Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Uvádzajúci uvádza bod

8.2.2012 o 15:42 hod.

Mgr.

Jana Žitňanská

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Uvádzajúci uvádza bod 8.2.2012 15:42 - 15:44 hod.

Jana Žitňanská Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Vážené dámy, vážení páni, v krátkosti by som vám chcela predstaviť tento návrh, ktorý možno už niektorí ste zaregistrovali aj v minulosti, keďže už raz bol predložený v tejto snemovni, ale nezískal podporu, keďže tiež bolo krátko pred voľbami. A ja si myslím, že je to dobrý návrh, ktorý nikomu nič neprikazuje, nezakazuje, ale skôr chce apelovať a síce na riziko pitia alkoholu počas tehotenstva.
Ročne na Slovensku prichádza na svet asi 250 detí s fetálnym alkoholovým syndrómom, čiže s trvalým poškodením mozgu, ako aj ďalšími vedľajšími poškodeniami či už orgánov, alebo aj telesným postihnutím. Podľa odborníkov neexistuje bezpečné množstvo alkoholu, čiže bezpečná nejaká hladina univerzálna pre všetkých. To, čo môže poškodiť jednej mamičke, jednému bábätku počas tehotenstva, nemusí poškodiť inej, ale platí tu to zlaté pravidlo, že radšej sa zdržať pitia alkoholu, ako by, potom ľutovať celý život naozaj takéto vážne postihnutie dieťatka. Tento návrh chce teda okrem toho, že chce aj otvoriť všeobecnú diskusiu alebo aj vo verejnosti vyburcovať diskusiu na tému nadmerného používania alkoholu počas tehotenstva. Chce aj tento návrh zaviesť povinnosť označovať všetky alkoholické fľaše alebo fľaše s alkoholickými nápojmi piktogramom prečiarknutej tehotnej ženy, ktorá, vlastne tento piktogram by upozornil na možné riziko spojené s pitím alkoholu počas tehotenstva. Opäť nie je to môj výmysel. Je to už v niekoľkých krajinách zavedený štandard. Napríklad vína z Talianska, Francúzska a Izraela, ktoré si máte možnosť kúpiť aj na Slovensku sú už označené takýmto piktogramom, čiže nie je to nejaká záťaž navyše, ale naozaj je to len doplnenie etikety o takýto piktogram. Takže poprosím vás podporiť túto iniciatívu. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 8.2.2012 15:13 - 15:20 hod.

