26. schôdza

29.11.2011 - 14.12.2011
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Uvádzajúci uvádza bod

30.11.2011 o 17:14 hod.

Ing.

Ondrej Matej

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Uvádzajúci uvádza bod 17:14

Ondrej Matej
Skontrolovaný text
Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Milé dámy, milí páni, v rozprave vystúpili traja poslanci, pričom jeden poslanec, ja som podal pozmeňujúci návrh. Pán predsedajúci, keďže pozmeňujúci návrh bol podaný dnes, prosím, dajte hlasovať o skrátení lehoty podľa § 83 ods. 4.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

30.11.2011 o 17:14 hod.

Ing.

Ondrej Matej

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 17:14

Pavol Hrušovský
Skontrolovaný text
Hlasujeme, páni poslanci, o návrhu.
(Hlasovanie.) 141 prítomných, 77 za, 62 sa zdržalo, 2 nehlasovali.
Schválili sme návrh.
Prosím, ďalšie návrhy.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

30.11.2011 o 17:14 hod.

JUDr.

Pavol Hrušovský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 17:14

Ondrej Matej
Skontrolovaný text
Pán predsedajúci, budeme hlasovať o bodoch zo spoločnej správy, a to spoločne o bodoch 1 až 43 s odporúčaním gestorského výboru schváliť.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

30.11.2011 o 17:14 hod.

Ing.

Ondrej Matej

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 17:14

Pavol Hrušovský
Skontrolovaný text
Hlasujeme. Body 1 až 43. Gestorský výbor odporúča schváliť.
(Hlasovanie.) 142 prítomných, 76 za, 65 sa zdržalo, 1 nehlasoval.
Schválili sme návrh.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

30.11.2011 o 17:14 hod.

JUDr.

Pavol Hrušovský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 17:14

Ondrej Matej
Skontrolovaný text
Ďakujem. Pán predsedajúci, dajte, prosím, hlasovať o mojom pozmeňujúcom návrhu.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

30.11.2011 o 17:14 hod.

Ing.

Ondrej Matej

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 17:14

Pavol Hrušovský
Skontrolovaný text
Hlasujeme o návrhu, ktorý za skupinu poslancov predložil pán spoločný spravodajca.
(Hlasovanie.) 140 prítomných, 75 za, 64 sa zdržalo, 1 nehlasoval.
Schválili sme návrh.
Prosím, ďalší návrh.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

30.11.2011 o 17:14 hod.

JUDr.

Pavol Hrušovský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 17:14

Ondrej Matej
Skontrolovaný text
Pán predseda, prosím, dajte hlasovať o tom, že prerokovaný vládny návrh zákona prerokujeme v treťom čítaní ihneď.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

30.11.2011 o 17:14 hod.

Ing.

Ondrej Matej

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 17:14

Pavol Hrušovský
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Hlasujeme.
(Hlasovanie.) 140 prítomných, 76 za návrh, 3 proti, 61 sa zdržalo.

Schválili sme návrh. Rokujeme v treťom čítaní. Chce niekto v rozprave vystúpiť? Nie, preto ju vyhlasujem za skončenú.
Pristúpime k hlasovaniu o vládnom návrhu zákona ako celku so schválenými pozmeňovacími návrhmi s odporúčaním gestorského výboru návrh schváliť.
(Hlasovanie.) 134 prítomných, 73 za, 6 proti, 54 sa zdržalo, 1 nehlasoval.

Návrh zákona Národná rada schválila.

Pani poslankyňa Aštaryová, vám musíme udeliť osobitnú medailu? Odmenu. Poprosím vás, aby ste predložili Národnej rade návrhy hlasovaní k prerokovávanému vládnemu návrhu zákona o medzinárodnej pomoci pri vymáhaní niektorých finančných pohľadávok, ktorý prerokovávame ako tlač 494.

(Hlasovanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 466/2009 Z. z. o medzinárodnej pomoci pri vymáhaní niektorých finančných pohľadávok a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 76/2007 Z. z. o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, tlač 494.)
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

30.11.2011 o 17:14 hod.

JUDr.

Pavol Hrušovský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 17:14

Zuzana Aštaryová
Skontrolovaný text
Vážený pán predseda, v rozprave vystúpil poslanec Matej, ktorý podal pozmeňujúci návrh. Keďže pozmeňujúci návrh bol podaný dnes, najskôr budeme hlasovať o skrátení lehoty podľa § 83 ods. 4 rokovacieho poriadku.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

30.11.2011 o 17:14 hod.

Zuzana Aštaryová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 17:14

Pavol Hrušovský
Skontrolovaný text
Hlasujeme, páni poslanci, o návrhu.
(Hlasovanie.) 142 prítomných, 80 za, 61 sa zdržalo, 1 nehlasoval.
Schválili sme návrh.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

30.11.2011 o 17:14 hod.

JUDr.

Pavol Hrušovský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video