2. schôdza

9.7.2010 - 9.7.2010
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Uvádzajúci uvádza bod

9.7.2010 o 12:21 hod.

Mgr.

Andrej Kolesík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Uvádzajúci uvádza bod 11:01

Gábor Gál
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predseda. Vážené dámy, vážení páni, dovoľte, aby som uviedol v rámci uvedeného bodu programu informáciu Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o nastúpení náhradníkov na neuplatnené mandáty poslancov Národnej rady. Návrh uznesenia nebudem čítať, máte ich v lavici, ja prečítam informáciu.
Na základe poverenia Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky predkladám Národnej rade Slovenskej republiky túto informáciu. Na základe výsledku volieb do Národnej rady Slovenskej republiky konaných dňa 12. júna bolo zvolených 150 poslancov, ktorým Ústredná volebná komisia vydala osvedčenia o zvolení za poslancov Národnej rady Slovenskej republiky dňa 13. júna 2010 a 150 zvolených poslancov zložilo dňa 8. júla ústavou predpísaný sľub poslanca, čím sa ujali funkcie poslanca Národnej rady Slovenskej republiky. Následne došlo k nasledovným krokom súvisiacim s výsledkami volieb do Národnej rady Slovenskej republiky a s kreovaním orgánov výkonnej moci v Slovenskej republike po týchto voľbách, a to prezident Slovenskej republiky 9. júla 2010 po ustanovujúcej schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky vymenoval
podľa čl. 102 ods. 1 písm. g) a čl. 110 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky poslankyňu Národnej rady Slovenskej republiky Ivetu Radičovú do funkcie predsedníčky vlády Slovenskej republiky,
podľa čl. 102 ods. 1 písm. g) a čl. 111 Ústavy Slovenskej republiky poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Rudolfa Chmela za podpredsedu vlády Slovenskej republiky a Ivana Mikloša, Luciu Žitňanskú, Eugena Jurzycu, Jozefa Mihála, Daniela Krajcera, Juraja Miškova, Ľubomíra Galka, Jána Figeľa, Daniela Lipšica, Ivana Uhliarika a Zsolta Simona za členov vlády Slovenskej republiky.
Vláda Slovenskej republiky vymenovala dňom 9. júla 2010 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jaroslava Ivanča, Milana Ježovicu, Martina Chrena, Luciu Nicholsonovú, Jána Hudackého a Ivana Švejnu za štátnych tajomníkov ministerstiev Slovenskej republiky.
Podľa čl. 77 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky mandát poslanca, ktorý bol vymenovaný za člena vlády Slovenskej republiky, nezaniká, iba sa počas výkonu tejto funkcie neuplatňuje. Rovnako je tomu tak podľa čl. 5 ods. 8 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov vymenovaním do verejnej funkcie za vedúceho ústredných orgánov štátnej správy, ktorý nie je členom vlády Slovenskej republiky, alebo do funkcie štátneho tajomníka.
Podľa § 47 ods. 1 zákona č. 333/2004 Z. z. o voľbách do Národnej rady, ak sa uprázdni počas volebného obdobia mandát poslanca, nastupuje náhradník tej istej politickej strany alebo koalície podľa poradia, v akom bol uvedený na kandidátnej listine, ak však boli na kandidátnej listine uplatnené prednostné hlasy, nastupuje za kandidátov, ktorí získali aspoň 3 % z prednostných hlasov, ten kandidát, ktorý dostal najvyšší počet hlasov.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky Richard Sulík zobral uvedené skutočnosti na vedomie svojím rozhodnutím č. 5 a 6 z 9. júla 2010. Súčasne vyhlásil v týchto rozhodnutiach nastúpenie náhradníkov na uvedené neuplatnené mandáty poslancov Národnej rady Slovenskej republiky podľa poradia uvedeného v zápisnici Ústrednej volebnej komisie o výsledku volieb konaných dňa 12. júna 2010 takto:
