Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Uvádzajúci uvádza bod

22.9.2020 o 15:47 hod.

RNDr.

Anna Zemanová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Uvádzajúci uvádza bod 22.9.2020 15:47 - 15:55 hod.

Anna Zemanová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Ja začnem takou otázkou. Viete, akú vodu pijete? Akú si doma nalievate do pohára? Pravdepodobne nie. Ani ja tu úplne neviem, a preto podávam návrh zákona o ochrane spotrebiteľa, alebo pre lepšie pochopenie zákon o pitnej vode.
Myslím, že spotrebiteľ má právo vedieť, akú vodu si nalieva do pohára, čo dáva piť svojim deťom, z akej vody varí, polieva rastliny na záhrade a napĺňa, napája ňou svoje zvieratá, aj to, odkiaľ sa voda čerpá a ako sa upravuje. O znečistení vody, o ktorej kvalite nepochybujeme a denne ju používame, sa čiastkovo dozvieme až v prípadoch, keď Úrad verejného zdravotníctva zistí znečistenie na kohútiku. Znečistené látky sa však vo vodovodných rozvodoch mohli nachádzať aj dlhšie. Prevádzkovateľ vodovodov má povinnosti, ktoré by si mal plniť, a mal by garantovať, že spotrebiteľovi bude dodávať len kvalitnú pitnú vodu. Vo väčšine prípadov to aj tak je. Ale aká je kvalita vody na zdroji? Ako musí vodu upravovať? Prirodzene očakávame, že už na zdroji je voda vo veľmi dobrej kvalite a postačuje základná dezinfekcia chlórovaním, prípadne opatrenia na odstránenie niektorých prirodzených prvkov, ako je mangán a železo. Ale je to naozaj tak?
Každý občan má právo na včasné a úplné informácie o stave životného prostredia. A nielen to. Aj ako spotrebitelia by sme mali vedieť, čo pijeme a z akej kvalitnej podzemnej či povrchovej vody máme tú našu pitnú na vodovodnom kohútiku. Vďaka novele zákona bude prevádzkovateľ minimálne raz ročne analyzovať vodu na zdroji úplným rozborom, teda bude skúmať všetky parametre kvality podľa príslušnej vyhlášky o pitnej vode. Kontrola kvality pitnej vody a nastavenie riadneho monitorovania sú mimoriadne dôležité. Požívanie vody obsahujúce napríklad pesticídy spôsobuje rôzne závažné ochorenia, od ochorenia štítnej žľazy, neplodnosti a pri deťoch aj nízke okysličenie krvi a syndróm tzv. modrých detí pri požívaní vody s vysokým obsahom dusičnanov.
Zoznam látok, ktoré sa neskúmajú a môžu vytvárať toxický koktail, je väčší. Napríklad sa nezisťuje pravidelne prítomnosť atrazínu, ale aj iných škodlivín. Tieto analýzu, analýzy sú povinné až už teraz, len prevádzkovatelia ich nemuseli zverejňovať, a tak chýbala verejná kontrola. Nezverejňovanie týchto analýz bolo výhodné, pokým sa na..., pokým na nich neprišli, nemuseli realizovať finančne nákladné opatrenia.
Žiaľ, ani to, že vodárenské zdroje, ktoré sa nachádzajú v chránených vodohospodárskych lokalitách, nedávajú záruku, že sú v poriadku. Mnohí si pamätáme ako ropa zo Slovnaftu zlikvidovala dva veľké zdroje pitnej vody pre Bratislavu. Tutlalo sa to až do doby, kedy nám z kohútika netiekla smradľavá voda páchnuca od ropy. Atrazín, dusík a iné toxíny sú tichí zabijaci. Tí nesmrdia. Voda vyzerá pekne, čisto a o to je ťažšie presvedčiť niekoho, že nie je pitná, že treba realizovať zásadné opatrenia, čistiť ju a zastaviť zdroj toxických látok.
