Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Uvádzajúci uvádza bod

17.9.2020 o 11:24 hod.

Bc.

Milan Krajniak

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Uvádzajúci uvádza bod 17.9.2020 11:24 - 11:25 hod.

Milan Krajniak Zobrazit prepis
Ďakujem, pán podpredseda. Vážené dámy a páni, Dozorná rada Sociálnej poisťovne má tripartitnú štruktúru. To znamená sú tam zástupcovia štátu, zástupcovia odborov, zástupcovia zamestnávateľov a takisto aj zástupca dôchodcov. Členovia rady Sociálnej poisťovne majú päťročné funkčné obdobie, ale toto funkčné obdobie končí rôzne rôznym členom
===== ... to znamená, sú tam zástupcovia štátu, zástupcovia odborov, zástupcovia zamestnávateľov a takisto aj zástupca dôchodcov. Členovia Dozornej rady Sociálnej poisťovne majú päťročné funkčné obdobie, ale toto funkčné obdobie končí rôzne rôznym členom dozornej rady. Deviateho septembra 2020 uplynutím päťročného funkčného obdobia zaniklo členstvo člena Dozornej rady Sociálnej poisťovne Ing. Jána Mikulíka, ktorý bol zástupcom ministerstva financií. Na základe návrhu ministerstva financií vám navrhujem, aby Národná rada zvolila do funkcie člena Dozornej rady Sociálnej poisťovne za ministerstvo financií Ing. Marcela Klimeka, ktorý v súčasnosti pôsobí ako štátny tajomník ministerstva financií.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 17.9.2020 11:24 - 11:25 hod.

Milan Krajniak Zobrazit prepis
Ďakujem, pán podpredseda. Vážené dámy a páni, Dozorná rada Sociálnej poisťovne má tripartitnú štruktúru. To znamená sú tam zástupcovia štátu, zástupcovia odborov, zástupcovia zamestnávateľov a takisto aj zástupca dôchodcov. Členovia rady Sociálnej poisťovne majú päťročné funkčné obdobie, ale toto funkčné obdobie končí rôzne rôznym členom
===== ... to znamená, sú tam zástupcovia štátu, zástupcovia odborov, zástupcovia zamestnávateľov a takisto aj zástupca dôchodcov. Členovia Dozornej rady Sociálnej poisťovne majú päťročné funkčné obdobie, ale toto funkčné obdobie končí rôzne rôznym členom dozornej rady. Deviateho septembra 2020 uplynutím päťročného funkčného obdobia zaniklo členstvo člena Dozornej rady Sociálnej poisťovne Ing. Jána Mikulíka, ktorý bol zástupcom ministerstva financií. Na základe návrhu ministerstva financií vám navrhujem, aby Národná rada zvolila do funkcie člena Dozornej rady Sociálnej poisťovne za ministerstvo financií Ing. Marcela Klimeka, ktorý v súčasnosti pôsobí ako štátny tajomník ministerstva financií.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 17.9.2020 11:17 - 11:21 hod.

Milan Krajniak Zobrazit prepis
Vážený pán podpredseda, vážené dámy a páni, na dnešné rokovanie predkladám návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke na základe prijímaných opatrení proti šíreniu COVID-19 boli predajne vozidiel uzatvorené od 16. marca 2020 do 22. apríla 2020, pričom ani v súčasnosti predaje vozidiel nedosahujú hodnoty spred krízy. Ťažké nákladné vozidlá sa predávajú len minimálne a autobusy sa nepredávajú vôbec. Táto situácia spôsobila, že predajcom vozidiel zostali na skladoch vozidlá, ktoré nebude možné v termíne zaregistrovať približne do tisíc vozidiel, čo spôsobí, že by si predajcovia museli zaregistrovať na seba a predávať ich ako ojazdené vozidlá alebo vozidlá vyviesť do tretích krajín mimo Európskej únie.Obidve možnosti by spôsobili predajcom vozidiel reálne škody. Takisto zostanú predajcom na skladoch vozidlá, ktoré by nebolo možné dopredať z dôvodu, že v roku 2021 kvantitatívne obmedzenie vychádza z predaných vozidiel v kalendárnom roku 2020.
Cieľom návrhu zákona je prijať dve podporné opatrenia pre vozidlá ukončenej série z dôvodu zmiernenia negatívnych následkov, ktoré vznikli v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie z dôvodu šírenia ochorenia COVID-19. Konkrétne sa navrhuje umožniť predaj vozidiel ukončenej série, ktoré nemohli byť uvedené na trh, sprístupnené na trhu, evidované ani uvedené do prevádzky v cestnej premávky z dôvodu nadobudnutia platnosti nových technických požiadaviek o šesť mesiacov a umožniť povoľovanie tzv. dopredajov vozidiel v roku 2021 pri kvantitatívnom obmedzení nielen na základe počtu predaných vozidiel v predchádzajúcom korona krízou postihnutom v kalendárnom roku 2020, ale umožniť kvantitatívne obmedzenia na základe počtu predaných vozidiel v roku 2019, ak tieto predaje boli vyššie.
Na vzniknutý stav zástupcovia Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky upozorňovali Európsku komisiu od apríla tohto roku s tým, že bolo žiadané prijať celoeurópske riešenie, ktoré by reagovalo na vzniknuté dopady. Zástupcovia Európskej komisie až 22. júla tohto roku oznámili členským štátom, že Európska komisia neprijme celoeurópske riešenie, pretože jednotlivé členské štáty boli korona krízou zasiahnuté rôzne. Preto si členské štátu majú prijať vlastné vnútroštátne opatrenia, keďže práve oni najlepšie poznajú, aký dopad má korona kríza na predaje vozidiel v jednotlivých štátoch. Navrhované vnútroštátne opatrenia boli odkonzultované so zástupcami generálneho riaditeľstva pre vnútorný trh, priemysel a podnikanie a malé a stredné podniky Európskej komisie a neboli voči ním vznesené výhrady. Navrhované opatrenia boli taktiež odkonzultované so zástupcami výrobcov vozidiel na Slovensku, ako aj so Zväzom automobilového priemyslu Slovenskej republiky.
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľujem si vás požiadať o podporu návrhu na skrátené legislatívne konanie a teda aj na podporu tohto návrhu zákona. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 17.9.2020 10:54 - 11:00 hod.

