26. schôdza

29.11.2011 - 14.12.2011
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

30.11.2011 o 17:30 hod.

Ing. PhD. MBA

Ivan Štefanec

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie v rozprave 17:30

Ivan Štefanec
Skontrolovaný text
Ďakujem. Dajte teraz hlasovať, prosím, o mojom pozmeňovacom návrhu z rozpravy.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

30.11.2011 o 17:30 hod.

Ing. PhD. MBA

Ivan Štefanec

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vstup predsedajúceho 17:30

Pavol Hrušovský
Skontrolovaný text
Hlasujeme.
(Hlasovanie.) 144 prítomných, 79 za, 65 sa zdržalo.
Návrh sme schválili.
Skryt prepis

Vstup predsedajúceho

30.11.2011 o 17:30 hod.

JUDr.

Pavol Hrušovský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vstup predsedajúceho 17:30

Ivan Štefanec
Skontrolovaný text
Pán predseda, dajte, prosím, hlasovať, že uvedený návrh zákona prerokujeme v treťom čítaní.
Skryt prepis

Vstup predsedajúceho

30.11.2011 o 17:30 hod.

Ing. PhD. MBA

Ivan Štefanec

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vstup predsedajúceho 17:30

Pavol Hrušovský
Skontrolovaný text
Hlasujeme o návrhu.
(Hlasovanie.) 144 prítomných, 79 za návrh, 65 sa zdržalo.
Návrh sme schválili.

O návrhu rokujeme, o návrhu zákona rokujeme v treťom čítaní. Pýtam sa, či sa chce niekto prihlásiť do rozpravy. Nie, preto vyhlasujem rozpravu za skončenú.
Pristúpime k hlasovaniu k zákonu ako celku. Gestorský výbor odporúča...
Skryt prepis

Vstup predsedajúceho

30.11.2011 o 17:30 hod.

JUDr.

Pavol Hrušovský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 17:30

Ivan Štefanec
Skontrolovaný text
... schváliť.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

30.11.2011 o 17:30 hod.

Ing. PhD. MBA

Ivan Štefanec

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vstup predsedajúceho 17:30

Pavol Hrušovský
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
(Hlasovanie.) 141 prítomných, 79 za návrh, 62 sa zdržalo.

Návrh sme schválili.

Poprosím pána poslanca Tótha, ktorého finančný výbor poveril, aby Národnej rade predložil návrhy hlasovaní k prerokovávanému vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o spotrebnej dani z minerálnych z minerálneho oleja, ktorý prerokovávame ako tlač 511.
Pán poslanec.

Hlasovanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, tlač 511.)
Skryt prepis

Vstup predsedajúceho

30.11.2011 o 17:30 hod.

JUDr.

Pavol Hrušovský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 17:30

Tibor Tóth
Skontrolovaný text
Vážený pán predseda, v rozprave vystúpili poslanci Pelegrini a Jahnátek, ktorí podali pozmeňujúce návrhy. Keďže pozmeňujúce návrhy boli podané dnes, dajte hlasovať najprv o skrátení lehoty podľa § 83 ods. 4 rokovacieho poriadku.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

30.11.2011 o 17:30 hod.

Ing.

Tibor Tóth

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vstup predsedajúceho 17:30

Pavol Hrušovský
Skontrolovaný text
Hlasujeme o návrhu.
(Hlasovanie.) 142 prítomných, 134 za návrh, 8 sa zdržalo.
Návrh sme schválili.
Skryt prepis

Vstup predsedajúceho

30.11.2011 o 17:30 hod.

JUDr.

Pavol Hrušovský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vstup predsedajúceho 17:30

Pavol Hrušovský
Skontrolovaný text
Prosím, ďalší návrh.
Skryt prepis

Vstup predsedajúceho

30.11.2011 o 17:30 hod.

JUDr.

Pavol Hrušovský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 17:30

Tibor Tóth
Skontrolovaný text
Pán predsedajúci, vzhľadom na to, že pán poslanec Pellegrini podal pozmeňujúci návrh, ktorým chce vyňať body č. 12, 14 a 20 zo spoločnej správy, dajme o týchto bodoch hlasovať osobitne. Pán poslanec o všetkých naraz alebo o každom zvlášť? O všetkých troch naraz, čiže budeme hlasovať o bodoch 12, 14, 20 zo spoločnej správy.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

30.11.2011 o 17:30 hod.

Ing.

Tibor Tóth

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video