1. schôdza

8.7.2010 - 8.7.2010
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vstup predsedajúceho

8.7.2010 o 15:04 hod.

Ing.

Richard Sulík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vstup predsedajúceho 15:04

Richard Sulík
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Sulík, Richard, predseda NR SR
Pokračujeme v rokovaní ustanovujúcej schôdze.
Podľa programu nasleduje bod

určenie počtu podpredsedov Národnej rady Slovenskej republiky.

Čo máš? Joj, gong. (Smiech v sále. Zaznievanie gongu.) Zvonkohru sa naučím obsluhovať, dúfam, v krátkej dobe.
Takže pokračujeme rokovaní ustanovujúcej schôdze, bod programu určenie počtu podpredsedov Národnej rady Slovenskej republiky.
Návrh na určenie počtu podpredsedov Národnej rady ste dostali ako tlač 7. Navrhuje sa, aby Národná rada mala štyroch podpredsedov.
Otváram rozpravu o tomto bode programu. Oukej, takže nemáme. Idete mi pomôcť, pán Číž? Poďte na pomoc. Poďte.
Pýtam sa, či sa chce niekto prihlásiť do rozpravy ústne. Nikto. Uzatváram možnosť podania ďalších ústnych prihlášok do rozpravy k tomuto programu. Vyhlasujem rozpravu o tomto bode za skončenú.
Pristúpme k hlasovaniu. Na schválenie uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých prítomných poslancov. 
No, Béla. Oukej. Páni, hlasujeme. (Reakcie z pléna.) No tak prvé hlasovanie máme za nami.
(Hlasovanie. Prítomných 118 poslancov, za 116, nehlasovali 2.) Prečítať, prečítať.

Konštatujem, že Národná rada Slovenskej republiky určila, že bude mať štyroch podpredsedov Národnej rady.

Pristúpme k jedenástemu bodu programu, ktorým je

voľba podpredsedov Národnej rady Slovenskej republiky.

V predchádzajúcom bode sme hlasovaním určili, že Národná rada bude mať štyroch podpredsedov.
V súvislosti s voľbou podpredsedov Národnej rady chcem uviesť, že strana SMER - sociálna demokracia navrhuje za podpredsedu Národnej rady Roberta Fica. Vzhľadom na to, že Robert Fico je predsedom vlády, jeho mandát sa až do podania demisie neuplatňuje. Z toho dôvodu sa voľba Roberta Fica za podpredsedu Národnej rady uskutoční na 2. schôdzi.
Návrh na voľbu podpredsedov Národnej rady ste dostali ako tlač 8.
Kandidáti na funkcie podpredsedov Národnej rady sú uvedení v abecednom poradí. Sú to Béla Bugár, Milan Hort a Pavol Hrušovský.
Otváram rozpravu o tomto bode programu. Do rozpravy som nedostal žiadnu písomnú prihlášku, pýtam sa, či sa chce niekto prihlásiť do rozpravy ústne. Uzatváram možnosť podania ďalších ústnych prihlášok do rozpravy k tomuto bodu programu. Vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú.
Skôr ako pristúpime k voľbe, chcem len pripomenúť, že podľa čl. 90 ods. 1 ústavy podpredsedu Národnej rady volí Národná rada tajným hlasovaním nadpolovičnou väčšinou všetkých poslancov, to je najmenej 76 hlasov.
Prosím, aby sme pristúpili k tajnému hlasovaniu o kandidátoch na podpredsedov Národnej rady. Postupovať budeme podobne ako pri predchádzajúcich voľbách. Upozorňujem, že pri každom mene treba zaškrtnúť voľbu.
Prosím overovateľov, aby sa ujali svojej funkcie a dohliadali na priebeh volieb, súčasne ich prosím, aby hlasovali ako prví.

(Akt tajného hlasovania.)
Skryt prepis

Vstup predsedajúceho

8.7.2010 o 15:04 hod.

Ing.

Richard Sulík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vstup predsedajúceho 15:04

Richard Sulík
Skontrolovaný text
Sulík, Richard, predseda NR SR
Pýtam sa, vážené poslankyne a vážení poslanci, či každý využil svoje právo hlasovať. Zrejme áno. Vyhlasujem tajné hlasovanie za skončené.
Prosím overovateľov, aby spočítali hlasy a vyhotovili zápisnicu o výsledku tajného hlasovania.
Vyhlasujem prestávku do 16.00 hodiny.

(Spracúvanie výsledkov tajného hlasovania.) 

(Prestávka.)

