak v roku 2019 bolo zistených 63 prípadov týrania zvierat, avšak k objasneniu došlo iba v 21 prípadoch, čo predstavuje len 33-percentné z celkového počtu zistených prípadov a väčšina zistených prípadov zostala neobjasnených. Čo znamená, že sú to zistené prípady? Zistené prípady treba chápať ako nápad toho konkrétneho trestného činu, napríklad že polícia bola schopná vyhľadať políciou podania od občanov a podobne. A kategória objasnené prípady znamená, že bol zistený aj páchateľ konkrétneho trestného činu. To sú veľmi nízke čísla a tie stoja aj za tým, že často sa polícia dozvie už oneskorene o týchto konaniach, kde sa dajú veľmi ťažko potom identifikovať stopy k preukázaniu, kto je vlastne páchateľom takéhoto trestného činu.
Štatistika neobsahuje avšak údaje, či bol páchateľ obžalovaný, odsúdený alebo či bola trestná vec inak ukončená, napríklad oslobodením súdom, zastavením trestného stíhania a podobne. V štatistike taktiež nemáme informácie o tom, že ako bola vec ukončená po skončení prípravného konania, vyšetrovania alebo skráteného vyšetrovania. No ale máme nejaké údaje za roky, od roku 2017 až do roku 2019, kde sú alarmujúce čísla, ktoré poukazujú na zvýšenie miery trestných činov v tejto oblasti. Za roky, v roku 2017 bolo zistených 20 trestných činov týrania zvierat, čo predstavuje iba polovicu v porovnaní s rokom 2018, v ktorom to číslo stúplo o 50 percent. Možno pozorovať taktiež výrazný nárast tohto druhu kriminality páchaného na zvieratách v roku 2019, kde ten rastúci trend poukázal, že bolo o 60 zistených trestných činov týrania zvierat viac.
Z analýzy súdnych rozhodnutí za ostatné štyri roky v rámci aplikácie § 378 Trestného zákona vzišlo, že takmer všetky vydané rozhodnutia ukladajú podmienečný trest odňatia slobody. Súčasná právna úprava umožňuje aj pri prečinoch do piatich rokov uloženie nepodmienečného trestu odňatia slobody, avšak k uloženiu nepodmienečného trestu odňatia slobody dochádza iba výnimočne, výlučne v prípadoch recidívy, prípade v súbehu. Súdy väčšinou rozhodovali trestným rozkazom.
Na základe komunikácie s občianskym združením Zvierací ombudsman, ktorí majú takzvanú záchrannú linku, kam ľudia telefonujú, keď sa potrebujú poradiť alebo tiež nahlasujú svoje nejaké zistenia, tak z ich štatistík vyplýva, že v roku 2019 im bolo nahlásených 614 podnetov, z toho 368 podnetov bolo nahlásených na príslušnú regionálnu veterinárnu a potravinovú správu ako podozrenie z priestupku na úseku veterinárneho zákona a v 246 podnetoch odporučili konanie, podať trestné oznámenie pre podozrenie zo spáchaného trestného činu týrania zvierat podľa súčasne platného § 378 alebo § 378a. To sú čísla, ktoré, ktoré poukazujú na veľmi zlý signál v tejto oblasti, a je nevyhnutné, aby sa urobili základné, základné opatrenia.
V návrhu zákona okrem sprísnenia trestných činov, ktoré; pardon; okrem sprísnenia trestov za tieto trestné činy máme aj paragrafy, ktoré hovoria o zákaze alebo trestnom čine, trestnom čine organizovanie zápasov zvierat. Taktiež trestnoprávna zodpovednosť právnických osôb, kde sa dochádza k problému, že mnohokrát práve nemohlo byť začaté nejaké konanie, kde sa preukázalo, že napríklad majiteľom zvieraťa nie je fyzická osoba, ale, ale právnická, právnická osoba.
Čaká nás ale, keď sa nám podarí tento zákon schváliť, to nie je všetko, pretože to je len trestnoprávny postih. Treba robiť aj v oblasti prevencie a intenzívnejšej činnosti a práce Štátnej veterinárnej a potravinovej správy; najmä veterinárni lekári, ktorí dostali množstvo kompetencií v rámci novely veterinárneho zákona prakticky pred dvoma rokmi. Tento zákon, ktorý v § 22 hovorí o ochrane zvierat, avšak bol veľmi slabo a neúčinne aplikovaný v praxi, naďalej, žiaľ, zostávame krajinou, ktorá drží množiteľský prím v Európe, naďalej dochádza k tomu javu, že sa u nás nezákonným spôsobom na hranici týrania zvierat množia zvieratá. Je to obrovský aj biznis pre skupiny, ktoré sa dá povedať, že sú to množiarske mafie, do ktorých nezriedka sú zapojení aj, žiaľ, práve chovatelia zvierat, ale aj veterinárni lekári. Túto množiateľskú mafiu je potrebné rozbiť, toto je jeden z krokov, kde práve vyšetrovatelia, ktorí budú špecializovaní na trestný čin týrania zvierat, sa budú môcť vyškolene a odborne venovať tejto problematike a budú mať viacej priestoru a schopnosti aj takéto konania k týmto, takýmto konaniam obmedziť.
Je pred nami veľká úloha asi aj revízie veterinárneho zákona, tak aby sme, aby sme neprijímali zákony, ktoré sú len na papieri, ale ktoré reálnym spôsobom pomôžu, pomôžu zabezpečiť chov spoločenských, ale aj hospodárskych zvierat. K tým hospodárskym zvieratám by som chcela ešte toľko povedať, že týmto, touto novelou zákona bude aj posudzované ako trestný čin v prípade, že niekto chová stádo, najmä sa to týka hovädzieho dobytku a koní, o ktoré sa nestará, ktoré trpí hladom a ktoré zvieratá nemajú zabezpečenú primeranú starostlivosť; toto sa bude tiež dať posudzovať ako trestný čin a v prípade, že to je, takto sa chová právnická osoba, aj prevziať trestnú zodpovednosť právnickej osoby.
Verím, že v tomto pléne nájdeme podporu a zákon prejde širokou podporou opozície, ale v prvom rade koaličných partnerov a aby sme ukázali naozaj všetkým tým tyranom zvierat, že toto nepatrí do slušnej spoločnosti a konečne im bude klepnuté po prstoch a prestanú sa takéto činy konať, resp. sa výrazným spôsobom obmedzí, čo bude mať, samozrejme, aj dopad na, verím, na neskoršie správanie sa alebo menšie recidívy správania sa v dospelosti, hlavne ak ide, pôjde o mladistvých konateľov takéhoto trestného správania sa.
Ďakujem veľmi pekne za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 14.7.2020 16:04 - 16:07 hod.

