Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

13.5.2020 o 15:40 hod.

Ing.

Miroslav Žiak

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.5.2020 15:40 - 15:41 hod.

Miroslav Žiak Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pán poslanec Mazurek, berte to úplne ako taký vecný príspevok z mojej strany. Mňa udivuje, ako vy dokážete rozprávať bohorovne, s krásnou intonáciou. A veľmi som nad tým rozmýšľal, že kde sa to vo vás berie, že ako k tomu prichádzate. A nakoniec sa mi podarilo nájsť v jednom odbornom článku v odbornom časopise, samozrejme, nebol to Zem a Vek, tzv. Dunning-Krugerov efekt. A ja vám to prečítam, aby to bolo exaktné: "Je to typ poznávacej chyby, na základe ktorej menej kvalifikované osoby či osoby s nízkymi schopnosťami a kompetenciami v danej oblasti výrazne nadhodnocujú svoje schopnosti a výkon v porovnaní s ostatnými. Takíto jedinci majú väčšie ťažkosti rozpoznať svoje reálne schopnosti, čo je spôsobené hlavne nedostatkom ich metakognitívnych schopností. Naopak, kvalifikovaní ľudia podhodnocujú svoje schopnosti a preceňujú silu ostatných."
A vlastne dostávame sa k tomu jadru, že vy ste odborník na všetko. Vy sa postavíte tu, poviete nám o transgender, poviete nám o ekonomike, poviete nám, ako sa my hádame tu v pléne, ale pritom vy ste len nekompetentný. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie 12.5.2020 15:30 - 15:34 hod.

Miroslav Žiak Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené dámy, vážení páni, všetci dobre vieme, aká je momentálne situácia nielen vo svete, ale aj na Slovensku v súvislosti, samozrejme, s koronavírusom. Jej následky nás nútia hľadať východiská, ktoré budú mať minimálny dopad na fungovanie štátu a života občanov. V skrátenej forme by som vám chcel, tak ako aj toto skrátené legislatívne konanie, by som vám chcel v reči vytýčiť výhody v rámci poskytovania zvýhodnených úverov, ktoré majú občanom uľahčiť žitie na Slovensku. Ak chceme udržať zamestnanosť, ktorú garantujú najmä firmy, potrebujeme im doručiť jasný odkaz, ktorý prichádza v jasnej podobe. Prítok likvidity pre podniky je v tomto čase nesmierne dôležitý, aby si firmy dokázali zaplatiť nevyhnutné náklady spojené s podnikateľskou činnosťou. Ak sa tak nestane, budú musieť nastať v každej firme radikálne kroky smerujúce k sponíženiu nákladových položiek, čo s vysokou pravdepodobnosťou budú osobné náklady, teda pracovná sila.
Ďalej, ak by štát v súčasnej situácii nepomohol bankám ručiť za úver, je vysoko pravdepodobné, že banky by podnikateľom nepožičali, resp. by požičali, ale za vysokú cenu. Nieže by banky nechceli požičiavať, ale je prirodzené, že by sa obávali, či požičané peniaze niekedy dostanú naspäť. Položte si otázku, urobil by niekto z vás taký obchod, za ktorý by nedostal zaplatené? Predpokladám, že určite nie. To by podľa môjho názoru hraničilo s filantropiou a nie s podnikaním.
Ďalšiu výhodu v antikoronaúveroch vidím aj v tom, že ak podnikatelia neboli oprávnení získať prvú pomoc, ktorú poskytovalo ministerstvo práce Slovenskej republiky a rodiny, mohli by využiť zvýhodnený úver na preklenutie nedostatku financií. Taktiež je potrebné tieto úvery vnímať aj ako návratné pôžičky za veľmi výhodných podmienok. Aká bude pomoc od strany štátu? Pomoc sa vie poskytnúť v dvoch formách, a to portfóliová a záruková za úver poskytnutý finančným sprostredkovateľom. V preklade záruka by mala viesť k novým nanajvýš štvorročným preklenovacím úverom vrátane dvanásťmesačného odkladu splátok, istiny aj úroku až do výšky takmer 1,2 milióna na jeden úver. Ako bonifikáciu úroku, to je úhrada časti alebo celej sumy úroku z úveru poskytnutého finančným sprostredkovateľom a 4-percentná bonifikácia, ak sa, samozrejme, zaručí zamestnávateľ, že udrží zamestnanosť.
Podporné podniky budú môcť úverové zdroje použiť na svoje investičné a prevádzkové náklady v záujme udržania zamestnanosti. Finančné prostriedky na tento program sa budú čerpať z európskych štrukturálnych a investičných fondov, konkrétne z operačného programu Integrovaná infraštruktúra zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Nárok na tento úver by mali malé a stredné podniky, ktoré sú zriadené a podnikajú na území Slovenskej republiky, vrátane aj Bratislavského kraja, nespĺňať definíciu pre podnik v ťažkostiach v prípade, že sú staršie než tri roky, nepôsobia v oblasti rybolovu a akvakultúry alebo prvovýroby v poľnohospodárskych výrobkoch. Úver v maximálnej výške 1 118-tisíc eur možno použiť na investičné účely, obstaranie strojov, technológií a podobne a na prevádzkové účely, čiže udržanie najmä pracovných miest. Úver nie je možné využiť na účely, ktoré sa realizovali ešte pred podaním žiadosti o úver, ani na refinancovanie či konsolidáciu existujúcich úverov. Maximálna splatnosť úveru je 3 až 4 roky vrátane odkladu splátok. Pritom splátky istiny a úveru je pritom možné odložiť až do 12 mesiacov do prvého čerpania úveru.
Dámy a páni, v závere by som veľmi rád vyslovil podporu tomuto vládnemu návrhu, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.4.2020 16:48 - 16:49 hod.

Miroslav Žiak Zobrazit prepis
Pán poslanec Tomáš, nepredpokladali sme, že prídete s nejakým konštruktívnym riešením. Nesklamali ste, prišli ste, jak sa hovorí, nabrýzgali ste, odišli ste a hovoríte, že hanbíte sa za vašich nominantov Jankovská a spol., teda tým pádom sa zrejme hanbíte aj za vašu vlastnú vládu bývalú, keďže 12 rokov ste tu vy vládli.
Nezabudli ste, samozrejme, opomenúť Hlavný banský úrad. Keďže som ja z Hornej Nitry a tento úrad sa priamo dotýka Hornej Nitry, keďže je tam ťažba a máme tam aj banský úrad, ktorý sídli v sídle Hornonitrianskych baní, teda v priamom rozpore záujmov. A bol tam váš nominant, ktorý kryl ťažké, by som povedal, prehrešky. Boli tam závaly, boli tam vyšetrovania a tento váš nominant to kryl. Preto nielen na Hlavný banský úrad je potrebné, aby prišiel krízový manažér.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 28.4.2020 15:26 - 15:30 hod.

Miroslav Žiak Zobrazit prepis
Vážený pán podpredseda, vážené dámy a páni, prihlásil som sa v diskusii k programovému vyhláseniu vlády, pretože cítim určitú potrebu sa vyjadriť.
Predložený návrh vládneho programu vznikol po vzájomných rozhovoroch a konzultáciách. Som veľmi rád, že aj keď východiská koaličných strán sa môžu ideovo a filozoficky líšiť, tak aj napriek tomu programové vyhlásenie vzniklo po vzájomnej dohode.
Dôvodom, prečo sme sa spoločne ocitli vo vládnej koalícii, mnohí už určite poznáte. Pre tých, ktorí však pochybujú o odpovedi, tak vám ju rád odpoviem. Je to preto, že ľudia chceli zmenu. Výsledok volieb nám všetkým dokázal, že ľuďom nie je jedno, ako sa bude ďalej uberať budúcnosť našej krajiny. Občania Slovenskej republiky nám prejavili dôveru a my im, samozrejme, za to ďakujeme.
Dámy a páni, sľúbili sme činy a týmto programovým vyhlásením vlády ešte len začítame. Ale cítim, že je to na tej správnej ceste. Áno, parlament je miestom a má byť miestom pre diskusiu. Mnohokrát aj pre búrlivú diskusiu. Ale chcem zdôrazniť, že na toto miesto nepatrí nedôstojné správanie, ako sme mohli vidieť minulý pondelok zo strany poslancov za stranu SMER, keď sa pri predstavovaní programového vyhlásenia vlády postavili a odišli z rokovacej sály.
Dámy a páni, tento program má mnohé riešenia, ktoré nám vedia v budúcnosti pomôcť k tomu, aby sa nám tu spoločne lepšie žilo. Jednou z oblastí, ktorá je pre rozvoj Slovenska dôležitá, je vytvoriť a posilniť podmienky pre podnikateľské prostredie. Medzi jedny z ústredných dôvodov nízkych platov občanov na Slovensku môžme označiť nízku produktivitu ekonomiky ako takej. Produktivita práce meraná pridanou hodnotou je na Slovensku pod priemerom západných krajín a dosluhuje približne 55 % priemen..., priemernej úrovne Európskej únie. Ak sa ako Slovensko chceme v platoch vyrovnať západnej Európe, nezostáva nám nič iné, iba zvýšiť potenciál pridanej hodnoty. Pokiaľ majú slovenské platy aj ďalej dobiehať tie západné, je zlep..., je nutné zlepšiť potenciál pre tvorbu pridanej hodnoty. Prevaha nízkoproduktívnych firiem znamená ich silný vplyv na cenu práce v ekonomike. Ich priestor na zvyšovanie odmien za prácu je značne obmedzený a celková výška mzdových nákladov zostáva na nízkej úrovni. Tieto nízkoproduktívne firmy pritom vytvárajú len zhruba 30 % celkovej pridanej hodnoty medzi sledovanými firmami, no zamestnávajú až takmer dve tretiny všetkých zamestnancov.
Tak ako je uvedené v programovom vyhlásení vlády, čo potvrdzujú aj reálne dáta o produktivite a konkurencieschopnosti slovenských firiem, je pozitívne, že vláda Slovenskej republiky orientuje pozornosť na zvyšovanie konkurencieschopnosti slovenských firiem vytvárajúcich nízku pridanú hodnotu. Keďže deklarované firmy tvoria na jednej strane nízku pridanú hodnotu, v porovnaní so zahraničnými firmami pôsobiacimi na Slovensku, avšak na druhej strane majú vysoký vplyv na celkovú zamestnanosť.
Dámy a páni, vážení členovia vlády, dovoľte mi uzavrieť moje vystúpenie a vysloviť plnú podporu predloženému vládnemu programu, za ktorý budem, samozrejme, hlasovať ako vyslovenie dôvery vláde Slovenskej republiky. Som presvedčený, že toto programové vyhlásenie je vyhlásením ambicióznym a plným odbornosti vo všetkých oblastiach, ktoré ponúka nová koalícia na nasledujúce štyri roky. Verím, že tento program zabezpečí krajinu, Slovensko, v ktorej budeme radi pracovať, podnikať a žiť.
Ďakujem veľmi pekne. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.4.2020 15:21 - 15:22 hod.

Miroslav Žiak
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja chcem len potvrdiť ako poslanec vyššieho územného cenku, celku v Trenčíne slová pána predsedu Bašku, že to na tom kraji je veľmi transparentne, a odkedy som nastúpil, nepociťujem nejaké pnutie. Je tam fakt konštruktívna debata, konštruktívny dialóg, teda chcem aj z tohto miesta pochváliť takéto vedenie kraja.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.4.2020 11:17 - 11:18 hod.

Miroslav Žiak Zobrazit prepis
Pán Mazurek, vy máte problém, že v nejakej obci volilo 90 % ľudí jednu stranu. Viete vôbec, že čo je to demokracia? Vy spomínate, že to je nedemokratické. Demokracia je názor ľudu.
A ja rozumiem, že vy máte problém akceptovať demokraciu, veď váš predseda sa zúčastňoval, resp. organizoval fakľový pochod. My všetci vieme, čo to je fakľový pochod, vy asi určite tiež, lebo inak by ste nereprezentoval takúto stranu. Taktiež vaši členovia majú vytetované hákové kríže na hrudi. Alebo po novom teraz máte najnovší prírastok do vašej skupiny ľudí, ktorí reprezentujú tradičnú rodinu skupinovým, vyhľadávaním skupinového sexu... (Smiech v sále.)
A, áno, síce nie je žiadne video, ako vy hádžete tie dlažobné kocky, ako povedal pán Benčík, ale vykrikovať po žene, ktorá je s deťmi, je teda veľmi prízemné. A ak to vy ste zrobil ako chlap, tak by ste sa mal fakt veruže hanbiť.
Pán poslanec Mazurek, vy máte najmenšie právo kohokoľvek kritizovať, aleže kohokoľvek znevažovať či zosmiešňovať. Mali ste štyri roky možnosť ukázať vaše schopnosti na župe v Banskej Bystrici a jediné, čo ste ukázali, bolo, že ste si postavili posilovňu na úrade. A preto, preto na záver veľa zdaru, jejdawau.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.4.2020 11:16 - 11:18 hod.

Miroslav Žiak Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja veľmi rád by som potvrdil slová pána poslanca Karahutu, pretože pri súčasnej prebytočnej, prebytočnej produkcii potravín sa rútime do určitého záhubia. Obrovská nadprodukcia a plytvanie potravinami je v súčasnosti jedným z hlavných problémov, ktoré, ktorými sa musíme zaoberať. Pretože kapacita našej planéty pre produkciu potravín je približne na 10 miliárd ľudí a k tejto kapacite sa veľmi neúprosne blížime. Ak chceme udržať tieto naše kapacity na podporu produkcie potravín, musíme inovovať. Musíme inovovať, či je to modernými technológiami, ako Agriculture 4.0, teda poľnohospodárstvo štvrtej úrovne, ktorá reálne kopíruje Industrial 4.0, teda priemyselnosť štvrtej úrovne. Je to zefektívnenie priemyselnej produkcie počítačovou technológiou, šetrením zdrojov či šetrením transportu potravín. Nie je správne, že potraviny, ktoré cestujú tisíce kilometrov či z Holandska alebo zo Španielska, sú stále lacnejšie, ako tie, ktoré dopestujeme na Slovensku a preto vítam aj programové vyhlásenie vlády v oblasti potravinárstva a má moju plnú podporu. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 7.4.2020 15:55 - 15:56 hod.

Miroslav Žiak Zobrazit prepis
Ďakujem za vecné zhrnutie problematiky, pán poslanec Karahuta. Musím potvrdiť, že obchody trpia. Síce ľudia stále nakupujú, ale nakupujú hlavne základné potraviny, na ktorých obchody nemajú takú veľkú maržu, aby dokázali poriadne zaplatiť svojich zamestnancov a ľudí v obchodoch. Tie potraviny, na ktorých je tá vyššia marža, spadajú do tej sféry takého toho luxusu, ktorý si v súčasnej neistote ľudia nedokážu dovoliť.
Preto teda nie je aktuálne namieste tieto obchody, ale hlavne našich výrobcov opätovne zaťažiť ďalším finančným bremenom. To všetko môže spôsobiť prepúšťanie a krach obchodov či výrobcov na Slovensku, a myslím si, že to nikto z nás nechce. Niekoľkokrát tu boli ešte spomenuté dioxíny z PET fliaš, ja len kolegom sa pokúsim v rýchlosti vysvetliť, čo je to PET. PET znamená polyetyléntereftalát. Keby ste možno rozprávali o ftalátoch, ktoré by sa mohli uvoľniť do tejto vody, aby to bolo ako-tak na mieste. No však tieto sa uvoľňujú, až keď do tejto fľaše, polyetylénovej fľaše nalejete alkohol a zahrejete na vysokú teplotu. Stačilo by pár malých vyhľadávačov na Googli z odborných článkov a túto informáciu sa dozviete.
Páni poslanci... (Ruch v sále a reakcia z pléna.) To je reakcia na vás.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 7.4.2020 14:46 - 14:47 hod.

Miroslav Žiak Zobrazit prepis
Pán Kuffa, je také slovenské porekadlo, že dvakrát meraj a raz rež, a vy ste poslancom Národnej rady, vy tu nemôžte šíriť takéto poplašné správy, že z PET fliaš sa uvoľňujú dioxíny do vody, to je poplašná správa. Vy si uvedomte, veď vy máte zodpovednosť za túto krajinu a vy, pokým budete šíriť takéto nezmysly, tak vytvoríte všeobecnú paniku.
Prosím vás, skráťte tie vaše, ako povedal kolega Patrick Linhart, odborníctvo na všetko, prejavy, lebo spôsobujete len chaos. A o vašej odbornosti v oblasti potravín tu asi pochybujeme viacerí.
Paťo, na teba zareagujem, ťažká chémia je peroxid vodíka podľa teba, to nie je pravda, sklenené fľaše sa ani neumývajú... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Pellegrini, Peter, podpredseda NR SR
Nemôžte reagovať na faktickú poznámku iného kolegu, len na rečníka.

Žiak, Miroslav, poslanec NR SR
Rozumiem.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 2.4.2020 19:06 - 19:06 hod.

Miroslav Žiak
Pán poslanec Fico, tvrdíte, že sloboda prišla z východu. Áno, ona prišla, ale len na krátky čas. Na krátky čas. A o ďalších dvadsať rokov tie isté vojská, ktoré nás oslobodili, nás prišli okupovať. Môžme otvorene povedať, že nás tu zotročili.
Pán poslanec Fico, tiež ste povedal, že ťažko spávate. Ja sa vám nečudujem. To, čo ste porobili ako premiér, úspešný premiér desať rôčkov tejto krajiny, sa nečudujem, že ťažko správate.
Ďakujem.
Skryt prepis