Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

3.11.2020 o 18:52 hod.

Tomáš Šudík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie spoločného spravodajcu 25.11.2020 17:53 - 17:54 hod.

Tomáš Šudík Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážené panie poslankyne, vážení poslanci, vážení prítomní, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený výborom Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona (tlač 221). Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajú z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národnej rada uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady, Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie a Výbor Národnej rady pre zdravotníctvo.
Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.11.2020 15:39 - 15:39 hod.

Tomáš Šudík
Ďakujem. Ja úplne kratulinko. Ja som o tom presvedčený, že poslanci tu majú sedieť a nevyhovárať sa, že body idú veľmi rýchlo. Mne to príde veľmi neúctivé, ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.11.2020 15:23 - 15:25 hod.

Tomáš Šudík Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Ja som taktiež veľmi rád, že pani verejná ochrankyňa prišla s touto správou. Považujem to za veľmi dôležité, že práve s touto správou vystúpila aj v pléne Národnej rady. Bohužiaľ ma mrzí, že je tu takto málo poslancov. Teda ich táto situácia veľmi netrápi a je im jedno, že ľudia na Východnom Slovensku a na celom Slovensku musia častokrát aj zomierať na rôzne choroby. Aspoň vidíme, aký majú prístup naši kolegovia k týmto témam, ale veď dobre.
Veľa informácii nám už stihol povedať aj môj kolega Potocký a chcel by som taktiež upriamiť pozornosť, že náklady sú oveľa vyššie, ako spomínala pani Patakyová, lebo sú oveľa vyššie. Som bol aj s pánom Mičovským, ktorý túto tému rozoberal, a mohli by sme siahať až do niekoľko x miliónov možno aj k štátnemu rozpočtu, ak by sme chceli vlastne tieto environmentálne záťaže odstrániť na celom Slovensku.
Prejdem aj k tej svalovine zvierat, ktorú spomínal kolega. Tam cudzorodé látky boli prekročené 750-násobne. Ak sa robil posledný prieskum, ak by som povedal, že na tom Východnom Slovensku sú v areály alebo v blízkosti Chemka Strážske trpí najviac ľudí rakovinou, sú tam častokrát problémy s chrupom a len zem, teda tá pôda, ktorá sa nachádza v areály Strážske, sú tie normy prekročené 1 300-násobne. Teda je to katastrofálny stav a odkalisko Poša je najnebezpečnejšia skládka svojho druhu na celom svete. Tak to sú obrovské problémy, ktoré by sme mali čím skôr začať riešiť a prejaviť im oveľa, oveľa väčšiu pozornosť a zároveň, samozrejme, vítam aj aktivitu pána ministra Budaja, pána Mičovského a pána Mikulca, ktorí sa tejto téme venujú, a konečne po tých x rokoch chcú pomôcť. Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.11.2020 10:25 - 10:27 hod.

Tomáš Šudík Zobrazit prepis
Pán kolega, ďakujem za tvoje vystúpenie v rozprave. Ja taktiež som participoval na tvorbe tohto zákona, pretože som presvedčený, že nemôžeme predať akcie vodární do súkromných rúk.
Povedzme si popravde. Každý súkromník, ktorý vstúpi do tejto spoločnosti, tam vstúpi len za účelom zisku. Ktorý podnikateľ by niečo robil bez zisku. A ak tam vstúpi za účelom zisku, kúpi zo začiatku pár percent, následne by si nakúpil týchto percent viacej a snažil by sa rozhodovať o cene vody.
Ja som presvedčený, že vodárne majú ostať v rukách samospráv a obcí, ktoré tam svoje podiely majú. Aspoň takto budú vedieť čiastočne regulovať tie ceny za vody, aby ľudia nemuseli zbytočne platiť predražené, predražené sumy. A myslím, že toto je obrovská aj pomoc pre ľudí na východe, že budú mať nejakú tú istotu, že do vodární nevstúpi súkromný investor, ktorý bude tú cenu nadmerne zvyšovať za účelom dosiahnutia svojho zisku.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 25.11.2020 10:10 - 10:12 hod.

Tomáš Šudík Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, milí kolegovia, dovoľte mi predstaviť vám návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2007 o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, pardon. Navrhovaným zákonom sa upresňuje text zákona o veterinárnej starostlivosti. Ide o zmenu zákona tak, aby bol v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady o ochrane zvierat používaných na vedecké účely. Momentálne totiž zákon nie je v súlade s týmito dokumentami. Túto skutočnosť vytkla Slovenskej republike Európska komisia formálnym oznámením, ktorým iniciuje nové konanie o porušení zmlúv, registrované pod č. 2018/2160.
Slovenská republika totiž preniesla príslušné časti smernice do právneho poriadku iba čiastočne. Pre úplné prevedenie smernice je nevyhnutne prebratie príslušných ustanovení smernice úpravou a doplnením zákona.
Týmto zákonom sa upravuje predovšetkým spôsob získania odbornej spôsobilosti na vykonávanie úloh súvisiacich s manipuláciou so zvieratami používanými na vedecké účely alebo vzdelávacie účely, kedy sa vzdelávanie, ktoré doteraz pozostávalo z akreditovaného vzdelávacieho programu, dopĺňa o praktickú prípravu na základe pripomienok Európskej komisie a následným vykonaním záverečnej skúšky.
Zároveň sa návrhom zákona dopĺňajú sankcie za porušenie niektorých povinností vyplývajúcich zo smernice, ktoré boli transponované do nariadenia vlády a zákona, avšak ich porušenie nebolo zahrnuté medzi skutkové podstaty iných právnych deliktov v zákone, čím boli prakticky nevykonateľné.
Toľko na úvod k návrhu zákona. Verím, že daný návrh získa potrebnú podporu v pléne a ďakujem za všetky podnetné príspevky v rozprave.
Ďakujem pekne za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12.11.2020 14:25 - 14:26 hod.

Tomáš Šudík Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán kolega Fico, mne bolo veľmi zvláštne, keď ste vy tu rozprávali o korupcii. Predsa vy ste otec korupcie na Slovensku abo možno aj v celej Európe, lebo poviem ja, to, čo predvádzala bývalá vláda, to nepredvádzal fakt v Európe asi nikto.
Keď sme tu spomínali aj tie ceny tých testov, tak ste zabudli povedať, že v bode 3.2 píše, že v cene sú zahrnuté aj clá a prepravné náklady a tak ďalej atď. Teda ak niečo rozprávate, buďte, prosím, konštruktívny a prestaňte klamať. To je prvé.
A vy a vaša bývalá vláda SMER ste boli za tie roky nesociálni, arogantní a zazobaní. A to je pravda. Fungovali ste ako mafia, správali ste sa ako mafia, klamali ste ako mafia a dúfam, že skončíte za mrežami ako mafia.
Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 5.11.2020 14:17 - 14:18 hod.

Tomáš Šudík Zobrazit prepis
6.<br /> Tak ďakujem kr&aacute;sne za va&scaron;e vyjadrenie a som veľmi r&aacute;d, že konečne aj ministerstvo &scaron;kolstva sa rozhodlo prist&uacute;piť k progresu pr&aacute;ve v tejto oblasti. A budem len veľmi r&aacute;d, ak budem m&ocirc;cť byť s&uacute;časťou tohto t&iacute;mu. A spoločne ver&iacute;m, že spoločn&yacute;mi silami posunieme t&uacute; ml&aacute;dežn&iacute;cku politiku a ml&aacute;dežn&iacute;cke parlamenty e&scaron;te ďalej. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 3.11.2020 18:52 - 18:52 hod.

Tomáš Šudík Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Ja by som iba chcel, Martinka, s tebou súhlasiť a určite súhlasím, že potrebujeme zmenu ďalšiu, komplexnú tohto zákona, pretože mňa aj častokrát kontaktujú starostovia obcí, že majú obrovský problém vôbec nájsť toho kontrolóra. Pri vypísaní konkurzu sa nikto nechce prihlásiť, hej? Takže možno tam by sme mohli uvažovať aj o tom vzdelaní. Chápem, že je to asi ťažké, keď človek so stredoškolským vzdelaním už nevie až tak odborne vypracovať, ale sa bojím toho, že keď už teraz je to veľmi náročné pre množstvo obcí, čo sa stane, ak dáme požiadavku, že musí byť to vzdelanie vysokoškolské, hej? Že ako budú tie obce na to pôsobiť a reagovať, ako dostať tých kontrolórov a treba nájsť ešte nejaký dobrý obranný mechanizmus, pretože častokrát sú, bohužiaľ, tí kontrolóri ovládaní aj primátormi, aj za našej bývalej primátorky častokrát si ovládala svoju kontrolórku a čo chceli kontrolovať, to kontrolovali, čo nie, to nekontrolovali a tak to aj potom všetko vyzeralo. Tak ja len toľko v krátkosti. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.10.2020 10:27 - 10:28 hod.

Tomáš Šudík Zobrazit prepis
Ďakujem. Mne je veľmi smiešno z toho, ako dlhodobo SMER a nový SMER, teda HLAS dlhodobo kritizuje naše opatrenia pre kultúrnu obec alebo pre šport. Nuž musíme povedať, že za ich pôsobnosti, za tých x-y rokov nikdy športu a kultúre nepomohli. Šport a kultúra za posledných dvanásť rokov len prudko a prudko upadal. A to je fakt. Nalejme si čistého vína, že to takto je.
A zároveň aj súhlasím s tým pri športe, ako spomínal kolega, že tie športové zväzy častokrát aj tie peniaze dostanú, ale nevedia ich efektívne a rýchlo docieliť a dostať k tým športovcom, ktorí tieto peniaze potrebujú.
Zároveň som presvedčený, že kultúra a šport ako-taký potrebujú dôležitý reštart a som rád, že naša súčasná vláda a naši ministri sú pripravení tento dôležitý reštart spraviť. Idú ťažké rozhodnutia, ale momentálna situácia si to vyžaduje.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.9.2020 16:41 - 16:41 hod.

Tomáš Šudík Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pani kolegynka, to, že bojujeme s nepriaznivou ekonomickou situáciou a problémami, to musíte brať na svoje triko, pretože vláda SMER-u, ktorou ste bola súčasťou, tu dosiahla takú ekonomickú situáciu, že ľudia počas korony krízy častokrát nemali na svoju obživu, pretože si nič nedokázali našporiť. Teda vy vinu nezvaľujte na nás, ale sama na seba a na vašich kamarátov z vašich politických strán SMER-u alebo HLAS-u. A tento návrh práve pomáha matkám, aby vedeli možno aj v týchto ťažkých časoch uživiť svoju rodinu a svoje deti. Tento návrh pomáha, nie škodí.
Ďakujem krásne.
Skryt prepis