Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

26.11.2020 o 9:40 hod.

Mgr.

Marián Kéry

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.12.2020 9:31 - 9:33 hod.

Marián Kéry Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán poslanec Richter, veľmi dobre si pamätám vaše vystúpenie k tomuto antisociálnemu návrhu zákona, že ste v mene nášho poslaneckého klubu zásadne odmietli zrušenie inštitútu obedov zadarmo. Zároveň ste upozornili na skutočnosť, že tu môže vzniknúť stav, že asi približne 50-tisíc detí nebude mať nárok ani na obedy zadarmo, pretože ich rodina nie je v hmotnej núdzi a navyše ich rodičia nebudú mať nárok na zvýšený daňový bonus. A tieto vaše predpovede sa naplnili a ja som veľmi rád, že pani prezidentka tento návrh zákona vrátila naspäť na prerokovanie.
Ale dôležité je to, že my zásadným spôsobom odmietame rušenie tohto veľmi dobrého sociálneho opatrenia. Jedna vec je konkrétna, o ktorej sme sa teraz bavili, čo sa stalo, aká medzera pri prijímaní zákona, ale ja opäť chcem zdôrazniť postoj poslaneckého klubu SMER – sociálna demokracia, že my nemôžeme dovoliť, aby toto veľmi dobré opatrenie sa zrušilo.
A ešte chcem apelovať na ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Krajniaka, aby si spomenul na to, že tu so svojimi kolegami hlasoval za toto veľmi dobré opatrenie, získaval na tom politické body a SME RODINA aj percentá vo voľbách.
Takže, dámy a páni, zapamätajme si, kto ruší sociálne opatrenia, ktoré zaviedla strana SMER – sociálna demokracia.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9.12.2020 17:18 - 17:20 hod.

Marián Kéry Zobrazit prepis
Pán poslanec Dostál, na úvod ste začali veľmi cynickým obvinením, že máme radosť z toho, že je tu pandémia, že sú tu reštrikčné opatrenia, že je tu ekonomická, ekonomický prepad, no budem hovoriť za seba, vôbec nemám radosť z toho, že je tu pandémia, ani z ničoho iného a veľmi ľudsky poviem, že sa obávam o tom, že, o to, o to, že sa môžu nakaziť moji najbližší blízki týmto zákerným ochorením. Ale na druhej strane pandémiou nemôže život končiť, my sa jednoducho musíme naučiť s týmto vírusom koexistovať a dodržiavať bezpečnostné a hygienické opatrenia.
Položili ste otázku, že čo je to pokrytecké. No pre mňa je napríklad pokrytecké aj to, že ako sa správate teraz. V pozícii opozičného politika vám vadili mnohé veci a tieto isté veci teraz považujete za absolútne legálne a legitímne. A to mi vadí, toto používanie dvojakého metra. Použijem aj ďalšie prípa..., príklady.
Tak deti druhého stupňa základných škôl a študenti stredných škôl do školy nemôžu, ale niektorí politici, exponovaní hovoria otvorene o tom ako urobia všetko pre to, aby ich deti do školy mohli ísť. Zakázali ste nám na sviatok všetkých svätých i zapáliť sviečku na hroby svojich blízkych. Ale pán minister vnútra Mikulec na pietnej spomienke v Prešove mohol sa prihovoriť prítomným a bolo ich oveľa viacej ako 6 ľudí.
Takže prestaňte používať dvojaký meter, buďte rovnako náročný na seba, pretože ľuďom to začína vadiť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9.12.2020 16:45 - 16:47 hod.

Marián Kéry Zobrazit prepis
Pán poslanec Podmanický, tak ako som naučený pri tvojich prihláseniach do rozpravy, veľmi kultivovane, k veci, bez zbytočných emócii a už vôbec nie urážok. Oceňujem to, že si sa veľmi správne obrátil na pána poslanca Dostála, ktorý naozaj v tom minulom volebnom období bol strážcom oprávnenosti využívania skráteného legislatívneho konania. Len škoda, že ten meter v poslednom období radikálne zmenil.
My nielenže devalvujeme systém skráteného legislatívneho konania, my devalvujeme a dehonestujeme v poslednom období ústavu a Ústavný súd. Poslanci vládnej koalícii dnes pri hlasovaní odstránili tak potrebný systém bŕzd a protiváh. A veľmi presne si pomenoval aj to, čo pri schvaľovaní vládnych nariadení chýba, či už vláde, alebo vládnym poslancom, a to je najmä cit a široký konsenzus. Častokrát sa, bohužiaľ, stáva, že nielen absentuje nejaká celospoločenská diskusia, ale navyše, ak dôjde ku konkrétnemu vládnemu nariadeniu, častokrát sa stane, že na druhý deň alebo o pár dní je toto nariadenie korigované, opravované, snaží sa niekto vysvetliť, že to tak nemysleli, a naozaj do spoločnosti takýmito nariadeniami prinášajú len a len chaos a neistotu.
A skúsim ťa ešte doplniť, pán poslanec, zabudol si odkázať veľkej časti vládnej koalície, že kto seje vietor, zožne búrku. A, žiaľ, tí, čo siali vietor, budú musieť zožať... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 8.12.2020 11:44 - 11:45 hod.

Marián Kéry Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Pán minister, ja viem, že máte toho veľa, ale tému obedov si, prosím vás, naštudujte, pretože naozaj v skutočnosti boli to obedy zadarmo a stále sú. Tá cena euro dvadsať za stravnú jednotku nebola stanovená od brucha, ale stanovil ju Inštitút finančnej politiky a štát sa zaviazal, že túto sumu bude preplácať a tak sa aj stalo. Žiaľ, niektoré obce a mestá sa rozhodli, že finančné prostriedky, ktoré išli na materiálno-technické vybavenie kuchýň a jedální budú vymerať týmto spôsobom, že ich zahrnú do ceny stravnej jednotky. Ja to nepovažujem za korektné.
A preto vy, čo hovoríte, váš konkrétny príklad, že ste platili viacej, to nie je vina štátu. Ale pýtajte sa tých jednotlivých starostov a primátorov. Ak by sa v budúcnosti ukázalo, že euro dvadsať nie je postačujúce, boli sme pripravení, samozrejme, túto sumu navýšiť. To by priniesol život, ako sa povie, či už o 10 alebo 20 centov.
A ja ako podpredseda samosprávneho kraja vám chcem, v úvodzovkách, poďakovať za to, že tým, že sa zvýši rodičovský bonus, tak už v budúcom roku budú mať mestá, obce, ale aj samosprávne kraje menej financií v rozpočte v tej príjmovej časti z daní fyzických osôb. Takže nespokojní budú: mestá, obce, samosprávne kraje a v drvivej väčšine prípadov aj rodičia detí, ktorí už nebudú mať teplé jedlo zadarmo, a zdôrazňujem, to jedlo bolo zadarmo, môžete tvrdiť, čo chcete.
Skryt prepis
 

Prednesenie interpelácie 3.12.2020 15:15 - 15:20 hod.

Marián Kéry Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Panie poslankyne, páni poslanci, moja prvá interpelácia smeruje ministerke spravodlivosti pani Kolíkovej a zároveň aj k ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny Milanovi Krajniakovi. Na úvod poviem, že som bol oslovený ako člen Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre európske záležitosti s prosbou, či by som mohol venovať pozornosť dôležitému konaniu pred Súdnym dvorom Európskej únie a pomohol tak dosiahnuť, aby Slovensko vo veci intervenovalo v prospech zachovania nášho právneho poriadku pri určovaní materstva a zápise materstva do matriky. Krátka informácia o veci.
Minulý rok sa v Španielsku narodilo dieťa, ktorému do rodného listu zapísali dve ženy ako matky, pričom neuviedli, ktorá žena dieťa porodila. Ako matky sú uvedené občianka Bulharska a občianka Spojeného kráľovstva, ktoré v minulosti uzavreli civilné manželstvo v Spojenom kráľovstve. Bulharská občianka požiadala o vydanie rodného listu pre dieťa aj v Bulharsku. Bulharský matričný úrad ju vyzval na predloženie dôkazov o tom, kto je biologická matka. Žiadateľka to odmietla spraviť a úrad jej žiadosť zamietol, keďže nemal informáciu, kto je matka dieťaťa a dve matky podľa bulharského práva zapísať nemôže. Žiadateľka podala žalobu na bulharský správny súd, ktorý sa obrátil s prejudiciálnymi otázkami na Súdny dvor Európskej únie. Ten teraz bude rozhodovať, či z práva Európskej únie možno vyvodiť, že Bulharsko má povinnosť na účely práva, pohybu a pobytu vydať rodný list s dvoma matkami.
Prečo sa to pýtam? Prípad je dôležitý aj pre Slovensko, pretože máme obdobnú úpravu určovania materstva ako Bulharsko a síce, že matkou je žena, ktoré dieťa porodila. Na Slovensku, tak ako v Bulharsku, tiež nie je možné do rodného listu zapísať dve ženy ako matky. Naše právo vchádza z reprodukčnej funkcie rodiny a snaží sa o zachovanie súladu medzi biologickým a právnym stavom pri určení rodičovstva. Slovenská republika mala možnosť sa k tejto veci vyjadriť do 30. novembra 2020 prostredníctvom zástupkyne Slovenskej republiky pre súdmi Európskej únie. Chcel by som vedieť, aký postoj Slovenská republika zaujala a verím, že to bude postoj, ktorý bude v prvom rade chrániť záujmy Slovenskej republiky tak, že nás Súdny dvor Európskej únie nebude na účely pohybu a pobytu, prípadne aj na iný účel nútiť uznať dvojmaterstvo alebo inak narušiť naše základné rodinnoprávne zásady. Ale ak áno, považoval by som to za tvrdý zásah do našich hodnotových, do našej hodnotovej výbavy a tiež do právnej úpravy Slovenskej republiky.
Moja druhá interpelácia sa týka ministra dopravy pána Andreja Doležala. Dozvedel som sa ako obyvateľ okresu Zlaté Moravce, že bola spísaná a odovzdaná petícia za zachovanie cestovného poriadku vlakov na trati 151 Zlaté Moravce - Úľany nad Žitavou. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky sa ňou zaoberalo, ale podľa mojich informácií táto petícia nemala taký zmysel, že by sa s ňou zaoberali natoľko a snažili sa zrevidovať svoje rozhodnutie. V súčasnosti na uvedenej trati sú používané denne dve motorizované jednotky pre zabezpečenie vozby štyroch párov vlakov. A fakticky podľa nového cestovného poriadku to bude znamenať zrušenie 50 percent vlakov odchádzajúcich do Zlatých Moraviec, ktoré využívajú najmä študenti alebo zamestnanci, ktorí takto sa prepravujú, či už do školy, alebo do zamestnania. Ja toto považujem za antisociálne opatrenie vlády a pýtam sa pána ministra, že či toto má byť tá snaha ministerstva o zabezpečenie kvalitnej vlakovej dopravnej obsluhy.
Ďakujem, skončil som.
Skryt prepis
 

3.12.2020 14:06 - 14:08 hod.

Marián Kéry Zobrazit prepis
Pani ministerka, ďakujem za vašu odpoveď, ale ja by som predsa len chcel vás upriamiť na niekoľko skutočností.
Prvá skutočnosť je, že okres Zlaté Moravce územne patrí pod Nitriansky samosprávny kraj, zatiaľ čo okres Žiar nad Hronom patrí pod Banskobystrický samosprávny kraj. To je prvá vec.
Druhá vec, sama ste to uviedli, že cestovať zo Zlatých Moraviec do Nitry je oveľa komfortnejšie a pohodlnejšie a navyše, keďže bývam v okrese Zlaté Moravce, tak obyvatelia Zlatých Moraviec nemajú vôbec prečo cestovať do Žiaru nad Hronom, pretože buď si vybavia veci v Zlatých Moravciach alebo v Nitre, takže vy ich budete umelo nútiť, aby sa presúvali do mesta Žiar nad Hronom. A ak teda chcete za každú cenu nejakým spôsobom rozbiť súčasnú mapu, tak ja by som vám odporúčal, tak dajte okres Zlaté Moravce do Levíc. Pod Levice alebo pod Topoľčany, aby to naozaj zostalo v rámci jedného samosprávneho kraja.
Viete uviedli ste dôvody historické, ja by som vám mohol povedať historické, že také obce a mestá niekedy patrili pod Maďarsko a nie pod Slovenskú republiku, takže tento argument váš absolútne neobstojí a myslím si, že nie je správnejšie riešenie, ako ponechať súčasný stav.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 26.11.2020 11:26 - 11:26 hod.

Marián Kéry
Ďakujem za slovo. Chcel by som pripomenúť členom zahraničného výboru, že rokovanie sa uskutoční dnes o 12.05 hod. v miestnosti č. 149.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 26.11.2020 10:43 - 10:44 hod.

Marián Kéry Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pani poslankyňa, ja oceňujem vecný tón, ale nemôžem s vami súhlasiť, s vašimi argumentmi, pretože ak hovoríte o tom, že obce a mestá neboli pripravené, ja som to predsa aj uviedol v mojej, v mojom vystúpení, ale aj preto nezačal tento zákon platiť od 1. januára 2019, ale až od septembra roku 2019, takže bol tam dostatočný, dostatočný čas na to, aby sa na to pripravili aj v technickom materiáli, aj kapacitne, aj čo sa týka prijímania nejakých iných zamestnancov a hlavne pomocných síl do kuchyne.
Vy hovoríte, že nožnice sú tu aj teraz. To je pravda, ale prečo ich týmto opatrením ešte viacej roztvárate? Prečo by mali mať obedy zadarmo len deti rodičov, ktoré sú v hmotnej núdzi? Však nech ich majú všetci.
A vy sa neobávate týmto rozhodnutím, že dôjde k poklesu počtu stravníkov žiakov základných škôl? Lebo ja si myslím, že k tomu dôjde. Ja som zvedavý, keď teda poklesne počet stravníkov o 10-20 %, či stále budete vyhodnocovať vaše opatrenie ako prospešné. Pretože ak poklesne, tak len potvrdí naše predpoklady, ktoré sme mali pred zavedením tohto opatrenia, a vy za veľmi krátky čas pôsobenia tohto opatrenia nechcete počkať a nechcete vychytať muchy, ale jednoducho to zarežete.
Veľmi nesprávne rozhodnutie.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 26.11.2020 9:58 - 10:00 hod.

Marián Kéry Zobrazit prepis
Ďakujem pekne všetkým kolegom za faktické poznámky. Čo sa týka názoru pani poslankyne Miernej, ktorá je zároveň aj primátorkou, no, vy ste v ťažkej pozícii, pani poslankyňa, pretože na jednej strane musíte hájiť záujmy vládnej koalície, na druhej strane ste aj primátorkou nie malého mesta. Ja vás viem pochopiť a..., ale myslím si, že drvivá väčšina starostov a primátorov nebudú spokojní s tým, že aj týmto návrhom zákona sa z ich rozpočtu vytratí niekoľko tisíc, možno desiatky tisíc eur.
Pán poslanec, viete, nemáte dobré informácie v tom, že nie na základe nášho zákona tie obce a mestá vyberali poplatky, je to na rozhodnutí miest a obcí. Ja viam, ja vám poviem príklady z veľkých miest, z Trenčína, z Košíc, kedy nevyberali tieto samosprávy od rodičov ani euro, práve naopak, privítali toto rozhodnutie, ale poviem aj príklad napríklad nášho krajského mesta Nitra, že paradoxne po tom, čo sme zaviedli obedy zadarmo, tak ten poplatok mesto Nitra zvýšilo.
Ale ja v tom vidím naozaj politiku, pán poslanec, pretože pán primátor Hattas už v tom čase bol inak zaradený politicky, chcel ukázať, že tie obedy zadarmo nie je reálne, že rodičia musia platiť, a to číslo 1,20 euro za obed vyčíslil Inštitút finančnej politiky, ale, samozrejme, z roka na rok to číslo môže rásť a my by sme sa k nemu vracali.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 26.11.2020 9:40 - 9:50 hod.

Marián Kéry Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážený pán minister, na úvod začnem takou krátkou politickou úvahou.
Priznám sa, že vo voľbách demokratických a slobodných, ktoré sa konali 29. februára, a občania rozhodli o tom, že vláda bude zložená z nových politických subjektov a SMER - sociálna demokracia odchádza do úzadia, som pozeral na to, ako sa kreuje nová vláda. A miernym optimizmom ma, priznám sa, naplnilo to, že miesto ministra práce sociálnych vecí a rodiny obsadí strana rodi..., strana SME RODINA, ktorá na tento post nominovala pána Krajniaka. Viedli ma k tomu miernemu optimizmu dve skutočnosti.
Tá prvá bola, že v tom minulom volebnom období som mal možnosť poznať pána Krajniaka bližšie, pretože bol predsedom výboru na kontrolu, resp. rozhodnutie Národného bezpečnostného úradu, a ja som bol podpredsedom, a druhá, ešte dôležitejšia vec je, že keď sme v tom minulom volebnom období prichádzali s mnohými prosociálnymi opatreniami, tak bola to práve politická strana SME RODINA, ktorá v drvivej väčšine tieto naše návrhy, ktoré mali pozitívny vplyv na ľudí, podporila. A budem konkrétny, či to bol ústavný zákon o zastropovaní veku odchodu do dôchodku, či to boli 13. dôchodky, či to bolo navýšenie rodičovského príspevku, a v neposlednom rade aj zavedenie inštitútu tzv. obedov zadarmo, tak politická strana SME RODINA hlasovala a ja som za to vďačný. A nikdy som sa tým netajil. Len ten mierny optimizmus akosi po čase začal vypŕchať a uvedomil som si, že aj ja som človek omylný a mýliť sa je ľudské, ale k tomu sa dostanem neskôr.
A teraz sa vrátim k tým obedom zadarmo. Panie poslankyne, páni poslanci, ja som si vedomý, že nie vo všetkých obciach a mestách a nie všetci starostovia a primátori prijali toto rozhodnutie s nadšením. Pri mnohých osobných stretnutiach vyčítali vládnej koalícii, že nie sú pripravení na nárast stravníkov, že im chýbajú kapacitné dôvody, že im chýba materiálno-technické zabezpečenia, obávali sa, že pri navýšení počtu stravníkov budú musieť prijať aj iné pracovné sily, a pri vtedajšej nízkej nezamestnanosti to naozaj nebolo jednoduché. Viacerým starostom však som musel vysvetliť, že už podľa vtedajšej dikcie zákona, ak by o obed požiadali všetci žiaci základnej školy, tak zo zákona mali povinnosť im toto jedlo zabezpečiť a naozaj niektorí zostali prekvapení, keď som im túto informáciu povedal.
A čo sa týka tej pracovnej sily, spomenul to aj môj predrečník pán kolega Richter, ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny prišlo s pomocnou rukou a dalo prísľub mestám a obciam, že ak budú mať problém nájsť pracovnú silu, tak ministerstvo je pripravené preškoliť ľudí, ktorí boli evidovaní na úradoch práce sociálnych vecí a rodiny, a naozaj, tak sa aj stalo a mnohí odišli z evidencie nezamestnaných a našli si prácu ako pomocné sily v kuchyni.
O výhodách obedov zadarmo sa povedalo veľa, môže sa vám zdať, že zbytočne to opakujeme, ale nedá mi, aby som pri takejto dôležitej téme to nespomenul aj ja.
Prvá vec je, že za ten stôl, spoločný stôl zasadli deti z rôznych rodín, z rôznych sociálnych statusov. Boli tam zo solventných rodín, menej solventných rodín a jedli to isté jedlo. To, naozaj to je veľmi dôležitý fakt, na ktorý nemôžeme zabúdať.
Druhá skutočnosť, dostať teplé jedlo, je predsa určite viac ako keď si deti majú kupovať nejaké bagety, hamburgery, sladkosti alebo sladené nápoje. Veď my týmto spôsobom sme bojovali za zdravý životný štýl a v neposlednom rade aj proti obezite.
Tretia vec, nárast počtu stravníkov. My sme uvažovali o tom, že ak dôjde k nárastu asi o 10 %, tak to budeme považovať za úspešné. Ako povedal môj predrečník, ten nárast bol o 25 %, naozaj veľmi vysoké číslo a mohlo by sa očakávať, že keď máte nárast o 25 % stravníkov, že tie deti nezjedia to jedlo, že aj ten odpad bude, bude ten nárast o tých 25 %, ale nestalo sa. To znamená, že naozaj na našich školách, v drvivej väčšine prípadov sa varí veľmi kvalitne.
