26. schôdza

29.11.2011 - 14.12.2011
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Uvádzajúci uvádza bod

30.11.2011 o 17:11 hod.

Ing.

Ivan Mikloš

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Uvádzajúci uvádza bod 17:11

Ivan Mikloš
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi uviesť návrh na skrátené legislatívne konanie o návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti, ktorý vypracovalo ministerstvo financií ako iniciatívny materiál, myslím návrh na skrátené konanie.
Predložený návrh sa predkladá s cieľom zabezpečiť, aby bol návrh ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti, ktorý bol predložený do Národnej rady Slovenskej republiky ako kompromisný návrh celého spektra politických strán, schválený Národnou radou ešte v tomto volebnom období. Je nevyhnuté, aby bol tento ústavný zákon prijatý a takto sa predišlo možným hospodárskym škodám, ktoré Slovenskej republike hrozia v prípade, ak nebude zabezpečená stabilizácia ekonomického systému a rozpočtových pravidiel vo vzťahu k regulácii výšky dlhu verejnej správy a nebude kreovaný orgán nezávislý od štátnej moci, ktorý bude monitorovať a hodnotiť plnenie rozpočtových cieľov vlády. Keďže schválenie ústavného zákona je pri dodržaní klasickej legislatívnej procedúry z časového hľadiska ohrozené kvôli konaniu predčasných volieb v marci 2012, predkladám na rokovanie parlamentu návrh na skrátené legislatívne konanie o návrhu poslancov Národnej rady na vydanie ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti, ktorý schválila vláda Slovenskej republiky na svojom rokovaní dňa 23. novembra 2011.
Ďakujem za pozornosť a za podporu tohto návrhu.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

30.11.2011 o 17:11 hod.

Ing.

Ivan Mikloš

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 17:13

Zuzana Aštaryová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predseda, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi, aby som vystupovala ako spravodajkyňa výboru pre financie a rozpočet k návrhu vlády na skrátené legislatívne konanie o návrhu skupiny poslancov Národnej rady na vydanie ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti (tlač 588).
Predseda Národnej rady svojím rozhodnutím č. 594 zo dňa 25. novembra 2011 pridelil nášmu výboru uvedený návrh prerokovať v skrátenom legislatívnom konaní. Výbor rokoval o tomto návrhu dňa 29. novembra 2011 a prijal uznesenie k nemu č. 303.
Ďakujem, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

30.11.2011 o 17:13 hod.

Zuzana Aštaryová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 17:14

Pavol Paška
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predseda. Dámy a páni, dovoľte, aby som v mene poslaneckého klubu SMER - sociálna demokracia vyslovil nesúhlas s návrhom na prerokovanie tohto návrhu v skrátenom legislatívnom konaní.
Za uplynulých šestnásť mesiacov je to prvý návrh zákona, ktorý si jednak vyžaduje ústavnú väčšinu, pretože je to ústavný zákon, a jednak je vysoká pravdepodobnosť, že ju získa. A získa ju aj preto, lebo došlo k dohode naprieč celým politickým spektrom a navrhovatelia, poslanci z jednotlivých parlamentných klubov pracovali veľmi dlho na konečnom znení tohto ústavného ústavného zákona. Aj v kontexte súvislostí a vývoja na finančných trhoch, ako aj v súvislosti s vývojom v eurozóne, ale aj Európskej únii a so snahou hľadať nové riešenia a východiská ako von z krízy a z recesie, sme presvedčení v SMER-e - sociálna demokracia, že tento zákon by bolo vhodné prerokovať štandardným spôsobom. Zákon sa neľahko rodil. Po prvýkrát, upozorňujem ešte raz, dochádza k ústavnej zhode na niečom, čo Slovenská republika bezpochyby životne potrebuje. My nemáme problém s obsahom zákona. Podporíme ho, ale nesúhlasíme so skráteným legislatívnym konaním.
Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

30.11.2011 o 17:14 hod.

Mgr.

Pavol Paška

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 17:14

Pavol Hrušovský
Skontrolovaný text
Vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

Pristúpime k hlasovaniu.
Poprosím pani spoločnú spravodajkyňu, aby predložila návrh.

(Hlasovanie o návrhu vlády na skrátené legislatívne konanie o návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti, tlač 588.)
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

30.11.2011 o 17:14 hod.

JUDr.

Pavol Hrušovský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 17:14

Zuzana Aštaryová
Skontrolovaný text
Pán predseda, prosím, dajte hlasovať o tom, že Národná rada prerokuje uvedený návrh zákona v skrátenom legislatívnom konaní.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

30.11.2011 o 17:14 hod.

Zuzana Aštaryová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 17:14

Pavol Hrušovský
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Hlasujeme o návrhu.
(Hlasovanie.) 143 prítomných, 83 za návrh, 57 proti, 1 sa zdržal, 2 nehlasovali.

Návrh sme schválili.

Ďakujem, pani poslankyňa, za spoluprácu pri prerokovávaní návrhu zákona.

Poprosím teraz pána poslanca Tótha, aby z poverenia výboru pre financie a rozpočet predložil Národnej rade návrhy hlasovaní k prerokovávanému návrhu vlády, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o dani z príjmov a zákon o rozpočtovom určení výnosu z dane z príjmov (tlač 590).

(Hlasovanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 590.)
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

30.11.2011 o 17:14 hod.

JUDr.

Pavol Hrušovský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 17:14

Tibor Tóth
Skontrolovaný text
Ďakujem pekne. Pán predseda, kolegyne poslankyne, kolegovia poslanci, odporúčam, aby Národná rada sa uzniesla v zmysle zákona o rokovacom poriadku na tom, že prerokuje tento návrh v druhom čítaní.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

30.11.2011 o 17:14 hod.

Ing.

Tibor Tóth

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 17:14

Pavol Hrušovský
Skontrolovaný text
Hlasujeme, páni poslanci.
(Hlasovanie.) 143 prítomných, 79 za návrh, 60 proti, 4 sa zdržali.

Schválili sme návrh.

Prosím ďalší návrh.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

30.11.2011 o 17:14 hod.

JUDr.

Pavol Hrušovský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 17:14

Tibor Tóth
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Súčasne odporúčam v zmysle zákona o rokovacom poriadku a v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky prideliť v druhom čítaní na prerokovanie tento návrh okrem Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet aj Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet. Zároveň odporúčam, aby výbory uvedený návrh prerokovali ihneď.
Prosím, dajte o mojom návrhu hlasovať.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

30.11.2011 o 17:14 hod.

Ing.

Tibor Tóth

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 17:14

Pavol Hrušovský
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Hlasujeme, páni poslanci, o návrhu, tak ako ho predložil pán spoločný spravodajca, pán poslanec Tóth.
(Hlasovanie.) 143 prítomných, 80 za návrh, 64 sa zdržalo.
Schválili sme návrh.

Pán poslanec Matej, poprosím, aby ste z poverenia výboru predložili Národnej rade návrhy na hlasovanie o

vládnom zákona o spotrebnej dani z alkoholických nápojov,

ktorý prerokovávame ako tlač 512 v druhom čítaní.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

30.11.2011 o 17:14 hod.

JUDr.

Pavol Hrušovský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video