(Po prestávke.)
Skryt prepis

Vstup predsedajúceho

8.7.2010 o 15:04 hod.

Ing.

Richard Sulík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
1.schôdza NR SR ustanovujúca - 1. deň - štvrtok - B. popoludní
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 15:59

Mikuláš Krajkovič
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predseda Národnej rady, panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi, aby som vás informoval o výsledku tajného hlasovania na voľbu podpredsedov Národnej rady Slovenskej republiky, ktorá sa konala 8. júla 2010.
Na tajné hlasovanie o návrhu na voľbu podpredsedov Národnej rady Slovenskej republiky bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 146 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 146 poslancov.
Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu podpredsedov Národnej rady Slovenskej republiky všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky. Zo 146 odovzdaných hlasovacích lístkov bolo, teda nebol ani jeden neplatný.
Zo 146 platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že
- za kandidáta Bélu Bugára hlasovalo za 122 poslancov, proti 13 poslancov a zdržalo sa 11 poslancov,
- za kandidáta Milana Horta hlasovalo za 90 poslancov, proti 44 poslancov, zdržalo sa 12 poslancov,
- za kandidáta Pavla Hrušovského hlasovalo za 129 poslancov, proti 10 poslancov, zdržalo sa 7 poslancov.
Podľa čl. 90 Ústavy Slovenskej republiky a § 15 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov na zvolenie podpredsedov Národnej rady Slovenskej republiky je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov.
Overovatelia teda konštatujú, že v tajnom hlasovaní boli za podpredsedov Národnej rady Slovenskej republiky zvolení páni poslanci Béla Bugár, pán poslanec Milan Hort a pán poslanec Pavol Hrušovský.
Ďakujem pekne. (Potlesk.)
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

8.7.2010 o 15:59 hod.

Bc.

Mikuláš Krajkovič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 16:03

Pavol Hrušovský
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Hrušovský, Pavol, podpredseda NR SR
4.
Važené panie poslankyne, páni poslanci, vedomý si toho, že nie celkom v súlade s rokovacím poriadkom, ale predsa len mi dovoľte, aby som vyjadril úprimnú vďaku za podporu na voľbu za podpredsedu Národnej rady Slovenskej republiky.
V tejto chvíli si uvedomujem veľkú zodpovednosť, ktorú ste mi touto voľbou zverili. Chcem vás ubezpečiť o tom, že aj táto voľba je pre mňa istým záväzkom byť rovnako veľkorysý voči všetkým vám bez ohľadu na to, či je niektorý poslanec opozičný alebo koaličný. Toto bude jediným mojím pravidlom, ak mi pán predseda zverí viesť rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré budem používať okrem ústavy a rokovacieho poriadku tak, aby som dokázal presvedčiť, že táto Národná rada si zaslúži úctu všetkých občanov Slovenskej republiky.
Nie vo všetkom. Určite pri hlasovaniach o zákonoch si budeme rozumieť, ale pri vedení schôdzí vás chcem ešte raz ubezpečiť, že budete všetci pred zákonom rovní.
Ďakujem pekne. (Potlesk.)
Skryt prepis

Vystúpenie

8.7.2010 o 16:03 hod.

JUDr.

Pavol Hrušovský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 16:05

Béla Bugár
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Bugár, Béla, podpredseda NR SR
5.
Vážené kolegyne, vážení kolegovia, chcem sa vám poďakovať tiež za podporu a zároveň chcem vás vyzývať k spolupráci pri tvorbe zákonov a, samozrejme, aj pri rokovaniach Národnej rady. Viete, že atmosféru sa dá vytvoriť aj takú, aj takú, to záleží od nás, akú atmosféru budeme chcieť mať tu v Národnej rade.
Ja vám môžem len toľko sľúbiť, že budem sa snažiť, aby tá atmosféra bola pracovná, dobrá, aby sme tu mohli tvoriť zákony, ktoré budú osožné hlavne pre občanov Slovenskej republiky.
Ďakujem veľmi pekne. (Potlesk.)
Skryt prepis

Vystúpenie

8.7.2010 o 16:05 hod.

Ing.

Béla Bugár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 16:05

Milan Hort
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Hort, Milan, podpredseda NR SR
Vážený pán predseda, vážení kolegovia podpredsedovia, milé dámy, vážení páni, ďakujem za dôveru tým, ktorí mi ju dali. Všetkých by som chcel osloviť v tom duchu, aby Národná rada bola nielen najvyšším zákonodarným zborom, ale aj keď budeme mať rôzne názory, aby bola podľa možnosti aj kultúrnou inštitúciou.
Tento víkend v Levoči a Nitre som počul výzvy na nás politikov predovšetkým o tom, aby sme boli šíritelia pokoja a nie nepokoja. O to sa budem snažiť a k tomu budem aj vás vyzývať.
Ďakujem pekne. (Potlesk.)
Skryt prepis

Vystúpenie

8.7.2010 o 16:05 hod.

Ing.

Milan Hort

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 16:12

Ondrej Dostál

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 16:14

Anna Belousovová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Dovolíte, aby som zareagovala na tie slová plné nenávisti, neprávd a urážok voči Slovenskej národnej strane.
Ak toto mienite, pán Dostál, vniesť do slovenskej politiky, tak keď vás vidím, ako sedíte v tomto rade, tak mi je ľúto slovenského parlamentu, do ktorého ste sa dostali. Vy tu nepatríte, pretože ste vždy boli proti tejto republike, tak ako tam všetci sedíte v tomto rade, vždy ste jednoducho robili všetko možné, čo išlo proti Slovenskej republike, a ste možno alergický na slová "Slovensko", "slovenský národ" a "vlastenectvo". Dostali ste sa cez kandidátku, ktorú potiahol pán Bugár, ale ľudia možno nevedeli, že volia aj vás ako takú vlečku.
Tie slová, ktoré ste použili, by ste mali ako chlap, rovný chlap, argumentovať. Viete konkrétne povedať, kedy sme vyvolávali neznášlivosť, nenávisť a podobne? Vy ju vyvolávate svojím postupom. Vy nemáte v demokracii ani 5 %, aby ste sa dostali do parlamentu a chcete niekomu kázať o tom, čo je dobré a čo je zlé? Získajte samostatne ako OKS 5 %, nevlečte sa na Bugárovom chrbte a potom si vás budem vážiť a s vami chlapsky diskutovať.
Čo sa týka toho, že ste nás prirovnali, že je ako keby Ústav pamäti národa mal viesť Vasiľ Biľak, ja oznamujem, že podám na vás trestné oznámenie, pretože, vážený, môjho otca komunisti vyhodili z armády, vyhodili z práce a vy ste vtedy kde boli? Vy ste sa vtedy hrali na nejakých disidentov? Ako potkany ste boli zalezení niekde. Podporte ma alebo nepodporte, ja si svoju pravdu poviem vždy.
Vy nepatríte do politiky, vy ste nikdy nedosiahli ani len 5-percentnú hranicu. Tak sa podľa toho aj správajte. Trošku pokory. (Potlesk.)
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

8.7.2010 o 16:14 hod.

RNDr.

Anna Belousovová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:16

Rafael Rafaj
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán Dostál, dnešným dňom by ste si mali uvedomiť, že už nie ste pouličný aktivista, ale ste poslanec Národnej rady Slovenskej republiky a podľa toho by ste mali aj prispôsobiť svoje vyjadrovanie. Takže poprosím vás, aby ste v budúcnosti naplnili tú politickú kultúru, o ktorej ste toľko pred voľbami voličom rozprávali, a teraz je práve čas na plnenie sľubov aj v tejto oblasti.
Preto dôrazne ako predseda poslaneckého klubu odmietam takéto urážanie Slovenskej národnej strany a verím, že kolegovia - či už z opozície, alebo koalície - budú rešpektovať tie dohody, ktoré boli dané. Nevidíme nijaký dôvod na to, čo ste uviedli, aby ste spochybňovali najstaršiu politickú stranu na Slovensku. A tiež by som vás poprosil, aby ste vážili slovník a neurážali ani narážkami. Zrejme vám chýbajú argumenty, a preto ste sa znížili na takýto politický suterén. (Potlesk.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

8.7.2010 o 16:16 hod.

Mgr.

Rafael Rafaj

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:17

Ondrej Dostál
Skontrolovaný text
Len stručne. Ohradzujem sa voči tomu, že by som bol alergický na Slovensko, som alergický na extrémizmus. A teda vítam váš zámer podať na mňa trestné oznámenie. Určite budem odporúčať, aby som bol zbavený imunity, ak by k tomu došlo, a teda dúfam, že spolu s ostatnými podporíte náš návrh na to, aby bola zrušená poslanecká imunita, aby sa tu takéto veci v budúcnosti nemuseli preberať.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

8.7.2010 o 16:17 hod.

Mgr.

Ondrej Dostál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video