18. schôdza

17.5.2011 - 2.6.2011
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

2.6.2011 o 10:56 hod.

Ing.

Erika Jurinová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie v rozprave 10:56

Erika Jurinová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Áno.
Zato, zato... Ťažko sa to, áno, číta, keďže som to chcela skrátiť a nedarí sa mi to. (Povedané so smiechom.)
Nie je prípustné, aby sme si my poslanci naozaj toto právo uzurpovali, aby sme navonok verejnosti stále vysielali signály nadradenosti voči svojim voličom. Za čo sa vlastne chceme schovávať? Za to, že to právo sme dostali, že je nedotknuteľné, lebo, lebo to takto funguje dvadsať rokov?
Často počuť z radov verejnosti na adresu poslancov nie príliš lichotivé ani príjemné označenia. Myslím si, že my, ktorí sme tu noví, sme sa na tom zatiaľ nemali ani šancu podieľať. Nevadí vám to asi. Mne to teda dosť vadí. Možno, že by bolo potrebné porozmýšľať, koho záujmy vlastne zastupujeme. Niekedy nadobúdam pocit, že ide naozaj o vlastné záujmy. Ale naozaj ide o ľudí, ktorí nás tu volili, ktorí nám dali dôveru. Volili nás preto, pretože nás považovali za dostatočne zodpovedných a očakávajú, že túto zodpovednosť prenesieme i do všetkého našeho konania.
Záujem ľudí o túto tému je evidentný. Myslím si, že i v referende to dali najavo. A milión ľudí naozaj nie je malé číslo na to, aby sme sa venovali tejto téme stále. My sme tí, ktorí máme ísť príkladom dodržiavaním zákonov našej republiky. Nemali by sme zneužívať systém, ktorý to umožňuje, naopak, mali by sme urobiť všetko pre to, aby sa zneužívanie moci skončilo. Mnohí z vás vystúpili, hlavne z opozičných radov, že v podstate ide vám o to, že sa bojíte, že príde zo strany moci šikanovanie... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

2.6.2011 o 10:56 hod.

Ing.

Erika Jurinová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

11:01

Erika Jurinová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Takže naozaj sa bojíme šikanovania? Všetci, či ktorí sme teraz pri moci, ktorí sme teraz v opozícii? Ak konáme v medziach zákona, nemáme sa čoho báť. Ak je to inak, tak vlastne sami priznávame, že v našom štáte je niečo choré, a z toho mi vyplýva o to väčší dôvod umožniť orgánom hneď konať.
Preto vás vyzývam, vážení kolegovia a kolegyne, konajme. A začínam mať veľmi silný pocit, neviem sa mu ubrániť, že čím dlhšie sú poslanci v parlamente, tým viac sa im vytráca schopnosť posúdiť túto zmenu objektívne a dokonca v rozpore so svojou predvolebnou agendou.
Ďakujem.
Skryt prepis

2.6.2011 o 11:01 hod.

Ing.

Erika Jurinová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11:01

Jarmila Tkáčová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predseda. Pani kolegyňa, ja s vami súhlasím, ale chcela by som vás poprosiť opatrne so slovom, že si nekorektne prisvojujeme, uzurpujeme imunitu alebo že zneužívame moc. Je to zákonom ustanovený alebo upravený stav, na zmenu ktorého je potrebných 90 poslancov. Môj dlhodobý názor je, že trestnoprávnu imunitu nepotrebujeme a že to nie je prázdna fráza, dokazujú aj moje hlasovania v predchádzajúcich volebných obdobiach, aj v tomto volebnom období. Hlasoval za zrušenie imunity aj poslanecký klub SDKÚ - DS aj dnes bude zaňho hlasovať.
A myslím si, že musíme ozaj s tými slovami tak ako na lekárnických vážkach, pretože tu prezumovať nejakú kolektívnu vinu nie je správne.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

2.6.2011 o 11:01 hod.

Ing. Bc.

Jarmila Tkáčová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 11:02

Igor Matovič
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Budem sa snažiť byť veľmi stručný. V celej rozprave ma najviac zaujala jedna veta a bola to veta Eriky Jurinovej: "Ak sme čestní, nemáme sa čoho báť."
Myslím si, že toto presne vystihuje situáciu. Ako reči o tom, že bude koalícia zneužívať svoju moc voči opozícii, bude zneužívať políciu na nejaké šikanovanie opozičných politikov, všetko touto vetou sa stáva iba bohapustou výhovorkou. Naozaj, ak sme čestní, ja neverím, že polícia, prokurátor, vyšetrovateľ, niekto by mohol niekoho z nás z niečoho stíhať alebo teda obviniť, ak naozaj by sme nič nečestné neurobili.
Preto kolega Viskupič vyzýval opozíciu, aby ste hlasovali za tento návrh. Ja vás nevyzývam, ja vás prosím. Ak by ste dokázali aspoň v prvom čítaní tento návrh zákona podporiť, ja naozaj sľubujem, že sadneme si spolu, a viete, veľakrát som to z tohto miesta povedal, že ide mi o to, aby dôležité zákony sa prijímali v tejto Národnej rade na základe konsenzu koalície a opozície.
Tento zákon je veľmi dôležitý, a ak k tomu, aby ste s týmto súhlasili, stačí niečo zmeniť a máte konkrétny návrh, poďme sa o tom baviť. Máme mesiac času do nasledujúcej schôdze. A chcel by som vás poprosiť, aby ste symbolicky aspoň v tomto prvom čítaní vyjadrili, že máte ochotu sa na túto tému baviť a že takisto aj vy si uvedomujete, že poslanci by sa nemali stavať na piedestál a pozerať na ľudí zvrchu ako ľudia, ktorí majú väčšie práva ako obyčajní ľudia.
Ďakujem.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

2.6.2011 o 11:02 hod.

Mgr.

Igor Matovič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 11:04

Miroslav Beblavý
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážení kolegovia, dovoľte mi v zastúpení štyroch predkladateľov pána Krnáča, pána Dostála, pani Žitňanskej a mojej vlastnej predniesť tento návrh zákona. Budem veľmi stručný, keďže ide o prvé čítanie.
Ako si určite všetci pamätáte, v tomto parlamente sa schválili počas posledného trištvrte roka viacero zákonov upravujúcich poskytovanie dotácií rôznymi ministerstvami, v ktorých sme tiež po dohode s kolegami upravili a zvýšili mieru transparentnosti poskytovania týchto dotácií. Žiadny z týchto zákonov však neupravuje poskytovanie prostriedkov z Európskej únie, ktoré sú pritom najväčšie aj často najproblematickejšie.
Preto predkladáme túto relatívne krátku novelu, ktorá v podstate tie isté princípy, ktoré sme už presadili do viac ako desiatky zákonov, zavádza aj do zákona o prostriedkoch poskytovaných z fondov Európskej únie.
Len pre opakovanie, sú to tri, je to zavedenie povinných komisií pre rozhodovanie, je to zverejňovanie aj schválených, aj neschválených žiadostí, ako aj komisie hodnotiteľov, a je to precízna definícia zaujatosti ľudí, ktorí rozhodujú, a teda potom, samozrejme, zákaz alebo obmedzenie ich pôsobnosti. Je to určité upratanie legislatívy.
Čo je na tom možno zaujímavé, je, že tieto informácie budú zverejnené aj spätne, takže bude sa môcť posúdiť aj poskytovanie fondov Európskej únie od roku 2009, odkedy tento zákon nadobudol účinnosť.
Dovolím si na záver týmto len požiadať o vašu podporu a poďakovať svojim trom spolupredkladateľom za ich pomoc a podporu.
Ďakujem.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

2.6.2011 o 11:04 hod.

Miroslav Beblavý

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 11:06

Alojz Přidal
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu ma určil za spravodajcu k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskej únie v znení neskorších predpisov. Je to tlač 358. Podľa § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o tomto návrhu zákona.
Návrh zákona bol doručený poslancom v zákonom ustanovenej 15-dňovej lehote pred schôdzou Národnej rady Slovenskej republiky, na ktorej sa uskutočňuje jeho prvé čítanie. Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa po formálno-právnej stránke náležitosti uvedené v § 67 a 68 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, ako i náležitosti uvedené v legislatívnych pravidlách. Zo znenia predkladaného návrhu zákona je zrejmý účel úpravy. Všeobecná časť dôvodovej správy obsahuje informáciu o cieli predloženého návrhu zákona, o jeho súlade s Ústavou Slovenskej republiky a s ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako aj medzinárodnými zmluvami, ktorými je naša Slovenská republika viazaná. Tiež o dopade na rozpočet verejnej správy, podnikateľské prostredie, na obyvateľstvo, zamestnanosť, na životné prostredie a na informatizáciu spoločnosti. Osobitná časť dôvodovej správy obsahuje odôvodnenie jednotlivých ustanovení návrhu. Návrh zákona obsahuje tiež doložku zlučiteľnosti s právom Európskej únie.
Preto vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla v zmysle § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku na tom, že po rozprave odporučí uvedený návrh zákona prerokovať v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky z 29. apríla 2011 č. 349 a podľa § 71 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali tieto výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelanie, vedu, mládež a šport. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu. Odporúčam tiež, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali v druhom čítaní vo výboroch do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania tohto návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Pán predseda, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

2.6.2011 o 11:06 hod.

