Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

9.2.2012 o 11:34 hod.

Ing. PhD.

Peter Žiga

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 9.2.2012 11:34 - 11:34 hod.

Peter Žiga Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predseda. Konštatujem, že v rozprave nevystúpil žiaden poslanec.
Prosím, aby ste dali hlasovať. (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Hrušovský, Pavol, predseda NR SR
Páni poslanci, prosím, aby sme sa upokojili.
Nech sa páči.


Žiga, Peter, poslanec NR SR
Prosím, aby ste dali hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla v súlade s § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku prerokovať predložený návrh zákona v druhom čítaní.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 9.2.2012 11:34 - 11:34 hod.

Peter Žiga
Ďakujem pekne, pán predseda. V rozprave nevystúpil žiaden poslanec, preto vás, pán predseda, požiadam, aby ste dali hlasovať o tom, že Národná rada sa uzniesla v súlade s § 73 ods. 3 zákona o rokovacom poriadku prerokovať predložený návrh zákona v druhom čítaní.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 9.2.2012 10:26 - 10:28 hod.

Peter Žiga Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu ma určil ako alternanta za pána poslanca Jurčíka, za spravodajcu k návrhu zákona poslancov Igora Matoviča, pani Jurinovej, Fecka a Viskupiča na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. My ho máme ako tlač 418.
Podľa § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona. Návrh bol doručený poslancom v zákonom ustanovenej pätnásťdňovej lehote pred schôdzou Národnej rady, na ktorej sa uskutočňuje jeho prvé čítanie. Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa po formálno-právnej stránke náležitosti uvedené v § 67 a 68 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, ako i náležitosti určené v legislatívnych pravidlách.
Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Všeobecná časť dôvodovej správy obsahuje informáciu o cieli predloženého návrhu zákona, o súlade s Ústavou Slovenskej republiky a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako aj medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná. O dopade na rozpočet verejnej správy, na podnikateľské prostredie, na obyvateľstvo, zamestnanosť, na životné prostredie a na informatizáciu spoločnosti. Osobitná časť dôvodovej správy obsahuje odôvodnenie jednotlivých ustanovení návrhu. Návrh zákona obsahuje doložku zlučiteľnosti s právom Európskej únie.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla v zmysle § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku o tom, že po rozprave odporučí uvedený návrh zákona prerokovať v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky z 13. júna 2011 č. 422 a podľa § 71 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: ústavnoprávny výbor a Výbor Národnej rady pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali v druhom čítaní vo výboroch do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 9.2.2012 10:19 - 10:22 hod.

Peter Žiga Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu ma určil za spravodajcu k návrhu zákona pána poslanca Pavlisa na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 90/1991 Zb. (Pozn. red.: správne má byť "92/1991 Zb.".) o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov. My to máme ako tlač 417.
Podľa § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona. Návrh zákona bol doručený poslancom v zákonom ustanovenej pätnásťdňovej lehote pred schôdzou Národnej rady, na ktorej sa uskutočňuje jeho prvé čítanie. Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa po formálno-právnej stránke náležitosti uvedené v § 67 a 68 zákona Národnej rady č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku v znení neskorších predpisov, ako i náležitosti určené v legislatívnych pravidlách.
Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Všeobecná časť dôvodovej správy obsahuje informáciu o cieli predloženého návrhu zákona, o súlade s Ústavou Slovenskej republiky a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako aj medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, o dopade na rozpočet verejnej správy, na podnikateľské prostredie, na obyvateľstvo, zamestnanosť, na životné prostredie a na informatizáciu spoločnosti. Osobitná časť dôvodovej správy obsahuje odôvodnenie jednotlivých ustanovení návrhu. Návrh zákona obsahuje doložku zlučiteľnosti s právom Európskej únie.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla v zmysle § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku o tom, že po rozprave odporučí uvedený návrh zákona prerokovať v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady z 10. júna 2011 a podľa § 71 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: ústavnoprávny výbor, Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet a Výbor Národnej rady pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu. Odporúčam, aby výbor predmetný návrh zákona prerokoval v druhom čítaní vo výboroch do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 2.2.2012 11:31 - 11:31 hod.

