1. schôdza

8.7.2010 - 8.7.2010
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie

8.7.2010 o 10:13 hod.

JUDr.

Miroslav Číž

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie 10:13

Miroslav Číž
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis

1.
Číž, Miroslav, podpredseda NR SR
Dobrý deň, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, poprosím vás, aby ste postupne zaujali miesta v poslaneckých laviciach a pripravili si aj hlasovacie karty a použili ich vložením do hlasovacieho zariadenia.
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, prichádza prezident Slovenskej republiky. Povstaňme, prosím.

(Príchod prezidenta Slovenskej republiky Ivana Gašparoviča v sprievode predsedu NR SR Pavla Pašku.)

(Hymna Slovenskej republiky.

Skryt prepis

Vystúpenie

8.7.2010 o 10:13 hod.

JUDr.

Miroslav Číž

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

10:13

Pavol Paška
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Paška, Pavol, predseda NR SR
Pekný deň. Vážené pani poslankyne, páni poslanci, vítam vás na ustanovujúcej schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky v V. volebnom období.
Dovoľte privítať pána prezidenta Slovenskej republiky, pána Ivana Gašparoviča, na základe poverenia ktorého som dnešnú ustanovujúcu schôdzu zvolal.
Dámy a páni, vážené pani poslankyne, páni poslanci, ustanovujúca schôdza sa riadi programom, ktorý vyplýva z § 3 až 15 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady. Program ste všetci dostali v pozvánke na ustanovujúcu schôdzu. Jej príprave predchádzalo, v súlade so zákonom, stretnutie s predsedami politických strán, ktoré vytvoria poslanecké kluby v novom volebnom období.
Prvým bodom programu je skladanie

sľubu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.

Podľa čl. 75 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 4 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku poslanec skladá na ustanovujúcej schôdzi sľub a znenie sľubu je uvedené v Ústave Slovenskej republiky.
Pri skladaní sľubu poslancov budeme postupovať ústavným spôsobom. Poslanec skladá sľub tak, že po verejnom prečítaní textu sľubu položí pravú ruku na ústavu a povie slovo "sľubujem" a podá mi ruku. Svojím podpisom potom potvrdí zloženie sľubu.
Ako prvý vykonám sľub ja do rúk doterajšieho podpredsedu Národnej rady pána Miroslava Číža a potom všetky ostatné kolegyne a kolegovia postupne už do mojich rúk včítane členov vlády, ktorí získali mandát do V. volebného obdobia.
Poslanci, ktorí zložia sľub, sa vždy zaradia na koniec radu, v ktorom majú svoje miesto, s tým, že budú postupovať tak, až zaujmú miesto určené im podľa zasadacieho poriadku. Pán podpredseda Národnej rady Miroslav Číž bude postupne uvádzať mená poslancov, ktorí budú pristupovať a skladať sľub.
Rád by som upozornil, že podľa čl. 75 ods. 3 ústavy odmietnutie sľubu alebo sľub s výhradou má za následok stratu mandátu.
A teraz, vážené pani poslankyne, páni poslanci, pristúpime k skladaniu sľubu. Chcem vás požiadať, aby ste počas skladania sľubu všetkých kolegýň a kolegov stáli. Ja, ako som uviedol, vykonám sľub prvý.
A poprosím teraz pána podpredsedu Národnej rady Miroslava Číža, aby prečítal ústavné znenie sľubu poslanca Národnej rady.

Skryt prepis

8.7.2010 o 10:13 hod.

Mgr.

Pavol Paška

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

10:13

Miroslav Číž

Vstup predsedajúceho 10:46

Miroslav Číž
Skontrolovaný text

302.
Číž, Miroslav, podpredseda NR SR
Pán predseda,

sľub zložili všetci poslanci predpísaným spôsobom.

Skryt prepis

Vstup predsedajúceho

8.7.2010 o 10:46 hod.

JUDr.

