Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

12.11.2021 o 14:31 hod.

Mgr.

Stanislav Mizík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Uvádzajúci uvádza bod 30.11.2021 15:06 - 15:12 hod.

Stanislav Mizík Zobrazit prepis
Vážené kolegyne a kolegovia, ako som už uviedol, cieľom legislatívneho návrhu je ochrániť ústavné právo občanov Slovenskej republiky na slobodný vstup na územie Slovenskej republiky.
Medzi základné ľudské práva a slobody Ústava Slovenskej republiky zaraďuje aj právo občanov Slovenskej republiky na slobodný vstup na územie Slovenskej republiky. Toto právo je garantované v článku 23 odsek 4 Ústavy Slovenskej republiky. Napriek tomu sa však v praxi vyskytujú, najmä v súčasnej situácii, stavy, keď je toto právo občanov odopierané, a to s poukazom na opatrenia v súvislosti s ochorením COVID-19. Hoci žiaden, žiaden, naozaj žiaden v súčasnosti platný a účinný zákon neoprávňuje príslušníkov policajného zboru ani iné osoby požadovať ako podmienku vstupu na územie Slovenskej republiky akýkoľvek doklad súvisiaci s týmto ochorením, množia sa prípady, keď na štátnych hraniciach Slovenskej republiky príslušníci policajného zboru požadovali od občanov potvrdenie o negatívnom výsledku testu na ochorenie COVID-19. Zažil som to aj na vlastné oči na hraničnom priechode s Maďarskom pred určitým časom.
Tým sa z občanov, ktorí sa týmto potvrdením nevedeli preukázať, následne protiprávne a dokonca protiústavne odopreli vstup na územie Slovenskej republiky. V budúcnosti navyše nie je vylúčené, že rovnako protiprávne budú od občanov požadovať aj potvrdenie o absolvovaní očkovania proti ochoreniu COVID-19 a týmto spôsobom tak budú diskriminovať neočkovaných občanov a vynucovať si ich zaočkovanie.
Uvedené závažné a mimoriadne nebezpečné porušovanie Ústavy Slovenskej republiky je síce možné riešiť súdnou cestou vo forme ústavnej sťažnosti podanej na Ústavný súd Slovenskej republiky, no ale vieme, ako to na súdoch chodí. Čiže vzhľadom na zdĺhavosť tohto súdneho konania, predovšetkým vzhľadom na závažnosť tohto činu zastávame názor, že musí byť riešené a postihované aj v trestnoprávnej rovine, lebo len v súdnej rovine to je trošku zdĺhavé a povedal by som aj neefektívne. Zároveň platí, že na postihovanie takéhoto protiprávneho konania nestačí existujúca právna úprava trestného zákona, nakoľko v prípade už existujúceho trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa sa vyžaduje poukazovanie úmyslu, ešte raz podotýkam, požadovanie úmyslu spôsobiť inému škodu alebo zadovážiť sebe alebo inému neoprávnený prospech, čo je v praxi veľmi, preveľmi zložité. Navyše pri tomto protiprávnom konaní nie je dôležité, aby bol úmysel páchateľa, ale postačuje samotné páchanie tohto činu.
Sme presvedčení, že v čase všeobecného stupňovania a porušovania Ústavy Slovenskej republiky a zákonnosti na Slovensku, najmä v súvislosti pod zámienkou ochorenia COVID-19, je mimoriadne dôležité brániť všetky ústavné práva občanov Slovenskej republiky, osobitne práva občanov na slobodný vstup na územie Slovenskej republiky, a to aj trestnoprávnou cestou, tak ako navrhujeme v našej novele Trestného zákona.
Čo vlastne tento nový návrh zákona zavádza? No zavádza sa nový trestný čin - odopretie vstupu na územie Slovenskej republiky, ktorého sa dopustí každý, kto občanovi Slovenskej republiky, ktorý sa preukáže občianskym preukazom, bráni vo vstupe na územie Slovenskej republiky. Prísnejšou trestnou sadzbou budú potrestaní tí páchatelia tohto trestného činu, ktorí tento trestný čin spáchajú závažnejším spôsobom konania z osobitného motívu alebo ako verejní činitelia. Navrhuje sa účinnosť zákona 15. dňom po jeho vyhlásení v Zbierke zákonov.
Aby som ešte objasnil jednu vec, tento návrh je prevencia. Prečo? Na jednoduchých príkladoch to vysvetlím.
V Slovenskej republike sa od vzniku covidového šialenstva stali mnohé veci, jedno z toho bolo, že mali občania problémy pri vstupe do republiky a vysvetlím to na takýchto jednoduchých príkladoch, ako to začalo a všetko sa zmenilo. Čiže aj toto môže byť skôr reálnou skutočnosťou. Tak najprv sa tvrdilo, že testovanie bude dobrovoľné. Lož. Najprv tvrdili, že vakcína je sloboda. Lož. Potom, myslím, že minister Naď tvrdil, že COVID-pasy sú konšpirácia a že sa, že nikdy nič také nebude. Opäť lož! Potom, že vakcína znamená koniec pandémie. Opäť lož! Potom, že očkovanie bude jednoznačne dobrovoľné. A už sa podľa nových vyjadrení pani Kolíkovej ukazuje, že to bude opäť lož a opäť lož! Alebo iný príklad: najprv, že sú to len rúška, sú to len respirátory, sú to len dve dávky, je to len tretia posilňovacia. No jednoducho dosť tomu!
Ďakujem za slovo.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 30.11.2021 15:03 - 15:04 hod.

Stanislav Mizík Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, predkladajú do Národnej rady Slovenskej republiky poslanci Národnej rady Slovenskej republiky za politickú stranu Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko, a to Marian Kotleba, Rastislav Schlosár, Marek Kotleba a Stanislav Mizík.
Cieľom legislatívneho návrhu je ochrániť ústavné právo občanov Slovenskej republiky na slobodný vstup na územie Slovenskej republiky.
Bližšie o tom v rozprave, do ktorej sa hlásim ako prvý.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 30.11.2021 14:52 - 14:52 hod.

Stanislav Mizík Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Áno. Mnoho štátov to nemá, takéto usnadonenie. Neboli až takí ponížení a nepýtali si: "bi nás, pane, ešte viac nám daj".
Ale zaujímavosťou je, že jednu vec, takú veľmi dôležitú sme ale zabudli dať do našej ústavy a to je ochrana pôdy, ktorú majú ďalšie štáty zakotvenú, že pôda je národné bohatstvo a nemôže sa predávať. Čiže jedno ustanovenie takéto ponížené máme, ale toto, čo si máme chrániť, našu zem, toto tam nemáme! A toto majú zas iné štáty Európskej únie.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 30.11.2021 14:44 - 14:50 hod.

Stanislav Mizík Zobrazit prepis
Vážené kolegyne a kolegovia, je Slovenská republika zvrchovaný demokratický a právny štát? No uvažujme. Je Slovenská republika demokratický a právny štát? Ešte raz uvažujme. Tak je to totiž uvedené v prvom článku, v prvom odseku a v prvej vete ústavy. Pýtam sa. Je to naozaj tak? Pýtam sa ešte raz. Je to naozaj tak? Naozaj, naozaj tak? Pretože čl. VII ods. 2 popiera aj zvrchovanosť, aj demokraciu, aj právny štát. Popiera všetky tieto tri základne postuláty uvedené v prvom článku, v prvom odseku a v prvej vete! Vysvetlenie je naozaj div divúci veľmi a veľmi jednoduché.
Po prvé. Aká je to zvrchovanosť, keď právo EÚ, dokonca v našej ústave to je určené, je nadradené pred slovenskými zákonmi? Aká je to zvrchovanosť?! Aká je to demokracia, keď predpisy Európskej únie, ak sú vydané formou nariadenia, majú automatickú platnosť na území Slovenskej republiky? No aká je to demokracia?! Pre občanov Slovenskej republiky aká je to demokracia?! To kto, kedy a kde na Slovensku demokraticky rozhodol?! Demokraticky rozhodol hlasovaním v parlamente či v referende alebo ináč o takýchto veciach? Hovorím vám, že nik. Je to automatická platnosť nariadenia. A týchto paškvilov, ktoré nám tu vsúva Európska únia a Európska komisia a Európsky parlament.
Aký je to, po tretie, aký je to právny štát, keď tu rozhoduje cudzie právo?! A dokonca v prípade nerešpektovania cudzieho práva nám hrozia paušálne pokuty 886 000 eur a úžernícke, dovolím si povedať pravým menom, výpalné za každý deň omeškania zaradenie EÚ predpisov do nášho prostredia.
Zaujímavosťou je ale, že toto nebolo medzi podmienkami prijatia do Európskej únie. Toto nebolo potrebné tam dávať. Niekto urobil dôležitú nadprácu. Bolo povedané, tak by som to nazval, bol pápežskejší ako sám pápež a bol lepší cisár ako cisár Nero, Caligula, alebo aj Augustus. Asi mu veľmi záležalo, aby sme boli de facto aj de iure závislí na niekom inom a nie sami na sebe! Vieme, kto to bol.
Samozrejme, bol to pelotón vedený jedným cyklistom. Tento cyklista, cyklista a naozaj aj cyklista, cyklista, ale aj s veľkým C, pretože taká bola jeho prezývka, neblahý Dzurinda pán, naše mužstvo nechal v pelotóne klesnúť na spodné priečky. Tento pelotón vedie a riadi niekto iný. Tento cyklista prijal pravidlo, ktoré mu určuje ostať vzadu a byť riadený inými. Tento takzvaný dispečer bombardovania Juhoslávie docielil to, že sme sa týmto článkom stali obyčajnou kolóniou silnejších hráčov. Tento článok môže naordinovať hocijaký nezmysel odporujúci vôli väčšiny občanov tejto republiky, Slovenskej republiky, bez ich demokratického rozhodnutia, bez ich súhlasu presadiť skutočnosti, ktoré nám nevyhovujú, ktoré nám škodia, sú proti nášmu presvedčeniu, viere, tradíciám a zvykom.
Neraz, naozaj neraz som tu v parlamente poukazoval na škodlivosť tohto článku ústavy, ktorý dehonestuje právo na Slovensku. Dehonestuje celý náš štát - Slovenskú republiku, dehonestuje ho na podradnú kolóniu! Dehonestuje naše práva, našu hrdosť!
Na záver by som povedal, že čo je zlé a pochádza od zlého, je potrebné zrušiť. Od zlého je potrebné zrušiť. Toto si myslím o čl. VII ods. 2. A prečo je to zlé od zlého? Máme tento článok odsek 2, ktorý ja nazývam zlý od zlého. Týmto článkom sme podriadení tomuto čertovmu spolku zvanému Európska únia. A teraz prečo od zlého? Tu je presne vysvetlenie. Pôjdeme a načrieme trošku do histórie.
Celý projekt zjednotenej Európy vznikol dávno pred vojnou. Tí, ktorí to nevedia, im to objasňujem. Niektorým som to už povedal. Jeho tvorcom bol Walter Hallstein, prominentný nacistický právnik, šéf nacistických právnikov. Podieľal sa na riešení mnohých nacistických zámerov a riešenia ich riešení. A preto je to zlé a korene sú od zlého.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 30.11.2021 14:37 - 14:38 hod.

Stanislav Mizík Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Áno, Rasťo, od zakotvenia článku 7 odsek 2 nie sme prakticky suverénnych štát. Však logicky, ako môže byť niekto suverénny, keď sám seba, svoju hlavu dobrovoľne strčí do chomúta a povie: "Len poriadne šibaj, pane, pôjdem, kam chceš.". Všetky vlády, vrátanej tej, kedy to začalo, sú zodpovedné za toto poníženie. A to v historickej časovej osi tých vlád bolo požehnane už. Či boli modré, či červené, všetky sa pchali do toho čertovho spolku, ktorý sa volá Európska únia. Im to nevadilo, ten odsek, ani tento odsek, článok. Im to nevadí a nebude vadiť. Oni, červení a modrí, sú jedna minca a keď si, Rasťo, spomenul tých našich europoslancov, no ja by som radšej o nich pomlčal. Aj naši poslanci v Európskom parlamente sú jedna minca. Ďakujem za slovo.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.11.2021 15:26 - 15:27 hod.

Stanislav Mizík Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán Čekovský, keď počujem slovo transparentnosť od vás, tak sa mi ježia chlpy. A je jedno, či transparentnosť v mediálnej oblasti, či inej. Vaša vláda je teda vzor transparentnosti. Haha. A keď z vašich ujst... úst vyjdú pomenovania ako dezinformačné médiá, médiá oligarchov, mediálne domy, verejnoprávne médiá, tak sa mi hlava točí.
Chcete naprávať, ako inak, akési chyby, samozrejme, ktoré narobila minulá vláda, a tej narobili problémy predchádzajúce vlády a tak ďalej do minulosti v časovej osi. Došli by sme až do čias neandertálcov.
Pán Čekovský, celý tento systém je chorý. Globálne tento systém je chorý. Systém bezbrehéh... bezbrehého liberalizmu a kapitalizmu je chorý. Nevyhovárajte sa na minulé vlády. Stále opakujem, ste jedna minca, len vy ste rub a oni líce. Ste jedna minca aj s tými minulými vládami.
A k tým akože dezinformačným médiám. Tu vám poviem, len čo už som veľakrát povedal, každá dezinformácia a konšpirácia sa o nejaký čas stane pravdou.
Ďakujem za slovo.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12.11.2021 14:31 - 14:33 hod.

Stanislav Mizík Zobrazit prepis
Správne, Marek. Ten zákon je vágny, je tvarovateľný ako plastelína. Dá sa použiť a využiť, ako sa mocipánovi zapáči. Je nepresný. Jasné sú tam len cifry pokút. To áno, to sú tam jasne dané. Naozaj mi tam chýba nejaké spresnenie či vykonávací predpis, výklad či vyhláška. Jednoducho jasnosť.
Aby som bol konkrétnejší, napríklad pokuta za urážku gestom. Aké je to gesto? Keď si poťukám na čelo? Alebo keď potočím prstom pri sluche? Alebo ukážem prostredník? Alebo aké gesto? Rozumiete? To tam nie je nič jasne dané.
Nakoniec, keď si povedzme pobúcham tu tak vzadu po hlave, ešte aj toto bude urážka, keď bude predo mnou nejaký minister, zdravotník alebo tak? Alebo aké slová sú tie urážky? Tie klasické vulgarizmy alebo jemné vulgarizmy, alebo satira, alebo jemná irónia? Čo vlastne sú tie urážky? Nič tam to nie je dané.
Čiže hocičo z toho môže byť pokutované, čo sa mocipánom zapáči.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12.11.2021 13:51 - 13:52 hod.

Stanislav Mizík Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Marian, správne si pripomenul, že zamestnávatelia budú predĺženou rukou štátu. Áno, oni budú robiť blbcov či nejakých šikanátorov namiesto štátu. Keď to nebudú robiť, pokuty. Ďalšie rozoštvávanie občanov toto je. Veru, je to rozvrat, ďalší rozvrat už aj tak rozvrátených medziľudských vzťahov.
Mne to čiastočne pripomína vojenskú základnú službu za socializmu. Totižto dôstojníkom sa nechcelo veľmi fungovať a všetko to nechali na tzv. mazácku vojnu. Čiže oni boli tí mazáci a supráci boli predĺžená ruka dôstojníkov a tí potom dusili holubov a polročákov. To úplne toto mi to pripomína.
Ďakujem za slovo.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12.11.2021 13:40 - 13:41 hod.

Stanislav Mizík
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12.11.2021 13:40 - 13:41 hod.

Stanislav Mizík Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Peter, vynikajúci pohľad a zhodnotenie prípadov postihnutí po očkovaní. Ale vieš, to im môžeme vytetovať aj na čelo alebo na ruku, týmto ignorantom z vlády, nepohne to s nimi.
Poviem príklad, ako menia názory, ako sa to pertraktuje v médiách. Na začiatku očkovania: očkovanie je sloboda, neochoriete. Trošku neskôr: ochoriete len s ľahkým priebehom. A ešte neskôr: môžete mať aj ťažší priebeh, ale nezomriete. A nakoniec: môžete umrieť na infarkt, trombózu alebo iné komplikácie. Ale čo, už my tu už na Slovensku sa asi nemusíme báť, keď máme aj tu v parlamente lekárov, unikát, ktorí sú takí múdri, že aj nositeľ Nobelovej ceny je pre nich hlupák, je pre nich nič. Naša vláda či pendleri z politického spektra, z klubu SaS si vytvoria novú cenu, Nobelova cena je nič, oni urobia lepšiu cenu a oni budú najmúdrejší.
Ďakujem za slovo.
Skryt prepis