Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

16.3.2022 o 15:40 hod.

prof. MUDr. PhD., MPH

Eva Horváthová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie v rozprave 16.3.2022 15:40 - 15:43 hod.

Eva Horváthová Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne aj pani poslankyni Cigánikovej za jej vstup aj za jej podporu tohto zákona...
===== 55.
Ďakujem veľmi pekne. Aj pani poslankyni Cigánikovej za jej vstup aj za jej podporu tohto zákona. Treba povedať pár faktov k tomuto pozmeňujúcemu návrhu a prvý taký najdôležitejší je, že tento zákon bol posúvaný o jeden mesiac. Všetci sme vedeli, čo v tom zákone je a keď niekto chcel dať pozmeňujúci návrh, mohol prísť skôr s ním. Ja som dostala definitívnu verziu pozmeňujúceho návrhu včera. V rýchlosti sme si pozreli tento pozmeňujúci návrh. Ja sa s tým úplne stotožňujem. Ja som to hovorila aj pani Marcinkovej. My sme namietali pri tom jej prvom návrhu sprievod pre všetky deti, ktorý, doteraz si myslíme, že nebude v súčasných podmienkach realizovateľný. O tehotných ženách sme sa vtedy vôbec nebavili. A ja sa s tým, aby bol sprievod pri tehotnej žene, úplne stotožňujem. Podľa mojich informácií aj podľa osobného rozhovoru včera s pani Marcinkovou, to sa už deje aj v súčasnosti bez toho, aby to bolo ako právo zakotvené v zákone. Žiaľ, tie podmienky niekedy v tých nemocniciach sú také, že sú vysoké poplatky pri sprievode otca pri pôrode a podobne.
Dali sme si pozrieť tento pozmeňujúci návrh a nie sme úplne stotožnení so znením toho pozmeňujúceho návrhu a aj po včerajšom rozhovore neviem, kedy by sme došli k nejakej zmene a nezdá sa mi fér nechať zákon prepadnúť, pretože my, naším pôvodným zámerom bolo poriešiť teda zdravotne ťažko postihnuté osoby a pokiaľ by sme to chceli rozširovať, tak po skúsenostiach, ktoré máme s našou malou úpravou, naozaj si dovolím tvrdiť, že toto by mohlo priniesť problémy.
Už prvý problém je, že vlastne v prvom odseku meníte odsek 16, ktorý my sme zmenili na výbore, je v spoločnej správe. Čiže už tuná sa ten pozmeňujúci návrh nezhoduje. A ďalšie veci spomínal aj pán poslanec Šefčík. Píšete tam, že sa zaručuje právo na prítomnosť blízkej osoby. My sa nestotožňujeme s touto definíciou. My sme ju museli práve zmeniť v našom návrhu zákona, čiže preto je pre nás v tomto znení neprijateľný tento pozmeňujúci návrh.
Opakujem, že ten zámer je v poriadku. Ja nevidím žiaden problém, aby ste ako skupina poslancov ho dali osobitne a vydiskutovali si tieto problémy, ktoré vás iste čakajú, tak ako čakali nás v druhom čítaní.
Takisto ako bolo už spomenuté, uvádzate tam, že niekoľko ďalších osôb určených, ak dovoľujú podmienky zariadenia. Ak budú mať veľkú pôrodnicu, žena povie, že tam chce mať dvadsať ľudí, ja sa pýtam, je to v poriadku? Lebo nikto, kto povie, že, že zariadenie to umožňuje a tá žena to chce, má na to právo, my to dáme do zákona, hej? Čiže toto môže byť takisto problém.
My sme mali podobnú formuláciu predtým, že ak ide o osobu, ktorá je vo väzbe a vo výkone trestu odňatia slobody alebo výkone detencie, to neplatí. To nám tiež bolo namietané, že sa to dá rôznymi spôsobmi uchopiť a aj vysvetliť. Zrejme sa teda jedná o tú osobu, ktorá rodí, keby náhodou bola vo výkone trestu, ale môže sa to myslieť aj inak. My sme to museli dať z našej definície preč.
A takisto formulácia, že môže byť ošetrujúcim lekárom v nevyhnutnej miere a na nevyhnutný čas obmedzená, tiež je to obmedzená, v zmysle akom obmedzená? Na nejakých päť minút, desať minút, v prípade, ak tam nemôže byť, tak musí byť vylúčená. Čiže tieto, všetky tieto pojmy sa nám nezdajú úplne zrozumiteľné a chceli by sme sa vyhnúť tomu, aby pozmeňujúci návrh, ktorý sme nemali dostatočný čas na to si ho pozrieť, aby ovplyvnil prijatie a čistotu celého zákona, na ktorej nám aj s pani poslankyňou Šebovou veľmi záleží.
Takže ešte raz, zámer podporujem, ďakujem aj za vašu podporu a uchádzam sa o vaše hlasy.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 16.3.2022 15:40 - 15:43 hod.