Anna Zemanová Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážený pán podpredseda, kolegyne, kolegovia, predkladáme návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb.
Cieľom návrhu zákona je zmena systematického zaradenia trestných činov týrania zvierat a zanedbania starostlivosti o zviera, a to ich presunom medzi trestné činy proti životnému prostrediu, kam po správnosti vecne patria. Touto zmenou sa zároveň dosiahne stav, kedy skrátené vyšetrovanie o týchto trestných činoch budú vždy vykonávať vyšetrovatelia, konkrétne vyšetrovatelia odboru environmentálnej kriminality Policajného zboru.
Okrem tejto zmeny sa zároveň pri obsahovom vymedzení týchto dvoch trestných činoch vykonávajú niektoré zmeny, ktoré si vyžiadala aplikačná prax. Ďalšou nie menej významnou zmenou je aj zavedenie novej skutkovej podstaty trestného činu organizovania zápasov zvierat, ktorým sa reaguje na nový negatívny fenomén objavujúci sa v našej spoločnosti.
Na dosiahnutie vyššie uvedeného cieľa je potrebné vykonať novelizáciu dvoch zákonov, a to Trestného zákona a zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb. Aplikačná prax totiž preukázala, že vo väčšine prípadov sa pri prvopáchateľoch konanie vymedzené pri trestnom čine týrania zvierat kvalifikuje len ako priestupok s uložením pokuty, prípadne sa využíva inštitút podmienečného odkladu výkonu trestu odňatia slobody, čo absolútne neplní funkciu individuálnej ani generálnej prevencie a nechráni spoločnosť pred páchaním tejto závažnej trestnej činnosti.
Cieľom novej právnej úpravy trestného činu týrania zvierat je, aby poskytoval ochranu zvieratám v hierarchii chránených hodnôt výraznejšie ako napríklad u ochrany majetku. Sprísňuje sa aj vzťah majiteľa alebo toho, ktorý sa má o zviera starať, o neposkytnutie pomoci.
Ďakujem pekne. To je zatiaľ na úvod všetko.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 14.7.2020 15:33 - 15:34 hod.

Anna Zemanová Zobrazit prepis
Vážený pán podpredseda, pani poslankyne, páni poslanci, vážení prítomní, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bola určená Výborom Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona (tlač 177). Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady, Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie a za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali ihneď.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 14.7.2020 15:25 - 15:27 hod.

Anna Zemanová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán podpredseda, kolegyne poslankyne, páni poslanci, vážení prítomní, predseda Národnej rady rozhodnutím č. 166 zo 14. júla 2020 pridelil návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona o niektorých opatreniach v pôsobnosti Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 (tlač 176) na prerokovanie výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie v termíne do začiatku rokovania schôdze Národnej rady o tomto návrhu.
Výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie predložený návrh vlády na skrátené legislatívne konanie prerokoval na svojej 11. schôdzi a uznesením č. 28 zo dňa 14. júla 2020 odporučil Národnej rade schváliť návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o predmetnom vládnom návrhu zákona.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.7.2020 14:09 - 14:11 hod.

Anna Zemanová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pán kolega, zrejme ste nepočúvali poriadne pána ministra. A keď ste nepočúvali, stačí, keď si prečítate zdôvodnenie skráteného konania. Si myslím, že pri iných zákonoch, keď by ste mali nejaké výhrady, tak konkrétne pri tomto to nesedí. Pretože tá druhá epidémia šírenia koronavírusu jednoducho je tu a ak sa neprijmú účinné opatrenia, ktoré budú predvídať zabezpečenie šírenia, komunitné šírenie tejto choroby, tak môže dôjsť naozaj k ďalším veľkým hmotným škodám, pretože bude musieť, ak by sme museli opätovne zatvoriť krajinu a ekonomiku, tak to by už naša spoločnosť asi nerozdýchala. Toto je naozaj vhodné a dobré riešenie, ktoré je dostupné a ktoré pomôže zabrániť tomu, aby ľudia, ktorí prichádzajú z krajín, kde je riziko nákazy vyššie, ako je na Slovensku, aby boli identifikovaní prostredníctvom mobilných inf... operátorov, pretože dneska už každý jeden, kto ide do zahraničia, nikto, nikomu to nepríde divné, keď nám príde v zahraničí esemeska o správe o zastupiteľských úradoch a keď prídeme naspäť na Slovensko, tak uvítacia esemeska od, od, od operátora. Takže nerobme z tohto naozaj vedu, je to jeden zo zákonov, ktorý pomôže ochrániť zdravie a ekonomiku Slovenska.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 3.6.2020 14:12 - 14:13 hod.

Anna Zemanová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Naozaj tvoje vystúpenie, Rado, odzrkadľuje aj tvoju prácu, že dôverne poznáš prostredie športovcov, ako to funguje, pretože tento zákon síce je o peniazoch, ale v prvom rade je to o ľuďoch, o deťoch, o športovcoch, ktorí, je to životný štýl nevyhnutný pre ich existenciu. A, samozrejme, podpora zdravého životného štýlu je aj podporou celej spoločnosti. Nie je to nejaká, nejaké pánske huncútstva, ale sú to naozaj dôležitou súčasťou fungovania spoločnosti. Ja si myslím, že tento zákon je veľmi rozumný, a som rada, že je takto v skrátenom konaní tu predložený, pretože je to naozaj reálna pomoc veľmi veľkému množstvu ľudí.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 20.5.2020 17:34 - 17:35 hod.

Anna Zemanová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predseda parlamentu, v mene poslaneckého klubu strany SaS mi dovoľte vás požiadať o úpravu programu tak, aby sa neuskutočnila mimoriadna schôdza parlamentu ani žiadna schôdza výborov Národnej rady Slovenskej republiky dňa 28. mája 2020.
Zdôvodnenie: Dôvodom je, že už raz odročené pojednávanie Špecializovaného trestného súdu vo veci obžalovaného poslanca Národnej rady Slovenskej republiky za stranu Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko Mariana Kotlebu. Práve z posledného pojednávania na súde sa pán poslanec Marian Kotleba ospravedlnil pre údajnú povinnosť byť prítomný v parlamente. Obraciam sa z uvedeného dôvodu aj na predsedu Výboru Národnej rady pre obranu a bezpečnosť Juraja Krúpu a podpredsedníčku Osobitného kontrolného výboru Národnej rady na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva Zuzanu Šebovú, ktorých členom Marian Kotleba je, aby sa v deň pojednávania na Špecializovanom trestnom súde neuskutočnila... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis