Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

2.4.2020 o 19:21 hod.

Ján Krošlák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie spoločného spravodajcu 27.1.2021 10:29 - 10:32 hod.

Ján Krošlák Zobrazit prepis
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážení kolegovia, Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 456 z 26. novembra 2020 pridelila návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Patricka Linharta na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov, tlač 221, na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre zdravotníctvo a výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Za gestorský výbor určila výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.
Výbory prerokovali predmetný poslanecký návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady. Poslanci, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol poslanecký návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému poslaneckému návrhu zákona. Výbory, ktorým bol poslanecký návrh zákona pridelený, zaujali k nemu nasledovné stanoviská:
Ústavnoprávny výbor uznesením č. 213 z 21. januára 2021 s poslaneckým návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pripomienkou.
Výbor pre zdravotníctvo uznesením č. 74 z 26. januára 2021 s poslaneckým návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pripomienkou.
Výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie uznesením č. 75 z 25. januára 2021 s poslaneckým návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pripomienkou.
Gestorský výbor odporúča hlasovať o bode spoločnej správy s návrhom gestorského výboru uvedený bod schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k poslaneckému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III spoločnej správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto poslaneckému návrhu zákona v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o rokovacom poriadku odporúča Národnej rade predmetný poslanecký návrh zákona schváliť s pripomienkou.
Spoločná správa výborov o prerokovaní predmetného poslaneckého návrhu zákona vo výboroch v druhom čítaní bola schválená uznesením výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie č. 88 z 26. januára 2021. V citovanom uznesení ma výbor poveril predložiť Národnej rade spoločnú správu výborov a splnomocnil ma podať návrhy podľa príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 4.12.2020 9:11 - 9:12 hod.

Ján Krošlák Zobrazit prepis
Pani ministerka, ja by som chcel tiež v podobnom duchu ako kolega Šefčík, že chcem vás ubezpečiť, že náš klub stojí za vami, držíme si naše slovo a pána Čepčeka, by som chcel, aby ste vnímali trošku tak ako polovične koaličného poslanca, pretože jeho hlasovania sú tak fifty-fifty, uvidíme ešte, ako dlho. (Reakcie z pléna.) Áno, to, k tomu sa chcem práve teraz vyjadriť. Jedna vec je, že ešte uvidíme, ako dlho bude koaličným poslancom, a druhá vec, keď on tu furt rozpráva o nejakom slobodnom hlasovaní a furt sa búcha, že ústava a takéto veci, tak jemu tieto veci niekto píše, sú to dvaja ľudia, a on to iba číta. Takže tam dosť pochybujem o nejakom jeho slobodnom názore.
Ďakujem. (Reakcia z pléna.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.9.2020 16:45 - 16:45 hod.

Ján Krošlák
Pán Blaha, no vy ste veľmi podobný rečnícky génius, ako je pán Mazurek. Ale ja by som z toho vašeho príhovoru, takisto ako aj z jeho príhovoru vypichol jednu vec, ktorá ma veľmi zaujíma. Vy ste tam hovorili, že Američania rozbili, zničili perfektne zabehnuté kvalitné režimy. Mali ste na mysli tie diktátorské režimy, kde nieže boli potláčané, ale ani neexistovali ľudské práva? Tieto režimy ste mali na mysli?
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.9.2020 16:20 - 16:21 hod.

Ján Krošlák Zobrazit prepis
Pán Mazurek, obdivujem na vás ten dar reči. To je neuveriteľné, fakt, naozaj, ako vy dokážete rozprávať, gestikulovať, pekne si to všetko nafázovať, spraviť si ten scenár, všetko neskutočné. Fakt. Ešte som nemal na vás nikdy, nikdy faktickú, teraz prvýkrát, že naozaj to viete tak perfektne zakomponovať všetko a je tam strašne veľa nezmyslov. A ja len jednu otázku vám položím k tomu všetkému. Kde konkrétne je to negatívne vnímanie verejnosti, negatívne emócie slovenskej verejnosti? Kde konkrétne proti Američanom? Máte na mysli vašich 15 kamarátov a 100 fanúšikov na Facebooku a možno nejakých, no ja neviem, potetovaných? A to máte na mysli túto verejnosť?
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15.7.2020 18:14 - 18:16 hod.

Ján Krošlák Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Ja by som tak tiež trošku obkľukou, už keď to pán Šeliga dovolil pánovi Jarjabkovi, lebo ja som nestihol na pána Rašiho, on tak rýchlo strašne skončil vtedy, tak sa spýtam teba, Milan, že pán Raši vlastne začal tú svoju rozpravu vetou nejakou a bolo tam slovíčko, že my sa obávame. Tak ja sa teda pýtam teba, Milan, že čoho sa obávajú. Prečo sa tak boja toho Lipšica alebo Mišíkovej, alebo tých ďalších, ktorí pravdepodobne budú? Obávajú sa nejakého politického prenasledovania? Alebo že príde proste nový generálny prokurátor a že prikáže svojim podriadeným, že teraz tohto treba zavrieť? To prečo, prečo stále používajú to slovíčko obávame sa, obávame sa. Ja tomu nerozumiem, lebo tu je 53 poslancov na tejto strane a my sa neobávame ničoho. Nemáme sa čoho obávať, nech tam príde hocikto z tých kandidátov, ktorí tam budú.
Čiže aké obavy? Obavy z toho, že, že napríklad nadriadený prokurátor nepríde za svojim podriadeným a neodoberie mu spis a nedá ho niekomu inému, čo bola bežná prax, keď nejaký obyčajný, radový prokurátor sa dostal k nejakej veci, začal niečo vyšetrovať, čo bolo citlivé, a prišiel jeho nadriadený, mal tú právomoc mu to zobrať a dať to niekomu inému? Tohto sa obávajú? Ja nechápem, prečo tieto slová sa vôbec používajú, že obávame sa, že nejakého politického prenasledovania. Však príde generálny prokurátor a ten nemôže ovládať tých prokurátorov, tých, čo sú pod ním a prikazovať im čo robiť. Takže aké obavy?
Ja sa teším, že príde nový prokurátor, že to nebude žiaden spolužiak nejakého najväčšieho podvodníka v histórii slovenskej politiky, proste bude to transparentné a začnú sa konečne vyšetrovať veci bez strachu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15.7.2020 17:38 - 17:39 hod.

Ján Krošlák Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Veľmi pozorne sledujem túto debatu a podporujem tento zákon.
Ja mám skôr ako faktickú poznámku, mám skôr faktickú otázku na pána Dostála, že vy ste vymenovali vlastne tie postupy, keby sa ten generálny prokurátor odvolával, vlastne že najprv to schváli Národná rada, potom to musí schváliť prezidentka, čiže keby som zobral do úvahy, že je pri moci nejaká politická garnitúra, ktorá je aj v parlamente a má aj tú prezidentku, tak potom vlastne tá ústavná sťažnosť, ktorú môže podať ten prokurátor na ten Ústavný súd, tak ja sa len pýtam, že vlastne ten Ústavný súd keby rozhodol v jeho prospech, že teda to bolo neodôvodnené alebo politické, tak on potom zostáva v tej funkcii ďalej, alebo potom aký je postup, sa ďalej hlasuje znovu alebo..., toto ma zaujíma čisto prakticky, preto to počúvam, celú túto diskusiu.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19.5.2020 16:14 - 16:14 hod.

Ján Krošlák Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Ja budem veľmi krátky. Ja som veľmi rád, že som sa popri športe rozhodol aj pre výbor pre životné prostredie a pôdohospodárstvo. Odmalička som bol vedený mojím otcom k rybárstvu a poľovníctvu a tieto dve oblasti sa týkajú aj tohto výboru. A veľmi si vážim pána predsedu, pána Karahutu, ktorý je naslovovzatý odborník a veľmi rád sa od neho naučím veľa vecí. A touto cestou by som ho teda chcel poprosiť, že kľudne by mi mohol vybaviť nejaké doučovanie, že keby sme začali s jeho asistentkou, že by mi vybavil nejaké doučovanie u nej.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19.5.2020 14:58 - 15:00 hod.

