26. schôdza

29.11.2011 - 14.12.2011
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vstup predsedajúceho

30.11.2011 o 17:30 hod.

JUDr.

Pavol Hrušovský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vstup predsedajúceho 17:30

Pavol Hrušovský
Skontrolovaný text
Hlasujeme, páni poslanci.
(Hlasovanie.) 140 prítomných, 78 za, 60 proti, 1 sa zdržal, 1 nehlasoval.
Schválili sme návrh.
Skryt prepis

Vstup predsedajúceho

30.11.2011 o 17:30 hod.

JUDr.

Pavol Hrušovský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 17:30

Tibor Tóth
Skontrolovaný text
Pán predseda, budeme teraz hlasovať o ostatných bodoch zo spoločnej správy, sú to body 1 až 27 okrem bodov 12, 14 a 20, o ktorých sme hlasovali pred chvíľou, s odporučením gestorského výboru schváliť.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

30.11.2011 o 17:30 hod.

Ing.

Tibor Tóth

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vstup predsedajúceho 17:30

Pavol Hrušovský
Skontrolovaný text
Hlasujeme, páni poslanci.
(Hlasovanie.) 142 prítomných, 79 za, 58 proti, 5 sa zdržalo.
Návrh sme schválili.
Skryt prepis

Vstup predsedajúceho

30.11.2011 o 17:30 hod.

JUDr.

Pavol Hrušovský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 17:30

Tibor Tóth
Skontrolovaný text
Pán predseda, odhlasovali sme body zo spoločnej správy. Ďalší pozmeňujúci návrh podal pán poslanec Jahnátek, ktorý však nespĺňa patričné náležitosti pozmeňujúceho návrhu. O pozmeňujúcom návrhu už nemôžem dať hlasovať, nakoľko už bol schválený v rámci bodu č. 3 zo spoločnej správy. Keďže sme odhlasovali body zo spoločnej správy, dajte hlasovať o tom, že prerokovaný vládny návrh zákona prerokujeme v treťom čítaní ihneď.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

30.11.2011 o 17:30 hod.

Ing.

Tibor Tóth

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vstup predsedajúceho 17:30

Pavol Hrušovský
Skontrolovaný text
Prosím, ešte predtým, ako budeme hlasovať, pán poslanec Jahnátek, chcete sa vyjadriť k tomu?
Skryt prepis

Vstup predsedajúceho

30.11.2011 o 17:30 hod.

JUDr.

Pavol Hrušovský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 17:30

Ľubomír Jahnátek
Skontrolovaný text
Áno, ja by som sa rád opýtal, v čom nespĺňa zákonné podmienky? Nie je mi to jasné. (Ruch v sále.) Dávam námietku.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

30.11.2011 o 17:30 hod.

prof. Ing. CSc.

Ľubomír Jahnátek

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vstup predsedajúceho 17:30

Pavol Hrušovský
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Hlasujeme o námietke pána poslanca Jahnátka, ktorý trvá na hlasovaní o jeho podanom pozmeňujúcom návrhu. Rozumiem tej námietke tak, pán poslanec. Pán poslanec, pán spoločný spravodajca zrejme myslel na to, že v spoločnej správe už tento problém bol riešený inak, ako ho navrhujete vy a teda nemožno o tom hlasovať dvakrát, ale Národná rada rozhodne o námietke hlasovaním.
(Hlasovanie.) 143 prítomných, 64 za, 55 proti, 19 sa zdržalo, 5 nehlasovalo.
Návrh sme neschválili.
Pán spoločný spravodajca.
Skryt prepis

Vstup predsedajúceho

30.11.2011 o 17:30 hod.

JUDr.

Pavol Hrušovský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vstup predsedajúceho 17:30

Tibor Tóth
Skontrolovaný text
Pán predseda, keďže sme odhlasovali body zo spoločnej správy, dajte hlasovať o tom, že prerokovaný vládny návrh zákona prerokujeme v treťom čítaní ihneď.
Skryt prepis

Vstup predsedajúceho

30.11.2011 o 17:30 hod.

Ing.

Tibor Tóth

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vstup predsedajúceho 17:30

Pavol Hrušovský
Skontrolovaný text
Hlasujeme.
(Hlasovanie.) 142 prítomných, 77 za, 59 proti, 3 sa zdržali, 3 nehlasovali.
Návrh sme schválili.

Rokujeme o návrhu zákona v treťom čítaní. Chce sa niekto prihlásiť do rozpravy? Nie, vyhlasujem ju za skončenú.
Pristúpime k hlasovaniu o zákone ako celku s odporúčaním gestorského výboru...
Skryt prepis

Vstup predsedajúceho

30.11.2011 o 17:30 hod.

JUDr.

Pavol Hrušovský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 17:30

Tibor Tóth
Skontrolovaný text
...schváliť.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

30.11.2011 o 17:30 hod.

Ing.

Tibor Tóth

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video