Peter Žiga
Ďakujem, pán predseda, chcem pripomenúť členom výboru pre kontrolu vojenského spravodajstva, že dnes zasadá výbor o 12.30 h v miestnosti číslo mínus 213.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 2.2.2012 11:28 - 11:28 hod.

Peter Žiga
Pán predseda, ja by som poprosil, pán spravodajca asi nezachytil, že ja som dal procedurálny návrh, aby sa nepokračovalo v rokovaní o tomto zákone, nie aby bol vrátený na dopracovanie.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 1.2.2012 16:58 - 16:59 hod.

Peter Žiga
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Chcem len kolegom pripomenúť, že za nedokonalosť vládneho návrhu zákona nemôže hospodársky výbor. A za to, že neboli schválené legislatívne úpravy, nemôže hospodársky výbor. Ministerstvo hospodárstva predložilo nekvalitný a nedokonalý zákon, za ktorý nebudem hlasovať.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 1.2.2012 16:46 - 16:52 hod.

Peter Žiga Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán predsedajúci, vážený pán minister, kolegyne, kolegovia, ja nebudem hovoriť dlho, ja len pár poznámok k predloženému, chcel by som podotknúť, vládnemu návrhu zákona, pán poslanec Chren, a to na margo tej vašej výčitky, že opoziční poslanci sa nezúčastnili rokovania hospodárskeho výboru. Opoziční poslanci nie sú povinní sa toho zúčastňovať, pokiaľ vládna koalícia nevie si zabezpečiť svoju väčšinu a nevie zabezpečiť to, aby jej prechádzali zákony v pléne.
Chcem povedať toľko, že týmto zákonom sa začala zaoberať ešte vláda Roberta Fica v roku 2009. A keď sme odovzdávali agendu na ministerstve hospodárstva, pán minister, dostali ste k dispozícii dva varianty tohto zákona, takú malú novelu a pripravený komplexný zákon, bolo to v júni v roku 2010, možno v júli 2010, s tým, že sme vás upozorňovali, že termín na aproximáciu tohto dokumentu je 3. marec 2011. Na to si možno pamätáte a možno nie. Stačilo urobiť toľko, že ste mohli tie dokumenty zobrať, máte dostatok odborníkov na ministerstve hospodárstva. Keď ste tam chceli vniesť nejaké svoje pohľady a svoje myšlienky, mohli ste ich tam zapracovať, netrvalo by to dlhšie ako mesiac, mohli ste to spustiť do legislatívneho procesu, myslím teraz na medzirezortné pripomienkové konanie a podobne. a mohli ste to kľudne v novembri, decembri roku 2010 doručiť sem do poslaneckej snemovne, do parlamentu a boli by sme to hravo stihli do toho termínu 3. marec 2011. Tu teraz bojujete a snažíte sa tlačiť na poslaneckú snemovňu s tým, že už sme rok po termíne, pričom, hovorím, je to vládny návrh zákona, sme rok po termíne.
A pokiaľ dobre počúvam tuná pána spravodajcu, ktorý je z inej strany vládnej koalície, tak vám môžem asi povedať, že tento návrh zákona neprejde, pán minister. A neprejde to preto, lebo, stotožňujem sa s pánom spravodajcom, je urobený zle ten zákon.
Mohli ste využiť toľko, keď opoziční poslanci, keď sa blížil termín na tú aproximáciu 3. marec 2011, v marci minulého roka predložili návrh tohto zákona, aby Slovenská republika si splnila všetky záväzky voči Európskej komisii. Táto poslanecká snemovňa náš návrh zamietla. Pán Chren hovorí, že tam bolo 13 nedostatkov. Nemám žiadny pocit, že by tam boli nejaké nedostatky, možnože to nekorešpondovalo s vašimi záujmami v istých lobistických skupinách. Možno to bolo preto.
No a teraz my to musíme schváliť, tak sa tvári ministerstvo a minister, pretože nám hrozí impeachment. Viete, ste dva roky boli vo vláde, viete, ako prebieha konanie impeachmentu, viete, ako koná Komisia. Nesiete za to plnú zodpovednosť, pokiaľ by nám hrozil impeachment, ako vládna koalícia, ako ministerstvo hospodárstva, aj vy, pán minister, ako minister hospodárstva nesiete... (Reakcia ministra.) Dobre.
Bolo zvykom a my v opozícii sme si zvykli, že z ministerstva hospodárstva chodili zákony do poslaneckej snemovne v kvalite takej, v akej sem chodili. Ani jeden zákon, ktorý navrhlo ministerstvo hospodárstva, nebol taký, aby k nemu nemusel byť robený doplňujúci poslanecký návrh. Dnes sme boli toho svedkom. Pán kolega Chren, 40 bodov v rámci poslaneckého návrhu, to je veľmi pekná vizitka. Predtým to miesto vás robil pán kolega Jurčík, robili ste z neho takého pajáca, potom ste sa mu odvďačili tým, že ste ho dali na 80. miesto kandidátky. (Potlesk.) A aj tento návrh zákona je taký, že k nemu treba robiť doplňujúce návrhy.
A aj napriek tomu, že pán Chren podal pozmeňujúce návrhy, aj tak ani tento poslanecký návrh nerieši všetky nedostatky tohto návrhu zákona, a preto navrhujem, pán spravodajca, aby bol stiahnutý z rokovania.
Strana SMER za tento návrh zákona hlasovať nebude. Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 1.2.2012 16:42 - 16:43 hod.