Za poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí sú členovia vlády Slovenskej republiky, nastupujú dňom 9. júla títo náhradníci:
- za stranu Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana namiesto poslankyne Ivety Radičovej náhradník Tibor Tóth, namiesto poslanca Ivana Mikloša náhradník Marek Vargovčák, namiesto poslankyne Lucie Žitňanskej náhradník Richard Oravec, namiesto poslanca Eugena Jurzycu náhradník Milan Gaľa;
- za stranu Sloboda a solidarita namiesto poslanca Daniela Krajcera náhradník Kamil Krnáč, namiesto poslanca Jozefa Mihála náhradník Štefan Tomčo, namiesto poslanca Juraja Miškova náhradníčka Zuzana Aštaryová, namiesto poslanca Ľubomíra Galka náhradník Jaroslav Suja;
- za stranu Kresťanskodemokratické hnutie namiesto poslanca Jána Figeľa náhradník Július Stanko, namiesto poslanca Daniela Lipšica náhradník Marián Kvasnička, namiesto poslanca Ivana Uhliarika náhradníčka Monika Gibalová;
- za stranu MOST - HÍD namiesto poslanca Zsolta Simona náhradník Péter Vörös, namiesto poslanca Rudolfa Chmela náhradníčka Edita Pfundtner.
Za poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí sú štátnymi tajomníkmi ministerstiev Slovenskej republiky, nastupujú dňom 9. júla 2010 títo náhradníci:
- za stranu Slovenskej demokratickej a kresťanskej únie - Demokratická strana namiesto poslanca Jaroslava Ivanča nastupuje náhradník Jarmila Tkáčová, namiesto poslanca Milana Ježovicu nastupuje náhradník Alexander Slafkovský;
- za stranu Sloboda a solidarita namiesto poslanca Martina Chrena nastupuje náhradník Ľuboš Majer, namiesto poslankyne Lucie Nicholsonovej nastupuje náhradník Milan Laurenčík;
- za stranu Kresťanskodemokratické hnutie namiesto poslanca Jána Hudackého nastupuje náhradník Marián Radošovský;
- za stranu MOST - HÍD namiesto poslanca Ivana Švejnu nastupuje náhradník Elemér Jakab.
Súčasne predseda Národnej rady Slovenskej republiky Richard Sulík rozhodnutím č. 7 z 9. júla 2010 požiadal Mandátový a imunitný výbor Národnej rady Slovenskej republiky, aby preskúmal dodržanie podmienok nastúpenia náhradníkov podľa § 47 ods. 1 zákona č. 333/2004 Z. z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky a podal Národnej rade Slovenskej republiky informáciu Mandátového a imunitného výboru NR SR o nastúpení náhradníkov na neuplatnené mandáty poslancov Národnej rady Slovenskej republiky spolu so svojím návrhom.
Na zabezpečenie požiadaviek vyplývajúcich z citovaných predpisov a rozhodnutí predsedu Národnej rady Slovenskej republiky mandátový a imunitný výbor sa oboznámil s predmetnými rozhodnutiami predsedu Národnej rady, so zápisnicou Ústrednej volebnej komisie o výsledku volieb do Národnej rady Slovenskej republiky vrátane jej príloh. Podľa prílohy č. 1 uvedenej v zápisnici, ktorá vyjadruje výsledky prednostného hlasovania podľa poradia uvedeného v tejto prílohe, nastupujú za poslancov, ktorých mandát sa neuplatňuje, skutočne kandidáti na náhradníkov za poslancov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených v citovaných rozhodnutiach predsedu Národnej rady Slovenskej republiky.
Mandátový a imunitný výbor Národnej rady Slovenskej republiky vzal uvedené skutočnosti na vedomie a odporúča Národnej rade prijať uznesenie, ktoré máte rozdané v laviciach, ktoré nebudem čítať.
Prosím, pán predseda, aby ste otvorili k tomuto bodu rozpravu.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

9.7.2010 o 11:01 hod.

Mgr.

Gábor Gál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 11:01

Pavol Hrušovský
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
"Sľubujem na svoju česť a svedomie vernosť Slovenskej republike. Svoje povinnosti budem plniť v záujme jej občanov. Budem dodržiavať ústavu a ostatné zákony a pracovať tak, aby sa uvádzali do života."
Pán Tibor Tóth.

Tóth, Tibor, poslanec NR SR
Sľubujem. (Potlesk.)

Hrušovský, Pavol, podpredseda NR SR
Pán Marek Vargovčák.

Vargovčák, Marek, poslanec NR SR
Sľubujem. (Potlesk.)

Hrušovský, Pavol, podpredseda NR SR
Pán Richard Oravec.

Oravec, Richard, poslanec NR SR
Sľubujem. (Potlesk.)

Hrušovský, Pavol, podpredseda NR SR
Pán Milan Gaľa.

Gaľa, Milan, poslanec NR SR
Sľubujem. (Potlesk.)

Hrušovský, Pavol, podpredseda NR SR
Pán Kamil Krnáč.

Krnáč, Kamil, poslanec NR SR
Sľubujem. (Potlesk.)

Hrušovský, Pavol, podpredseda NR SR
Pán Štefan Tomčo.

Tomčo, Štefan, poslanec NR SR
Sľubujem. (Potlesk.)

Hrušovský, Pavol, podpredseda NR SR
Pani Zuzana Aštaryová.

Aštaryová, Zuzana, poslankyňa NR SR
Sľubujem. (Potlesk.)

Hrušovský, Pavol, podpredseda NR SR
Pán Jaroslav Suja.

Suja, Jaroslav, poslanec NR SR
Sľubujem. (Potlesk.)

Hrušovský, Pavol, podpredseda NR SR
Pán Július Stanko.

Stanko, Július, poslanec NR SR
Sľubujem. (Potlesk.)

Hrušovský, Pavol, podpredseda NR SR
Pán Marián Kvasnička.

Kvasnička, Marián, poslanec NR SR
Sľubujem. (Potlesk.)

Hrušovský, Pavol, podpredseda NR SR
Pani Monika Gibalová.

Gibalová, Monika, poslankyňa NR SR
Sľubujem. (Potlesk.)

Hrušovský, Pavol, podpredseda NR SR
Pán Péter Vörös.

Vörös, Péter, poslanec NR SR
Sľubujem. (Potlesk.)

Hrušovský, Pavol, podpredseda NR SR
Pani Edita Pfundtner.

Pfundtner, Edita, poslankyňa NR SR
Sľubujem. (Potlesk.)

Hrušovský, Pavol, podpredseda NR SR
Pani Jarmila Tkáčová.

Tkáčová, Jarmila, poslankyňa NR SR
Sľubujem. (Potlesk.)

Hrušovský, Pavol, podpredseda NR SR
Pán Alexander Slafkovský.

Slafkovský, Alexander, poslanec NR SR
Sľubujem. (Potlesk.)

Hrušovský, Pavol, podpredseda NR SR
Pán Ľuboš Majer.

Majer, Ľuboš, poslanec NR SR
Sľubujem. (Potlesk.)

Hrušovský, Pavol, podpredseda NR SR
Pán Milan Laurenčík.

Laurenčík, Milan, poslanec NR SR
Sľubujem. (Potlesk.)

Hrušovský, Pavol, podpredseda NR SR
Pán Marián Radošovský.

Radošovský, Marián, poslanec NR SR
Sľubujem. (Potlesk.)

Hrušovský, Pavol, podpredseda NR SR
Pán Elemér Jakab.

Jakab, Elemér, poslanec NR SR
Sľubujem. (Potlesk.)
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

9.7.2010 o 11:01 hod.

JUDr.

Pavol Hrušovský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 11:52

Richard Sulík
Skontrolovaný text
Vyhlasujem tajné hlasovanie za skončené. Prosím všetkých overovateľov, aby spočítali hlasy a vyhotovili zápisnicu o výsledku tajného hlasovania. Predtým, ako vyhlásim prestávku, poprosím ešte pána Štefanca o oznam o stretnutí jeho výboru.

(Spracúvanie výsledkov tajného hlasovania.)
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

9.7.2010 o 11:52 hod.

Ing.

Richard Sulík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 11:53

Ivan Štefanec
Skontrolovaný text
Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Dámy a páni, zvolávam úvodné zasadnutie výboru pre európske záležitosti teraz, aby sme využili čas, do zasadačky 149. To je tu na 1. poschodí. Čiže stretneme sa okamžite na 1. zasadnutí výboru pre európske záležitosti. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

9.7.2010 o 11:53 hod.

Ing. PhD. MBA

Ivan Štefanec

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
2. schôdza NR SR - 1. deň - piatok - B. popoludní
 

Uvádzajúci uvádza bod 12:21

Andrej Kolesík
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán predseda, vážené panie poslankyne, páni poslanci, prednesiem vám správu o výsledku tajného hlasovania o návrhu na voľbu podpredsedu Národnej rady, ktorá sa konala pred chvíľou.
Na tajné hlasovanie o návrhu na voľbu podpredsedu Národnej rady Slovenskej republiky bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 144 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 144 poslancov.
Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu podpredsedu Národnej rady Slovenskej republiky všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky. Zo 144 odovzdaných hlasovacích lístkov, bolo nula neplatných.
Zo 144 platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že za kandidáta Roberta Fica hlasovalo za 100 poslancov, proti bolo 34 poslancov a zdržalo sa 10 poslancov.
Podľa čl. 90 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a § 15 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov na zvolenie podpredsedov Národnej rady Slovenskej republiky je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.
Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní bol za podpredsedu Národnej rady Slovenskej republiky zvolený pán poslanec Robert Fico. Gratulujem. (Potlesk.)
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

9.7.2010 o 12:21 hod.

Mgr.

Andrej Kolesík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 12:21

Andrej Kolesík
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predseda. Na tajné hlasovanie o návrhu na voľbu predsedu Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelanie, vedu, mládež a šport bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 144 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 144 poslancov.
Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelanie, vedu, mládež a šport všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky. Zo 144 odovzdaných hlasovacích lístkov, bolo nula neplatných.
Zo 144 platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že za Dušana Čaploviča hlasovalo za 125 poslancov, proti bolo 11 poslancov a zdržalo sa 8 poslancov.
Podľa § 15 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov na zvolenie podpredsedu výboru Národnej rady Slovenskej republiky je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.
Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní bol za predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport zvolený pán poslanec Dušan Čaplovič. (Potlesk.)
Na tajné hlasovanie o návrhu na voľbu predsedu Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre kontrolu činnosti SIS bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 144 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 144 poslancov.
Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu predsedu Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre kontrolu činnosti SIS všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky. Zo 144 odovzdaných hlasovacích lístkov, bolo 16 neplatných.
Zo 128 platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že za
- Roberta Kaliňáka hlasovalo za 94 poslancov, proti bolo 26 poslancov a zdržali sa 8 poslancov,
- za Rudolfa Pučíka hlasovalo 26 poslancov, proti bolo 78 poslancov a zdržalo 24 poslancov.
Podľa § 15 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov na zvolenie predsedu výboru Národnej rady Slovenskej republiky je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.
Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní bol za predsedu Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti SIS zvolený pán poslanec Robert Kaliňák. (Potlesk.)
Pán predseda, skončil som.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

9.7.2010 o 12:21 hod.

Mgr.

Andrej Kolesík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 12:21

Marián Saloň
Skontrolovaný text
Ďakujem, pán predseda. Poprosím všetkých členov výboru na kontrolu činnosti NBÚ, že prvá schôdza bude v miestnosti č. 71 v budove Parlamentka tridsať minút po skončení Národnej rady tejto. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

9.7.2010 o 12:21 hod.

Ing.

Marián Saloň

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 12:21

Peter Žiga
Skontrolovaný text
Ďakujem pekne. Zvolávam prvé zasadnutie schôdze Osobitného kontrolného výboru NR SR pre kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva o 12.45 hod. v miestnosti č. 34.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

9.7.2010 o 12:21 hod.

Ing. PhD.

Peter Žiga

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 12:21

Robert Kaliňák
Skontrolovaný text
Ďakujem pekne. Zvolávam prvé zasadnutie Osobitného kontrolného výboru NR SR na kontrolu činnosti SIS ihneď do príslušnej miestnosti v Parlamentke, neviem číslo. Ďakujem pekne. (Reakcia z pléna.) Do budovy Parlamentky, pán poslanec, a ty si členom, pán poslanec, veľmi sa z toho teším. Do budovy Parlamentky.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

9.7.2010 o 12:21 hod.

JUDr.

Robert Kaliňák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 12:21

Dušan Čaplovič
Skontrolovaný text
Ďakujem veľmi pekne. Zvolávam ustanovujúcu schôdzu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport hneď po skončení tejto schôdzi do miestnosti č. 33.


(Rokovanie 2. schôdze NR SR sa skončilo o 12.25 hodine.)
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

9.7.2010 o 12:21 hod.

doc. PhDr. DrSc.

Dušan Čaplovič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
  • << First
  • 1
  • Last >>