Ján Krošlák Zobrazit prepis
Marečku, veľmi pekná správa, veľmi pekne si to povedal, tak decentne.
Pán Mitrík, ja vám gratulujem, vy ste vlastne vystavili úmrtný list s pitviacou správou minulej vláde. Tak krásne ste to tam rozpitvali všetko. Tie výrazy, nehospodárne nakladanie s financiami a majetkom štátu, došlo k skutkom, ktoré vykazovali znaky nezákonnosti, uzatváranie zmlúv bez preukázania transparentného verejného obstarávania, nekompetentné, nedostatočné, neefektívne riadenie štátnych podnikov, nedostatočná ochrana verejného záujmu, to sa tam opakuje dokola, dokola, dokola, každá tretia strana. Tá správa je výborná a je dôkazom toho, že ľudia sa prestávajú báť, tak ako vidíme každý deň v televízii, že policajti sa prestávajú báť vyšetrovať, tak aj úradníci v kontrolných orgánoch sa prestávajú báť vyšetrovať a potom to aj napísať do správy.
Pán Mitrík, chcem vám povedať, že vo vašom úrade sa ešte dlho prepúšťať nebude. Skôr si myslím, že budete musieť prijímať nových zamestnancov, pretože máme pre vás pripravené ešte rôzne koláčiky v podobe pozemkového fondu, v podobe TIPOS-u a s Karolom sme sa teraz pozreli trošku na financovanie športu v poslednom období a máme tam pre vás jeden 130-miliónový balíček tiež na pozretie.
Ďakujem vám. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 7.4.2020 15:29 - 15:30 hod.

Ján Krošlák Zobrazit prepis
Jožko, obdivujem ťa, ďakujem za slovo, obdivujem ťa za tento výkon. My ti vôbec nezazlievame, že nejaká časť toho príhovoru nebola k téme, pretože to, od prvého zasadania Rady sa s tým stretávame po každýkrát, že väčšina vystúpení poslancov opozície vôbec neni k téme, čo sa týka, keď sú v rozprave. Ale polovička tvojho vystúpenia, ti musím povedať, bola ako z duše celého poslaneckého klubu OĽANO.
Hovoril si za nás všetkých, za nás všetkých, tak za to ti ďakujeme.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 2.4.2020 19:21 - 19:23 hod.

Ján Krošlák Zobrazit prepis
No, ďakujem za slovo. (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Pellegrini, Peter, podpredseda NR SR
Keby možno, tak nie si opierať...

Krošlák, Ján, poslanec NR SR
Škoda, že tu, škoda, že tu neni... Jasné. Škoda, že tu neni pán Fico, že odišiel, lebo ja som sa mu chcel pozerať do očí, keď to budem rozprávať.
Ja som si tak spočítal hlasy, ktoré volili nás koalíciu, ktoré volili PS/SPOLU, ktorí volili KDH, a prihodil som k tomu aj hlasy kotlebovcov, lebo myslím si, že títo voliči, bolo ich okolo dva milióny, ani sekundu neuvažovali nad tým, že by volili Fica alebo SMER, proste rozhodovali sa iba medzi nami. Tieto 2 mil. ľudí ho nemôžu ani cítiť!
Chcel som sa ho spýtať, keby tu bol, že teraz, keď prišiel o ochranku, že ako sa cíti, aký má pocit z toho po toľkých rokoch v politike, že teraz keď vyjde bez ochranky von niekde do reštaurácie alebo do kina a ľudia (reakcia z pléna), ľudia, ktorí ho nemôžu ani cítiť, že môžu si po ňom hodiť vajíčko alebo paradajku. Ako to bude riešiť teraz bez tej ochranky, lebo taká je realita. Po toľkých rokoch, čo je v politike, 2 mil. ľudí ho nemôžu ani cítiť.
On si vôbec nezobral k srdcu to, čo tu povedal pán Sulík hneď na prvej schôdzi, prečítal mu to, jak sa vysmieval Dzurindovi s Miklošom, že mali dávno odísť z politiky po tom vládnutí, on si to vôbec nezobral k srdcu. Nechcel by som byť v jeho koži. Naozaj by som nechcel byť v jeho koži po toľkých rokoch, jak on sa búcha po hrudi, že čo on všetko spravil, že 2 mil. ľudí, nechcem povedať, že ho nenávidí, to je silné slovo, ale ho nemôže ani cítiť.
Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis