Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

28.1.2021 o 16:21 hod.

RNDr.

Anna Zemanová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.1.2021 16:21 - 16:23 hod.

Anna Zemanová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pán poslanec, pozorne som počúvala, čo hovoríte, a mala som spočiatku dojem, že naozaj je vám to aj úprimne ľúto, čo sa stalo, možno aj úprimne ľúto, že ste mohli urobiť viac v svojej osemročnej pozície ministra, myslela som aj z toho dôvodu, že naozaj chvel sa vám hlas, možno to bolo kvôli rúšku alebo naozaj ste boli úprimne tak aj dojatý a cítili ste istú zodpovednosť za to, čo sa v priebehu vášho ministrovania dialo, a to vnímam aj pozitívne, že oceňujete tento návrh, ktorý sa snaží aspoň v niektorých častiach riešiť problematiku, ktorú ste mali vy dávno riešiť, ako ste boli ministrom, a nevyhovárať sa.
To ma zaskočilo, potom som začala pochybovať, či ozaj je tam v tom vašom hlase ľútosť, keď ste spomenuli a obvinili, že vlastne Mihál je ten vinovatý, ktorý prepustil, alebo urobil organizačnú zmenu, ktorá spôsobila nejakú nedostatočnú kontrolu. Nuž máme rok 2021 a Mihál bol ministrom 2010 - 2011, tak akože to je naozaj absurdné, keď vy ste boli osem rokov ministrom, boli ste plne zodpovední za to, čo sa dialo, a vyhovárať sa, že ste nemali možnosti, keď presne, ako tu bolo povedané, štyri roky ste mali jednofarebnú vládu, v druhej ste mali jasnú väčšinu a že ste sa týmto problémom nevenovali.
To nie sú len dve Lucky, ktohovie, koľko ich ešte je, ktoré sa nenašli, a vieme, že aj počas, určite tak, ako aj v súčasnosti sa to ešte deje, je mnoho takýchto detí, ktoré sú týrané alebo zanedbávané v sociálne vylúčených spoločenstvách, ale nielen tam. Ani možno o nich nevieme a jedného dňa sa možno aj nejaké takéto nájdu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 26.1.2021 18:48 - 18:50 hod.

Anna Zemanová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo.
Áno, pán kolega Rado Kazda, ľudia požadujú, majú na to právo. To je právo ľudí, občianskej verejnosti, oni môžu požadovať, žiadať nás, aby sme čokoľvek urobili, je to ich plné právo. Avšak našou zodpovednosťou ako politikov či v parlamente, alebo vo vláde je rozumným spôsobom a správnym spôsobom tieto požiadavky posúdiť a hľadať odpovede, ale hlavne aj prinášať riešenia. Tie nemôžu byť náhle, tie by nemali byť v panike a slová ako klimatická núdza alebo kríza vyvolávajú pocit paniky, že poďme aspoň niečo urobiť, len aby sme niečo urobili, aby, aby bol pokoj. My musíme všetko, zobrať rozum do hrsti a tú krajinu cez aj tieto vyjadrenia ľudí vyviesť a poukázať na to svetlo na konci tunela, akým spôsobom by sme mali cez tú klímu vyjsť von.
To, že je nadspotreba, to súhlasím s obidvoma mojimi predrečníkmi, a že tu je treba, aby každý sám od seba pristúpil k svojmu spôsobu života, pretože presne, ako ste povedali, pán kolega Karahuta, tak naše zdroje sú vyčerpateľné, hej. Nie všetky sú obnoviteľné. Aj voda síce je obnoviteľná, ale do istej miery, keď poškodíme ten ekosystém, aj tá voda môže, môže byť, že sa vytratí.
To znamená, úplne s vami súhlasím, treba mať rešpekt, úctu, pokoru k prírode, ale zase nesmieme pristupovať s panikou a s nejakými takými, á, prístupom, že poďme len niečo urobiť, aby sme vyhoveli. Nie je to možno populárne, ale musí to byť vecné.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 26.1.2021 18:34 - 18:44 hod.

Anna Zemanová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Aj mojím predrečníkom vrátane pána ministra Budaja, ktorý mal nielen úvodné slovo, ale aj v rozprave venoval problematike klímy, klimatickej zmeny a v jeho ponímaní a vyjadrovaní aj až klimatickej krízy, možno tým by som začala s takou prosbou, že možno práve pri tejto problematike by sme mali byť veľmi opatrní s týmito pojmami a vyjadrovaním sa. Pretože nikto nespochybňuje asi, že klimatická zmena tu je, je to nejaký jav, ktorý je aj prirodzený, ale ani nikto nespochybňuje, že človek svojou činnosťou výrazným spôsobom prispieva k urýchľovaniu prejavov klimatickej zmeny.
