Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

9.7.2020 o 9:55 hod.

Ing. PhD.

Peter Žiga

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 20.10.2020 13:20 - 13:22 hod.

Peter Žiga
Ďakujem pekne, pán predseda. Nemám procedurálny návrh, len technickú požiadavku. Keďže ste obmedzili počet vchodov do rokovacej miestnosti, žiadam vás, aby ste zabezpečili aspoň elementárnu funkčnosť dezinfekčných prístrojov, pretože nefungujú ani pri jednom, ani pri druhom vchode. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.9.2020 9:44 - 9:44 hod.

Peter Žiga
Ďakujem kolegom za faktické pripomienky. Ja som si pôvodne myslel, že budem mať 20 minút v rámci rozpravy, takže som nestihol všetko povedať, takže všetkých vás, ktorí máte záujem o túto tému pozývam v piatok na mimoriadny výbor pre hospodárske záležitosti, ktorá sa bude, ktorý sa bude venovať práve tejto otázke, takže budete počuť ešte ďalšie informácie, ktoré sa týkajú tohto bezprecedentného vzdania sa predkupného práva.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 23.9.2020 9:23 - 9:33 hod.

Peter Žiga Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, všetkým vám prajem dobrý deň. Vážený pán minister, kolegyne, kolegovia, ja sa teším, že pán predsedajúci umožnil rozpravu k tomuto bodu programu, pretože bolo by to také, také pusté, keby sme sa o tom neporozprávali. A napriek tomu, pán minister, že ste sa tu snažil obhájiť svoje kroky, ktoré ste toto leto urobili, stále je tieň podozrení nad touto celou transakciou. A napriek tomu, že ste tu popísali niektoré, nazvem to, transakcie z minulého obdobia vlády SMER-u, je to diametrálne iná pozícia.
V prvom rade ste sa mali sústrediť na to, aby ste nám vysvetlili, prečo sa štát neuchádzal o 49 % akcií Východoslovenskej energetiky, prečo sa štát neuchádzal o to, aby získal plnú kontrolu nad dôležitým distribučným podnikom, distribučným podnikom elektrickej energie na východe Slovenska, prečo sa štát, prečo štát nepostupoval a minister hospodárstva nepostupoval v súlade s tým, čo ste jednak definovali a deklarovali počas volebnej kampane, definovali ste to aj v programovom vyhlásení vlády, a všetky vaše kroky, ktoré ste urobili, sú plne v rozpore s tým, čo ste deklarovali v programovom vyhlásení vlády, aj v rozpore s tým, ako by mal dobrý hospodár postupovať.
A ja poviem niekoľko bodov, ktoré naznačujú, že ten váš postup nebol správny, že ten váš postup bol v rozpore so záujmami štátu, a preto sme aj ziniciovali zvolanie výboru, kde budeme požadovať ďalšie dokumenty, ktorými nás budete musieť presvedčiť, pretože tu asi na to nie je úplne vhodná platforma.
V prvom rade treba povedať, pán minister, že, a keď ste prišli vy s rokom 2006, kedy sa nejak začalo zle hospodáriť v tomto štáte, tak ja vás ešte vrátim o štyri roky dozadu, kedy druhá Dzurindova vláda, prvá, koniec prvej a začiatok druhej Dzurindovej vlády sa rozhodol privatizovať rodinné klenoty. A rodinné klenoty, medzi rodinné klenoty určite patrí energetika na Slovensku. A vy ste bol poradcom ministra financií a vieme, že toto obdobie privatizácie je zdokumentované v nejakej nahrávke, ktorá hovorila o tom, že akým spôsobom sa privatizovalo a čo súviselo s touto privatizáciou. (Reakcia ministra.) To bolo vtedy, keď vy ste bol poradcom pána Mikloša. (Zaznievanie gongu.)
Zároveň treba povedať, že štát vtedy predal 49-percentné podiely vo významných energetických podnikoch Slovenska, čo by znamenalo za normálnych okolností, že predával minoritný podiel v týchto energetických spoločnostiach, lebo štát si v nich nechával 51 percent. Celým, celým problémom tejto privatizácie bolo, že spolu so 49 % ten zahraničný investor získal tzv. management rights. To znamená manažérsku kontrolu nad fungovaním týchto podnikov a tým pádom štát sa stal so svojimi 51 % úplným štatistom pri riadení tohto podniku. Nemá väčšinu v predstavenstve a všetky kompetencie valná hromada zverila predstavenstvu, takže väčšinový, väčší počet členov dozornej rady je nepodstatný pri riadení týchto podnikov.
Zároveň ste hovorili, že predchádzajúce vlády sa neuchádzali o tých 49 percent v prípade, keď ich ten zahraničný investor predával novým subjektom. Tak sú tu dva body, ktoré ste buď nechceli, lebo vám to nevyhovovalo vo vašej dikcii, alebo nevedeli v rámci tohto vášho prejavu. Tak v rámci SSE štát nemal možnosť sa uchádzať o 49 percent, pretože nemal predkupné právo, a predkupné právo v tomto prípade, v prípade VSE, štát mal. V prípade SSE nemal, lebo mu uplynulo to predkupné právo po piatich, po piatich rokoch, tak bola nastavená privatizačná zmluva.
Čo sa týka SPP, povedali ste, že štát si mohol na túto kúpu požičať a že to bolo 2,6 miliardy. No, v roku 2012, respektíve ´13 bol štát v úplne inej kondícii, platila nejaká dlhová brzda, ktorá vám dnes neplatí, a štát sa nemohol zadlžiť, pretože na to nemal dostatočné možnosti, pretože by prekročil dlhovú brzdu alebo tie limity dlhovej brzdy a v tej chvíli by sa musela dať vláda sama osebe odvolávať. Čiže, čiže tieto vaše argumenty sú úplne plytké a možno laická verejnosť ich, vám ich zožerie, ale keď sa do nich pozrieme trošku odbornejšie a trošku sa pozrieme aj na tie jednak privatizačné dokumenty, respektíve na odborné veci, ktoré v tom nesedia, tak hneď vidíme, že sa snažíte zavádzať.
Zároveň treba povedať, že tá ambícia E.ON-u kúpiť Východoslovenskú energetiku, to neprišla za vás, tá ambícia prišla ešte v minulom roku, v lete 2019, kedy dochádzalo k tzv. asset, výmene aktív medzi dvoma firmami, nadnárodnými firmami, a to medzi firmou E.ON a firmou RWE. Firma RWE sa rozhodla do budúcna zaoberať výrobou elektrickej energie, firma E.ON sa rozhodla do budúcna zaoberať viac-menej distribúciou elektrickej energie, takže urobili medzi sebou dohodu, že si tie aktíva v rámci Európy vymenia a tým pádom Východoslovenská distribučná alebo Východoslovenská energetika, ktorá patrila do koncernu Innogy, ktorý patrí v rámci schémy pod RWE, mala pripadnúť firme E.ON. A tak to je nielen u nás, ale tak to je po celej Európe a tak to je aj v Maďarsku, aj v Čechách, aj v Poľsku, assety, ktoré patria firme RWE a týkajú sa distribúcie elektrickej energie, mali spadnúť pod koncern E.ON a, naopak, výroba elektrickej energie – či už zo zelených, alebo iných zdrojov – má prislúchať RWE.
No ale my sme mali privatizačnú zmluvu, ktorú sme si dali posúdiť a z nej vychádzalo, že štát sa vyjadruje a má predkupné právo v prípade, že firma RWE bude chcieť predať 49 percent mimo vertikálnu štruktúru svojich vlastníckych vzťahov. A s touto informáciou, respektíve s touto žiadosťou prišli minulý rok, niekedy v októbri to bolo, za mnou firmy RWE a firma E.ON a pýtali sa, či štát si bude uplatňovať predkupné právo, alebo nebude. Ja som povedal, keď nám otvoríte, keď nám otvoríte DD-čko, respektíve sprístupníte DD-čko, tak my sa pozrieme na to a pravdepodobne budeme mať záujem sa uchádzať o 49 percent. A keďže bolo pol roka pred voľbami, tieto firmy sa rozhodli, že si zachovajú svoje aktíva tak, ako boli. Jedinou vecou bolo, že Východoslovenská energetika odišla z koncernu Innogy a bola zavesená priamo pod RWE a to bolo celé, čo sa týka, a my sme v rámci toho nemohli vstupovať do týchto prevodov, pretože vertikálnu štruktúru zachovali.
Keby platilo to, čo ste hovorili na začiatku, že firma RWE a E.ON je tá istá firma, tak by túto výhradu nemohli mať, teda, respektíve nikdy by nedochádzalo k tomuto, pretože by to patrilo pod jeden koncern. Možnože niektorí dielčí, 10-percentní akcionári sú rovnakí aj v jednej, aj v druhej firme, väčšinou sa týka o municipality, ale to nie je pravda, že je jeden vlastník.
Zároveň treba povedať, že štát by mal mať ambíciu – a v tomto sa asi budú líšiť naše politiky, pán minister Sulík –, štát by mal mať ambíciu vlastniť rozhodujúce podiely v energetických spoločnostiach, pretože prostredníctvom nich môže istým spôsobom určovať cenový vývoj, diktovať cenovú politiku a zároveň môže zabezpečovať aj nejakú rovnováhu na trhu s elektrickou energiou a, samozrejme, bez ohľadu na to môže štát takýmto spôsobom aj zhodnocovať svoje aktíva, pretože energetické aktíva sú, samozrejme, výnosná záležitosť, hoci napriek tomu, že podliehajú regulátorovi, ktorý im určuje primeraný zisk. (Rečník sa pozrel na časomer.) Íha, to som rýchlo potom.
No, neskončil som ešte, pán minister, tak neviem, že či mi ešte dáte priestor, aby som to dokončil, alebo... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Už, pán poslanec, už len vo faktickej poznámke.

Žiga, Peter, poslanec NR SR
No tak si to nechám, pán minister, na piatok na výbor, tam budeme mať určite väčší priestor. V každom prípade vám hovorím, že ste urobili veľkú chybu a poškodili ste štát, že ste sa neuchádzali o 49 percent akcií VSE.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.7.2020 1:54 - 1:55 hod.

Peter Žiga Zobrazit prepis
Ďakujem, kolegovia, za milé pripomienky.
Pán Kazda, ja som naznačoval, že pán premiér by sa mal zúčastňovať chôdze. Tak ako uteká od problémov a zakrýva sa pri ich riešení rôznymi figovými listami, aj dnes na tomto rokovaní nie je účastný. Už sa bol navečerať doma u rodinky, tak už sa aj vrátil medzitým, tak by sa tu mohol a zúčastňovať tohto tejto schôdze, odvolávame jeho, vláda je podriadená Národnej rade a nemusím vám asi vys..., vy..., vysvetľovať, aké sú kompetencie jednotlivých orgánov štátnej správy a Národnej rady a vlády.
Pán Čekovský, vy ste ešte mladý človek, naštudujte si keď niečo hovoríte, aby ste to hovorili presne a exaktne, naštudujte si aj históriu týchto problémov, ktoré, o ktorých hovoríte, lebo potom vyzeráte smiešne.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 24.7.2020 1:33 - 1:46 hod.

Peter Žiga Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené panie kolegyne, kolegovia, dobré ránko vám prajem, odvolávanie predsedu vlády je vážna vec. Podľa ústavy pád predsedu vlády znamená pád celej vlády. To znamená všetkých ministrov a samotného premiéra. Útok na predsedu vlády je symbol. A vždy symbol je o tom, že koalícia v pude sebazáchovy premiéra zvykne podržať, lebo by prišla o teplé miesta, pozície a dosah na moc. Hoci sa na prvý pohľad môže zdať, že opozičný návrh nemá zmysel, v tomto prípade je pravdou pravý opak. Je volaním o pomoc krajine.
V histórii novodobého Slovenska nie je premiér, ktorý by stratil dôveru verejnosti rýchlejšie ako Igor Matovič, a tých dôvodov je viacero. S Igorom Matovičom v roku 2010 prišla do politiky vulgárnosť a neslušné nadávky, ale so vznikom vlády, na ktorej je on predsedom vlády, sa tento slovník povýšil na úroveň premiéra. Pri vládnutí postupuje systémom pokus - omyl, ale predovšetkým krajinu vedie do ekonomickej priepasti a k pandémii. Poznávacím znamením vlády je amaterizmus a neschopnosť. Namiesto, namiesto politického boja a slušnej, hoci aj tvrdej a poctivej diskusie, sa dnes predseda vlády zbabelo schováva na sociálnych sieťach a dnes aj tuná v útrobách asi parlamentu, čo on veľmi rád v histórii kritizoval.
Haló, pán premiér, kde ste? Igor! My si tykáme od istého času, takže neviem, či mu môžem ešte hovoriť Igor alebo jeho igorodie, lebo už sa správa presne tak, ako, ako nejaký zemepán. Nie je to, nie je to prvýkrát. Hoci je predsedom vlády len štyri mesiace, aj pri programovom vyhlásení vlády len nabrýzgal na opozíciu a zmizol. Je to v totálnom rozpore s jeho prístupom pred parlamentnými voľbami. Pamätáte si, že tu horel spravodlivým hnevom, plakal pred kamerami a sťažoval sa na málo priestoru pred médiami? Dnes radšej robí sám nekonečné tlačovky, ako zbabelec nezvláda kritiku a vyhýba sa konfrontácii. Aj dnes sa vyhýba konfrontácii. Zrejme preto, lebo on a jeho vláda sa bojí odbornej a politickej diskusie. Zrejme preto chodia do parlamentu bezdôvodné zákony v skrátenom legislatívnom konaní. Všetko sa robí na poslednú chvíľu a utajene. To je tá transparentnosť.
Dnešná kauza diplomoviek členov vlády a premiéra Matoviča ukázala všetkým, že dnešná vláda s prísľubmi historickej zmeny je v skutočnosti len fejk na ľudí. Ja som to hovoril už pred nejakým časom ešte možno v inej pozícii, že celé OĽANO je fejk. Celá vaša strana je fejk. (Reakcie z pléna.) Pán poslanec, viete vy vôbec, kde má sídlo vaša strana? Ste vy vôbec členom? Viete, kto sú členovia vašej strany? No neviete, lebo ste fejk. Desať rokov mala sídlo vaša strana v tlačiarni, pán kolega, v tlačiarni. Teraz pred voľbami ste si tesne zmenili na Zámockú ulicu. To je, to je vaša strana.
Rozhorčení kritici Andreja Danka sa ukázali ako falošní herci a ľudia, ktorí v skutočnosti robili presne to isté, čo vyčítali svojmu politickému súperovi, a mysleli si, že sa im na to nepríde. To, že premiérova diplomová práca je plagiát a premiér je vlastne zlodej, považujem za symbol, ktorý charakterizuje Igora Matoviča a jeho vládnutie. Výhovorky, vyplakávanie, hľadanie vinníkov sú jeho bežnou praxou. Človek, ktorý v podstate opísal len dve knihy, o tom jednoducho nemohol nevedieť. Myslel si len, že sa mu to prepečie ako doteraz všetko. Je to symbolické popretie predvolebných sľubov a podvod na voličoch, akých nájdeme dosť aj v iných, dôležitejších veciach.
Ja som to už dnes hovoril, nie je tu pán minister Mičovský, že vlastne predseda vlády dostáva svojich členov vlády do veľmi problematickej situácie, pretože oni musia popierať vlastnú integritu a musia sa vyjadrovať k tomu, proti, proti čomu celý život bojovali, a myslím, že pán minister Mičovský je takým symbolom toho celého, keď povie, že nie celkom dôveruje tomu, čo pán premiér hovorí, a dnes dokonca v rozprave povedal, že za takýto skutok alebo mladícku nerozvážnosť, alebo tento prehrešok by v normálnej krajine premiér mal odstúpiť. No tak keď má odstúpiť, tak môžu nastať dve situácie, buď odstúpi premiér alebo bude musieť odstúpiť pán minister, lebo to sú také nie veci, ktoré sú zlučiteľné.
Tí, ktorí s ním nesúhlasia, sú, to som počul prvýkrát, ten výraz, sú múdrosráči. To znamená, ak máte náhodou iný názor ako pán premiér, tak ste múdrosráči. Neviem, či aj pán kolega Mičovský je múdrosráč, lebo má iný názor na túto situáciu, ale tam sme sa dostali v tej politike pána Igora Matoviča. Marketingový mejkap nezakryje čistky a čisto politické nominácie.
Dnes tu hovoril pán premiér Matovič o tom, že aké transparentné výberové konania sa tu dejú a ako sa deje úplne inak, ako sa dialo za posledných dvanásť rokov. No vydávať dobre utajený výber prednostov okresných úradov poslancami vlastnej strany za transparentnosť je čistý výsmech. Premiér sa vždy alibisticky zvykne skrývať za rôzne figové listy typu z prsta vycucané komisie bez kompetencií, len aby nemusel niesť politickú zodpovednosť. To je veľmi zbabelé. Napriek tomu, že ľudí vyzval na bonzovanie na nových prednostov, dal im veľkoryso pár dní, nikdy radšej nezverejnil výsledky tejto ankety. A teraz počúvame o ďalších čistkách na ďalších úradoch. A nehovorím už vôbec o čistkách, ktoré sa dejú alebo udiali na iných úradoch, ako o nábytkárovi na Hlavnom banskom úrade, kamarátoch z jachty na obvodných banských úradoch, a najnovšie aj o škandalóznom odvolaní apolitickej a medzinárodne rešpektovanej riaditeľke Slovenskej obchodnej inšpekcie, ktorý odviedla veľký kus práce pri ochrane spotrebiteľov alebo pri zavádzaní eura. Výpoveď dostala e-mailom a človek, ktorý ju nahradí, kandidoval za SaS. No hanba!
Vrátim sa k Igorovi Matovičovi, ktorý je nielenže prichytený podvodník, ale oveľa horšie je, že spôsobuje reálne škody štátu. Premiér sa jednoducho ušiel pred novinármi a kauzou diplomovka schovať do Bruselu a dnes vidíme výsledok. Vyzerá to, že historická dohoda na podpore ekonomike v Bruze..., v Bruseli vyzerá pre Slovensko viac ako fiasko. Nejde o infantilné statusy na Facebooku, ktoré pripomínajú zážitky turistu, a nie premiéra, ide o to, že nie je schopný držať krok pri kľúčových rozhodnutiach, čím reálne prichádzame o európske peniaze, a môže to v budúcnosti viesť k úpadku krajiny. Celé Slovensko v priamom prenose vidí, že pri riadení štátu je kvalifikácia opozičný krikľúň zúfalo málo.
V podnikateľskej obci vládne zdesenie a zúfalstvo z toho, aké škody spôsobuje nečinnosť vlády v kľúčových otázkach pri pomoci ekonomike. Amatérsky postup predsedu vlády totiž ženie krajinu do katastrofy. Pomoc podnikateľom je najslabšia, najkomplikovanejšia, oproti ostatným krajinám je doslova zanedbateľnou. Pomôžem si číslami Klubu 500. Kým v západných krajinách vyčlenili vlády v rámci štátnej pomoci na boj s koronakrízou na každého obyvateľa rádovo až niekoľko tisíc eur, Slovensko iba necelých tisíc. Na porovnanie, Nemecko na jedného obyvateľa 14 300, Slovensko 916. Slovenské firmy doteraz od vlády reálne dostali 0,5 mld. eur, čo je na obyvateľa asi 90 eur. Vláda je neschopná si priznať, že pri rozdeľovaní peňazí zlyháva a, naopak, zaťala obrovskú sekeru do rozpočtu - 12 mld. eur. Tak keď vy ste nám hovorili, že sme vám nechali prázdnu špajzu, tak vy ďalším generáciám tu nechávate prázdnu šopu.
Paralelne s tým, ako vláda kašle na ľudí, vláda Igora Matoviča a minister financií pomáhajú bankám. Rušia im bankový odvod, vôbec ich nezaujímajú vysoké bankové poplatky, ktoré platia ľudia, arogantne odmietli návrh opozície čo len rokovať o znížení poplatkov.
O prácu môže na Slovensku prísť 60-tisíc ľudí a možno aj oveľa viac. Medziročný pokles priemyselnej produkcie sa za máj vyšplhal až na 33 %. Slovensko v celej EÚ zažíva vôbec najvyšší pokles v priemysle a táto vláda doženie krajinu do katastrofy.
Vláda Igora Matoviča kašle na kľúčových zamestnávateľov, ktorí často držia nad hladinou celé regióny. Vláda vyzerá tak, že bude radšej platiť ľuďom príspevok v nezamestnanosti, než by mala pomôcť zachovať pracovné miesto. Je treba, aby to jasne zaznelo. Ak sa rýchlo niečo nezmení, tak Igor Matovič a jeho vláda posiela ľudí na dlažbu. To už nie sú tínedžerské a infantilné výkriky na Facebooku, to sú už ľudské osudy. To nie je počítačová hra, ale konkrétne ľudské osudy, na ktorých sa podpísal amaterizmus tejto vlády.
Táto vláda žiadnu zmenu nepriniesla a dokonca sa ani nie je schopná učiť na vlastných chybách. Vláda s takýmto amatérskym vedením doslova škodí Slovensku. Toto je väčší dôvod na vyvodenie osobnej zodpovednosti premiéra.
A svoj príspevok zakončím takými dvoma heštegmi: nepokazme si to, bude dobre.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.7.2020 21:56 - 21:57 hod.

Peter Žiga Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán minister, my sme často zvádzali podobný slovný súboj v opačnom garde, keď ja som bol minister a vy ste boli poslancom Národnej rady a ja som vás vždy považoval za veľmi solídneho človeka a aj tá úroveň tej našej diskusie bola vždy veľmi kultivovaná, a ako som povedal, solídna.
A dnes sme sa dostali do situácie, že sme v opačnom garde a vy sa dostávate do toho, že premiér vám narúša osobnú integritu. Aspoň si to takto myslím, aspoň to tak z vás vnímam, že vám narúša osobnú integritu a vy si vlastne ani neviete uplatniť výhradu vo svedomí, lebo buď odstúpite vy, alebo odstúpi premiér. To sú len tieto dve možnosti, aspoň podľa tých vašich vyjadrení, ktoré sú, lebo všetko ostatné je kompromis. A ja som vás nepovažoval za človeka, ktorý je v takýchto etických problémoch schopný alebo ochotný urobiť kompromisy.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 23.7.2020 21:25 - 21:25 hod.

Peter Žiga
Ďakujem pekne.
Pán predsedajúci, dávam procedurálny návrh, aby sme prerušili rokovanie, až kým sa nevráti pán predseda vlády. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 23.7.2020 11:10 - 11:25 hod.

Peter Žiga
Ďakujem pekne, pán predseda. Chcem vás vyzvať, aby ste dodržiavali rokovací poriadok, pán predseda, a preto vás žiadam cez procedurálny návrh, aby ste vysvetlili plénu, akým, podľa ktorého bodu rokovacieho poriadku ste postupovali, ak ste odročili schôdzu o jednu hodinu. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9.7.2020 9:55 - 9:56 hod.

Peter Žiga Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Kolegovia, ďakujem za vaše pripomienky. Chcem povedať, že jedným z predpokladov, aby sa dala viesť tuná nejaká kultivovaná, vhodná diskusia a odborná diskusia, je, aby ste počúvali s porozumením. A ja som zároveň povedal, že ja podporujem akékoľvek znižovanie administratívy, ale nazvať tento zákon lex korona je trúfalé, pretože nerieši nič. Rieši len drobné administratívne odstránenie byrokracie, ale nerieši nič, čo naša ekonomika v súčasnosti potrebuje. Ad jedna.
Ad dva. Povedal som, že to, že či postúpime, alebo nepostúpime v rámci rebríčka, je úplne samoúčelné. Ako hovoril velikán slovenského parlamentarizmu pán Ľupták, z vašich grafov sa nikto nenaje, ani z vašich rebríčkov sa nikto nenaje. A treba povedať, že podnikatelia očakávajú úplne iné opatrenia v rámci lex korony, ako ste, pán minister, predložili v rámci tohto rokovania.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 9.7.2020 9:22 - 9:39 hod.

Peter Žiga Zobrazit prepis
Dobré ráno. Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, kolegyne, kolegovia, hneď na úvod chcem povedať a zopakovať, že plne podporujem akúkoľvek pomoc podnikateľom, rovnako podporujem aj rušenie zbytočných regulácií, koniec koncov sme to na ministerstve hospodárstva takto štyri roky robili aj pred vás, teda pred parlament sme ich predkladali a schvaľovali.
Slovenská ekonomika zažíva ťažké časy a NBS prognózuje 10-percentný pokles HDP a zánik minimálne 70-tisíc pracovných miest. Stále voláme na poplach, aby vláda konala, avšak po tomto materiáli, ktorý tu dnes prerokúvame, musím opäť konštatovať, že, žiaľ, vláda nemá žiadny plán, nemá žiadny plán, ako naštartovať ekonomiku. Namiesto toho sa zamerala na kozmetické zmeny, odstraňovanie zbytočnej administratívy a ponúka ekonomike namiesto účinnej liečby len studené obklady. Pomôžem si výstižným príkladom, hovoril som o ňom už aj v rámci faktickej poznámky, čo povedal o tzv. kilečku viceprezident AZZ Rastislav Machunka, čo je predstaviteľ najvýznamnejšej stavovskej organizácie zamestnávateľov na Slovensku, a povedal: „V opatreniach ide najmä o drobné veci, ktoré síce potešia, ale výsledne ušetrenou sumou si nie som istý, je tam niekoľko zaujímavých vecí nie tak z pohľadu mikrobiznisu, ale hlavne z pohľadu bánk.“
Vystihol to pomerne presne. Chorobou tejto vlády je totiž mikromanažment. Týmto ochorením trpí aj pán predseda vlády a to sa, samozrejme, následne prenáša aj na riadenie štátu, a preto tu dnes v skrátenom legislatívnom konaní riešime stovku banálnych, ako pán minister hovorí, stovku mravcov a, a neprediskutovaných opatrení, že nebude treba napríklad predkladať prevádzkový poriadok, zredukujeme povinné výtlačky alebo že vstup do reštaurácie so zvieratkom bude možné po súhlase majiteľa podniku. Miernia sa pokuty a dátum ponúkania burčiaku a tento burčiak už bude môcť predá..., byť predávaný vtedy, keď si to vinár určí. Ešte aj to urobili zle, lebo dnes na výbore sme museli dokonca meniť v rámci tej množiny, o ktorej hovoríte, pán minister, ešte aj toto pokazili a neurobili to dobre.
Musím povedať, že vo svetle 10-percentného poklesu HDP je to žalostné, pán minister, a označenie lex korona zrazu vyzerá veľmi slabo. Bojovať proti historicky najväčšiemu prepadu slovenskej ekonomiky odstraňovaním byrokratických povinností, napr. rušením vyvesenia reklamačného poriadku, je absurdné. Zlomená noha sa lieči leukoplastom a vitamínom C.
Dôkazom toho je aj, že najväčší zamestnávatelia sú nespokojní a chcú väčšiu pomoc na zamestnanca, chcú podporu verejných investícií, systémovú podporu investovania, efektívne čerpanie eurofondov, zmeny v daniach a odvodoch a ďalšie. Ale v tomto materiáli všetky tieto požiadavky zamestnávateľov a tých ľudí, ktorí dávajú ľuďom prácu, budete hľadať zbytočne. No nie sú tam. Pomoc podnikateľom je najpomalšia, najslabšia a najkomplikovanejšia v celej Euróspkej únii. Ak má lex corona skutočne pomôcť riešiť následky krízy rušením zbytočnej byrokracie, tak mala začať byrokraciou pre čerpanie pomoci, ktorú zaviedla táto vláda.
Pán minister a koniec koncov aj vláda Slovenskej republiky tvrdí, že sa po tomto významne zlepší pozícia Slovenskej republiky v rebríčkoch podnikateľského prostredia, ako napr. Doing Business alebo rebríček Svetovej banky. Samotný cieľ samoúčelne sa posúvať v rebríčku je diskutabilný, stáva sa, že v niektorom z nich predbehli Slovensko africké alebo stredoamerické štáty, o ktorých je známe, že majú elementárny problém udržať po zotmení bezpečnosť v uliciach, prípadne je tam na bežnom poriadku bojujú mafiánske kartely, ale podniká sa tam vraj lepšie ako na Slovensku, aj keď každý príčetný človek vie, že je to hlúposť, a hoci pán minister Sulík sa dušuje, že na milión percent sa podarí posunúť sa vyššie, ja tvrdím že nie, pretože tam v tomto materiáli nie sú zásadné politické rozhodnutia v oblasti stavebného zákona, v oblasti daňovo-odvodového systému, v oblasti vymoženosti práva. Nič z toho sa materiáli nenachádza, a preto vám hovorím, že sa neposunieme v rebríčku ani Doing Business, ani Svetovej banky.
A samotné zloženie tých opatrení je na štýl tej rozprávky, ktorú napísal Čapek, keď psíček a mačička piekli tortu. Do jedla tam nahádzali klobásu, mydlo, vajcia, prací prášok, žabí sliz, a ak máme zostať v zvieracej ríši, tak potom počas pečenia prišlo iné zvieratko, napríklad z ministerstva spravodlivosti, a prihodilo niečo so sudcami a potom sa ďalší sused posťažoval a z hrnca vytiahol gastro lístky, že to tam teraz radšej nedávajme. Niekedy to vyznieva tak, že každý, kto mal nejaký nápad a zavolal, tak si ho tam potom v tom materiáli našiel. A to sa odráža aj na jeho kvalite, ako viete, bez pripomienkového konania sme dnes na hospodárskom výbore, čo je gestorský výbor pre tento materiál, riešili 50, 50 zmien v rámci tohto zákona. A to ešte predpokladám, že sme nenašli všetko, pretože meniť 80 zákonov bez riadneho medzirezortného pripomienkového konania je veľmi amatérske. A myslím si, že to nebude len problém v tom, že bude ťažko vykonateľné tie jednotlivé opatrenia, ale viete, pán minister, niekedy minister a vláda slúži na to, aby vyvažovala záujmy skupín, a ten delikátny mix musí vytvárať rovnováhu medzi záujmovými skupinami. Obávam sa, že tento materiál túto rovnováhu nezabezpečuje.