Peter Žiga Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Pán kolega Chren, ja by som sa pokúsil zareagovať na úvod vášho vystúpenia v rozprave, keď ste tu hovorili o tom, že nová vláda a ministerstvo sa snažilo stransparentniť vzťahy medzi ministerstvom, podnikateľským priestorom aj v energetike, aj v iných oblastiach. A hovorili ste o tom, ako bývalá vláda na čele so stranou SMER tu urobila klondike zo slnečných elektrární a podobných vecí. Chcem vám len pripomenúť k tej transparentnosti, že ste to boli práve vy, čo so svojou firmou sa nasosli na peňazovody ministerstva hospodárstva a jeho pridružených organizácií a zo svojej firmy ste vyťahovali peniaze z ministerstva a z NADSME, vyhrávali ste tam tendre. Takže si myslím, že z vašej strany hovoriť o transparentnosti je vrchol drzosti. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.9.2011 2:47 - 2:49 hod.

Peter Žiga Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán podpredseda. Pán poslanec Zajac, ja chápem, že je pokročilá nočná hodina, a chápem, že normálni ľudia už v tomto čase spia a asi spíte aj vy. A poradím vám, aby ste si zajtra, keď sa zobudíte, urobili prepis tohto vášho vystúpenia a potom sa nad tým zamysleli, čo ste povedali. Ja sa, ja poviem len k vašej jednej poznámke o nenávisti zahraničných investorov voči vláde Roberta Fica (reakcia z pléna) alebo my sme nenávideli zahraničných investorov.
Tak chcem vám povedať, že za obdobia vlády Roberta Fica tu prišlo 74 zahraničných investorov a vytvorilo 26 000 pracovných miest a medzi nimi aj také firmy ako Samsung, Sony, Magneti Marelli a podobne. Takže ja stále som hľadal tu nejaký zmysel v tej vašej reči, ale nenávisť našej vlády voči zahraničným investorom, čo si môžem potom myslieť o vláde pani Ivety Radičovej, ktorá za rok svojho pôsobenia dostala na Slovensko zatiaľ troch investorov?
Ďakujem.
Skryt prepis