Jana Žitňanská Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ďakujem aj všetkým, ktorí sa unúvali vôbec tu byť a diskutovať na túto tému, ktorá možno sa nedotýka mnohých detí, ale predsa len, z môjho hľadiska je dôležitá. Ja by som možno len pár faktov ešte len uviedla. Keď viacerí z vás hovorili o tom, že v prvom rade musí byť pedagóg kvalitný. Ja s tým súhlasím. Na druhej strane si nemyslím, aj ako matka troch detí, že na to, aby som naučila svoje deti čítať a písať, čo som naučila, som potrebovala pedagogické vzdelanie. Ja sama som šesť rokov žila v Alžírsku, kde ma od 2. ročníka až po 7. ročník učili moji dvaja rodičia všetky predmety, s tým, že na konci roku som robila skúšky, a teda obstála som, myslím si, že dobre. Z čoho vyplýva, že nie vždy to pedagogické vzdelanie v prípade, že rodičia dobre poznajú svoje dieťa, v prípade, že naozaj im záleží na tom vzdelaní, je potrebné. Pani poslankyňa, vy ste aj spomínali o tom, že chceme, aby naši pedagógovia sa kontinuálne vzdelávali. Ja vám garantujem, že rodičia, ktorí vzdelávajú svoje deti doma, sa vzdelávajú aj oni. Oni sami hovoria o tom, ako veľa im dáva to učenie ich detí. Oni opäť niektoré veci objavujú, spoluobjavujú s deťmi a ich to vzájomne obohacuje. Čiže nie je to o tom, že by to bol nezodpovedný rodič, ktorý akonáhle niečomu nerozumie, tak to jednoducho tomu dieťaťu nevysvetlí, práve naopak. Zoženie si ešte viacej literatúry, požiada iných odborníkov. Títo rodičia medzi sebou navzájom komunikujú. Čiže ak niekto sa cíti byť slabší v istej oblasti, pomôže ten ďalší. Ďalší argument, ktorý tu padol, teda keď dieťa po roku vlastne druhýkrát zlyhá, má stratený rok. Dovolili by sme si tvrdiť, keď dieťa v škole prepadne na konci školského roku, že škola je zlá, že školská dochádzka je zlá? Asi nie. Asi je to len problém nezvládnutia toho daného ročníka, toho žiaka, možno, ja neviem, prístupu v škole, ale určite by sme nespochybňovali školy ako také. Čiže rovnako by som nechcela spochybňovať domáce vzdelávanie ako také.
Tretia moja poznámka. Asi každý z vás, ktorí ste rodičia, ste zažili situácie, kedy dieťa prišlo zo školy domov s tým, že niečomu nerozumie. A vy ako rodič, nepedagóg, neodborník na daný predmet si s ním sadnete a prejdete to s ním a on odrazu alebo ona odrazu pochopí. Aj také sa stáva, stáva sa také a tiež sme to viacerí zažili, že sme platili doučovanie alebo sami sme boli doučovaní v nejakom predmete mimo brány škôl. Čiže nie je to niečo mimoriadne, skôr je to naozaj o tom úprimnom vzťahu toho rodiča, či chce, alebo nechce, aby jeho dieťa bolo vzdelané a aby obstálo v živote a tie výsledky, aj z viacerých meraní celosvetových, tam, kde už táto prax, toto domáce vzdelanie zavedené ukazuje, že tieto deti majú v priemere lepšie výsledky ako v priemere deti, ktoré sú v školách.
Chcem ale zároveň aj povedať, aby ste si nemysleli, že teraz ja tu glorifikujem niečo nad všetko ostatné. Domáce vzdelávanie nie je vhodné pre všetky deti a nie je vhodné pre všetkých rodičov. Nie všetci rodičia sú toho schopní. Čiže nech si aj rodičia uvedomia, že je to obrovská záťaž, obrovská zodpovednosť rozhodnúť sa pre domáce vzdelávanie. A sú aj rodičia, ktorí sa rozhodli, a po čase zistili, že na to nemajú, že proste nevedia. Tie deti sa vrátili do škôl a nebol najmenší problém. Čiže opäť je to o tej zodpovednosti tých rodičov a myslím si, že na to sa musíme takto pozerať.
Pokiaľ ide o ďalšie, ďalší mýtus - socializácia. Neviem nakoľko vy poznáte rodičov a deti, ktoré sa doma vzdelávajú. Ja ich poznám niekoľko. Po prvé chcem povedať, že zatiaľ som nebadala u nich žiadne náznaky nejakého sektárstva. Boli medzi nimi veriaci ľudia, boli medzi nimi ateisti. Jediné, čo ich spájalo, a to si ja nedovolím pomenovať ako nejaký príznak sektárstva, a to je naozaj to, že chcú pre to ich dieťa to najlepšie, aby bolo vzdelané a vzdelané v príjemnom prostredí, ktoré oni si zvolia. Vrátim sa k tej socializácii. Tieto deti, s ktorými som mala možnosť komunikovať, sú možno vyťaženejšie ešte ako tie naše, ktoré chodia do škôl, pretože chodia na množstvo, množstvo krúžkov. Oni spolupracujú s tou školou. Nie je to pravda, že by táto novela alebo vôbec domáce vzdelávanie chcelo nejako deti izolovať a spôsobiť, že za celú školskú dochádzku nevkročia do tej školy. Nakoniec nie je to možné aj kvôli tým skúškam. Ale práve rodiny spolupracujú s učiteľmi, spolupracujú so školou, deti zastupujú školu na rôznych súťažiach. A poznám konkrétne jednu rodinu, ktorých dieťa sa stalo, vyhralo súťaž tuším v recitovaní alebo v prednese na celom Slovensku. A je to dieťa v domácom vzdelávaní. Takže je to naozaj, je to len mýtus, že tieto deti by boli nejako vytrhnuté.
Pokiaľ ide o indoktrináciu, iste môže mať niekto pocit, že niekto sa snaží dieťa izolovať, aby ho indoktrinoval. Nevylučujem, že sú také prípady. Ale takisto si povedzme úprimne, že aj za socializmu sme mali školy, ktorou hlavným poslaním bola indoktrinácia socializmom, komunizmom a neviem akými nezmyslami. A vtedy to bolo na všetkých školách. Vtedy žiadne dieťa nebolo pred tým uchránené. Takže myslím si, že teraz hovoriť o tom nejakom veľkom, o nejakej veľkej hrozbe, o nejakom veľkom riziku je mierne pritiahnuté za vlasy, pretože opakujem, môže sa to stať aj v škole. Poslednú poznámku naozaj smeruje smerom k pedagógom. Pretože, vy ste aj spomínali viacerí, že si ctíme pedagógov alebo nie. Samozrejme, že si ctíme dobrých pedagógov, a táto novela nemá vôbec ambíciu ísť proti pedagógom, nejako ich znevažovať, znehodnocovať ich prácu alebo nejako devalvovať. Ide naozaj len o to, že s ich pomocou rodičia, ktorí sa rozhodnú pre domáce vzdelávanie, môžu dosiahnuť veľmi veľa a tí učitelia v tom celom procese aj domáceho vzdelávania sú nezastupiteľní, pretože sú tými, ktorí pomáhajú rodičom, sú tými, ktorí vlastne tie deti na konci toho ročníka alebo v polovici skúšajú.
A možno celé by som to zakončila len jedným citátom zo Všeobecnej deklarácie ľudských práv a slobôd OSN: "Rodičia majú prednostné právo zvoliť si druh vzdelávania pre svoje deti." Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 8.2.2012 14:45 - 14:47 hod.

Jana Žitňanská Zobrazit prepis
Uf! Ďakujem veľmi pekne. Pán predseda, predbehli ste ma v tom konštatovaní, ale ja sa budem snažiť byť vecná, pretože naozaj na rozdiel od pána poslanca Kolesíka, toto nie je predvolebný tanček, ale naozaj snaha pomôcť konkrétnym ľuďom.
Pokiaľ ide o to vaše tvrdenie, že školská dochádzka má za cieľ kultiváciu a vedenie k hodnotám, dúfam že nepochybujete o tom, že aj rodina má takéto poslanie. A rodina tiež dokáže.
Čiže v tomto by som nedávala nejakú prednosť školskej dochádzke. Rovnako aj rodina dokáže, a možno veľakrát aj lepšie viesť deti k hodnotám, k trpezlivosti, a k tomu všetkému, čo ste vymenúvali. Opakujem áno aj škola, ale nielen škola.
Po druhé, keď ste hovorili o našich argumentoch v dôvodovej správe, my sme tam myslím si, že dosť jasne a zrozumiteľne zdôraznili, že my naďalej chceme, aby bola zachovaná kontrola, na rozdiel od niektorých krajín, kde tá kontrola nie je žiadna, čiže naďalej, kedykoľvek škola bude chcieť si skontrolovať, v akých podmienkach dieťa študuje, v akom štádiu sa nachádza. Kedykoľvek má právo prísť do domácnosti. Takisto dieťa bude testované, tak ako doteraz. Na tom nič nemeníme. Naozaj nechceme ísť k nejakým voľnejším podmienkam, hoci v niektorých krajinách to platí, ale tuto my sa zhodneme v tom, že tak ako to je, je to dobré.
V tom nemáte pravdu, alebo teda v tom by som vás poopravila, dnes aj zdravé deti môžu využívať toto domáce vzdelávanie, už to zákon umožňuje. Nie je to tak, že len deti so špecifickými potrebami alebo zdravotným postihnutím, alebo dlhodobo choré.
Pokiaľ ide o český experiment, možno sa to k vám nedostalo, už je vyhodnotený, ja ho mám. Ten český experiment bol predĺžený, pretože dochádzalo tam k istým politickým zmenám. Ten experiment je vyhodnotený a je vyhodnotený kladne. Čiže teraz už len čakajú na to, aby to legislatívne upravili, aby zaviedli aj domáce vzdelávanie pre druhý stupeň, za tých podmienok... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 8.2.2012 14:28 - 14:31 hod.

Jana Žitňanská Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Vážené dámy, vážení páni, dovoľte, aby som vám predložila náš návrh novely zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý podávame s pánom poslancom Procházkom.
V skratke, ide o reakciu na žiadosť rodičov, ktorí vzdelávajú svoje deti doma. Naša legislatíva už od roku 2008 pozná domáce vzdelávanie, avšak je jeho uplatňovanie veľmi reštriktívne. Vzťahuje sa len pre prvý stupeň a takisto je požiadavka na rodičov, aby mali pedagogické vzdelanie pre prvý stupeň.
My nechceme nič revolučné, chceme naozaj len umožniť, aby deti, ktoré sú vzdelávané na prvom stupni sa mohli vzdelávať aj na druhom stupni a aby tá podmienka pedagogického vzdelania nebola potrebná. Ja by som vám len možno na ilustráciu povedala, ako je to v iných krajinách. Napríklad v Ruskej federácii je domáce vzdelávanie legálne od roku 1992 a takto sa vzdeláva asi 70-tisíc detí. V Rakúsku je legálne od 1985 roku a vzdeláva sa 2-tisíc detí. Vo Francúzsku je to legálne - okolo 20-tisíc detí. Vo Veľkej Británii je domáce vzdelávanie legálne od roku 1944 a týka sa asi 100-tisíc detí. Na Ukrajine, opäť legálne, údaj koľko detí sa takto vzdeláva nie je známy. Vo Fínsku tiež je domáce vzdelávanie legálne a asi 250 detí sa takto vzdeláva, vo Švajčiarsku legálne vo väčšine kantónov - okolo 200 rodín. V Taliansku legálne od roku 1994, údaj koľkých detí sa to týka je nedostupný. V Českej republike je od roku 1998 prvý stupeň, od roku 2007 je experiment pre druhý stupeň, ktorý bol uzavretý a bol pozitívne vyhodnotený, o tých podmienkach, za akých vám ešte môžem potom upresniť. V Poľsku je tiež domáce vzdelávanie legálne od roku 1991. V Maďarsku od roku 1993, v Rumunsku od roku 2008, v Slovinsku od roku 2006, v Estónsku od roku 2005, v Litve od roku 1999, v Lotyšsku tiež je legálne. Čiže opakujem, je takáto forma vzdelávania, nie je ničím výnimočná, netýka sa veľa detí. Väčšinou sú to deti, ktoré majú isté špecifické potreby a pre ktoré je takýto individuálny prístup lepší ako vzdelávanie v klasických školských zariadeniach. Takisto chcem upozorniť na to, že na domáce vzdelávanie sú pozitívne reakcie nielen zo strany rodičov, ale aj pedagógov, ktorí veľakrát sú aj odbremenení od detí, ktoré potrebujú špecifický individuálny prístup a vlastne týmto deťom sa naplno rodičia môžu venovať. Takisto my nechceme zavádzať žiadne liberálne nejaké podmienky, kedy by dieťa vôbec nemuselo byť preskúšavané, ako je to v iných krajinách. Naopak, ponechávame to, aby dieťa bolo skúšané komisionálne, tak ako doteraz. V prípade, že dvakrát dieťa neuspeje, bude vrátené do školských lavíc. Takže toľko v skratke a ďakujem veľmi pekne vopred za vašu podporu.

(Rokovanie o návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jany Žitňanskej a Radoslava Procházku na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 575.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 3.2.2012 9:33 - 9:45 hod.

