Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

19.10.2021 o 14:40 hod.

Bc.

Milan Krajniak

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie v rozprave 19.10.2021 14:40 - 14:40 hod.

Milan Krajniak Zobrazit prepis
Zareagujem postupne, začnem od pána poslanca Šimka. Pán poslanec, len potrebujem vedieť, že či sa jedná o príspevok na činnosť, pretože ak to zariadenie bude oficiálne v sieti zaregistrované, tak samozrejme, že áno. Ale asi ste skôr mali na mysli príspevok na rekonštrukciu alebo, alebo chcete, chcete stavať alebo nová výstavba. Začiatkom no do 30. novembra zverejníme na ministerstve na stránke ministerstva, ale berte to ako predbežnú, dokonca roka, aby som teda si bol úplne istý, zverejníme takú predbežnú informáciu, za akých podmienok budú môcť čerpať potenciálni žiadatelia peniaze z plánu obnovy. To znamená, že aby sa, to ešte nebude tá priamo tá výzva kde sa máte registrovať, ale my dokonca pre tých potenciálnych žiadateľov poskytneme aj nejaké konzultácie. Dokonca sa vyberieme keď bude treba aj priamo na miesto, aby sme vedeli poradiť, že či teda je vysoká pravdepodobnosť, že splníte podmienky keď budete žiadať alebo radšej niekomu povieme, že radšej nedajte tomu polroka práce a, a projektovú dokumentáciu, lebo, lebo proste sa to nebude v tej budove dajme tomu alebo na tom pozemku dať urobiť.
Čiže dokonca roka určite bude taká predbežná informácia. My ešte predtým, než tí žiad, aby sme nielenže neodradili nikoho, ale každého, že kto proste bude mať pripravený potenciálne dobrý projekt, tak, aby sme mu skôr pomohli, aby bol úspešný. Tak preto budeme robiť také nazvime to predbežné konzultácie s každým, kto prejaví záujem, aby sme mu pomohli to prijaviť, pripraviť tak, aby mal čo najväčšiu šancu uspieť.
Potom, teraz vám poviem moju predstavu, že ako by sme to chceli vyhodnocovať. Lebo samozrejme môže sa stať, je to možné, že záujemcov bude viacej než bude aj keď tých finančných prostriedkov bude pomerne dosť, tak potom chceme urobiť povedal by som, že objektívne kritéria tak, aby boli každému zrozumiteľné. Že budú musieť byť zastúpené všetky kraje nejakým spôsobom proporcionálne menšie, väčšie obce, rôzne typy zriaďovateľov, ale to všetko sa bude robiť až v prvej polovici budúceho roku. Teraz vlastne budeme chcieť umožniť všetkým kto ako vy, budete mať takýto podnet, že budete môcť odkonzultovať, aby ste vedeli, že či s najväčšou pravdepodobnosťou splníte podmienky a má zmysel, aby ste pripravovali kompletne celú projektovú dokumentáciu a tak ďalej.
No a teraz kto má pravdu? Presne toto čo sme teda pani poslankyňa Žitňanská, ktorá s ďalšími kolegami alebo pán poslanec Kočiš, zastávajú sa teraz toho práva klienta, aby si mohol vybrať bez ohľadu na to, že či je to zariadenie vuckárske, obecné, cirkevné, súkromné. Alebo má pravdu pán poslanec Tomáš, ktorý hovorí o tom, že no ale tie mestá a obce majú logicky problém, keď jedno je drahšie, druhé lacnejšie. Nie že žiaľ, ale realita je taká, že, že to je úloha ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny, aby toto vyvážilo, aby umožnila pokiaľ možno každému klientovi si vybrať, ale súčasne sme to urobili tak, aby mestá a obce a VÚC-ky v iných typoch zariadení na tom finančne nevykrvácali. Aby to bolo rentabilné, aby ten systém čo najviac peňazí, ktoré doňho idú použil naozaj na starostlivosť a pomoc, ktorú ľudia potrebujú.
Pán poslanec, zhruba pred tromi týždňami, aby som bol úplne konkrétny, sme mali takú poradu na ministerstve práce sociálnych vecí a rodiny, kde bol za ZMOS pán predseda Tréger a pani Kováčová, ktorá ma na starosti sociálne veci na ZMOS-e. Boli tam zástupcovia pokiaľ sa nemýlim úplne každej VÚC-ky, boli tam zástupcovia ministerstva financií. Samozrejme zástupcovia neštátnych poskytovateľov či cirkevných alebo nazvime to súkromných, a presne toto sme riešili, že ako to urobiť férovo. Pretože samozrejme každý trošku má pocit, že ako by na toho druhého doplácal. A zhodli sme sa na tom, že práve ten systém, ak spustíme ten informačný systém, tak presne budeme vedieť povedať napríklad, že je to hospodárne. Preto mesto alebo obec, aby prispievala tomu zariadeniu, naozaj si účtuje to neštátne zariadenie iba nazvime to oprávnené náklady a v akej výške by to malo byť, aby to bolo fér.
My musíme garantovať z pohľadu ministerstva právo klienta. To je ten náš uhol pohľadu. Ale právo klienta neochránime tým, že zatlačíme na mestá a obce takou sumou, že ich to položí. Potom ako pomôžeme tomu, tomu klientovi, ktorý pochádza z toho menšieho mesta alebo obce.
Teraz ešte chcem povedať, že teda absolvoval som návštevy a pozrel som si teda za ten čas čo som ministrom množstvo zariadení sociálnych služieb všetkých typov štátne, cirkevné, vuckárske, obecné, mestské a musím povedať, že vo väčšine prípadov si myslím, že je, je zrejmé z toho, že tí ľudia tam poskytujú najlepšiu možnú starostlivosť ako sa v daných podmienkach dá. Iste, že pokiaľ si niekto dopláca nazvime to v súkromných zariadeniach, tak ten štandard je väčší. Ale to si môže, to si nemôže dovoliť, to si nemôže dovoliť každý. A my musíme každému garantovať nejakú úroveň služieb.
No a teraz ako sa to dá, ako sa to dá vyriešiť. Vo väčšine typov poskytovania sociálnych služieb mestá a obce vo väčšine regiónov prispievajú, čiže my neriešime problém, ktorý je všade.
A teraz, pán poslanec Tomáš, to čo ste sa pýtali, zoberme si to takto, že alebo teda chcem zareagovať priamo na to, čo ste povedali. Pánovi Trégerovi, ale aj každému primátorovi a starostovi som jasne povedal, že rozumiem tomu, že oni z hľadiska hospodárnosti musia byť jednoznačne legislatívne krytí v tom zmysle, že budú vedieť preukázať, že to ako tie príspevky poskytuje je hospodárne. To znamená, nemá to byť asi tak, že keď oni vedia s príspevkom 300 eur vo vlastnom zariadení poskytnúť tú službu, ale mali by mať teraz povinnosť preplácať 1 500 mesačne v neštátnom zariadení.
Bavíme sa o tom, že ako stan, ako to vypočítať, to znamená, že koľko tá sociálna služba stojí, aké sú oprávnené náklady, a to o rok budeme vedieť. Ale ten kompromis, ktorý by mal byť v tom pozmeňujúcom návrhu a o ktorom, ktorý sme zaslali v piatok minulý týždeň vlastne všetkým účastníkom tej porady, toho stretnutia. Ten zámer je taký, že tí, ktorí poskytujú doteraz ten príspevok, to znamená, berme to tak, že tam kde nie je problém, a to je väčšina Slovenska, by ho poskytovali tak, ako doteraz. Ale to, kde vlastne tie neštátne zariadenia majú problém, pretože vlastne musia financovať bez príspevku aj nazvime to pobyt, väčšinou je to pobyt, ale nemusí to byť len pobytové zariadenie tých klientov, od ktorých, na ktorých žiadny príspevok nemajú a oni to často robia, to znamená, že rozpočítajú tie náklady tak, aby, ale to, že zase nie je fér voči tým ostatným, ktorí tam sú. Tak tam sa bavíme o tom paušálnom príspevku tých 100 eur mesačne konkrétne v tom prípade zariadení pre seniorov a zariadení opatrovateľskej starostlivosti.
Verím, že do toho druhého čítania bude taký návrh, že s ktorým naozaj budú vedieť ten najbližší rok všetci zainteresovaní fungovať. Ešte som, dúfam, že som zareagoval asi na všetko. Ak by nie, tak potom prípadne som pripravený zodpovedať aj vaše otázky. Myslím, že z toho čo som si zapísal, tak.
Čiže ak o tom budete, ešte sa chcem opýtať, pán poslanec Tomáš, že, že či ste mali tú informáciu o tom, že aj pán Tréger bol na tom stretnutí s pani Kováčovou. Lebo ste hovorili, že nemáte informáciu, či. Aha dobre, dobre, tak o tom, o tom môžme ešte, o tom môžme debatovať. Jasné, jasné dobre.
Čiže takýmto spôsobom by som to chcel na najbližší rok urobiť, a to čo ma najviac teší je, že, že vlastne je všeobecný súhlas, aby po tom roku keď zozbierame dáta o poskytovaní sociálnych služieb na celom Slovensku a v jednotlivých regiónoch budeme vedieť urobiť nejaký spoločný vzorec výpočtu, aký príspevok by to mal byť a budeme to vedieť robiť aj po regiónoch. Pretože samozrejme v niektorých regiónoch poskytovanie tej konkrétnej služby je lacnejšie ako dajme tomu v Bratislave, a to na základe tohoto budeme vedieť vypočítať a uzavrieť tak, aby to bolo pokiaľ možno pre každého zriaďovateľa v tomto zmysle prijateľné, a aby to garantovalo každému klientovi, že na tento príspevok bude mať nárok.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 19.10.2021 14:09 - 14:14 hod.

