Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

4.12.2020 o 11:25 hod.

Mgr.

Gábor Grendel

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie v rozprave 4.12.2020 11:25 - 11:29 hod.

Gábor Grendel
Ďakujem.
Pán poslanec Kremský bol jediný ústne prihlásený do rozpravy. Vyhlasujem rozpravu za skončenú.
Chce zaujať stanovisko pani ministerka? Nech sa páči.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 3.12.2020 16:19 - 16:19 hod.

Gábor Grendel Zobrazit prepis
Pán poslanec Fico, ja som o tomto stanovisku počul teraz prvýkrát. Možno mi bolo poslané, ale zatiaľ som ho nevidel a nečítal. Takže ďakujem, že ste mi ho prečítali. Pre vašu informáciu ja nie som podpísaný pod tým pozmeňujúcim návrhom, takže ani neviem, prečo je to z vašej strany adresované mne.
A posledná vec, samozrejme, s faktickou poznámkou by ste mali reagovať na moje vystúpenie a v mojom vystúpení v rámci toho pozmeňujúceho návrhu sa ani čiarka netýkala toho pozmeňujúceho návrhu, ktorý je predmetom tejto kritiky.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 3.12.2020 16:13 - 16:16 hod.

Gábor Grendel Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte, aby som predniesol pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslancov Národnej rady Milana Vetráka a Gábora Grendela k vládnemu návrhu ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 v znení neskorších predpisov, tlač 270.
Vládny návrh ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 v znení neskorších predpisov sa mení a dopĺňa takto:
1. V čl. 1 bod 1 znie:
1. Čl. 84 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie: "(5) Súhlas aspoň trojpätinovej väčšiny všetkých poslancov je potrebný aj na voľbu kandidáta na sudcu Ústavného súdu; ak Národná rada Slovenskej republiky nezvolí touto väčšinou potrebný počet kandidátov na sudcov Ústavného súdu ani v opakovanej voľbe, v novej voľbe a v každej ďalšej voľbe postačuje na voľbu kandidáta na sudcu Ústavného súdu súhlas aspoň nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov."
2. V čl. 1 bod 11 znie:
11. V čl. 134 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie: "(3) Funkčné obdobie sudcu Ústavného súdu je dvanásť rokov. Sudca Ústavného súdu ostáva vo funkcii aj po uplynutí funkčného obdobia do zloženia sľubu novým sudcom Ústavného súdu."
Doterajšie odseky 3 až 5 sa označujú ako odseky 4 až 6.
3. V čl. 1 v 27. bode sa v čl. 154g ods. 2 vypúšťajú slová, citujem: "V znení účinnom od 1. januára 2021".
4. V čl. 1 bod 27 sa čl. 154g dopĺňa odsekmi 9 až 11, ktoré znejú:
"(9) Funkčné obdobie v poradí
a) prvých štyroch sudcov Ústavného súdu vymenovaných po 1. januári 2021 uplynie 30. októbra 2037,
b) ďalších štyroch sudcov Ústavného súdu vymenovaných po 1. januári 2021 po sudcoch Ústavného súdu podľa písmena a) uplynie 30. októbra 2041,
c) ďalších piatich sudcov Ústavného súdu vymenovaných po 1. januári 2021 po sudcoch Ústavného súdu podľa písmena b) uplynie 30. októbra 2045."
"(10) Ak má funkčné obdobie sudcu Ústavného súdu podľa odseku 9 presiahnuť 15 rokov, funkcia sudcu Ústavného súdu zanikne uplynutím 12 rokov; na zvyšok funkčného obdobia podľa odseku 9, najmenej však na 6 rokov, sa vymenuje nový sudca Ústavného súdu."
"(11) Pri súčasnom vymenovaní viacerých sudcov Ústavného súdu na rôzne funkčné obdobia podľa odseku 9 poradie vymenovaných sudcov Ústavného súdu sa určí podľa počtu hlasov získaných vo voľbe v Národnej rade Slovenskej republiky; v prípade rovnosti hlasov sa rozhodne žrebom."
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 3.12.2020 10:56 - 10:58 hod.

Gábor Grendel
S ďalšou faktickou pán poslanec Kondrót.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.11.2020 17:33 - 17:35 hod.

Gábor Grendel Zobrazit prepis
Pán poslanec Kuffa, žiaľ, išlo o záverečné slovo, nedá sa reagovať faktickou poznámkou. Chce zaujať stanovisko pán spravodajca? Nie, prerušujem rokovanie o tomto bode programu.
Nasledujúcim bodom je druhé čítanie o návrhu poslancov Národnej rady Richarda Nemca, Radovana Slobodu a Petra Vonsa na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2015 o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Návrh zákona má tlač 216, spoločná správa výborov má tlač 216a.
Dávam slovo poslancovi Richardovi Nemcovi, aby návrh zákona odôvodnil.

(Rokovanie o návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Richarda Nemca, Radovana Slobodu a Petra Vonsa na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 216.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 25.11.2020 9:05 - 9:15 hod.