Jana Žitňanská Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Dovoľte, aby som predniesla dva pozmeňujúce návrhy, jeden v mene skupiny poslancov a druhý v mojom mene.
Prvý pozmeňujúci návrh.
V článku I. sa na začiatku pred pôvodný bod návrhu zákona vkladajú body 1 a 2, ktoré znejú:
1. V § 16a ods. 1 písm. d) sa slová "zdravotným postihnutím" nahrádzajú slovami "špecifickými potrebami".
2. V § 16a odsek 7 znie:
"(7) Fond na podporu štúdia študentov so špecifickými potrebami možno použiť na finančné zabezpečenie zodpovedajúcich podmienok štúdia študentov so špecifickými potrebami vzhľadom na ich špecifické potreby.".
Doterajší bod návrhu zákona sa označuje ako bod 3.
Čl. I.
2. Článok I. sa dopĺňa bodmi 4 až 7, ktoré znejú:
4. V § 57 odsek 4 znie:
"(4) Ak je súčasťou overovania schopností so štúdium, na štúdium prijímacia skúška (odsek 3), uchádzačovi so špecifickými potrebami sa na jeho činnosť, pardon, sa na jeho žiadosť na základe vyhodnotenia jeho špecifických potrieb (§ 100, odsek 7 písm. b)) určí forma prijímacej skúšky a spôsob jej vykonania s prihliadnutím na jeho špecifické potreby.
Po piate. § 73 odsek 3 sa dopĺňa písmenom o), ktoré znie:
"o) špecifickej potrebe (§ 100)."
Po šieste. V § 96 odsek 3 sa slová "so zdravotným postihnutím" nahrádzajú slovami "so špecifickými potrebami".
Po siedme. § 100 vrátane nadpisu znie:
"§ 100. Podpora študentov a uchádzačov o štúdium so špecifickými potrebami."
(1) Vysoká škola vytvára všeobecné prístupné akademické prostredie aj vytváraním zodpovedajúcich podmienok štúdia pre študentov so špecifickými potrebami bez znižovania požiadaviek na ich študijný výkon.
(2) Za študenta so špecifickými potrebami sa považuje študent
po a) so zmyslovým, telesným a viacnásobným postihnutím,
po b) s chronickým ochorením,
po c) so zdravotným oslabením,
po d) s psychickým ochorením,
po e) s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami,
po f) s poruchami učenia.
(3) Študent predkladá na účely vyhodnocovania jeho špecifických potrieb a rozsahu podporných služieb najmä
po a) lekárske vysvedčenie nie staršie ako tri mesiace, ktorým je najmä lekársky nález, správa o priebehu a vývoji choroby a zdravotného postihnutia alebo výpis zo zdravotnej dokumentácie alebo
po b) vyjadrenie psychológa, logopéda, školského psychológa, školského logopéda alebo špeciálneho pedagóga, odkaz 49aa.
(4) Študent podľa odseku 2, ktorý súhlasí s vyhodnotením svojich špecifických potrieb, má podľa rozsahu a druhu špecifickej potreby nárok na podporné služby, najmä na
po a) zabezpečenie možnosti využívať špecifické vzdelávacie prostriedky,
po b) individuálne, individuálne vzdelávacie prístupy, najmä individuálnu výučbu vybraných jednotiek študijného programu pre študentov so zmyslovým postihnutím,
po c) osobitné podmienky na vykonávanie študijných povinností bez znižovania požiadaviek na študijný výkon,
po d) individuálny prístup vysokoškolských učiteľov,
po e) odpustenie školného v odôvodniteľných prípadoch, ak ide o štúdium dlhšie, ako je štandardná dĺžka príslušného študijného programu.
(5) Podrobnosti o minimálnych nárokoch študenta podľa odseku 2 na podporné služby podľa druhu špecifickej potreby ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
(6) Špecifické potreby študenta podľa odseku 2, ktorému sú poskytované podporné služby, môžu byť prehodnocované, a to aj na žiadosť študenta.
(7) Na vysokých školách pôsobia
po a) špeciálne pedagogické pracoviská na podporu štúdia študentov so špecifickými potrebami,
po b) koordinátori pre študentov so špecifickými potrebami (ďalej len "koordinátor"). Koordinátorom môže byť fyzická osoba alebo právnická osoba. Ak je koordinátorom fyzická osoba, výkonom činnosti ho poveruje rektor. Ak na vysokej škole pôsobí aj koordinátor pre fakultu, výkonom činnosti ho poveruje dekan. Ak je koordinátorom fyzická osoba, ide spravidla o vysokoškolského učiteľa. Ak je koordinátorom právnická osoba, zmluvu o výkone činnosti s ním uzatvára rektor. Právnická osoba môže zabezpečovať činnosť koordinátora aj pre viac vysokých škôl. Činnosť koordinátora je zabezpečovaná z prostriedkov fondu na podporu štúdia študentov so zdravotným postihnutím.
(8) Špeciálne pedagogické pracoviská na podporu štúdia študentov so špecifickými potrebami plnia úlohu metodických, znalostných a koordinačných centier a sú zriadené na
po a) Univerzite Komenského v Bratislave,
po b) Technickej univerzite v Košiciach.
(9) Koordinátor najmä
po a) aktívne sa podieľa na identifikovaní uchádzačov o štúdium so špecifickými potrebami a študentov so špecifickými potrebami,
po b) vyhodnocuje špecifické potreby uchádzačov o štúdium so špecifickými potrebami a študentov so špecifickými potrebami, rozsah zodpovedajúcich podporných služieb a podieľa sa na ich zabezpečovaní,
po c) zabezpečuje spoluprácu s pracoviskami a účelovými zariadeniami vysokej školy alebo fakulty a so zamestnancami vysokej školy, najmä im poskytuje informácie a poradenstvo v súvislosti so špecifickými potrebami študentov,
po d) vykonáva poradenstvo pre študentov podľa odseku 2 pri zabezpečovaní podporných služieb a tieto služby pre nich koordinuje,
po e) každoročne podáva návrh na použitie finančných prostriedkov na podporu štúdia študentov so špecifickými potrebami, najmä na zabezpečenie materiálno-technických pomôcok a vybavenia. Koordinátor fakulty predkladá návrh koordinátorovi vysokej školy.
Po f) každoročne predkladá vysokej škole správu o podmienkach využívania podporných služieb za vysokú školu. Koordinátor fakulty spolupracuje s koordinátorom vysokej školy pri príprave správy.
(10) Podrobnosti o pôsobnosti koordinátora ustanovuje vnútorný predpis vysokej školy.
(11) Ministerstvo metodicky usmerňuje vysoké školy pri poskytovaní podpory podľa tohto paragrafu."
Poznámka pod čiarou k odkazu 46a znie:
"49aa. § 27 ods. 2 zákona č. 578/2004 Z. z. v znení zákona č. 133/2010 Z. z.. § 19 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Po tretie. V čl. II sa na konci pripájajú tieto slová: "okrem bodov 1, 2, 4 až 7", tu poprosím bol preklep, čiže až 7, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2013. Odôvodnenie: Dňa 28. apríla 2010 prezident Slovenskej republiky ratifikoval Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím. Nakoľko Slovenská republika je týmto Dohovorom viazaná a súčasné znenie zákona dostatočne nerieši problematiku osôb so zdravotným postihnutím, je potrebné túto problematiku riešiť podrobnejšie. Súčasťou nového znenia zákona týkajúceho sa podpory študentov a uchádzačov so špecifickými potrebami je definovanie takéhoto študenta, spôsob preukazovania jeho špecifických potrieb, definovanie podporných služieb takémuto študentovi, definovanie pozície koordinátora pre študentov so špecifickými potrebami a jeho povinností. Navrhované znenie umožňuje, aby sa uchádzačovo študentovi so špecifickými potrebami určila forma a spôsob vykonania prijímacej skúšky a spôsob jej vykonania s prihliadnutím na jeho špecifické potreby a definuje študenta so špecifickými potrebami. Študent so špecifickými potrebami má podľa druhu jeho špecifickej potreby určenej na základe vyhodnotenia jeho študijných schopností nárok na podporné služby. Súčasná legislatíva nerieši koordinátora pre študentov so špecifickými potrebami. Navrhované znenie definuje koordinátora a zároveň definuje aj rozsah jeho činnosti.
Dovoľte mi teraz predniesť v mene skupiny poslancov ďalší pozmeňujúci návrh, ktorý znie:
1. V čl. I sa na začiatku pred pôvodný bod návrhu zákona vkladajú body 1 až 3, ktoré znejú:
V paragrafe. Po prvé. V § 47 odsek 1 sa vypúšťa druhá veta.
Po 2. V § 47 odsek 9 znie:
"(9) Návrh na udelenie alebo neudelenie štátneho súhlasu predkladá vláde ministerstvo. Návrh na neudelenie štátneho súhlasu ministerstvo predkladá, ak dospeje k záveru, že udelenie štátneho súhlasu nie je vo verejnom záujme, a tento návrh odôvodní. Vláda rozhodne o žiadosti do deviatich mesiacov od jej doručenia na ministerstvo. Pred predložením žiadosti vláde si k nej ministerstvo vyžiada stanovisko Akreditačnej komisie."
3. V § 47 odsek 12 sa na konci pripája táto veta: "Po udelení štátneho súhlasu žiadateľ zosúladí bez zbytočného odkladu svoj názov s názvom, pod ktorým má pôsobiť ako súkromná vysoká škola."." Doterajší bod návrhu zákona sa označuje ako bod 4.
2. Čl. I sa dopĺňa bodmi 5 až 9, ktoré znejú:
"5. V § 77 odsek 8 znie:
"(8) Bez výberového konania na miesto vysokoškolského učiteľa môže rektor alebo dekan najviac na jeden rok
po a) prijať zamestnanca do pracovného pomeru na kratší pracovný čas alebo
po b) uzatvoriť dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru."
6. V § 80b, odsek 3 sa za slová "pracovný čas" vkladajú slová "alebo týždenný rozsah pracovnej činnosti, ak ide o dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru."
Po siedme. V § 80b sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:
"(6) Údaje v registri zamestnancov v rozsahu meno a priezvisko, tituly a údaje o pracovnom pomere alebo dohode o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru podľa odseku 3 sa sprístupňujú bez obmedzenia spôsobom umožňujúcim hromadný prístup podľa osobitného predpisu 38b." Doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 7.
Po ôsme. V § 102 odsek 2, písmeno k) sa za slovo "udelenie" vkladajú slová "alebo neudelenie".
Po deviate. Za § 113ad sa vkladá nový § 113ae, ktorý vrátane nadpisu znie:
"§ ae.
Prechodné ustanovenie účinné od 1. apríla 2012. Právnické osoby, ktorým bol udelený štátny súhlas na pôsobenie ako súkromná vysoká škola zosúladia svoj názov s názvom, pod ktorým sú oprávnené pôsobiť ako súkromná vysoká škola do 31. augusta 2012."."
Po tretie. V čl. II sa slová "1. januára" nahrádzajú slovami "1. apríla". Odôvodnenie: Aby sa predišlo situácii, že právnická osoba, ktorá chce pôsobiť ako súkromná vysoká škola, si zmení názov tak, aby z neho bolo zrejmé, že ide o vysokú školu, hoci nevie, či jej bude štátny súhlas udelený, naďalej sa ponecháva ako súčasť žiadosti názov, pod ktorým chce pôsobiť ako súkromná vysoká škola, ale vyžaduje sa, aby po udelení štátneho súhlasu došlo k premenovaniu právnickej osoby.
Súčasná právna úprava neupravovala možnosť ministerstva predložiť vláde návrh negatívneho rozhodnutia v prípade, keď sa Akreditačná komisia vyjadrila kladne k možnosti poskytovania vysokoškolského vzdelania žiadateľom. Minister tak v prípadoch týkajúcich sa udeľovania štátneho súhlasu bol vo vzťahu k vyjadreniu Akreditačnej komisie v inej pozícii ako v prípadoch vyjadrenia sa Akreditačnej komisie napríklad k spôsobilosti uskutočňovať študijné programy, pri ktorých má možnosť rozhodnúť inak, ako je vyjadrenie Akreditačnej komisie. Navrhované znenie umožňuje, aby minister predložil vláde návrh podľa vlastného uváženia, ak dospeje k záveru, že udelenie štátneho súhlasu nie je vo verejnom záujme. Aby sa odstránili rôzne pochybnosti o pôsobení vysokoškolských učiteľov na viacerých vysokých školách, prípadne sa vytvorili podmienky na verejnú kontrolu takýchto prípadov, keď môže dochádzať k odmeňovaniu tej istej osoby za niekoľko pracovných pomerov na ustanovený týždenný pracovný čas, pričom nie je možné, aby takýto zamestnanec naplnil svoje pracovné povinnosti vo všetkých úväzkoch. Vytvárajú sa zákonné podmienky na sprístupňovanie základných informácií o pracovných pomeroch, vysokoškolských učiteľoch a výskumných pracovníkoch. Doterajšie súkromné vysoké školy nemajú zosúladený svoj názov s názvom schváleným vládou pri udelení štátneho súhlasu. Na odstránenie nejasností ohľadom ich právnej formy sa určuje termín, do ktorého je potrebné to napraviť.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 20.10.2011 16:05 - 16:08 hod.