Avšak hovoriť o klimatickej kríze, resp. až o klimatickej núdzi, ako sa hovorí v petícii občanov, si myslím, že na pôde parlamentu alebo ľudí, ktorí sú zodpovední za stav krajiny, si vyžaduje istú takú väčšiu obozretnosť. Pretože aj také vyjadrenia ako klimatická núdza alebo klimatická kríza môže spôsobovať beznádej ľudí, skutočne pocity toho, stratenej generácie. Už sa hovorí aj o diagnózach, ktoré hovoria o tom, že naši mladí ľudia sa boja budúcnosti, nechcú si zakladať rodiny, nechcú mať deti, aby neprivádzali svoje deti do beznádejnej budúcnosti, ktorá môže byť spôsobená s tým, že nebude tu vzduch, nebudeme mať vodu, že tu budú (bude, pozn. red.) nejaká apokalypsia (apokalypsa, pozn. red.), proste tie fakt fatalistické vízie.
Preto by som chcela, aby sme naozaj hovorili o tom, že je tu klimatická zmena ako nejaký prírodný jav, ktorý je umocňovaný činnosťou človeka, a to sa dá povedať naozaj od prvej priemyselnej revolúcie, kedy sa začali vo veľkom spaľovať fosílne palivá. Avšak aj človek svojou činnosťou, keď si včas uvedomí, dokáže aj zabrániť niektorým tým negatívnym prejavom. A príkladom toho je takzvane pred možno 15 rokmi, že sa hovorilo o tom, o ozónovej diere, ktorá bola aj nad Slovenskom, a bolo preukázané, že je spôsobená niektorými, používaním niektorých látok, najmä freónu, ktorý bol zakázaný. A v súčasnosti sa hovorí, že tá ozónová diera sa zatvorila. Čiže naozaj, keď človek identifikuje správnym spôsobom ten svoj príspevok, tak, a urobí opatrenia, výrazným spôsobom vie zamedziť tým nepriaznivým javom.
To sa týka aj vrátane emisií do ovzdušia z našej činnosti nielen priemyselnej, ale aj z dopravy alebo z poľnohospodárstva a podobne. A musíme si byť vedomí, je nás čoraz viacej, už len za našu generáciu fakticky dvojnásobok ľudí na Zemi pribudlo, to znamená, ľudia potrebujú viac jesť, ľudia chcú žiť čoraz v lepších podmienkach, a nielen výstavba, ale aj naša každodenná existencia je veľmi náročná na suroviny a s tým je spôsobená aj istá exploatácia prírodných zdrojov, a to nielen vody ako pitnej vody, ktorú potrebujeme pre svoj život, pretože bez vody nieto života, ale sú to aj nerastné suroviny. Je to aj drevo ako prírodná surovina, ktorá sa používa na výstavbu alebo na ako ďalší úžitkový materiál. A práve to sú činnosti, ktoré odoberajú schopnosti našej planéty, keď budeme hovoriť o Zemi ako takej, nielen o Slovensku, ktoré sú schopné dosahovať prírodnú rovnováhu, ktorá je nevyhnutná na to, aby, aby tá nielen spoločnosť, ale aj naša existencia bola trvalo udržateľná.
To, že teraz tá rovnováha nie je, je, je zrejmé to, že nám postupne tá, tá biologická rozmanitosť sa mení a že dôkazom sú aj vymieranie niektorých druhov, premnožovanie iných, ale ukázal nám to aj ten maličký neviditeľný, takmer neviditeľný vírus, ktorý v priebehu niekoľkých mesiacov by bol schopný vyhladiť veľkú časť ľudskej populácie a takýmto spôsobom si príroda možno aj chcela urobiť aj nejaké poriadky.
Vrátim sa na Slovensko a chcem uvítať plán ministerstva životného prostredia, ktorý je predložený k tejto správe, kde sa hovorí o jasných legislatívnych krokoch. To, čo som ja v minulosti vytýkala ako poslankyňa Národnej rady, ale nielen ako poslankyňa, ale aj ako aktivistka v životnom prostredí, boli rôzne stratégie, kde sme ako prví, vždy sme, my sme prví podpísali, my sme prví pristúpili k takému dohovoru, my sme podpísali takú stratégiu a všade sme chceli byť prví a ísť príkladom, ale, žiaľ, len na papieri. Ako sa hovorilo, v životnom prostredí mnohokrát skutek utek a verím, že v našom prípade tak to nebude a že spoločnými silami nielen zvládneme tú legislatívnu výzvu, ktorá je potrebná k tomu, aby sa mohli dotiahnuť aj tie praktické kroky, ktoré, ktoré našu spoločnosť nejak doladia do tej trvalo udržateľnej rovnováhy. Máme plán teraz legislatívny, máme plán, ktorý sme spoločne tvorili v programovom vyhlásení vlády, kde sú konkrétne kroky, ktoré pomôžu, pomôžu zabezpečiť, aby sa tá klimatická zmena na Slovensku a potom následne aj teda v Európe a na, na svete spomalila a aby sme naozaj mali jasný plán, akým spôsobom pripravíme Slovensko na adapt... a budeme adaptovať Slovensko na klimatickú zmenu, pretože tá je tu, tú nezastavíme, musíme sa adaptovať, ale musíme urobiť aj tie realizačné kroky, aby sme naozaj dosiahli čím skôr uhlíkovú neutralitu tak, aby tá naša príroda, ekosystém bol trvalo udržateľný.
To je výzva, apel nielen na vládu, ale aj na samosprávu, na podnikateľský sektor, na obce, na každého jedného z nás, pretože všetci sme súčasťou tohto systému. Nikto z nás, ani prezidentka, ani prezident inej krajiny, ani my nedokážeme žiť bez vzduchu, nedokážeme žiť bez vody, a tým pádom nedokážeme žiť cez, bez prírodných ekosystémov tam, kde sa ten vzduch a voda tvorí.
Preto je namieste, a som veľmi rada, že nie prvýkrát v tomto pléne Národnej rady sa hovorí čoraz viacej o životnom prostredí, je to naozaj čoraz väčší dôraz na tieto témy. V minulosti som bola s pánom ministrom, boli sme takí osamotení bežci, ale pevne verím, že aj táto správa napomôže k tomu, že budeme môcť robiť odpočty konkrétnych, konkrétnych krokov, ktoré zmiernia prejavy klimatickej zmeny.
Možno toľko, toľko k tej správe.
Ešte tu bola spomínaná petícia, ktorá bola doručená do Národnej rady. Množstvo ľudí sa hlási k tejto problematike a vnímajú ju ako veľmi citlivú záležitosť, osobnú, ale aj cítia tú zodpovednosť za budúcnosť pre naše deti, pre našich vnukov. Aj ja som stará mama, mám už dve vnučky a nie je mi ľahostajný, ľahostajná naša, naša budúcnosť. Toto mňa vždy viedlo aj v mojej práci ako aktivistky a neskôr aj v profesnom živote v životnom prostredí, že som chcela priložiť ruku k dielu k tomu, aby naozaj život na Slovensku, čo sa týka prírody, bol trvalo udržateľný a aby to smerovalo k lepšiemu. A myslí si, že krok za krokom sa to aj darí, nebude to rýchle, ale musíme byť vytrvalí.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 26.1.2021 15:28 - 15:30 hod.

Anna Zemanová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, aj tebe, kolega Rado Kazda, za prednesenie a aj prípravu tohto pozmeňovacieho návrhu, ktorý prináša väčšiu transparentnosť a istotu pre obce a mestá.
A zároveň teda aj musím oceniť komunikáciu s ministerstvom životného prostredia, naozaj v tomto bode to bolo naozaj príkladné, nad rámec teda aj voľného času.
To, čo sa snažíme odstrániť, je, že možno aj z byrokratických nejakých dôvodov alebo naozaj z dôvodov, ktoré neboli podstatné pri nakladaní s odpadom, ale z titulu možno chýbania nejakého, nejakého dokumentu, tie ako keby tresty za takéto situácie boli drakonické, až tri roky aby napríklad obec nemohla následne si pýtať dotáciu na nakladanie s odpadom z Environmentálneho fondu, pričom práve to by malo byť snahou životného prostredia, aby čo najlepšie sa s odpadom nakladalo. Tak táto poistka, že Environmentálny fond bude musieť nejako sa vysporiadať aj písomne dať, oboznámiť obec, tak je to možnože pre nich istá písomná záťaž, ale na druhej strane určite prinesie do, pre životné prostredie bude veľkým prínosom.
Takže ďakujem pekne a teším sa na obdobnú spoluprácu aj pri iných legislatívnych návrhoch v rezorte životného prostredia.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 12.1.2021 15:04 - 15:12 hod.

Anna Zemanová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán minister, kolegovia, kolegyne, dovoľte mi možno trošku z iného pohľadu sa pozrieť na túto situáciu, ktorú dnes máme, na schvaľovanie núdzového stavu, potvrdenie toho čo schválila vláda.
Sloboda jednotlivca v živote spoločnosti je základom filozofie strany Sloboda a Solidarita. Je to naše DNA. A môžem každého jedného uistiť, že akékoľvek obmedzovanie slobody nás bolí a vždy zvažujeme či je možné alebo primerané slobodu obmedzovať.