Milan Krajniak Zobrazit prepis
Vážený pán podpredseda, vážené dámy a páni. Nie je tu pán poslanec Kamenický, aspoň sa mi zdá, že ho nevidím, čo ma mrzí, lebo si myslím, že položil tú najpodstatnejšiu otázku v celej rozprave k tomuto zákonu o trinástych dôchodkoch. Pýtal sa ma, či mám v rodine nejakého dôchodcu a či sa mu môžem pozrieť do očí. Tak by som vám chcel povedať, že samozrejme, že mám v rodine veľa dôchodcov, ale teda najmä mojich dvoch rodičov, môjho otca a moju mamu a zhodou okolností moja mama, ktorá celý život pracovala ako stredoškolská profesorka matematiky deskriptívnej geometrie a ...
===== tak by som vám len chcel povedať, že samozrejme, že mám v rodine veľa dôchodcov, ale teda najmä mojich dvoch rodičov, môjho otca a moju mamu a zhodou okolností, moja mama, ktorá celý život pracovala ako stredoškolská profesorka matematiky deskriptívnej geometrie a výpočtovej techniky, pracovala celý život na gymnáziu v Prievidzi, som na ňu veľmi hrdý, pretože vychovala napríklad okrem iného chalana, ktorý skončil tretí na celosvetovej matematickej olympiáde, celý život obetovala tejto profesií a za túto celoživotnú prácu si vyslúžila presne priemerný dôchodok. Presne priemerný dôchodok. A keď sa teda pýtate, že či sa mojej mame viem pozrieť do očí, tak vám odpoviem veľmi jednoducho. Pýtal som sa mojej mami. Mama koľko si dostala minulý rok ako vianočný príspevok, povedala mi, že približne 80 eur. Viete koľko dostane moja mama a tým pádom aj každý dôchodca s priemerným dôchodkom na Slovensku tento rok ako 13 dôchodok? 205 eur, to znamená dva a pol násobne viac ako minulý rok. Takže pán Kamenický mám v rodine dôchodcu, dokonca dvoch, moja mama má priemerný dôchodok, keďže vidím, že už ste prišli a môžem sa jej pozrieť do očí, pretože nikdy nedostala ako dodatočný dôchodok na konci roka viac ako dostane tento rok. A teraz sa ja pýtam vás pán Podmanický, pán Kamenický a vás, pozdravujem aj pána Podmanického. A pýtam sa vás všetkých ctení opoziční kolegovia, či sa vy mojej mame viete pozrieť do očí? Ktorej ste sľubovali 13. dôchodok v roku 2010, prišiel rok 2012 vládli ste sami. Nedostala žiadny 13. dôchodok. Prišiel rok 2013 vládli ste sami, nedostala žiadny 13. dôchodok, prišiel rok 2014 vládli ste sami nedostala žiaden 13. dôchodok. A takto ste vládli až do roku 2020, ani v 2019 roku nedostala, moju mamu ste za tých 8 rokov vašej vlády okradli o viac ako tritisíc euro a spolu s ňou každého dôchodcu s priemerným dôchodkom, že sa nehanbíte. (Potlesk.) Že sa nehanbíte. (Potlesk.) A keď sa bavíme o tom, a vidím, že sa vám to ťažko počúva

Pellegrini, Peter, podpredseda NR SR
Poprosím o klud v rokovacej sále.

Krajniak, Milan, minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Ja vidím, že sa vám to ťažko počúva, ja som vás pozorne tie vaše klamstvá ..

Pellegrini, Peter, podpredseda NR SR
Poprosím o kľud v rokovacej sále, nevykrikujte.

Krajniak, Milan, minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR
vaše klamstvá počúval dva dni. Ja som vás pozorne počúval dva dni a vypočul som si vás páni poslanci, ale keď vám niekto povie po dvoch dňoch pravdu ťažko sa vám to počúva, pretože ste kradli každého dôchodcu s priemerným dôchodkom, na 13. dôchodkoch, ktoré ste sľubovali v 2010 rokoch a nikdy ste ich nezaviedli o viac ako 3 tisíc euro.

Pellegrini, Peter, podpredseda NR SR
Poprosím vás.

Krajniak, Milan, minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Ťažko sa vám to počúva, ťažko sa vám to počúva.

Pellegrini, Peter, podpredseda NR SR
Poprosím vás, aby ste nechali pána ministra v záverečnom slove vystúpiť.

Krajniak, Milan, minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR
A ďalšia vec, ako sa natriasate, veď ste mohli vystupovať, veď ste vystupovali, ja som vás počúval, ja som vás počúval. A ďalšia vec, pán predseda Fico má rad čínske koány Ten sin pink ktorého rád cituje a jeho koán, nie je podstatné, či je mačka čierna, alebo biela, podstatné je, či chytá myši. Či chytá myši, čo tým chcel bývalý šéf Číny povedať? Nie je podstatné, či niečo rozpráva o sociálnom cítení a o 13. dôchodkoch, podstatné, kto ich naozaj urobí a vy ste desať rokov o tom iba kvákali. A my to konečne urobíme. (Potlesk.) Aj keď v obmedzenej miere, ale urobíme. (Potlesk.) A za kontrujem vám ďalším čínskym koánom, ťažko je hľadať čiernu mačku v tmavej miestnosti, najmä ak tam nie je.

Pellegrini, Peter, podpredseda NR SR
Poprosím vás.

Krajniak, Milan, minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Ťažko je hľadať peniaze na 13. dôchodky ak v tom rozpočte ani v sociálnej poisťovni nie sú a to nehovorím ja, to hovoril včera pán Šramko, šéf Rady pre rozpočtovú zodpovednosť, ktorého som nezvolil ja. Ani nikto z kolegov opozície. Ktorého ste vy zvolili, on vás usvedčil zo lži. Ťažko je hľadať čiernu mačku v tmavej miestnosti najmä ak tam nie je. Môžte rozprávať o tušilých peniazoch, ktoré v sociálnej poisťovni neboli. A my napriek tomu sme vyplatili a vyplatíme

Pellegrini, Peter, podpredseda NR SR
Pán minister, len masku, poprosím na nos.

Krajniak, Milan, minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR
307 miliónov eur.

Pellegrini, Peter, podpredseda NR SR
Poprosím, rúšku na nos pán minister.

Krajniak, Milan, minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Ďakujem pekne pán predsedajúci, skončil som. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 17.9.2020 10:54 - 11:00 hod.

Milan Krajniak Zobrazit prepis
Vážený pán podpredseda, vážené dámy a páni. Nie je tu pán poslanec Kamenický, aspoň sa mi zdá, že ho nevidím, čo ma mrzí, lebo si myslím, že položil tú najpodstatnejšiu otázku v celej rozprave k tomuto zákonu o trinástych dôchodkoch. Pýtal sa ma, či mám v rodine nejakého dôchodcu a či sa mu môžem pozrieť do očí. Tak by som vám chcel povedať, že samozrejme, že mám v rodine veľa dôchodcov, ale teda najmä mojich dvoch rodičov, môjho otca a moju mamu a zhodou okolností moja mama, ktorá celý život pracovala ako stredoškolská profesorka matematiky deskriptívnej geometrie a ...
===== tak by som vám len chcel povedať, že samozrejme, že mám v rodine veľa dôchodcov, ale teda najmä mojich dvoch rodičov, môjho otca a moju mamu a zhodou okolností, moja mama, ktorá celý život pracovala ako stredoškolská profesorka matematiky deskriptívnej geometrie a výpočtovej techniky, pracovala celý život na gymnáziu v Prievidzi, som na ňu veľmi hrdý, pretože vychovala napríklad okrem iného chalana, ktorý skončil tretí na celosvetovej matematickej olympiáde, celý život obetovala tejto profesií a za túto celoživotnú prácu si vyslúžila presne priemerný dôchodok. Presne priemerný dôchodok. A keď sa teda pýtate, že či sa mojej mame viem pozrieť do očí, tak vám odpoviem veľmi jednoducho. Pýtal som sa mojej mami. Mama koľko si dostala minulý rok ako vianočný príspevok, povedala mi, že približne 80 eur. Viete koľko dostane moja mama a tým pádom aj každý dôchodca s priemerným dôchodkom na Slovensku tento rok ako 13 dôchodok? 205 eur, to znamená dva a pol násobne viac ako minulý rok. Takže pán Kamenický mám v rodine dôchodcu, dokonca dvoch, moja mama má priemerný dôchodok, keďže vidím, že už ste prišli a môžem sa jej pozrieť do očí, pretože nikdy nedostala ako dodatočný dôchodok na konci roka viac ako dostane tento rok. A teraz sa ja pýtam vás pán Podmanický, pán Kamenický a vás, pozdravujem aj pána Podmanického. A pýtam sa vás všetkých ctení opoziční kolegovia, či sa vy mojej mame viete pozrieť do očí? Ktorej ste sľubovali 13. dôchodok v roku 2010, prišiel rok 2012 vládli ste sami. Nedostala žiadny 13. dôchodok. Prišiel rok 2013 vládli ste sami, nedostala žiadny 13. dôchodok, prišiel rok 2014 vládli ste sami nedostala žiaden 13. dôchodok. A takto ste vládli až do roku 2020, ani v 2019 roku nedostala, moju mamu ste za tých 8 rokov vašej vlády okradli o viac ako tritisíc euro a spolu s ňou každého dôchodcu s priemerným dôchodkom, že sa nehanbíte. (Potlesk.) Že sa nehanbíte. (Potlesk.) A keď sa bavíme o tom, a vidím, že sa vám to ťažko počúva

Pellegrini, Peter, podpredseda NR SR
Poprosím o klud v rokovacej sále.

Krajniak, Milan, minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Ja vidím, že sa vám to ťažko počúva, ja som vás pozorne tie vaše klamstvá ..

Pellegrini, Peter, podpredseda NR SR
Poprosím o kľud v rokovacej sále, nevykrikujte.

Krajniak, Milan, minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR
vaše klamstvá počúval dva dni. Ja som vás pozorne počúval dva dni a vypočul som si vás páni poslanci, ale keď vám niekto povie po dvoch dňoch pravdu ťažko sa vám to počúva, pretože ste kradli každého dôchodcu s priemerným dôchodkom, na 13. dôchodkoch, ktoré ste sľubovali v 2010 rokoch a nikdy ste ich nezaviedli o viac ako 3 tisíc euro.

Pellegrini, Peter, podpredseda NR SR
Poprosím vás.

Krajniak, Milan, minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Ťažko sa vám to počúva, ťažko sa vám to počúva.

Pellegrini, Peter, podpredseda NR SR
Poprosím vás, aby ste nechali pána ministra v záverečnom slove vystúpiť.

Krajniak, Milan, minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR
A ďalšia vec, ako sa natriasate, veď ste mohli vystupovať, veď ste vystupovali, ja som vás počúval, ja som vás počúval. A ďalšia vec, pán predseda Fico má rad čínske koány Ten sin pink ktorého rád cituje a jeho koán, nie je podstatné, či je mačka čierna, alebo biela, podstatné je, či chytá myši. Či chytá myši, čo tým chcel bývalý šéf Číny povedať? Nie je podstatné, či niečo rozpráva o sociálnom cítení a o 13. dôchodkoch, podstatné, kto ich naozaj urobí a vy ste desať rokov o tom iba kvákali. A my to konečne urobíme. (Potlesk.) Aj keď v obmedzenej miere, ale urobíme. (Potlesk.) A za kontrujem vám ďalším čínskym koánom, ťažko je hľadať čiernu mačku v tmavej miestnosti, najmä ak tam nie je.

Pellegrini, Peter, podpredseda NR SR
Poprosím vás.

Krajniak, Milan, minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Ťažko je hľadať peniaze na 13. dôchodky ak v tom rozpočte ani v sociálnej poisťovni nie sú a to nehovorím ja, to hovoril včera pán Šramko, šéf Rady pre rozpočtovú zodpovednosť, ktorého som nezvolil ja. Ani nikto z kolegov opozície. Ktorého ste vy zvolili, on vás usvedčil zo lži. Ťažko je hľadať čiernu mačku v tmavej miestnosti najmä ak tam nie je. Môžte rozprávať o tušilých peniazoch, ktoré v sociálnej poisťovni neboli. A my napriek tomu sme vyplatili a vyplatíme

Pellegrini, Peter, podpredseda NR SR
Pán minister, len masku, poprosím na nos.

Krajniak, Milan, minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR
307 miliónov eur.

Pellegrini, Peter, podpredseda NR SR
Poprosím, rúšku na nos pán minister.

Krajniak, Milan, minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Ďakujem pekne pán predsedajúci, skončil som. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 17.9.2020 9:08 - 9:10 hod.

Milan Krajniak Zobrazit prepis
Vážený pán podpredseda, vážené dámy a páni, ďakujem za slovo. Ja som už včera v rozprave, aj pri skrátenom aj v prvom čítaní, povedal podstatu tohto návrhu, tak snáď len veľmi v krátkosti zhrniem, ide o dve veci. Vzhľadom na to, že už sa školy nezatvárajú celoplošne, ale podľa regionálnej epidemiologickej situácie, vznikla tam disproporcia medzi tým, kto má nárok na pandemickú OČR-ku, keď má deti v škole a keď má deti v škôlke. A toto skrátené legislatívne konanie to zjednocuje. Čiže už nebude možné, tak ako pred letom to bolo tak, že rodič posúdil epidemiologickú situáciu a na základe rozhodnutia povedal, že dám alebo nedám dieťa do škôlky alebo do školy, a keď sa rozhodol, že nedám, mal automaticky nárok na pandemickú OČR-ku. Teraz je to závislé na rozhodnutí riaditeľa školy, v tomto prípade aj riaditeľa škôlky, alebo úradu regionálneho zdravotníctva.
Druhá vec, ktorú meníme, je, že na jar Sociálna poisťovňa, na jar, pred letom Sociálna poisťovňa získavala informácie od okresných úradov o tom, ktoré deti sú v škole alebo v škôlke, a na základe toho posudzovala žiadosti o vyplácanie pandemickej OČR-ky. Teraz sa to mení, aby dostávali informácie, ktoré deti nie sú v škole alebo v škôlke, pretože ich bude menej a preto to spracovávanie žiadostí bude takýmto spôsobom jednoduchšie. Toto sú dve zmeny, ktoré sa týkajú tohto návrhu zákona.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vstup predsedajúceho 16.9.2020 18:25 - 18:39 hod.

Milan Krajniak Zobrazit prepis
Pán podpredseda sa ma pýtal, či nepotrebujem nejaký čaj. Na vysvetlenie, som nachladnutý, ale našťastie testom som prešiel a dostal som pozitívnu správu, že som negatívny. Aj na takéto paradoxy si musíme v dnešnej dobe zvykať.
Vážený pán podpredseda, dámy a páni, v minulom roku bolo na vyplatenie tzv. vianočných príspevkov vyčlenených približne 150 mil. eur. V tomto roku na zákon o 13. dôchodku vláda vyčlenila 307 mil. eur. Je to viac ako zdvojnásobenie objemu finančných prostriedkov toho, čo bolo pred Vianocami alebo na konci roka vyplatené ako mimoriadne dôchodky v histórii Slovenskej republiky. Samozrejme, že by sme boli veľmi radi, aby sme si mohli dovoliť vyplatiť oveľa vyššiu sumu. Znovu platí to isté, čo som povedal v diskusii o predchádzajúcom návrhu zákona. Nechcem obetovať aspoň, tak sa ja na to dívam, žiadnu skupinu obyvateľstva. A snažíme sa tie prostriedky, ktoré sú k dispozícii na lekárnických váhach poskytnúť tým ľuďom, ktorí ich najviac potrebujú.
Za najohrozenejšie skupiny obyvateľstva ja považujem rodiny s malými deťmi, ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím, dôchodcov a tých, ktorí prišli o prácu alebo ju nemajú. Darí sa nám, chvalabohu, urobiť to, že ten vývoj nezamestnanosti sa nám podarilo obrátiť, ale ešte sme nevyhrali, pretože v septembri a v ďalších mesiacoch, samozrejme, prídu do evidencie absolventi stredných škôl. A budeme musieť sa popasovať aj s touto výzvou. Ale som rád, že za tých prvých päť mesiacov sa nám podarilo ochrániť viac ako pol milióna pracovných miest. Budeme v tom pokračovať aj naďalej. A všetky tieto opatrenia v čase tejto krízy musíme robiť takým spôsobom, aby sme nikoho nepoškodili a pokiaľ možno každému pomohli. Možno o trošku menej ako by sme vedeli pomáhať, ak by sme boli v čase ekonomického rastu. Ale až na dvoch poslancov z klubu ĽS NS vidím, že všetci máme rúška. Ťažšie sa s nimi dýcha, ale pomáha to, aby sme sa navzájom chránili. Žijeme v dobe, v ktorej, dúfam, už nikdy nebudeme musieť žiť. Takáto epidémia sa deje raz za sto rokov. Musíme sa snažiť spoločne cez ňu prejsť tak, aby sme nikoho neobetovali, aby sme ňou prešli spoločne.
Práve preto sme pripravili nielen vyplácanie 13. dôchodkov, čo znamená v porovnaní s minulým rokom, že dôchodca s priemerným dôchodkom na rozdiel od minulého roku, keď dostal približne 80 eur, tento rok dostane približne 205 eur, čo je 2,5-násobok. Ale pripravili sme aj ďalšie opatrenia, ktoré som už spomínal, a to je zrušenie doplatkov za lieky, bezplatné MHD a bezplatné prímestské autobusy. Čo sú znovu položky, ktoré v rodinnom rozpočte dôchodcov určite pomôžu.
Verím, že v budúcich rokoch budeme môcť pristúpiť k zvyšovaniu 13. dôchodkov. Ale som rád, že sa aj v tejto ťažkej situácii podarilo nájsť v štátnom rozpočte viac ako dvojnásobok peňazí, ktoré boli určené na výplatu mimoriadnych dôchodkov v minulom roku. Preto by som vás chcel poprosiť o podporu tohto zákona. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 16.9.2020 18:25 - 18:39 hod.

Milan Krajniak Zobrazit prepis
aj zamestnancov stretol od volieb na rôznych rokovaniach. Na väčšine z nich sme debatovali aj o minimálnej mzde. Minimálne desaťkrát na spoločných rokovaniach. A niekoľkokrát osve so zamestnávateľmi, aj s odborármi. Veľakrát sme diskutovali aj o výške minimálnej mzdy. A nech mi je odpustené, nemôžem sa ubrániť dojmu, že stanovisko KOZ možno istým spôsobom ovplyvnilo aj to, že v novembri sa v KOZ chystajú voľby nového prezidenta KOZ. A že dvaja kandidáti, o ktorých vieme, že sa uchádzajú o túto funkciu istým spôsobom sú v stave volebnej kampane, čo je pochopiteľné, ale za to ja nemôžem, že KOZ má v novembri volebný zjazd.
Každopádne som pripravený rokovať s kýmkoľvek, kedykoľvek, o ktorejkoľvek otázke, pretože pevne verím tomu a som o tom hlboko presvedčený, že hľadanie kompromisu a hľadanie nejakého spoločného návrhu, ktorý dokáže zahrnúť čo najširšiu časť spoločnosti je v čase takejto krízy to najlepšie. Už ste to zažili so mnou v parlamente, že som nikdy nemal problém vypočuť si a akceptovať návrh, pozmeňujúci návrh, doplnok od ktoréhokoľvek poslanca bez ohľadu na to či je z opozície alebo koalície. Dokonca bez ohľadu na to, či nejakú pripomienku v legislatívnom procese, v medzirezortnom pripomienkovom konaní, na ekonomickom krízovom štábe alebo priamo na tripartite, či nejakú pripomienku predložil zástupca zamestnancov alebo zástupca zamestnávateľov. V tomto zmysle je mi to úplne jedno, lebo mám pocit, že to nesmieme robiť pre seba a vytĺkať z toho nejaké politické body. To čo by sme mali mať na zreteli je, aby sme nestavali jednu skupinu obyvateľstva proti druhej, aby sme nestavali zamestnancov proti zamestnávateľom, aby sme nestavali mladých ľudí proti penzistom, aby sme nestavali ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím voči nezamestnaným. Každý z týchto skupín obyvateľov si zaslúži čo najväčšiu pomoc štátu. Podľa mňa je našou povinnosťou na lekárnických vážkach vážiť každé euro, aby sme ho spravodlivo v čase tejto krízy použili na pomoc týmto najohrozenejším skupinám ľudí, aby sme im vylepšili tú ťažkú pozíciu, ktorú majú. A myslím si, že to sa nám darí. Nikomu z týchto skupín obyvateľstva sa situácia nezhoršuje. Naopak, možno menej než by sme si mohli dovoliť v čase mimo COVID-u. Ale predsa každej z týchto ohrozených situácií, ohrozených skupín obyvateľstva sa sociálne situácia vylepšuje. A som rád, že napriek takejto veľkej kríze sa nám to darí. A každému v rôznych oblastiach pomáhame.
Pomoc nie je len v tom, že navýšime nejakú, povedal by som, priamu kešovú platbu, ktorá príde na účet. Pomoc je aj v tom, že odbúrame náklady, ktoré tí ľudia majú. A myslím si, že najmä na vidieku ľudia veľmi ocenia, že budú môcť cestovať do okresného mesta, keď budú potrebovať ísť k lekárovi, keď budú potrebovať ísť niečo vybaviť na úrady, keď budú môcť cestovať zadarmo mamičky s deťmi, študenti, dôchodcovia, vozíčkari. Aj tam kde nemajú možnosť ísť vlakom, lebo dobre vieme, že železnica nie je v každom regióne Slovenska, najmä v tých častokrát najviac zabudnutých. Aj na týchto ľudí musíme myslieť. Ani na týchto ľudí sa nesmieme vykašľať. Ja by som milerád v Sociálnej poisťovni našiel stámilióny a stámilióny eur, aby sme navýšili pomoc pre každú skupinu obyvateľstva. Ale nikdy neurobím to, že niekoho obetujem. A keď všetci vieme, že sme museli prispieť zvýšenou mierou na karanténe PN-ky a OČR-ky. Ja sa na tých ľudí nevykašlem iba preto, aby som tu pomoc poslal iba nezamestnaným alebo iba dôchodcom. Každému musíme pomôcť koľko môžeme aspoň o kúsok. Ale práve teraz v tejto ťažkej kríze sa nesmieme vykašľať na nikoho. To táto vláda nikdy neurobí.
Pán poslanec Mazurek, tam ma zaujala vaša téza, že možno tú ekonomickú krízu spôsobilo to, že vláda prehnala tie opatrenia voči korone. Ponúkam vám jeden zaujímavý argument. Ako príklad krajiny, ktorá údajne najliberálnejšie alebo najprogresívnejšie postupovala proti korone v zmysle asi vašich predstáv, bolo udávané Švédsko, ktoré síce sa tvrdilo, že áno, bude musieť zniesť vyššie riziko COVID-u, ale zase to pomôže švédskej ekonomike. Viete, čo je zaujímavé? Podľa posledných výsledkov bol prepad ekonomiky na Slovensku a vo Švédsku presne rovnaký. Akurát Švédi majú oveľa viac mŕtvych ako my. Nemyslím si, že vládne opatrenia voči korone spôsobili nejaké zvláštne ekonomické problémy nad rámec toho, čo sa deje všade okolo nás. Naše ekonomiky sú totiž spojené. My nie sme ostrov uprostred mora. A ako sa ukázalo ani ten švédsky prístup nijako nezaručil, že ekonomika Švédska je na tom lepšie ako naša. Práve naopak. Akurát ešte raz opakujeme, majú viacej mŕtvych ako my.
Pán poslanec Šimko, ktorý tu nie je, ale nevadí, úplne s vami súhlasím. Prečo sa kúpili stíhačky za 2,5 mld. eur? Úplne s vami súhlasím, ale na to sa musíte opýtať vašich kolegov v opozícii. Nehodili by sa nám tie peniaze teraz.
Na záver by som sa chcel vyjadriť k vystúpeniu pána poslanca Tarabu, ktoré sa mi zdalo byť veľmi vecné a zmysluplné. S mnohými vecami z neho súhlasím. Napríklad jeho ekonomická analýza funkčnosti minimálnej mzdy, s tou v zásade na 90 % súhlasím. Chcem len upozorniť na jeden argument, ktorý použil. Áno, slovenská ekonomika z dlhodobého hľadiska unesie približovanie sa minimálnej mzdy na úrovni 60 % priemernej mzdy. Faktom ale je, že aj ešte aj toľko spomínané Nemecko, ktoré v tomto čase predsedá Európskej únii chce zaviesť takú, povedal by som, líniu platnú v celej Európskej únii, že minimálna mzda by mala byť na úrovni 60 % mediánu priemernej mzdy. Viete, koľko je to dnes v prepočte na Slovensko? 607 eur. Ten náš návrh ide vysoko nad tých 60 % mediánu.
Vážené dámy a páni, pozorne som počúval túto debatu, pretože nemyslím si, že vládny politik musí mať vždy patent na rozum. A ja som pripravený vždy si vypočuť aj názory kritické, oponujúce. Som pripravený na ne reagovať. Nevylučujem ani to, že v druhom čítaní, ak tento zákon prejde prvým čítaním, môžme diskutovať, či sa niektoré veci v tomto zákone nedajú vylepšiť. Ale som úprimne presvedčený, že zvýšenie minimálnej mzdy o 43 eur v čase najhoršej krízy od II. svetovej vojny je dobrým počinom, ktorý pomôže tým najmenej zarábajúcim na Slovensku. Ďakujem veľmi pekne. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 16.9.2020 18:07 - 18:34 hod.

Milan Krajniak Zobrazit prepis
Vážený pán podpredseda, vážené dámy poslankyne, vážení páni poslanci, pokúsim sa aspoň v stručnosti zareagovať pokiaľ možno na všetky podnety, pripomienky z tejto debaty. Myslím si, že aj do budúcnosti budeme mať ešte v legislatívnom procese dostatok priestoru si tieto veci vydiskutovať. Chcel by som na úvod povedať také dve zásadné pripomienky. Prvá je tá, že nechcem polemizovať v tejto sále s nikým, pretože myslím si, že na to ľudia nie sú zvedaví, ľudia sú zvedaví na to, aspoň podľa môjho názoru, čo môžu očakávať v tejto situácii, ktorá je veľmi ťažká, hospodárska situácia na celom svete sa síce trošku vylepšila, ale ako bude prebiehať druhá vlna pandémie, o tom asi nikto si netrúfa predpovedať. Ľudí zaujíma podľa môjho názoru, že s čím môžu počítať, ako k tomu vláda bude pristupovať, aké opatrenia máme pripravené a čo to pre nich konkrétne bude znamenať. Aspoň tak sa ja dívam na všetky opatrenia, ktoré doteraz vláda robila a bude robiť. Moja druhá poznámka je, že možno si ľudia všimli, ak náhodou pozerajú túto rozpravu, že všetci vystupujúci, vrátane pána podpredsedu, vrátane kolegovi poslancov, vrátane mňa, máme rúška. Lebo až asi na dvoch kolegov poslancov, ktorí vystupovali, nepočul som, že by zmienili, že sa nachádzame uprostred najhoršej krízy od druhej svetovej vojny. A tá predsa len asi trošku situáciu v celom svete, ale aj na Slovensku ovplyvnila. Chcel by som sa vyjadriť na úvod k takému argumentu, ktorý tu často padal, že stačí dodržiavať platné zákony a všetko by bolo v poriadku. Nuž, ako sa to vezme. Ak by sme v čase COVID krízy dodržiavali platné zákony, aktuálne platné predtým, než prišla COVID kríza, nepredĺžili by sme pomoc v nezamestnanosti, vďaka čomu sme pomohli tisícom a tisícom ľudí, ktorí si v čase COVID-u nemohli nájsť prácu a my sme ju predĺžili opakovane. Každému z tých nezamestnaných, ktorí si nemohli nájsť prácu, sme predĺžili pomoc a na to sme museli zmeniť zákon. Rovnako, ak by sme dodržiavali platný zákon, lebo to bolo také unisono z väčšiny názorov z opozície, ktorú som tu počul, tak by sme nezaviedli pandemickú OČR, ktorou sme pomohli státisícom ľudí, ktorých deti museli zostať doma. A ja si myslím, že je dobré, že sme zmenili tento zákon vzhľadom na pandémiu, a že sme ...
===== to bolo také unisono z väčšiny názorov z opozície, ktorú som tu počul, tak by sme nezaviedli pandémicku OČR, ktorou sme pomohli státisícom ľudí, ktorých deti museli zostať doma a ja si myslím, že je dobre, že sme zmenili tento zákon vzhľadom na pandémiu a že sme vyplatili týmto rodičom viac ako 127 miliónov eur. Myslím si, že bolo veľmi dobré, že sme vzhľadom na pandémiu tento zákon zmenili. Ak by sme trvali v čase pandémie v najväčšej ekonomickej krízy od druhej svetovej vojny na platnosti existujúcich zákonov, potom by sme nepredĺžili rodičovský príspevok a nevyplatili by sme najmä mamičkám, ktoré v čase pandémie nemohli deti do škôlok aby nastúpili do zamestnania, našli si novú prácu a my sme zmenili ten zákon aby sme im pomohli a vyplatili sme im viac ako tritisíc, tri milióny päťstotisíc eur. Ja si myslím, že je to dobré, že sme netrvali na platnosti toho zákona ale že sme ho zlepšili, aby sme ľuďom pomohli. Ak by sme trvali na platnom zákone tak to by malo byť to striktné, čo nás v kríze zachráni tak by sme nezaviedli SĽS dotáciu kde sme tisícom a tisícom ľuďom pomohli, ktorý sa nachádzali v katastrofálnej osobnej ekonomickej a sociálnej situácií a nevyplatili by sme im viac ako desať miliónov eur. Ja si myslím, že je dobré, že sme tento platný zákon zmenili, pretože sme veľa týmto ľuďom pomohli. Myslím si, že je dobré, že sme zmenili platný zákon a umožnili sme poskytovať zdarma zo štátnych hmotných rezerv ochranné pomôcky a ďalšiu pomoc zariadeniam sociálnych služieb vo výške viac ako desať miliónov eur. Išlo to najmä na ochranné pomôcky, čo doteraz nebolo možné a my sme platný zákon zmenili aby sme týmto ľuďom pomohli. Vďaka tomu má Slovensko najnižšiu úmrtnosť v zariadeniach sociálnych služieb z pomedzi všetkých krajín Európskej únie. Myslím si, že bolo dobre, že sme netrvali v čase pandémie, iba striktne na tom, že treba ísť podľa platného zákona, lebo tak je to najlepšie. Ak by sme trvali na platnom zákone nikdy by sme nezavádzalo bez planú MHD a prímestské autobusy pre deti, pre študentov, pre dôchodcov, pre vozíčkarov a ja si myslím, že je dobré, že tento platný zákon meníme, pretože týmto ľuďom potrebujeme pomôcť a my im chceme pomôcť a preto to robíme. Myslím si, že je dobré, že sme netrvali na platnom zákone a rozhodli sme sa pomôcť dôchodcom, deťom do šesť rokov, a ľuďom s ťažkým zdravotným postihnutím. Rozhodli sme sa zmeniť platný zákon a zrušiť doplatky za lieky. Myslím si, že je veľmi dobré, že sme netrvali na striktnom platnosti tohto zákona aj v čase pandémie. Myslím si, že je veľmi dobré, že tento zákon meníme. Myslím, že je rovnako dobré, že sme netrvali na platnosti existujúceho zákona ale zmenili sme zákon tak, že sme viac ako pól milióna zamestnancom a SZČO vyplatili doteraz 559 miliónov eur na takzvanej prvej pomoci, v rôznych kategóriách a tým sme ochránili viac ako pól milióna pracovných miest. A vďaka tomu dámy a páni, vám s potešením môžem oznámiť, že nezamestnanosť prvýkrát od začiatku pandémie za mesiac august klesol. To znamená všetky tie opatrenia, ktoré sme väčšinou spolu urobili, čo ja oceňujem, bez ohľadu na to, či to bola opozícia, alebo koalícia, že tieto opatrenia pomohli a dosahujeme tým najdôležitejší cieľ, aby ľudia mali prácu, aby sa nemuseli obávať, že o zamestnanie prídu. Teraz sa dostávame k druhej téme. Ako vieme zabezpečiť aby ľudia mali na Slovensku čo najvyššie platy. Mimochodom spomínali sme, že minimálna mzda by sa mala odvíjať od priemernej mzdy, tak sa to bežne stanovuje. Viete ako rástla priemerná mzda na Slovensku od roku 2012 do roku 2020? Lebo od nej odvíjame minimálnu mzdu. Najmenej od všetkých okolitých krajín dámy a páni, najmenej so všetkých okolitých krajín, myslím tých členov Európskej únie. A to nie je naša hanba. Za to my naozaj nemôžeme. Ak chcem stanoviť férovú minimálnu mzdu a ja si myslím na rozdiel možno od niektorých kolegov, že minimálnu mzdu treba stanoviť a je správne, ak je minimálna mzda určená, garantovaná štátom, ak je pokiaľ možno čo najvyššia, tak sa môžme popozerať do okolitých krajín, ako stanovujú výšku minimálnej mzdy porovnateľné krajiny okolo nás. V Poľsku je to 55 %, priemernej mzdy, v Česku je to ešte menej. O Maďarsku ani nehovorím a keď tu pán poslanec Richter spomínal, sociálneho demokrata, pána Hubertusa Heila, nemeckého ministra práce a sociálnych vecí, ktorého si vážim, je to rešpektovaný odborník a povedal by som džentlmen starej školy tak neviem či by som si mal brať pán poslanec Richter, v tom čo ste argumentovali príklad práve s Nemecka. Hoci ešte raz pána ministra Heila si veľmi vážim. Aby ste vedeli minimálna mzda v Nemecku je stanovená momentálne na úrovni 37 % priemernej mzdy. My sme ju stanovili na úroveň 50 % eur. Pán poslanec Richter správne povedal, že v Nemecku v najbližších dvoch rokoch zvyšujú minimálnu mzdu o 12 %, 12 % to znamená, dvakrát 6 % zjednodušene povedané. Ale my minimálnu mzdu zvyšujeme o 7,4 %, bolo by dobré, keby sme išli na tú Nemeckú úroveň. Nielen v podiele k priemernej mzdy ale aj v tempe rastu minimálnej mzdy navrhujeme vyšší rast ako Nemecko, na ktoré sa odvolávate pán poslanec Richter. Veľmi ma zaujalo pán poslanec Richter, že ste zaregistrovali náš programový materiál, starostlivý štát. Na ktorý som veľmi hrdý, pretože som jeho hlavným autorom. Samozrejme aj s ďalšími kolegami. Ak vás tak zaujal pán poslanec Richter, to je zaujímavé, že ste z neho prakticky nič za zostávajúce tri roky vašej vlády nezrealizovali, čo ma mrzí, pretože väčšinu z tých návrhov, ktoré v tom materiály, v tom programovom dokumente boli zverejnené sme predložili vo forme poslaneckých návrhov v parlamente. A žiaľ ani jeden nebol akceptovaný. Ako ste správne povedali v tomto materiály sa píše, že Slovensko má na vyššiu minimálnu mzdu akú v tom čase Slovensko mala a ja som o tom presvedčený, že má na vyššiu minimálnu mzdu. Práve preto pri tých rokovaniach s odbormi a so zamestnávateľmi keď ste to tak pomenovali, že pripomenulo vám to Marxa a zase niektorí vaši kolegovia hovorili, že neoliberalizmus 19 storočia to sú podľa mňa extrémy, ktorým sa máme vyhnúť. Práve v takejto krízovej situácií máme hľadať zlatú strednú cestu . Ako pán poslanec Taraba správne povedal, nesmieme stavať jednu skupinu obyvateľstva proti druhej. Nesmieme obetovať jednu skupinu obyvateľstva kvôli tomu, aby sme preferovali inú. V takejto ťažkej krízovej situácií má byť našim hlavným cieľom aby sme sa podržali a aby sme prežili všetci ako spoločnosť a ako štát a pokiaľ možno ja budem vždy preferovať aby to bolo po dohode všetkých zložiek spoločnosti. Všetkých ekonomických segmentov, po dohode zamestnávateľov aj zástupcov zamestnancov, tak aby sme dokázali prejsť touto ekonomickou krízou čo najrýchlejšie. Viacerí z vás povedali a správne povedali, že sme tu mali dve stanoviská, na jednej strane boli zástupcova KOZ, ktorí navrhovali 656, ako minimálnu mzdu. Na druhej strane sme mali zástupcov zamestnávateľov, rovnako aj ekonomických analytikov, predstaviteľov rôznych oficiálnych ekonomických inštitúcii, tých istých ľudí, ktorí tam pracovali za vás vážená opozícia, čiže to neboli stanoviská, ktoré by som si ja alebo kolegovia vo vláde vymysleli, ktorí trvali na zmrazení minimálnej mzdy na úrovni 580 eur. Ale toto pre nás nebolo prijateľné práve kvôli tomu, čo tu viacerí z vás správne pomenovali, že práve v takejto ťažkej situácií štát musí oceniť tých najmenej zarábajúcich, oceniť, to, že to nevzdali, nerezignovali, nie sú doma, ale napriek tomu pracujúc a z tejto hoci minimálne mzdy platia odvody, platia dane, to je niečo čo si zaslúži úctu a preto sme od začiatku presadzovali, že minimálna mzda musí vzrásť. O koľko by mala vzrásť, lebo keby človek, ktorý by nepoznajúc realitu počúval túto rozpravu tak by mal pocit, z toho čo hovoríte, že budúci rok nebude minimálna mzda 580 eur ale minimálna mzda bude 545 eur, lebo počúval som tu, že minimálna mzda klesne o 35 eur. Jak počítam, tak počítam, každý človek, ktorý bude pracovať v budúcom roku za minimálnu mzdu bude mať vyšší príjem o viac ako 30 eur v čistom, to znamená zhruba približne za rok o 380 eur v čistom. A to si myslím, že je suma, ktorá pomôže každému človeku. Určite je to lepšie ako keby bola minimálna mzda zmrazená. Čo nebude chvála bohu. Rovnako platí, že napriek tejto kríze budú alikvotne k minimálnej mzde zvýšené aj príplatky, všetky príplatky aj za nočné, aj za sviatky aj za nedele. Príplatky budú budúci rok zvýšené. Keby niekto neznali situácie počúval túto rozpravu možno by nadobudol dojem, že tak ako sa tu hovorí o znížení minimálnej mzdy na 545 eur sa znižujú aj príplatky, čo samozrejme nie je pravda. Aj príplatky sa zvyšujú k adekvátne k zvýšeniu minimálnej mzdy. A verte mi, nebol to malý tlak na zmrazenie minimálne mzdy. Ale napriek tomu si myslím, že je dobre, že sme sa rozhodli keby sme mali ísť tou zlatou strednou cestou, 656, 580 pokiaľ mi moje počty ešte fungujú tak by sme zvýšili tú minimálnu mzdu na 618 eur. Zvýšili sme ju na 623 eur a som tomu rád. To znamená, sme síce niekde v strede ale na tej strane zamestnancov, nie na strane zamestnávateľov. Tých si zase vážim za to, že boli ochotní o takomto riešení diskutovať napriek tomu, že ich pôvodné stanovisko bolo že požadujú zmrazenie minimálne mzdy. Myslím, že to bol pán poslanec Richter, ktorý spomínal, že bolo z moje strany chybou, že som prerušil sociálny dialóg, len pre vašu informáciu, možno to bolo nedorozumenie. Sociálny dialóg prerušil niekto iný. Ja som sa so zástupcami zamestnávateľov aj zamestnancov stretol od volieb na rôznych rokovaniach. Na väčšine z nich sme debatovali aj o minimálnej mzde, minimálne desaťkrát na spoločných rokovaniach a niekoľkokrát osve so zamestnávateľmi aj s odborármi. Veľakrát sme ...
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 16.9.2020 18:07 - 18:34 hod.

Milan Krajniak Zobrazit prepis
Vážený pán podpredseda, vážené dámy poslankyne, vážení páni poslanci, pokúsim sa aspoň v stručnosti zareagovať pokiaľ možno na všetky podnety, pripomienky z tejto debaty. Myslím si, že aj do budúcnosti budeme mať ešte v legislatívnom procese dostatok priestoru si tieto veci vydiskutovať. Chcel by som na úvod povedať také dve zásadné pripomienky. Prvá je tá, že nechcem polemizovať v tejto sále s nikým, pretože myslím si, že na to ľudia nie sú zvedaví, ľudia sú zvedaví na to, aspoň podľa môjho názoru, čo môžu očakávať v tejto situácii, ktorá je veľmi ťažká, hospodárska situácia na celom svete sa síce trošku vylepšila, ale ako bude prebiehať druhá vlna pandémie, o tom asi nikto si netrúfa predpovedať. Ľudí zaujíma podľa môjho názoru, že s čím môžu počítať, ako k tomu vláda bude pristupovať, aké opatrenia máme pripravené a čo to pre nich konkrétne bude znamenať. Aspoň tak sa ja dívam na všetky opatrenia, ktoré doteraz vláda robila a bude robiť. Moja druhá poznámka je, že možno si ľudia všimli, ak náhodou pozerajú túto rozpravu, že všetci vystupujúci, vrátane pána podpredsedu, vrátane kolegovi poslancov, vrátane mňa, máme rúška. Lebo až asi na dvoch kolegov poslancov, ktorí vystupovali, nepočul som, že by zmienili, že sa nachádzame uprostred najhoršej krízy od druhej svetovej vojny. A tá predsa len asi trošku situáciu v celom svete, ale aj na Slovensku ovplyvnila. Chcel by som sa vyjadriť na úvod k takému argumentu, ktorý tu často padal, že stačí dodržiavať platné zákony a všetko by bolo v poriadku. Nuž, ako sa to vezme. Ak by sme v čase COVID krízy dodržiavali platné zákony, aktuálne platné predtým, než prišla COVID kríza, nepredĺžili by sme pomoc v nezamestnanosti, vďaka čomu sme pomohli tisícom a tisícom ľudí, ktorí si v čase COVID-u nemohli nájsť prácu a my sme ju predĺžili opakovane. Každému z tých nezamestnaných, ktorí si nemohli nájsť prácu, sme predĺžili pomoc a na to sme museli zmeniť zákon. Rovnako, ak by sme dodržiavali platný zákon, lebo to bolo také unisono z väčšiny názorov z opozície, ktorú som tu počul, tak by sme nezaviedli pandemickú OČR, ktorou sme pomohli státisícom ľudí, ktorých deti museli zostať doma. A ja si myslím, že je dobré, že sme zmenili tento zákon vzhľadom na pandémiu, a že sme ...
===== to bolo také unisono z väčšiny názorov z opozície, ktorú som tu počul, tak by sme nezaviedli pandémicku OČR, ktorou sme pomohli státisícom ľudí, ktorých deti museli zostať doma a ja si myslím, že je dobre, že sme zmenili tento zákon vzhľadom na pandémiu a že sme vyplatili týmto rodičom viac ako 127 miliónov eur. Myslím si, že bolo veľmi dobré, že sme vzhľadom na pandémiu tento zákon zmenili. Ak by sme trvali v čase pandémie v najväčšej ekonomickej krízy od druhej svetovej vojny na platnosti existujúcich zákonov, potom by sme nepredĺžili rodičovský príspevok a nevyplatili by sme najmä mamičkám, ktoré v čase pandémie nemohli deti do škôlok aby nastúpili do zamestnania, našli si novú prácu a my sme zmenili ten zákon aby sme im pomohli a vyplatili sme im viac ako tritisíc, tri milióny päťstotisíc eur. Ja si myslím, že je to dobré, že sme netrvali na platnosti toho zákona ale že sme ho zlepšili, aby sme ľuďom pomohli. Ak by sme trvali na platnom zákone tak to by malo byť to striktné, čo nás v kríze zachráni tak by sme nezaviedli SĽS dotáciu kde sme tisícom a tisícom ľuďom pomohli, ktorý sa nachádzali v katastrofálnej osobnej ekonomickej a sociálnej situácií a nevyplatili by sme im viac ako desať miliónov eur. Ja si myslím, že je dobré, že sme tento platný zákon zmenili, pretože sme veľa týmto ľuďom pomohli. Myslím si, že je dobré, že sme zmenili platný zákon a umožnili sme poskytovať zdarma zo štátnych hmotných rezerv ochranné pomôcky a ďalšiu pomoc zariadeniam sociálnych služieb vo výške viac ako desať miliónov eur. Išlo to najmä na ochranné pomôcky, čo doteraz nebolo možné a my sme platný zákon zmenili aby sme týmto ľuďom pomohli. Vďaka tomu má Slovensko najnižšiu úmrtnosť v zariadeniach sociálnych služieb z pomedzi všetkých krajín Európskej únie. Myslím si, že bolo dobre, že sme netrvali v čase pandémie, iba striktne na tom, že treba ísť podľa platného zákona, lebo tak je to najlepšie. Ak by sme trvali na platnom zákone nikdy by sme nezavádzalo bez planú MHD a prímestské autobusy pre deti, pre študentov, pre dôchodcov, pre vozíčkarov a ja si myslím, že je dobré, že tento platný zákon meníme, pretože týmto ľuďom potrebujeme pomôcť a my im chceme pomôcť a preto to robíme. Myslím si, že je dobré, že sme netrvali na platnom zákone a rozhodli sme sa pomôcť dôchodcom, deťom do šesť rokov, a ľuďom s ťažkým zdravotným postihnutím. Rozhodli sme sa zmeniť platný zákon a zrušiť doplatky za lieky. Myslím si, že je veľmi dobré, že sme netrvali na striktnom platnosti tohto zákona aj v čase pandémie. Myslím si, že je veľmi dobré, že tento zákon meníme. Myslím, že je rovnako dobré, že sme netrvali na platnosti existujúceho zákona ale zmenili sme zákon tak, že sme viac ako pól milióna zamestnancom a SZČO vyplatili doteraz 559 miliónov eur na takzvanej prvej pomoci, v rôznych kategóriách a tým sme ochránili viac ako pól milióna pracovných miest. A vďaka tomu dámy a páni, vám s potešením môžem oznámiť, že nezamestnanosť prvýkrát od začiatku pandémie za mesiac august klesol. To znamená všetky tie opatrenia, ktoré sme väčšinou spolu urobili, čo ja oceňujem, bez ohľadu na to, či to bola opozícia, alebo koalícia, že tieto opatrenia pomohli a dosahujeme tým najdôležitejší cieľ, aby ľudia mali prácu, aby sa nemuseli obávať, že o zamestnanie prídu. Teraz sa dostávame k druhej téme. Ako vieme zabezpečiť aby ľudia mali na Slovensku čo najvyššie platy. Mimochodom spomínali sme, že minimálna mzda by sa mala odvíjať od priemernej mzdy, tak sa to bežne stanovuje. Viete ako rástla priemerná mzda na Slovensku od roku 2012 do roku 2020? Lebo od nej odvíjame minimálnu mzdu. Najmenej od všetkých okolitých krajín dámy a páni, najmenej so všetkých okolitých krajín, myslím tých členov