Eva Horváthová Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne aj pani poslankyni Cigánikovej za jej vstup aj za jej podporu tohto zákona...
===== 55.
Ďakujem veľmi pekne. Aj pani poslankyni Cigánikovej za jej vstup aj za jej podporu tohto zákona. Treba povedať pár faktov k tomuto pozmeňujúcemu návrhu a prvý taký najdôležitejší je, že tento zákon bol posúvaný o jeden mesiac. Všetci sme vedeli, čo v tom zákone je a keď niekto chcel dať pozmeňujúci návrh, mohol prísť skôr s ním. Ja som dostala definitívnu verziu pozmeňujúceho návrhu včera. V rýchlosti sme si pozreli tento pozmeňujúci návrh. Ja sa s tým úplne stotožňujem. Ja som to hovorila aj pani Marcinkovej. My sme namietali pri tom jej prvom návrhu sprievod pre všetky deti, ktorý, doteraz si myslíme, že nebude v súčasných podmienkach realizovateľný. O tehotných ženách sme sa vtedy vôbec nebavili. A ja sa s tým, aby bol sprievod pri tehotnej žene, úplne stotožňujem. Podľa mojich informácií aj podľa osobného rozhovoru včera s pani Marcinkovou, to sa už deje aj v súčasnosti bez toho, aby to bolo ako právo zakotvené v zákone. Žiaľ, tie podmienky niekedy v tých nemocniciach sú také, že sú vysoké poplatky pri sprievode otca pri pôrode a podobne.
Dali sme si pozrieť tento pozmeňujúci návrh a nie sme úplne stotožnení so znením toho pozmeňujúceho návrhu a aj po včerajšom rozhovore neviem, kedy by sme došli k nejakej zmene a nezdá sa mi fér nechať zákon prepadnúť, pretože my, naším pôvodným zámerom bolo poriešiť teda zdravotne ťažko postihnuté osoby a pokiaľ by sme to chceli rozširovať, tak po skúsenostiach, ktoré máme s našou malou úpravou, naozaj si dovolím tvrdiť, že toto by mohlo priniesť problémy.
Už prvý problém je, že vlastne v prvom odseku meníte odsek 16, ktorý my sme zmenili na výbore, je v spoločnej správe. Čiže už tuná sa ten pozmeňujúci návrh nezhoduje. A ďalšie veci spomínal aj pán poslanec Šefčík. Píšete tam, že sa zaručuje právo na prítomnosť blízkej osoby. My sa nestotožňujeme s touto definíciou. My sme ju museli práve zmeniť v našom návrhu zákona, čiže preto je pre nás v tomto znení neprijateľný tento pozmeňujúci návrh.
Opakujem, že ten zámer je v poriadku. Ja nevidím žiaden problém, aby ste ako skupina poslancov ho dali osobitne a vydiskutovali si tieto problémy, ktoré vás iste čakajú, tak ako čakali nás v druhom čítaní.
Takisto ako bolo už spomenuté, uvádzate tam, že niekoľko ďalších osôb určených, ak dovoľujú podmienky zariadenia. Ak budú mať veľkú pôrodnicu, žena povie, že tam chce mať dvadsať ľudí, ja sa pýtam, je to v poriadku? Lebo nikto, kto povie, že, že zariadenie to umožňuje a tá žena to chce, má na to právo, my to dáme do zákona, hej? Čiže toto môže byť takisto problém.
My sme mali podobnú formuláciu predtým, že ak ide o osobu, ktorá je vo väzbe a vo výkone trestu odňatia slobody alebo výkone detencie, to neplatí. To nám tiež bolo namietané, že sa to dá rôznymi spôsobmi uchopiť a aj vysvetliť. Zrejme sa teda jedná o tú osobu, ktorá rodí, keby náhodou bola vo výkone trestu, ale môže sa to myslieť aj inak. My sme to museli dať z našej definície preč.
A takisto formulácia, že môže byť ošetrujúcim lekárom v nevyhnutnej miere a na nevyhnutný čas obmedzená, tiež je to obmedzená, v zmysle akom obmedzená? Na nejakých päť minút, desať minút, v prípade, ak tam nemôže byť, tak musí byť vylúčená. Čiže tieto, všetky tieto pojmy sa nám nezdajú úplne zrozumiteľné a chceli by sme sa vyhnúť tomu, aby pozmeňujúci návrh, ktorý sme nemali dostatočný čas na to si ho pozrieť, aby ovplyvnil prijatie a čistotu celého zákona, na ktorej nám aj s pani poslankyňou Šebovou veľmi záleží.
Takže ešte raz, zámer podporujem, ďakujem aj za vašu podporu a uchádzam sa o vaše hlasy.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16.3.2022 15:26 - 15:27 hod.

Eva Horváthová Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za podporu. Náš pôvodný zámer, ako som už spomínala, bol rozšíriť ten okruh. Ale ako vždy sa v praxi nakoniec ukáže, že nie je to také jednoduché pre všetkých zdravotne postihnutých ľudí, tak verím, že v budúcnosti sa nám podarí vymyslieť spôsob, ako to čo najlepšie umožniť pacientom tak, aby každý pacient, ktorý trpí, a zvlášť tí, ktorí už majú nejaké iné postihnutie, mali pri sebe tú blízku osobu. Aj takí, ktorí sú, ktorí vedia podpísať informovaný súhlas, ale takisto by bola žiadúca táto, tento sprievod pre ich zdravie.
Čiže ďakujem pekne za podporu ešte raz.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 16.3.2022 15:22 - 15:24 hod.

Eva Horváthová Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo.
Tak ako som už v úvodnom slove povedala, budeme sa snažiť s týmto zákonom dosiahnuť to, aby ťažko zdravotne postihnuté osoby pri hospitalizácii alebo aj pri ambulant, poskytovaní ambulantnej zdravotnej starostlivosti mali svoju osobu, ktorú si určia, ktorá môže byť ich rodinný príslušník alebo blízka osoba, v snahe zlepšiť komunikáciu, starostlivosť o takýchto pacientov.
Pôvodným naším zámerom bolo zahrnúť všetky ťažko zdravotne postihnuté osoby, avšak po takých prvotných analýzach, ktoré sme mali z niektorých poisťovní, hospitalizovaných takýchto osôb je, myslím, ak sa nemýlim teraz, viac ako 14 %, čo by mohlo mať dosť významný efekt na možno na priestorové vybavenie určitých oddelení a podobne. Takže sme zúžili túto skupinu osôb len na tie osoby, ktoré nie sú schopné dať informovaný súhlas, to znamená osoby, všetky detský pacienti s ťažkým zdravotným postihnutím a osoby, ktoré majú svojho zákonného zástupcu.
Zákon sa posúval o jeden mesiac a bolo to z dôvodu toho, že tá formulácia, ktorú sme pôvodne navrhovali, nebola úplne jednoznačná a dostačujúca, takže sme si nechali čas a upravili to aj podľa požiadaviek legislatívnej rady vlády aj podľa ministerstva zdravotníctva tak, aby vlastne všetky strany boli spokojné a tá formulácia bola jednoznačná a ľahko uplatniteľná v praxi. To je teda, ten kto nečítal tú spoločnú správu, to je vlastne obsahom aj tých dvoch pozmeňujúcich návrhov v spoločnej správe. Vôbec sa nemení zámer tohto zákona. Nijako sa nerozširuje ani nezužuje, len sa presne vymedzuje, ktoré osoby to sú a že to môže byť v jednom čase iba jedna osoba.
Verím, že vás chcem aj poprosiť o podporu a verím, že spoločne schválením tohto návrhu zákona sa nám podarí zlepšiť starostlivosť o osoby s ťažkým zdravotným postihnutím. Ďakujem pekne
Skryt prepis
 

Vystúpenie 16.3.2022 15:18 - 15:19 hod.

Eva Horváthová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne.
Vážený pán podpredseda, milé panie poslankyne, milí páni poslanci, dovoľte mi uviesť v druhom čítaní návrh zákona, ktorý predkladáme spolu s pani poslankyňou Zuzanou Šebovou.
Ide o návrh, ktorý dopĺňa, ktorým sa dopĺňa zákon 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti a službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti. Predkladaný návrh zákona bol vypracovaný v nadväznosti na poznatky o pretrvávajúcich nedostatkoch v praxi poskytovania zdravotnej starostlivosti pacientom s ťažkým zdravotným postihnutím. V praxi totiž často vznikajú situácie, keď je potrebná hospitalizácia takejto osoby a vzhľadom na svoje postihnutie hlavne nedostatok zmyslových alebo duševných schopností je prítomnosť blízkej osobnosti, my sa domnievame, že nutná. Zdravotníckym pracovníkom to pomôže, tak aby vedeli, ako s touto osobou čo najlepšie zaobchádzať.
Predkladaný návrh zákona nemá žiaden vplyv na rozpočet verejnej správy, podnikateľské prostredie, nemá sociálne vplyvy ani vplyv na informatizáciu spoločnosti, ani vplyvy na životné prostredie. Návrh zákona má pozitívne vplyvy na rodinu, je v súlade s ústavou, ústavnými zákonmi, nálezmi Ústavného súdu, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentami, ktorými je Slovenská republika viazaná.
Ďakujem pekne. Viac poviem v rozprave, do ktorej sa hlásim ako prvá.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 10.12.2021 11:07 - 11:07 hod.

Eva Horváthová
Podávam námietku na tento váš postup, pretože som bola upozornená neskoro, až potom, keď som to prečítala, a nebolo mi povedané, že to musím čítať.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 10.12.2021 11:06 - 11:06 hod.

Eva Horváthová
Ja by som sa k tomu len rada vyjadrila, ja som prečítala len odôvodnenie, ten pozmeňujúci návrh bol v tom znení, ako je predložený aj online podaný, čítala som odôvodnenie, ospravedlňujem sa, nevedela som, že sa to nesmie to odôvodnenie čítať v priebehu toho čítania pozmeňováku, a nebola som dopredu na to upozornená, ale až potom, keď som ho prečítala. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 9.12.2021 15:35 - 15:54 hod.

Eva Horváthová Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predsedajúci. Ja chcem podporiť tento návrh zákona, rieši veľmi dôležité veci. Nastavuje podmienky na to, aby sme mohli reálne v praxi robiť klinické skúšania. Tiež na malé drobnosti, ktoré sa väčšinou upravia v pozmeňujúcich návrhoch, tento návrh veľmi vítam a podporujem.
Chcela by som predniesť pozmeňujúci návrh, ktorý pokladám za veľmi dôležitý v dnešnej dobe. Obrátili sa na mňa všeobecní lekári, ktorí dlhodobo poukazujú na fakt, že až 55 % ich preskripcie tvorí tzv. delegovaná preskripcia, to znamená, že predpisujú lieky, ktoré indikoval niekto iný, hej. Je to veľmi administratívne náročný proces. Aj keď všeobecní lekári majú skúsenosti, ale vieme, že dlhodobo počet všeobecných lekárov je nízky, väčšina je z nich v dôchodkovom veku a práca, ktorú v ambulancii vykonávajú, je zaťažujúca a pracujú vlastne aj tak teraz počas covidovej situácie vo veľmi náročných časoch, majú veľmi veľa pacientov a sú zaťažené predovšetkým administratívou.
A týmto pozmeňujúcim návrhom sa budeme snažiť časť tejto administratívy pre nich zjednodušiť, a to tak, že sme sa rozhodli zadefinovať nový pojem preskribujúceho lekára, a to bude lekár taký, ktorý nielen má povolenie na preskripciu alebo možnosť predpisovať lieky, ale aj taký, ktorý tu liečbu indikoval. Aby nedošlo k nejakému mylnému predpokladu, že pacient teraz bude musieť chodiť za indikujúcim lekárom, to znamená, že ak navštevuje troch špecialistov, že bude musieť za nimi zakaždým, keď potrebuje liek, chodiť. Nie je tomu tak. V súčasnosti je systém, ktorý sa volá že e-Health a jeden z najlepších fungujúcich častí tohto e-Health-u je tzv. e-recept, na ktorého vývoj sme teda dali nemalé finančné aj personálne prostriedky, ktoré, vyvíjal sa dlhé roky a je potrebné aby všetci lekári, ktorí prístup k nemu majú, aby ho aj reálne využívali.
Čiže v praxi to bude fungovať tak, že indikujúci lekár, ktorým bude špecialista, tento liek aj pacientovi predpíše. Môže využiť takzvaný e-recept alebo repetitívny recept, to znamená, že povie, že takýto pacient potrebuje napríklad liek na jeden rok, tento mu napíše a pacient tam nemôže si ho vybrať naraz ten liek, ale postupne v určitých intervaloch mesačných, dvojmesačných bude chodiť do lekárne bez akéhokoľvek receptu alebo ďalšej potrebnej návštevy lekára a liek si bude môcť vybrať. Pokiaľ sa tento indikujúci lekár, ktorý teda zobere aj plnú zodpovednosť za predpis lieku, rozhodne, že tomuto pacientovi ho môže dať len na pol roka, lebo po pol roku ho chce vidieť, tak si ho môže rovno objednať a tomuto pacientovi potom preskripciu spraví.
Samozrejme, že je v niektorých odboroch, odborných lekárov, alebo teda špecialistov možno takisto personálny problém. Pokiaľ by takýto lekár z nejakých dôvodov nemohol takého lieky predpisovať, tak v našom pozmeňujúcom návrhu sa hovorí o tom, že trikrát za rok bude môže poveriť nejakého iného lekára po dohode preskripciou týchto liekov. Takže toľko na úvod.
Budem čítať teraz pozmeňujúci návrh s tým, že prečítam aj odôvodnenia, pretože sú ešte podrobnejšie vysvetlené, aby nedošlo k nejakému omylu, a veľmi dúfam, že tento pozmeňujúci návrh podporíte, pretože to zjednoduší činnosť ambulantných lekárov, ktorí už v súčasnosti asi dve hodiny pracovného času trávia len tým, že predpisujú lieky, ktoré indikoval niekto iný.
Takže dovolím si teraz prečítam pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Evy Horváthovej, Mareka Šefčíka a Marek Krajčího k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 705).
V čl. I sa za bod 11 vkladá nový bod 12, ktorý znie:
12. § 2 sa dopĺňa odsekom 46, ktorý znie:
„(46) Predpisujúci lekár je lekár a zubný lekár oprávnený predpisovať humánne lieky, zdravotnícke pomôcky a dietetické potraviny, ktorý indikuje potrebu podania alebo užitia humánneho lieku, zdravotníckej pomôcky alebo dietetickej potraviny.“
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Odôvodnenie: Dopĺňa sa nový pojem predpisujúci lekár. Súčasne platné znenie zákona o liekoch už pozná tento pojem, avšak je používaný iba ako tzv. legislatívna skratka, ktorej význam je obmedzený len na lekára a zubného lekára, ktorí majú oprávnenie predpisovať humánne lieky, zdravotnícke pomôcky a dietetické potraviny. Navrhuje sa tento pojem doplniť do § 2 ako nový pojem, ktorého význam je zároveň rozšírený. V súčasnej podobe zákona o liekoch figuruje iba predpisujúci lekár, ktorý však nie je zároveň aj indikujúcim lekárom, a to vedie k problémom v praxi, kedy napríklad niektorí odborní lekári, ktorí liečbu indikujú, odmietajú predpisovať nimi indikované lieky.
Navrhuje sa, aby bol indikujúci lekár v legislatívnej úprave zároveň preskribujúcim lekárom, ktorý však bude mať možnosť zo zákona stanovených podmienok naďalej preniesť vlastnú preskripciu počas svojej neprítomnosti na pracovisku na iného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v rovnakom alebo v inom špecializačnom odbore. Skončí však stav, kedy liek indikuje, avšak celý rok už vlastnú indikovanú liečbu nekontroluje vrátane jej interakciu u konkrétneho pacienta. Problém súčasne platnej právnej úpravy je najmä v tom, že tzv. delegovaná preskripcia, kedy odborný lekár indukuje liek, ale predpísať ho pacientovi už musí všeobecný lekár, administratívne extrémne preťažuje ambulancie všeobecných lekárov, keďže u odborného lekára nie je kompletne vykonaný výkon zdravotnej starostlivosti a pacient sa tak znovu vydáva na cestu zdravotným systémom, zbytočne sa zvyšuje návštevnosť ambulancií všeobecných lekárov a títo tak nemajú dostatok času venovať sa ostatným pacientom. Delegovaná preskripcia, t. j. preskripcia, ktorú mal vykonať odborný lekár e-receptom alebo repetitívnym receptom a nevykonal ju, tvorí až 55% preskripcie všeobecných lekárov, pričom vlastná preskripcia všeobecných lekárov tvorí iba 45% celkovej preskripcie všeobecných lekárov v ambulancii. Zdrojom je, sú údaje zo zdravotnej poisťovni Dôvera z 11. 9. 2021, ktoré odzneli na kongrese slovenskej spoločnosti... teda Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska v Šamoríne.
Tzv. delegovaná preskripcia uberá všeobecným lekárom iba z dôvodu nepredpísania lieku odborným lekárom v priemere 2 hodiny ordinačných hodín. Všeobecný lekár pri preskripcii okrem vytvorenia preskripčného záznamu musí skontrolovať papierovú lekársku správu, nález odborného lekára osobne u pacienta, pretože, žiaľ, iba minimálny počet odborných lekárov a nemocníc vkladá lekárske správy do eZdravia. Skontrolovať kódy indikujúcich odborných lekárov (kódy A, P, resp. O), skontrolovať, či pacient nie je neplatič, skontrolovať indikačné obmedzenia odborného lekára, skontrolovať preskripčné obmedzenia odborného lekára, skontrolovať časovú platnosť odporúčania odborného lekára, vykonať preskripciu namiesto odborného lekára a na rubovú stranu preskripčného záznamu vložiť kompletnú informáciu o odbornom lekárovi, a to pri každom jednom lieku osobitne. Odborný lekár pri vlastnej preskripcii tieto výkony urobiť nemusí, iba vykoná predpis lieku, ide o indukovaný, zbytočný výkon, ktorý zaťažuje systém zdravotnej starostlivosti, zvyšuje návštevnosť ambulancií všeobecných lekárov, vyvoláva konflikty a znižuje kvalitu a dostupnosť zdravotnej starostlivosti na Slovensku.
Jediným nástrojom na úpravu neudržateľného stavu v ambulantnej zdravotnej starostlivosti v súvislosti s preskripciou je jednoznačne legislatívne vymedziť povinnosť preskripcie liekov pre pacienta indikujúcim lekárom, čo je účelom tohto bodu pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu.
2. V čl. 1 sa za bod 50 vkladá nový bod 51, ktorý znie:
51. V § 15 ods. 7 sa slová „lekára a zubného lekára oprávneného predpisovať humánne lieky, zdravotnícke pomôcky a dietetické potraviny (ďalej len „predpisujúci lekár“)“ nahrádzajú slovami „predpisujúceho lekára“.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Odôvodnenie. Legislatívnotechnická úprava, ktorá bezprostredne súvisiaca s bodom 1 tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu.
3. V čl. I bod 151 znie:
„151. V § 119 ods. 3 sa vypúšťa prvá veta a druhá veta znie:
„Predpisujúci lekár v ústavnom zdravotnom zariadení je pri prepustení osoby z ústavnej zdravotnej starostlivosti a pri poskytovaní ústavnej pohotovostnej služby povinný v súlade s preskripčnými obmedzeniami a indikačnými obmedzeniami predpísať humánny liek zaradený do zoznamu kategorizovaných liekov, dietetickú potravinu zaradenú do zoznamu kategorizovaných dietetických potravín a zdravotnícku pomôcku zaradenú do zoznamu kategorizovaných zdravotníckych pomôcok v počte balení potrebných na liečbu pacienta v trvaní najviac na dobu 30 dní a individuálne zhotovenú zdravotnícku pomôcku.“.“.
Odôvodnenie. Povinnosť predpísať lekárom indikovanú liečbu v ústavnom zdravotníckom zariadení rovnako ako v ambulantnom zdravotníckom zariadení zrovnoprávňuje postavenie pacienta v prístupe k indikovaným liekom odporučených lekárom bez rozdielu, v akom type zdravotníckeho zariadenia indikujúci, resp. predpisujúci lekár pracuje. Zároveň sa eliminuje medicínsky aj právne nebezpečné „sáčkovanie neoznačených liekov“ pacientovi pri dimitácii, kedy môže dôjsť k zámene lieku, eliminuje sa nevyhnutnosť pacienta pri... alebo príbuzných zbytočne navštíviť ambulanciu bezprostredne po prepustení z ústavného zdravotníckeho zariadenia, redukuje sa preťaženie ambulantného sektora administratívnymi činnosťami a zvýši sa ústretovosť voči pacientovi, pretože lieky si môže vyzdvihnúť priamo po prepustení v nemocničnej lekárni.
4. V čl. I sa vypúšťa bod 152.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Odôvodnenie. Legislatívnotechnická úprava bezprostredne súvisiaca s bodom 1 tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu. Za preskripciu bude zodpovedný výhradne predpisujúci lekár, ktorý je zároveň indikujúcim lekárom. Z uvedeného dôvodu nie je potrebné upravovať osobitné prípady spôsobom uvedeným v bode 152 návrhu zákona (preskripcia vykonaná všeobecným lekárom na základe odporúčania odborného lekára).
5. V čl. 1 bod 153 znie:
„153. V § 119 ods. 10 znie:
(10) Lekár so špecializáciou v príslušnom špecializačnom odbore (ďalej len „odborný lekár“), ktorý je predpisujúcim lekárom, ktorému Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou pridelil číselný kód a ktorý má uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti so zdravotnou poisťovňou, v ktorej je pacient poistený, je povinný predpísať humánny liek spôsobom uvedeným v ods. 5, zdravotnícku pomôcku alebo dietetickú potravinu, ktorých predpisovanie je viazané na odbornosť lekára, vždy po vykonaní lekárskeho vyšetrenia súvisiaceho s indikovanou liečbou. Pri predpise pacientom dlhodobo užívanej liečby predpisujúci lekár predpíše humánny liek, zdravotnícku pomôcku alebo dietetickú potravinu spôsobom podľa ods. 20 až 22.“
Poznámky pod čiarou k odkazom 80aa a 80ab sa vypúšťajú.
Odôvodnenie. Je vhodné, aby mal predpisujúci lekár plne pod kontrolou liečbu indikovanú pacientovi. Zároveň je nevyhnutné dodržiavať obsah Zoznamu výkonov, kde súčasťou vyšetrenia je aj preskripcia indikovanej terapie, čo sa v súčasnosti u odborných lekárov nevykonáva a obsah Zoznamu výkonov sa často nedodržiava. Pacient tak blúdi medzi jednotlivými poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, aby mu bola preskripcia vykonaná napriek tomu, že mala byť už súčasťou vyšetrenia indikujúcim lekárom. Navrhovanou úpravou sa zvýši medicínska a právna bezpečnosť pacienta aj indikujúceho/predpisujúceho lekára. Sekundárnym pozitívnym efektom bude konečne aj fakt, že nemocnice aj odborní lekári budú musieť vkladať lekárske správy do eZdravia, čím sa výrazne zlepší komplexný manažment pacienta v systéme.
Zároveň predpisujúcemu lekárovi uvedený návrh určuje povinnosť predpísať eRecept alebo repetitívny recept, nie je to iba možnosť ako je to v súčasnosti, kedy odborný lekár eRecept alebo repetitívny recept využíva iba v absolútne minimálnom množstve.
6. V čl. 1 sa za bod 153 vkladá nový bod 154, ktorý znie:
154. V § 119 ods. 11 znie:
„(11) Predpisujúci lekár z dôvodu svojej neprítomnosti na pracovisku alebo v prípade nefunkčnosti technických zariadení môže po vzájomnej dohode poveriť preskripciou (ďalej len „poverujúci lekár“) iného lekára v rovnakom alebo inom špecializačnom odbore (ďalej len „poverený lekár“), a to najviac trikrát počas príslušného kalendárneho roka pre každého pacienta osobitne, vždy najdlhšie na dva mesiace; to neplatí pre predpisovanie humánnych liekov s obsahom omamnej látky II. skupiny alebo psychotropnej látky II. skupiny podľa § 119 ods. 4, kedy poverenie po vzájomnej dohode môže mať účinnosť najviac 12 mesiacov bez prerušenia. Za preskripciu vykonanú podľa § 119 ods. 4 a 11 je zodpovedný lekár, ktorý liečbu indikoval. Poverený lekár v preskripčnom zázname uvedie na rubovú stranu lekárskeho predpisu, ak ide o humánny liek alebo dietetickú potravinu, alebo na rubovú stranu lekárskeho poukazu, ak ide o zdravotnícku pomôcku, poznámku, ktorá obsahuje meno, priezvisko, kód poverujúceho lekára, názov a kód poverujúceho poskytovateľa zdravotnej starostlivosti a dátum vytvorenia elektronického záznamu o poskytnutí ambulantnej starostlivosti alebo elektronického záznamu o prepustení osoby z ústavnej zdravotnej starostlivosti, alebo dátumu lekárskej správy alebo prepúšťacej správy. Ak je lekársky predpis vyhotovený v listinnej podobe, poverený lekár autorizuje poznámku na lekárskom predpise odtlačkom svojej pečiatky, dátumom a vlastnoručným podpisom. Humánny liek, zdravotnícka pomôcka alebo dietetická potravina predpísaná povereným lekárom na základe odporúčania poverujúceho lekára nie je uhrádzaná na základe verejného zdravotného poistenia, ak poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, s ktorým je poverujúci lekár v pracovnoprávnom vzťahu alebo obdobnom pracovnom vzťahu, nemá uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti so zdravotnou poisťovňou, v ktorej je pacient poistený.“
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Odôvodnenie. Súčasne platné znenie § 119 ods. 11 upravuje prípady tzv. delegovanej preskripcie, ktorá sa však na základe tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu vypúšťa. Z tohto dôvodu sa navrhuje nové znenie § 119 ods. 11, ktorého účelom je zaistiť kontinuitu preskripcie v prípade neprítomnosti predpisujúceho lekára na pracovisku alebo v ostatných prípadoch... alebo, áno... v ostatných prípadoch nemožnosti indikujúceho lekára vykonať preskripciu. Povereným lekárom sa stane nielen výhradne všeobecný lekár, ale každý lekár v rovnakom špecializačnom odbore, ako aj všeobecný lekár pacienta, s ktorým sa poverujúci indikujúci lekár dohodne. Účelom tohto návrhu je vymôcť elektronickú preskripciu od odborných lekárov a zároveň umožniť čerpať dovolenku alebo PN a vtedy poveriť predpisom liekov niekoho iného. Výnimkou sú opiátové receptory, ktoré sa píšu stále v listinnej podobe a týkajú sa hlavne onkologických a ležiacich pacientov, ktorých odborný lekár už kontroluje minimálne. Tu všeobecní lekári veľmi radi pomôžu a tento druh liekov budú preskribovať naďalej v plnej miere. Každý rok však bude potrebné poverenie obnoviť, aby nedošlo k zneužívaniu opiátov a psychotropných látok. Zodpovednosť za manažment pacienta sa tak konečne prenesie na lekára, ktorý reálne riadi liečbu pacienta tak, aby bola medicínsky správna, finančne kontrolovateľná a manažérsky dostupná.
7. V čl. 1bod 154 znie:
154. V § 119 ods. 12 písm. a) znie:
„a) pri predpisovaní humánneho lieku spôsobom uvedeným v ods. 5 alebo v § 73a ods. 2 postupovať účelne a hospodárne podľa súčasných poznatkov farmakoterapie v súlade so súhrnom charakteristických vlastností humánneho lieku schválenom pri jeho registrácii alebo v súlade s postupom podľa § 46 ods. 3 a 4, predpisovať zdravotnícku pomôcku len na účel určenia uvedený v ES vyhlásení o zhode zdravotníckej pomôcky alebo v EÚ vyhlásení o zhode zdravotníckej pomôcky a dietetickú potravinu na účel určenia uvedený v návode na používanie schválenom pri uvádzaní dietetickej potraviny na trh,“.
Odôvodnenie. Ide o precizovanie textu predmetného ustanovenia.
8.V čl. 1 sa za bod 159 vkladajú nové body 160 až 163, ktoré znejú:
160. V § 119 ods. 24 sa vypúšťa druhá veta.
161. V § 119 ods. 27 sa vypúšťajú slová „a 11“.
162. V § 119a ods. 7 sa slová „r) až v)“ nahrádzajú slovami „r) až u)“.
163. V § 120 ods. 1 sa vypúšťa písm. t).
Doterajšie písmená u) a v) sa označujú ako písmená t) a u). Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
9. V čl. 1 sa vypúšťajú body 165 až 168. Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
10.V čl. 1 bode 169 sa slová „ods. 12“ nahrádzajú slovami „ods. 11“ a označenie ods. 12 sa nahrádza označením ods. 11.
11.V čl. 1 bode 170 sa slová „13 až 18“ nahrádzajú slovami „12 až 17“, označenie ods. 13 až 18 sa nahrádza označením ods. 12 až 17 a v ods. 14 sa slová „a v)“ sa nahrádzajú slovami „a u)“.
12. V čl. 1 sa za bod 211 vkladá nový bod 212, ktorý znie:
212. V § 138 ods. 22 písm. j) sa vypúšťajú slová „a 11“.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Odôvodnenie k bodom 8. až 12. Legislatívnotechnická úprava bezprostredne súvisiaca s bodmi 1. a 6. tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu.
Ďakujem veľmi pekne za pozornosť. To bol celý pozmeňujúci a doplňujúci návrh. Ja sa chcem veľmi pekne poďakovať pánovi ministrovi za podporu. Diskusia s ním bola veľmi konštruktívna a verím, že spoločne sa nám podarí znížiť administratívnu záťaž všeobecných lekárov a takto ich podporiť v ich každodennej práci. A týmto im veľmi pekne ďakujem za všetko, čo robia aj v súčasne ťažkej situácii pre svojich pacientov.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 26.11.2021 12:19 - 12:21 hod.

Eva Horváthová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Ja sa vám chcem poďakovať, pani poslankyňa, a musím povedať, že ste ma milo prekvapili spôsobom, akým ste vystúpili. A veľmi si vážim, že podporíte tento zákon.
Chcem povedať, že sa plne stotožňujem s tým, čo ste povedali, čo sa týka sprievodu rodiča s dieťaťom. Ja sama som pediater a neraz som v službách zažila to, kedy niekedy aj mamina nemohla ostať s dieťaťom, lebo mala doma menšie dieťa a naozaj tie deti strádajú, keď tam nie je rodič, obzvlášť keď sú choré. Čiže to, čo ste povedali, ja sa plne s tým stotožňujem. Je to tak, ovplyvňuje to aj rýchlosť liečby, výsledok liečby. Samozrejme, ten efekt, keď je rodič s dieťaťom, je nazaplatiteľný.
Ja častokrát som sama chodila v službách k tým deťom a trávila som s nimi čas, aby čo najlepšie sa cítili, sestričky boli s nimi. Samozrejme, nič nenahradí toho rodiča. Je optimálne, keď tam ten rodič je a to vám hovorím veľmi úprimne, a teda z vlastnej praxe.
O to viac by som si priala, aby sme sa zhodli na postupných spoločných riešeniach tak, aby sme nedostávali týchto pediatrov a zdravotníckych pracovníkom do situácií, kedy nebudú môcť vykonať zákon, ktorý my tu navrhneme, a bude to zbytočné pnutie spôsobovať.
To znamená, že ja som otvorená, a určite aj pani poslankyňa Šebová, ďalším diskusiám s tým, že poďme povedzme vzhľadom na vek dieťaťa. Ja viem, že vy ste sa vyjadrili, že nechcete to deliť do nejakých skupín, aj rozumiem vašemu zámeru, že však raz je to právo, tak dajme to do zákona. Ale my musíme byť zodpovední, my sme zákonodarcovia, ktorí robia tie zákony tak, aby boli aplikovateľné do praxe. Ja sa nestotožním nikdy so zákonom, ktorý dáme len preto, aby bol, a nebudeme ho dodržiavať, no však nič sa nedeje, alebo budeme hroziť pokutami tým lekárom a zdravotníckym pracovníkom, keď takýto zákon nedodrží. A, žiaľ, takéto niečo v tom vašom návrhu bolo.
Takže ja verím, že sa dokážeme stretnúť potom v ďalších rokovaniach, aj s predstaviteľmi ministerstva zdravotníctva budeme v tomto pokračovať.
Skryt prepis
 