Milan Krajniak Zobrazit prepis
Ďakujem pán podpredseda, vážené dámy a páni po veľmi dlhej a musím povedať vecnej a odbornej diskusií so zainteresovanými prevádzkovateľmi, zriaďovateľmi zariadení sociálnych služieb pristupujeme k tejto novele zákona o sociálnych službách a chcel by som vás znovu tak informovať o takých najpodstatnejších veciach, ktoré táto novela zahŕňa. Taká prvá pozitívna vec spočíva v tom, že po deviatich rokoch zvyšujeme príspevok na krízovú intervenciu zo 150 na 250 eur mesačne, týka sa to najmä pomoci bezdomovcom, týraným deťom, týraným ženám, to znamená sú to tí, ktorí to najviac potrebujú a som rád, že k tomu môžme pristúpiť. Druhá vec, ktorá je dôležitá, vytvárame podmienky preto, aby sme mohli spustiť v budúcom roku informačný systém sociálnych služieb, takzvaný register sociálnych služieb. Prečo je to dôležité? Asi dobre viete, tí ktorí sa zaoberáte problematikou, že medzi ..
===== ktorá je dôležitá. Vytvárame podmienky preto, aby sme mohli spustiť v budúcom roku informačný systém sociálnych služieb tzv. register sociálnych služieb. Prečo je to dôležité? Asi dobre viete tí, ktorí sa zaoberáte problematikou, že medzi ministerstvom práce, ktoré má na starosti upravovať nejaký rámec sociálnych služieb na Slovensku VÚC-kami, mestami a obcami, neštátnymi poskytovateľmi sociálnych služieb prebieha roky a dlhé roky živá a zápalistá diskusia o tom, že kto, akú časť sociálnych služieb v akej výške by mal hradiť, koľko by mal byť príspevok na činnosť, na prevádzku, na personálne náklady. A teraz prvýkrát budeme mať po dohode všetkých zainteresovaných o rok reálne dáta, z ktorých budeme môcť vychádzať. To znamená budeme vedieť presne posúdiť, že koľko vlastne sociálna služba stojí v jednotlivých regiónoch Slovenska. A na základe toho budeme vedieť objektívne vypočítať tú potrebu financovania jednotlivých sociálnych služieb.
Chcel by som povedať, že a informovať vás už teraz, že po dohode všetkých týchto zainteresovaných sme vypracovali jeden pozmeňujúci návrh k tomuto návrhu zákona práve na základe podnetov od jednotlivých zainteresovaných a v zásade po dohode všetkých zainteresovaných kvôli tomu, aby sme ten vzorec, ktorý sme my navrhovali, akým spôsobom by mali zriaďovatelia prispievať neštátnym prevádzkovateľom zariadení, aby sme definitívne uzavreli až o rok, keď budeme mať dáta z toho informačného systému. A dovtedy tie mestá a obce, ktoré neprispievajú svojim občanom, ktorí sú klientmi neštátnych zariadení by prispievali na základe dohodnutej paušálnej sumy, predbežne je to 100 eur, aby ste to vedeli zariadenia pre seniorov alebo zariadenia opatrovateľskej starostlivosti. Sme pripravení na tú diskusiu tak, aby to naozaj konsenzom bolo prijaté. S týmto boli podľa tých rokovaní, aj toho stretnutia, na ktorom som bol, spokojní aj mestá, aj obce, že by vedeli preklenúť to obdobie do budúceho roka alebo teda na najbližší rok, kde už budeme mať objektívne dáta, aby sme ten "vzorec" vedeli vypočítať korektne a prijateľne podľa pravidiel pre všetkých zriaďovateľov.
Ešte pre kolegov, kolegyne, ktoré sa nezaoberajú touto problematikou podrobnejšie, aby ste vedeli o čo ide. Je tam problém v tom objektívny, že ak napríklad menšia obec má prispievať na klienta, ktorý je vlastne občanom tejto obce, prispievať do neštátneho zariadenia, tak častokrát, častokrát najmä tie menšie obce, proste, nemajú na to rozpočet, nemajú dostatočné príjmy, aby to vedeli ufinancovať. A preto treba nájsť nejaké, taký mechanizmus, aby najmä tie menšie obce, ktoré pod 500 obyvateľov takmer nie sú schopné to zvládnuť, pod 1 000 obyvateľov väčšina z nich to nie je schopná zvládnuť, aby sme tam nastavili nejaký vyrovnávajúci mechanizmus, aby to bolo zvládnuteľné.
Ale teraz v tomto prvom čítaní vás žiadam o podporu vlastne tej predloženej novely. V druhom čítaní budeme debatovať o tom, nazvime to, že spoločnom pozmeňovacom návrhu ako preklenúť to najbližšie obdobie a verím, že potom o rok budeme vedieť už stanoviť objektívne kritériá, ktoré budú férové. A nielen férové, ale aj všetci zainteresovaní aktéri ich budú ochotní akceptovať, pretože každý ich bude považovať za férové. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 19.10.2021 14:09 - 14:14 hod.

Milan Krajniak Zobrazit prepis
Ďakujem pán podpredseda, vážené dámy a páni po veľmi dlhej a musím povedať vecnej a odbornej diskusií so zainteresovanými prevádzkovateľmi, zriaďovateľmi zariadení sociálnych služieb pristupujeme k tejto novele zákona o sociálnych službách a chcel by som vás znovu tak informovať o takých najpodstatnejších veciach, ktoré táto novela zahŕňa. Taká prvá pozitívna vec spočíva v tom, že po deviatich rokoch zvyšujeme príspevok na krízovú intervenciu zo 150 na 250 eur mesačne, týka sa to najmä pomoci bezdomovcom, týraným deťom, týraným ženám, to znamená sú to tí, ktorí to najviac potrebujú a som rád, že k tomu môžme pristúpiť. Druhá vec, ktorá je dôležitá, vytvárame podmienky preto, aby sme mohli spustiť v budúcom roku informačný systém sociálnych služieb, takzvaný register sociálnych služieb. Prečo je to dôležité? Asi dobre viete, tí ktorí sa zaoberáte problematikou, že medzi ..
===== ktorá je dôležitá. Vytvárame podmienky preto, aby sme mohli spustiť v budúcom roku informačný systém sociálnych služieb tzv. register sociálnych služieb. Prečo je to dôležité? Asi dobre viete tí, ktorí sa zaoberáte problematikou, že medzi ministerstvom práce, ktoré má na starosti upravovať nejaký rámec sociálnych služieb na Slovensku VÚC-kami, mestami a obcami, neštátnymi poskytovateľmi sociálnych služieb prebieha roky a dlhé roky živá a zápalistá diskusia o tom, že kto, akú časť sociálnych služieb v akej výške by mal hradiť, koľko by mal byť príspevok na činnosť, na prevádzku, na personálne náklady. A teraz prvýkrát budeme mať po dohode všetkých zainteresovaných o rok reálne dáta, z ktorých budeme môcť vychádzať. To znamená budeme vedieť presne posúdiť, že koľko vlastne sociálna služba stojí v jednotlivých regiónoch Slovenska. A na základe toho budeme vedieť objektívne vypočítať tú potrebu financovania jednotlivých sociálnych služieb.
Chcel by som povedať, že a informovať vás už teraz, že po dohode všetkých týchto zainteresovaných sme vypracovali jeden pozmeňujúci návrh k tomuto návrhu zákona práve na základe podnetov od jednotlivých zainteresovaných a v zásade po dohode všetkých zainteresovaných kvôli tomu, aby sme ten vzorec, ktorý sme my navrhovali, akým spôsobom by mali zriaďovatelia prispievať neštátnym prevádzkovateľom zariadení, aby sme definitívne uzavreli až o rok, keď budeme mať dáta z toho informačného systému. A dovtedy tie mestá a obce, ktoré neprispievajú svojim občanom, ktorí sú klientmi neštátnych zariadení by prispievali na základe dohodnutej paušálnej sumy, predbežne je to 100 eur, aby ste to vedeli zariadenia pre seniorov alebo zariadenia opatrovateľskej starostlivosti. Sme pripravení na tú diskusiu tak, aby to naozaj konsenzom bolo prijaté. S týmto boli podľa tých rokovaní, aj toho stretnutia, na ktorom som bol, spokojní aj mestá, aj obce, že by vedeli preklenúť to obdobie do budúceho roka alebo teda na najbližší rok, kde už budeme mať objektívne dáta, aby sme ten "vzorec" vedeli vypočítať korektne a prijateľne podľa pravidiel pre všetkých zriaďovateľov.
Ešte pre kolegov, kolegyne, ktoré sa nezaoberajú touto problematikou podrobnejšie, aby ste vedeli o čo ide. Je tam problém v tom objektívny, že ak napríklad menšia obec má prispievať na klienta, ktorý je vlastne občanom tejto obce, prispievať do neštátneho zariadenia, tak častokrát, častokrát najmä tie menšie obce, proste, nemajú na to rozpočet, nemajú dostatočné príjmy, aby to vedeli ufinancovať. A preto treba nájsť nejaké, taký mechanizmus, aby najmä tie menšie obce, ktoré pod 500 obyvateľov takmer nie sú schopné to zvládnuť, pod 1 000 obyvateľov väčšina z nich to nie je schopná zvládnuť, aby sme tam nastavili nejaký vyrovnávajúci mechanizmus, aby to bolo zvládnuteľné.
Ale teraz v tomto prvom čítaní vás žiadam o podporu vlastne tej predloženej novely. V druhom čítaní budeme debatovať o tom, nazvime to, že spoločnom pozmeňovacom návrhu ako preklenúť to najbližšie obdobie a verím, že potom o rok budeme vedieť už stanoviť objektívne kritériá, ktoré budú férové. A nielen férové, ale aj všetci zainteresovaní aktéri ich budú ochotní akceptovať, pretože každý ich bude považovať za férové. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 19.10.2021 13:57 - 14:03 hod.

Milan Krajniak Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, kolegovia. Pán poslanec Borguľa, viete, že sa tým zaoberám, poznám to, čo sme mohli urobiť prostredníctvom dotácií, ktoré ministerstvo dodáva, sme urobili. teraz zvažujeme jednu vec a to takú, že či si priamo neobjednáme takúto službu ako ministerstvo. Lebo tým by sme na to vedeli vyčleniť viacej peňazí, len zvažujeme potom tie právne otázky v tom zmysle, že túto službu, ktorá je vítaná a žiadaná aj ministerstvo ju chce podporiť vykonáva občianske združenie. A neviem, či v takom prípade by sme nemuseli robiť klasické verejné obstarávanie ak by sme si to objednali. Čiže toto je to čo teraz riešime, ale to, že túto službu chceme podporiť tak to je, tak to je zjavné a zrejmé. Pán poslanec Kotleba podľa mojich informácií tam nie je rozlíšenie, alebo nevylučujú sa žiadne tie zdvíhacie zariadenia, ale aj by som sa náhodou mýlil, tak v druhom čítaní som akože pripravený debatovať, že aby sme prípadne zmenili formuláciu. S tou druhou vašou poznámkou, tam je trošku faktický problém, že my musíme dbať o hospodárnosť, to znamená, aj tí ľudia, ktorí na úradoch práce to posudzujú, rozhodujú o tom musia zvažovať to, že dobre viete, že keby nebol žiadny horný limit, tak čiže prípad od prípadu to posudzujú, ak by ktokoľvek z kolegov v parlamente mal nejaký pocit, že by niekde bolo niekomu ukrivdené, v konkrétnom prípade, tak to vieme samozrejme preveriť a také podnety aj dostávam, čiže to vždy nechám preveriť. Doteraz sa mi, doteraz sa mi, nepotvrdilo, že by niekde ako niekto vedome niekomu chcel neschváliť tú pomôcku a s objektívnych dôvodov, že mal na to nárok, aj cena bola primeraná a len mu chcem robiť, zle, ale teoreticky ak by akýkoľvek takýto podnet bol, tak to nechám preveriť a teda, čiže beriem to tak, že ja to overím a ak by náhodou tam bol nejaký formulačný problém, tak tak to vieme napraviť. Ešte vám chcem povedať, že aj s mojej iniciatívy respektíve z iniciatívy občanov, ktorých sa to týka pripravujeme. takú väčšiu zmenu v tom, že ako takéto pomôcky by sme mohli preplácať nielen teraz pre ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím, ale dajme tomu aj s tými, ktorí potrebujú vzhľadom na vek nejakú kvalitnejšiu starostlivosť. Čiže plánujeme pretože menia sa technológie, menia sa možnosti a tie právne normy vlastne vždy zachycujú iba to, čo v danom momente keď tá právna norma bola pripravovaná existovalo na trhu, no tak, tam sa stanovilo, že toto vieme preplácať, čiže aj z novu pani kolegyne, páni kolegovia, ak aj v tejto oblasti máte nejaké ďalšie podnety, čo by bolo treba zahrnúť ešte do toho, že načo sa vzhľadom na rýchly vývoj v technológiách možno opomenulo tak kľudne dajte podnet a vieme o tom rozprávať. Pán Kočiš, to sa myslí takto, ako vieme máme málo posudkových lekárov, preto aj v tejto novele vlastne posúvame ten vek, ja nepovažujem za, dokedy môžu pôsobiť posudkový lekári, ja nepovažujem, za žiadny problém pokiaľ skúsený človek špecialista, teraz povedzme príklad ortopéd môže vykonávať pokiaľ je ochotný a zdravotné okolnosti mu to umožňujú tak aby mohol vykonávať aj dlhšie a tým špecialistom sa myslí presne toto, predstavme si, že v nejakom regióne nemáme ortopéda, ktorý by vedel posúdiť a urobiť nejaký posudok. V takom prípade bude môcť byť zazmluvnený ako špecialista ortopéd a bude sa môcť k tomu vyjadriť. O toto ide. Nemusí tam byť špecializácia pracovné právo alebo niečo iné. Ja som dokonca rozmýšľal, že možno ideálne by bolo keby podobné ako máme systém súdnych znalcov by sme mali aj ako by lekárov, ktorí by sa mohli zaradiť na nejaký zoznam, nazvime to, že posudkových znalcov v jednotlivých oblastiach a v danom regióne ak by bol problém, že nie je dostatok posudkových lekárov tak by sa jednoducho mohli obracať aj na týchto špecialistov, ale zatiaľ, to riešime takým spôsobom, ako to teraz navrhujeme a dohodli sme sa, že zhruba o rok sa k tomu vrátime a uvidíme, že ako to funguje, či s tým ešte bude treba to vylepšovať, alebo tá existujúca úprava bude stačiť. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 19.10.2021 13:43 - 13:46 hod.