A štvrtý bod, konkrétny, šetrenie finančných prostriedkov rodičov a, samozrejme, rodičov, ktorí majú najmä nižšie príjmy.
Pán minister, vysvetlite mi, prosím, lebo ja naozaj nechápem, čo sa stalo. Ako ste mohli takto diametrálne zmeniť názor? To naozaj stačí presadnúť zo stoličky opozičného poslanca na stoličku ministra práce sociálnych vecí a rodiny a takto potrieť svoje názory, ktoré ste tu legitímnym spôsobom vyjadrovali v Národnej rade Slovenskej republike? Naozaj nechápem a som sklamaný.
Viacerí poslanci z vládnej koalície nás kritizovali, že viaceré prosociálne opatrenia sme prijímali tesne pred voľbami, dokonca hovorili o volebnej korupcii. Ale toto nemá nič spoločné s volebnou korupciou. Pomôžem si príkladom iným. Ja som bol jeden z predkladateľov návrhu zákona, ktorým sme navyšovali rodičovský príspevok o 150 eur pre zamestnané matky a pre tie ostatné o 50 eur. Aj toto chcete označiť za volebnú korupciu? Ak áno, nech sa páči, ale konajte, podajte oznámenie orgánom čistým v tre..., činným v trestnom konaní a ja si zoberiem za svedkov, viete koho? Všetkých tých rodičov, ktorí poberajú tento rodičovský príspevok.
Alebo iná analógia, takže keď sme tento návrh zákona prijali tesne pred voľbami, tak takisto môžeme očakávať, že táto vládna koalícia sa rozhodne len kvôli tomu, že bol prijatý tesne pred voľbami rušiť aj tento návrh zákona? To sa môžu naozaj tie stovky a tisíce rodičov obáva, že im zoberiete tento zvýšený rodičovský príspevok?
Pán minister, a tiež ma mrzí jedna vec, že vy ste sa nedokázali vzoprieť veľkej väčšine vládnej koalícii, keby ste boli aspoň nejaké divadlo urobili, že vám to vadí. Keby bol minister práce sociálnych vecí a rodiny niekto zo strany SaS, tak by som to vedel pochopiť, ale pri vás to naozaj neviem ani nechcem chápať. A ani len také divadlo ste neurobili, že jednoducho vás to mrzí, ale ste tlačený ministrom financií alebo lídrami vašich koaličných strán, aby sa nezvyšoval deficit.
A keď sme pri deficite, viete, vy ste nás v minulom volebnom období kritizovali za to, že sme síce robili deficit, ale ten bol úplne mierny a v súlade s tým, čo vlastne Európska komisia vždy hovorila. A ten deficit my sme robili hlavne preto, že sme prichádzali s tými návrhmi zákonov prosociálnymi, ktoré zvyšovali kvalitu života ľudí na Slovensku. Ale čo si mám myslieť o tom, že - onedlho si schválite rozpočet - rušíte na jednej strane všetky sociálne opatrenia a na druhej strane zatnete sekeru, akú tu Slovensko ešte v histórii nemalo.
Aby som bol korektný, ja chápem, že sme v období pandémie, ktorá priniesla aj výpadok financií, ale ja si pamätám aj vládu Roberta Fica v prvom volebnom období 2006 - 2010 a vtedy sme tu mali tiež veľkú ekonomickú krízu a neprichádzali sme automaticky s rušením prosociálnych opatrení.
Na záver, a nadviažem na slová môjho predrečníka pána poslanca Richtera, tým, že zrušíte opatrenie obedov zadarmo, jednak potrestáte deti, potrestáte ich rodičov, pretože daňový bonus nie je náhrada pre všetkých rodičov, len pre časť, ale potrestáte aj samosprávu. Potrestáte mestá a obce, pretože hádam vám nemusím hovoriť o tom, že daň z príjmu fyzických osôb nejde do štátu, ale sa prerozdeľuje medzi obce a samosprávne kraje v pomere 70 % ku 30 %, takže ani mestá a obce, a vidím tu aj viacerých starostov a primátorov, nebudú vítať toto rozhodnutie s nadšením, navyše keď už v minulosti investovali finančné prostriedky aj na navýšenie kapacít na to materiálno-technické vybavenie a ďalšie veci, takže je podľa mňa veľmi zlé, že prichádzate s takýmto rozhodnutím.
A pán minister, na záver, ešte raz vás chcem poprosiť, nie za mňa, nie za náš poslanecký klub, ale za rodičov a najmä za tie deti, a bol by som nerád, keby ste vošli do dejín slovenskej politiky ako ten, ktorý berie teplé obedy deťom.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis