Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

2.4.2020 o 15:54 hod.

Ing. Mgr.

Marian Kotleba

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 2.4.2020 15:54 - 15:55 hod.

Marian Kotleba Zobrazit prepis
Pán kolega, tým, že ste vymenovali tie početné výnimky zo zákona, ktorých by sa malo to hlasovanie per rollam týkať, tak tým vlastne ste len potvrdili, že vlastne ten zákon, ktorý bol takto koncipovaný, bol absolútne nedokonalý. Pretože každý zákon, ktorý obsahuje jednu a viac výnimiek, je zákon, ktorý nemôžme za dokonalý považovať. A zákony majú tú, majú mať tú vlastnosť, že majú byť úplne jasné, úplne presne definované a nemajú vytvárať a nemajú nechávať priestor na vytváranie aj tej najmenšej neistoty spoločnosti. Čiže toto by podľa mňa nebolo vôbec dobré riešenie.
A predsa vás sa spýtať, či naozaj by nebolo lepšie tento problémový mechanizmus hlasovania per rollam z tohto návrhu ale úplne vypustiť.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 2.4.2020 15:38 - 15:40 hod.

Marian Kotleba Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Štefan, ja si ti chcem poďakovať za to, že si sa zastal tých tzv. pendlerov, pretože nezodpovední koaliční politici ich označili, ako keby boli oni pôvodcom nejakého zla alebo naschvál tu robili a rozširovali ten koronavírus. Ale sú to poctiví, normálni, slušní ľudia, ktorí buď pracujú v zahraničí a bývajú a žijú na Slovensku alebo naopak, pracujú na Slovensku, ale žijú v zahraničí, aj keď sú štátnymi občanmi Slovenskej republiky. A nežijú tam len tak, žijú tam preto, že to bývanie, či už v Maďarsku, alebo niekedy možno aj v Rakúsku, alebo v Čechách, je jednoducho lacnejšie a za to nemôžu oni. Za to môžu všetky tie vlády, ktoré dali energetické a strategické podniky do zahraničných rúk a tí zahraniční spoluvlastníci nevedia, čo si pýtať, nevedia, ako zdierať národ, a potom sa nemôžme čudovať, že títo ľudia odchádzajú a bývajú tam, kde je to lacnejšie, a ešte ich obviňovať. Čiže veľká vďaka za nich všetkých, že si sa ich zastal.
A druhá vec, ktorá ma potešila, a som veľmi rád, že si to zdôraznil, že si spomenul tú civilnú ochranu. Ja som aj v minulom volebnom období ako člen branno-bezpečnostného výboru niekoľkokrát poukazoval na to, v akom doslova tragickom stave je dnes civilná ochrana na Slovensku z pohľadu inštitucionálneho, z pohľadu ministerského, z pohľadu samospráv, že jednoducho my naozaj o nejakej ucelenej myšlienke a funkcii CO, ako to bolo za socializmu, nemôžme ani, ani len v náznaku hovoriť. A v takejto situácii dávať za priestupky na úseku CO pokuty občanom - fyzickým osobám je jednoducho absolútne neprijateľné a je to prejav toho, že štát už nevie, nevie, ako riešiť túto situáciu, lebo vie, že sa to zosýpa, že nám nefungujú kryty, že ľudia nemajú masky, že jednoducho CO ako také nefunguje, a ideme hľadať vinníkov v ľuďoch.
Čiže veľmi veľká vďaka za to, že si to spomenul, nie je to kritika súčasného ministra, lebo on, samozrejme, prirodzene, za to nemôže, ale je to možno podnet na to, aby sa s CO začalo konečne... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 2.4.2020 15:15 - 15:17 hod.

Marian Kotleba Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán podpredseda. Pán poslanec Dostál, ja neviem, čo sa deje, ale ja musím normálne súhlasiť so všetkými vašimi výhradami. To už je výnimočný stav toto.
Dvadsať minúť ste v podstate definovali tie výhrady, ktoré si myslím, že boli zadefinované úplne správne a korektne, a ja som si sem zavolal medzitým aj kolegu z ústavnoprávneho výboru, ktorý mi to objasnil, ako to celé na ústavnoprávnom výbore prebehlo a že naozaj ústavnoprávny výbor odhlasoval tieto sporné ustanovenia o hlasovaní per rollam, aby boli vypustené.
A preto sa vás chcem, pán kolega, spýtať, že či teda, ak tieto všetky nedostatky, ktoré ste tak dlho a niekedy aj opakovane pomenovávali, ak nebudú z tohto materiálu vypustené, či aj napriek tomu budete za tento materiál hlasovať. Pretože pre mňa to je neakceptovateľné a nepredstaviteľné a si myslím, že tým, ako ste to tu popísali a vysvetlili, tak aj tí poslanci, ktorí predtým neboli poslancami či už obecného zastupiteľstva, alebo samosprávneho kraja, tak mohli, mohli chytiť taký nejaký vnem, že ako to asi môže ovplyvňovať činnosť tých zastupiteľstiev, a mohli sa dostať do toho obrazu, že naozaj to nie je dobre spracované a naozaj to bude prinášať obrovské komplikácie a hlavne to bude znižovať transparentnosť a vystavovať rozhodovacie procesy veľkým rizikám toho ukrytia pred verejnosťou a pred akoukoľvek kontrolou.
Čiže moja otázka na vás, pán poslanec, je, že ak tieto veci nebudú z materiálu vypustené, že či aj napriek tomu budete za to hlasovať.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 2.4.2020 14:31 - 14:32 hod.

Marian Kotleba Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán bývalý minister Richter, ja si myslím, že ste to povedali celkom dobre a trefne, ale musím to tak trošku doplniť, alebo dovolím si trošku doplniť.
Náš kolega na hospodárskom výbore veľmi jasne definoval a prezentoval naše výhrady voči tomu, aby ľudia, ktorí si nejakým spôsob nezapríčinili to, že nebudú môcť chodiť do práce, boli nútení potom odpracovať 400 hodín zadarmo.
A tá vec, čo chcem povedať, je nasledovná. Na ľudí dnes dopadá tá korona a hlavne opatrenia, opatrenia s týmto vírusom spojené ako kladivo. Ničím si to nespôsobili, ničím si to nejako negatívnom zmysle slova nezaslúžili, napriek tomu musia trpieť a trpia. A ak by týchto 400 hodín tam zostalo, táto podmienka, tak vlastne by štát tým kladivom udrel na týchto ľudí znova druhýkrát, keby museli následne vec, ktorú nezapríčinili, zadarmo si odpracovať.
Toto bolo naozaj neakceptovateľné, bolo to cez čiaru a my sme tiež veľmi radi, že to vypadlo.
Len by som chcel využiť tento priestor a poprosiť aj pána ministra, aby možno sa viacej rozmýšľalo nad tým, keď sa v budúcnosti takéto veľmi nešťastné ustanovenia budú zapracovávať v týchto chvíľach do týchto balíčkov, lebo zbytočne tu naťahuje celý proces, zbytočne to robí emócie a hlavne ľudia majú potom obavy.
Takže ďakujem pekne a, pán minister, vám ďakujem za ústretovosť, že to stade bez väčším problémov vypadlo.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 1.4.2020 18:07 - 18:08 hod.

Marian Kotleba Zobrazit prepis
Pán minister, vecne iba takú jednu myšlienku mám. Na záver ste povedali, že do fondov a na účty, že ľudia nech si radšej vkladajú teraz tie peniaze, s týmto ja nemôžem súhlasiť, radšej nech si tí ľudia tie svoje peniaze pekne vyberú, lebo v konečnom dôsledku dačo sa diať bude a radšej nech padnú tie cudzie banky, ktoré sa to tu snažia Slovensko ovládať, ako by mali prísť títo obyčajní ľudia o svoje úspory. Ale iná vec, pán minister. Vy ste asi člen vlády, proti ktorému ja mám najmenej nejakých výhrad a preto sa vás chcem spýtať iba jednu vec, že či si myslíte, že tento balík opatrení, ktorý prinášate, naozaj ma zaujíma váš subjektívny, možno súkromný názor, je dostatočne adresný, že či tá pomoc je naozaj dostatočne adresná podľa vášho vnútorného presvedčenia, to by ma zaujímalo. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 1.4.2020 17:35 - 17:36 hod.

Marian Kotleba Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Tomáš, len taká jedna poznámka k tvojmu vystúpeniu. Ty si tak okrajovo spomenul tam blackout, ktorým dnes premiér dokázal zamoriť úplne Slovensko a ľudia sú v totálnej neistote a v úplnom znepokojení, že čo to má znamenať. Ale povedzme si na rovinu, čo ten blackout, to vypnutie Slovenska vlastne znamená. Znamená to, že pri tomto experimente vieme, keď si to dáme do nejakej porovnávacej analýzy, tak vieme a presne poznáme všetky negatívne efekty a dopady tohto stavu. Ale čo sa týka pozitívnych efektov a dopadov, tieto možno iba veľmi hrubo odhadovať a nevieme a nie sme si naozaj istí a nikto to dnes z vás tu ani vo vláde nemôže zaručiť, že vôbec nejaké efekty pozitívne budú. To znamená, my dnes znepokojujeme Slovensko a všetkých ľudí, ktorí už tak majú veľký strach z toho, čo ide byť tým, že im ponúkame riešenie, ktoré na jednej strane jasne povie, toto všetko negatívne na 100 % sa stane, ale toto pozitívne bude len možno, asi, dúfajme a verme tomu. Myslím si, že bolo potrebné to zdôrazniť, lebo to nie je len tak, to nie je len taká nejaká myšlienka, je to veľmi nebezpečná myšlienka.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 1.4.2020 16:38 - 16:40 hod.

Marian Kotleba Zobrazit prepis
Vážená pani poslankyňa Pleštinská, vy ste na jednej strane povedali, že poslanci obecných zastupiteľstiev a mestských teda zastupiteľstiev nie sú žiadne padavky, s čím, samozrejme, všetci súhlasíme. A na strane druhej ste povedali, že ale musíme hľadať nejaké výnimky, akým spôsobom vieme zadefinovať to, že kedy a akým spôsobom nejako náhradným, náhradným riešením sa bude hlasovať. No ja chcem povedať, že veď predsa, keď sa tu zhodujeme na tom, že tí poslanci obecných a iných zastupiteľstiev sú plnohodnotní ľudia, tak skutočne vyhoďme to problémové hlasovanie per rollam z tejto zákonnej úpravy. Veľmi sa vyhneme problémom s chápaním tej novely, lebo však per rollam ide proti princípom demokracie a absolútne znižuje transparentnosť celého toho rozhodovacieho procesu a hlasovacieho procesu. A nehľadajme tu nejaké, nehľadajme tu nejaké barličky. Veď v týchto chvíľach predseda vlády mal tlačovku o tom, že blackout - vypnutie Slovenska a vidíme, aké to prináša obrovské emotívne negatívne reakcie. A načo to máme siliť? Načo to máme siliť ešte tým, že budeme zavádzať aj takéto pochybné mechanizmy? Veď, kolegovia, čo ste buď v samospráve alebo vo VÚC-ke, viete veľmi dobre, že per rollam je doslova extrémne krajné riešenie, ktoré je vždy problémové. My sme v BBSK niekoľko uznesení zrušili kvôli tomu, že boli prijaté per rollam, lebo sme vedeli, že je to v rozpore s ústavou a že by to ani cez prokuratúru nemohlo prejsť. Takže my teraz nepoďme úplne do krajnosti, do krajnosti, ktorá je nezákonná, do krajnosti, ktorá sa nám veľmi vypomstí, všetci to tu kritizujeme. Koalícia, naozaj, upravte si ten návrh tak, aby sme s kľudným a čistým svedomím v dobrej viere mohli zaňho v druhom čítaní hlasovať. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 1.4.2020 16:20 - 16:21 hod.

Marian Kotleba Zobrazit prepis
Vážený pán poslanec Dostál, no ukazuje sa, že korona je mocná čarodejnica, lebo ja musím s vami súhlasiť. Ja musím normálne, výnimočne, úplne exkluzívne s vami súhlasiť, a to v tom, že naozaj zavedenie možnosti hlasovania per rollam, ktoré je v rozpore so základnými princípmi demokracie, je pre nás absolútne neakceptovateľné a absolútne sa ja stotožňujem s tou kritikou, ktorú ste v tomto bode smerovali aj vy a len kvôli tomu stavu, v akom sa nachádzame. My v prvom čítaní budeme hlasovať za náš, za tento vládny návrh, ale očakávame, že koalícia prijme účinné opatrenia formou pozmeňovacieho návrhu a buď odstráni túto možnosť hlasovania per rollam, alebo ju maximálne sprísni veľmi, veľmi za jasných a špecifikovaných podmienok, lebo ak sa to nestane, tak v druhom čítaní ten návrh jednoducho nepodporíme, pretože ani koronavírus nemôže byť nad tým, aby sme ustupovali od princípu demokracie, čo sa týka kolektívnych hlasovaní. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 1.4.2020 16:05 - 16:06 hod.

Marian Kotleba Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán kolega, ja musím oceniť naozaj váš kultivovaný prejav, ale nielen to, ale ako poslanec zastupiteľstva samosprávneho kraja musím povedať, že naozaj ste vystihli vo svojom príspevku problémy, s ktorými bojujú hlavne malé obce. Obce, ktoré sú aj rozpočtovo veľmi na tesno alebo sú dokonca na hrane nútenej správy a oceňujem, že ste vecne, vecne pomenovali slabé stránky, slabé stránky tohto vládneho návrhu zákona, lebo naozaj my nemôžme dnes len pozerať, že korona sem, korona tam, ale musíme pozerať aj na dopady, dopady tých noriem, ktoré tú prijímame, aké budú na život celej spoločnosti v čase, keď povedzme tá korona odznie, alebo keď jednoducho budeme riešiť praktické otázky, ktoré sa riešiť musia bez ohľadu na to, či tu nejaký vírus je, alebo nie je. Takže z mojej strany to berte tak, že som veľmi pozitívne prekvapený a oceňujem to a samozrejme my tiež podporíme tento návrh, ale niektoré nedostatky na ňom cítime a vidíme. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.3.2020 16:24 - 16:25 hod.

Marian Kotleba Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážená pani poslankyňa, ja len vás chcem upozorniť, že či ste postrehli, že ste vo svojom vyjadrení použili veľmi silné tvrdenie o tom, že budeme musieť rozpustiť túto snemovňu. To je tvrdenie na hrane s Ústavou Slovenskej republiky, ktorá jasne v čl. 102 hovorí o tom, kedy a za akých podmienok je možné rozpustiť Národnú radu Slovenskej republiky. A myslím si, že by bolo veľmi nešťastné, ak by sme začali v súvislosti s opatreniami proti koronavírusu a jeho šíreniu rozprávať o rozpustení Národnej rady Slovenskej republiky. Len toto, ďakujem pekne.
Skryt prepis