53. schôdza

10.6.2010 - 10.6.2010
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Uvádzajúci uvádza bod

10.6.2010 o 10:28 hod.

Ing.

Jozef Burian

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Uvádzajúci uvádza bod 10:27

Tibor Lebocký
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Áno.
Ďakujem za slovo.
Vážený pán predseda prosím, dajte hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky na návrh vlády Slovenskej republiky súhlasí s tým, že vládny návrh zákona o poskytovaní dotácie na kompenzáciu strát spôsobených nepriaznivou poveternostnou udalosťou, ktorú možno prirovnať k prírodnej katastrofe, prírodnou katastrofou alebo mimoriadnou udalosťou prerokuje v skrátenom legislatívnom konaní na 53. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

10.6.2010 o 10:27 hod.

Ing.

Tibor Lebocký

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vstup predsedajúceho 10:28

Magda Košútová
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Dakujem pekne za slovo pán predseda.
Dajte prosím hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky súhlasí s tým, že vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach v znení neskorších predpisov prerokuje v skrátenom legislatívnom konaní na tejto schôdzi Národnej rady.

Skryt prepis

Vstup predsedajúceho

10.6.2010 o 10:28 hod.

Ing.

Magda Košútová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 10:28

Ján Počiatek
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo.
Vážený pán predseda, vážené dámy, vážení páni, návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 333/2004 Z. z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a zákon č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov sa predkladá na rokovanie Národnej rady v spolupráci ministerstva financií s ministerstvom vnútra s cieľom zabezpečiť finančné prostriedky na poskytovanie finančnej pomoci občanom, ktorí boli postihnutí extrémnymi povodňami koncom mája a začiatkom júna 2010.
Navrhovanou úpravou sa znižuje výška príspevku za hlasy politickým stranám, hnutiam a koalíciam, na ktorý majú nárok po uskutočnení parlamentných volieb v roku 2010 v závislosti od počtu platných hlasov odovzdaných pre jednotlivé politické strany alebo koalície o dvadsaťpäť percent.
Zároveň sa pre rok 2010 znižuje aj výška príspevku na činnosť, v ktorej bude vyplatený v troch podieloch. Príspevok na činnosť v ďalších rokoch sa vypočíta z  východiskovej hodnoty, ktorou bude výška príspevku za hlasy podľa systémovej úpravy § 52 ods. 4 zákona o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky, aj keď reálne bude príspevok za hlasy politickým stranám a hnutiam krátený o dvadsaťpäť percent a vyplatený v zníženej výške.
Prijatím navrhovanej úpravy sa vytvorí úspora finančných prostriedkov v odhadovanej výške zhruba štyri milióny eur, ktorá bude použitá na finančné zabezpečenie poskytovania podpory občanom postihnutých touto živelnom pohromou.
Predpokladaná výška úspory vychádza z prepočtov celkovej výšky príspevku za hlasy pri volebnej účasti rovnakej ako v parlamentných voľbách konaných v roku 2006 a bude závisieť od reálnej volebnej účasti a rozloženia hlasov medzi jednotlivé politické strany a hnutia.
Ďakujem za slovo. Skončil som.

Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

10.6.2010 o 10:28 hod.

Ing.

Ján Počiatek

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 10:28

Jozef Burian
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem vážený pán predsedajúci.
Vážený pán minister, vážené kolegyne, kolegovia dovoľte mi, aby som  v zmysle zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku vystúpil k vládnemu návrhu zákona o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky a o politických stranách, o politických nutiach v znení neskorších predpisov.
Predmetný vládny návrh bol doručený poslancom Národnej rady s tým, že vláda požiadala prerokovať tento návrh v skrátenom legislatívnom konaní.
Výbor so skráteným legislatívnym konaním súhlasil uznesením č. 678 zo dňa 10. júna 2010.
Predseda Národnej rady posúdil návrh podľa § 70 ods. 1 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky a zaradil na dnešnú 53. schôdzu Národnej rady Slovenskej republiky (Gong.)
Ako spravodajca v prvom čítaní si osvojujem stanovisko, že predmetný návrh  zákona spĺňa po formálno-právnej stránke všetky náležitosti návrhu zákona uvedené v § 67, 68 zákona Národnej rady Slovenskej republiky a že predložený návrh zákona rieši závažnú problematiku.
Pán predsedajúci prosím, otvorte rozpravu.Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

10.6.2010 o 10:28 hod.

Ing.

Jozef Burian

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 10:28

Pavol Hrušovský
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Ďakujem prekne.
Vážené pani poslankyne, páni poslanci, pán podpredseda, vážený pán minister, iste nebýva zvykom aby tak krátko pred konaním parlamentných volieb sa zvolávalo rokovanie najvyššieho zákonodárneho orgánu.

Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

10.6.2010 o 10:28 hod.

JUDr.

Pavol Hrušovský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 10:28

Pavol Hrušovský
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ale ak kolegyne, kolegovia vznikali aj v Národnej rade Slovenskej republiky isté pochybnosti, či sú alebo nie sú splnené podmienky na prerokovanie návrhov zákonov v skrátenom legislatívnom konaní, je to snáď prvýkrát kedy bol naplnený zákon o rokovacom poriadku, a podmienky na prerokovanie zákonov v skrátenom legislatívnom konaní naozaj sú splnené.
Slovensko zastihla pred týždňom a možno aj trošku ďalej jedna živelná pohroma, ktorá v očiach, ale aj v pocitoch ľudí vyvolávala strach a obavu.
Sám kolegyne, kolegovia, som sa zúčastnil v mojej rodnej obci osobne práve v čase kedy zhodou okolnosti bol prítomný na rokovaní obvodného krízového štábu aj pán premiér vlády Slovenskej republiky, aj pán minister obrany Slovenskej republiky tohoto stretnutia, a naozaj sa mi v jednej chvíli roztriasol hlas.
Nie z toho čo som tam počul, ale čo som tam videl a z pocitov ľudí, ktorí sa ocitli z minúty na minútu v svojom životnom ohrození a zmenil sa im obraz o živote, a všetci ako sme tam boli prítomní, tak sme sa vo chvíli zamýšľali ako týmto ľuďom môžeme pomôcť.
Pozerali na nás ako na politikov, od ktorých očakávali okamži
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

10.6.2010 o 10:28 hod.

JUDr.

Pavol Hrušovský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 10:35

Július Brocka
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Vážený pán podpredseda Národnej rady, vážení členovia vládyk, dámy a páni, ja som rád, že dnes parlament rokuje a že sme vlastne až do skončenia nášho mandátu fungujúcim najvyšším zákonodarným orgánom, ktorý vie, čo sa patrí v ťažkých situáciách, ktoré krajina práve aj v týchto dňoch prežívala. Dnes na stretnutie nášho zboru je dostatočný dôvod. Veľké živelné pohromy a reakcia na ne to je ten prípad, keď tisícky občanov na Slovensku boli sužovaní v posledných dňoch nielen dlhotrvajúcimi dažďami, ale aj povodňami a ich majetok, niektorých, bol úplne zničený a mnohých bol výrazne poškodený. Oni potrebujú našu pomoc a je to výraz solidarity zo strany Národnej rady, je to výraz aj spoluúčasti na tom ich utrpení, aj naše snahy zmierniť tie škody a bolesti, najmä občanom v postihnutých oblastiach. Ale predsa len dovoľte mi pár poznámok, ktoré považujem za potrebné v tejto diskusii povedať. O filozofii návrhu nebude m diskutovať, teda nechcem vás zdržovať, pretože platí nielen na Slovensku, že kto rýchlo dáva, dvakrát dáva. Ale dnes sa veľmi diskutuje aj o inom. Na Slovensku sa diskutuje o účinnej protipovodňovej ochrane, čo sa urobilo, čo sa neurobilo, čo sa zanedbalo, a to nie je len o vláde ale o vládach, lebo to množstvo betónových a asfaltových plôch, ktoré sa posledné dve dasaťročia na Slovensku vznikli, bez náležitých investícií na druhej strane účinných opatrení, aby zadržali vodu na území a nestávalo sa to, čoho sme svedkami, že keď na Slovensku prší a leje, tak polovicu územia spláchne a druhú polovicu zatopí. Určite sa po týchto našich posledných skúsenostiach poučia mnohí, aj jednotliví občania, možno pri rozhodnutiach, pri tých svojich zásadných rozhodnutiach, napr. ako a kde budú stavať svoje príbytky. A týka sa to, samozrejme, aj štátu, lebo v otázke protipovodňovej ochrany je úloha štátu nezastupiteľná. Ale toto myslím si, že je téma možno na odborné konferenie a nielen na odborné konferencie mimovládnych organizácií, ja si myslím, že aj na konferencie príslušných ministerstiev slovenskej vlády. Apro po, mne sa vidí, že v tejto situácii, zhodou okolností je to ministerstvo životného prostredia. Je to čaro, možno časo nechceného, že nedávno vládna koalícia práve toto ministerstvo zrušila a argumenty boli najmä, že sa tým usporia peniaze v štátnom rozpočte. Z posledných vyjadrení aj ministrov po včerajšom rokovaní vlády verejnosťa zachytila, že sa vlastne nič neušetrí, a preto je možný návrh do budúcna, aj keď ho teda nebudem teraz podávať, že keďže to nebolo pravdepodobne múdre rozhodnutie vlády, zrušiť kľúčové ministerstvo, z hľadiska budúcich problémov krajiny, z hľadiska budúcich problémov Slovenska, ale aj jednej z najsilnejších agend v Európskej únii. Ale k tomu môjmu návrhu. Že znovu vytvoriť ministerstvo životného prostredia a nebud enás to stáť ani korunu. Myslím, že stačí na budovu vrátiť tú tabuľu, ktorá bola odtiaľ zobratá. Ale vážne, napadá mi aj otázka v tejto súvislosti, že čo je pre krajinu väčšie nešťastie? Povodne alebo nemúdra vláda. Dá sa na túto otázku odpovedať možno cez vyčíslenie škôd jedného alebo druhého. Už tu môj predrečník, Pavol Hrušovský, predseda nášho klubu hovoril o tom čísle, 268 mil. eur, zatiaľ vyčíslené, to sú materiálne škody. Samozrejme, tie morálne, pravdepodobne, ale to aj v prípade nemúdrej vlády, o tom by som ani nechcel v tejto chvíli diskutovať, ale tie škody materiálne, v Košickom kraji 150 mil. eur, v Nitrianskom viac ako 73 mil. eur, čiže v starej mene vláda odhaduje škody vo výške 8 mld. Sk. Musím povedať, že nemúdra vláda poškodila aj tých občanov, ktorých povodne ušetrili a oveľa väčšou sumou. A nechcem podrobne hovoriť, len napadajú ma také ako diaľnice, mýtny tender, emisie, nástenky, sociálne podniky, ale teraz nie, dámy a páni. Chcem hovoriť pár slov aj k otázke pomoci poškodeným a k jej výške. Nemožno vynechať aj rezervu predsedu vlády, aj o tom hovoril pár slov Pavol Hrušovský. Sme na začiatku júna a predseda vlády nie že vyčerpal rezervu, ktorá bola určená na celý rok, ale on vyčerpal dvakrát toľko prostriedkov, ako sme mu v rozpočte schváli na celý rok. No, dámy a páni, to tiež nie je výrazom rozumného hospodárenia. Vláda sa rozhodla po povodniach pomôcť a rozdeliť takmer 25 mil. eur. My teraz dodatočne ideme k tejto sume prihodiť časť alebo niekoľko miliónov eur. Chápem to, je to len symbol, to je, samozrejme nedokážeme odvrátiť, reps. nahradiť občanom, ktorí boli postihnutí, všetky tie škody, a preto Kresťanskodemokratické hnutie bude hlasovať za tento návrh, ktorý predkladá vláda. A takisto navrhujeme aj pridať. Navrhujeme aj pridať, lebo treba šetriť, naozaj keď sú ťažké časy, nakoniec veď o tom dnes každý hovorí a všetci o tom hovoria, my budeme šetriť aj kvôli Grécku a myslím si, že pre futbal, keďže môj kolega už naznačil, že kde by sme mohli ušetriť a ktoré prostriedky by sme mohli ešte použiť na náhradu škôd, tak ja si myslím, že pre futbal sme urobili v tejto situácii alebo v tejto dobe asi dosť. Proti zabráneniu povodní asi menej. O tom teda, čo sme urobili pre futbal a pre podporu futbalu by vedel možno viac hovoriť predseda vlády, o tej svojej rezerva. Ale ja vám poviem na záver jeden zaujímavý príbeh alebo príklad, ktorý ma napadol v súvislosti s futbalom, v súvislosti s tým našim návrhom, ktorý v druhom čítaní KDH predloží, aby sme paniaze, ktoré sú vyčlenené na budovanie národného futbalového štadiónu, aby sme jednoducho použili, ktoré sú vyčlenené v rozpočte, práve na túto udalosť.
Čo sme urobili pre futbal. Dámy a páni, ja som od Trnavy, v Trnave máme známy futbalový klub a keď bývajú vážne futbalové duely, naposledy jeden, ktorý bol s našim rivalom, tak 600 fanúšikov súpera prišlo do nášho mesta. 600 fanúšikov a títo fanúšikovia mobilizovali 700 príslušníkov Policajného zboru. Tých jazdcov, ťažkoodencov a ďalších. Tie náklady štátneho rozpočtu by vedel možno vyčísliť lepšie pán minister financií, ale boli niekoľko miliónov korún. Jeden futbalový zápas. Zhodou okolností sa v našom meste minulý víkend konalo iné podujatie, na ktoré neprišlo 600 fanúšikov, ale prišlo 15 tisíc mladých ľudí z celého Slovenska, dokonca aj z iných krajín Európy. Bol to festival Lumen, možno ste o tom počuli. Na tomto festivale bolo 15 tisíc mladých ľudí ..............
futbalový zápas, zhodou okolnosti sa v našom meste minulý víkend konalo iné podujatie, na ktoré neprišlo 600 fanúšikov, ale prišlo 15 tisíc mladých ľudí z celého Slovenska, dokonca aj z iných krajín Európy, bol to festival Lumen, možno ste o tom počuli. Na tomto festivale bolo 15 tisíc mladých ľudí a po skončení pravidelne, keď zasadajú vedenie  policajného zboru s vedením mesta prípadne župy tak bolo zaujímavé zistenie, že po tomto podujatí v našom meste sa neuskutočnili, neudiala, ani tá bežná kriminalita na ktorú sme v takom  veľkom krajskom meste zvyknutý. Dámy a páni aj táto epizóda, ktorá hovorí o tom, čo je podstatné a čo je dôležité ma inšpirovala sa podeliť s vami o tento zážitok. Pre futbal v tejto chvíli bohužiaľ sme urobili dosť, teraz sa musíme venovať iným podstatnejším veciam, preto kresťanskodemokratické hnutie tento návrh o ktorom rokujeme podporí.
Paška, Pavol,
Faktická poznámka pán poslanec Kahanec. Končím možnosť sa prihlásiť.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

10.6.2010 o 10:35 hod.

Ing.

Július Brocka

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:45

Stanislav Kahanec
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, chcem len nadviazať, toto čo povedal kolega Brocka a zdôrazňoval tam účinnú protipovodňovú ochranu. Už tu dnes padli dve cifry jedna zhruba 7 miliárd, odhadovaných škôd, druhá 8 miliárd odhadovaných škôd, chcem len upozorniť na to, že keď teraz budeme vynakladať toľko miliárd na škody, že  či už by sme fakt sa nemali vážne zamyslieť nad tým, že je potrebné na tú protipovodňovú ochranu vyčleniť vopred prostriedky, tie ničivé povodne a rôzne pohromy, ktoré prichádzajú, prichádzajú čoraz častejšie opakovane a dokonca ich sila sa stupňuje, ak budeme stále riešiť iba následky a budeme iba, stále odstraňovať škody a dávať vlastne pomoc pri odstraňovaní škôd, neriešime príčinu. Upozorňujeme na to, že už teraz to tu nezmeníme ale máme na to ďalšie obdobie, aby sme už konečne dali prostriedky do účinnej protipovodňovej ochrany s tým, aby bolo územie schopné zadržiavať vodu a aby nám vody nesplachovali ľudské príbytky, polia a ďalšie veci, ktoré ničia a zostáva po nich len spúšť. Toto som chcel upozorniť a myslím si, že keby sme hospodárne vynakladali verejné zdroje našli by sme aj primeranú výšku prostriedkov na účinnú protipovodňovú ochranu. Tie možnosti tu už kolega spomínal, či už to boli nejaké tendre, alebo ďalšie veci, nechcem ich tu opäť spomínať. Takže prosím, aby sme sa v budúcnosti sa dostali ku konečnému riešeniu tejto protipovodňovej ochrany. Ďakujem pekne.
Paška, Pavol,
Pán poslanec Brocka, chcete reagovať.
Brocka, Júliu,
Nie.
Paška, Pavol, Pán poslanec Lipšic do rozpravy.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

10.6.2010 o 10:45 hod.

Ing.

Stanislav Kahanec

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 10:47

Daniel Lipšic
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne vážený pán predseda, milé kolegyne, vážení kolegovia, chcem hovoriť stručne o dvoch veciach. V prvej budem pokračovať v tom, čo už avizovali pán predseda klubu Hrušovský a  pán kolega Brocka. Mám tu pozmeňovací návrh, ktorí predložím v druhom čítaní, aby 27 miliónov euro, ktoré táto vláda plánuje dať na stavbu Národného futbalového štadiónu v tomto roku išlo na odstraňovanie škôd po povodniach. Na Slovensku sa nechystá futbalové majstrovstvo sveta, čiže Národný futbalový štadión počká. Obete povodní nepočkajú, ide o viac ako 800 miliónov korún, čiže nie 120 miliónov, čo navrhuje vláda, ktoré by sme mali venovať tým, ktorí dnes sú v núdzi. Väčšina z nás trávila aj minulý týždeň na Východnom Slovensku, takže vieme aké tragédie mnohých ľudí konkrétnych a konkrétne ľudské osudy postihli. Tento návrh už má 15 podpisov ale vyzývam aj vás ostatných z vládnej koalície ak máte záujem nie je tu vôbec snaha, aby to bol návrh opozičný, som kedykoľvek k dispozícii ak ho prídete podpísať aj vy, aby sme ho mohli schváliť.
Druhá vec, rokujeme o znížení príspevkov politickým stranám a KDH to podporí ako gesto solidarity, rokujeme v situácii, kedy máme vážne podozrenie o financovaní najväčšej vládnej strany. Chcem vás informovať, že som včera dostal k dispozícii dokument, audio záznam , ktorý potvrdzuje nekalé financovanie strany Smer. tento audio záznam som dnes doručil mailom generálnej prokuratúre ako doplnenie trestného oznámenia, ktoré sme podali 20. mája a ktoré vyplytváva veľké podozrenie, že strana Smer bola financovaná nezákonným spôsobom. Myslím si, že aj v tejto oblasti, keďže hovoríme o financovaní politických strán treba hovoriť otvorene a čestne a ja verím, že orgány činné v trestnom konaní  tieto podozrenia, ktoré sú podložené konkrétnymi dôkazmi, vecnými dôkazmi nezávisle preveria. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

10.6.2010 o 10:47 hod.

JUDr.

Daniel Lipšic

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:50

Béla Bugár