Mgr.

Alojz Přidal

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 11:10

Miroslav Beblavý
Skontrolovaný text
Ďakujem pekne. Ja som zabudol jednu vetu dodať, ktorá môže byť zaujímavá najmä pre koaličných poslancov, že návrh je zároveň prerokovaný aj s gestorským ministerstvom dopravy, aj s ministerstvom financií a je s nimi odsúhlasený. Takže je to vyčistené aj s vládou.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

2.6.2011 o 11:10 hod.

Miroslav Beblavý

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 11:11

Radoslav Procházka
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predseda. Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, v mene pani poslankyne Žitňanskej a pána poslanca Hrušovského, ako aj v mene vlastnom predkladám návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a takisto ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Účelom tohto návrhu zákona je redukcia podmienok pre vznik patologického hráčstva, čiže psychiatrickej diagnózy, z ktorej sa postupne, ale nezadržateľne stáva celospoločenský problém s mimoriadne významnými kultúrnymi, zdravotnými, finančnými, sociálnymi a inými dôsledkami.
Sú dve základné možnosti, dva základné prístupy k regulácii hazardu. Jeden ten prístup spočíva vo zvýšení finančného zaťaženia pre tento typ podnikania so zdanlivou výhodou pre štát v podobe zvýšených daňových príjmov. Druhý spočíva v kombinácii právnych a technických obmedzení predpokladov, za akých k vzniku patologickej hráčskej závislosti dochádza.
Rozhodli sme sa pre druhý prístup, pretože ho považujeme za efektívnejší a poctivejší ako ten prvý. (Ruch v sále.)
Ja už sa nevládzem prekrikovať, pán predseda, nedá sa s tým niečo urobiť?
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

2.6.2011 o 11:11 hod.

doc. JUDr. PhD. J.S.D.

Radoslav Procházka

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

11:11

Radoslav Procházka
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem aj ja, pán predseda.
Rozhodli sme sa pre ten druhý prístup, pretože ho považujeme za efektívnejší a poctivejší ako ten prvý, ktorý ignoruje fakt, že na každé euro, ktoré štát získa zo zdanenia hazardu, vynaloží niekoľkonásobne viac na sanáciu jeho dôsledkov. A rovnako nijako nerieši nefinančný rozmer veci, čiže osobné ľudské tragédie, rozpad rodín, negatívny dopad na verejné zdravie, akútnu hrozbu pre psychický vývoj detí a tak podobne.
Krátko teraz k detailom toho, čo v tom návrhu zákona je a čo v ňom chýba. Je tam podmienka pre získanie licencie v podobe súhlasu zastupiteľstva, obecného, miestneho zastupiteľstva, s umiestnením herne na svojom území, pričom z návrhu zákona vyplýva, že tento súhlas dáva obec všeobecne, nie konkrétnemu žiadateľovi.
Dnešný zákonný stav je taký, že v prípade udelenia licencie ministerstvom financií vzniká jej držiteľovi akési nárokové oprávnenie na využívanie tejto licencie na prevádzku herne. Áno, našli sa aj sa nachádzajú statoční a vynaliezaví starostovia, ktorí balansujúc pri tom na hrane zákonnosti svojou šikovnosťou, akoby obštruovali výkon tohto práva, ale takýto stav zo zrejmých dôvodov nie je dobrý. Naopak. Domnievame sa, že je potrebné dať priamy vplyv ľuďom, ktorí tvoria to miesto, ten locus, so všetkými sociokultúrnymi nánosmi, ktoré tvoria jeho ducha. Už len z toho dôvodu, že práve oni sami by mali rozhodovať o podobe svojho životného priestoru a nie štátny úradník spoza zeleného stola.
Musím v tejto súvislosti striktne odmietnuť tézu, ktorú som počul od niektorých koaličných kolegov, že tým zvyšujeme priestor pre korupciu. Je to presne naopak. Ten priestor sa týmto významne redukuje. Ak chce niekto s vážnou tvárou trvať na tom, že je jednoduchšie skorumpovať väčšinu kolektívneho orgánu tvoreného ľuďmi, ktorí majú bezprostredný záujem o podobu svojho životného okolia, ako jedného štátneho úradníka, ktorý k tomu miestu žiaden vzťah nemusí mať, a väčšinou ani nemá, tak si myslím, že som za ostatných 20 rokov žil v inom štáte ako niekto, kto je ochotný forsírovať takúto tézu.
Ďalej sú v tom návrhu zákona konkrétne veci, ktoré vyplývajú z diskusie s odborníkmi, ktorí sa venujú prevencii a liečbe hráčskej závislosti. Napríklad interval medzi skončením víťaznej hry a začiatkom tej ďalšej na 15 sekúnd alebo zákaz požívania návykových látok potentujúcich impulzívne, nekontrolované hranie v herni. To všetko má napomáhať realizácii toho základného účelu návrhu zákona, ktorým je redukcia podmienok pre vznik osobne aj spoločensky mimoriadne nebezpečnej psychiatrickej diagnózy patologického hráčstva.
V návrhu zákona chýba úprava internetu, a to z dôvodu dohody s Ministerstvom financií Slovenskej republiky, ktoré na jeseň pripravuje komplexnú reguláciu internetového hrania. A keďže vyznávame zásadu prehľadného právneho poriadku, ktorý nechceme zahlcovať príliš častými nesystémovými, neorganickými, fragmentárnymi novelami, rozhodli sme sa počkať s reguláciou internetového hrania na komplexnú úpravu zo strany rezortu financií.
V predmetnom návrhu zákona niet žiadnej politiky, žiadnej ideológie alebo inej agendy, než je reakcia na čoraz najliehavejší sociálny problém. Preto vás žiadam o podporu pre tento návrh naprieč koalično-opozičnými líniami a pripomínam, že ju nežiadam pre konečný návrh zákona, ale pre to, aby sme tento návrh zákona posunuli do druhého čítania a umožnili diskusiu vo výboroch o jeho výhodách a prípadných nedostatkoch.
Ak si myslíte, že rozmáhajúci sa problém gamblerstva si zasluhuje pozornosť zákonodarného zboru, prosím, podporte svojím hlasom možnosť, že v ďalšej fáze budeme spoločne hľadať tú najlepšiu odpoveď.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

2.6.2011 o 11:11 hod.

doc. JUDr. PhD. J.S.D.

Radoslav Procházka

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 11:17

Zuzana Aštaryová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Čiže, vážený pán predseda, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi, aby som v zmysle zákona o rokovacom poriadku vystúpila k návrhu poslancov Jany Žitňanskej, Radoslava Procházku a Pavla Hrušovského na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (tlač 359), ako spravodajca Výboru Národnej rady pre financie a rozpočet.
Uvedený návrh bol doručený poslancom v stanovenej lehote, t. j. najmenej 15 dní pred schôdzou Národnej rady, na ktorej sa uskutoční jeho prvé čítanie. Predseda Národnej rady posúdil uvedený návrh a podľa legislatívnych pravidiel ho zaradil na rokovanie dnešnej schôdze.
Ako spravodajca v prvom čítaní si osvojujem stanovisko, že predmetný návrh spĺňa po formálno-právnej stránke všetky náležitosti, ako i náležitosti určené v legislatívnych pravidlách. Z hľadiska vecného zastávam stanovisko, že predložený návrh zákona rieši závažnú problematiku a je zrejmý aj jej účel. Všeobecná časť dôvodovej správy obsahuje informáciu o jeho cieli a že je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako aj medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná. Jej osobitná časť obsahuje odôvodnenie jednotlivých ustanovení návrhu. Zároveň návrh zákona obsahuje doložku zlučiteľnosti s právom Európskej únie a doložku vybraných vplyvov.
Po rozprave odporučím, aby podľa § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku Národná rada Slovenskej republiky uvedený návrh zákona prerokovala v druhom čítaní.
A v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 365 z 2. mája 2011 a podľa § 71 zákona o rokovacom poriadku návrh zákona prerokovali výbory: Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet, ústavnoprávny výbor, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet a zároveň odporúčam, aby výbory uvedený návrh prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od jeho prerokovania v prvom čítaní.
Pán predseda, prosím, otvorte rozpravu k uvedenému návrhu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

2.6.2011 o 11:17 hod.

Zuzana Aštaryová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video