Miroslav Číž

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vstup predsedajúceho 10:46

Pavol Paška

Vstup predsedajúceho 10:46

Pavol Paška
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis

304.
Paška, Pavol, predseda NR SR
Dámy a páni, vážené pani poslankyne, páni poslanci, budeme teraz pokračovať v programe ustanovujúcej schôdze. Vo voľbách do Národnej rady 12. júna zo 150 poslancov Národnej rady boli zvolení aj 11 poslanci, ktorí sú ešte stále členmi vlády Slovenskej republiky, a podľa čl. 77 ods. 2 a čl. 109 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky výkon funkcie člena vlády je nezlučiteľný s výkonom poslaneckého mandátu a mandát sa preto počas tohto výkonu neuplatňuje, chcem pripomenúť, že podľa čl. 117 Ústavy Slovenskej republiky vláda podá demisiu do rúk prezidenta Slovenskej republiky až po ukončení ustanovujúcej schôdze, preto je nevyhnutné, aby za týchto členov vlády, ktorí zložili sľub, ale ktorých mandát spočíva, nastúpili náhradníci.
Na základe uvedeného som podľa príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku a zákona o voľbách do Národnej rady vyhlásil dnešným dňom, t. j. 8. júlom 2010, na neuplatňované mandáty poslancov, doterajších členov vlády, nastúpenie náhradníkov tak, aby mohli hlasovať na tejto schôdzi, aby sme mohli naplniť program ustanovujúcej schôdze v plnom počte 150 mandátov, ktoré Národná rada má.
Preto na neuplatnený mandát za Roberta Fica nastúpi Oľga Nachtmannová, za Roberta Kaliňáka Lea Grečková, za Marka Maďariča Branislav Bačík, za Jána Počiatka Mária Janíková, za Dušana Čaploviča Ján Kvorka, za Ľubomíra Jahnátka Ján Zvonár, za Vieru Tomanovú Emília Müllerová, za Richarda Rašiho Juraj Štofko, za Jaroslava Bašku Milan Mojš, za Ľubomíra Vážneho Ján Babič a za Jána Mikolaja Ivan Šaško.
Teraz pristúpime k druhému bodu programu ustanovujúcej schôdze, k

zloženiu sľubu náhradníkov za neuplatňované mandáty poslancov Národnej rady.

Vidím, že náhradníci, tak ako som ich uviedol, sú už pripravení vykonať akt. Takisto vás všetkých poprosím, aby ste pri zložení sľubu náhradníkov stáli.
Poprosím pána podpredsedu Miroslava Číža, aby ešte raz predniesol pre náhradníkov predpísané znenie sľubu a aby aj títo náhradníci zložili sľub spôsobom určený ústavou, a to položením ruky na ústavu a vyslovením slova "sľubujem" a podaním ruky predsedovi a podpisom.

Skryt prepis

Vstup predsedajúceho

8.7.2010 o 10:46 hod.

Mgr.

Pavol Paška

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vstup predsedajúceho 10:46

Miroslav Číž
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis

305.
Číž, Miroslav, podpredseda NR SR
Takže ústavou predpísaný sľub poslanca znie:
"Sľubujem na svoju česť a svedomie vernosť Slovenskej republike. Svoje povinnosti budem plniť v záujme jej občanov. Budem dodržiavať ústavu a ostatné zákony a pracovať tak, aby sa uvádzali do života."
Teraz poprosím pani poslankyňu Oľgu Nachtmannovú.


Nachtmannová, Oľga, poslankyňa NR SR
Sľubujem. (Potlesk.)


Číž, Miroslav, podpredseda NR SR
Pani poslankyňa Lea Grečková.


Grečková, Lea, poslankyňa NR SR
Sľubujem. (Potlesk.)


Číž, Miroslav, podpredseda NR SR
Pán poslanec Branislav Bačík.


Bačík, Branislav, poslanec NR SR
Sľubujem. (Potlesk.)


Číž, Miroslav, podpredseda NR SR
Pani poslankyňa Mária Janíková.


Janíková, Mária, poslankyňa NR SR
Sľubujem. (Potlesk.)


Číž, Miroslav, podpredseda NR SR
Pán poslanec Ján Kvorka.


Kvorka, Ján, poslanec NR SR
Sľubujem. (Potlesk.)


Číž, Miroslav, podpredseda NR SR
Pán poslanec Ján Zvonár.


Zvonár, Ján, poslanec NR SR
Sľubujem. (Potlesk.)


Číž, Miroslav, podpredseda NR SR
Pani poslankyňa Emília Müllerová.


Müllerová, Emília, poslankyňa NR SR
Sľubujem. (Potlesk.)


Číž, Miroslav, podpredseda NR SR
Pán poslanec Juraj Štofko.


Štofko, Juraj, poslanec NR SR
Sľubujem. (Potlesk.)


Číž, Miroslav, podpredseda NR SR
Pán poslanec Milan Mojš.


Mojš, Milan, poslanec NR SR
Sľubujem. (Potlesk.)


Číž, Miroslav, podpredseda NR SR
Pán poslanec Ján Babič.


Babič, Ján, poslanec NR SR
Sľubujem. (Potlesk.)


Číž, Miroslav, podpredseda NR SR
Pán poslanec Ivan Šaško.


Šaško, Ivan, poslanec NR SR
Sľubujem. (Potlesk.)

Skryt prepis

Vstup predsedajúceho

8.7.2010 o 10:46 hod.

JUDr.

Miroslav Číž

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vstup predsedajúceho 10:46

Pavol Paška
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Paška, Pavol, predseda NR SR
Kolegyne, kolegovia, konštatujem, že náhradníci za neuplatňované mandáty zložili ústavou predpísaný sľub.

Platnosť voľby vrátane nastúpenia náhradníkov na neuplatňované mandáty preskúma mandátový a imunitný výbor po jeho zriadení.
A budeme teraz pokračovať tretím bodom, ktorým je schválenie

volebného poriadku o podrobnostiach o hlasovaní a o voľbách na ustanovujúceho schôdzi Národnej rady v V. volebnom období.

Návrh volebného poriadku sa predkladá na schválenie podľa § 6 zákona o rokovacom poriadku. Máte ho, bol odovzdaný v rámci prípravy ustanovujúcej schôdze všetkým predsedom politických strán a hnutí, ktoré sú v Národnej rade po voľbách, a máte ho ako tlač č. 1.
Otváram teraz rozpravu k tomuto návrhu tlače. Chcem upozorniť, že priebeh rozpravy je upravený v § 27 až 30 zákona o rokovacom poriadku, a chcem pripomenúť, že návrhy treba podávať písomne.
Je záujem vstúpiť do rokovacieho poriadku zmenami alebo návrhmi? Nie. Vyhlasujem rozpravu za skončenú.
A budeme hlasovať verejne použitím hlasovacieho zariadenia.
Dámy a páni, ešte predtým, kým vykonáme prvé hlasovanie v tomto volebnom období, vás poprosím, aby ste si skontrolovali hlasovacie zariadenie, či prijalo vašu identifikáciu karty, aby sme prípadne mohli s technikmi odstrániť nedostatky. Má každý potvrdenú identifikáciu? Sú to nové karty, treba sa zaregistrovať do systému.
Môžeme pristúpiť, dámy a páni, k hlasovaniu? Má niekto problém? Technici, poprosím, pani poslankyňa Vaľová. Ešte niekto? Nie. Je to v poriadku, technika?
Poprosím kolegyne, kolegov, ktorí boli v IV. volebnom období, aby starú kartu už použili len ako spomienku a použili nové karty. (Smiech v sále.)
Takže budeme hlasovať, dámy a páni, o návrhu rokovacieho poriadku. Hlasujeme. Hlasujeme o volebnom poriadku.
(Hlasovanie.) 150 prítomných, všetci boli za.
Predpokladám, že takáto situácia sa už dlho nebude opakovať (smiech v sále), ale cez to všetko

konštatujem, že Národná rada schválila Volebný poriadok o podrobnostiach o hlasovaní a o voľbách na ustanovujúcej schôdzi Národnej rady v V. volebnom období.

Teraz pristúpime k štvrtému bodu a to je

voľba overovateľov Národnej rady.

Každý poslanecký klub mal možnosť podľa kľúča navrhnúť počty overovateľov. Národná rada má 15 overovateľov. Je to tlač č. 2.
Otváram rozpravu k tomuto návrhu. Pýtam sa, či chce ešte niektorý poslanecký klub urobiť zmenu alebo má iný návrh. Nie je to tak. Vyhlasujem rozpravu za skončenú a pristúpime k samotnej voľbe overovateľov Národnej rady.
Podľa § 39 ods. 8 zákona o rokovacom poriadku pri voľbe alebo odvolávaní sa hlasuje tajne. Ak ide o voľbu alebo odvolanie, Národná rada sa môže bez rozpravy uzniesť, že bude o tejto veci hlasovať verejne, ak osobitný predpis neustanovuje inak, v tomto prípade nie je ustanovená tajná voľba, preto dávam návrh, aby sme hlasovali verejne. Je všeobecný súhlas? (Súhlasná reakcia pléna.)
Takže budeme teraz hlasovať o návrhu, ktorý máte v tlači č. 2, a to je zvolenie overovateľov. Hlasujeme.
(Hlasovanie.) 150 prítomných, opäť všetci za.

Konštatujem, že sme schválili overovateľov na nasledujúce volebné obdobie.

Na dnešnej ustanovujúcej schôdzi sú overovateľmi pán Zoltán Horváth a pán poslanec Pavol Goga.

Budeme pokračovať piatym bodom, na to, aby sme mohli vôbec pokračovať, je potrebné overiť mandáty, ktoré môže overiť jedine mandátový a imunitný výbor, preto ho musíme zriadiť. A materiál na

zriadenie mandátového a imunitného výboru a pre nezlučiteľnosť funkcií a návrh na určenie počtu členov

bol vypracovaný v súlade s § 45 ods. 2 a § 7 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku tak, aby oba výbory boli zložené na základe princípu pomerného zastúpenia politických strán a politických hnutí v Národnej rade. Je to tlač pod číslom 3.
Opäť otváram rozpravu k tejto tlači a k návrhu a pýtam sa, či k tým návrhom, ktoré jednotlivé kluby predostreli, má niekto pripomienku alebo chce vykonať zmenu. Nie.
Vyhlasujem rozpravu za skončenú a budeme hlasovať najskôr o uznesení, ktorým Národná rada zriadi mandátový a imunitný výbor a ďalej určí, že výbor bude mať 15 členov vrátane jeho predsedu. Hlasujeme.
(Hlasovanie.) 147 prítomných, 147 bolo za.