Európskej únie. A to nie je naša hanba. Za to my naozaj nemôžeme. Ak chcem stanoviť férovú minimálnu mzdu a ja si myslím na rozdiel možno od niektorých kolegov, že minimálnu mzdu treba stanoviť a je správne, ak je minimálna mzda určená, garantovaná štátom, ak je pokiaľ možno čo najvyššia, tak sa môžme popozerať do okolitých krajín, ako stanovujú výšku minimálnej mzdy porovnateľné krajiny okolo nás. V Poľsku je to 55 %, priemernej mzdy, v Česku je to ešte menej. O Maďarsku ani nehovorím a keď tu pán poslanec Richter spomínal, sociálneho demokrata, pána Hubertusa Heila, nemeckého ministra práce a sociálnych vecí, ktorého si vážim, je to rešpektovaný odborník a povedal by som džentlmen starej školy tak neviem či by som si mal brať pán poslanec Richter, v tom čo ste argumentovali príklad práve s Nemecka. Hoci ešte raz pána ministra Heila si veľmi vážim. Aby ste vedeli minimálna mzda v Nemecku je stanovená momentálne na úrovni 37 % priemernej mzdy. My sme ju stanovili na úroveň 50 % eur. Pán poslanec Richter správne povedal, že v Nemecku v najbližších dvoch rokoch zvyšujú minimálnu mzdu o 12 %, 12 % to znamená, dvakrát 6 % zjednodušene povedané. Ale my minimálnu mzdu zvyšujeme o 7,4 %, bolo by dobré, keby sme išli na tú Nemeckú úroveň. Nielen v podiele k priemernej mzdy ale aj v tempe rastu minimálnej mzdy navrhujeme vyšší rast ako Nemecko, na ktoré sa odvolávate pán poslanec Richter. Veľmi ma zaujalo pán poslanec Richter, že ste zaregistrovali náš programový materiál, starostlivý štát. Na ktorý som veľmi hrdý, pretože som jeho hlavným autorom. Samozrejme aj s ďalšími kolegami. Ak vás tak zaujal pán poslanec Richter, to je zaujímavé, že ste z neho prakticky nič za zostávajúce tri roky vašej vlády nezrealizovali, čo ma mrzí, pretože väčšinu z tých návrhov, ktoré v tom materiály, v tom programovom dokumente boli zverejnené sme predložili vo forme poslaneckých návrhov v parlamente. A žiaľ ani jeden nebol akceptovaný. Ako ste správne povedali v tomto materiály sa píše, že Slovensko má na vyššiu minimálnu mzdu akú v tom čase Slovensko mala a ja som o tom presvedčený, že má na vyššiu minimálnu mzdu. Práve preto pri tých rokovaniach s odbormi a so zamestnávateľmi keď ste to tak pomenovali, že pripomenulo vám to Marxa a zase niektorí vaši kolegovia hovorili, že neoliberalizmus 19 storočia to sú podľa mňa extrémy, ktorým sa máme vyhnúť. Práve v takejto krízovej situácií máme hľadať zlatú strednú cestu . Ako pán poslanec Taraba správne povedal, nesmieme stavať jednu skupinu obyvateľstva proti druhej. Nesmieme obetovať jednu skupinu obyvateľstva kvôli tomu, aby sme preferovali inú. V takejto ťažkej krízovej situácií má byť našim hlavným cieľom aby sme sa podržali a aby sme prežili všetci ako spoločnosť a ako štát a pokiaľ možno ja budem vždy preferovať aby to bolo po dohode všetkých zložiek spoločnosti. Všetkých ekonomických segmentov, po dohode zamestnávateľov aj zástupcov zamestnancov, tak aby sme dokázali prejsť touto ekonomickou krízou čo najrýchlejšie. Viacerí z vás povedali a správne povedali, že sme tu mali dve stanoviská, na jednej strane boli zástupcova KOZ, ktorí navrhovali 656, ako minimálnu mzdu. Na druhej strane sme mali zástupcov zamestnávateľov, rovnako aj ekonomických analytikov, predstaviteľov rôznych oficiálnych ekonomických inštitúcii, tých istých ľudí, ktorí tam pracovali za vás vážená opozícia, čiže to neboli stanoviská, ktoré by som si ja alebo kolegovia vo vláde vymysleli, ktorí trvali na zmrazení minimálnej mzdy na úrovni 580 eur. Ale toto pre nás nebolo prijateľné práve kvôli tomu, čo tu viacerí z vás správne pomenovali, že práve v takejto ťažkej situácií štát musí oceniť tých najmenej zarábajúcich, oceniť, to, že to nevzdali, nerezignovali, nie sú doma, ale napriek tomu pracujúc a z tejto hoci minimálne mzdy platia odvody, platia dane, to je niečo čo si zaslúži úctu a preto sme od začiatku presadzovali, že minimálna mzda musí vzrásť. O koľko by mala vzrásť, lebo keby človek, ktorý by nepoznajúc realitu počúval túto rozpravu tak by mal pocit, z toho čo hovoríte, že budúci rok nebude minimálna mzda 580 eur ale minimálna mzda bude 545 eur, lebo počúval som tu, že minimálna mzda klesne o 35 eur. Jak počítam, tak počítam, každý človek, ktorý bude pracovať v budúcom roku za minimálnu mzdu bude mať vyšší príjem o viac ako 30 eur v čistom, to znamená zhruba približne za rok o 380 eur v čistom. A to si myslím, že je suma, ktorá pomôže každému človeku. Určite je to lepšie ako keby bola minimálna mzda zmrazená. Čo nebude chvála bohu. Rovnako platí, že napriek tejto kríze budú alikvotne k minimálnej mzde zvýšené aj príplatky, všetky príplatky aj za nočné, aj za sviatky aj za nedele. Príplatky budú budúci rok zvýšené. Keby niekto neznali situácie počúval túto rozpravu možno by nadobudol dojem, že tak ako sa tu hovorí o znížení minimálnej mzdy na 545 eur sa znižujú aj príplatky, čo samozrejme nie je pravda. Aj príplatky sa zvyšujú k adekvátne k zvýšeniu minimálnej mzdy. A verte mi, nebol to malý tlak na zmrazenie minimálne mzdy. Ale napriek tomu si myslím, že je dobre, že sme sa rozhodli keby sme mali ísť tou zlatou strednou cestou, 656, 580 pokiaľ mi moje počty ešte fungujú tak by sme zvýšili tú minimálnu mzdu na 618 eur. Zvýšili sme ju na 623 eur a som tomu rád. To znamená, sme síce niekde v strede ale na tej strane zamestnancov, nie na strane zamestnávateľov. Tých si zase vážim za to, že boli ochotní o takomto riešení diskutovať napriek tomu, že ich pôvodné stanovisko bolo že požadujú zmrazenie minimálne mzdy. Myslím, že to bol pán poslanec Richter, ktorý spomínal, že bolo z moje strany chybou, že som prerušil sociálny dialóg, len pre vašu informáciu, možno to bolo nedorozumenie. Sociálny dialóg prerušil niekto iný. Ja som sa so zástupcami zamestnávateľov aj zamestnancov stretol od volieb na rôznych rokovaniach. Na väčšine z nich sme debatovali aj o minimálnej mzde, minimálne desaťkrát na spoločných rokovaniach a niekoľkokrát osve so zamestnávateľmi aj s odborármi. Veľakrát sme ...
Skryt prepis