Milan Krajniak Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, vážené dámy a páni. Chcel by som iba stručne povedať, v čom meníme prakticky a zjednodušujeme pomoc pre ľudí, ktorí, ktorí potrebujú pomôcť pri ťažkom zdravotnom postihnutí. Chcel by som také tri príklady uviesť.
Po prvé. Uľahčujeme možnosť dostať sa ľuďom k takzvanému zdvíhaciemu zariadeniu. Doteraz to bolo tak, že sme preplácali alebo teda štát preplácal, tak to bolo nastavené od toho roku zhruba 2008, to zdvíhacie zariadenie do výšky zhruba 95 percent ceny. Ale teraz to, teraz zdvíhame tú sumu, to ktorej to preplácame, do výšky približne alebo teda do až do výšky 98 percent. Keď si predstavíte, že také priemerné to zdvíhacie zariadenie stojí približne 12 000 eur, tak pre toho každého daného človeka je to úspora niekoľko sto eur, čo ak je ten daný postihnutý alebo jeho rodina sociálne slabšia, tak to robí významnú pomoc.
Druhá vec, ktorú v tejto novele riešime a to je niečo, čo som sľúbil pani poslankyne Žitňanskej, som rád, že tu sedí, že upravíme v tejto novele zákona, pretože od začiatku volebného obdobia sa ma to pýtala a to je konkrétne tá možnosť, že sú niektoré automobily pre, s úpravou pre zdravotne ťažko postihnutých, ktoré vedia tú úpravu urobiť už vo výrobe, ale podľa súčasne platnej legislatívy my sme im to nemohli umožniť. Oni museli si zaobstarať auto a to auto potom nechať prerobiť. Konkrétne napríklad sú to používané značky áut Škoda a Opel, to umožňujú robiť už priamo vo výrobe, že sa to auto takýmto spôsobom vyrobí a preto meníme legislatívu vlastne, aby oni si mohli nechať upraviť to auto a až potom ho vlastne nadobudnú. Takže to som rád, že môžme urobiť.
A potom s modernou dobou najmä teda, najmä slabozrakí alebo teda ľudia s poškodením zraku používajú rôzne typy softvérov, aby mohli jednoduchšie čítať alebo pracovať, pracovať s počítačom a tie softvéry sa samozrejme vyvíjajú, to znamená, je možné, že po nejakom čase sa podarí takémuto človeku, ktorý má problém so zrakom, dostať k lepšiemu softvéru, ktorý používa, no ale my máme v zákone, že akonáhle nevyužíva tú zdravotnú pomôcku, tak ju musí vrátiť. Ale softvér sa vrátiť nedal, pretože ako iste viete, väčšina už dnes funguje tak, že keď si ho zaplatíte, tak zadáte čo ja viem na rok alebo na dva alebo aké to obdobie, zadáte príslušné heslo, čiže nedá sa potom štátu vrátiť akoby to používanie hesla, takže riešim aj túto otázku, aby sme uľahčili tým ľuďom, ktorí to potrebujú, čo najviac dostať sa k pomoci, ktorá im môže uľahčiť život.
Toto sú také tri najdôležitejšie veci, ostatné sú viac menej technické úpravy. Takže vás chcem poprosiť o podporu tejto novely zákona č. 447. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 17.6.2021 14:10 - 14:11 hod.

Milan Krajniak Zobrazit prepis
Ďakujem, pán podpredseda. Ďakujem paniam poslankyniam aj pánom poslancom za ochotu a ústretovosť.
Tento návrh zákona je iba technická vec, ktorá umožní to, aby sme mohli prostredníctvom úradov práce poskytovať dlhové poradenstvo a rodinné poradenstvo. Zmyslom tohto návrhu zákona je teda iba umožniť, aby sme tie peniaze, ktoré máme vlastne alokované v eurofondovom projekte REACT-EU, aby sme ich vedeli použiť prostredníctvom úradov práce na pomoc ľuďom v týchto dvoch oblastiach.
V spoločnej správe sme zadefinovali po debate všetkých odborníkov a legislatívcov presné znenie toho, ako je to naformulované. Čiže to potom v spoločnej správe si môžte, môžte pozrieť, či je to dlhové poradenstvo, poradenstvo v oblasti rodinného, partnerského života, medziľudských vzťahov. Takže... prešlo to výborom a vlastne všetkým úplne konsenzuálne. Chcel by som vás poprosiť o túto drobnú zmenu kompetenčného zákona, aby to úrady práce mohli robiť ako projekty financované zo zdrojov Európskej únie.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 27.5.2021 14:25 - 14:33 hod.

Milan Krajniak Zobrazit prepis
Vážený pán poslanec, túto oficiálnu odpoveď vám viem poskytnúť, ale zodpoviem to stručne, rýchlo, ak budete mať doplňujúcu, tak, samozrejme, doplním tú odpoveď. Asi sa pýtate vecne, čiže skúsim vám vecne povedať, aby ste vedeli.
19. mája zverejnilo ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny na portáli Slov-Lex predbežnú informáciu k návrhu zákona. Je to širšia novela, ale, alebo teda riešia sa tam aj iné veci, ale aj kvôli tomuto sme zverejnili túto informáciu, sú to tie dve smernice, ktoré vy ste jednu z nich spomínali a ešte sa rieši aj, pozerám, kontrolujem si, vy ste spomínali smernicu, čo je 1158, ale je tu aj smernica 1152 z dvadsiateho, to je z toho istého dňa, čiže toto upravujeme vlastne spolu v tejto smernici. Termín je do augusta ´22, čiže je na to dostatok času, ale predpokladáme, že do konca roka by sme to chceli mať vyriešené.
Chceme riešiť aj ten problém, to hovorím otvorene, že či je fér, alebo sú viaceré otázky aj na to, že či je fér, keď máme tie problémy s vyplácaním rodičovského príspevku, kde otcovia formálne sa prihlásia na poberanie rodičovského príspevku, ale v skutočnosti pracujú ďalej a manželka zostáva sa starať o dieťa. To je tiež niečo, čo si musíme zhodnotiť, či to takto chceme mať, alebo nechceme mať, a treba vyriešiť aj tú otázku, samozrejme, že tá smernica nerieši, kto má tú otcovskú dovolenku platiť. Bude ho platiť štát, zamestnávateľ, hej, s týmto sa musíme vysporiadať. Samozrejme, predbežný predpoklad je, že by tento príspevok alebo túto otcovskú dovolenku mala uhrádzať Sociálna poisťovňa, hej, taký je zatiaľ, nepočul som iný odborný názor, že by to malo byť nejako inak.
Takže je to vlastne, čoskoro to bude v zverejnenej podobe, tak aby to ktokoľvek mohol pripomienkovať, prejde to štandardným legislatívnym procesom, viacerí poslanci, aj preto som chcel na to odpovedať takpovediac po ľudsky, nie právne, viacerí kolegovia, vaši poslanci, poslankyne otvárali túto otázku, dávali rôzne návrhy, že teda ako by sa to dalo vyriešiť, vylepšiť túto situáciu. Ja to robievam väčšinou tak, že keď to bude na stole, tak tých poslancov, ktorí majú záujem alebo majú nejaké predstavy, pripomienky k tomu, pozveme na ministerstvo na rokovanie, aby si tie svoje predstavy prešli, skonfrontovali s našimi predstavami, najmä teraz mám na mysli nie politickými, ale tými odbornými tých ľudí, ktorí sa tomu na ministerstve roky venujú, aby prípadne vysvetlili, že prečo nie je dobré to upraviť presne takto, ale radšej to urobme takýmto spôsobom, lebo to má súvis s ďalšími právnymi predpismi. Toto odhadujem, že by mohlo byť niekedy v lete.
Ďakujem, pán predsedajúci, skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 27.5.2021 14:10 - 14:25 hod.

Milan Krajniak Zobrazit prepis
Pán poslanec Ledecký sa pýtal, skrátene, na podporu aktívnej politiky trhu práce, ktorá, samozrejme, je financovaná prevažne z európskych zdrojov, že akým spôsobom to bude pokračovať, či to bude pokračovať a ako to bude pokračovať. Čiže najskôr by som prečítal, nazvime to, oficiálnu odpoveď, aby ste to mali aj na zázname, keby, keby vás to zaujímalo, a potom by som to krátko okomentoval.
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny aj počas pandémie podporuje zamestnávanie uchádzačov o zamestnanie prostredníctvom projektov aktívnej politiky trhu práce. Aktuálne sa s možnosťou ich využitia aj zo strany miest a obcí realizujú tieto národné projekty: Podpora zamestnanosti, prostredníctvom ktorého je zabezpečované financovanie právne nárokových príspevkov aktívnych opatrení trhu práce, okrem iného aj príspevok na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec alebo formou menších služieb pre samosprávny kraj.
