7. schôdza

12.10.2010 - 26.10.2010
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

26.10.2010 o 11:42 hod.

Ing.

Jozef Mikuš

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

11:42

Jozef Mikuš
Skontrolovaný text
Teraz budeme hlasovať o prvom návrhu pána poslanca Janiša, ktorý sa týka predĺženia lehoty platnosti o 1 rok pre výmery bytov.
Skryt prepis

26.10.2010 o 11:42 hod.

Ing.

Jozef Mikuš

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

11:42

Jozef Mikuš
Skontrolovaný text
A ešte máme jeden pozmeňujúci návrh pána poslanca Janiša, ktorý sa týka dania do súladu zákona, o ktorom rokujeme, so zákonom o organizácii štátnej správy.
Skryt prepis

26.10.2010 o 11:42 hod.

Ing.

Jozef Mikuš

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

11:42

Jozef Mikuš
Skontrolovaný text
Hlasovali sme o všetkých pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy, aj o tých, ktoré odzneli v rozprave. Pán predseda, odporúčam hlasovať o tom, že predložený návrh zákona prerokujeme v treťom čítaní.
Skryt prepis

26.10.2010 o 11:42 hod.

Ing.

Jozef Mikuš

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

11:42

Jozef Mikuš
Skontrolovaný text
... s odporúčaním gestorského výboru návrh schváliť.
Skryt prepis

26.10.2010 o 11:42 hod.

Ing.

Jozef Mikuš

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

11:42

Alojz Přidal
Skontrolovaný text
Vážený pán predsedajúci, konštatujem, že v rozprave nevystúpil žiaden poslanec. Dajte preto, prosím, hlasovať o bodoch 1 až 8 zo spoločnej správy s odporúčaním gestorského výboru schváliť ich.
Skryt prepis

26.10.2010 o 11:42 hod.

Mgr.

Alojz Přidal

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

11:42

Alojz Přidal
Skontrolovaný text
Hlasovali sme o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy, mám splnomocnenie gestorského výboru a odporúčam hlasovať o tom, že predložený návrh zákona prerokujeme v treťom čítaní ihneď.
Skryt prepis

26.10.2010 o 11:42 hod.

Mgr.

Alojz Přidal

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

11:42

Alojz Přidal
Skontrolovaný text
Pán predsedajúci, dajte, prosím, hlasovať o zákone ako o celku s odporúčaním gestorského výboru schváliť ho.
Skryt prepis

26.10.2010 o 11:42 hod.

Mgr.

Alojz Přidal

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

11:42

Ľudovít Jurčík
Skontrolovaný text
Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, pani poslankyne, páni poslanci, v rozprave k predmetnej dohode nevystúpil nikto, a preto prosím, pán predsedajúci, dajte hlasovať o uznesení Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré tvorí prílohu spoločnej správy. Ďakujem.
Skryt prepis

26.10.2010 o 11:42 hod.

Ing.

Ľudovít Jurčík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

11:42

Jana Kiššová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážené dámy, vážení páni, v rozprave k tomuto bodu vystúpilo 8 poslancov a poslankýň. Z tejto rozpravy vyplynuli 2 procedurálne návrhy, konkrétne procedurálny návrh pána poslanca Madeja a pani poslankyne Zmajkovičovej. Ďalej z rozpravy vyplynul 1 pozmeňujúci návrh skupiny poslancov, ktorý predložil pán poslanec Jarjabek. Vzhľadom na to, že tento pozmeňujúci návrh bol podmienený výsledkom tajného hlasovania o odvolaní troch členov Rozhlasovej rady, tak navrhujem, aby tento bol preložený, resp. až po splnení tejto podmienky aby sa o tomto pozmeňujúcom návrhu hlasovalo až na najbližšej schôdzi.
Vážený pán predsedajúci, dajte, prosím, hlasovať o procedurálnom návrhu pána poslanca Madeja tak, ako bol predložený. Pán Madej mal návrh, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla nepokračovať v rokovaní o tomto bode programu.
Skryt prepis

26.10.2010 o 11:42 hod.

Ing.

Jana Kiššová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

11:42

Jana Kiššová
Skontrolovaný text
Vážený pán predsedajúci, dajte, prosím, hlasovať o procedurálnom návrhu pani poslankyne Zmajkovičovej, tak ako ho predniesla. Pani poslankyňa Zmajkovičová navrhla, aby tento bod programu bol vrátený na prerokovanie výboru pre kultúru a médiá.
Skryt prepis

26.10.2010 o 11:42 hod.

Ing.

Jana Kiššová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video