Na znečistenie podzemnej vody Žitného ostrova v poslednom období si asi pamätáte lepšie. Vo verejných vodovodoch niektorých obcí bol nájdený nebezpečný atrazín. Obyvatelia sa niekedy snažia pomáhať si sami. Ani starostovia obcí a miest nemajú dostatok informácií, aby mohli upozorniť svojich občanov na znečistenie ich studní. Tu by som vlastne trošku sa vrátila do histórii, kedy práve znečistenie na Žitnom ostrove bolo vo verejných vodovodoch v obci Trstená na Ostrove, Baka, Jurová. Výskyt nebezpečného atrazínu bol zistený aj v prípade vodovodov Holice a Blatná na Ostrove, ale aj vo verejných vodovodoch Veľká Paka a Mierovo. Alarmujúci je aj fakt, že bola zistená prítomnosť atrazínu aj vo vrtoch v Gabčíkove.
Obyvatelia si v dobrej snahe dávajú robiť analýzy vody, avšak bývalé nariadenie vlády a v súčasnosti vyhláška neukladá povinnosť zisťovať aj prítomnosť atrazínu a iných nebezpečných látok v skrátených analýzach. A tak ľudia vodu pijú vodu bez úplných informácií o jej zložení a v mienke, že je pitná. Na základe odborných diskusií sa preukázalo, že ide o systémovú chybu v monitoringu a o neinformovanosť obyvateľstva, ktorú treba odstrániť. Vzhľadom na závažnosť a zdravotný dosah týchto zistení vzniká dostatočná spoločenská objednávka na podrobnejšiu úpravu príslušnej legislatívy najmä v oblasti informovania spotrebiteľa. Pitná voda dodávaná spotrebiteľovi musí spĺňať limitné hodnoty ukazovateľov kvalitnej pitnej vody, ktoré sú uvedené vo vyhláške ministerstva zdravotníctva č. 247/2017 Z. z., ktorá ustanovuje podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontroly kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnej vody v znení vyhlášky č. 97/2018. V jej prílohe dáva dve možnosti vykonania analýzy – minimálnu a úplnú analýzu. Prakticky sa ale robí len minimálna analýza, kde, ako som už povedala, sa nezisťujú napríklad atrazín ani iné škodlivé látky.
Čo sa týka zvýšených nejakých nákladov prípadne pre prevádzkovateľov vodovodov, sa nepredpokladá, pretože sledovať sledovať kvalitu vody, ktorú, ktorá sa využíva pre ľudskú spotrebu, majú povinnosť už v súčasnosti. Návrh zákona môže vyvolať dodatočné náklady len pre tých dodávateľov, ktorí si nedostatočne plnia svoje povinnosti v rámci manažmentu rizík znečistenia vodárenských zdrojov. Rozšírené analýzy sa vo väčšej miere spracúvajú, ale sa nezverejňujú. Dôvodom môže byť aj to, že zistená prítomnosť znečisťujúcich látok v nadlimitných hodnotách by viedla k nákladom na úpravu vody tak, aby bola nezávadná. Dlhodobé požívanie, ako som povedala, ale vedie k vážnym zdravotným komplikáciám. Spôsob zverejňovania zákon neupravuje a je na dodávateľovi, akú formu poskytnutia informácie využije, či to bude elektronická, alebo papierová ako súčasť zúčtovacieho dokladu.
Budem rada, ak tento návrh zákona prejde do druhého čítania a zvýši sa takto kontrola nad dodávanou pitnou vodou aj zvýši sa tlak na odstraňovanie prípadných znečiste..., znečistení, ktoré ohrozujú naše vodárenské zdroje.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 22.9.2020 15:44 - 15:45 hod.

Anna Zemanová Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán presedajúci, kolegyne, kolegovia, návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej republiky..., národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov predkladáme na rokovanie ako skupina poslankýň.
Cieľom návrhu zákona je reagovať na niektoré kauzy znečistenia pitnej vody, zlepšiť informovanosť spotrebiteľov o kvalite odoberanej vody a zvýšiť tak celospoločenskú kontrolu nad kvalitou vody určenej pre ľudskú spotrebu.
Toto zatiaľ na úvod stačí a potom sa hlásim do rozpravy.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.9.2020 10:26 - 10:26 hod.

Anna Zemanová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Zacitujem: „Oni si požičali a môžu rozdávať, komu chcú. Majú peňazí dosť.“ Pán poslanec, tu ste sa naplno odhalili, aké sú zvrátené úvahy vašej strany a vašej politiky, lebo presne to ste robili.
Vaša vláda si požičala, rozhodla sa prejesť a nabaliť sa. A generačný rasizmus, to je presne tento váš princíp, lebo vy ste sa hrali na Mikuláša a tých najslabších okrádate práve cez tieto deti, ktoré budú musieť splácať tieto vaše dlhy a rozkrádačky, ktoré spôsobila vaša vláda.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16.9.2020 16:56 - 16:57 hod.

Anna Zemanová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pán kolega Erik Tomáš, no ja som úplne v šoku a v úžase, ako vy sa tu dokážete postaviť za ten pultík a rozprávať ako naozaj nový, obrodený politik, ako keby ste nemali žiadnu minulosť. Ako dokážete poučovať túto koalíciu o tom, ako by to mala robiť, ako vlastne sme klamali tých našich voličov s našimi volebnými sľubmi a podobne a že vlastne vy ste to ako všetko tak dokonale, dokonale robili a vlastne všetky tie vaše opatrenia boli také správne a teraz tuto prichádza niekto, kto to všetko tuná ničí. Áno, môže to byť váš pohľad, lenže váš prístup, že vy máte vlastne zodpovednosť za to, že dnes musíme naprávať množstvo zákonov, ktoré priviedli naozaj do ekonomického, do ekonomickej mizérie našu krajinu, tak o tom sa tvárite, že vás sa to vlastne už netýka, lebo vy nie ste už SMER, ale vy ste už nejaká nová politická strana HLAS – sociálna demokracia a vy tu vlastne prinášate novú kultúru, novú myšlienku a minulosť nebola teda.
No, naozaj trošku by ste si mohli vstúpiť do svedomia, radšej si zahryznúť do jazyka, pretože niekedy je aj umenie mlčať, radšej nič nepovedať, ako takto bez hanby sa otriasať a tváriť sa ako niečo, čo vlastne nie ste ani ste nikdy neboli.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.7.2020 1:20 - 1:22 hod.

Anna Zemanová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. No, pán exminister, pán poslanec Richter, ja som ako v šoku, že vôbec sa postavíte k takejto, pri takomto bode odvolávanie premiéra Matoviča za rečnícky pult a máte tú odvahu hovoriť o úplne iných veciach, ako sú témou. A hlavne zabudnúť pritom, čo bolo v apríli 2017, kedy ste vy boli predmetom odvolávania v tejto snemovni. Tak ja vám to pripomeniem, pretože o tých veciach ste ako zabudli povedať, že kauza Čistý deň bola tá kauza, pre ktorú ste boli odvolávaný. To bola kauza, kde vlastne boli poškodzované práva detí, kde opakovane a systematicky boli ohrozované práva a právom chránené záujmy maloletých detí, ich život, zdravie a zdravý psychický, fyzický a sociálny vývin. Vašou nečinnosťou dlhodobo, kedy ste vlastne nechceli priznať, že sa tie veci dejú, ste zatajovali a nechali ste deti v rukách ľudí, ktorí nemali a v konečnom dôsledku boli aj odsúdení. Vy ste boli priamym, priamo zodpovedný za tieto stavy.
Taktiež vy tu vyčítate našej vláde za tých pár desiatok dní, ktoré sme vo vláde, nejaké sociálne prehrešky. Kritizujete obedy zadarmo, že zrušíme. Váš pohľad na svet, že obedy zadarmo majú byť nejakou sociálnou výchovou ľudí, tak to je naozaj niečo čudné, čo tu z vašich úst... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.7.2020 0:07 - 0:08 hod.

Anna Zemanová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pán kolega Blaha, vy ste asi nepočúvali, pošlem vám svoju reč, ak máte záujem, lebo zrejme ste mali zatemnený mozog a (reakcie z pléna) vaš..., no, ž..., úplne, žiaľ, vaša kritika je veľmi slabá a svedčí o tom... (Ruch v sále a prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Laurenčík, Milan, podpredseda NR SR
Prosím, kľud, páni poslanci!

Zemanová, Anna, poslankyňa NR SR
... vaša kritika je veľmi slabá, svedčí o tom, že táto vláda si robí dobre svoju prácu, a to je to, čo zaujíma občanov našej krajiny.
Pán poslanec Blanár, nuž premiér Matovič je líder víťazného, víťazného hnutia a ako líder má byť predsedom vlády, pretože nie je takým lídrom, ako bol predseda Fico, ktorý z úplne iných dôvodov, mafiánskych dôvodov a ako dôsledok jednej ozaj tragickej situácie na Slovensku, kedy zomreli dvaja nevinní ľudia, odstúpil zo svojej pozície.
Prosím, tieto veci neporovnávajte a my stojíme za lídrom hnutia OĽANO ako víťazným, ktorý, ktorému patrí premiérska stolička.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 23.7.2020 23:44 - 23:52 hod.

Anna Zemanová Zobrazit prepis
Tak dobré ráno, máme krát, ešte, ešte je polnoc, pár minút pred polnocou.
Vážený pán premiér, vážení členovia vlády, pán podpredseda Národnej rady, panie poslankyne, páni poslanci, vážení prítomní, dovoľte mi vystúpiť za poslanecký klub SaS. Veru mnohí, ktorí nás sledujú, si musia povedať, že v týždni, keď sa schválil na Rade Európskej únie taký veľký záchranný balík, ktorý od základu zmení Európsku úniu tak, ako ju poznáme, by tento parlament mal hovoriť o dôležitejších témach, ako sú prachom zapadnuté diplomové práce, a o to viac aj niektoré divadelné vystúpenia, ktoré sme mali vidieť pred chvíľou.
Avšak je legitímnym právom opozície akúkoľvek tému na premiéra vytiahnuť a v niečom vám, opoziční poslanci, aj celkom rozumiem. Škoda len, že ste neboli takí akční aj v minulom období smerom k svojim vlastným predstaviteľom, ktorí sa nevyznamenali na akademickom poli, ale už tobôž nie pri správe vecí verejných a našej spoločnej kasy.
Poslanci klubu SaS nesúhlasia s návrhom na odvolanie pána premiéra nie kvôli slepej lojalite, ktorá bola zjavná predchádzajúce štyri roky, ani preto, že by sme azda ešte trpeli nejakou stigmou z povalenia vlastnej vlády, ktorú nám mnohí radi pripomínajú. Už nás dobre poznáte, že nie je zvyklosťou našej strany princípy meniť či podliezať. Ale tým princípom je udržať fungujúcu vládu, ktorá bude robiť reformy.
Naše podnikateľské kilečko je len ochutnávka toho, čo musíme spolu dosiahnuť a dotiahnuť. S týmto mandátom nás sem voliči zvolili a my sme ho vložili do jedinej možnej reformnej vlády, ktorú bolo možné poskladať. Nevelebíme ju, áno, musíme sa, veľa obrusovať hrany, ale tieto reformy sú stále najlepším lepidlom. Nikto si nemyslel, že sa budeme prechádzať ružovou záhradou. Vieme, že naša cesta bude tŕnistá a bude rôzna plných mín. Avšak vytvoriť vládu je len začiatok, udržať ju pokope je pokrok, ale až presadiť reformy pre občanov tejto krajiny bude úspech.
A my chceme úspech. Preto potrebujeme čas a potrebujeme celé štyri roky aj s premiérom Igorom Matovičom, ktorý je lídrom víťaza parlamentných volieb. Inú volebnú a politickú matematiku ani logiku v SaS nepoznáme. Každá iná by bola čistým šialenstvom alebo nepochopením ústavných princípov.
A zároveň vás ubezpečujem, že nezatvárame oči ani uši pred problémom, ktorému čelí pán premiér. Je našou úlohou ho kontrolovať a pýtať sa. Aj náš minister školstva čelil útokom na pôvod svojej práce. Avšak jeden múdry človek kedysi povedal, že: "Ak chceš trafiť cieľ, musíš mieriť trochu vyššie." My chceme očistiť verejný život od klamstiev a podvodov. Chceme vrátiť dôveru v štát a spravodlivosť. Na to sme dostali mandát a presne preto ho vám, dámy a páni z opozície, voliči vo februári vzali. Asi ste už zabudli.
Chceme dosiahnuť tento cieľ, a preto mierime vyššie a musíme byť na seba prísnejší. Len za posledné tri dni mi do mojej e-mailovej schránky prišla viac ako desiatka mailov od učiteľov a riaditeľov škôl. Všetky do jedného mali jedného spoločného menovateľa: prosili o podporu pre ministra školstva Gröhlinga. Všetci zhodne cítia, že vo vláde konečne sedí niekto, kto sa o nich zaujíma a kto konečne robí zásadné systémové zmeny. Nechcú dovoliť, aby zmeny, ktoré naštartoval, dostali stopku kvôli zaháľaniu v minulosti. Ubezpečujem ich, nech sa neboja, sme odhodlaní v týchto zásadných zmenách pokračovať. A toto platí pre celú vládu.
Dnes sme sa na tejto mimoriadnej schôdzi stretli z dôvodu, že premiér v minulosti urobil chybu, ktorú si aj priznal. Rovnako ubezpečujem ľudí, ktorí sa boja, že pre toto naša vláda skončí. Nie. Máme pred sebou obrovské zmeny a v rukách zodpovednosť za ne. Nepoložíme vládu kvôli chybám z minulosti.
Za celý poslanecký klub SaS jasne hovorím, že za premiérom stojíme. Samozrejme, jeho prehrešok zľahčovať nechcem. Ako som už opakovane povedala aj v súvislosti s diplomovkou Borisa Kollára, odsudzujem plagiátorstvo v akejkoľvek podobe. Tieto prípady nám nastavujú zrkadlo a ukazujú, že ak systém dovolil zlyhanie, musíme ho zmeniť a práve na tieto zmeny sme dostali mandát.
Nie je nič drahšie ako lacné, lacno kúpená sláva či akademický titul. Hanba nestojí za žiadne peniaze. Ak je to neduh, ktorý trápi našu spoločnosť, musíme ho vyriešiť, a preto som rada, že náš minister školstva môže byť v tejto téme lídrom a má od nás podporu, aby priniesol legislatívne zmeny, ktoré navždy vyriešia pochybnosti o pôvode akademických prác.
Tú druhú otázku, ako sa vyrovnať s chybami v minulosti, si, verím, všetci dotknutí riešia vo svojom svedomí a podľa toho sa aj zariadia. Sudcom je vždy volič a ten vidí, počuje a azda aj nezabúda.
Aj preto vám, poslanci opozície, pripomínam, že volič vystavil taký účet, aký ste dostali. Za SaS môžem povedať, že naši ministri odvádzajú denne obrovský kus práce, či už je to spomínaný minister školstva Gröhling, ktorý naštartoval tak potrebnú reformu školstva, minister Sulík zjednodušuje svojou prácu, prácou život podnikateľom, ktorí to v týchto časoch naozaj nemajú jednoduché. Presadil tzv. podnikateľské kilečko a už pracuje na ďalšom. Minister zahraničia Korčok napráva imidž našej krajiny v zahraničí a robí to výborne.
Celkovo má vláda Igora Matoviča pred sebou ešte veľa roboty. Potrebujeme tiež urobiť reformu súdnictva, prokuratúry, potrebujeme zatočiť s mafiou. Potrebujeme sfunkčniť zdravotníctvo, stabilizovať verejné financie. A takto by som mohla menovať ešte dlho.
Náš program sú reformy, a preto vás v mene všetkých občanov, ktorí túžia po zmenách, žiadam, nechajte nás konečne na nich pracovať.
Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 15.7.2020 15:31 - 15:34 hod.

Anna Zemanová Zobrazit prepis
Vážený pán podpredseda, panie poslankyne, pán minister, vážení prítomní, Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 211 zo 14. júla 2020 pridelila vládny návrh zákona o niektorých opatreniach v pôsobnosti Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19, tlač 177, na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru a výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Za gestorský výbor určila výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.
Výbory prerokovali predmetný vládny návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému vládnemu návrhu zákona.
Výbory, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, zaujali k nemu nasledovné stanoviská. Ústavnoprávny výbor neprijal platné uznesenie, keďže návrh uznesenia nezískal súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov. Výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie uznesením č. 30 zo 14. júla 2020 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pripomienkami.
Gestorský výbor odporúča hlasovať o bodoch 1 až 3 zo spoločnej správy spoločne s návrhom gestorského výboru uvedené body schváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III spoločnej správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto vládnemu návrhu zákona v súlade s príslušnými ustanovenia zákona o rokovacom poriadku odporúča Národnej rade predmetný vládny návrh zákona schváliť s pripomienkami.
Spoločná správa výborov Národnej rady o prerokovaní predmetného vládneho návrhu zákona vo výboroch Národnej rady v druhom čítaní bola schválená uznesením výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie č. 32 zo 14. júla 2020. V citovanom uznesení ma výbor poveril predložiť Národnej rade spoločnú správu výborov a splnomocnil ma podať návrhy podľa príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku.
Pán podpredseda, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 14.7.2020 17:59 - 18:02 hod.