Môj komentár. Pýtajú sa, že kedy to spustíme.
Je to spustené. Boli problémy počas pandémie v tom, že ako by mohli konať aktivačné práce, keď vlastne kvôli epidemiologickým opatreniam chceme, aby čo najviac ľudí takpovediac sa nestýkalo, ale povo... to znamená, sme povolili vyplácanie aktivačného príplatku na nejaký čas počas tých najväčších vĺn pandémie aj v prípade, ak ten uchádzač, ktorý predtým ho čerpal, vlastne nemohol z epidemiologických dôvodov sa aktivovať tou pracovnou činnosťou. Momentálne ale starosta, starostovia žiadali a ZMOS, aby sme znovu nabehli na ten pôvodný režim, to znamená, že ten aktivačný príspevok sa vypláca vtedy, keď pracujú. A tak to aj funguje, čiže toto je, toto je vo funkčnosti a funguje to.
Takisto funguje podpora zdravotne postihnutých, prostredníctvom tohto národného projektu je zabezpečované financovanie právne nárokových príspevkov v rámci aktívnych opatrení trhu práce podľa zákona o službách zamestnanosti na podporu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím.
Takisto funguje podpora integračných podnikov, v rámci ktorého sa poskytujú vyrovnávacie príspevky a príspevky integračnému podniku, ktoré sú osobitným typom príspevkov pre podporu sociálneho podnikania.
Takisto je spustená investičná pomoc pre sociálne podniky, nenávratná zložka, spustený pre registrované sociálne podniky koncom roku 2020. Mnohé obce majú svoje sociálne podniky, preto to aj spomínam v tejto súvislosti.
Od 1. júna opätovne spúšťame tie národné projekty, ktoré boli pozastavené z dôvodu COVID-u, Cesta na trh práce 3, ktorý je určený pre 20 najmenej rozvinutých okresov so zaostávajúcou, s ostávajúcou alokáciou v sume 16,3 mil. eur na podporu vytvárania pracovných miest pre uchádzačov o zamestnanie a znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie, zhruba 1 349 ľudí by mohlo byť podporených v tomto projekte v súkromnom sektore aj u verejných zamestnávateľov.
Potom tam máme nenárokové nástroje, a to je príspevok na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti, tzv. § 50j, podpora vzniku pracovných miest pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie v mestách a obciach. V roku ´21 bude financovaný zo zdrojov európskeho sociálneho fondu, 8 mil. eur, v roku 2022 bude potrebné na jeho realizáciu približne 20,8 mil. eur zo štátneho rozpočtu. Pretože je veľká pravdepodobnosť, že to nové rozpočtové obdobie ešte nebude dorokované, budem veľmi rád, keď pán poslanec Ledecký aj ďalší podporia v tom návrhu štátneho rozpočtu na budúci rok, aby tento projekt bol zachovaný.
A po ďalšie, príspevok na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby, tzv. § 52a. V roku ´21 znovu zo zdroja Európskeho sociálneho fondu asi tri milióny eur, v roku 2022 na jeho realizáciu bude potrebné približne 7,8 mil. eur zo štátneho rozpočtu.
8. apríla 2021 schválil Monitorovací výbor pre Operačný program Ľudské zdroje na národnej úrovni revíziu operačného programu v súvislosti s pridelením dodatočných zdrojov pre rok ´21, a to je to, na čo sme museli počkať, to je ten tzv. REACT. Časť z toho sa realizuje tento rok, časť z toho sa realizuje budúci rok.
Novovytvorená prioritná os 8, zmiernenie dopadov pandémie COVID-19, vytvára priestor na podporu opatrení smerujúcich k naplneniu investičnej priority a špecifického cieľa s názvom podpora obnovy po kríze spojenej s pandémiou COVID-19 vrátane jej sociálnych dôsledkov a príprava zeleného digitálneho a odolného oživenia hospodárstva.
Čiže čo tam je? Podpora trhu práce, zvyšovanie zručností, boj proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu a tak ďalej a tak ďalej. Približne, ak môžem ešte vetu dopovedať, navyše ešte z REACT-u platíme aj, alebo pokračujeme v podpore tzv. terénnej opatrovateľskej služby, čo je takisto podpora pre mestá a obce.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 27.5.2021 14:10 - 14:25 hod.

Milan Krajniak
Pán predsedajúci, môžem mať návrh, keďže sú iba tri otázky, ak tomu správne rozumiem, dnes a otázku, ktorú položil pán poslanec Ledecký, je často kladená, že napriek tomu, že tu nie je, ak by bol všeobecný súhlas, že by som na ňu odpovedal? Neviem, či je to možné?
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 27.5.2021 11:46 - 12:00 hod.

Milan Krajniak