Jana Žitňanská Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, pán minister, kolegyne, kolegovia, ja by som chcela naozaj uvítať tento zákon, pretože ako bolo povedané, sme jednou z posledných krajín, ktorá nemá takýto zákon o dobrovoľníctve. Ale v zásade zákon sám o sebe nestačí, je dôležité, čo je v ňom a myslím si, že ten rok, ktorý nám trval, tá práca, ktorú sme za ten rok odviedli, si myslím, že je dobrá a že ten zákon je dobrý, pretože nielenže definuje, kto je dobrovoľník, kto je vysielajúca organizácia, kto môže byť prijímateľom dobrovoľníckej činnosti, ale vôbec otvára sa širší priestor pre diskusiu ohľadom dobrovoľníctva, o tom, aký význam má pre spoločnosť, a nielen pre spoločnosť.
Tu by som chcela možno sa pristaviť pri skúsenostiach ľudí, ktorí vykonávali a vykonávajú takúto, takúto službu, pretože veľakrát je to o službe bezplatnej. Robia to preto, nielen, že chcú prispieť svojím dielom spoločnosti, ale mnohokrát najmä mladí ľudia, ktorí majú možnosť cestovať ako dobrovoľníci alebo aj pracovať na území Slovenska, získavajú nové kompetencie, čiže sa učia, učia novým zručnostiam. Takisto nie je zanedbateľná ani skupina seniorov, ktorí tiež ešte, keď sú vitálni, môžu prispieť k dobru spoločnosti formou dobrovoľníkov.
Čiže rovnako ako pán minister, ja by som tiež vás chcela požiadať naprieč politickým spektrom o podporu tohto zákona, pretože naozaj, a je to dobrý zákon, pomáha nielen teda zadefinovať postavenie dobrovoľníkov, ale pomáha aj zlepšiť ich postavenie napríklad aj tým, že už bude môcť vysielajúca organizácia alebo prijímateľ platiť zdravotné odvody za, zdravotné poistenie za, za takéhoto dobrovoľníka, úrazové poistenie, pokiaľ na to bude mať, v prípade vyslania do zahraničia bude to povinnosť zaplatiť zdravotné poistenie za dobrovoľníka, čo tiež ochráni dobrovoľníka a vlastne mu, mu takto pomôže. Takže uchádzam sa aj ja o vašu podporu. Myslím si, že je to dobrý zákon a pomôže našej spoločnosti.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 20.10.2011 15:06 - 15:11 hod.

Jana Žitňanská Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, pán minister, ctené kolegyne, kolegovia, nebudem hovoriť dlho, pretože k tomuto zákonu sme mali veľmi dlhú a plodnú diskusiu na výbore, takisto sme v rámci prvého čítania hovorili o našich postojoch k tomuto zákonu. Možno by som začala s tým, čo uviedol vo svojej reči bývalý minister Mikolaj, a síce, že nie je dobré deformovať tento zákon. Ja s tým súhlasím, ja by som bola najradšej, kebyže ho úplne zrušíme, pretože si myslím, že nie je dobrý. Ale keďže ministerstvo zvolilo cestu postupného, postupnej zmeny, a nie teda rušenie tohto zákona a nahradením ho niečim lepším, tak sme sa aj my podieľali na vylepšení tohto, tohto zákona. Napriek tomu teda, že sa aj hovorí že je to najmä o kontinuálnom vzdelávaní a o podpore kontinuálneho vzdelávania, v konečnom dôsledku je to o výške platu pre pedagógov, čiže a v tomto, v tomto môžem súhlasiť, aj súhlasím s predrečníkmi, ktorí hovorili, že je dobre, že zvyšujeme platy pedagógom, pretože naozaj si to zaslúžia, a je nám ľúto, myslím si, že všetkým, že nie sme schopní zvýšiť ich podstatnejšie. To, čo som spomínala viackrát a či už tu, alebo na výbore, myslím si, že kvalitný pedagóg nie je ten, ktorý behá po školeniach, nie je ten, ktorý zbiera kredity, ale ten, ktorý dokáže mať rád deti a učiť ich tak, aby deti mali rady školu, aby sa rady vzdelávali. A my potrebujeme zaplatiť kvalitných pedagógov, preto výzvou pre budúcu vládu bude nastaviť odmeňovanie pedagógom tak, aby naozaj tí kvalitní boli zaplatení a aby pedagogická fakulta nebola miestom, kam sa hlásia mladí ľudia, študenti, keď nevedia, kam ísť, a chcú mať nejakú vysokú školu, aby naozaj tí, ktorí učia naše deti, aby to robili preto, že to chcú robiť, že majú radi deti, že ich chcú niečo naučiť, a nerobili to z nejakého donútenia.
K samotnej novele, je tam veľa dobrých vecí, nie je tam nič, čo by ma vyrušovalo. A by som vyzdvihla tri také podstatné zmeny z môjho hľadiska, a síce, jedna je posilnenie právomocí riaditeľom, že riaditelia budú môcť uznať alebo neuznať získané kredity. Myslím si, že je to správne, pretože v minulosti sa stávalo, že veľakrát pedagógovia navštevovali také kurzy alebo také školenia, či už snowboardingu alebo proste úplných, úplných nezmyslov, automaticky potom mali nárok na príplatok a, samozrejme, nebolo to spravodlivé voči tým, ktorí za ten čas suplovali, ktorí boli kvalitnejší, a riaditeľ to nevedel ovplyvniť. Teraz už to bude môcť ovplyvniť a, naopak, na ochranu učiteľov, aby sa nestávalo, že riaditeľ prizná kredity, uzná kredity niektorým učiteľom, a niektorým nie, riaditeľ bude povinný zverejňovať, komu a za čo uznal kredity.
Druhá vec, ktorá sa mi zdá byť kľúčová a dôležitá a už o ktorej tu bola reč, je uvoľnenie rúk súkromným školám, ktoré budú môcť odmeňovať svojich pedagógov ináč. Ja som presvedčená, a opäť to tu už zaznelo, že by to malo platiť pre všetky školy, táto možnosť vybrať si, akým spôsobom chcú odmeňovať pedagógov. V tom sme nenašli, žiaľ, spoločnú reč s kolegami, čiže zatiaľ preto dávame len návrh na súkromné školy. A takisto si myslím, že je dobre, že sme zrušili sedemročný limit na zbieranie kreditov, ktorý tiež z môjho hľadiska bol nezmyselný v tom, že ak učiteľ absolvuje zmysluplné vzdelávanie, nadobudne nové zručnosti, prečo by mal po nejakom čase prísť o príplatok zato, že niečo vie. Čiže z tohto hľadiska by som chcela vyzdvihnúť tieto tri veci, tri veci, ktoré sme, ktoré sa nám podarilo v novele schváliť na školskom výbore. A by som vás všetkých chcela poprosiť o podporu teda všetkých pozmeňujúcich návrhov alebo teda všetkých bodov spoločnej správy tak, ako budú prečítané. A na záver teda by som len zopakovala to, že zákon je dobrý v tom, že zvýši aspoň minimálne platy našim pedagógom, ale, samozrejme, nie je to ideálny spôsob a budem veľmi rada, keď budúcej vláde budeme môcť pripraviť taký zákon, aby naozaj kvalitní pedagógovia boli aj kvalitne zaplatení.
Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 7.9.2011 17:45 - 17:46 hod.

Jana Žitňanská Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. No možno v zákone to tak bolo napísané, prax bola ale taká, že akonáhle učiteľ absolvoval akýkoľvek kurz, a to naozaj mám od rôznych riaditeľov potvrdené, že to tak bolo, museli uznať tieto kredity. A mnohí učitelia si robili kurzy „všehochuti“ a „všehomíru“. No čiže museli to uznať.
Ja s vami nesúhlasím, že by sme mali čakať desať až pätnásť rokov, aby sme nastavili ten systém odmeňovania a hodnotenia kvality práce pedagógov. Myslím si, že treba začať čo najskôr. A ja by som to skôr videla v tom, aby sme možno dali viacej kompetencií a viacej dôverovali riaditeľom, školskej rade, proste ľuďom, ktorí majú do toho čo povedať, ktorí môžu nastaviť si aj nejaké vnútorné parametre alebo nejaké vnútorné pravidlá, a naozaj systém kreditov, aby sme čo v najkratšom čase opustili. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 7.9.2011 17:40 - 17:43 hod.

Jana Žitňanská Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predsedajúci. Vážené kolegyne, kolegovia, ja chcem len v krátkosti povedať zopár slov k tomuto návrhu, pretože si myslím, že tá hlavná diskusia by mala prebiehať na výbore, a teda v odborných komisiách.
Veľa už bolo povedané, zopakovala by som slová pána poslanca Beblavého, že je to krok správnym smerom, je to prvý krok k dobrej reforme odmeňovania učiteľov. Ale nemyslím si, že tak ako je táto novela, že je už tým dobrým spôsobom, ako odmeňovať učiteľov, najmä pokiaľ ide teda o zbieranie kreditov. Kritizovali sme to, keď bol tento zákon prijímaný. Kritizovali to učitelia, pretože v praxi sa ukázalo, že mnohí akonáhle bolo toto zavedené, sa sústredili len na naháňanie kreditov akýchkoľvek, za čokoľvek, len teda preto, aby ich získali, čo spôsobovalo riaditeľom veľa problémov, pretože museli nachádzať iných učiteľov, ktorí suplovali za týchto pedagógov. Ja osobne si nemyslím, že učiteľ, ktorý absolvuje množstvo rôznych kurzov od snowboardingu cez ja neviem aké iné kurzy je potom lepší učiteľ. Dobrý učiteľ sám sa chce vzdelávať, aby obstál pred žiakmi. Samozrejme, musí byť odmenený za to, že je stále lepší a lepší. Ale systém kreditov toto nezaručuje. A vôbec to teda neznamená, že ten, kto má viacej kreditov, kto má viacej kurzov a školení, je lepší pedagóg.
Bolo povedané, o koľko sa idú zvýšiť odmeny učiteľov, že to je málo. Áno, súhlasím s tým. Aj ja som presvedčená o tom, že by sme to mali zvýšiť podstatne viac, ale zatiaľ, zdá sa, to je ten strop, kam sa vieme dopracovať. A som presvedčená, že s ďalšími rokmi príde ďalšie navyšovanie týchto odmien a celkového vôbec príjmu do rozpočtu pre oblasť školstva, pretože myslím, že som to čítala dnes v novinách, Slovensko opäť kleslo v konkurencieschopnosti, spomedzi iných krajín sme v nej klesli o deväť miest. Ak nebudeme viacej investovať do vzdelania, ak nebudeme viacej investovať do učiteľov, ktorí učia naše deti, tak potom naozaj nebudeme krajinou, ktorá bude konkurencieschopná.
Čiže zopakujem, tento návrh je posunom správnym smerom, ale nemyslím si, že tu treba zastať. A rovnako moji kolegovia pán poslanec Beblavý aj Poliačik, ktorí zatiaľ vystúpili, ale myslím si, že aj pán poslanec Zajac to hovoril, hovorili o tom, že bude treba prijímať niektoré možno pozmeňujúce návrhy, aby sa tento návrh vylepšil. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 2.6.2011 12:47 - 12:49 hod.

Jana Žitňanská Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ja by som na úvod zacitovala z rozpravy, ešte čo sme mali v zime: "V desiatkach malých herniach, ktoré sú fakticky nekontrolovateľné, tak tam to dovolíme, tam je to v poriadku, tam zatvárame oči, tvárime sa, že to neexistuje, lebo je to niekde pozašívané po nejakých úzkych uličkách a pivniciach, a tam nám to nevadí, lebo nie je to tak na očiach." Som teraz citovala z rozpravy predsedu Národnej rady a predsedu Sulíka.
Pán predseda aj teda kolegovia zo strany SAS, naozaj, my chceme nezatvárať oči pred tým problémom. Neriešili sme len megakasíno, vtedy sme avizovali, že toto chceme riešiť, aj teda prinášame nejaké konkrétne návrhy, o ktorých budem rada, keď budeme vecne rozprávať.
K tej klauzule o tom nevpúšťaní do herne, pokiaľ človek o to požiada alebo jeho blízka osoba. Takéto niečo platí vo Francúzsku, kde napríklad hráč, ak u seba ešte len spozoruje sklony k problémovému hraniu, sa môže nechať zapísať na celoštátny zoznam ľudí, ktorých nevpustia do kasína. Toto rozhodnutie je nezvratné a obmedzenie trvá po dobu troch rokov. Čiže nevymýšľame niečo nové, snažíme sa len naozaj sa poučiť z tých chýb alebo aj z dobrých nejakých praktík z iných krajín tak, aby naozaj sme limitovali tie negatívne dopady patologického hráčstva.
Ďakujem.
Skryt prepis