Povedzte mi, čo majú spoločné s koronou a s podnikateľským prostredím zásahy do prostredia sudcov, prokurátorov a ich odmeňovanie. Vôbec nič. To sa pýtali ich stavovských organizácií. Nikto. Sú tam však aj zásahy do prostredia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, o ktorých sa tiež nikto neobťažoval diskutovať s odborníkmi, a to v období, keď ma nový šéf ÚRSA ako politický nominant vlády od ministra hospodárstva jasné pokyny, čo má robiť, a to napriek tomu, že má byť nezávislým regulátorom, ako to žiada Európska komisia.
Preto úplne na začiatok navrhujem a podávam návrh, aby Národná rada, pán spravodajca, prosím vás, zaznamenajte si, podávam návrh, aby Národná rada vrátila návrh na dopracovanie predkladateľovi podľa § 83.
Máme tu aj takú čerešničku na tej torte, ktorú tam psíček a mačička pečú, a to je návrh na zrušenie bankového odvodu. Len tak bez konkrétnej formy a bez predstavy, ako ďalej. Zatiaľ to vyzerá, pán minister, nehnevajte sa, že jediným víťazom koronakrízy sú banky. Neprišli o peniaze za úvery, vláda im podľa tohto slávneho lex corona, odpustí peniaze za bankový odvod. Týmto návrhom vystavujeme bankám a vláde bianko šek, pretože sa vôbec nehovorí, čo za zrušenie získa štát a čo za zrušenie získajú ľudia, obyčajní ľudia. Kolegovia, mám vážne obavy, že výsledok pre štát bude čistá katastrofa. Aj zo včerajšej rozpravy som nadobudol dojem, že poslanci koalície sa niekedy správajú ako bankoví ombudsmani a obhajcovia podnikania v bankovníctve, ja nemám nič proti bankám a ani proti im zahraničným akcionárom, ale správajú sa ako typickí podnikatelia, ktorým ide predovšetkým o ich zisk. Ak bude jediným dôsledkom tejto mizernej legislatívnej práce vlády, že banky budú len opäť zarábať na úveroch a peniaze z bankového odvodu rozpustia do zisku, tak to bude neuveriteľné a trestuhodné zlyhanie vlády.
Ministri a premiér nesú ako manažéri štátu pred ľuďmi plnú zodpovednosť za vyjednávanie a za výslednú dohodu, či len tak odovzdajú miliardu eur bankám, alebo budú z toho niečo mať aj obyčajní ľudia a klienti bánk. Okrem záujmu o podnikateľov totiž vláda na ľudí - ako obvykle - zabudla. Pri zrušení odvodu by sa mal jednoznačne zohľadniť aj záujem spotrebiteľov, teda klientov bánk. Existuje priama súvislosť medzi zavedením a neskorším zvyšovaním bankového odvodu a zvyšovaním bankových poplatkov. Jedna z bánk to v tomto roku potvrdila priamo a otvorene to konštatovali aj analytici, ktorí sa profesionálne venujú finančnému sektoru, a konštatovali, že viaceré banky od Nového roka poplatky zdvihli a od marca pridali ďalšie. Banky deklarovali, že takto idú kompenzovať výpadky zisku pre akcionárov aj popri klesajúcich úrokových sadzbách. Banky sa tak správali, aj historicky tak a argumentovali, ak sa zvýši, alebo zavedie bankový odvod, tak my budeme zvyšovať poplatky. A treba konštatovať, že v rámci tohto bankového odvodu vôbec nie sú riešené zvyšovania poplatkov a vôbec nie sú riešené tieto, odpustenie týchto poplatkov pre klientov bánk. Je povinnosťou vlády, pán minister, aby zatlačili na baky a tie následne poplatky znížili. Toto je to najmenšie gentlemanské gesto voči ľuďom, ktoré môže vláda urobiť.
Ak vláda nedosiahne dohodu o znížení poplatkov priamo, teda nedosiahne dohodu o poplatkoch, pôjde priamo proti klientom bánk. Len za tento rok chcete odpustiť bankám viac ako 100 mil. eur za bankový odvod, vôbec nejakým spôsobom sa to neprejavuje na tom, že sa to odrazí na účtoch klientov týchto bánk. Neodrazí sa to napríklad ani na odpustených úrokoch za posunutie splátok, ktoré ste tiež trestuhodne nevyjednali. Banky síce urobili priateľské gesto voči svojim klientom, to znamená, že im posunuli splátky až na koniec roka z hypotekárnych úverov alebo iných úverov, ale o nič neprídu, akurát im ostali čisté knihy, že nemajú rizikové úvery. Nič iné sa nestalo.
Preto sme sa rozhodli s kolegom podať pozmeňujúci, počkajte, nájdem si to, keď dovolíte, preto sme sa rozhodli s kolegom podať návrh, doplňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra Žigu a Róberta Puciho k návrhu uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia zasiahnutým opatreniami a na zamedzenie šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID - 19. Pán spravodajca, prosím, zvýšte pozornosť.
Doterajší text sa označuje ako bod 1 a dopĺňa sa bodom 2, ktorý znie:
2. žiada vládu Slovenskej republiky, aby zabezpečila, že súčasťou dohody na zrušenie bankového odvodu bude aj podstatné zníženie poplatkov pre klientov bánk.
Odôvodnenie: Zavedenie a zvýšenie bankového odvodu bolo dôvodom na podstatné zvýšenie poplatkov pre klientov bánk, bankový odvod však zanikne, zásadne sa zvýši zisk akcionárov a zanikne dôvod na vyššie poplatky, ktoré zaťažujú ich klientov, teda spotrebiteľov. Tento fakt by sa mal teda aj podstatne prejaviť na znížení poplatkov, a nielen na vyššom zisku bánk. Neviem, či to máte v písomnej podobe... (Rečník odovzdal návrh.)
Ak dovolíte, mám ešte 6 minút, tak len na záver, ako som na úvod povedal, tak napriek všetkým výhradám súhlasím so odstraňovaním administratívnej záťaže, chcem povedať, že tento návrh ekonomike nijak zásadne nepomôže, hoci podnikateľom to uľahčí bežný život a ušetrí energiu a čas.
Chcem povedať, pán minister, že čas neúprosne uteká a na dvere nám klope drastický ekonomický pokles a pandémia nezamestnanosti, napriek silným rečiam ekonomickí ministri tejto vlády zatiaľ nejako neohúrili, hoci majú relatívne čerstvý mandát z víťazných volieb. Aj preto mnohých možno nepríjemne zaskočilo hodnotenie 100 dní vlády, ktoré prezentoval pán minister financií Heger, ktoré hraničí s aroganciou, keď povedal: „Kto tvrdí, že sme zaháľali, klame. Kto tvrdí, že sme mohli pracovať lepšie, nepozná dobre realitu.“ A toto celé zaznelo v období alebo v situácii, keď pomoc podnikateľom viazne a v porovnaní s inými štátmi je úplne zanedbateľná.
Na toto ja mu odpovedám, že hoci vláda tvrdí, že robí maximum, výsledok je minimum.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis