1. schôdza

8.7.2010 - 8.7.2010
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie

8.7.2010 o 11:44 hod.

JUDr.

Milan Ježovica

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie 11:44

Milan Ježovica
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, dovoľte, aby som vám oznámil výsledky tajného hlasovania o návrhu na voľbu predsedu Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa konalo 8. júla 2010.
Na tajné hlasovanie o návrhu na voľbu predsedu Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 150 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 150 poslancov.
Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu predsedu Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky. Zo 150 odovzdaných hlasovacích lístkov bol 1 neplatný.
Zo 149 platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že za Gábora Gála hlasovalo za 113 poslancov, proti 20 poslancov, zdržalo sa 16 poslancov.
Podľa § 15 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov na zvolenie predsedu výboru Národnej rady Slovenskej republiky je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.
Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní bol za predsedu Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky zvolený Gábor Gál. Potlesk.)

Dovoľte zároveň, aby som vám oznámil výsledky tajného hlasovania o návrhu na voľbu predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií, ktoré sa konalo 8. júla 2010.
Na tajné hlasovanie o návrhu na voľbu predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 150 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 150 poslancov.
Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky. Zo 150 odovzdaných hlasovacích lístkov bolo nula neplatných.
Zo 150 platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že za Renátu Zmajkovičovú hlasovalo za 142 poslancov, proti 3 poslanci, zdržali sa 5 poslanci.
Podľa § 15 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov na zvolenie predsedu výboru Národnej rady Slovenskej republiky je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.
Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní bola za predsedníčku Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií zvolená Renáta Zmajkovičová. (Potlesk.)
Skryt prepis

Vystúpenie

8.7.2010 o 11:44 hod.

JUDr.

Milan Ježovica

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vstup predsedajúceho 11:44

Pavol Paška
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Paška, Pavol, predseda NR SR
Ďakujem pekne overovateľovi a poprosím zvolených predsedov, aby zaujali svoje miesto tu na strane, kde sedia predsedovia výborov.
A budeme pokračovať teraz siedmym bodom programu, ktorým je voľba členov mandátového a imunitného výboru a voľba ďalších členov Výboru Národnej rady pre nezlučiteľnosť funkcií.

(Voľba ďalších členov Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky a voľba ďalších členov Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií, tlač 5.)

Vidím, že ešte stále nám chýbajú niektoré kolegyne a kolegovia v pléne, poprosím ich, aby zaujali svoje miesta, pretože táto voľba bude vykonaná verejne hlasovacím zariadením.
Návrh na túto voľbu máte v tlači pod č. 5.
Otváram rozpravu k tomuto bodu. Pýtam sa, či má niekto iné návrhy alebo návrhy na zmenu v zložení týchto dvoch veľmi dôležitých výborov. Nie je to tak. Vyhlasujem rozpravu za skončenú.
A budeme teraz hlasovať o týchto návrhoch. A dávam návrh, ako som už zmienil, aby sme hlasovali verejne. Je všeobecný súhlas? (Reakcia pléna.) Áno. Budeme hlasovať verejne. Len upozorňujem, že je potrebná nadpolovičná väčšina prítomných poslancov. Takže hlasujeme o návrhoch, ktoré máte v tlači č. 5.
Hlasujeme o mandátovom a imunitnom výbore ako o prvom.
(Hlasovanie.) 145 poslancov prítomných, všetci boli za.

Odsúhlasili sme zloženie mandátového a imunitného výboru.

A teraz budeme hlasovať o druhom návrhu, ktorý máte v tlači č. 5, a je to zloženie výboru pre nezlučiteľnosť funkcií. Hlasujeme.
(Hlasovanie.) 146 prítomných, všetci boli za.

Konštatujem, že sme odsúhlasili aj skladbu výboru pre nezlučiteľnosť funkcií.

Dámy a páni, vzhľadom na to, že nasledujúcim bodom programu je návrh mandátového a imunitného výboru na overenie platnosti voľby poslancov, chcem sa dohodnúť s vami na ďalšom priebehu. Je čas obeda, potrebujeme, aby zasadol mandátový a imunitný výbor. Ja osobne si myslím, že by 30 minút úplne postačovalo na to, aby sme učinili zadosť nielen ústave, ale aj svojim ľudským potrebám a navrhujem, aby sme sa zišli 12.20 hod. Je všeobecný súhlas? (Reakcia pléna.) 12.30 hod., dobre. Tak 12.30, 12.30. Je všeobecný súhlas? Ďakujem pekne.
Takže poprosím teraz mandátový a imunitný výbor, aby v zmysle zákona overil platnosť mandátov, a budeme pokračovať 12.30 hod.
Ešte poprosím techniku, aby zapli mikrofón pána predsedu mandátového a imunitného výboru, pána poslanca Gála.
Dámy a páni, ešte chvíľočku strpenia.
Skryt prepis

Vstup predsedajúceho

8.7.2010 o 11:44 hod.

Mgr.

Pavol Paška

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 11:51

Gábor Gál
Skontrolovaný text
Ďakujem. Poprosím členov mandátového a imunitného výboru, aby sa zišli na 1. schôdzu výboru tuto naľavo v rokovacej miestnosti ústavnoprávneho výboru.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

8.7.2010 o 11:51 hod.

Mgr.

Gábor Gál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vstup predsedajúceho 11:51

Pavol Paška
Skontrolovaný text
Paška, Pavol, predseda NR SR
Ďakujem pekne.

(Prerušenie rokovania o 11.52 hodine.

(Pokračovanie rokovania o 12.30 hodine.)
Skryt prepis

Vstup predsedajúceho

8.7.2010 o 11:51 hod.

Mgr.

Pavol Paška

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
1. schôdza NR SR ustanovujúca - 1. deň - štvrtok - B. popoludní
 

Vstup predsedajúceho 12:34

Pavol Paška
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Paška, Pavol, predseda NR SR
Dámy a páni, vážené pani poslankyne, páni poslanci, poprosím vás, aby ste sa vrátili do rokovacej sály, aby sme mohli pokračovať v prerušenom programe ustanovujúcej schôdze.
Vážené pani poslankyne, páni poslanci, budeme teraz pokračovať ôsmym bodom programu. Vidím, že pán predseda mandátového a imunitného výboru je prítomný. Poprosím ho, aby nás informoval o prerokovaní po stretnutí, po prvom stretnutí výboru o

nastúpení náhradníkov a o overení mandátov poslankýň a poslancov na V. volebné obdobie.

Poprosím vás, dámy a páni, keby sme mohli byť trošku disciplinovanejší, máme pred sebou ešte niekoľko tajných volieb, ktoré si vyžadujú čas, a poprosím vás, aby sme v normálny čas dnes ustanovujúcu schôdzu ukončili a mohla vláda podať demisiu, aby mohla nastúpiť nová vláda a byť menovaná nová vláda, potrebujeme ukončiť ustanovujúcu schôdzu, takže vás poprosím o väčšiu disciplínu. Dohodli sme sa, že 12.30 hod. budeme pokračovať.
Pán predseda, nech sa páči, máš slovo.
Skryt prepis

Vstup predsedajúceho

8.7.2010 o 12:34 hod.

Mgr.

Pavol Paška

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 12:34

Gábor Gál
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis

Ďakujem pekne, pán predseda. Vážené dámy, vážení páni, dovoľte, aby som uviedol v rámci uvedeného bodu programu dva materiály Správu mandátového a imunitného výboru o preskúmaní osvedčení o zvolení za poslancov Národnej rady Slovenskej republiky a o overení platnosti voľby poslancov Národnej rady Slovenskej republiky vo voľbách konaných dňa 12. júna 2010 a Informáciu mandátového a imunitného výboru o nastúpení náhradníkov na neuplatňovaný mandát poslancov Národnej rady Slovenskej republiky. Najprv prejdem k správe.

Správa Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o preskúmaní osvedčení o zvolení za poslancov Národnej rady Slovenskej republiky a o overení platnosti voľby poslancov Národnej rady Slovenskej republiky vo voľbách konaných dňa 12. júna 2010.

Ústredná volebná komisia po parlamentných voľbách konaných dňa 12. 6. 2010 zaslala Zápisnicu o výsledku volieb do Národnej rady Slovenskej republiky, ktorá podľa čl. 76 Ústavy Slovenskej republiky overuje platnosť voľby poslancov do Národnej rady Slovenskej republiky.
Podľa § 8 ods. 1 a ods. 2 zákona o rokovacom poriadku predložili poslanci mandátovému a imunitnému výboru osvedčenia o svojom zvolení za poslanca vydané Ústrednou volebnou komisiou. Mandátový a imunitný výbor Národnej rady Slovenskej republiky tieto osvedčenia preskúmal a správu o ich preskúmaní a návrh na rozhodnutie o overení platnosti volieb predkladá Národnej rade Slovenskej republiky.
Mandátový a imunitný výbor na svojej ustanovujúcej schôdzi dňa 8. júla 2010 ma ako predsedu výboru poveril, aby som vás oboznámil s výsledkami rokovania výboru a predložil návrh výboru na rozhodnutie o overení platnosti voľby poslancov Národnej rady Slovenskej republiky zvolených do Národnej rady vo voľbách konaných v dňa 12. júna 2010.
Mandátový a imunitný výbor sa na svojej ustanovujúcej schôdzi oboznámil so Zápisnicou Ústrednej volebnej komisie o výsledku volieb do Národnej rady, ako aj s jej prílohami. Ďalej výbor preskúmal osvedčenia o zvolení za poslanca a konštatoval, že všetci poslanci boli platne zvolení. Okrem preskúmania osvedčení o zvolení za poslanca bolo povinnosťou mandátového a imunitného výboru zistiť, či všetci novozvolení poslanci prítomní na ustanovujúcej schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky zložili podľa čl. 75 Ústavy Slovenskej republiky predpísaný sľub poslanca Národnej rady Slovenskej republiky.
Na základe vykonaného sľubu na ustanovujúcej schôdzi Národnej rady a preverenia podpisov, ktorými poslanci potvrdili zloženie sľubu, je možné konštatovať, že všetci poslanci prítomní na ustanovujúcej schôdzi Národnej rady zložili ústavou predpísaný sľub poslanca bez výhrad.
Mandátový a imunitný výbor súčasne konštatuje, že sľub poslanca bez výhrad zložili aj náhradníci na neuplatnené mandáty členov vlády Slovenskej republiky. Náhradníci budú vykonávať mandát poslanca, ktorý trvá len počas výkonu funkcie člena vlády Slovenskej republiky, na ktorého neuplatňovaný mandát poslanca nastúpili.
Mandátový a imunitný výbor však konštatuje, že podľa dokladov, ktoré predložili poslanci v súvislosti s ujatím sa funkcie verejného funkcionára ku dňu zloženia sľubu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky, žiaden z nich nevykonáva funkciu nezlučiteľnú podľa čl. 77 Ústavy Slovenskej republiky.
Pokiaľ sa týka skutočností, či uvedení poslanci nevykonávajú funkciu nezlučiteľnú s postavením verejného činiteľa podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcii verejného funkcionára, sa s nimi Mandátový a imunitný výbor Národnej rady Slovenskej republiky osobitne nezaoberal. Týmito skutočnosťami sa bude v súlade s citovaným ústavným zákonom zaoberať podľa § 58 ods. 1 písm. a) zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku príslušný výbor, a to výbor pre nezlučiteľnosť funkcií, v rámci pôsobnosti tohto výboru.
Na základe uvedených skutočností a uznesení, ktoré mandátový a imunitný výbor na dnešnej schôdzi v týchto súvislostiach prijal, navrhujem, aby Národná rada Slovenskej republiky schválila uznesenia v tomto znení:
Uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky zo dňa 8. júla 2010 k Správe Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o preskúmaní osvedčení o zvolení za poslanca Národnej rady Slovenskej republiky a o overení platnosti voľby poslancov Národnej rady Slovenskej republiky vo voľbách konaných dňa 12. júna 2010. Národná rada Slovenskej republiky na základe Správy Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o preskúmaní osvedčení o zvolení za poslancov Národnej rady Slovenskej republiky a o overení platnosti voľby poslancov Národnej rady Slovenskej republiky vo voľbách konaných dňa 12. júna 2010 a návrhu mandátového a imunitného výboru podľa čl. 76 Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 8 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku overuje platnosť voľby poslancov Národnej rady Slovenskej republiky zvolených do Národnej rady Slovenskej republiky vo voľbách konaných dňa 12. júna 2010.

Vážené dámy, vážení páni, dovoľte, aby som vás oboznámil s

Informáciou mandátového a imunitného výboru o nastúpení náhradníkov na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky.

Prečítam celú informáciu. Informácia Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o nastúpení náhradníkov na neuplatňovaný mandát poslancov Národnej rady Slovenskej republiky. Na základe poverenia Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky predkladám Národnej rade Slovenskej republiky túto informáciu.
Na základe výsledku volieb do Národnej rady Slovenskej republiky konaných dňa 12. júna 2010 bolo zvolených 150 poslancov, ktorým Ústredná volebná komisia vydala osvedčenia o zvolení za poslancov Národnej rady dňa 13. júna 2010. Zvolení poslanci zložili dňa 8. júla 2010 ústavou predpísaný sľub poslanca, čím sa ujali funkcie poslanca Národnej rady Slovenskej republiky. Medzi týmito poslancami sú i členovia vlády Slovenskej republiky vymenovaní prezidentom Slovenskej republiky do funkcie členov vlády v rámci IV. volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky. Podľa čl. 77 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky mandát poslanca, ktorý bol vymenovaný za člena vlády Slovenskej republiky, nezaniká, iba sa počas výkonu tejto funkcie neuplatňuje.
Podľa § 47 ods. 1 zákona č. 333/2004 Z. z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, ak sa uprázdni počas volebného obdobia mandát poslanca, nastupuje náhradník tej istej politickej strany alebo koalície podľa poradia, v akom bol uvedený na kandidátnej listine. Ak však boli na kandidátnej listine uplatnené prednostné hlasy, nastupuje z kandidátov, ktorí získali aspoň 3 % prednostných hlasov, ten kandidát, ktorý dostal najvyšší počet hlasov.
Vzhľadom na skutočnosť, že novozvolení poslanci Robert Fico, Robert Kaliňák, Marek Maďarič, Ján Počiatek, Dušan Čaplovič, Ľubomír Jahnátek, Viera Tomanová, Richard Raši, Jaroslav Baška, Ľubomír Vážny za SMER - sociálna demokraciu a Ján Mikolaj za Slovenskú národnú stranu sú členovia vlády, ich mandát poslanca podľa citovaného čl. 77 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky nezanikol, iba sa neuplatňuje. Túto skutočnosť zobral predseda Národnej rady Slovenskej republiky Pavol Paška na vedomie uznesením č. 1 z 8. júla 2010, vyhlásil nastúpenie náhradníkov na uvedené neuplatňované mandáty poslancov Národnej rady Slovenskej republiky podľa poradia uvedeného v Zápisnici Ústrednej volebnej komisie o výsledku volieb do Národnej rady Slovenskej republiky konaných dňa 12. júna 2010 takto:
1. Za poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí sú členovia vlády Slovenskej republiky, nastupujú náhradníci za stranu SMER – sociálna demokracia:
- namiesto poslanca Roberta Fica nastupuje 8. júla 2010 náhradníčka Oľga Nachtmannová, narodená 14. 7. 1963, bytom Bratislava,
- namiesto poslanca Roberta Kaliňáka nastupuje 8. júla 2010 náhradníčka Lea Grečková, narodená 10. 10. 1960, bytom Smižany,
- namiesto poslanca Mareka Maďariča nastupuje 8. júla 2010 náhradník Branislav Bačík, narodený 10. 1. 1969, bytom Žilina,
- namiesto poslanca Jána Počiatka nastupuje 8. júla 2010 náhradníčka Mária Janíková, narodená 18. 11. 1970, bytom Partizánske,
- namiesto poslanca Dušana Čaploviča nastupuje 8. júla 2010 náhradník Ján Kvorka, narodený 28. 1. 1955, bytom Blatnica,
- namiesto poslanca Ľubomíra Jahnátka nastupuje 8. júla 2010 náhradník Ján Zvonár, narodený 19. 6. 1951, bytom Bratislava,
- namiesto poslankyne Viery Tomanovej nastupuje 8. júla 2010 náhradníčka Emília Müllerová, narodená 4. 5. 1954, bytom Kremnica,
- namiesto poslanca Richarda Rašiho nastupuje 8. júla 2010 náhradník Juraj Štofko, narodený 17. 2. 1953, bytom Bratislava,
- namiesto poslanca Jaroslava Bašku nastupuje 8. júla 2010 náhradník Milan Mojš, narodený 11. 11. 1956, bytom Likavka,
- namiesto poslanca Ľubomíra Vážneho nastupuje 8. júla 2010 náhradník Ján Babič, narodený 27. 5. 1955, bytom Rakovnica.
2. Za poslanca Národnej rady Slovenskej republiky, ktorý je členom vlády Slovenskej republiky, nastupuje náhradník za Slovenskú národnú stranu namiesto poslanca Jána Mikolaja nastupuje 8. júla 2010 náhradník Ivan Šaško, narodený 29. 6. 1946, bytom Tvrdošín.
Súčasne predseda Národnej rady Slovenskej republiky Pavol Paška uznesením č. 2 z 8. júla 2010 požiadal Mandátový a imunitný výbor Národnej rady Slovenskej republiky, aby preskúmal dodržanie podmienok nastúpenia náhradníkov podľa § 47 ods. 1 zákona č. 333/2004 Z. z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky Informáciu o nastúpení náhradníkov na neuplatňované mandáty poslancov Národnej rady Slovenskej republiky spolu so svojím návrhom.
Na zabezpečenie požiadaviek vyplývajúcich z citovaných predpisov a rozhodnutí predsedu Národnej rady Slovenskej republiky vykonal Mandátový a imunitný výbor Národnej rady Slovenskej republiky tieto úkony: oboznámil sa s predmetnými rozhodnutiami predsedu Národnej rady Slovenskej republiky a so Zápisnicou Ústrednej volebnej komisie o výsledku volieb do Národnej rady Slovenskej republiky konaných dňa 12. júna 2010 vrátane jej príloh.
Podľa prílohy č. 1 uvedenej zápisnice nastupujú za poslancov, ktorých mandát sa neuplatňuje, skutočne kandidáti na náhradníkov za poslancov Národnej rady Slovenskej republiky uvedení v citovanom rozhodnutí predsedu Národnej rady Slovenskej republiky.
Mandátový a imunitný výbor Národnej rady Slovenskej republiky vzal uvedené skutočnosti na vedomie a odporúča Národnej rade Slovenskej republiky prijať toto uznesenie: Uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky z 8. júla 2010 k Informácii Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o neuplatňovaní mandátov poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí sú členovia vlády Slovenskej republiky, a o nastúpení náhradníkov na neuplatnené mandáty poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.
Národná rada Slovenskej republiky berie na vedomie,
1. že podľa § 2 ods. 3 písm. e) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov sa neuplatňujú mandáty poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí sú členovia vlády Slovenskej republiky, Robert Fico, Robert Kaliňák, Marek Maďarič, Ján Počiatek, Dušan Čaplovič, Ľubomír Jahnátek, Viera Tomanová, Richard Raši, Jaroslav Baška, Ľubomír Vážny, všetko za SMER - sociálnu demokraciu, a Ján Mikolaj za SNS; ich mandát poslanca podľa čl. 77 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky nezaniká, iba sa neuplatňuje;
2. že podľa § 47 ods. 6 zákona č. 333/2004 Z. z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a podľa § 10 ods. 1 a 2 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 1 z 8. júla 2010 vyhlásil nastúpenie náhradníkov na uvedené neuplatnené mandáty poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí sú členovia vlády Slovenskej republiky, 8. júlom 2010 podľa poradia uvedeného v Zápisnici Ústrednej volebnej komisie o výsledku volieb do Národnej rady Slovenskej republiky 12. júna 2010.
Za stranu SMER - sociálna demokracia namiesto poslanca Roberta Fica nastupuje náhradníčka Oľga Nachtmannová, namiesto poslanca Roberta Kaliňáka nastupuje náhradníčka Lea Grečková, namiesto poslanca Mareka Maďariča nastupuje náhradník Branislav Bačík, namiesto poslanca Jána Počiatka nastupuje náhradníčka Mária Janíková, namiesto poslanca Dušana Čaploviča nastupuje náhradník Ján Kvorka, namiesto poslanca Ľubomíra Jahnátka nastupuje náhradník Ján Zvonár, namiesto poslankyne Viery Tomanovej nastupuje náhradníčka Emília Müllerová, namiesto poslanca Richarda Rašiho nastupuje náhradník Juraj Štofko, namiesto poslanca Jaroslava Bašku nastupuje náhradník Milan Mojš, namiesto poslanca Ľubomíra Vážneho nastupuje náhradník Ján Babič. Za Slovenskú národnú stranu namiesto poslanca Jána Mikolaja nastupuje náhradník Ivan Šaško;
3. Informáciu Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o nastúpení náhradníkov na neuplatnené mandáty poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.
Prosím, pán predseda, otvorte rozpravu k obidvom materiálom tohto bodu programu.

Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

8.7.2010 o 12:34 hod.

Mgr.

Gábor Gál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vstup predsedajúceho 12:34

Pavol Paška
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Paška, Pavol, predseda NR SR
Ďakujem pekne predsedovi Mandátového a imunitného výboru za prednesenú správu a informáciu.
Otváram rozpravu. Pýtam sa, či má niekto záujem vystúpiť v rozprave, predniesť pripomienky, návrhy. Nie. Vyhlasujem rozpravu za skončenú.
A budeme teraz hlasovať o dvoch návrhoch uznesení, ktoré predniesol pán predseda. Najprv to bude správa o uznesení k správe o overení platnosti voľby poslankýň a poslancov na V. volebné obdobie. Druhé hlasovanie bude uznesenie o nastúpení náhradníkov.
Poprosím vás, aby sme sa registrovali a budeme hlasovať teraz o návrhu uznesenia k správe o platnosti, o overení platnosti voľby. Hlasujeme.
(Hlasovanie.) 138 prítomných, všetci boli za.

Tento návrh uznesenia sme schválili.

Ešte jedno hlasovanie o unesení k informácií o uplatnení mandátu náhradníkov. Hlasujeme.
(Hlasovanie.) 143 prítomných, všetci boli za.

Aj tento návrh uznesenia sme schválili.

Dámy a páni, prerušujem rokovanie na 15 minút, aby mohli vzniknúť poslanecké kluby, je to čas, ktorý je určený podľa § 64 zákona o rokovacom poriadku. Po ňom budeme pokračovať v rokovaní programu ustanovujúcej schôdze. Chcem vás informovať potom, keď budú konštituované poslanecké kluby, aké kluby boli zriadené a kto im bude predsedať. Takže pätnásť minút prestávka.

(Pätnásťminútová prestávka.)

(Po prestávke.)
Skryt prepis

Vstup predsedajúceho

8.7.2010 o 12:34 hod.

Mgr.

Pavol Paška

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vstup predsedajúceho 12:34

Pavol Paška
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Paška, Pavol, predseda NR SR
Dámy a páni, poprosím vás o zaujatie miest v rokovacej sále, budeme pokračovať po prestávke, ktorá slúžila na konštituovanie poslaneckých klubov, v rokovaní o programe ustanovujúcej schôdze.
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, chcem vás informovať o tom, aké boli utvorené poslanecké kluby v zmysle § 12 zákona o rokovacom poriadku. Dostal som písomné oznámenia o utvorení od predsedov poslaneckých klubov spolu so zápisnicami.
Dovoľte mi, aby som vám oznámil, že v V. volebnom období budú v Národnej rade Slovenskej republiky pôsobiť tieto poslanecké kluby.
- Najväčším poslaneckým klubom so 62 poslankyňami a poslancami bude Klub za stranu SMER - sociálna demokracia. Predsedom tohoto poslaneckého klubu budem ja.
- Ďalej je to Klub poslancov Národnej rady za Slovenskú demokratickú a kresťanskú úniu - Demokratickú stranu. Počet členov tohto klubu je 28. Predsedom klubu je pán poslanec Jozef Mikuš.
- Klub poslancov Národnej rady Slovenskej republiky za stranu Sloboda a solidarita, ktorý má 22 členov, bude mať za predsedu pána poslanca Richarda Sulíka.
- Klub poslancov Národnej rady za Kresťanskodemokratické hnutie v počte členov 15 bude predsedať a viesť bývalý predseda Národnej rady a pán poslanec Pavol Hrušovský.
- Klub poslancov Národnej rady za stranu MOST - HÍD, ktorý má 14 členov, bude viesť pán poslanec László Solymos.
- Klub poslancov Národnej rady Slovenskej republiky za Slovenskú národnú stranu, ktorý má 9 členov, bude viesť pán poslanec Rafael Rafaj.
Chcem vás požiadať, aby ste zobrali toto prerozdelenie a vedenie klubov na vedomie. 
Budeme teraz pokračovať deviatym bodom,

voľbou predsedu Národnej rady Slovenskej republiky.

Návrh na voľbu ste dostali ako tlač 6. Boli podané dva návrhy na predsedu Národnej rady Slovenskej republiky. Klub poslancov SMER-u - sociálnej demokracie navrhol pána bývalého podpredsedu Národnej rady a poslanca Miroslava Číža a druhý návrh je spoločný za poslancov SDKÚ - DS, Slobodu a Solidaritu, KDH a Stranu MOST - HÍD. Tieto pani poslankyne a páni poslanci navrhujú zvoliť za predsedu Národnej rady pána Richarda Sulíka.
Otváram rozpravu k tomuto návrhu. Pýtam sa, či chce niekto navrhnúť ešte niekoho do tajnej voľby predsedu Národnej rady alebo chce vystúpiť v rozprave. Nie je to tak. Vyhlasujem rozpravu za skončenú.
Ešte predtým, ako otvorím tajnú voľbu, vás chcem upozorniť, že na túto voľbu a získanie mandátu predsedu Národnej rady je potrebná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov. Prosím, aby ste teraz pristúpili k tajnému hlasovaniu. Spôsob hlasovania sa riadi volebným poriadkom, ktorý sme schválili na úvod schôdze. A potom, ako overovatelia sa ujmú svojich funkcií a odvolia ako prví, vás požiadam, aby ste využili svoje volebné právo. Po skončení tajnej voľby určený overovateľ vyhlási výsledok.

(Akt tajného hlasovania.)
Skryt prepis

Vstup predsedajúceho

8.7.2010 o 12:34 hod.

Mgr.

Pavol Paška

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vstup predsedajúceho 12:35

Pavol Paška
Skontrolovaný text
Paška, Pavol, predseda NR SR
Vážené pani poslankyne, páni poslanci, poprosím vás, aby ste zaujali svoje miesta, bola vyhodnotená tajná voľba predsedu Národnej rady Slovenskej republiky a chcem požiadať povereného overovateľa, aby nás oboznámil s výsledkom tejto tajnej voľby.
Pán poslanec Horváth.
Skryt prepis

Vstup predsedajúceho

8.7.2010 o 12:35 hod.

Mgr.

Pavol Paška

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vstup predsedajúceho 12:51

Pavol Paška
Skontrolovaný text
Paška, Pavol, predseda NR SR
Dámy a páni, overovatelia ma informovali, že všetci využili svoje volebné právo, preto vyhlasujem voľbu, tajnú voľbu predsedu Národnej rady Slovenskej republiky za ukončenú a budeme čakať na povereného overovateľa, aby nás oboznámil s výsledkom tejto tajnej voľby.

(Spracúvanie výsledkov tajného hlasovania.)
Skryt prepis

Vstup predsedajúceho

8.7.2010 o 12:51 hod.

Mgr.

Pavol Paška

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video