26.11.2021 12:09 - 12:11 hod.

Eva Horváthová Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Pani poslankyňa Šebová, ja sa ti chcem veľmi pekne poďakovať, veľmi si vážim túto iniciatívu, viem, že pracuješ na nej už veľmi dlho a o to viac si vážim, že si ma prizvala k spolupráci v tejto problematike.
Ty si práve tá osoba, ktorá ukazuje na to, ako by sa mal zákon podávať a akým spôsobom komunikovať. Išla si od, od úplných základov, to znamená od súhlasu pána ministra a zmapovaním situácie, ktorá je. Viem, že si si dala námahu a bola si v poisťovniach zisťovať, koľko takýchto osôb je, ako by to zaťažilo zdravotnícky systém a či je takýto návrh realizovateľný v praxi.
Chcem ešte zdôrazniť, že tento návrh sme spolu aj párkrát trošku modifikovali aj vzhľadom na tieto konkrétne informácie tak, aby bol realizovateľný a vykonateľný v praxi, a zamerali sme sa teda na osoby, ktoré sú s ťažkým zdravotným postihnutím a nie sú schopné podpísať informovaný súhlas. To znamená, že to budú všetky deti s ťažkým zdravotným postihnutím a tie osoby, ktoré nie sú schopné podpísať informovaný súhlas.
Vnímam tento návrh zákona ako taký prvý krok k tomu, aby sme sa tejto problematike venovali ďalej, aby sme nadviazali aj na ďalšie návrhy, ktoré tu boli v podobnom duchu už predložené, avšak zatiaľ nie je možné ich realizovať v praxi.
Myslím si, že práve ťažko zdravotne postihnuté osoby, tak ako si to vysvetlila, potrebujú tú svoju blízku osobu, nielen aby tomu pacientovi pomohli, čo je, samozrejme, prvoradé, ale predovšetkým odbremenia aj zdravotnícky systém, čo v súčasnej dobe nedostatku zdravotných sestier, preťaženosti lekára môže len a len pomôcť. A keby náhodou takáto blízka osoba mala nejakým spôsobom narúšať tú zdravotnú starostlivosť, tak, samozrejme, jej prítomnosť sa na tú dobu preruší.
Takže ešte raz veľmi pekne ďakujem a verím, že tento návrh dostane podporu tak... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis