28. schôdza

31.1.2012 - 9.2.2012
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

8.2.2012 o 11:25 hod.

Mgr.

Alojz Přidal

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie v rozprave 11:25

Alojz Přidal
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, v rozprave vystúpil pán poslanec Laurenčík, ktorý podal dva pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. (Ruch v sále. Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Hrušovský, Pavol, podpredseda NR SR
Prosím o kľud v rokovacej sále, páni poslanci.

Přidal, Alojz, poslanec NR SR
Najskôr však pristúpime k hlasovaniu o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch zo spoločnej správy, a to o bodoch 1 až 4 spoločne s odporúčaním gestorského výboru schváliť.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

8.2.2012 o 11:25 hod.

Mgr.

Alojz Přidal

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 11:25

Zuzana Aštaryová
Skontrolovaný text
Vážený pán predseda, v rozprave vystúpila pani poslankyňa Vášáryová, ktorá podala pozmeňujúci návrh. Preto, prosím, dajte hlasovať o skrátení lehoty podľa rokovacieho poriadku.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

8.2.2012 o 11:25 hod.

Zuzana Aštaryová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 11:25

Zuzana Aštaryová
Skontrolovaný text
Teraz budeme hlasovať o bodoch zo spoločnej správy 1, 2, 3, 4 a 5 s odporúčaním gestorského výboru neschváliť.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

8.2.2012 o 11:25 hod.

Zuzana Aštaryová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 11:25

Zuzana Aštaryová
Skontrolovaný text
99.Teraz, dajte hlasovať o tom, že návrh zákona prerokujeme v treťom čítaní ihneď.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

8.2.2012 o 11:25 hod.

Zuzana Aštaryová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 11:25

Alojz Přidal
Skontrolovaný text
Pán predseda, teraz môžme pristúpiť k hlasovaniu o návrhoch z rozpravy, ktoré predložil pán poslanec Laurenčík. Dajte, prosím, hlasovať o jeho prvom návrhu. Je to o zmene účinnosti.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

8.2.2012 o 11:25 hod.

Mgr.

Alojz Přidal

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 11:25

Alojz Přidal
Skontrolovaný text
Pán predseda, prosím, dajte hlasovať o druhom návrhu pána poslanca Laurenčíka.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

8.2.2012 o 11:25 hod.

Mgr.

Alojz Přidal

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 11:25

Alojz Přidal
Skontrolovaný text
Pán predseda, keďže sme hlasovali o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy i z rozpravy a mám splnomocnenie gestorského výboru odporúčať hlasovať o tom, že predložený návrh zákona prerokujeme v treťom čítaní ihneď.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

8.2.2012 o 11:25 hod.

Mgr.

Alojz Přidal

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 11:25

Alojz Přidal
Skontrolovaný text
Schváliť, pán predseda.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

8.2.2012 o 11:25 hod.

Mgr.

Alojz Přidal

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 11:25

Zuzana Aštaryová
Skontrolovaný text
Schváliť.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

8.2.2012 o 11:25 hod.

Zuzana Aštaryová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 11:25

Ľuboš Martinák
Skontrolovaný text
Ďakujem za slovo. Pán predsedajúci, v rozprave vystúpilo šesť poslancov. Z nich ja som podal procedurálny návrh a dvaja poslanci podali pozmeňujúce návrhy, a to pán poslanec Martin Fecko a pán poslanec Marián Záhumenský. Pán predsedajúci, dajte najskôr hlasovať o mojom procedurálnom návrhu, aby Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla v súlade s § 73 ods. 3 písm. b) na tom, že nebude pokračovať v rokovaní o predloženom návrhu zákona.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

8.2.2012 o 11:25 hod.

Ing.

Ľuboš Martinák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video