28. schôdza

31.1.2012 - 9.2.2012
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vstup predsedajúceho

2.2.2012 o 11:28 hod.

JUDr.

Pavol Hrušovský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vstup predsedajúceho 11:28

Pavol Hrušovský
Skontrolovaný text
Hlasujeme, páni poslanci, o návrhu, ktorý v rozprave za skupinu poslancov predložil pán poslanec Jurčík.
(Hlasovanie.) 144 prítomných, 78 za návrh, 66 sa zdržalo.
Pozmeňovací návrh pána poslanca Jurčíka sme schválili.
Prosím, ďalší návrh.
Skryt prepis

Vstup predsedajúceho

2.2.2012 o 11:28 hod.

JUDr.

Pavol Hrušovský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

11:28

László Solymos
Skontrolovaný text
Keďže sme hlasovali o pozmeňovacích návrhoch zo spoločnej správy aj o pripomienkach z rozpravy a mám splnomocnenie gestorského výboru, odporúčam hlasovať o tom, že predložený návrh zákona prerokujeme v treťom čítaní ihneď.
Skryt prepis

2.2.2012 o 11:28 hod.

Ing.

László Solymos

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

11:28

László Solymos
Skontrolovaný text
Pán predseda, dajte teraz hlasovať o zákone ako celku s odporúčaním...
Skryt prepis

2.2.2012 o 11:28 hod.

Ing.

László Solymos

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

11:28

Stanislav Janiš
Skontrolovaný text
Ďakujem za slovo, pán predseda. V rozprave vystúpili viacerí poslanci. Zaznel jeden pozmeňujúci návrh a štyri procedurálne návrhy. Najskôr, pán predseda, sa vysporiadame s lehotou na hlasovanie o pozmeňovacom návrhu. Dajte hlasovať o skrátení lehoty.
Skryt prepis

2.2.2012 o 11:28 hod.

Ing.

Stanislav Janiš

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

11:28

Stanislav Janiš
Skontrolovaný text
Pán predseda, v rozprave zazneli štyri procedurálne návrhy od štyroch poslancov, ale všetky boli identické. Môžte dať hlasovať o všetkých štyroch naraz?
Skryt prepis

2.2.2012 o 11:28 hod.

Ing.

Stanislav Janiš

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 11:28

Stanislav Janiš
Skontrolovaný text
Nie sú pripomienky, tak, pán predseda, prosím, dajte hlasovať o tom, aby Národná rada vrátila zákon na dopracovanie.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

2.2.2012 o 11:28 hod.

Ing.

Stanislav Janiš

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vstup predsedajúceho 11:28

Pavol Hrušovský
Skontrolovaný text
Panie poslankyne, páni poslanci, hlasujeme.
(Hlasovanie.) 143 prítomných, za návrh 65, 41 proti, 36 sa zdržalo, 1 nehlasoval.
Návrh sme neschválili.
Prosím ďalší návrh.
Skryt prepis

Vstup predsedajúceho

2.2.2012 o 11:28 hod.

JUDr.

Pavol Hrušovský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 11:28

Stanislav Janiš
Skontrolovaný text
Pán predseda, keďže informácia neobsahuje žiadne pozmeňujúce návrhy, pristúpime k hlasovaniu o pozmeňovacom návrhu, ktorý zaznel v rozprave a predložil ho pán kolega Chren. Pán predseda, dajte, prosím, o ňom hlasovať.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

2.2.2012 o 11:28 hod.

Ing.

Stanislav Janiš

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vstup predsedajúceho 11:28

Pavol Hrušovský
Skontrolovaný text
Hlasujeme, páni poslanci o pozmeňovacích návrhoch, ktoré za skupinu poslancov predložil pán poslanec Chren.
(Hlasovanie.) 144 prítomných, 77 za návrh, 65 proti, 1 sa zdržal, 1 nehlasoval.
Návrh sme schválili.
Skryt prepis

Vstup predsedajúceho

2.2.2012 o 11:28 hod.

JUDr.

Pavol Hrušovský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 11:28

Stanislav Janiš
Skontrolovaný text
Hlasovali sme o pripomienkach z rozpravy. Pán predseda, dajte, prosím, hlasovať o tom, že predložený zákon prerokujeme v treťom čítaní.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

2.2.2012 o 11:28 hod.

Ing.

Stanislav Janiš

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video