28. schôdza

31.1.2012 - 9.2.2012
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

8.2.2012 o 11:58 hod.

doc. JUDr. PhD. J.S.D.

Radoslav Procházka

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

11:58

Radoslav Procházka
Skontrolovaný text
Áno, pán predseda. Ďakujem, že nebol schválený žiaden z tých predložených pozmeňovacích návrhov, a zároveň v dôsledku toho, že nebol schválený ani pozmeňovací návrh pána poslanca Madeja, ak schválime tento návrh zákona, tak vlastne mal by nadobudnúť účinnosť ešte predtým, ako nadobudne platnosť, čo... (Vystúpenie prerušené predsedajúcim.)
Skryt prepis

8.2.2012 o 11:58 hod.

doc. JUDr. PhD. J.S.D.

Radoslav Procházka

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

11:58

Marián Kvasnička
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán predseda, milé kolegyne, kolegovia, v rozprave vystúpili dvaja poslanci, poslankyňa Sabolová a poslanec Raši. Poslankyňa Sabolová dala návrh, aby sme nepokračovali v rokovaní, aby o tomto bolo hlasované, a myslím, že aj pán poslanec Richard Raši sa k tomuto teda vyjadril, že keby to nedala pani poslankyňa Sabolová, tak sám takýto návrh podá. (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Hrušovský Pavol, predseda NR SR
Pán poslanec, nekomentujte, dajte návrh na hlasovanie.

Kvasnička, Marián, poslanec NR SR
Takže dajte hlasovať, dobre, dajte hlasovať o návrhu nepokračovať v rokovaní o predmetnom zákone.

Hrušovský Pavol, predseda NR SR
Hlasujeme.
(Hlasovanie.) 141 prítomných, 124 za návrh, 4 proti, 11 sa zdržalo, 2 nehlasovali. Schválili sme návrh. Ďakujem.
Pán spoločný spravodajca, pán poslanec Senko bol poverený výborom pre kultúru a médiá, aby predložil Národnej rade návrhy hlasovaní k návrhu skupiny poslancov Kaníka, Štefanca, Harmana na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch. Nech sa páči, pán poslanec.

Senko, Ján, poslanec NR SR
Ďakujem, pán predseda. Prosím, dajte hlasovať o tom, že Národná rada prerokuje predložený návrh zákona v druhom čítaní.

Hrušovský, Pavol, predseda NR SR
Hlasujeme, páni poslanci, o návrhu.
(Hlasovanie. ) 139 prítomných, 54 za návrh, 58 proti, 26 sa zdržalo,1 nehlasoval. (Krátka pauza.) Pardon.
Návrh sme neschválili.
Poprosím teraz pána poslanca Galbavého, aby z poverenia výboru pre kultúru a médiá predložil Národnej rade návrhy v hlasovaní k návrhu poslancov Zajaca, Dostála, Osuského na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o štátnych sviatkoch, tlač 572.
Nech sa páči, pán poslanec.

Galbavý, Tomáš, poslanec NR SR
Pán predseda, ďakujem. V rozprave vystúpili traja poslanci. Nikto nepodal žiadny procedurálny návrh. Preto vás poprosím, aby ste dali hlasovať o tom, že Národná rada prerokuje predložený návrh zákona v druhom čítaní.
Skryt prepis

8.2.2012 o 11:58 hod.

PhDr.

Marián Kvasnička

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

11:58

Viliam Novotný
Skontrolovaný text
Ďakujem pekne za slovo. Pripomínam členom výboru pre zdravotníctvo, že rokovanie výboru sa uskutoční o 12.00 hodine výnimočne v zasadacej miestnosti č. 147, to je zasadacia miestnosť výboru pre regionálny rozvoj. Ďakujem pekne.

Hrušovský, Pavol, predseda NR SR
Pán poslanec Viskupič.
Skryt prepis

8.2.2012 o 11:58 hod.

MUDr.

Viliam Novotný

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

11:58

Jozef Viskupič
Skontrolovaný text
Ďakujem. Ja by som chcel pre záznam uviesť, že pri hlasovaní 136...

Hrušovský, Pavol, predseda NR SR
172.
Kľud, páni poslanci!

Viskupič, Jozef, poslanec NR SR
... som bol vykázaný, akoby som hlasoval proti a hlasoval som za, pri hlasovaní 136, zákon č. 274/2009 Z. z.
Skryt prepis

8.2.2012 o 11:58 hod.

Mgr.

Jozef Viskupič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

11:58

František Šebej
Skontrolovaný text
Ďakujem, aj ja by som pre záznam chcel uviesť, že som sa pomýlil pri hlasovaní, respektíve nestlačil som tlačítko poriadne, čiže som evidovaný, že som nehlasoval. Chcel som hlasovať za ten zákon.
Skryt prepis

8.2.2012 o 11:58 hod.

PhDr. CSc.

František Šebej

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
28. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní
 

Uvádzajúci uvádza bod 14:13

Štefan Kužma
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predseda. Dovoľte mi uviesť zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov.
Tento zákon alebo touto novelou sa zavádza povinnosť odstrániť stavbu, alebo akýkoľvek objekt zhotovený bez stavebného povolenia na cudzom pozemku bez písomného súhlasu majiteľa pozemku.
Odstránenie stavby s výnimkou inžinierskych stavieb definovaných stavebných zákonom vykoná stavebný úrad na základe žiadosti vlastníka na náklady majiteľa alebo nájomcu zhotovenej stavby, či objektu.
Cieľom navrhovanej novely je zásadným spôsobom zmeniť a zamedziť rozširovaniu výstavby čiernych stavieb na cudzích pozemkoch.
Dovoľte mi, aby som v krátkosti vás oboznámil s tým, o čo navrhovateľom ide. Výstavba stavieb načierno, alebo čiernych stavieb je veľmi známou pliagou v našej spoločnosti. Ale úplne najhorším prípadom je to, keď si niekto postaví čiernu stavbu na úplne cudzom pozemku. Čiže doslova tu už nejde ani tak o čiernu stavbu, ale doslova o krádež, o krádež cudzieho majetku, cudzieho pozemku mnohokrát od ľudí, ktorí toho veľa nemajú a možno tie ich pozemôčky niekde na dedinách na východnom Slovensku sú jediným skutočným majetkom, ktorý majú.
V poslednej dobe sa to veľmi rozmohlo a tento problém podľa našich súčasných zákonov je vlastne nevymožiteľný. Veľmi často staviteľmi takýchto stavieb sú ľudia, ktorí majú štatút občanov v hmotnej núdzi, rozširujú sa nám týmto spôsobom osady častokrát na východnom Slovensku. Zaberú úplne cudzie pozemky, de facto ukradnú cudzí majetok a sú nepostihnuteľní.
Podľa našej legislatívy by takýto ľudia mali zaplatiť pokutu. Ale rovnako podľa našej legislatívy, pokuta od týchto ľudí je nevymožiteľná zo zákona. Rovnako je nevymožiteľné zo zákona uhradenie spôsobenej škody týmto ľuďom. A títo stavebníci to veľakrát vedia a veľmi jasne to využívajú. Skutočne tým ľuďom, ktorí sú takto pripravení o majetok, takto pripravení o svoje pozemky, ostávajú len oči pre plač.
Možno pre niektorých je to problém vzdialený, problém nepredstaviteľný, nevedia si predstaviť, že by niekto prišiel im na záhradu a postavil si tam nejakú chalupu, a nič sa nedialo a boli by absolútne, absolútne bezmocní s tým niečo urobiť.
Keď si prestavíme takúto skutočnosť, takýto problém, tak si vlastne uvedomíme, čo sa v skutočnosti deje. Preto v našom zákone žiadame, aby keď sa jedná nielen o čiernu stavbu, podmienka je čierna stavba, ale keď je to urobené na cudzom pozemku bez súhlasu majiteľa, čiže de facto ide o krádež pozemku, musela obec, nie mohla, ale musela obec na žiadosť majiteľa tohto pozemku dať odstrániť alebo teda stavebný úrad, v tomto prípade obec dať odstrániť tieto budovy.
Ako vieme, forma pokuty, ktorá sa využíva, je nevymožiteľná podľa našich zákonov v týchto prípadoch. Obce, prečo hovoríme, že to majú urobiť obce a stavebné úrady. No preto, lebo v takomto prípade obec to vie zastaviť, ešte sa len začína stavba. Stavebný úrad krajský, alebo štátna správa, ktoré sú ďaleko v okresnom meste, sa o danej stavbe môžu dozvedieť, až keď je stavba hotová, keď už tam bývajú ľudia a vznikajú problémy.
Ale obec, každý jeden starosta vie presne, komu patria pozemky, vie veľmi dobre, že tam niekto zberá materiál a že sa niečo chystá stavať, tak vie to zastaviť ešte skôr, než to začne, keď si je vedomý následkov takéhoto stavania. Zároveň obec aj vie urobiť osvetu medzi možnými staviteľmi, aby sa do takého niečoho ani nepúšťali, lebo tie stavby budú zrušené.
Uvedomujem si aj námietky, ktoré má ZMOS, kde hovoria, že podľa nami uvedeného zákona sa takéto stavby zrušia na náklady stavebníkov, ale keď tento stavebník je v hmotnej núdzi, tak obec, keď zbúra takúto stavbu, tak tieto peniaze nevymôže.
Myslím si, že táto námietka je aj akceptovateľná, a skutočne to, že vlastne o tomto zákone hovoríme už niekoľko mesiacov, lebo bol pôvodne predložený skoro pred pol rokom, nám umožnilo si tieto veci vydiskutovať a myslím si, že to vieme odstrániť, tento najväčší problém, ktorý je pre obce, v druhom čítaní pozmeňovacím návrhom, ktorý by uviedol to, že, alebo v ktorom by sa uviedlo, že v prípade, ak z dôvodu ochrany tohoto porušovateľa zákona, vymoženia peňazí od neho, že je v hmotnej núdzi, obec by tieto peniaze z tohto dôvodu od neho nemohla vymôcť, tak túto platbu by prevzal na seba štát.
Čiže myslím si, že týmto hlavný dôvod, v ktorej voči tomu majú obce, vieme veľmi ľahko odstrániť.
Myslím si, že povinnosťou každého zákonodarcu je chrániť ľudí, dbať, aby krivdy im spôsobené sme odstraňovali a im predchádzali. A tento zákon je presne taký.
Ja viem, že keď niekto postaví o dve poschodia na čierno v Bratislave budovu, tak je to vo všetkých televíziách, keď niekomu ukradnú jeho vlastný pozemok, možno posledný majetok nejakých dôchodcov na dedine, tak o to sa nikto nezaujíma, lebo je to ďaleko. Ale týchto občanov by sme mali ešte viac chrániť, ich majetok je našou povinnosťou ochraňovať a svojvoľnému porušovaniu zákona a absolútne beztrestnému je našou povinnosťou brániť.
Čiže chcem vás poprosiť, aby ste mysleli na týchto ľudí, ktorí sú oberaní o posledné, čo majú, a tento zákon podporili. Ďakujem.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

8.2.2012 o 14:13 hod.

Ing.

Štefan Kužma

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 14:21

Stanislav Janiš

Uvádzajúci uvádza bod 14:24

Miroslav Beblavý
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážené dámy, vážení páni, dovoľte, aby som uviedol tento návrh zákona v prvom čítaní. Je to novela dvoch zákonov o Študentskom pôžičkovom fonde a Pôžičkovom fonde pre začínajúcich pedagógov. Zákon reaguje na odhalené škandály v Študentskom pôžičkovom fonde a v Pôžičkovom fonde pre začínajúcich pedagógov, ktoré sa týkali od vyplácania neprimeraných odmien, zverejnenia prostriedkov nebankovému subjektu, znevýhodňovania študentov a nedodržiavania zákonov. Samozrejme, nedodržiavanie zákonov nevieme vyriešiť ďalšími zákonmi, takže tú časť riešia už príslušné orgány, ale v rámci toho škandálu sa ukázali aj určité právne diery, alebo formulačné diery, ktoré táto novela napráva. Zároveň sa snaží vyjsť v ústrety študentom a začínajúcim pedagógom tým, že im aj na základe tohto dokáže mierne zvýhodniť podmienky úverov, ktoré si berie.
Dovoľte mi, aby som vás týmto požiadal o podporu.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

8.2.2012 o 14:24 hod.

Miroslav Beblavý

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 14:28

Jana Žitňanská
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Vážené dámy, vážení páni, dovoľte, aby som vám predložila náš návrh novely zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý podávame s pánom poslancom Procházkom.
V skratke, ide o reakciu na žiadosť rodičov, ktorí vzdelávajú svoje deti doma. Naša legislatíva už od roku 2008 pozná domáce vzdelávanie, avšak je jeho uplatňovanie veľmi reštriktívne. Vzťahuje sa len pre prvý stupeň a takisto je požiadavka na rodičov, aby mali pedagogické vzdelanie pre prvý stupeň.
My nechceme nič revolučné, chceme naozaj len umožniť, aby deti, ktoré sú vzdelávané na prvom stupni sa mohli vzdelávať aj na druhom stupni a aby tá podmienka pedagogického vzdelania nebola potrebná. Ja by som vám len možno na ilustráciu povedala, ako je to v iných krajinách. Napríklad v Ruskej federácii je domáce vzdelávanie legálne od roku 1992 a takto sa vzdeláva asi 70-tisíc detí. V Rakúsku je legálne od 1985 roku a vzdeláva sa 2-tisíc detí. Vo Francúzsku je to legálne - okolo 20-tisíc detí. Vo Veľkej Británii je domáce vzdelávanie legálne od roku 1944 a týka sa asi 100-tisíc detí. Na Ukrajine, opäť legálne, údaj koľko detí sa takto vzdeláva nie je známy. Vo Fínsku tiež je domáce vzdelávanie legálne a asi 250 detí sa takto vzdeláva, vo Švajčiarsku legálne vo väčšine kantónov - okolo 200 rodín. V Taliansku legálne od roku 1994, údaj koľkých detí sa to týka je nedostupný. V Českej republike je od roku 1998 prvý stupeň, od roku 2007 je experiment pre druhý stupeň, ktorý bol uzavretý a bol pozitívne vyhodnotený, o tých podmienkach, za akých vám ešte môžem potom upresniť. V Poľsku je tiež domáce vzdelávanie legálne od roku 1991. V Maďarsku od roku 1993, v Rumunsku od roku 2008, v Slovinsku od roku 2006, v Estónsku od roku 2005, v Litve od roku 1999, v Lotyšsku tiež je legálne. Čiže opakujem, je takáto forma vzdelávania, nie je ničím výnimočná, netýka sa veľa detí. Väčšinou sú to deti, ktoré majú isté špecifické potreby a pre ktoré je takýto individuálny prístup lepší ako vzdelávanie v klasických školských zariadeniach. Takisto chcem upozorniť na to, že na domáce vzdelávanie sú pozitívne reakcie nielen zo strany rodičov, ale aj pedagógov, ktorí veľakrát sú aj odbremenení od detí, ktoré potrebujú špecifický individuálny prístup a vlastne týmto deťom sa naplno rodičia môžu venovať. Takisto my nechceme zavádzať žiadne liberálne nejaké podmienky, kedy by dieťa vôbec nemuselo byť preskúšavané, ako je to v iných krajinách. Naopak, ponechávame to, aby dieťa bolo skúšané komisionálne, tak ako doteraz. V prípade, že dvakrát dieťa neuspeje, bude vrátené do školských lavíc. Takže toľko v skratke a ďakujem veľmi pekne vopred za vašu podporu.

(Rokovanie o návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jany Žitňanskej a Radoslava Procházku na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 575.)
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

8.2.2012 o 14:28 hod.

Mgr.

Jana Žitňanská

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 14:31

Martin Poliačik
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Vážený pán predsedajúci, pani poslankyne, páni poslanci, prítomní hostia, ak tu nejakí sú, dovoľte mi, aby som podľa § 73 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku predniesol svoju správu v prvom čítaní k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jany Žitňanskej a Radoslava Procházku na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní v znení neskorších predpisov.
Návrh zákona bol doručený poslancom Národnej rady Slovenskej republiky v zákonnej lehote pred schôdzou Národnej rady Slovenskej republiky. Predseda Národnej rady rozhodnutím z 11. novembra navrhol prideliť návrh zákona na jeho prerokovanie výborom a navrhol gestorský výbor a lehoty na jeho prerokovanie. Konštatoval, že návrh zákona spĺňa všetky náležitosti podľa rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky a podľa legislatívnych pravidiel na jeho prerokovanie v Národnej rade Slovenskej republiky.
S ohľadom na oprávnenia, ktoré pre mňa ako spravodajcu výboru vyplývajú z rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky, odporúčam, aby sa Národná rada uzniesla na tom, že postúpi tento predmetný návrh do druhého čítania.
V prípade, ak sa Národná rada Slovenskej republiky rozhodne návrh zákona prerokovať v druhom čítaní, odporúčam, aby bol pridelený nasledujúcim výborom: ústavnoprávnemu výboru, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Za gestorský výbor navrhuje predseda Národnej rady výbor pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport s tým, aby výbory, ktorým bol návrh zákona pridelený ho prerokovali v druhom čítaní do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu.
Ďakujem. Pán predseda, toľko k mojej informácii a do rozpravy sa hlásim ako prvý.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

8.2.2012 o 14:31 hod.

Mgr.

Martin Poliačik

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video