Zriadili sme mandátový a imunitný výbor.

A teraz ešte budeme hlasovať o zriadení výboru pre nezlučiteľnosť funkcií, takisto s tým, že určíme hlasovaním 15 členov tohto výboru včítane predsedu. Hlasujeme.
(Hlasovanie.) 149 prítomných, všetci boli za.

Zriadili sme výbor pre nezlučiteľnosť funkcií a určili sme jeho skladbu a počet členov.

Šiestym bodom je voľba predsedu mandátového a imunitného výboru a voľba predsedu Výboru Národnej rady pre nezlučiteľnosť funkcií, návrhy máte v tlači č. 4.

(Voľba predsedu Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky a voľba predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií, tlač 4.)

Kandidátom na predsedu mandátového a imunitného výboru je pán poslanec Gábor Gál a návrh na predsedu výboru pre nezlučiteľnosť, je to pani poslankyňa Renáta Zmajkovičová.
Otváram rozpravu. Sú iné návrhy alebo zmeny? Nie. Vyhlasujem rozpravu za skončenú.
Podľa čl. 92 ods. 1 ústavy sa táto voľba musí vykonať tajne. Na zvolenie predsedu výboru podľa § 15 sa vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov. Postupovať budeme podľa schváleného volebného poriadku. Chcem vás informovať aj vzhľadom na to, že je tu veľa nových kolegov a kolegýň, ako je určené hlasovanie. Každý od povereného overovateľa obdrží hlasovacie lístky, o čom sa vykoná príslušný záznam v zozname poslancov. Potom poslanec prejde do svojho alebo do určeného priestoru, kde hlasovací lístok upraví a upravený hlasovací lístok vloží do volebnej schránky.
Poprosím overovateľov, aby po tom, ako sa ujmú svojich funkcií, ako prví vykonali, samozrejme, voľbu. Takýto postup sa uplatňuje pri každom personálnom návrhu, ktorý je nutné vykonať tajnou voľbou.
Ešte by som rád pripomenul, aby ste na hlasovacích lístkoch vždy uviedli svoj postoj pri každom návrhu. Neplatný hlasovací lístok je, ak poslanec pri niektorom mene a priezvisku nevyjadrí svoju voľbu lebo ak hlasovací lístok bude doplnený alebo pozmenený iným spôsobom. Takýto spôsob voľby, samozrejme, budeme používať počas celého volebného obdobia.
Ešte vás upozorním, že tak, ako to býva obvyklé, pokiaľ vykonávame niekoľko volieb jedným hlasovaním, tak je rozlíšenie hlasovacích lístkov farebné, každý príslušný hlasovací lístok je označený.
Takže prosím teraz všetkých overovateľov, aby sa ujali funkcie a dohliadli na priebeh voľby, aby, samozrejme, aj vykonali potom sčítanie a oznámili nám potom, ako tieto hlasovania dopadli.
Pristúpime teraz k tajnému hlasovaniu. Poprosím vás všetkých, aby ste sa ujali svojho volebného práva.

(Akt tajného hlasovania.)
Skryt prepis

Vstup predsedajúceho

8.7.2010 o 10:46 hod.

Mgr.

Pavol Paška

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vstup predsedajúceho 10:46

Pavol Paška
Skontrolovaný text
Paška, Pavol, predseda NR SR
Kolegyne, kolegovia, overovatelia ma informovali, že každý využil svoje právo na voľbu, preto vyhlasujem tajné voľby za skončené a budeme čakať na vyhlásenie výsledku.

(Spracúvanie výsledkov tajného hlasovania.)
Skryt prepis

Vstup predsedajúceho

8.7.2010 o 10:46 hod.

Mgr.

Pavol Paška

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vstup predsedajúceho 10:46

Pavol Paška
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Paška, Pavol, predseda NR SR
Kolegyne, kolegovia, poprosím vás, aby ste zaujali svoje miesta, predpokladám, že o chvíľočku nám overovatelia oznámia výsledky tajnej voľby predsedov výborov mandátového a imunitného a výboru pre nezlučiteľnosť funkcií. Následne budeme pokračovať v programe ustanovujúcej schôdze V. volebného obdobia.
Dámy a páni, pristúpime k vyhláseniu výsledkov. Poprosím povereného overovateľa, aby nás oboznámil s výsledkom tajnej voľby predsedov oboch výborov.
Nech sa páči, máte slovo.
Skryt prepis

Vstup predsedajúceho

8.7.2010 o 10:46 hod.

Mgr.

Pavol Paška

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video