7. schôdza

12.10.2010 - 26.10.2010
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

26.10.2010 o 12:12 hod.

Mgr. M.A., MBA

Juraj Droba

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

12:12

Juraj Droba
Skontrolovaný text
V rozprave vystúpil jeden poslanec a neboli podané žiadne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Dajte preto, prosím, hlasovať o uznesení Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým Národná rada Slovenskej republiky berie správu na vedomie.
Skryt prepis

26.10.2010 o 12:12 hod.

Mgr. M.A., MBA

Juraj Droba

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

12:12

Radoslav Procházka
 

26.10.2010 o 12:12 hod.

doc. JUDr. PhD. J.S.D.

Radoslav Procházka

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

12:12

Radoslav Procházka
Skontrolovaný text
Ďakujem pekne, pán predseda. Neboli v rozprave podané žiadne doplňujúce ani pozmeňujúce návrhy a procedurálne návrhy. Ktoré podané boli, o tých sa hlasovalo. Čiže z procesného hľadiska sme sa dostali do štádia, kedy ja nemôžem dať žiaden iný návrh ako návrh, aby ste dali hlasovať o návrhu ústavného zákona ako o celku.
Skryt prepis

26.10.2010 o 12:12 hod.

doc. JUDr. PhD. J.S.D.

Radoslav Procházka

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 12:21

Martin Poliačik
Skontrolovaný text
Pán predsedajúci, žiadam uviesť do zápisu, mal som problémy s hlasovacím zariadením, nepodarilo sa mi v dostatočnom čase zahlasovať pri tom poslednom hlasovaní, bol som za návrh.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

26.10.2010 o 12:21 hod.

Mgr.

Martin Poliačik

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 12:22

Martin Poliačik
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Chcel by som ako spravodajca uviesť na poriadok pár vecí, ktoré sa týkajú tohto bodu rokovania schôdze.
Boli tu štyri procedurálne návrhy. Tri z nich to boli procedurálne návrhy pána poslanca Pašku, pána poslanca Fica a pána poslanca Kaliňáka. Boli v rozpore s volebným poriadkom. A takáto voľba by mohla byť spochybniteľná. Bol aj štvrtý procedurálny návrh, a to môj, aby sa v podstate celý bod vrátil na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru. Ústavnoprávny výbor zasadol dnes a v súlade s volebným poriadkom zmenil poradie kandidátov do tajnej voľby a rozhodol o tom, že kandidáti budú zoradení abecedne.
Chcel by som pripomenúť, že celý doterajší priebeh tajnej voľby sudcov disciplinárnych súdov prebiehal podľa volebného poriadku. A ak teda niekto z kolegov by mal problém s tým, že boli kandidáti zaradení podľa navrhovateľov, odporúčam si pozrieť volebný poriadok, a to konkrétne v čl. 5 bode 4, ktorý hovorí, že kandidáti v návrhu sa uvedú podľa možnosti buď v abecednom poradí, alebo podľa navrhovateľov, pričom za každým menom a priezviskom kandidáta sa uvedie, kto ho navrhuje. Takže aj pôvodný zoznam aj novo schválený zoznam v ústavnoprávnom výbore ide v súlade s volebným poriadkom.
Ako jeden z overovateľov by som rád poprosil kolegov pri tajnej voľbe, aby dbali na to, aby dodržiavali volebný poriadok ešte v ďalších veciach.
Tá prvá vec je neskladať hlasovacie lístky. Keďže prechádzajú automatickým sčítaním cez stroj, každý hlasovací lístok, ktorý je zložený, sa tam môže zaseknúť a týmto predlžuje proces a komplikuje prácu overovateľom.
Druhá vec, ešte dôležitejšia. Ak ste overovateľmi vyzvaní na to, aby ste čiernou fixkou označili dané políčko a vy ho zakrúžkujete perom, tak potom ja nie som si úplne istý, či to dokladuje snahu každého poslanca dôstojne a poriadne vykonávať svoju prácu.
A preto ak máme v tejto opakovanej voľbe zvoliť sudcov do disciplinárnych súdov, vyzývam kolegov poslancov, aby venovali dostatočnú pozornosť spôsobu, akým hlasujú v tajnej voľbe, a vyjadrili jednak svoju vôľu pri každom z kandidátov v jednom z troch políčok a aby zaznačovali podľa toho, ako majú doporučenie od jednotlivých overovateľov.
Ďakujem, môžeme pristúpiť k tajnej voľbe. (Neustály ruch v sále.)
Skryt prepis

Vystúpenie

26.10.2010 o 12:22 hod.

Mgr.

Martin Poliačik

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

13:37

Martin Poliačik
Skontrolovaný text
Počkaj, štyria, aj ty, aj...
Skryt prepis

26.10.2010 o 13:37 hod.

Mgr.

Martin Poliačik

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 13:37

Martin Poliačik
Skontrolovaný text
Ďakujem, pán predseda. Vážení kolegovia... (Hlas v sále.) Pridáte sa, pán podpredseda? (Odpoveď z pléna.) Dobre. (Reakcia z pléna.) Aha, áno.
Skryt prepis

Vystúpenie

26.10.2010 o 13:37 hod.

Mgr.

Martin Poliačik

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 13:38

Martin Poliačik
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Na tajné hlasovanie o návrhu na odvolanie troch členov Rozhlasovej rady bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 138 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 138 poslancov.
Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na odvolanie troch členov Rozhlasovej rady jeden poslanec neodovzdal hlasovací lístok a zo 137 odovzdaných hlasovacích lístkov boli 2 neplatné a 135 platných.
Podľa platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že za odvolanie Alexandra Koreňa hlasovalo 67, za odvolanie Stanislava Hábera 69 a za odvolanie Evy Jaššovej 69 poslancov.
Keďže na odvolanie člena Rozhlasovej rady je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov, overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní nebol odvolaný ani jeden člen Rozhlasovej rady.
Skryt prepis

Vystúpenie

26.10.2010 o 13:38 hod.

Mgr.

Martin Poliačik

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 13:38

Martin Poliačik
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predseda. Na tajné hlasovanie o návrhu na voľbu kandidátov na sudcov disciplinárneho súdu bolo v opakovanej voľbe vydaných a poslanci si prevzali 138 hlasovacích lístkov, to znamená, v opakovanej voľbe bolo prítomných 138 poslancov.
Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu kandidátov na sudcov disciplinárneho súdu jeden poslanec neodovzdal hlasovací lístok.
Zo 137 odovzdaných hlasovacích lístkov bolo 16 neplatných a 121 platných.
Podľa platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že za sudcu disciplinárneho súdu bol zvolený jeden sudca, a to Viliam Pohančeník, ktorý získal 112 hlasov "za", z ostatných kandidátov ani jeden nezískal hlasy nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

26.10.2010 o 13:38 hod.

Mgr.

Martin Poliačik

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 13:38

Martin Poliačik
Skontrolovaný text
Novú voľbu bude potrebné vykonať na najbližšej schôdzi.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

26.10.2010 o 13:38 hod.

Mgr.

Martin Poliačik

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video