V týchto dňoch je to práve rok čo sa na Slovensko začali prenikať prvé správy o neznámej novej chorobe. Môj syn práve vtedy cestoval do zahraničia do Ázie a nevedeli sme, že čo vlastne bude. Tak v priemyselnom tovare som išla mu kúpiť ochrannú masku, aby sa pri prestupe v Singapure mohol chrániť. Odvtedy sme sa nevideli, len cez online a vtedy sa život na celom svete výrazne zmenil.
V marci v roku 2020 vláda vyhlásila pre štátne nemocnice na Slovensku prvýkrát núdzový stav. Situácia nebola dobrá, ale nikto si v tom čase nevedel ani len predstaviť, že bude tisícnásobne horšia. Núdzový stav je mimoriadne opatrenie a my žijeme teraz mimoriadny čas. Zákon hovorí jasne: "V čase núdzového stavu môže štát v zmysle zákona obmedziť základné práva a slobody, a to v nevyhnutnom rozsahu na nevyhnutný čas. Vláda ho môže vyhlásiť, ak došlo alebo bezprostredne hrozí, že dôjde k ohrozeniu života a zdravia, životného prostredia alebo k ohrozeniu značných majetkových hodnôt."
Situácia je vážna a dnes núdzový stav je ručnou brzdou ako pribrzdiť šírenie pandémie. Aj ja som mama, som aj stará mama a mám strach. Normálny ľudský strach o svojich blízkych, ale nielen o nich. Bojím sa čítať správy od kamarátov. Dnes už asi nie je rodina, ktorú by obišlo ochorenie. Dnes už asi nie je človek, ktorý by sa nestretol s COVID úmrtím. Okrem veľkého strachu cítim aj váhu zodpovednosti na našich pleciach. Strach o životy, strach o existenciu tisícov ľudí, ktorí prišli o prácu. Ohromná ľútosť nad tým, že musíme občanov našej krajiny vystavovať obmedzeniam na slobode.
Rozhodovanie nie je jednoduché. Na váhy si dávame obmedzenia, diskomfort a na druhú stranu nádej na zlepšenie situácie, na skrátenie času, ktorý nám skráti odlúčenie od rodiny, od kamarátov, od bežného života. Je dôležité, aby sme sa spojili, aby sme pochopili a dôverovali opatreniam. Neexistuje univerzálny recept, ale spolu s vedou a výskumom sa náš čas, čas na objatie blíži. Je to cesta spojená s očkovaním. Výsledok nebude hneď, ale opäť si vyžaduje našu trpezlivosť a obmedzenia.
To, prečo akceptujem nevyhnutnosť núdzového stavu je solidarita s lekármi, záchranármi, zdravotnými i sociálnymi sestrami, s ľuďmi v prvej línii, ktorí zabezpečujú naše každodenné potreby. Patrí im obrovská vďaka a úcta.
A čo my poslanci, členovia vlády? Pýtam sa, čo o nás povie história o 30 rokov? Ako sme sa zhostili boja s prakticky neviditeľným mikro nepriateľom. Aké je východisko? Aká je cesta von z tohto bludiska? Prečo hovorím o 30 rokoch? Pretože chcem vám na príklade jednej mojej osobnej skúsenosti ukázať, že aká je to krátka, ale aj veľmi dlhá doba.
Pred asi 30 rokmi som sa stala projektovou manažérkou záchrany jedného jazera. Život v ňom vyhasol v dôsledku znečistenia a samospráva stála pred zdanlivo neriešiteľnou situáciou tejto katastrofy. Áno, riešenie katastrof má spoločného menovateľa. Volá sa spoločný postup a jeden cieľ. Viete, že sa prevažnú časť môjho profesného života venujem ekológii a rada by som na príbehu toho jazera vám poukázala na význam spolupráce.
Pred 30 rokmi hrozilo, že významná vodná plocha tu neďaleko v bratislavskom Ružinove, volá sa Štrkovecké jazero, hrozilo, že bude zasypané. Kvalita vody bola toxická, ohrozovala zdravie ľudí, voda páchla a v letných horúcich dňoch vyplavovala koláče hniloby a mŕtvych rýb. Vtedy sa nám podarilo dať dokopy vedcov, zástupcov samosprávy, priemyslu a pripraviť a zrealizovať plán, ktorý život v jazere zachránil. Dva roky sme bojovali, ale sme verili, že o niekoľko rokov bude dobre a jazero bude dôležitým zdravým biotopom na mestskom sídlisku. Verili sme, že to tak bude aj o 30 rokov. A stalo sa tak. Dnes je tých 30 rokov.
Priala by som si, aby sme aj teraz pri riešení COVID katastrofy verili a napĺňali plán, ktorý bude aj o 30 rokov príkladný. Keď v roku 2051 sa nás budú pýtať naši nástupcovia, ako sme zachraňovali životy na Slovensku, ako sme mesiace čakali na objatia so svojou rodinou a kamarátmi.