Gábor Grendel Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, voľba generálneho prokurátora bude jedným z najdôležitejších rozhodnutí parlamentu v tomto volebnom období. Od ostatných hlasovaní sa líši v tom, že je nezmeniteľné. Toto hlasovanie sa nedá odvolať, nedá sa vylepšiť pozmeňujúcim návrhom. Ako poslanci máme len jeden pokus a tento pokus na sedem rokov určí charakter a úroveň právneho štátu.
Voľba generálneho prokurátora je preto o tom, aké Slovensko chceme po sebe zanechať. Či bude Slovensko po rokoch konečne skutočným právnym štátom, alebo ním bude len na papieri. To znamená, že niečo o našich právach a povinnostiach bude aj naďalej napísané v ústave, v zákonoch, ale realita bude úplne iná. Presne tak to totiž na Slovensku roky fungovalo.
Štát, v ktorom vysoký funkcionár prokuratúry roky pomáha zločinu, nie je skutočným právnym štátom. Štát, v ktorom vysokí funkcionári polície roky pomáhali zločinu, nie je skutočným právnym štátom. Štát, v ktorom generálny prokurátor prehliada tieto zlyhania, hoci má kompetenciu rozpútať peklo, nie je skutočným právnym štátom. Aký by mal byť skutočný právny štát? Spravodlivý. A čo tá spravodlivosť je? Spravodlivosť je princíp, že keď niekto niečo spácha, je za to potrestaný a nie povýšený.
Na Slovensku sa roky trestali nie tí, ktorí zločiny páchali, ale tí, ktorí na podozrenia spáchania zločinov poukazovali. Sudca Kliment, prokurátor Hrivnák, prokurátor Špirko, sudkyňa Kuchtová a ďalší a ďalší a ďalší by o tom vedeli dlho rozprávať.
Ak dnes niekto spochybňuje autoritu, kompetentnosť či profesionálny background kandidátov, ktorí sa uchádzajú o našu dôveru, tak tým nedehonestuje ich alebo nás, ktorí budeme týchto kandidátov voliť. Väčšinou kandidátov, väčšinu kandidátov totiž navrhli zástupcovia akademickej obce a profesných združení. Teda ak niektorí poslanci zo siedmich kandidátov na generálneho prokurátora nedokážu nikoho vybrať, tak tým vlastne dehonestujú Právnickú fakultu Univerzity Komenského, Právnickú fakultu Trnavskej univerzity, Právnickú fakultu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, Radu prokurátorov, verejnú ochrankyňu práv, Slovenskú advokátsku komoru či Ústav štátu a práva Slovenskej akadémie vied. Všetci z týchto sa mýlia, len SMER je lietadlo.
Pre zvýšenie transparentnosti a nezávislosti budúceho generálneho prokurátora sme zaviedli množstvo noviniek. Historicky prvýkrát bude voľba generálneho prokurátora verejná. Nikto sa už teda nebude môcť navonok tváriť, že volí kandidáta A a potom si za plentou zakrúžkovať kandidáta B. Tieto zákulisné hry skončili. Historicky prvýkrát museli kandidáti absolvovať verejné vypočutie, ktoré trvalo dohromady viac ako 36 hodín. Je to demokratické, je to transparentné, je to správne.
Systém, ktorý sme tu mali doteraz, vytváral priestor pre netransparentné dohody poza chrbát verejnosti, ktorých výsledkom je dnešný stav nielen prokuratúry, ale aj spravodlivosti celkovo. A aký je ten stav? Nuž podľa medializovaných informácií taký, že špeciálneho prokuratúra ovládali Takáčovci a generálneho prokurátora Trnku ovládal Kočner. A politici pri moci sa tomu len prizerali. Tieto časy sa skončili. Mafia patrí do väzenia a nie na prokuratúru.
Po februárových voľbách sme sa v programovom vyhlásení vlády zaviazali, že zmeníme Slovensko na skutočne právny štát, kde si budeme všetci pred zákonom rovní a schopní pomáhať tým, ktorí našu pomoc potrebujú. Od nového generálneho prokurátora preto verejnosť právom očakáva, že zavedie skutočnú rovnosť pred zákonom. A nielen on, ale že k rovnakému prístupu bude viesť všetkých prokurátorov na Generálnej prokuratúre, špeciálnej prokuratúre, na krajských prokuratúrach a na okresných prokuratúrach. Potenciál na to majú viacerí kandidáti, ktorí sa uchádzajú o našu dôveru. Áno, nie sú dokonalí. Ak by sme hľadali dokonalého kandidáta, asi by sme nikdy nikoho nezvolili. Po 36 hodinách verejného vypočúvania som však presvedčený o tom, že všetci siedmi sú čestní, odborne zdatní profesionáli a niektorí z nich, čo je pre mňa veľmi dôležité kritérium, sa v zlomových okamihoch zachovali ako statoční a odvážni ľudia. Už teraz je isté, že nech by bol zvolení ktorýkoľvek z navrhnutých kandidátov, tak prokuratúru, spravodlivosť, vymožiteľnosť práva čakajú lepšie časy. A nie je to len tým, že doterajší funkcionári držali latku prinízko. Každý z navrhnutých kandidátov má lepšiu reputáciu ako odchádzajúce vedenie Generálnej prokuratúry. Ešte raz, každý z nich má svoje mínusy, ale žiaden mínus nie je tak vážny, aby vzbudzoval obavy o osud tohto kľúčového inštitútu ochrany práva, pravda.
Funkčné obdobie generálneho prokurátora je sedem rokov. Sedem rokov je dostatočný čas na vytiahnutie spravodlivosti z krízy a obnovenie ľudí, teda dôveru ľudí v právny štát. Aj oveľa menej času na to stačí. A dokonca aj bez vážnych a zásadných systémových zmien. Pozrime sa na Búrku, Víchricu, Božie mlyny, Očistec, ktorá systémová zmena sa udiala, ktorá týmto akciám dopomohla? Žiadna. Stačila strata moci tých, pre ktorých bola spravodlivosť tovar, ktorí im dával pocit nedotknuteľnosti.
Panie poslankyne, páni poslanci, budúci generálny prokurátor bude vystavovaný rôznym pokušeniam a tlakom, aké už mnohých ľudí v rôznych verejných funkciách zomleli. Ustojí to novozvolený generálny prokurátor? Zostáva veriť, že áno. Ale kto môže dať 100-percentnú garanciu.
Napriek tomu ja osobne jednu istotu mám. Ako poslanci tejto vládnej koalície sme urobili maximum preto, aby táto voľba bola najlepšia, akú Slovensko pri výbere generálneho prokurátora kedy zažilo. Otvorili sme možnosť kandidovať aj neprokurátorom, čím sme zvýšili konkurenciu. Zaviazali sme sa, že voľba bude verejná a umožnili sme profesijným združeniam a akademickej obci, aby navrhli svojich kandidátov. Ešte nikdy žiadna garnitúra neurobila toľko pre transparentný výber generálneho prokurátora ako táto garnitúra. A to nám už nikto nevezme. Slovensku bude mať dobrého generálneho prokurátora. Očista spoločnosti sa už nedá zastaviť.
Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 12.11.2020 11:01 - 11:01 hod.

Gábor Grendel Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Kolegyne, kolegovia, chcel by som reagovať na požiadavku pán poslanca Fica.
Pán podpredseda Laurenčík vychádzal z platného znenia rokovacieho poriadku, kde naozaj nie je zmienka o fotografovaní súkromných vecí a papierov a mobilných telefónov, ale ako ma upozornil pán podpredseda Šeliga, je vydaná platná smernica č. 5 vedúceho Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky, čo je usmernenie pre zástupcov médií súvisiace s ich prácou v priestoroch Národnej rady Slovenskej republiky a v bode 6 tejto smernice sa uvádza: "Fotografovanie a natáčanie osobných dokumentov, ktoré sa nachádzajú na pracovných stoloch v rokovacích miestnostiach je zakázané." (Potlesk.) Pričom porušenie tejto smernice môže mať rôzne konzekvencie.
Preto vás chcem všetkých poprosiť zástupcov médií, aby ste dodržiavali aj túto časť tejto smernice. Ja neviem, či niekto fotografoval, alebo nefotografoval osobné veci poslancov. V prípade, že áno, tak prosím, aby tieto veci neboli publikované.
Ale takisto prosím aj poslancov, aby dodržiavali to, že sa v rokovacej sále počas schôdze nesmie fotografovať a natáčať.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 4.11.2020 11:08 - 11:09 hod.

Gábor Grendel
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Na základe žiadosti podpredsedu vlády a ministra financií Slovenskej republiky v mene štyroch poslaneckých klubov, OĽANO, SME RODINA, SaS a ZA ĽUDÍ, podávam návrh na vypustenie bodu 75 (tlač 199) z programu tejto schôdze s tým, aby bol zaradený do návrhu programu najbližšej schôdze.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 4.11.2020 9:40 - 9:42 hod.

Gábor Grendel
S reakciou na faktické poznámky, pán poslanec Vašečka.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 20.10.2020 15:01 - 15:02 hod.

Gábor Grendel Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Pán poslanec Blaha, samozrejme, ja uznávam, že na množstvo vecí máme rozdielne názory, však v poriadku, kandidovali sme za rôzne subjekty, ale predsa si len myslím, že aj pri týchto rozpravách by sme nemali prekračovať niektoré hranice.
Myslím si, že výrokom, že cieľom hromadného testovania je hromadné nakazenie obyvateľov, bolo z vašej strany prekročením tejto hranice.
A vyzývam vás, aby ste tento výrok zopakovali mimo budovy Národne rady. Neschovávajte sa za výrokovú imunitu a choďte túto poplašnú správu zopakovať mimo Národnú radu. (Potlesk.)
Skryt prepis