9. schôdza

30.11.2010 - 15.12.2010
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

30.11.2010 o 13:08 hod.

JUDr.

Pavol Hrušovský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:08

Pavol Hrušovský
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

30.11.2010 o 13:08 hod.

JUDr.

Pavol Hrušovský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:08

Pavol Hrušovský
Skontrolovaný text
Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, kolegyne, kolegovia, navrhujem, aby sme si minútou ticha uctili pamiatku tragicky zosnulého advokáta a prvého predsedu Ústavného súdu Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, ako aj podpredsedu Snemovne ľudu Federálneho zhromaždenia pána doktora Ernesta Valka.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

30.11.2010 o 13:08 hod.

JUDr.

Pavol Hrušovský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:08

Róbert Madej
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predseda Národnej rady, dovoľujem si navrhnúť, aby sme bod 33, a to zákon z 19. októbra 2010, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o Súdnej rade, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie, prerokovali zajtra ráno o 9.00 hodine. Alternatívne ako druhé hlasovanie navrhujem ako bod 4 súčasnej schôdze. Svoj návrh odôvodňujem tým, že prezidentom vrátené zákony bývajú vždy obvykle prerokované na začiatku schôdze Národnej rady, a to kvôli lehotám a kvôli tomu, že ide skutočne o zvyk, pri ktorom sa prezidentom vrátené zákony takto prerokovávajú. Preto by som navrhoval, aby sme pri prerokovaní tohto schváleného zákona nečakali a v čo najskoršej dobe ho prerokovali. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

30.11.2010 o 13:08 hod.

JUDr.

Róbert Madej

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:08

Martin Glváč
Skontrolovaný text
Vážený pán predseda, kolegyne, kolegovia, dovoľujem si predniesť procedurálny návrh, aby sme si minútou ticha uctili pamiatku všetkých obetí násilných trestných činov na Slovensku, ktoré boli spáchané v tomto kalendárom roku. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

30.11.2010 o 13:08 hod.

JUDr.

Martin Glváč

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:09

Richard Sulík
Skontrolovaný text
Ďakujem vám.
Poďme teda hlasovať o procedurálnych návrhoch. Ideme hlasovať o... (Reakcia z pléna.)
Takže predpokladám, že s prvým návrhom pána podpredsedu Hrušovského je všeobecný súhlas.
Pán Paška.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

30.11.2010 o 13:09 hod.

Ing.

Richard Sulík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:10

Pavol Paška
Skontrolovaný text
Pán predseda, myslím, že je možné spojiť návrh pána podpredsedu Hrušovského a pána poslanca Glváča. Takže myslím, že je všeobecný súhlas.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

30.11.2010 o 13:10 hod.

Mgr.

Pavol Paška

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:11

Richard Sulík
Skontrolovaný text
Dobre, pýtam sa, či je na toto všeobecný súhlas, že budeme...
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

30.11.2010 o 13:11 hod.

Ing.

Richard Sulík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

13:15

Pavol Paška
Skontrolovaný text
Áno.
Skryt prepis

30.11.2010 o 13:15 hod.

Mgr.

Pavol Paška

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 13:15

Daniel Krajcer
Skontrolovaný text
Ďakujem pekne. Pán predseda, vážené dámy, vážení páni, návrh zákona o Rozhlase a televízii Slovenska sa predkladá na základe programového vyhlásenia vlády, v ktorom sa o. i. uvádza, že vláda sa zaväzuje vytvoriť... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

30.11.2010 o 13:15 hod.

Mgr.

Daniel Krajcer

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

13:20

Daniel Krajcer
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
... nový legislatívny rámec financovania, organizácie a fungovania verejnoprávnych médií s cieľom zvýšiť efektivitu ich činnosti a posilniť ich verejnoprávny charakter.
Hlavným cieľom návrhu zákona je predísť ďalšiemu zadlžovaniu verejnoprávneho vysielania, vytvoriť podmienky pre jeho postupnú konsolidáciu a zároveň zefektívniť hospodárenie, kontrolu a riadenie verejnoprávnych vysielateľov s cieľom zvýšiť kvalitu ich vysielania. Predkladaným návrhom zákona sa zriaďuje nová verejnoprávna inštitúcia Rozhlas a televízia Slovenska. Nový systém financovania je súčasťou celého postupného procesu a celej koncepcie zmeny fungovania verejnoprávnych médií. Čiže spojenie Slovenského rozhlasu a Slovenskej televízie do jednej inštitúcie predstavuje len prvý z viacerých krokov procesu tvorby nového modelu verejnoprávneho vysielania v Slovenskej republike, ktorý bude v nasledujúcom období doplnený aj o zmenu systému jeho financovania, o nové zadefinovanie obsahu pojmu služba verejnosti a o spoločné priestorové riešenie novovzniknutého verejnoprávneho vysielateľa.
Nový systém financovania verejnoprávnych vysielateľov bude zohľadňovať pravidlá štátnej pomoci pre oblasť verejnoprávneho vysielania stanovené Európskou úniou a jeho zavedeniu budú predchádzať konzultácie s Európskou komisiou.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskych spoločenstiev a Európskej únie.
V súvislosti s prijatím návrhu zákona sa predpokladá postupne pozitívny vplyv na verejné financie. Spojením rozhlasu a televízie by sa mala dosiahnuť úspora finančných prostriedkov a zastavenie zadlžovania verejnoprávneho vysielania.
Efekt úspory sa prejaví najmä v oblasti administratívnej agendy, ekonomickej agendy, v oblasti techniky a technológie, v oblasti výroby programu a v oblasti obchodnej činnosti. (Ruch v sále.)
Skryt prepis

30.11.2010 o 13:20 hod.

Mgr.

Daniel Krajcer

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video