Anna Zemanová Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za túto búrlivú rozpravu. Chcem povedať, že naozaj toto je taký prvý krok v sérii ďalších nevyhnutných opatrení, ktoré je potrebné, aby sme sa zbavili takýchto konaní, ktoré tu boli popísané v rozprave, a aby sa naozaj aj vyhlo rôznym konfliktným situáciám, ktoré tu boli, ktoré tu boli pomenované. V súbehu, samozrejme, s tým, ako už aj povedala moja spolupredkladateľka pani poslankyňa Pivková, že ide aj preverenie aplikačnej praxe veterinárneho zákona, jeho novely, kde bol prijatý ten § 22 o ochrane zvierat. Ideme sa naozaj pýtať a zistiť, ako to funguje v praxi, ako to funguje, čipovanie, ako, ako je zabezpečený výkon tohto paragrafu, áno, aj v tých spomínaných osadách, a ako vlastne bude potrebné prípadne aj upraviť legislatívu v rámci tohto, tohto zákona a v prvom rade aj výkon samotnej štátnej veterinárnej správy a možno aj v súčinnosti s políciou, aby sa eliminovali takéto, takéto konania, či to je na úseku priestupkového, alebo teda nebodaj až trestnoprávnej zodpovednosti.
Všetky podnety a pripomienky sme si poznačili, určite sa im budeme všetkým podrobne venovať aj tým, ktoré si myslím, že boli veľmi pritiahnuté za vlasy a vôbec sa netýkajú tohto zákona, pretože keď by si, keď si pozorný čitateľ, ten, kto trochu vie čítať zákony, si prečíta paragrafové znenie a vlastne aj dôvodovú správu, ktorá je súčasťou toho zákona, tak by bolo jasné, že niektoré tie pripomienky boli naozaj, naozaj neprimerané, ale okej. Aj to, táto diskusia, viem si predstaviť, že je medzi ľuďmi, že takéto rôzne extrémne pohľady sa môžu vyskytnúť a je na nás, na navrhovateľoch, aby sme dali slušnú a jasnú odpoveď na všetky otázky, aj tie, ktoré nám sa zdajú ako absolútne nepríslušné k tomuto zákonu. Takže budeme sa tomu venovať tak, aby v druhom čítaní dostal každý odpoveď na tú svoju otázku, pripomienku a aby bol tento zákon naozaj schválený a prijatý tak, aby nebol len na papieri, ale aby naozaj aj priniesol zlepšenie stavu, čo sa týka vo veci týrania, týrania zvierat.
To je z môjho pohľadu na túto chvíľu všetko a ďakujem teda všetkým za rozpravu a pripomienky.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.7.2020 17:43 - 17:45 hod.

Anna Zemanová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pán kolega, viete, niekedy stačí si prečítať iba celú parlamentnú tlač. Totižto návrh zákona má aj tzv. kapitolu dôvodová správa, kde sa presne píše aj odpoveď na vašu otázku, čo sa týka napríklad aj súbehu toho poľovného zákona, kde máte presne napísané, že vlastne to, čo sa týka, že nesmie byť v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku veterinárnej starostlivosti, ale aj o poľovníctve a podobne. Čiže nie je pravdou to, čo hovoríte, že máte obavu, že bude v rozpore zákon o poľovníctve, lebo to je všeobecne záväzný predpis, ktorý v rámci tohto nemôže byť posudzované ako trestný čin. To, že sa tuná vlastne tá potreba aplikačnej praxe, ktorá si vyžiadala zaviesť trestnoprávnu úpravu organizovania zápasov zvierat, je, že vlastne je veľmi slabá postihnuteľnosť páchateľov, pretože ide o mimoriadne kruté a surové divadlo, veď teda určite máte aj vy skúsenosti, ako sa huckajú navzájom bojové, bojové plemená najmä psov, ktoré vlastne končia až tým, že vlastne usmrtením jedného psa druhým. Čiže tuná aj Trestný poriadok pozná tzv. hmotnoprávnu zodpovednosť a vie presne zadefinovať pri tom aj ten policajt, aj vyšetrovateľ, aj potom následný trestný súd o tom, že či dochádzalo k týraniu, alebo išlo o niečo ako v súbehu s nejakým poľovníckym cvičením.
Čo sa týka, štátny rozpočet na enviropolíciu. V programovom vyhlásení vlády; to vás nemusí zaujímať, ale nás áno; máme samostatnú časť, kde sa hovorí o posilnení enviropolície. Čiže toto príde určite na rad, kde budete mať presne vyčíslené aj finančné dopady na posilnenie tejto enviropolície, pretože jednoznačne áno, nielen čo sa týka zvierat, ale aj ďalších trestných činov voči životnému prostrediu.
Skryt prepis