29. schôdza

28.1.2014 - 12.2.2014
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

29.1.2014 o 11:28 hod.

Ing.

László Sólymos

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:49

Magdaléna Vášáryová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ja len by som chcela pár slov povedať k tomu, čo ste hovorili, pán poslanec, teraz naposledy. Samozrejme, vybrať naozaj kvalitnú osobnosť a potom za ňou stáť a podporiť ju, keď sa ako vždy pri veľkých zmenách alebo pri ľuďoch veľmi kvalitných a ambicióznych okamžite 80 % ľudí v prvom pohnutí mysle proti nim postaví, je vždy veľmi obtiažne a zatiaľ sa mi zdá, že sme nemali až takého ministra kultúry, ktorý by podporil naozaj tie špičkové osobnosti. Nakoniec, pán minister, dnes ste, tuším, odvolali ďalšieho človeka, ako som sa dozvedela. Neviem, či to je pravda, mám to len z novín, túto situáciu. Včera sme hovorili o Krásnej Hôrke, takže by som, mám aj nejaký dôvod, ale dôležité je si určiť princíp. Princíp, ktorý sa bude dodržiavať pre kultúrne inštitúcie v priamej pôsobnosti riadenia ministerstvom kultúry, princíp obsadzovania aspoň teda jedného človeka, toho štatutárneho v organizáciach, ktoré nie sú v priamej pôsobnosti ministerstva kultúry, ale sú tak dôležité, že ministerstvo považuje za dôležité sledovať túto situáciu, napríklad Stredoslovenská galéria alebo Koniarková galéria a tretia vec je spôsob obsadzovania štatutárnej funkcie v tých inštitúciách, ktoré sú výlučne založené a v pôsobnosti samosprávnych orgánov. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

29.1.2014 o 10:49 hod.

Mgr.

Magdaléna Vášáryová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 10:51

Dušan Jarjabek
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Príjemný dobrý deň, dámy a páni. Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister kultúry, dámy a páni, dovoľte aj mne niekoľko slov k vládnemu návrhu zákona o divadelnej a hudobnej činnosti. V prvom rade by som chcel zhrnúť, hoci to už bolo povedané tuná niekoľkokrát, o čom tento vládny návrh zákona je.
Predložený návrh zákona nahrádza doteraz platný zákon o divadelnej činnosti a jeho pozitíva sú napríklad:
Hudobné umenie dostáva týmto zákonom rovnaké legislatívne postavenia, ako dosiaľ zákon priznával len divadlu a divadelným tvorcom.
Zákon zavádza päťročné funkčné obdobie pre štatutárneho predstaviteľa, riaditeľa divadelnej a hudobnej inštitúcie, ktorá je financovaná z verejných zdrojov, teda zriaďovateľ je motivovaný dôkladne uvážiť, koho za riaditeľa vymenuje a vždy pred výberom nového riaditeľa si musí uvážiť, aké má na umelecké smerovanie inštitúcie nároky, predstavy a hlavne finančné krytie.
Ďalej, zákon obsahuje prvý krok smerom k viaczdrojovému financovaniu umeleckých inštitúcií, to je jedno obrovské pozitívum, tým, že v § 3 ods. 2 písm. d) umožňuje ministerstvu kultúry podporovať vybrané okruhy divadelných aktivít alebo hudobných aktivít poskytovaním účelových prostriedkov. Dosiaľ napríklad divadlá zriadené krajskou samosprávou mohli získať na svoje aktivity presahujúce rozmery samosprávneho kraja len z grantového programu ministerstva kultúry.
Ďalej, zákon ustanovuje inštitút priameho oslovenia ako alternatívu k výberu kandidáta na riaditeľa cez výberové konanie. Reaguje tak na skutočnosť, že výrazné umelecké osobnosti považovali za degradujúce, ak mali predstúpiť pred výberovú komisiu, pretože ich výsledky boli verejne známe. Budem o tom hovoriť trošku viacej a budem samozrejme kolegovi Viskupičovi protirečiť v tomto zmysle a príkladmi pochopiteľne.
Zákon nanovo upravuje poberanie osobitného príspevku, ak spevák alebo hráč na dychový nástroj pôsobil v umeleckej inštitúcií 25 rokov a tanečník 22 rokov.
Dámy a páni, vláda Slovenskej republiky navrhla Národnej rade Slovenskej republiky nahradiť doteraz platný zákon o divadelnej činnosti novou legislatívnou normou, zákonom o divadelnej a hudobnej činnosti. Ministerstvo kultúry a vláda tým zareagovali na dlhodobú kritiku hudobných umelcov, ktorí na rozdiel od kolegov z divadelných inštitúcii nemali zákonom jasne definované ani svoje vlastné postavenie, ani postavenie hudobných inštitúcií s výnimkou Slovenskej filharmónie. Nový zákon teda komplexne a podľa môjho názoru veľmi spravodlivo a vyvážene aplikuje obdobné kritéria pre obe oblasti umeleckej činnosti. Zrejme každý si všimne a na koniec už o tom aj bola tuná debata, že na rozdiel od doteraz platného zákona divadelnej činnosti sa v novom zákone ustanovuje trvanie funkčného obdobia riaditeľa, teda štatutárneho predstaviteľa štátnej teda ministerstvom zriadenej divadelnej a hudobnej inštitúcie na päť rokov. Toto ustanovenie na jednej strane vnímam ako posilnenie pozície riaditeľa, ktorý vie, že na realizáciu svojich plánov má k dispozícii takýto časový priestor. Na strane druhej si uvedomujem, že je to aj záväzok pre zriaďovateľa veľmi dôkladne si uvážiť, aký personálny krok urobí. V tejto súvislosti vítam aj to, že na roveň výberovému pokračovaniu, ako forme hľadania ideálneho kandidáta na pozíciu riaditeľa štátnej umeleckej inštitúcie, zákon postavil ako alternatívu inštitút priameho oslovenia. Vieme totiž veľmi dobre, že nejedna veľká umelecká osobnosť v dávnejšej i menej dávnej minulosti odmietla postaviť sa pred ad hoc vytvorenú komisiu a vysvetľovať jej svoje umelecké plány. To je jedna strana mince.
Druhá strana mince, dámy a páni, opäť praxou overené, spomeňme si koľko neúspešných riaditeľov bolo v inštitúciách a koľko výberových komisií s absolútnymi kritériami, ktoré boli dopredu prerokované na takej alebo onakej úrovni, navrhol takýchto riaditeľov a ukázalo sa, že po čase, že takýto riaditeľ jednoducho nemá na tomto mieste čo hľadať. Výberová komisia navrhne ministrovi čosi. Minister, ktorý má zodpovednosť a ktorý má isté, musí mať isté právomoci preto, lebo výberová komisia tie právomoci síce má, ale zodpovednosť nenesie žiadnu. Kto si dnes spomenie na výberové komisie, ktoré zvolili, nebudem menovať riaditeľov, ale tí riaditelia nemali dlhého trvania. (Zaznievanie gongu.) Kto dnes zoberie takúto komisiu na zodpovednosť, keď ani si vlastne nepamätáme, kto v tej komisii už vlastne bol. Jednoznačne, ak má minister nejakú zodpovednosť, musí mať právomoci a okrem toho, viete, tie zloženia tých výberových komisií boli rôzne. Pamätám si, keď vo výberovej komisii na generálneho riaditeľa bol napríklad ako človek veľmi odborne zdatný hlavný architekt mesta Bratislavy. To nič proti... (Vystúpenie prerušené predsedajúcim.)

Figeľ, Ján, podpredseda NR SR
Pán kolega. Pán kolega, aj pre dobro vášho vystúpenia dávam teraz prestávku do hlasovania.

Jarjabek, Dušan, poslanec NR SR
Ešte máme tri minúty.

Figeľ, Ján, podpredseda NR SR
Nechcete to, keď bude kľud?

Jarjabek, Dušan, poslanec NR SR
Ja dokončím už.

Figeľ, Ján, podpredseda NR SR
Tak dokončite vystúpenie a potom bude prestávka na hlasovanie a hlasovanie. Nech sa páči.

Jarjabek, Dušan, poslanec NR SR
Ďakujem pekne. Nebudem to ďalej rozoberať. Metaforicky to znamená asi toľko, povedané, Zdeno Chára nebude predsa svoje korčuliarske dispozície a hokejový um dokazovať pred komisiou zloženou z divákov, či činovníkov rôznych športových zväzov a účastníkov rôznych regionálnych súťaží.
Za pozitívum návrhu zákona považujem aj fakt, že ministerstvo v § 3 ods. 2 písm. d) otvára možnosť prispieť účelovou subvenciou na prípravu vybraných okruhov divadelných a hudobných aktivít. Vnímam to najmä ako krok k viaczdrojovému financovaniu umeleckých inštitúcií a riešenie roky sa opakujúcich problémov, keď sa divadlo, či hudobná inštitúcia zriadená napríklad regionálnou samosprávou, rozhodnú realizovať projekt, ktorý svojím umeleckým významom prekračuje hranice regiónu.
Dámy a páni, posledná veta. Návrh zákona o divadelnej a hudobnej činnosti vznikal na ministerstve kultúry v úzkej spolupráci s osobnosťami nášho divadelného a hudobného umenia, reflektuje ich skúsenosti a bude, podľa môjho názoru, veľmi dôležitým zákonom a veľmi solídnou legislatívnou bázou pre ďalší rozvoj slovenského divadelného a hudobného umenia. A skutočne odporúčam, aby sme tento návrh posunuli do druhého čítania. Ďakujem za pozornosť. (Potlesk.)
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

29.1.2014 o 10:51 hod.

doc. Mgr. art.

Dušan Jarjabek

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 11:13

Ľuboš Blaha
Skontrolovaný text
Ďakujem pekne. Dovoľte mi iba pripomenúť členom európskeho výboru, že o 12.00 hodine máme v miestnosti č. 149 rokovanie. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

29.1.2014 o 11:13 hod.

PhDr. PhD.

Ľuboš Blaha

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 11:13

Daniel Duchoň
Skontrolovaný text
Ďakujem pekne. Takisto by som chcel pripomenúť zasadnutie finančného výboru o 12.00 hodine v miestnosti č. 31. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

29.1.2014 o 11:13 hod.

Ing.

Daniel Duchoň

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 11:13

Rudolf Chmel
Skontrolovaný text
Poprosil by som členov Výboru Národnej rady pre ľudské práva a národnostné menšiny o 12.00 hodine v miestnosti č. 148, poľnohospodársky výbor. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

29.1.2014 o 11:13 hod.

doc. PhDr. DrSc.

Rudolf Chmel

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 11:20

László Sólymos
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, vážená Národná rada, vážený pán minister, nechcel by som tu rozoberať celý zákon do podrobností, ale dovoľte sa mi dotknúť niektorých ustanovení, ktoré považujem za problematické.
Napriek skutočnosti, že všetky profesionálne národnostné divadlá budú súčasťou evidencie divadiel vedenej ministerstvom, bolo by vhodné, aby aj v novej právnej úprave bolo explicitne uvedené ustanovenie o podpore kultúrnych aktivít národnostných menšín v znení, ako je uvedené v § 3 ods. 3 písm. c) v súčasnosti platného zákona. A to najmä z dôvodu, a to najmä z dôvodu, že bez výslovného uvedenia tejto kompetencie v návrhu zákona by sa podpora kultúrnych aktivít národnostných menšín a postavenie divadiel národnostných menšín mohlo marginalizovať. Jedná sa o Divadlo Alexandra Duchnoviča v Prešove, Jókaiho divadlo v Komárne a Divadlo Romathan v Romano teatro v Košiciach a Divadlo Thália v Košiciach. To by mohlo mať napríklad negatívny vplyv aj na zachovanie súčasného stavu v poskytovaní dotácií zo strany zriaďovateľa.
Návrh zákona totiž v porovnaní so súčasnou právnom úpravou výslovne neupravuje povinnosť samosprávnych krajov podporiť kultúrne aktivity národnostných menšín a zabezpečovať činnosť vyššie uvedených menšinových kultúrnych inštitúcií. Táto kompetencia v samosprávnych krajoch sa návrhom zákona vypúšťa.
Okrem vyššie uvedených zmien návrh zákona ustanovuje aj výber štatutárneho orgánu štátneho divadla alebo štátnej hudobnej inštitúcie odlišne od súčasnej právnej úpravy. Hovoril už o tom kolega Viskupič. Minister kultúry vymenúva štatutárny orgán štátneho divadla alebo štátnej hudobnej inštitúcie na základe výberového konania, alebo výberu uskutočneného priamym oslovením. Vychádzajúc z povahy činnosti umelcov, úloha štátu na úseku kultúry by mala byť čo najviac neutrálna. Kompetencia ministerstva vymenúvať štatutárny orgán bez odborníkmi posudzovaného výberového konania, by mohla byť vnímaná ako zásah, ktorý prekračuje odôvodnenú potrebu v tejto oblasti.
V dôvodovej správe k tejto problematike je uvedené, že vymenúvanie štatutárneho orgánu divadla alebo hudobnej inštitúcie bez výberového konania je potrebné z dôvodu, že a teraz citujem: "Najvýznamnejšie umelecké osobnosti, ktoré mali všetky predpoklady na zastávanie funkcie štatutárneho orgánu, sa odmietli zúčastniť na výberovom konaní z dôvodu, že svoje osobnostné a odborné kvality nespochybniteľným spôsobom preukázali už vo svojej doterajšej činnosti." Toto odôvodnenie môže byť považované za diskriminačné, na základe ktorého by mladí, ale plne kompetentní umelci mohli byť v značnej miere aj znevýhodňovaní oproti tým umelcom, ktorí svoje osobnostné a odborné kvality nespochybniteľným spôsobom preukázali už vo svojej doterajšej činnosti.
Napríklad kolega Hrnčiar by sa nestal ako tridsaťročný riaditeľom Martinského divadla, pretože bol na to vtedy príliš mladý. A ja si myslím, že bol úspešný a ten festival, ktorý založil pre divadlá, festival Dotyky a spojenia, funguje doteraz a je veľmi úspešný festival. A aj na tom výberovom konaní, keď som sa ho pýtal, boli aj jeho starší kolegovia a tým pádom on by bol znevýhodnený a ja si myslím, že keď je niekto dobrý umelec alebo dobrý lekár, ešte neznamená to, že vie riadiť nemocnicu alebo divadlo. Tam sú dôležité a veľmi dôležité aj manažérske schopnosti. Zároveň by bolo potrebné do návrhu zákona doplniť spôsob, akým môže samosprávny kraj alebo obec ako zriaďovateľ vymenúvať alebo odvolávať štatutárny orgán divadla, alebo hudobné inštitúcie takisto, ako to zákon definuje pri štátnych divadlách alebo štátnych hudobných inštitúciách zriadených ministerstvom.
Ďakujem pekne. (Potlesk.)
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

29.1.2014 o 11:20 hod.

Ing.

László Sólymos

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11:25

Dušan Jarjabek
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predseda. Pán kolega Sólymos, k tvojmu vystúpeniu len jedna poznámka. Minister má určitú zodpovednosť. To znamená, musí mať aj isté právomoci. To znamená, to, aby reagoval len na to, čo mu výberová komisia ponúkne bez akejkoľvek zodpovednosti, je preňho nesmierne ťažké. Preto, lebo on berie zodpovednosť za toho riaditeľa, nie tá výberová komisia.
Okrem toho, to zloženie výberových komisií, už som to začal hovoriť, pamätám si jednu výberovú komisiu na generálneho riaditeľa národného divadla a v tej výberovej komisii bol hlavný architekt mesta Bratislavy. Smiešne, nedôstojné. Nechcem zazlievať funkciu architekta hlavného mesta Bratislavy, ale viete si predstaviť, že výberové konanie, ktoré by organizoval hlavný architekt mesta Bratislavy, v tejto výberovej komisii by bolo niekoľko huslistov? Veď, a bola to výberová komisia, ktorá zvolila generálnu riaditeľku a tá generálna riaditeľka riaditeľovala. Potom bola odvolaná. Preto, lebo jednoducho nezvládla svoju funkciu. Ale riaditeľ musel v tejto chvíli, musel, teda minister musel túto riaditeľku vymenovať, lebo keby ju nevymenoval, tak by sa stal nedemokratickým a neviem, akým ešte.
Čiže výberové komisie sú klasickým príkladom falošnej demokracie. To neexistuje takéto niečo. Keď má niekto právomoci, musí mať zodpovednosť a opačne to funguje takisto. Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

29.1.2014 o 11:25 hod.

doc. Mgr. art.

Dušan Jarjabek

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11:26

Juraj Blanár
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán poslanec, je to také krátkozraké, pretože pokiaľ sa domnievam, pamätám si, že ste hlasovali aj za zákon, kde napríklad zriaďovateľ cirkevnej školy môže na základe výberovej komisie rady školy vetovať rozhodnutie rady školy, lebo je tam práve to prepojenie zodpovednosti s radou školy, aj samotného zriaďovateľa. Tuto vám to nevadí a tuto vidíte nejaký problém. Práve naopak, myslím si, že tu musí dôjsť ku zhode. Ku zhode tých, čo sú zodpovední za to. To znamená, tí, ktorí vyberajú a majú tiež zodpovednosť, aby vybrali toho najlepšieho, ale potom aj samotného ministra alebo predstaviteľa, zriaďovateľa tej konkrétnej inštitúcie kultúrnej, aby to bol človek, ktorý bude dobre nielen viesť tú inštitúciu, ale aj spravovať majetok. A to treba tiež povedať. To nie je len o tom, že on vedie inštitúciu ako divadlo, ale spravuje niekoľkomiliónový, desiatky miliónov možno majetok za zriaďovateľa. A to je obrovská zodpovednosť. To znamená inými slovami, to musí byť aj dobrý manažér. Nemôže to byť len ten, ktorý dokáže, povedzme, viesť po kultúrnej stránke to divadlo alebo inú kultúrnu inštitúciu, ale musí vedieť dobre manažovať. A toto je, podľa mňa, zodpovednosť, ktorá patrí rovnako aj ministrovi a má právo a mal by mať právo do toho hovoriť. Plne to podporujem. (Potlesk.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

29.1.2014 o 11:26 hod.

Ing.

Juraj Blanár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11:28

László Sólymos
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Súhlasím s pánom kolegom Blanárom, že ten, ktorý má viesť takú inštitúciu, a to som aj hovoril, možnože ma nepočúval, nestačí, že bol dobrý herec niekto, ale musí mať schopnosti na to, aby vedel viesť ako manažér takúto inštitúciu. Ja nehovorím o tom. Ja som hovoril o tom, o spôsobe výberu, a s tým súhlasím s pánom Viskupičom, že, a nesúhlasím s pánom predsedom, čo sa týka výberových komisií, že nie je riešenie to, že zlúčim výberové komisie a jednoducho povie politika, že kto bude kde riaditeľom, ale jednoducho ten, tak potom opravím ten systém, to znamená, aby tie výberové komisie boli kvalitné, aby jednoducho, aby z tých výberov a ten, ktorý prejde cez tú výberovú komisiu a cez ten proces, aby bol kvalitný. To znamená, ja si myslím, že to je cesta, nie táto. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

29.1.2014 o 11:28 hod.

Ing.

László Sólymos

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

11:39

Marek Maďarič
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predseda. Predložený návrh zákona, dámy a páni, je logický, zrozumiteľný a potrebný napriek tomu, že možno nepatrí k rozsahom najväčším, určite jeho tvorba nebola jednoduchá. Ak padli aj otázky, čo bolo dôvodom predloženia tohto zákona, jeden z nich bol aj ten jednoducho, že hudobnú činnosť dnes legislatívne ošetrenú nemáme. A samozrejme, tých dôvodov bolo viac. Toľko na úvod môjho záverečného vystúpenia.
Pani poslankyňa Vášáryová, ak som to správne pochopil, myslím si, trošku ste si protirečili v tom zmysle, že ste začali kritikou županov, ktorí, tak ste to aj povedali, kvôli voľbám musia uspokojiť nejakých miestnych výtvarníkov alebo povedzme ľudí, ktorí pôsobia, ja neviem, možno, lebo dneska sa bavíme o divadlách, tak v divadelných a hudobných inštitúciách. Na druhej strane ale ste prišli s tým, že, s kritikou, že si musia vyžiadať záväzné stanovisko ministerstva kultúry pri takých vážnych rozhodnutiach, ako je zrušenie alebo zlúčenie divadla. To je trošku rozpor. Každopádne, vyjadrili ste sa, že predložíte nejaký návrh, takže ten samozrejme vecne, vecne posúdime.
Dotkli ste sa aj takzvaných osobitných príspevkov. Dovoľte teda k tomu, aby som nejakých pár informácií vám poskytol. Najprv k dôvodom rozšírenia okruhu oprávnených inštitúcií na poberanie osobitného príspevku. My týmto zrovnoprávňujeme umelcov pôsobiacich v umeleckých inštitúciách v zriaďovateľskej pôsobnosti štátnej správy, samosprávnych krajov a verejno-právnych inštitúcií, pretože skutočnosť, stanovenie nároku na osobitný príspevok len vo vybraných organizáciách diskriminovala výkonných umelcov tých inštitúcií, ktorí nie sú v doteraz platnom zákone pokrytí. Pritom charakter ich umeleckej činnosti a nároky na túto činnosť sú aj v iných verejných divadlách, hudobných inštitúciách a verejno-právnych inštitúciách totožné. Preto sa oproti doteraz platnej úprave rozširuje možnosť uchádzať sa o osobitný príspevok aj vybraným okruhom zamestnancov umeleckých inštitúcií v pôsobnosti samosprávnych krajov, to znamená, to je (pozn. prepis.: nezrozumiteľne vyslovené) Divadlo, Štúdio tanca v Banskej Bystrici, Divadlo Romathan v Košiciach, Poddukelský umelecký ľudový súbor v Prešove, potom zamestnancov umeleckých súborov, inštitúcií zriadených podľa osobitného predpisu, to je napríklad orchester pôsobiaci v Rozhlase a televízii Slovenska, orchester ľudových nástrojov a prechodným ustanovením sa umožní nová, alebo aby podľa novej právnej úpravy sa uchádzali o osobitný príspevok aj umelci, ktorí pôsobili kedysi už v zaniknutom vojenskom umeleckom súbore.
A teraz k tým ekonomickým dopadom, lebo na to ste sa špeciálne pýtali, ktorý by vyplýval z rozšírenia okruhu poberateľov osobitného príspevku. Nepredpokladáme výrazný nárast žiadateľov o osobitný príspevok. Žijúci umelci, aj keď spĺňajú podmienky nároku na osobitný príspevok, žiadajú o jeho priznanie skôr výnimočne. Väčšina z nich má ambíciu zotrvať čo najdlhšie vo svojom profesionálnom povolaní. Na ilustráciu uvediem, že od roku 2009 poberalo celkom 19 osôb osobitný príspevok a dnes je ich len o dve osoby viac. Áno.
Čiže odhadujeme, že dynamika rastu bude zachovaná v čase, keď sa rušil výsluhový dôchodok. To bol 1. január 2004. Jeho poberateľmi bolo 99 umelcov za celú históriu. To je údaj zo Sociálnej poisťovne, čiže nemyslím si, že by táto vec nebola finančne zvládnuteľná a to odpovedám aj pánovi poslancovi Viskupičovi, aj zo zdrojov ministerstva kultúry. To nie sú také zdroje, aby sme si ich my nevedeli dovoliť poskytnúť.
Pán poslanec Viskupič sa pýtal, aký bude duch vykonávacieho predpisu, ktorý súvisí s § 5 a 6. Nuž, pán poslanec, ten duch bude pozitívny, samozrejme. Nebude byrokratický nezmyselne, jednoducho je za účelom získania určitých štatistických údajov, ale napríklad aj údajov, ktoré sú potrebné pre divadelný výskum, pretože tam sa uvádza, že prijímateľom týchto informácií môže byť aj organizácia poverená ministerstvom, to znamená napríklad divadelný ústav potrebuje mať informácie určité od divadiel. Možno ich má, možno ich nemá, jednoducho ak chcem, aby bol istý poriadok, tak ale určite duch tohto (povedané so smiechom) vykonávacieho predpisu bude pozitívny. Opakujem, aká otázka, taká odpoveď. Snáď by ste nečakali, že poviem, že bude vykonávací predpis nejaký, nejaký zlý, nie?
No a teraz k tomu, čo sa tu viackrát spomínalo a to je výber štatutára. Pán poslanec Viskupič, veľmi pekne vás prosím, ak si už dáte tú námahu a idete to kritizovať, tak nezačnite klamstvom. Princíp výberového konania sa neruší. V zákone to je jasne napísané. Ten trvá, ale môže byť aj využitý princíp priameho oslovenia. Čiže ešte raz, princíp výberového konania sa neruší. Princíp priameho oslovenia existuje aj inde vo svete. Existuje vo Francúzsku, existuje v Poľsku, v Česku, čiastočne v Nemecku, mohol by som ďalej pokračovať.
Chcem vám tiež povedať, že doterajší spôsob výberu iba prostredníctvom výberového konania tiež nezaručuje, že sa nájde kandidát vhodný na vedenie tejto, povedzme Slovenské národné divadlo, špecifickej inštitúcie vo sfére živého umenia. Nastala situácia, že aj vybraný a vymenovaný uchádzač sa neosvedčil v praxi, takže bolo nutné celý časovo náročný proces zopakovať, alebo situácia, keď výberová komisia opakovane nevybrala z prihlásených uchádzačov vhodného kandidáta na danú funkciu, čo spôsobilo v minulosti neraz patovú situáciu. Častá výmena, dočasné riešenia majú negatívny vplyv aj na nižšie zložky, riaditeľov umeleckých súborov, ďalších úsekov a následnú umeleckú stagnáciu. Na ilustráciu: v Slovenskom národnom divadle sa v priebehu šiestich rokov, od roku 2005 do roku 2012 vo funkcii vystriedalo 17 generálnych riaditeľov, respektíve poverených riaditeľov. Slovenské národné divadlo bolo v tomto období bez generálneho riaditeľa celkovo skoro 30 mesiacov, čiže takmer dva a pol roka.
Pani poslankyňa Vášáryová sa dožadovala, alebo v istom zmysle dávala za príklad, že by bolo dobré, aby sme oslovovali aj osobnosti zo zahraničia. No ale skutočné osobnosti zo zahraničia, veľmi pochybujem, že by boli ochotné ísť na výberové konanie. Ale cez inštitút priameho oslovenia to možné je, pričom, zdôrazňujem, zo samotnej formulácie, pán poslanec Viskupič, z toho ustanovenia vyplýva, že aj pri novej forme výberu, keby sa uplatnil ten princíp priameho oslovenia, pôjde o proces, proces výberu sa uskutoční oslovením kandidátov, ktorí predložia svoju koncepciu riadenia inštitúcie a pri konečnom rozhodnutí bude minister kultúry vychádzať z odporúčania poradného orgánu vytvoreného pre tento účel. Nemyslím si, že tu by mohlo ísť o politickú nomináciu.
Na druhej strane bol to problém nejedného ministra kultúry, ktorý v konečnom dôsledku on niesol zodpovednosť za to, ako a čo sa deje v Slovenskom národnom divadle, v Slovenskej filharmónii, v týchto špičkových inštitúciách a do istej miery nemohol ovplyvniť to, kto ich bude riadiť. Čiže ja to považujem za správne, ak je tam daná aj možnosť pre určité situácie ísť priamym oslovením, ktoré ale, samozrejme, nie tým, že ja si vymenujem nejakého svojho kamaráta, lebo sa, lebo si to takto zmyslím, ale je to tiež na základe nejakého projektu, je to tiež na základe nejakej asi všeobecne známej reputácie daného človeka a je to tiež, musí to byť odobrené nejakým poradným orgánom, kde tiež samozrejme nebudú sedieť ľudia, ktorí nie sú verejnosťou prijímaní ako kompetentní. Myslím si, že žijeme v dobe, kedy si toto žiadny minister kultúry nemôže trúfnuť. Prešli sme si všeličím, aby sa také niečo stalo a ešte raz opakujem, takéto možnosti sú aj v iných štátoch, nie je to nejaké unikum, ktoré by sme si my teraz vymysleli a vychádzame z praxe, ktorá tu vznikla.
Čo sa týka pána poslanca Sólymosa k tomu, že samospráva nemá špeciálne v tomto zákone dané, že musí nejako špeciálne podporovať národnostné divadlá a národnostné hudobné inštitúcie, ja si myslím, že je veľmi jasne povedané v tomto zákone, že samosprávny kraj podporuje divadelné aktivity, ktoré podliehajú jeho, alebo sú vykonané v jeho inštitúciách a to bez ohľadu na to, bez ohľadu na to, či to divadlo robia ľudia z národnostných menšín, alebo Slováci alebo ktokoľvek. A tak je to podľa mňa správne a vôbec to neznamená, otočím to, že by mali byť nejakým spôsobom národnostné divadlá poškodzované. Vôbec nie. Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis

29.1.2014 o 11:39 hod.

Mgr.

Marek Maďarič

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video