Chcem vás, občania, ale uistiť, že táto situácia nepotrvá večne. Raz sa situácia upokojí, a to, ako rýchlo to bude, záleží aj na nás. Našou záchranou je očkovanie, s ktorým sme našťastie začali. Pomôže nám rovnako dodržiavanie odstupu a hygieny, posilňovanie imunity, a to, že situáciu nebudeme brať na ľahkú váhu a budeme dôslední.
Verím, že postupne budeme môcť ustúpiť od celoslovenského núdzového stavu a prejdeme len na regionálne opatrenia. Pomôže to zamestnávateľom, obchodníkom, gastrosektoru, pomôže to školákom. Zavedenie regionálnych opatrení čo najskôr pomôže celej krajine, každému jej obyvateľovi. Opatrenia nám síce strpčujú život, ale privedú nás späť do normálu. Presne preto, aby sme obnovili slobodu jednotlivca, čo najskôr potrebujeme núdzový stav. Verím a nádejam sa, že v tejto podobe schvaľujeme predĺženie núdzového stavu posledný raz. Bodaj by to tak bolo.
Ďakujem vám za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 26.11.2020 17:30 - 17:35 hod.

Anna Zemanová Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Som rada, že môžem po prerokovaní v rámci odbornej debaty predložiť pozmeňovací návrh, ktorý je v rámci takéhoto zákona veľmi ekologický, a síce týka sa otvoreného zákona, ktorý je súčasťou tejto parlamentnej tlače, a síce zákona č. 90..., č. 218/2013 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze.
Tento pozmeňovací návrh napomôže výrobcom vykurovacích olejov, ktorí vyrábajú takéto oleje z recyklátu. To znamená, z plastov, ktoré dnes mnohokrát končia na skládke z plastov, ktoré sa využívajú aj napríklad spaľovanie v rotačných peciach cementární. Tak existujú aj technológie, ktoré dokážu zhodnotiť takýto plast aj na surovinu a vrátiť ju do obehu ako, ako surovinu v tomto prípade aj na výrobu vykurovacích olejov.
Teda dovoľte mi, aby som, a teda predmetom toho pozmeňovacieho návrhu je, že títo výrobcovia nebudú zahrnutí do povinnosti platiť, odvádzať poplatky, ako keby vyrábali vykurovacie oleje z prvotnej suroviny.
Dovoľte teraz, aby som prečítala pozmeňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Anny Zemanovej a Radovana Kazdu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 218/2013 o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 235/2019 Z. z. (tlač 256).
V súlade s ustanoveniami zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov predkladáme nasledujúci pozmeňujúci návrh k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov, a ktorým sa mení zákon č. 218/2013 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 235/2019 Z. z.
K čl. II, 2. bodu: V prílohe č. 1 položky označené poradovými... Pardon, ešte raz čítam.
K čl. II, 2. bodu:
V čl. II bod 2 v prílohe č. 1 položky označené poradovými číslami 22 a 23 znejú:
Položka č. 2, kód je tam 2710 1966 a text v tabuľke: „Vykurovacie oleje, iné ako vyrobené z odpadových olejov, určené na ostatné účely ako špecifické spracovanie alebo chemické spracovanie s obsahom síry presahujúcim 0,1 hmotnostného %, ale nepresahujúcim 0,5 hmotnostného %“.
Položka č. 23 - kód 2710 1967, tá znie: „Vykurovacie oleje, iné ako vyrobené z odpadových olejov, určené na ostatné účely ako špecifické spracovanie alebo chemické spracovanie s obsahom síry presahujúcim 0,5 hmotnostného %“.
To je také technické znenie toho pozmeňovacieho návrhu, a to je všetko.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.11.2020 15:58 - 16:00 hod.

Anna Zemanová Zobrazit prepis
Pán minister, my sme spoločne už viackrát o problematike týchto záťažiach konkrétne aj PCB látok a požívania vody ľuďmi v súvislosti aj s ohrozením zdravia týchto ľudí viackrát hovorili. Ja som veľmi rada, že ten námet dodávať možno regulovanú cenu vody, vodu s regulovanou cenou tak, aby bola cenovo prístupná pre všetkých aj pre tie hospodárske a iné užívania, je veľmi dobrá. Ja som už tiež o tejto veci rozprávala so šéfom ÚRSO s pánom Jurisom, ktorí robia analýzy, čiže myslím si, že budeme to mať dobre predpripravený materiál na to, aby takéto niečo mohlo ísť do vlády. Tam musí ísť ale aj ruka v ruke podmienka, aby boli uzavreté tie studne, z ktorých ľudia čerpali, aby to pokušenie, že bude mať lacnejšiu vodu, ale ešte aj tú studňu k dispozícií, aby bolo, lebo to musí byť jednoznačne podmienka, že sa musia uzavrieť.
