Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

3.2.2021 o 17:49 hod.

RNDr.

Anna Zemanová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 3.2.2021 17:49 - 17:50 hod.

Anna Zemanová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ja len hlavne by som chcela poďakovať Janke Bittó Cigánikovej za doplnenie môjho vystúpenia a zareagujem len na vášho, komentár vášho lídra pána poslanca Pellegriniho, ktorý nás upozorňuje na to, že áno, aj SaS je súčasťou tejto koalície a že my sme spoluzodpovední za to, ako sa koalícia správa a ako táto vláda funguje.
Áno, my sme pevnou súčasťou tejto koalície, my sa nikam, nikam neodchádzame a my vlastne naozaj chceme plniť tie veci, ktoré sme si v našom programe vytýčili a ktoré sme si vytýčili aj v programe, v programovom vyhlásení vlády.
Len by som bola rada, keby ste sa započúvali do vašich vlastných slov a ich spodobnili aj pre seba, pretože, vy, pán poslanec Pellegrini, vy ste boli premiérom, vy ste boli vicepremiérom, vy ste boli podpredsedom strany SMER niekoľko rokov a vy ste spoluzodpovedný za stav našej krajiny, v akom sa stala, v akom stave je súdnictvo, v akom stave je justícia, v akom stave sa prepadáme v rebríčku korupcií, v akom stave je naše zdravotníctvo, v akom stave sa... Aj z toho dôvodu nastáva, celá je pandémia, pretože práve zdravotníctvo je to, ktoré najviac pri tejto situácii trpí. Takže nie ukazujte na... My sme si spolu vedomí, že sme spoluzodpovední. Sme súčasťou tejto vlády, ale aj vy ste boli pevnou súčasťou tej vlády, vlády hrôzovlády, ktorá bola za vlády Fica, ale aj za vašej vlády, vlády Petra Pellegriniho.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 3.2.2021 17:21 - 17:32 hod.

Anna Zemanová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Takže už pán spravodajca ide. Dovoľte, aby som, vážení kolegovia, kolegyne, pokračovala vo svojom príspevku.
Takže vládna koalícia, ale ani voliči strany Sloboda a Solidarita si neželáme návrat korupčnej vlády smerákov a ich doterajších súputníkov. V marci roku 2020 začalo na Slovensku svitať na znovunastolenie právneho štátu. A to je priorita. Naša práca nie je honbou za percentá, ale je to práca, ktorou chceme napĺňať svoj program, ktorý sme sľúbili ľuďom, a to je naša priorita.
Strana HLAS je pre nás prezlečený SMER, ktorý od roku 2006 ovplyvňuje život na Slovensku, a vy, spolupredkladatelia, ste boli dlhé roky integrovanou súčasťou SMER-u a veríme, že aj ľudia si to uvedomia a vašu faloš odhalia. Pre vás by bolo najlepšie čím skôr nové voľby, lebo tie vám, teraz vám ešte ide ako karta zásterka (ruch v sále a zaznievanie gongu) a karta prezlečených kabátov.
Pre občerstvenie pamäte spomeniem zopár príkladov, čo zástupcovia strany Sloboda a Solidarita za desať mesiacov v tejto koalícii dokázalo, pretože to je naša robota, to je, že musíme popri našej práci zvládať aj pandémiu, ale popri našej práci podľa, počas zvládania aj pandémie musí bežať život na ministerstvách, musí bežať život aj v parlamente. To je to, čo koľkokrát kritizujete, aby sme nerokovali o iných zákonoch, ale len tých, čo sa týkajú COVID. Keby sme to robili, poviete, zabudli ste na život, zabudli ste na inú prácu. Keď to robíme, nás kritizujete, že sa nevenujeme, len COVID-u, takže pre občerstvenie pamäte, čo za desať mesiacov spravila strana Sloboda a Solidarita ako súčasť vládnej koalícii v rámci našich rezortov.
Hlavnou agendou ministerstva hospodárstva je podnikateľské prostredie a energetika. No ministerstvo riešilo aj množstvo iných tém. Známe Kilečko 1 rozviazalo ruky podnikateľom, aby sa mohli sústrediť na svoj biznis. Zmenilo a doplnilo niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia zasiahnutým opatreniami na zamedzenie šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19. Zmeny výrazne prispeli k výraznému zníženiu byrokracie v podnikaní a odstránili viaceré prvky nezmyselnej administratívy a povinnosti. Kilečko 2 pridalo ďalší mega balík opatrení pre podnikateľov.
Tieto zmeny Slovensku pomôžu a posunú ho v rebríčkoch kvality podnikateľského prostredia. Patria medzi nich napríklad zrušenie koncesionárskych poplatkov pre zamestnávateľov, skrátenie doby archivácie účtovných dokumentov, zavedenie všeobecnej voľnej živnosti či zjednodušenie vyraďovania starých vozidiel z evidencie. Do zoznamu sa dostalo aj šesť opatrení z užšieho výberu súťaže o byrokratický nezmysel roka. Všetky opatrenia sa dajú urobiť okamžite a nemajú dopad na štátny rozpočet.
V súvislosti s riešením pandémie korony pripravilo ministerstvo hospodárstva preplácanie nájmov v oboch vlnách. Nárok na dotácie majú nielen celkom zatvorené, ale aj obmedzené prevádzky. Pomohli sme aj autodopravcom. V rámci antikorona záruky sme sa dohodli s bankami, aby pomohli podnikateľom poskytovaním zvýhodnených preklenovacích úverov, ktoré im pomohli vyrovnať sa s neľahkou situáciou. Súbežne s tým pracujeme na koncepčných riešeniach pre zlepšenie podnikateľského prostredia.
Podnikateľom sa rozväzujú ruky, aby sa mohli sústrediť na svoju prácu. Rušia množstvo nezmyselných nariadení a povinností. Zjednodušujú im život. Súčasne sme zabezpečili, aby Slovenská obchodná inšpekcia už viac nezmyselne poku... nezmyselne nepokutovala, ale, naopak, aby mali zamestnávatelia najprv možnosť odstrániť nedostatky, množstvo drobných krokov, ktoré pomáhajú lepšiemu životu a podnikaniu na Slovensku. Nasmerovali sme investičnú pomoc, prioritne formou daňových úľav len do najmenej rozvinutých regiónov a okresov. Pripravujeme pôdu pre nový strategický park na východnom Slovensku (ruch v sále a zaznievanie gongu) a ešte jeden v Rimavskej Sobote, aby sme aj takto pomohli okresom, kde sa nežije ľahko.
Dobrou správou pre všetkých je zníženie cien tepla, čo je možné vďaka profesionálnemu manažmentu štátnych teplární. Nižšie budú aj ceny elektriny a plynu. Nové vedenie ÚRSO nielen sľubuje, ale aj, skutočne aj koná a slúži občanom, o čom sa nám za predošlých vlád mohlo len snívať. Pripravujeme spustenie III. bloku elektrárne v Mochovciach. Podarilo sa nám vyriešiť časť historického dlhu na tarife za prevádzkovanie systému, ktorý zanechali predchádzajúce vlády. Odstúpením pohľadávky VSE nemeckému E.ON sme zarobili 35 mil. eur.
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu v rámci digitalizácie vzdelania za nulové náklady spustilo web, učíme na diaľku. Vytvorilo platformu EDU TV, na ktorej žiaci môžu nielen počas dištančného vzdelávania nájsť stovky videí, ktoré poskytujú učitelia podľa štátneho vzdelávacieho programu. Aj počas pandémie dokázal rozbehnúť zmenu obsahu vzdelávania.
Po prvý raz v histórii slovenského školstva sme otvorili trh s učebnicami na úrovni I. stupňa základných škôl. Školám bolo poskytnuté 11,5 mil. eur na použitie podľa vlastného posúdenia a zároveň bol rozšírený zoznam učebníc a didaktických pomôcok, ktoré si môžu školy z príspevku nakúpiť. Ministerstvo školstva znižuje byrokraciu na školách.
Rezort pracuje na novelách zásadných zákonov v oblasti vzdelávania vedy aj športu. Vykonáva kontrolu a stimuly na vedu a výskum tak, aby peniaze boli vynakladané rozumne a čisto. Sú pripravené nové programy na podporu výskumu a vývoja. Pokračuje sa aj v príprave zavádzania povinného predprimárneho vzdelávania pre deti od 5 rokov. Výzvou je aj pripravovaná reforma vysokých škôl. Rezort vypísal množstvo výziev pre školy, vedecké inštitúcie, športové kluby, samosprávy a ďalším uchádzať sa o výzvy a investície.
Ďalšie naše ministerstvo, zahraničných vecí a európskych záležitostí sa po prepuknutí pandémie spolu so svojou sieťou zastupiteľských úradov naplno ponorilo do pomoci pri zabezpečovaní zdravotníckeho materiálu, pomoci občanov Slovenska v zahraničí, získavania zahraničných skúseností s bojom proti ochoreniu COVID-19, ako aj distribúcie rozvojovej a humanitárnej pomoci. Pomohli sme materiálne a finančne partnerom v našom blízkom susedstve, na Ukrajine, na Balkáne, ale aj pandémiou ohrozeným skupinám v Etiópii, Keni či v Iraku.
Prioritou sa v úvodnej fáze pandémie stala asistencia občanov Slovenska pri ich návrate na Slovensko. Najväčšiu operáciu krízového manažmentu od vzniku Slovenska predstavovali repatriácie našich občanov, pri ktorých ministerstvo v jarných mesiacoch spolu s ostatnými rezortmi pomohlo s bezpečným návratom domov približne 6 400 občanov Slovenska zo 110 krajín a teritórií sveta. Prepravu repatriovaných občanov zabezpečovalo 189 repatriačných spojení s autobusovou dopravou a 30 spojení s leteckou dopravou.
Konzulárna pomoc občanom Slovenska v zahraničí bola aj v období pandémie aj poskytovaná nepretržite, ale napriek dynamickému vývoju v spojitosti s pandémiou ministerstvo v ostatnom roku aj pracovalo na strategických dokumentoch, ktorých cieľom bolo zadefinovať priority našej zahraničnej politiky, posilniť naše zahraničnopolitické ukotvenie a jednoznačne pomenovať výzvy a úlohy, ktorým čelíme.
Najdôležitejším strategickým dokumentom, na ktorom ministerstvo zahraničných vecí pracovalo, bola nová bezpečnostná stratégia, ktorá hodnotí aktuálne bezpečnostné výzvy, definuje záujmy a nastavenie politiky Slovenska v oblasti bezpečnosti. Tento dokument bol po dlhých rokoch schválený vládou aj v Národ... a napokon aj v Národnej rade.
Práve Európska únia bola významným aktérom predovšetkým v oblasti pokrízovej obnovy a koordinovanej odpodi... na, odpovedi na výzvy spojené s pandémiou, ale úspešné zavŕšenie diplomatických jednaní vyústilo do prijatia finančných nástrojov na stabilizovanie európskych ekonomík. Je to viacročný rá... finančný rámec a nástroje Európskej únie pre budúce generácie v celkovom objeme viac ako 1 800 mld. eur..., vlastne, pardon, počkaj... miliard ose... 1 mld. 8... 1 mld. 800 mil. eur. (Pozn. red: správne „1,8 bilióna eur“.) No... (Ruch v sále.) Viacročný... (Reakcia z pléna.) Presne tak.
Aj v čase pandémie ale Slovensko prostredníctvom rezortu zahraničných vecí kládlo v roku 2020 osobitný dôraz na ochranu ľudských práv a základných slobôd pri presadzovaní zahraničnopolitických záujmov Slovenska. Prejavilo sa to okrem nášho pôsobenia na pôde medzinárodných organizácií aj pri zmene postoja vlády Slovenska voči Venezuele, alebo pri jasnom postoji k situácii v Bielorusku či Hong Kongu.
To sú fakty, to je výpočet práce za ostatné mesiace, to sú ale len práca za, rezortov, za ktoré zodpovedá a ktoré sú riadené nominantami strany Sloboda a Solidarita. Toto je aj naša odpoveď na váš návrh na skrátenie volebného obdobia. Naša koalícia si vytýčila jasný sieľ, cieľ. To, že je, cesta k jeho dosiahnutiu nebude jednoduchá, bolo jasné. Dostali ale sme, ale dôveru na 4 roky a tie si aj uplatníme a o štyri roky nám ľudia vystavia vysvedčenie.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 3.2.2021 16:54 - 17:00 hod.

Anna Zemanová Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Pán navrhovateľ, pán poslanec Pellergrini, pán predseda tzv. novej strany, HLAS-u, čo je vlastne SMER 2, musím povedať, že ste ma pobavili svojím vystúpením, a to vaše vystúpenie je sprevádzané obyčajným ľudským strachom. Je to ľudské, ale aj príznačné hlavne pre tých, čo majú strach, a ktorí ma... čo nemajú čisté svedomie.
Vo voľbách konaných dňa 29. februára 2020 občania Slovenskej republiky vyjadrili výraznú túžbu po zmene. Masívne odmietli politikov, ktorí dlhé roky zneužívali poslanie spravovať veci verejné na osobné obohacovanie a zneužívali orgány činné v trestnom konaní na prenasledovanie nepohodlných ľudí. To viedlo až k strate viery občanov v kľúčové inštitúcie štátu. Medzi tých, ktorí vo voľbách stratili dôveru, patríte aj vy a vaša tzv. nová strana, ktorá je zložená z odídencov SMER-u, z ľudí, ktorí sa tvária, že nemáte nič spoločné s hrôzovládou Fica a vašou, pán predkladateľ Pellegrini.
Strany a hnutia tvoriace súčasnú vládnu koalíciu, získali dôveru na základe prísľubu zmeniť Slovensko na skutočne právny štát, kde si budeme všetci pred zákonom rovní a schopní pomáhať tým, ktorí našu pomoc potrebujú, ktorí budú žiť na Slovensku, kde budeme radi pracovať, podnikať a žiť.
Koalíca, koalícia vznikala v mimoriadnej zložitej dobe pre Slovensko. (Ruch v sále a zaznievanie gongu.) Pandémia a COVID-19 doslova paralyzovala svet, Európu, ako aj našu krajinu. Ale iste si pamätáte svoje vyjadrenia, pán poslanec Pellegrini, ktoré ste šepkali exministerke Sakovej v čase, kedy ste prijali, prijímali opatrenia proti COVID-u, že opatrenia, ktoré prijmete počas vašej vlády, už bude platiť niekto iný. Čiže ste si umývali nad tými ruky.
Vláda a táto koalícia od prvého dňa sústreďuje mimoriadne úsilie na minimalizáciu zdravotných rizík a ochranu života ľudí. Zároveň prijíma opatrenia na ochranu pracovných miest, pomoc živnostníkom a postihnutých, postihnutým zamestnávateľom. Museli sme meniť množstvo zákonov, lebo naša krajina nebola pripravená na takéto krízové situácie. V celej nahote (neutíchajúci ruch v sále a zaznievanie gongu) sa ukázalo zlyhanie... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Laurenčík, Milan, podpredseda NR SR
Páni poslanci, prosím vás, vydržte ešte do 17.00 hod. chvíľku.

Zemanová, Anna, poslankyňa NR SR
... v celej nahote sa ukázalo zlyhanie fungovania zdravotníctva, ako aj Štátnych hmotných rezerv. Za to ste zodpovední aj vy. Vládna koalícia získala silný mandát a všetci si uvedomujeme, že očista Slovenska a sľúbené zmeny pred voľbami nemôžu čakať do konca súčasnej krízy. Podarilo sa nám vytvoriť najambicióznejší plán v histórii na zmenu fungovania Slovenska k lepšiemu. Ten je naformulovaný v programovom vyhlásení vlády. Strana SaS, strana Sloboda a Solidarita, ako súčasť koalície nevidí dôvod na skrátenie volebného obdobia. My sme prišli robiť potrebné kroky pre zlepšenie podnikateľského prostredia, školstva a transparentnú zahraničnú politiku, tieto kroky ako súčasť vládnej koalície. Naši ministri si robia excelentnú robotu. Poslanecký klub SaS má silné odborné zastúpenie v parlamente, aktívnym spôsobom si plní svoju legislatívnu aj kontrolnú úlohu. Opatrenia voči pandémii nemajú univerzálne riešenie a v každej krajine sa líšia aj od kvality zdravotníckej starostlivosti a základných princípov fungovania štátu. Tie ste formovali aj vy osem rokov a z toho štyri roky ako jednofarebná parlamentná strana SMER-u. Vy a vaši spolupredkladatelia ste vinovatí za súčasný stav. Za desať mesiacov sa dá urobiť veľa, ale zázraky nie.
Strana Sloboda a Solidarita je aktívna aj v prinášaní návrhov a vkladu do riešení pandémie. Vy ste už z bojiska von, a preto sa ľahko kritizuje, ale fér bude hodnotiť až po skončení pandémie. Naši členovia vlády aj naši poslanci sa vyjadrujeme verejne k témam, ktoré prislúchajú našim rezortom, teda ekonomika, zahraničné vzťahy a školstvo, a tam aj smerujeme maximum našej energie. Ak niečo kritizujeme, sú to konkrétne odborné témy a zároveň vždy aj navrhujeme riešenia. (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Laurenčík, Milan, podpredseda NR SR
Pani poslankyňa, dovolím si vás prerušiť, zrejme to ešte máte nadlho.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.1.2021 10:37 - 10:38 hod.

Anna Zemanová Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Treba si uvedomiť, že toto nie je útok pre reklamu ako takú, ale je to naozaj urobenie poriadku. To obrovské množstvo bilbordov, ktoré sa vyrojili a sú proste bez akejkoľvek evidencie, ktorá sa aj ťažko urobí, nie je útokom na reklamné spoločnosti, ktoré majú v súlade so zákonom postavené svoje nejaké bilbordové panely a platia za ne a vlastne všetko je v poriadku. Toto naozaj je nástroj, ktorý chýbal dlho pre obce, pre stavebné úrady, aby mohli konať v prípade práve identifikácie tých, tých bilbordov, ktoré nie sú akože nikoho, len vždy sa tam objaví nejaký aktuálny bilbordový nápis.
Takže čo sa týka stavebných úradov, ktoré vlastne budú tieto veci riešiť, ja si myslím, že aj malé obce predsa majú spojené stavebné úrady, a myslím si, že veľmi rýchlo bude aj nejaký metodický manuál alebo nejaký, z väčšieho mesta nejaký konkrétny príklad, ktorý bol vyriešený a pomôže ten postup byť návodom aj pre tie menšie obce, ktoré to budú chcieť riešiť.
Ja som veľmi rada, že tento vizuálny smog sme sa odhodlali začať riešiť, lebo to je tiež súčasťou kvality životného prostredia a ani nevieme ako, ale sme veľmi ovplyvňovaní týmto vizuálnym smogom a je načase, že robíme prvý krok na to, aby sa tu urobil s týmto poriadok.
Ďakujem veľmi pekne a som rada, že som mohla byť spolupredkladateľkou tohto návrhu.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 29.1.2021 9:37 - 9:38 hod.

Anna Zemanová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za vaše pripomienky a názor. Sme v prvom čítaní. Ja si ešte raz podrobne vypočujem vaše pripomienky a s kolegami odborníkmi prejdeme to, aby sme sa naozaj vyhli, ale som presvedčená, že takto, ako je to navrhnuté, je to v poriadku. Takže, ale aby bolo jasné pred druhým čítaním a mali ste vysvetlené a zodpovedanú vašu otázku, takže nebudem odpovedať teraz, ale počas priebehu, procesu druhého čítania, respektíve vo výbore vám určite vašu otázku zodpoviem.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 29.1.2021 9:26 - 9:28 hod.

Anna Zemanová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Predkladám veľmi krátku novelu zákona o verejnom obstarávaní, ktorá, s tým, že vlastne veľká novela sa ešte len pripravuje a bude platiť neskôr, tak táto novela zákona, ktorá, ktorej cieľom je upraviť v niektorej, v jednej oblasti súčasné pravidlá na úroveň smernice z Európskej únie.
Súčasná slovenská právna úprava je v niektorých aspektoch prísnejšia a to aj v oblastiach postupov subjektov, ktorých zákazky sú spolufinancované z viac ako 50 % verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom. V súčasnosti tieto subjekty musia zabezpečiť obstaranie služieb v oblasti výskumu a vývoja prísnejšími postupmi podľa zákona o verejnom obstarávaní.
Cieľom novely je odstránenie národného goldplatingu a zosúladenie národnej úpravy s európskou v oblasti služieb zameraných na výskum a vývoj. Úprava má veľký potenciál zjednodušiť najmä implementáciu projektov a zabezpečiť efektívne a včasné využitie finančných prostriedkov poskytnutých Slovenskej republike z európskych štrukturálnych a investičných fondov na podporu inovácií, rozvojov regiónov a znižovanie regionálnych rozdielov. Osobitne je takéto zosúladenie vhodné najmä v prípade podpory výskumno-vývojových projektov, ktoré boli vyhodnotené ako vysoko kvalitné v rámci komunitárnych nástrojov podpory Európskej únie.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, zákonmi aj nálezmi Ústavného súdu.
Takže toľko na úvod. Keby boli otázky v rozprave, som pripravená.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.1.2021 9:24 - 9:25 hod.

Anna Zemanová
Ďakujem veľmi pekne. Ja si myslím, že presne toto je práca z poslaneckých lavíc a poslancov, aby aj drobnými krokmi sa zlepšovalo podnikateľské prostredie.
Takže ja som veľmi rada, že takýto malý krôčik, ktorý je aj v súlade s programom SaS, ako taký predvoj ďalších navrhovaných zmien, o ktorých by sme chceli hovoriť, takže som veľmi rada, že tento návrh zákona máme tu v pléne, a budem sa tešiť, keď získa širokú podporu.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

29.1.2021 9:15 - 9:18 hod.

Anna Zemanová
Ďakujem pekne. Hlasovanie o tomto návrhu zákona bude v stredu o jedenástej.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 29.1.2021 9:15 - 9:17 hod.

Anna Zemanová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážené panie poslankyne, páni poslanci, vážení prítomní, v súlade so zákonom o rokovacom poriadku som bola určená predsedom výboru za spravodajkyňu k uvedenému návrhu zákona (tlač 385). Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov.
Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre obranu a bezpečnosť. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní, v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.1.2021 18:21 - 18:23 hod.

Anna Zemanová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. No ja som veľmi rada, že dozrel čas, pretože v tomto parlamente sme sa o túto novelu v podobnej podobe, nie presne v tomto znení, ale obsahovo veľmi podobne, snažili už päť rokov. A som rada, že teraz vyzerá to tak, že parlament bude mať väčšinovú vôľu túto rozumnú novelu schváliť.
Čo mám štatistiky ešte z tých čias, tak v roku 2017 to napríklad bolo 389 082 zmien, to znamená 778-tisíc kusov nových ešpé..., nových tabuliek. Čiže naozaj keď sa obmedzí táto nezmyselnosť, tak možnože to bude pri kúpe, čo je okolo 100-tisíc nových vozidiel ročne, tak to bude okolo 200-tisíc, no, o niečo možno viacej, keď sa dovezú vozidlá zo zahraničia, ŠPZ-iek krát dva Hej? Len a obidve strany. Je to nemalá úspora aj pre životné prostredie, pretože tá tabuľka sa vyrába z nejakého kovu, železa, následne sa galvanizuje, natiera, proste kopu chemikálií ide na to a je to celkom zbytočné. Následne sa musí znehodnotiť a ide ako do nejakého recyklátu.
Takže ja som veľmi rada, že tento návrh prišiel, že má podporu ministerstva dopravy, a že prichádza to ako taký spoločný koaličný návrh, a ako počúvam, tak zdá sa, bude mať podporu aj v opozícii, takže teším sa. A tieto výzvy, ktoré tuná odoznievajú, že ešte vieme urobiť aj väčšiu liberalizáciu na poli motorizmu a cestnej premávke, tak si myslím, že toto je prvý krok a tie ďalšie prídu veľmi rýchlo, zrejme v krátkom čase.
Skryt prepis