Ja chcem upozorniť, ale ešte aj na problematiku opätovne toho Žitného ostrova. V pondelok sme mali veľkú online odbornú konferenciu, kde sa ukazuje, že v strede práve tejto oblasti množstvo sídiel nemá vodovod a pijú vodu studňovú, vodu zdanlivo, zdanlivo pitnú, ale ktorú vieme, že dávno to tak nie je, čiže chcem na toto upozorniť, že je dôležitá informovanosť, nezatajovať alebo neskrývať dáta, ktoré niekedy ani nemáme, čiže nemáme, čo skrývať, lebo tie informácie o tých znečisteniach nemáme. To bola prax z minulosti, že sa tvárime, že problém nie je, lebo akože nemáme dáta. Takže správne, správny monitoring, správna informovanosť je základom k tomu, aby sme prijali aj správne opatrenia, ktoré budú trvalo udržateľné.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.11.2020 15:10 - 15:12 hod.

Anna Zemanová Zobrazit prepis
Ja som veľmi rada, že na pôde Národnej rady sa čoraz častejšie otvára téma životného prostredia a veľmi vítam, že pani ombudsmanka sa venuje tejto problematike envirozáťaží. My osobne sme spolu rozprávali aj o problematike znečistenia a záchrany Žitného ostrova, ktorý je ohrozený taktiež starými environmentálnymi záťažami. Tu treba povedať, že nie je to len problematika samotného toho zdroja, ktorý je častokrát identifikovateľný, ak je známy, ale potom oveľa horšie a ťažšie riešiteľný je ten tichý zabiják, ktorý sa plíži podzemím a prúdením podzemných vôd sa šíri pod nehnuteľnosti ľudí do prírody. Čo je horšie aj do ochranných pásiem, ale aj priamo do zdrojov, do vodárenských zdrojov pitnej vody. A tuná čas hrá naozaj proti nám a keď nebudeme konať, tak pre budúcnosť nám vznikajú obrovské škody nielen na životnom prostredí, ale treba si uvedomiť aj na zdraví ľudí. Množstvo práve takýchto toxických mrakov, ktoré sa nenápadne, neviditeľne, preto je to o to ťažšie, že ich nevidíme, šíria, a ľudia konzumujú, požívajú napríklad takúto pitnú vodu, ktorú keď na pohľad sa zdá dobrá, ale keď sa jej napijú, tak povedia, áno, tak trošku tak štipká ako taký minerál, ale pritom to štipkanie je nejaký toxický koktail, tak to je naozaj riziko pre spoločnosť a ja pevne verím, že v tých najbližších, nechcem byť veľmi optimistická, že týždňoch, ale mesiacoch aj vláda príjme takýto zásadný postoj, že princíp prevencie obozretnosti, ale aj zásadných riešení pre záchranu konkrétne aj toho Žitného ostrova a nevídaných zásob pitnej vody, že to bude naša priorita aj vďaka takýmto témam.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.11.2020 9:25 - 9:40 hod.

Anna Zemanová Zobrazit prepis
Pán poslanec Kamenický, ste si v prvej časti svojej pripomienky vybrali iba tú, v podstate tú moju prvú časť, kde som nehovorila ako, len som avizovala, že je to téma, o ktorej treba, aby si sadli odborníci za stôl a prebrali aj takúto výzvu, ako je daňovo-odvodová brzda.
Vy nemôžte brať jednotlivé opatrenia, že jedno opatrenie vytrhnete z kontextu, ale treba brať návrhy, návrhy aj takýchto dôležitých opatrení ako v kontexte celého súboru legislatívnych opatrení a zmien, a preto je dôležité naozaj vytvoriť k tomu okrúhly stôl, kde sa nastavia takéto parametre, ktoré pomôžu, pomôžu udržať verejné, udržateľné verejné financie.
Čo sa týka toho čistého bohatstva, to vôbec nie je aký výmysel, je to naša povinnosť. Výpočet, k čistému bohatstvu sú potrebné vypočítať ekosystémové služby, ktoré tie jednotlivé prírodné biotopy alebo prvky poskytujú nášmu životnému prostrediu, pretože práve tam tie budú vstupovať do tej rovnice uhlíkovej neutrality. Ak to teraz dobre neurobíme, dnes už máme nás to tu v parlamente aj na vláde 130-tisícovú petíciu ľudí, ktorí nielen oni, ale verím, že aj my veľmi vážne berieme výzvu na, k, udržanie klimatickej zmeny v nejakých rámcoch a tak, aby sme do roku 2050 naplnili spoločné ciele Európskej únie. Ale to sú reálne veci, ktoré potrebujeme dosiahnuť v životnom prostredí, ale sú presne naviazané na tieto čísla ekonomické, ktoré budeme musieť plniť a vypočítať ich a stanoviť. Preto s tým začneme už teraz.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 5.11.2020 9:10 - 9:25 hod.

Anna Zemanová Zobrazit prepis
Vážený pán zastupujúci predseda, pán minister, kolegovia, kolegyne, dovoľujem si vystúpiť k návrhu novely ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti. Možno je to prekvapivé, človek, ktorý sa venuje v prvom rade životnému prostrediu, ale myslím si, že práve pri tomto zákone tá väzba je veľmi významná, a chcela by som na ňu poukázať. Pretože jak máme ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti, ale máme aj ústavné právo na priaznivé životné prostredie.
Okrem tohto faktu by som rada poukazovala ešte na jednu ďalšiu kľúčovú problematiku.
Čiže tá prvá, ktorú len pomenujem, ale nebudem sa jej venovať, je, ktorú by sme vlastne v rámci ďalšej diskusie, ktorú pán minister avizoval, že tento zákon ešte je tu ako na stole preto, aby sa o ňom aj debatovalo, takže ten, nejakú prvú problematiku, ktorú by som rada avizovala, že by sme o nej debatovali, je návrh na určenie tzv. daňovo-odvodovej brzdy, ktorá by predstavovala zastropovanie výšky daňovo-odvodového zaťaženia a plán na jeho pokles v ďalších rokoch. Malo by ísť o obdobu horného limitu dlhu verejnej správy a plánu na jeho znižovanie v ďalších rokoch. Detaily ja nebudem rozoberať, ale necháme si ich na rokovanie za pracovným stolom medzi našimi odborníkmi.
Ten druhý princíp, ktorý by som chcela, na ktorý by som chcela ja dôraznejšie poukázať, je princíp, aby ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti bol aj v súlade s ústavným právom na priaznivé životné prostredie.
Pred dvoma dňami bola vo vláde schválená súhrnná výročná správa Slovenska za rok 2019, komplexný dokument, ktorý je zostavený, dá sa povedať, na najvyššej úrovni národného výkazníctva za verejnú správu, pričom na jednom mieste a v koncentrovanej podobe kombinuje rôzne metodické a analytické pohľady na verejné financie Slovenska.
Určite aj ministerstvo financií sa v tomto dokumente zaoberalo a analyzovalo hospodárenie, dôvody zmien vlastného imania, ktoré majú vplyv na celkové čisté bohatstvo krajiny. V oblasti tohto práve zložiek čistého bohatstva sa realizujú rôzne údaje. Napríklad sú to údaje o podmienených záväzkoch, podmienených aktívach a práve to sú tie, o ktorých by som chcela hovoriť v súlade so životným prostredím. Je veľmi dôležité, aby sa nastavila správna metodika a spôsob zberu potrebných informácií na výpočet a stanovenie týchto podmienených záväzkov, ale, ale aj aktív.
Totižto práve povinnosť prezentovať v súhrnnej výročnej správe čisté bohatstvo vyplýva z tohto ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti. Čo to je čisté bohatstvo? Rozumie sa tým vlastne súčet vlastného imania subjektov verejnej správy, vlastného imania Národnej banky, vlastného imania podnikov štátnej správy, podnikov z územnej samosprávy upravený o implicitné záväzky, iné aktíva, iné pasíva, vrátane podmienených záväzkov. Záväzky voči životnému prostrediu patria práve pod tzv. podmienené záväzky a sú určitým druhom iných pasív, ktoré za určitých okolností môžu negatívne ovplyvniť finančnú situáciu účtovnej jednotky alebo územnej samosprávy.
By som hovorila možno trošku takou ľudskejšou rečou, sú to, môžu to byť rôzne environmentálne záťaže, môžu to byť rôzne záväzky, ktoré sme prijali v rôznych strategických a iných dokumentoch, ktoré však nie sú vyčíslené, nie sú zahrnuté do účtovných jednotiek, ale mali by nám vstupovať do vlastne výpočtu tohto čistého, čistého bohatstva. Pretože tieto záväzky nie sú vykazované na súvahových položkách pasív, pretože nie sú splnené podmienky pre ich zaúčtovanie a výška takéhoto neistého záväzku sa nedá spoľahlivo oceniť. Obdobie, ku ktorému sa povinnosť viaže, nie je určené, alebo, alebo teda úbytok alebo úžitok ekonomický v budúcnosti nie je istý. Toto je najväčší problém pri životnom prostredí, že tie environmentálne záťaže, ktoré tuná máme, tak do budúcna predstavujú obrovský, práveže obrovský ekonomický nápor na ich odstraňovanie, a je chybou, keď strkáme hlavu do piesku a o nich nehovoríme, ani sa nejak nehľadá metodika na to, aby sa vyčísli.
Toto rozhodne treba, treba zmeniť, pretože nemôže to byť len o majetku, o budovách, nemôže to byť len o hodnotách pozemku v nejakej účtovnej hodnote predaja, lebo napríklad jedine od roku 2017 je súčasťou podmienených aktív hodnota lesných porastov uvedená v pozam... v poznámkach účtovnej závierky štátneho podniku Lesy Slovenskej republiky, ktorá je pravidelne aktualizovaná znalcom Národného lesníckeho centra. Ide o všeobecnú hodnotu tohto, len tohto podniku, nie Lesov Slovenskej republiky, ktoré sa nachádzajú v Slovenskej republike ako, ako prírodné bohatstvo, a nie sú tam zahrnuté ani ekosystémové služby.
Je veľmi dôležité pokračovať a postupne analyzovať aj také časti bohatstva krajiny, ktoré nie sú vykazované v účtovných výkazoch z dôvodu náročnosti ich kvantifikácie a ocenenia. Napríklad prírodné zdroje, ekologické bohatstvo. To, že je to náročné, neznamená, že to nemáme robiť. Je to práve výzva a pri tomto ústavnom zákone to vidím ako príležitosť o týchto veciach chodiť, á, rozprávať. Chýba výpočet nielen bohatstva, ale aj toho ekologického alebo environmentálneho dlhu.
Preto dávam procedurálny návrh, aby tento návrh zákona o rozpočtovej zodpovednosti (tlač 265) bol pridelený na prerokovanie aj výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. (Rečníčka odovzdáva návrh spravodajcovi.) Nech sa páči.
Apelujem na to, aby sa metodike výpočtu čistého bohatstva a najmä započítanie ekologických dlhov venovala väčšia pozornosť. Ide o odlesňovanie, povodňové škody ako dôsledky chybných strategických rozhodnutí a podobne. Do bilancie čistého bohatstva Slovenska patrí aj prírodné bohatstvo na strane aktív a ekologické dlhy a záväzky na strane pasív.
Dovolím si len upozorniť, že v programovom vyhlásení vlády máme takto zadefinovanú našu spoločnú úlohu a výzvu. Vláda Slovenskej republiky sa bude venovať identifikácii bilancie čistého bohatstva Slovenskej republiky tak, aby bolo započítané aj prírodné bohatstvo - voda, lesy, nerastné suroviny a podobne - na strane aktív a ekologický dlh ako environmentálnej záťaže, protipovodňové opatrenia a podobne na strane druhej.
Vláda Slovenskej republiky sa bude zaoberať modelom výpočtu ekosystémových služieb pre podmienky Slovenskej republiky a požadovať od európskych inštitúcií spracovanie jednotnej metodiky výpočtu ekosystémových služieb pre všetky krajiny Európskej únii. Vláda Slovenskej republiky vytvorí podmienky na prechod na uhlíkovo-neutrálne hospodárstvo do roku 2050. Cieľom vlády Slovenskej republiky bude znižovať emisie skleníkových plynov a zlepšiť schopnosť Slovenska adaptovať sa na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy.
Správne určenie výpočtu ekosystémových služieb, spôsob záchytu uhlíka v krajine a jeho výpočtu bude kľúčovým pre plnenie záväzkov vo vzťahu k Európskej únie, pretože na jednej strane vieme veľmi exaktne vypočítať emisie, ktoré produkujú náš priemysel, doprava a človek ako taký, ale na druhej stane vôbec nemáme vypočítané, schopnosť našej krajiny zachytávať uhlík. Jediný exaktný výpočet sa robí len na výpočte lesných porastov. Máme tu však aj iné prírodné prvky, ktoré tieto uhlíky zachytávajú a prinášajú hodnotu do bohatstva Slovenskej republiky. Je to pôda, ktorá, ak sa správne na nej hospodári, má obrovskú záchytnú hmo..., á, schopnosť. Jej výpočet sa nerobí. Sú to vodné plochy, močiare a iné prvky, ktoré je potrebné, aby sa dostali do čistého bohatstva. Pretože teraz, keď sa s tým budeme správne zapodievať, prinesie to efekt nielen pre ekonomiku, ale najmä aj pre kvalitu životného prostredia.
Takže trošku ekológie v takomto vzácnom a dôležitom ústavnom zákone o rozpočtovej zodpovednosti. Nemalo by to byť len rozpočtová zodpovednosť, ale aj ekologická.
Ďakujem pekne za pozornosť.
Skryt prepis